A8M25C

A8M25C

5 (100%) 1 vote

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức  và duy nhất các sản phẩm của Sumitomo motor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Sumitomo motor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn. Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

 

5 (100%) 1 vote

A8M25C

Download thông số kỹ thuật theo file sau:

E0201-5.6

Product lines

Một số model bán chạy

A8M25K

A9M40K

A9M60KH

A9M90KH

A8M25KT

A9M40KT

A9M60KHT

A9M90KHT

A8M25KB

A9M40KB

A9M60KHB

A9M90KHB

 

A6MO6A A6MO6C

A7M15A A7M15C

A8M25A A8M25C

A9M40A A9M40C

A9M60AH A9M60CH

A9M90AH A9M90CH

A6RO6A A6RO6C

A7R15A A7R15C

A8R25A A8R25C

A9R40A A9R40C

A9R60AH A9R60CH

A9R90AH A9R90CH

A6RO6AB A6RO6CB

A7R15AB A7R15CB

A8R25AB A8R25CB

A9R40AB A9R40CB

A9R60AHB A9R60CHB

A9R90AHB A9R90CHB

A6MO6AT A6MO6CT

A7M15AT A7M 15CT

A8M25AT A8M25CT

A9M40AT A9M40CT

A9M60AHT A9M60CHT

A9M90AHT A9M90CHT

A6RO6AT A6RO6CT

A7R 15AT A7R15CT

A8R25AT A8R25CT

A9R40AT A9R40CT

A9R60AHT A9R60CHT

A9R90AHT A9R90CHT

A8M25J

A9M40J

A9M60JH

A9M90JH

A8M25JB

A9M40JB

A9M60JHB

A9M90JHB

A8M25JT

A9M40JT

A9M60JHT

A9M90JHT

アステロ ギヤモータ

A6UO6A CAUO6A

A7U15A CAU15A

A8U25A CAU25A

A9U40A CAU40A

A9U60AH CAU60A

A9U90AH CAU90A

A6HMO6A CAH90A

A7HM15A CAH90A

A8HM25A CAH90A

A9HM40A CAH90A

A9HM60AH CAH90A

A9HM90AH CAH90A

A6HRO6A CAH90A

A7HR15A CAH90A

A8HR25A CAH90A

A9HR40A CAH90A

A6HRO6AB CAH90A

A7HR15AB CAH90A

A8HR25AB CAH90A

A9HR40AB CAH90A

A6UO6C CAUO6C

A7U15C CAU15C

A8U25C CAU25C

A9U40C CAU40C

A9U60CH CAU60C

A9U90CH CAU90C

A6HMO6C CAH90C

A7HM15C CAH90C

A8HM25C CAH90C

A9HM40C CAH90C

A9HM60CH CAH90C

A9HM90CH CAH90C

A6HRO6C CAH90C

A7HR15C CAH90C

A8HR25C CAH90C

A9HR40C CAH90C

A6HRO6CB CAH90C

A7HR15CB CAH90C

A8HR25CB CAH90C

A9HR40CB CAH90C

 

特价销售日本住友减速机CHH-6175-17

CHH-6175-6

CHH-6175-8

CHH-6175-11

CHH-6175-13

CHH-6175-15

CHH-6175-17

CHH-6175-21 CHH-6175-25

CHH-6175-29

CHH-6175-35

CHH-6175-43

CHH-6175-51

CHH-6175-59 CHH-6175-71

CHH-6175-87 CHH-6175DA-273 CHH-6175DA-319

CHH-6175DA-377

CHH-6175DA-473

CHH-6175DA-559 CHH-6175DA-649 CHH-6175DA-731 CHH-6175DA-841 CHH-6175DA-1003

CHH-6175DA-1247

CHH-6175DA-1479

CHH-6175DA-1849

CHH-6175DA-2065

CHH-6175DA-2537 CHH-6175DA-3045 CHH-6175DA-3481

CHH-6175DA-4437

CHH-6175DA-5133

CHH-6175DA-6177

CHH-6175DA-7569

CHH-6175DB-143

CHH-6175DB-165

CHH-6175DB-195

CHH-6175DB-231

CHH-6175DB-273

CHH-6175DB-319

CHH-6175DB-377

CHH-6175DC-104

CHH-6175DC-121

CHH-6175DC-143

CHH-6175DC-165

CHH-6175DC-195

CHH-6175DC-231

CHH-6175DC-273

CHH-6180-11

CHH-6180-13

CHH-6180-15

CHH-6180-17 CHH-6180-21 CHH-6180-25

CHH-6180-29 CHH-6180-35 CHH-6180-43

CHH-6180-51

 

 

 

住友电机sumitomo

住友 住友电机 G9A120K

住友 住友电机 A9U40C-200V

住友 减速机 G8180K

住友 住友电机 G8100K

住友 住友减速机 CNHM1-6095-AV-17

住友 住友减速机 CNVM02-5077-17

住友 电机 CNVM02-506H-11

住友 住友电机 CHHM5-6160-B-59 3.7K

住友 溢流阀 SPRM-02P-210-01

住友 马达 G650D

sumitomo电机 A8M25C

住友 住友电机 CHHM5-6160-B-59 3.7K

住友 住友电机 RNYM006-07-B-20

住友 住友电机 A9M60JHB+G9B15KH

住友 住友电机 A9M40JB+G9A15K

住友 住友电机 A9M40JB+G9A7.5K

住友 住友电机 A 9M 40JB+G 9A 20K

住友 住友电机 A 9M 40JB+G 9A 9K

日本原装进口住友电机马达A7R15ABA6MO6A A6MO6C 【住友重机械工业系列产品A6MO6A

A7M15A A7M15C

A8M25A A8M25C

A9M40A A9M40C

A9M60AH A9M60CH

A9M90AH A9M90CH

A6RO6A A6RO6C

A7R15A A7R15C

A8R25A A8R25C

A9R40A A9R40C

A9R60AH A9R60CH

A9R90AH A9R90CH

A6RO6AB A6RO6CB

A7R15AB A7R15CB

A8R25AB A8R25CB

A9R40AB A9R40CB

A9R60AHB A9R60CHB

A9R90AHB A9R90CHB

A6MO6AT A6MO6CT

A7M15AT A7M 15CT

A8M25AT A8M25CT

A9M40AT A9M40CT

A9M60AHT A9M60CHT

A9M90AHT A9M90CHT

A6RO6AT A6RO6CT

A7R 15AT A7R15CT

A8R25AT A8R25CT

A9R40AT A9R40CT

A9R60AHT A9R60CHT

A9R90AHT A9R90CHT

A8M25J A9M40J

A9M60JH A9M90JH

A8M25JB A9M40JB

A9M60JHB A9M90JHB

A8M25JT A9M40JT

A9M60JHT A9M90JHT

アステロ ギヤモータ

A6UO6A CAUO6A

A7U15A CAU15A

A8U25A CAU25A

A9U40A CAU40A

A9U60AH CAU60A

A9U90AH CAU90A

A6HMO6A CAH90A

A7HM15A CAH90A

A8HM25A CAH90A

A9HM40A CAH90A

A9HM60AH CAH90A

A9HM90AH CAH90A

A6HRO6A CAH90A

A7HR15A CAH90A

A8HR25A CAH90A

A9HR40A CAH90A

A6HRO6AB CAH90A

A7HR15AB CAH90A

A8HR25AB CAH90A

A9HR40AB CAH90A

A6UO6C CAUO6C

A7U15C CAU15C

A8U25C CAU25C

A9U40C CAU40C

A9U60CH CAU60C

A9U90CH CAU90C

A6HMO6C CAH90C

A7HM15C CAH90C

A8HM25C CAH90C

A9HM40C CAH90C

A9HM60CH CAH90C

A9HM90CH CAH90C

A6HRO6C CAH90C

A7HR15C CAH90C

A8HR25C CAH90C

A9HR40C CAH90C

A6HRO6CB CAH90C

A7HR15CB CAH90C

A8HR25CB CAH90C

A9HR40CB CAH90C

G63D~G618D

G620D~G640D

G650D~G6200D

G6XHIO

G73K~G718K

G720K~G740K

G750K~G7200K

G7XH10

G83K~G818K

G820K~G840K

G850K~G8200K

G8XH10

G9A3K~G9A18K

G9A20K~G9A40K

G9A50K~G9A200K

G9AXH10

G9B3KH~G9B10KH

G9B12.5KH~G9B20KH

G9B25KH~G9B60KH

G9B75KH~G9B200KH

G9BXH10H

G6FM G7FM G8FM

G9AFM G9BFM

日本SUMITOMO住友马达G9A3K

日本SUMITOMO住友马达G9A3.6K

日本SUMITOMO住友马达G9A75K

日本SUMITOMO住友马达G9A90K

日本SUMITOMO住友马达G9A100K

日本SUMITOMO住友马达G9A120K

日本SUMITOMO住友马达G9A150K

日本SUMITOMO住友马达G9A180K

日本SUMITOMO住友马达G9A200K

日本SUMITOMO住友马达G9B3KH

日本SUMITOMO住友马达G9B3.6KH

日本SUMITOMO住友马达G9B5KH

日本SUMITOMO住友马达G9B6KH

日本SUMITOMO住友马达G9B7.5KH

日本SUMITOMO住友马达G9B9KH

日本SUMITOMO住友马达G9B10KH

日本SUMITOMO住友马达G9B12.5KH

日本SUMITOMO住友马达G9B15KH

日本SUMITOMO住友马达G9B18KH

A8M25J 1300/1550 1350/1600 1600 0.25/0.22 0.26/0.23 0.24 0.195/0.165 0.190/0.160 0.160

A9M40J 1300/1550 1350/1600 1600 0.30/0.28 0.30/0.28 0.28 0.310/0.260 0.300/0.250 0.250

A9M60JH 1300/1550 1350/1600 1600 0.46/0.42 0.46/0.42 0.42 0.460/0.390 0.440/0.390 0.390

A9M90JH 1300/1550 1350/1600 1600 0.63/0.60 0.63/0.60 0.60 0.690/0.600 0.680/0.570 0.570

A8M25JT 1300/1550 1350/1600 1600 0.25/0.22 0.26/0.23 0.24 0.195/0.165 0.190/0.160 0.160

A9M40JT 1300/1550 1350/1600 1600 0.30/0.28 0.30/0.28 0.28 0.310/0.260 0.300/0.250 0.250

A9M60JHT 1300/1550 1350/1600 1600 0.46/0.42 0.46/0.42 0.42 0.460/0.390 0.440/0.390 0.390

A9M90JHT 1300/1550 1350/1600 1600 0.63/0.60 0.63/0.60 0.60 0.690/0.600 0.680/0.570 0.570

A8M25JB 1300/1550 1350/1600 1600 0.26/0.22 0.26/0.23 0.24 0.195/0.165 0.190/0.160 0.160

A9M40JB 1300/1550 1350/1600 1600 0.30/0.28 0.30/0.28 0.28 0.310/0.260 0.300/0.250 0.250

A9M60JHB 1300/1550 1350/1600 1600 0.46/0.42 0.46/0.41 0.42 0.460/0.390 0.440/0.390 0.390

A9M90JHB 1300/1550 1350/1600 1600 0.63/0.60 0.63/0.60 0.60 0.690/0.600 0.680/0.570 0.570

A8M25JD 1300/1550 1350/1600 1600 0.25/0.22 0.26/0.23 0.24 0.195/0.165 0.190/0.160 0.160

A8M25JL 1300/1550 1350/1600 1600 0.25/0.22 0.26/0.23 0.24 0.195/0.165 0.190/0.160 0.160

A8M25JUB 1300/1550 1350/1600 1600 0.25/0.22 0.26/0.23 0.24 0.195/0.165 0.190/0.160 0.160

A9M40JD 1300/1550 1350/1600 1600 0.30/0.28 0.30/0.28 0.28 0.310/0.260 0.300/0.250 0.250

A9M40JUB 1300/1550 1350/1600 1600 0.30/0.28 0.30/0.28 0.28 0.310/0.260 0.300/0.250 0.250

A9M60JD 1300/1550 1350/1600 1600 0.46/0.42 0.46/0.42 0.42 0.460/0.390 0.440/0.390 0.390

A9M60JHL 1300/1550 1350/1600 1600 0.46/0.42 0.46/0.42 0.42 0.460/0.390 0.440/0.390 0.390

A9M60JHUB 1300/1550 1350/1600 1600 0.46/0.42 0.46/0.42 0.42 0.460/0.390 0.440/0.390 0.390

A9M90JD 1300/1550 1350/1600 1600 0.63/0.60 0.63/0.60 0.60 0.690/0.600 0.680/0.570 0.570

A9M90JHL 1300/1550 1350/1600 1600 0.63/0.60 0.63/0.60 0.60 0.690/0.600 0.680/0.570 0.570

A9M90JHUB 1300/1550 1350/1600 1600 0.63/0.60 0.63/0.60 0.60 0.690/0.600 0.680/0.570 0.570

 

日本住友电机减速机马达型号:

关键字:SUMITOMO减速机、日本住友减速头、日本住友减速机

 

CHH-6175-6

CHH-6175-8

CHH-6175-11

CHH-6175-13

CHH-6175-15

CHH-6175-17

CHH-6175-21 CHH-6175-25

CHH-6175-29

CHH-6175-35

CHH-6175-43

CHH-6175-51

CHH-6175-59 CHH-6175-71

CHH-6175-87 CHH-6175DA-273 CHH-6175DA-319

CHH-6175DA-377

CHH-6175DA-473

CHH-6175DA-559 CHH-6175DA-649 CHH-6175DA-731 CHH-6175DA-841 CHH-6175DA-1003

CHH-6175DA-1247

CHH-6175DA-1479

CHH-6175DA-1849

CHH-6175DA-2065

CHH-6175DA-2537 CHH-6175DA-3045 CHH-6175DA-3481

CHH-6175DA-4437

CHH-6175DA-5133

CHH-6175DA-6177

CHH-6175DA-7569

CHH-6175DB-143

CHH-6175DB-165

CHH-6175DB-195

CHH-6175DB-231

CHH-6175DB-273

CHH-6175DB-319

CHH-6175DB-377

CHH-6175DC-104

CHH-6175DC-121

CHH-6175DC-143

CHH-6175DC-165

CHH-6175DC-195

CHH-6175DC-231

CHH-6175DC-273

CHH-6180-11

CHH-6180-13

CHH-6180-15

CHH-6180-17 CHH-6180-21 CHH-6180-25

CHH-6180-29 CHH-6180-35 CHH-6180-43

A8M25K

A9M40K

A9M60KH

A9M90KH

A8M25KT

A9M40KT

A9M60KHT

A9M90KHT

A8M25KB

A9M40KB

A9M60KHB

A9M90KHB

 

A6MO6AA6MO6C

A7M15AA7M15C

A8M25AA8M25C

A9M40AA9M40C

A9M60AHA9M60CH

A9M90AHA9M90CH

A6RO6AA6RO6C

A7R15AA7R15C

A8R25AA8R25C

A9R40AA9R40C

A9R60AHA9R60CH

A9R90AHA9R90CH

A6RO6ABA6RO6CB

A7R15ABA7R15CB

A8R25ABA8R25CB

A9R40ABA9R40CB

A9R60AHBA9R60CHB

A9R90AHBA9R90CHB

A6MO6ATA6MO6CT

A7M15ATA7M 15CT

A8M25ATA8M25CT

A9M40ATA9M40CT

A9M60AHTA9M60CHT

A9M90AHTA9M90CHT

A6RO6ATA6RO6CT

A7R 15ATA7R15CT

A8R25ATA8R25CT

A9R40ATA9R40CT

A9R60AHTA9R60CHT

A9R90AHTA9R90CHT

A8M25J

A9M40J

A9M60JH

A9M90JH

A8M25JB

A9M40JB

A9M60JHB

A9M90JHB

A8M25JT

A9M40JT

A9M60JHT

A9M90JHT

アステロ ギヤモータ

A6UO6ACAUO6A

A7U15ACAU15A

A8U25ACAU25A

A9U40ACAU40A

A9U60AHCAU60A

A9U90AHCAU90A

A6HMO6ACAH90A

A7HM15ACAH90A

A8HM25ACAH90A

A9HM40ACAH90A

A9HM60AHCAH90A

A9HM90AHCAH90A

A6HRO6ACAH90A

A7HR15ACAH90A

A8HR25ACAH90A

A9HR40ACAH90A

A6HRO6ABCAH90A

A7HR15ABCAH90A

A8HR25ABCAH90A

A9HR40ABCAH90A

A6UO6CCAUO6C

A7U15CCAU15C

A8U25CCAU25C

A9U40CCAU40C

A9U60CHCAU60C

A9U90CHCAU90C

A6HMO6CCAH90C

A7HM15CCAH90C

A8HM25CCAH90C

A9HM40CCAH90C

A9HM60CHCAH90C

A9HM90CHCAH90C

A6HRO6CCAH90C

A7HR15CCAH90C

A8HR25CCAH90C

A9HR40CCAH90C

A6HRO6CBCAH90C

A7HR15CBCAH90C

A8HR25CBCAH90C

A9HR40CBCAH90C

CHH-6180-51

A8M25K

A9M40K

A9M60KH

A9M90KH

A8M25KT

A9M40KT

A9M60KHT

A9M90KHT

A8M25KB

A9M40KB

A9M60KHB

A9M90KHB

 

A6MO6A A6MO6C

A7M15A A7M15C

A8M25A A8M25C

A9M40A A9M40C

A9M60AH A9M60CH

A9M90AH A9M90CH

A6RO6A A6RO6C

A7R15A A7R15C

A8R25A A8R25C

A9R40A A9R40C

A9R60AH A9R60CH

A9R90AH A9R90CH

A6RO6AB A6RO6CB

A7R15AB A7R15CB

A8R25AB A8R25CB

A9R40AB A9R40CB

A9R60AHB A9R60CHB

A9R90AHB A9R90CHB

A6MO6AT A6MO6CT

A7M15AT A7M 15CT

A8M25AT A8M25CT

A9M40AT A9M40CT

A9M60AHT A9M60CHT

A9M90AHT A9M90CHT

A6RO6AT A6RO6CT

A7R 15AT A7R15CT

A8R25AT A8R25CT

A9R40AT A9R40CT

A9R60AHT A9R60CHT

A9R90AHT A9R90CHT

A8M25J

A9M40J

A9M60JH

A9M90JH

A8M25JB

A9M40JB

A9M60JHB

A9M90JHB

A8M25JT

A9M40JT

A9M60JHT

A9M90JHT

アステロ ギヤモータ

A6UO6A CAUO6A

A7U15A CAU15A

A8U25A CAU25A

A9U40A CAU40A

A9U60AH CAU60A

A9U90AH CAU90A

A6HMO6A CAH90A

A7HM15A CAH90A

A8HM25A CAH90A

A9HM40A CAH90A

A9HM60AH CAH90A

A9HM90AH CAH90A

A6HRO6A CAH90A

A7HR15A CAH90A

A8HR25A CAH90A

A9HR40A CAH90A

A6HRO6AB CAH90A

A7HR15AB CAH90A

A8HR25AB CAH90A

A9HR40AB CAH90A

A6UO6C CAUO6C

A7U15C CAU15C

A8U25C CAU25C

A9U40C CAU40C

A9U60CH CAU60C

A9U90CH CAU90C

A6HMO6C CAH90C

A7HM15C CAH90C

A8HM25C CAH90C

A9HM40C CAH90C

A9HM60CH CAH90C

A9HM90CH CAH90C

A6HRO6C CAH90C

A7HR15C CAH90C

A8HR25C CAH90C

A9HR40C CAH90C

A6HRO6CB CAH90C

A7HR15CB CAH90C

A8HR25CB CAH90C

A9HR40CB CAH90C

 

特价销售日本住友减速机CHH-6175-17

CHH-6175-6

CHH-6175-8

CHH-6175-11

CHH-6175-13

CHH-6175-15

CHH-6175-17

CHH-6175-21 CHH-6175-25

CHH-6175-29

CHH-6175-35

CHH-6175-43

CHH-6175-51

CHH-6175-59 CHH-6175-71

CHH-6175-87 CHH-6175DA-273 CHH-6175DA-319

CHH-6175DA-377

CHH-6175DA-473

CHH-6175DA-559 CHH-6175DA-649 CHH-6175DA-731 CHH-6175DA-841 CHH-6175DA-1003

CHH-6175DA-1247

CHH-6175DA-1479

CHH-6175DA-1849

CHH-6175DA-2065

CHH-6175DA-2537 CHH-6175DA-3045 CHH-6175DA-3481

CHH-6175DA-4437

CHH-6175DA-5133

CHH-6175DA-6177

CHH-6175DA-7569

CHH-6175DB-143

CHH-6175DB-165

CHH-6175DB-195

CHH-6175DB-231

CHH-6175DB-273

CHH-6175DB-319

CHH-6175DB-377

CHH-6175DC-104

CHH-6175DC-121

CHH-6175DC-143

CHH-6175DC-165

CHH-6175DC-195

CHH-6175DC-231

CHH-6175DC-273

CHH-6180-11

CHH-6180-13

CHH-6180-15

CHH-6180-17 CHH-6180-21 CHH-6180-25

CHH-6180-29 CHH-6180-35 CHH-6180-43

CHH-6180-51

 

 

 

住友电机sumitomo

住友 住友电机 G9A120K

住友 住友电机 A9U40C-200V

住友 减速机 G8180K

住友 住友电机 G8100K

住友 住友减速机 CNHM1-6095-AV-17

住友 住友减速机 CNVM02-5077-17

住友 电机 CNVM02-506H-11

住友 住友电机 CHHM5-6160-B-59 3.7K

住友 溢流阀 SPRM-02P-210-01

住友 马达 G650D

sumitomo电机 A8M25C

住友 住友电机 CHHM5-6160-B-59 3.7K

住友 住友电机 RNYM006-07-B-20

住友 住友电机 A9M60JHB+G9B15KH

住友 住友电机 A9M40JB+G9A15K

住友 住友电机 A9M40JB+G9A7.5K

住友 住友电机 A 9M 40JB+G 9A 20K

住友 住友电机 A 9M 40JB+G 9A 9K

A9M90KH

A9M40AD

A9M40AUB

A9M40CD

A9M40CUB

A9M40DD

A9M40JD

A9M40JUB

A9M60AD

A9M60CD

A9M60CHUB

A9M60DD

A9M60JD

A9M60JHL

A9M60JHUB

A9M90AD

A9M90AHUB

A9M90CD

A9M90CHUB

A9M90DD

A9M90JD

A9M90JHL

A9M90JHUB

A9M40JB

A9M40KB

A9M60JHB

A9M60KHB

A9M90JHB

A9M90KHB

A6R06A

A6R06C

A7R15A

A7R15C

A8R25A

A8R25C

A9R40A

A9R40C

A9R60AH

 

A9R60CH

 

A9R90AH

 

A9R90CH

 

A6R06AB-100V

 

A6R06BB-115V

 

A6R06CB-200V

 

A6R06DB-220V

 

A6U06A-100V

 

A6U06C-200V

 

A6U06D-220V

 

A7R15AB-100V

 

A7R15BB-115V

 

A7R15CB-200V

 

A7R15DB-220V

 

A8R25AB-100V

 

A8R25BB-115V

 

A8R25CB-200V

 

A8R25DB-220V

 

A9R40AB-100V

 

A9R40BB-115V

 

A9R40CB-200V

 

A9R40DB-220V

 

A9R60AHB-100V

 

A9R60BHB-115V

 

A9R60CHB-200V

 

A9R60DHB-220V

 

A9R90AHB-100V

 

A9R90BHB-115V

 

A9R90CHB-200V

 

A9R90DHB-220V

A6R06A

A6R06C

A7R15A

A7R15C

A8R25A

A8R25C

A9R40A

A9R40C

A9R60AH

 

A9R60CH

 

A9R90AH

 

A9R90CH

 

A6R06AB-100V

 

A6R06BB-115V

 

A6R06CB-200V

 

A6R06DB-220V

 

A6U06A-100V

 

A6U06C-200V

 

A6U06D-220V

 

A7R15AB-100V

 

A7R15BB-115V

 

A7R15CB-200V

 

A7R15DB-220V

 

A8R25AB-100V

 

A8R25BB-115V

 

A8R25CB-200V

 

A8R25DB-220V

 

A9R40AB-100V

 

A9R40BB-115V

 

A9R40CB-200V

 

A9R40DB-220V

 

A9R60AHB-100V

 

A9R60BHB-115V

 

A9R60CHB-200V

 

A9R60DHB-220V

 

A9R90AHB-100V

 

A9R90BHB-115V

 

A9R90CHB-200V

 

A9R90DHB-220V

6R06A

A6R06C

A7R15A

A7R15C

A8R25A

A8R25C

A9R40A

A9R40C

A9R60AH

 

A9R60CH

 

A9R90AH

 

A9R90CH

 

A6R06AB-100V

 

A6R06BB-115V

 

A6R06CB-200V

 

A6R06DB-220V

 

A6U06A-100V

 

A6U06C-200V

 

A6U06D-220V

 

A7R15AB-100V

 

A7R15BB-115V

 

A7R15CB-200V

 

A7R15DB-220V

 

A8R25AB-100V

 

A8R25BB-115V

 

A8R25CB-200V

 

A8R25DB-220V

 

A9R40AB-100V

 

A9R40BB-115V

 

A9R40CB-200V

 

A9R40DB-220V

 

A9R60AHB-100V

 

A9R60BHB-115V

 

A9R60CHB-200V

 

A9R60DHB-220V

 

A9R90AHB-100V

 

A9R90BHB-115V

 

A9R90CHB-200V

 

A9R90DHB-220V

A6UO6C

A7U15C

A8U25C

A9U40C

A9U60CH

A9U90CH

A6HMO6C

A7HM15C

A8HM25C

A9HM40C

A9HM60CH

A9HM90CH

A6HRO6C

A7HR15C

A8HR25C

A9HR40C

A6HRO6CB

A7HR15CB

A8HR25CB

A9HR40CB

CAUO6C

CAU15C

CAU25C

CAU40C

CAU60C

CAU90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

CAH90C

 

 

A6UO6A

A7U15A

A8U25A

A9U40A

A9U60AH

A9U90AH

A6HMO6A

A7HM15A

A8HM25A

A9HM40A

A9HM60AH

A9HM90AH

A6HRO6A

A7HR15A

A8HR25A

A9HR40A

A6HRO6AB

A7HR15AB

A8HR25AB

A9HR40AB

CAUO6A

CAU15A

CAU25A

CAU40A

CAU60A

CAU90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

CAH90A

A8M25K

A9M40K

A9M60KH

A9M90KH

A8M25KT

A9M40KT

A9M60KHT

A9M90KHT

A8M25KB

A9M40KB

A9M60KHB

A9M90KHB

 

A6MO6A A6MO6C

A7M15A A7M15C

A8M25A A8M25C

A9M40A A9M40C

A9M60AH A9M60CH

A9M90AH A9M90CH

A6RO6A A6RO6C

A7R15A A7R15C

A8R25A A8R25C

A9R40A A9R40C

A9R60AH A9R60CH

A9R90AH A9R90CH

A6RO6AB A6RO6CB

A7R15AB A7R15CB

A8R25AB A8R25CB

A9R40AB A9R40CB

A9R60AHB A9R60CHB

A9R90AHB A9R90CHB

A6MO6AT A6MO6CT

A7M15AT A7M 15CT

A8M25AT A8M25CT

A9M40AT A9M40CT

A9M60AHT A9M60CHT

A9M90AHT A9M90CHT

A6RO6AT A6RO6CT

A7R 15AT A7R15CT

A8R25AT A8R25CT

A9R40AT A9R40CT

A9R60AHT A9R60CHT

A9R90AHT A9R90CHT

A8M25J

A9M40J

A9M60JH

A9M90JH

A8M25JB

A9M40JB

A9M60JHB

A9M90JHB

A8M25JT

A9M40JT

A9M60JHT

A9M90JHT

 

A6UO6A CAUO6A

A7U15A CAU15A

A8U25A CAU25A

A9U40A CAU40A

A9U60AH CAU60A

A9U90AH CAU90A

A6HMO6A CAH90A

A7HM15A CAH90A

A8HM25A CAH90A

A9HM40A CAH90A

A9HM60AH CAH90A

A9HM90AH CAH90A

A6HRO6A CAH90A

A7HR15A CAH90A

A8HR25A CAH90A

A9HR40A CAH90A

A6HRO6AB CAH90A

A7HR15AB CAH90A

A8HR25AB CAH90A

A9HR40AB CAH90A

A6UO6C CAUO6C

A7U15C CAU15C

A8U25C CAU25C

A9U40C CAU40C

A9U60CH CAU60C

A9U90CH CAU90C

A6HMO6C CAH90C

A7HM15C CAH90C

A8HM25C CAH90C

A9HM40C CAH90C

A9HM60CH CAH90C

A9HM90CH CAH90C

A6HRO6C CAH90C

A7HR15C CAH90C

A8HR25C CAH90C

A9HR40C CAH90C

A6HRO6CB CAH90C

A7HR15CB CAH90C

A8HR25CB CAH90C

A9HR40CB CAH90C

 

日本住友减速机CHH-6175-17

CHH-6175-6

CHH-6175-8

CHH-6175-11

CHH-6175-13

CHH-6175-15

CHH-6175-17

CHH-6175-21

CHH-6175-25

CHH-6175-29

CHH-6175-35

CHH-6175-43

CHH-6175-51

CHH-6175-59

CHH-6175-71

CHH-6175-87

CHH-6175DA-273

CHH-6175DA-319

CHH-6175DA-377

CHH-6175DA-473

CHH-6175DA-559

CHH-6175DA-649

CHH-6175DA-731

CHH-6175DA-841

CHH-6175DA-1003

CHH-6175DA-1247

CHH-6175DA-1479

CHH-6175DA-1849

CHH-6175DA-2065

CHH-6175DA-2537

CHH-6175DA-3045

CHH-6175DA-3481

CHH-6175DA-4437

CHH-6175DA-5133

CHH-6175DA-6177

CHH-6175DA-7569

CHH-6175DB-143

CHH-6175DB-165

CHH-6175DB-195

CHH-6175DB-231

CHH-6175DB-273

CHH-6175DB-319

CHH-6175DB-377

CHH-6175DC-104

CHH-6175DC-121

CHH-6175DC-143

CHH-6175DC-165

CHH-6175DC-195

CHH-6175DC-231

CHH-6175DC-273

CHH-6180-11

CHH-6180-13

CHH-6180-15

CHH-6180-17

CHH-6180-21

CHH-6180-25

CHH-6180-29

CHH-6180-35

CHH-6180-43

CHH-6180-51

A7M15A A7M15C

A8M25A A8M25C

A9M40A A9M40C

A9M60AH A9M60CH

A9M90AH A9M90CH

A6RO6A A6RO6C

A7R15A A7R15C

A8R25A A8R25C

A9R40A A9R40C

A9R60AH A9R60CH

A9R90AH A9R90CH

A6RO6AB A6RO6CB

A7R15AB A7R15CB

A8R25AB A8R25CB

A9R40AB A9R40CB

A9R60AHB A9R60CHB

A9R90AHB A9R90CHB

A6MO6AT A6MO6CT

A7M15AT A7M 15CT

A8M25AT A8M25CT

A9M40AT A9M40CT

A9M60AHT A9M60CHT

A9M90AHT A9M90CHT

A6RO6AT A6RO6CT

A7R 15AT A7R15CT

A8R25AT A8R25CT

A9R40AT A9R40CT

A9R60AHT A9R60CHT

A9R90AHT A9R90CHT

A8M25J A9M40J

A9M60JH A9M90JH

A8M25JB A9M40JB

A9M60JHB A9M90JHB

A8M25JT A9M40JT

A9M60JHT A9M90JHT

アステロ ギヤモータ

A6UO6A CAUO6A

A7U15A CAU15A

A8U25A CAU25A

A9U40A CAU40A

A9U60AH CAU60A

A9U90AH CAU90A

A6HMO6A CAH90A

A7HM15A CAH90A

A8HM25A CAH90A

A9HM40A CAH90A

A9HM60AH CAH90A

A9HM90AH CAH90A

A6HRO6A CAH90A

A7HR15A CAH90A

A8HR25A CAH90A

A9HR40A CAH90A

A6HRO6AB CAH90A

A7HR15AB CAH90A

A8HR25AB CAH90A

A9HR40AB CAH90A

A6UO6C CAUO6C

A7U15C CAU15C

A8U25C CAU25C

A9U40C CAU40C

A9U60CH CAU60C

A9U90CH CAU90C

A6HMO6C CAH90C

A7HM15C CAH90C

A8HM25C CAH90C

A9HM40C CAH90C

A9HM60CH CAH90C

A9HM90CH CAH90C

A6HRO6C CAH90C

A7HR15C CAH90C

A8HR25C CAH90C

A9HR40C CAH90C

A6HRO6CB CAH90C

A7HR15CB CAH90C

A8HR25CB CAH90C

A9HR40CB CAH90C

 

A9M90JH

A6M06A A6M06B A6M06C A6M06D A7M15A A7M15B A7M15C A7M15D A8M25A A8M25B A8M25C A8M25D A8M25J A8M25K A9M40A A9M40B A9M40C A9M40D A9M40J A9M40K A9M60AH A9M60BH A9M60CH A9M60DH A9M60JH A9M60KH A9M90AH A9M90BH A9M90CH A9M90DH A9M90JH A9M90KH   G63D G63.6D G65D G66D G67.5D G69D G610D G612.5D G615D G618D G620D G625D G630D G636D G640D G650D G660D G675D G690D G6100D G6120D G6150D G6180D G6200D   G83K G83.6K G85K G86K G87.5K G89K G810K G812.5K G815K G818K G820K G825K G830K G836K G840K G850K G860K G875K G890K G8100K G8120K G8150K G8180K G8200K   G9B3KH G9B3.6KH G9B5KH G9B6KH G9B7.5KH G9B9KH G9B10KH G9B12.5KH G9B15KH G9B18KH G9B20KH G9B25KH G9B30KH G9B36KH G9B40KH G9B50KH G9B60KH G9B75KH G9B90KH G9B100KH G9B120KH G9B150KH G9B180KH G9B200KH   G6XH10 G7XH10 G8XH10 G9AXH10 G9BXH10H   G63X1 G63.6X1 G65X1 G66X1 G67.5X1 G69X1 G610X1 G612.5X1 G615X1 G618X1 G620X1 G625X1 G630X1 G636X1 G640X1 G650X1 G660X1 G675X1 G690X1 G6100X1 G6120X1 G6150X1 G6180XI G6200X1   G73X1 G73.6X1 G75X1 G76X1 G77.5X1 G79X1 G710X1 G712.5X1 G715X1 G718X1 G720X1 G725X1 G730X1 G736X1 G740X1 G750X1 G760X1   G775X1 G790X1 G7100X1 G7120X1 G7150X1 G7180X1 G7200X1   G9A3X1 G9A3.6X1 G9A5X1 G9A6X1 G9A7.5X1 G9A9X1 G9A10X1 G9A12.5X1 G9A15X1 G9A18X1 G9A20X1 G9A25X1 G9A30X1 G9A36X1 G9A40X1 G9A50X1 G9A60X1 G9A75X1 G9A90X1 G9A100X1 G9A120X1 G9A150X1 G9A180X1 G9A200X1

日本住友astero电机A9M90JH/A9M90KHB

日本住友ASTERO系列微型减速电机A8M25JB/A8M25JL

原装进口日本住友电机sumitomo减速机A9M60KHB厂家直销

日本SUMITOMO住友减速箱牙G9B40KH+A9M60KHT

日本住友马达A8M25JR

日本住友Sumitomo减速机减速头A6HR06A现货促销

A8M25C住友减速机sumitomo电机独家销售

日本住友SUMITOMO减速机A9M90JH-200V特价促销

原装进口日本住友sumitomo电机齿轮减速机A8M25C 200V 现货

A6R06A日本住友减速机G9B15KH ASTERO减速牙箱销售

A9M90JH日本住友减速机G9B60KH直供

原装进口日本住友微型减速电机A8M25J 多型号可选

A9M60JHL日本住友减速机A8M25C/G8180K/G8XH10直供

G63D G73K G83K G9A3K

 

G9B3KH G9C3KH

G63.6D G73.6K G83.6K

 

G9A3.6K G9B3.6KH G9C3.6KH

G65D G75K G85K G9A5K

 

G9B5KH G9C5KH

G66D G76K G86K G9A6K

 

G9B6KH G9C6KH

G67.5D G77.5K G87.5K

 

9bcd5a77f62476f12be75e575def9b

 

 

 

G9A7.5K G9B7.5KH G9C7.5KH

G69D G79K G89K G9A9K

 

G9B9KH G9C9KH

G610D G710K G810K G9A10K

 

G9B10KH G9C10KH

G612.5D G712.5K G812.5K

 

G9A12.5K G9B12.5KH G9C12.5KH

G615D G715K G815K

 

G9A15K G9B15KH G9C15KH

G618D G718K G818K

 

G9A18K G9B18KH G9C18KH

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

G620D G720K G820K

 

G9A20K G9B20KH G9C20KH

G625D G725K G825K

 

G9A25K G9B25KH G9C25KH

G630D G730K G830K

 

G9A30K G9B30KH G9C30KH

G636D G736K G836K

 

G9A36K G9B36KH G9C36KH

G640D G740K G840K

 

G9A40K G9B40KH G9C40KH

G650D G750K G850K

 

G9A50K G9B50KH G9C50KH

G660D G760K G860K

 

G9A60K G9B60KH G9C60KH

A9M60KH

 

A8M25KB

 

A8M25KT

 

A9M60KHB

 

A9M60KHT

 

A9M40K

 

A9M40KB

 

A9M40KT

 

A8M25K

 

A9M90KH

 

A9M90KHB

 

A9M90KHT

 

ASTERO小型减速机G9C180KH

G9B100KH

A9R90DHT

 

mono05741276-1_副本

A6R06AB

A6R06AT

G9B40KH

日本住友电机马达

CAU60A

A8M25JD

G9A180K

G83K

G850K

G860K

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

G63D G73K G83K

 

G9A3K G9B3KH G9C3KH

G63.6D G73.6K

 

G9A3.6K G9B3.6KH G9C3.6KH

G65D G75K G85K

 

G9A5K G9B5KH G9C5KH

G66D G76K

 

G86K G9A6K G9B6KH G9C6KH

G67.5D G77.5K

 

G87.5K G9A7.5K G9B7.5KH G9C7.5KH

G69D G79K

 

G89K G9A9K G9B9KH G9C9KH

G610D G710K

 

G810K G9A10K G9B10KH G9C10KH

G612.5D G712.5K

 

G812.5K G9A12.5K G9B12.5KH G9C12.5KH

G615D G715K

 

G815K G9A15K G9B15KH G9C15KH

G618D G718K

 

G818K

 

G9A18K G9B18KH G9C18KH

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

G620D G720K

 

G820K G9A20K G9B20KH G9C20KH

G625D G725K

 

G825K G9A25K G9B25KH G9C25KH

G630D G730K

 

G830K G9A30K G9B30KH G9C30KH

G636D G736K

 

G836K G9A36K G9B36KH G9C36KH

G640D G740K G840K G9A40K

 

G9B40KH G9C40KH

G650D G750K

 

G850K G9A50K G9B50KH G9C50KH

G660D G760K

 

G860K G9A60K G9B60KH G9C60KH

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

G675D G775K G875K

 

G9A75K G9B75KH G9C75KH

G690D G790K G890K

 

G9A90K G9B90KH G9C90KH

G6100D G7100K G8100K

 

G9A100K G9B100KH G9C100KH

G6120D G7120K G8120K

 

G9A120K G9B120KH G9C120KH

G6150D G7150K G8150K

 

G9A150K G9B150KH G9C150KH

G6180D G7180K G8180K

 

G9A180K G9B180KH G9C180KH

G6200D G7200K G8200K

 

G9A200K G9B200KH G9C200KH

G675D G775K G875K G9A75K G9B75KH G9C75KH

G690D G790K G890K G9A90K G9B90KH G9C90KH

G6100D G7100K G8100K G9A100K G9B100KH G9C100KH

G6120D G7120K G8120K G9A120K G9B120KH G9C120KH

G6150D G7150K G8150K G9A150K G9B150KH G9C150KH

G6180D G7180K G8180K G9A180K G9B180KH G9C180KH

G6200D G7200K G8200K G9A200K G9B200KH G9C200KH

 

日本住友减速机,品质保证,全新原装进口销售!

 

952a728a0299a176324a94d5c986d7

 

产品其他系列:

 

G620D G720K G820K G9A20K G9B20KH G9C20KH

G625D G725K G825K G9A25K G9B25KH G9C25KH

G630D G730K G830K G9A30K G9B30KH G9C30KH

G636D G736K G836K G9A36K G9B36KH G9C36KH

G640D G740K G840K G9A40K G9B40KH G9C40KH

G650D G750K G850K G9A50K G9B50KH G9C50KH

G660D G760K G860K G9A60K G9B60KH G9C60KH

G9B100KH

A9R90DHT

A6R06AB

A6R06AT

G9B40KH

日本住友电机马达

CAU60A

A8M25JD

 

mono05741276-1_副本

 

G9A180K

G83K

G850K

G860K

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

G63D G73K G83K G9A3K G9B3KH G9C3KH

G63.6D G73.6K G83.6K G9A3.6K G9B3.6KH G9C3.6KH

G65D G75K G85K G9A5K G9B5KH G9C5KH

G66D G76K G86K G9A6K G9B6KH G9C6KH

G67.5D G77.5K G87.5K G9A7.5K G9B7.5KH G9C7.5KH

G69D G79K G89K G9A9K G9B9KH G9C9KH

G610D G710K G810K G9A10K G9B10KH G9C10KH

G612.5D G712.5K G812.5K G9A12.5K G9B12.5KH G9C12.5KH

G615D G715K G815K G9A15K G9B15KH G9C15KH

G618D G718K G818K G9A18K G9B18KH G9C18KH

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

G620D G720K G820K G9A20K G9B20KH G9C20KH

G625D G725K G825K G9A25K G9B25KH G9C25KH

G630D G730K G830K G9A30K G9B30KH G9C30KH

G636D G736K G836K G9A36K G9B36KH G9C36KH

G640D G740K G840K G9A40K G9B40KH G9C40KH

G650D G750K G850K G9A50K G9B50KH G9C50KH

G660D G760K G860K G9A60K G9B60KH G9C60KH

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

G675D G775K G875K G9A75K G9B75KH G9C75KH

G690D G790K G890K G9A90K G9B90KH G9C90KH

G6100D G7100K G8100K G9A100K G9B100KH G9C100KH

G6120D G7120K G8120K G9A120K G9B120KH G9C120KH

G6150D G7150K G8150K G9A150K G9B150KH G9C150KH

G6180D G7180K G8180K G9A180K G9B180KH G9C180KH

G6200D G7200K G8200K G9A200K G9B200KH G9C200KH

日本住友减速机原装销售-南京玖宝机电

R8Y5 R8L5 R8R5 R9AY5 R9AL5 R9AR5 R9BY5 R9BL5 R9BR5

R8Y7.5 R8L7.5 R8R7.5 R9AY7.5 R9AL7.5 R9AR7.5 R9BY7.5 R9BL7.5 R9BR7.5

R8Y10 R8L10 R8R10 R9AY10 R9AL10 R9AR10 R9BY10 R9BL10 R9BR10

R8Y12 R8L12 R8R12 R9AY12 R9AL12 R9AR12 R9BY12 R9BL12 R9BR12

R8Y15 R8L15 R8R15 R9AY15 R9AL15 R9AR15 R9BY15 R9BL15 R9BR15

A8M25JD

A8M25A

A8M25B

A8M25C

A8M25D

A8M25J

A8M25K

A8M25AT

A8M25CT

A8M25DT

A8M25JT

A8M25KT

A8M25JL

G83K

G83.6K

G85K

G86K

G820K

G840K

G850K

G8200K

日本住友电机ASTERO小型减速机G9C180KH

G9B100KH

A9R90DHT

日本住友电机马达

CAU60A

G63D G73K G83K G9A3K

 

G9B3KH G9C3KH

G63.6D G73.6K G83.6K

 

G9A3.6K G9B3.6KH G9C3.6KH

G65D G75K G85K

 

G9A5K G9B5KH G9C5KH

G66D G76K G86K

 

G9A6K G9B6KH G9C6KH

G67.5D G77.5K

 

G87.5K G9A7.5K G9B7.5KH G9C7.5KH

G69D G79K G89K

 

G9A9K G9B9KH G9C9KH

G610D G710K G810K

 

G9A10K G9B10KH G9C10KH

G612.5D G712.5K

 

G812.5K G9A12.5K G9B12.5KH G9C12.5KH

G615D G715K G815K

 

G9A15K G9B15KH G9C15KH

G618D G718K G818K

 

G9A18K G9B18KH G9C18KH

G620D G720K G820K

 

G9A20K G9B20KH G9C20KH

G625D G725K G825K

 

G9A25K G9B25KH G9C25KH

G630D G730K G830K

 

G9A30K G9B30KH G9C30KH

G636D G736K G836K

 

G9A36K G9B36KH G9C36KH

 

mono05741276-1_副本

G640D G740K G840K

 

G9A40K G9B40KH G9C40KH

G650D G750K G850K

 

G9A50K G9B50KH G9C50KH

G660D G760K G860K

 

G9A60K G9B60KH G9C60KH

G675D G775K G875K

 

G9A75K G9B75KH G9C75KH

G690D G790K G890K

 

G9A90K G9B90KH G9C90KH

G6100D G7100K G8100K

 

G9A100K G9B100KH G9C100KH

G6120D G7120K G8120K

 

G9A120K G9B120KH G9C120KH

G6150D G7150K G8150K

 

G9A150K G9B150KH G9C150KH

G6180D G7180K G8180K

 

G9A180K G9B180KH G9C180KH

G6200D G7200K G8200K

 

G9A200K G9B200KH G9C200KH

R8Y5 R8L5 R8R5 R9AY5

 

R9AL5 R9AR5 R9BY5 R9BL5 R9BR5

R8Y7.5 R8L7.5 R8R7.5

 

R9AY7.5 R9AL7.5 R9AR7.5

 

R9BY7.5 R9BL7.5 R9BR7.5

R8Y10 R8L10 R8R10 R9AY10

 

R9AL10 R9AR10 R9BY10 R9BL10 R9BR10

R8Y12 R8L12 R8R12 R9AY12

 

R9AL12 R9AR12 R9BY12 R9BL12 R9BR12

R8Y15 R8L15 R8R15 R9AY15

 

R9AL15 R9AR15 R9BY15 R9BL15 R9BR15

R8Y20 R8L20 R8R20 R9AY20

 

R9AL20 R9AR20 R9BY20 R9BL20 R9BR20

R8Y25 R8L25 R8R25 R9AY25

 

R9AL25 R9AR25 R9BY25 R9BL25 R9BR25

R8Y30 R8L30 R8R30 R9AY30

 

R9AL30 R9AR30 R9BY30 R9BL30 R9BR30

R8Y40 R8L40 R8R40 R9AY40

 

R9AL40 R9AR40 R9BY40 R9BL40 R9BR40

R8Y50 R8L50 R8R50 R9AY50

 

R9AL50 R9AR50 R9BY50 R9BL50 R9BR50

R8Y60 R8L60 R8R60 R9AY60

 

R9AL60 R9AR60 R9BY60 R9BL60 R9BR60

R8Y80 R8L80 R8R80 R9AY80

 

R9AL80 R9AR80 R9BY80 R9BL80 R9BR80

R8Y100 R8L100 R8R100

 

R9AY100 R9AL100 R9AR100

 

R9BY100 R9BL100 R9BR100

R8Y120 R8L120 R8R120

 

R9AY120 R9AL120 R9AR120

 

R9BY120 R9BL120 R9BR120

R9AY150 R9AL150 R9AR150

 

R9BY150 R9BL150 R9BR150

R8Y160 R8L160 R8R160

R8Y200 R8L200 R8R200

 

R9AY200 R9AL200 R9AR200

 

R9BY200 R9BL200 R9BR200

R8Y240 R8L240 R8R240

 

R9AY240 R9AL240 R9AR240

 

R9BY240 R9BL240 R9BR240

A6HR06A、CAH90A

G8XH10

G9C150KH/G9C18KH/G9C180KH/G9C20KH/G9C10KH、G9C12.5KH

日本住友电机ASTERO马达A9M40KH,A9M60KH,A9M90KH

日本住友调速器CAU40A、CAU60A

EWF-25ATA三菱风扇

KBS-9D50-0.5

KBS-9D50-1

KBS-9D50-1.5

KBS-9D50-2MB

KBS-9D50-3MB

KBS-9D50-5MB

日本住友电机ASTERO马达G9A3K

日本住友马达G860K

日本住友电机ASTERO小型减速机G9C180KH

SUMITOMO/住友 G860K

ASTERO微型减速电机A8M25JL

G860K/ASTERO减速牙箱

A9M90JHB日本住友减速机ASTERO

A6R06AB

A9M60KH

A8M25KB

A8M25KT

A9M60KHB

A9M60KHT

A9M40K

A9M40KB

A9M40KT

A8M25K

A8M25C

 

mono05741276-1_副本

A9M90KH

A9M90KHB

A9M90KHT

CAU15A

G9A3.6K

G9A5K

G9A6K

G9A7.5K

G9A9K

G9A10K

G9A12.5K

G9A15K

G9A18K

G9A20K

G9A25K减速头

G9A30K

G9A36K

G9A40K减速箱

G9A50K

G9A60K

G9A75K

G9A90K

G9A100K

G9A120K

G9A150K

G9A180K

G9A200K

G9B3KH

G9B3.6KH

G9B5KH

G9B6KH

G9B7.5KH

G9B9KH

G9B10KH

G9B12.5KH

G9B15KH

G9B18KH

G9B20KH

G9B25KH

G9B30KH

G9B36KH

G9B40KH

G9B50KH

G9B60KH

G9B75KH

G9B90KH

G9B100KH

G9B120KH

G9B150KH、

G9B180KH

G9B200KH

G63D

G63.6D

G9A3K

G9A3.6K

G9A5K

G9A6K

G9A7.5K

G9A9K

G9A10K

G9A12.5K

G9A15K

G9A18K

G9A20K

G9A25K

G9A30K

G9A36K

G9A40K

G9A50K

G9A60K

G9A75K

G9A90K

G9A100K

G9A120K

G9A150K

G9A180K

G9A200K

G9B3KH

G9B3.6KH

G9B5KH

G9B6KH

G9B7.5KH

G9B9KH

G9B10KH

G9B12.5KH

G9B15KH

G9B18KH

G9B20KH

G9B25KH

G9B30KH

G9B36KH

G9B40KH

G9B50KH

G9B60KH

G9B75KH

G9B90KH

G9B100KH

G9B120KH

G9B150KH

G9B180KH

G9B200KH

G63D

G63.6D

G65D

G66D

G67.5D

G69D

G73K

G73.6K

G75K

G76K

G77.5K

G79K

A8M25C, A8M25C, A8M25C, A8M25C, A8M25C, A8M25C, A8M25C, A8M25C

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “A8M25C”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!