Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan

Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức  và duy nhất các sản phẩm của LUYANG Motor  tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của LUYANG Motor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn. Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan

A speed controller is an electronic circuit device that can control and adjust AC motor speed easily. An ac motor speed controller is suitable for a single phase motor only.
 • US Speed Controller
  US Speed Controller
  • Available for 6W~150W motors.
  • Available for single phase motors (built-in capacitor).
  • Control units combine the control pack and capacitor into one device.

More

 

 • UX Digital Speed Controller
  UX Digital Speed Controller
  • Available for 6W~150W motors.
  • Available for single phase motors (built-in capacitor).
  • Control units combine the control pack and capacitor into one device.

 

More

 

 • SS Separated Speed Controller
  SS Separated Speed Controller
  • Available for 6W~150W motors.
  • Available for single phase motors.
  • Control volume can be separated from body.

 

More

 

 • SB Instantaneous Brake Contrller
  SB Instantaneous Brake Contrller
  • Available for 6W ~ 150W motors.
  • Available for single phase 100 ~ 110V / single phase 200 ~ 240V
  • Control volume can be separated from body.

 

More

 

 • SSHR Speed & Brake Controller
  SSHR Speed & Brake Controller
  • Available for 6W ~ 150W motors.
  • Available for single phase motors.
  • Control volume can be separated from body.

 

More

 

 • USTK Controller for Torque Motor
  USTK Controller for Torque Motor
  • Available for motor 3W、6W、10W、20W、40W.
  • Available for single phase motors (built-in capacitor).
  • Control units combine the control pack and capacitor into one device.

 

More

Một số model bán chạy:

ARC15 RAIL , ARC15MN S V1N , ARC15MN S V2N , ARC20 RAIL , ARC20MN S V1N    , ARC25 RAIL , ARC25MN S V0N , ARC30 RAIL , ARC30MN S V0N , HRC15FN S V1N , HRC15MN S V1N , HRC20ML S V0N , HRC45MN S V0N , MR12MN K SU V0N , MR12MNK SU V0N , MR12MN RAIL , MR12W RAIL , MR12WL SU V0N , MR12WN SU V1N , MR12WN RAIL , MR15MN K SU V0N , MR15MN RAIL , MR15WL SU V1N , MR15WN SU V0N , MR15WN RAIL , MR5MN RAIL , MR5MN SU V0N , MR7MN RAIL , MR7MN SU V0N/B (M2.5) , MR7MN SU1 V1N-40L/B (M2.5) , MR9MN K SU V0N , MR9MN-K-RAIL , MR9WL SU V0N  , WRC21/15MN B V1N , WRC27/20MN B V1N , LH22-200-30-S3CF , LH22-200-50-S3CF , LH32-1500-30-S3CF , LV18-200-15-S3CF , LV18-200-30-S3CF , LV18-200-50-S3CF , 4GN10XK , 5GN10XK , US425-02E , US5120-02E , US5150-02E , US540-02E , US560-02E , US590-02E , M590-502EF , 3IK6GN-C0 , 4IK6GN-C0 , 5IK6GN-C0 , 2IK6GU-C0 , 3IK6GU-C0 , 4IK6GU-C0 , 5IK6GU-C0 , 2IK6GA-C0 , 3IK6GA-C0 , 4IK6GA-C0 , 5IK6GA-C0 , 2IK6A-C0 , 3IK6A-C0 , 4IK6A-C0 , 5IK6A-C0 , 2IK6K-C0 , 3IK6K-C0 , 4IK6K-C0 , 5IK6K-C0 , 2IK6GS-C0 , 3IK6GS-C0 , 4IK6GS-C0 , 5IK6GS-C0 , 2IK15GN-C0 , 3IK15GN-C0 , 4IK15GN-C0 , 5IK15GN-C0 , 2IK15GU-C0 , 3IK15GU-C0 , 4IK15GU-C0 , 5IK15GU-C0 , 2IK15GA-C0 , 3IK15GA-C0 , 4IK15GA-C0 , 5IK15GA-C0 , 2IK15A-C0 , 3IK15A-C0 , 4IK15A-C0 , 5IK15A-C0 , 2IK15K-C0 , 3IK15K-C0 , 4IK15K-C0 , 5IK15K-C0 , 2IK15GS-C0 , 3IK15GS-C0 , 4IK15GS-C0 , 5IK15GS-C0 , 2IK25GN-C0 , 3IK25GN-C0 , 4IK25GN-C0 , 5IK25GN-C0 , 2IK25GU-C0 , 3IK25GU-C0 , 4IK25GU-C0 , 5IK25GU-C0 , 2IK25GA-C0 , 3IK25GA-C0 , 4IK25GA-C0 , 5IK25GA-C0 , 2IK25A-C0 , 3IK25A-C0 , 4IK25A-C0 , 5IK25A-C0 , 2IK25K-C0 , 3IK25K-C0 , 4IK25K-C0 , 5IK25K-C0 , 2IK25GS-C0 , 3IK25GS-C0 , 4IK25GS-C0 , 5IK25GS-C0 , 2IK40GN-C0 , 3IK40GN-C0 , 4IK40GN-C0 , 5IK40GN-C0 , 2IK40GU-C0 , 3IK40GU-C0 , 4IK40GU-C0 , 5IK40GU-C0 , 2IK40GA-C0 , 3IK40GA-C0 , 4IK40GA-C0 , 5IK40GA-C0 , 2IK40A-C0 , 3IK40A-C0 , 4IK40A-C0 , 5IK40A-C0 , 2IK40K-C0 , 3IK40K-C0 , 4IK40K-C0 , 5IK40K-C0 , 2IK40GS-C0 , 3IK40GS-C0 , 4IK40GS-C0 , 5IK40GS-C0 , 2IK60GN-C0 , 3IK60GN-C0 , 4IK60GN-C0 , 5IK60GN-C0 , 2IK60GU-C0 , 3IK60GU-C0 , 4IK60GU-C0 , 5IK60GU-C0 , 2IK60GA-C0 , 3IK60GA-C0 , 4IK60GA-C0 , 5IK60GA-C0 , 2IK60A-C0 , 3IK60A-C0 , 4IK60A-C0 , 5IK60A-C0 , 2IK60K-C0 , 3IK60K-C0 , 4IK60K-C0 , 5IK60K-C0 , 2IK60GS-C0 , 3IK60GS-C0 , 4IK60GS-C0 , 5IK60GS-C0 , 2IK90GN-C0 , 3IK90GN-C0 , 4IK90GN-C0 , 5IK90GN-C0 , 2IK90GU-C0 , 3IK90GU-C0 , 4IK90GU-C0 , 5IK90GU-C0 , 2IK90GA-C0 , 3IK90GA-C0 , 4IK90GA-C0 , 5IK90GA-C0 , 2IK90A-C0 , 3IK90A-C0 , 4IK90A-C0 , 5IK90A-C0 , 2IK90K-C0 , 3IK90K-C0 , 4IK90K-C0 , 5IK90K-C0 , 2IK90GS-C0 , 3IK90GS-C0 , 4IK90GS-C0 , 5IK90GS-C0 , 2IK120GN-C0 , 3IK120GN-C0 , 4IK120GN-C0 , 5IK120GN-C0 , 2IK120GU-C0 , 3IK120GU-C0 , 4IK120GU-C0 , 5IK120GU-C0 , 2IK120GA-C0 , 3IK120GA-C0 , 4IK120GA-C0 , 5IK120GA-C0 , 2IK120A-C0 , 3IK120A-C0 , 4IK120A-C0 , 5IK120A-C0 , 2IK120K-C0 , 3IK120K-C0 , 4IK120K-C0 , 5IK120K-C0 , 2IK120GS-C0 , 3IK120GS-C0 , 4IK120GS-C0 , 5IK120GS-C0 , 2IK150GN-C0 , 3IK150GN-C0 , 4IK150GN-C0 , 5IK150GN-C0 , 2IK150GU-C0 , 3IK150GU-C0 , 4IK150GU-C0 , 5IK150GU-C0 , 2IK150GA-C0 , 3IK150GA-C0 , 4IK150GA-C0 , 5IK150GA-C0 , 2IK150A-C0 , 3IK150A-C0 , 4IK150A-C0 , 5IK150A-C0 , 2IK150K-C0 , 3IK150K-C0 , 4IK150K-C0 , 5IK150K-C0 , 2IK150GS-C0 , 3IK150GS-C0 , 4IK150GS-C0 , 5IK150GS-C0 , 3IK6GN-C0M , 4IK6GN-C0M , 5IK6GN-C0M , 2IK6GU-C0M , 3IK6GU-C0M , 4IK6GU-C0M , 5IK6GU-C0M , 2IK6GA-C0M , 3IK6GA-C0M , 4IK6GA-C0M , 5IK6GA-C0M , 2IK6A-C0M , 3IK6A-C0M , 4IK6A-C0M , 5IK6A-C0M , 2IK6K-C0M , 3IK6K-C0M , 4IK6K-C0M , 5IK6K-C0M , 2IK6GS-C0M , 3IK6GS-C0M , 4IK6GS-C0M , 5IK6GS-C0M , 2IK15GN-C0M , 3IK15GN-C0M , 4IK15GN-C0M , 5IK15GN-C0M , 2IK15GU-C0M , 3IK15GU-C0M , 4IK15GU-C0M , 5IK15GU-C0M , 2IK15GA-C0M , 3IK15GA-C0M , 4IK15GA-C0M , 5IK15GA-C0M , 2IK15A-C0M , 3IK15A-C0M , 4IK15A-C0M , 5IK15A-C0M , 2IK15K-C0M , 3IK15K-C0M , 4IK15K-C0M , 5IK15K-C0M , 2IK15GS-C0M , 3IK15GS-C0M , 4IK15GS-C0M , 5IK15GS-C0M , 2IK25GN-C0M , 3IK25GN-C0M , 4IK25GN-C0M , 5IK25GN-C0M , 2IK25GU-C0M , 3IK25GU-C0M , 4IK25GU-C0M , 5IK25GU-C0M , 2IK25GA-C0M , 3IK25GA-C0M , 4IK25GA-C0M , 5IK25GA-C0M , 2IK25A-C0M , 3IK25A-C0M , 4IK25A-C0M , 5IK25A-C0M , 2IK25K-C0M , 3IK25K-C0M , 4IK25K-C0M , 5IK25K-C0M , 2IK25GS-C0M , 3IK25GS-C0M , 4IK25GS-C0M , 5IK25GS-C0M , 2IK40GN-C0M , 3IK40GN-C0M , 4IK40GN-C0M , 5IK40GN-C0M , 2IK40GU-C0M , 3IK40GU-C0M , 4IK40GU-C0M , 5IK40GU-C0M , 2IK40GA-C0M , 3IK40GA-C0M , 4IK40GA-C0M , 5IK40GA-C0M , 2IK40A-C0M , 3IK40A-C0M , 4IK40A-C0M , 5IK40A-C0M , 2IK40K-C0M , 3IK40K-C0M , 4IK40K-C0M , 5IK40K-C0M , 2IK40GS-C0M , 3IK40GS-C0M , 4IK40GS-C0M , 5IK40GS-C0M , 2IK60GN-C0M , 3IK60GN-C0M , 4IK60GN-C0M , 5IK60GN-C0M , 2IK60GU-C0M , 3IK60GU-C0M , 4IK60GU-C0M , 5IK60GU-C0M , 2IK60GA-C0M , 3IK60GA-C0M , 4IK60GA-C0M , 5IK60GA-C0M , 2IK60A-C0M , 3IK60A-C0M , 4IK60A-C0M , 5IK60A-C0M , 2IK60K-C0M , 3IK60K-C0M , 4IK60K-C0M , 5IK60K-C0M , 2IK60GS-C0M , 3IK60GS-C0M , 4IK60GS-C0M , 5IK60GS-C0M , 2IK90GN-C0M , 3IK90GN-C0M , 4IK90GN-C0M , 5IK90GN-C0M , 2IK90GU-C0M , 3IK90GU-C0M , 4IK90GU-C0M , 5IK90GU-C0M , 2IK90GA-C0M , 3IK90GA-C0M , 4IK90GA-C0M , 5IK90GA-C0M , 2IK90A-C0M , 3IK90A-C0M , 4IK90A-C0M , 5IK90A-C0M , 2IK90K-C0M , 3IK90K-C0M , 4IK90K-C0M , 5IK90K-C0M , 2IK90GS-C0M , 3IK90GS-C0M , 4IK90GS-C0M , 5IK90GS-C0M , 2IK120GN-C0M , 3IK120GN-C0M , 4IK120GN-C0M , 5IK120GN-C0M , 2IK120GU-C0M , 3IK120GU-C0M , 4IK120GU-C0M , 5IK120GU-C0M , 2IK120GA-C0M , 3IK120GA-C0M , 4IK120GA-C0M , 5IK120GA-C0M , 2IK120A-C0M , 3IK120A-C0M , 4IK120A-C0M , 5IK120A-C0M , 2IK120K-C0M , 3IK120K-C0M , 4IK120K-C0M , 5IK120K-C0M , 2IK120GS-C0M , 3IK120GS-C0M , 4IK120GS-C0M , 5IK120GS-C0M , 2IK150GN-C0M , 3IK150GN-C0M , 4IK150GN-C0M , 5IK150GN-C0M , 2IK150GU-C0M , 3IK150GU-C0M , 4IK150GU-C0M , 5IK150GU-C0M , 2IK150GA-C0M , 3IK150GA-C0M , 4IK150GA-C0M , 5IK150GA-C0M , 2IK150A-C0M , 3IK150A-C0M , 4IK150A-C0M , 5IK150A-C0M , 2IK150K-C0M , 3IK150K-C0M , 4IK150K-C0M , 5IK150K-C0M , 2IK150GS-C0M , 3IK150GS-C0M , 4IK150GS-C0M , 5IK150GS-C0M , 3IK6GN-C0F , 4IK6GN-C0F , 5IK6GN-C0F , 2IK6GU-C0F , 3IK6GU-C0F , 4IK6GU-C0F , 5IK6GU-C0F , 2IK6GA-C0F , 3IK6GA-C0F , 4IK6GA-C0F , 5IK6GA-C0F , 2IK6A-C0F , 3IK6A-C0F , 4IK6A-C0F , 5IK6A-C0F , 2IK6K-C0F , 3IK6K-C0F , 4IK6K-C0F , 5IK6K-C0F , 2IK6GS-C0F , 3IK6GS-C0F , 4IK6GS-C0F , 5IK6GS-C0F , 2IK15GN-C0F , 3IK15GN-C0F , 4IK15GN-C0F , 5IK15GN-C0F , 2IK15GU-C0F , 3IK15GU-C0F , 4IK15GU-C0F , 5IK15GU-C0F , 2IK15GA-C0F , 3IK15GA-C0F , 4IK15GA-C0F , 5IK15GA-C0F , 2IK15A-C0F , 3IK15A-C0F , 4IK15A-C0F , 5IK15A-C0F , 2IK15K-C0F , 3IK15K-C0F , 4IK15K-C0F , 5IK15K-C0F

Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan, Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan, Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan, Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan, Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan, Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan, Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan, Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều khiển Luyang động cơ Đài Loan”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!