f32

Hộp giảm tốc GGM

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của GGMMOTOR tại thị trường Việt Nam.

Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của GGMMOTOR  liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

 

Rate this post

Hộp giảm tốc GGM

  • Model Coding System
  • |
  • GGM will create the world’s best geared motor required by this age.

STANDARD AC MOTOR

K
SERIES
K SERIES
8
FLANGE
6 60X60
7 70X70
8 80X80
9 90X90
10 10X10
I
Part
I INDUCTION
R REVERSIBLE
D DC MOTOR
T TORQUE
G
Shaft
S STRAIGHT
G PINION GENERAL
P PINON POWERFUL
H HIGH STRENGTH
K KEY TYPE
25
Output
6 6W
15 15W
20 20W
25 25W
30 30W
40 40W
60 60W
90 90W
120 120W
150 150W
180 180W
200 200W
N
Cooling
F COOLING FAN
N NON FAN
U
Voltage
J 1Ø 100V 50/60Hz
U 1Ø 110V 60Hz
1Ø 115V 60Hz
L 1Ø 200V 50/60Hz
C 1Ø 220V 50/60Hz
1Ø 230V 50/60Hz
D 1Ø 240V 50Hz
T 3Ø 200V 50/60Hz
H 3Ø 220V 50/60Hz
3Ø 230V 50/60Hz
M 3Ø 380V 50/60Hz
Q 3Ø 415V 50Hz
V 3Ø 400V 50Hz
Z 3Ø 440V 50/60Hz
K 3Ø 480V 50Hz
1 DC 12V
2 DC 24V
3 DC 90V
4 DC 180V
5 DC 220V

SU
ADDITIONAL
NON GENERAL
SU S/C UNIT TYPE
SP S/C PLUG IN TYPE
B BRAKE
D S.C & B
T TERMINAL BOX

PARALLEL SHAFT

K
INITIAL
K SERIES
8
FLANGE SIZE
6 60X60
7 70X70
8 80X80
9 90X90
G
GEAR TYPE
G GENRAL
P POWERFUL
H HIGH STRENGTH
100
RATIO
S 1/3
5 1/5
: :
250 1/250
B
BEARING
B BALL BEARING
M METAL
C COMPOUND
F
SHAFT TYPE
NON BOX TYPE
F FLANGE
U ULTRA BOX
UF ULTRA FLANGE
RH RIGHT ANGLE ( HOLLOW SHAFT )
RS RIGHT ANGLE
( SOLID SHAFT )

DECIMAL GEARHEAD

K
INITIAL
K SERIES
8
FLANGE SIZE
6 60X60
7 70X70
8 80X80
9 90X90
G
GEAR TYPE
G GENRAL
P POWERFUL
10
RATIO
10 1/10
B
BEARING
B BALL BEARING
X
SHAFT TYPE
X DECIMAL

AC MOTER CONTROLLER

G
INTIAL
G SERIES
U
CONTROLLER TYPE
U UNIT TYPE
P PLUG IN TYPE
S SLOW START
SLOW STOP
N NON SLOW
START SLOW
STOP
A
DISPLAY
D DIGTAL TYPE
A ANALOG TYPE

C
VOLTAGE
J 1Ø 100V
50/60Hz
U 1Ø 110V
60HZ
1Ø 115V
60HZ
L 1Ø 200V
50/60Hz
C 1Ø 220V
50/60Hz
1Ø 230V
50/60Hz
D 1Ø 240V
50Hz

6
OUTPUT
NON SOCKET TYPE
6 6W
15 15W
25 25W
40 40W
60 60W
90 90W
120 120W
180 180W

A
FREQUENCY
NON 50Hz&60Hz
A 50Hz
B 60Hz

STANDARD BLDC MOTOR

K
SERIES
K SERIES
8
FLANGE
6 □60
8 □80
9 □90
10 □104
B
BLDC MOTOR
B AC input
L DC input
H
SHAFT
S STRAIGHT
G PINION GENERAL
P PINION POWERFUL
H HIGH STRENGTH
25
Output
20 20W
30 30W
40 40W
50 50W
90 90W
100 100W
150 150W
200 200W
400 400W
N
COOLING
F Cooling Fan
N NON FAN
C
SHAFT
U 1Ø 100V 50/60Hz
1Ø 110V 60Hz
1Ø 115V 60Hz
C 1Ø 200V 50/60Hz
1Ø 220V 50/60Hz
1Ø 230V 50/60Hz
2 DC 24V
9 DC 48V

BLDC MOTOR CONTROLLER

G
SERIES
G SERIES
U
CONTROLLER TYPE
U UNIT TYPE
B
APPLY BLDC MOTOR
B AC input
L DC input

C
VOLTAGE
U 1Ø 100V 50/60Hz
1Ø 110V 60Hz
1Ø 115V 60Hz
C 1Ø 200V 50/60Hz
1Ø 220V 50/60Hz
1Ø 230V 50/60Hz
2 DC 24V
9 DC 48V

90
OUTPUT
20 20W
30 30W
40 40W
50 50W
90 90W
100 100W
150 150W
200 200W
400 400W

FLAT GEAR HEAD

K
SERIES
K SERIES
8
FLANGE TYPE
6 60X120.5
8 80X160.5
9 90X180
H
GEAR TYPE
G GENERAL
P POWERFUL
H HIGH STRENGTH
100
RATIO
5 1/5
: :
200 1/200
B
BEARING
B BALL BEARING
TH
SHAFT TYPE
TH TRANSVERS
AXIS HOLLOW

SHADE POLE AC MOTOR

KA
INITIAL VOLTAGE
K-SERIES A AC MOTOR
6150
APPEARANCE SIZE
6110 □61 X 10t
6115 □61 X 15t
6120 □61 X 20t
6125 □61 X 25t
6130 □61 X 30t
6140 □61 X 40t
6150 □61 X 50t
A
Add-ons
A STANDARD TYPE
B BRAKE
C CORK BRAKE
F FAN
P PIN CLUTCH
V PIVOT
E
VOLTAGE
J AC 100V 50/60Hz
U AC 110V 50/60Hz
AC 115V 50/60Hz
L AC 200V 50/60Hz
C AC 230V 50/60Hz
E AC 220V 50/60Hz

01
DIVISION
No. coding for standard product coding as serial no.
except special model.
01
99

MICRO DC MOTOR

KD
INITIAL MOTOR DIVISION
K GGM D DC
E ECM B BLDC
H HAOSHENG
N NICHIBO
N NIDEC
3429
APPEARANCE SIZE
3429 ø34 X 29L
3448 ø34 X 48L
1230 ø12 X 30L
1627 ø16 X 27L
2419 ø24 X 19L
2531 ø25 X 31L
2847 ø28 X 47L
3640 ø36 X 40L
3657 ø36 X 57L
4266 ø42 X 66L
4932 ø49 X 32L
S
RPM
Q 1000Below
G 2000
W 3000
X 4000
S 5000
U 6000
T 7000
R 8000
P 9000
H 11000
L 12000
M 13000
1
VOLTAGE
1 DC 12V
2 DC 24V
3 DC 90V
4 DC 180V
5 DC 220V
B DC 2.4V
C DC 3V
A DC 6V
P DC 36V
9 DC 48V
D DC 125V

DIVISION
No. coding for standard product coding as serial no.
except special model.
01
99

MICRO GEARED MOTOR

KGB
DIVISION
GEAR HEAD NAME
K12
K16
KWA
KWC

0154
DIVISION
GEAR RATIO GRANT
0003
0005
2700
3240

□□6150BU
DIVISION
Coding as the outline size of motor.
KD3429S1
NB3640S2
KA6130BU
KA6140AE

18
DIVISION
No coding for standard product
Coding as R&D serial no.
for special model coding as serial no for other special & sample model.
01
02
17
18

Một số model hộp giảm tốc GGM bán chạy năm 2010,2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 20174

GRARHEAD

K6G3BF,        K7G3BF,        K8G3BF,        K9G3BF,        K6G3.6BF,     K7G3.6BF,     K8G3.6BF,     K9G3.6BF,            K6G5BF,        K7G5BF,        K8G5BF,        K9G5BF,        K6G6BF,        K7G6BF,        K8G6BF,            K9G6BF,        K6G7.5BF,     K7G7.5BF,     K8G7.5BF,     K9G7.5BF,     K6G9BF,        K7G9BF,            K8G9BF,        K9G9BF,        K6G10BF,      K7G10BF,      K8G10BF,      K9G10BF,      K6G12.5BF,            K7G12.5BF,   K8G12.5BF,   K9G12.5BF,   K6G15BF,      K7G15BF,      K8G15BF,      K9G15BF,            K6G18BF,      K7G18BF,      K8G18BF,      K9G18BF,      K6G20BF,      K7G20BF,      K8G20BF,            K9G20BF,      K6G25BF,      K7G25BF,      K8G25BF,      K9G25BF,      K6G30BF,      K7G30BF,            K8G30BF,      K9G30BF,      K6G36BF,      K7G36BF,      K8G36BF,      K9G36BF,      K6G40BF,            K7G40BF,      K8G40BF,      K9G40BF,      K6G50BF,      K7G50BF,      K8G50BF,      K9G50BF,            K6G60BF,      K7G60BF,      K8G60BF,      K9G60BF,      K6G75BF,      K7G75BF,      K8G75BF,            K9G75BF,      K6G90BF,      K7G90BF,      K8G90BF,      K9G90BF,      K6G100BF,    K7G100BF,            K8G100BF,    K9G100BF,    K6G120BF,    K7G120BF,    K8G120BF,    K9G120BF,    K6G150BF,            K7G150BF,    K8G150BF,    K9G150BF,    K6G180BF,    K7G180BF,    K8G180BF,    K9G180BF,            K6G200BF,    K7G200BF,    K8G200BF,    K9G200BF,    K6G250BF,    K7G250BF,    K8G250BF,            K9G250BF,    K6G3MF,       K7G3MF,       K8G3MF,       K9G3MF,       K6G3.6MF,    K7G3.6MF,            K8G3.6MF,    K9G3.6MF,    K6G5MF,       K7G5MF,       K8G5MF,       K9G5MF,       K6G6MF,            K7G6MF,       K8G6MF,       K9G6MF,       K6G7.5MF,    K7G7.5MF,    K8G7.5MF,    K9G7.5MF,            K6G9MF,       K7G9MF,       K8G9MF,       K9G9MF,       K6G10MF,     K7G10MF,     K8G10MF,            K9G10MF,     K6G12.5MF,  K7G12.5MF,  K8G12.5MF,  K9G12.5MF,  K6G15MF,     K7G15MF,            K8G15MF,     K9G15MF,     K6G18MF,     K7G18MF,     K8G18MF,     K9G18MF,     K6G20MF,            K7G20MF,     K8G20MF,     K9G20MF,     K6G25MF,     K7G25MF,     K8G25MF,     K9G25MF,            K6G30MF,     K7G30MF,     K8G30MF,     K9G30MF,     K6G36MF,     K7G36MF,     K8G36MF,            K9G36MF,     K6G40MF,     K7G40MF,     K8G40MF,     K9G40MF,     K6G50MF,     K7G50MF,            K8G50MF,     K9G50MF,     K6G60MF,     K7G60MF,     K8G60MF,     K9G60MF,     K6G75MF,            K7G75MF,     K8G75MF,     K9G75MF,     K6G90MF,     K7G90MF,     K8G90MF,     K9G90MF,            K6G100MF,   K7G100MF,   K8G100MF,   K9G100MF,   K6G120MF,   K7G120MF,   K8G120MF,            K9G120MF,   K6G150MF,   K7G150MF,   K8G150MF,   K9G150MF,   K6G180MF,   K7G180MF,            K8G180MF,   K9G180MF,   K6G200MF,   K7G200MF,   K8G200MF,   K9G200MF,   K6G250MF,            K7G250MF,   K8G250MF,   K9G250MF,   K6G3CF,        K7G3CF,        K8G3CF,        K9G3CF,            K6G3.6CF,     K7G3.6CF,     K8G3.6CF,     K9G3.6CF,     K6G5CF,        K7G5CF,        K8G5CF,            K9G5CF,        K6G6CF,        K7G6CF,        K8G6CF,        K9G6CF,        K6G7.5CF,     K7G7.5CF,            K8G7.5CF,     K9G7.5CF,     K6G9CF,        K7G9CF,        K8G9CF,        K9G9CF,        K6G10CF,            K7G10CF,      K8G10CF,      K9G10CF,      K6G12.5CF,   K7G12.5CF,   K8G12.5CF,   K9G12.5CF,            K6G15CF,      K7G15CF,      K8G15CF,      K9G15CF,      K6G18CF,      K7G18CF,      K8G18CF,            K9G18CF,      K6G20CF,      K7G20CF,      K8G20CF,      K9G20CF,      K6G25CF,      K7G25CF,            K8G25CF,      K9G25CF,      K6G30CF,      K7G30CF,

K8G30CF,      K9G30CF,      K6G36CF,      K7G36CF,      K8G36CF,      K9G36CF,      K6G40CF,      K7G40CF,            K8G40CF,      K9G40CF,      K6G50CF,      K7G50CF,      K8G50CF,      K9G50CF,      K6G60CF,            K7G60CF,      K8G60CF,      K9G60CF,      K6G75CF,      K7G75CF,      K8G75CF,      K9G75CF,            K6G90CF,      K7G90CF,      K8G90CF,      K9G90CF,      K6G100CF,    K7G100CF,    K8G100CF,            K9G100CF,    K6G120CF,    K7G120CF,    K8G120CF,    K9G120CF,    K6G150CF,    K7G150CF,            K8G150CF,    K9G150CF,    K6G180CF,    K7G180CF,    K8G180CF,    K9G180CF,    K6G200CF,            K7G200CF,    K8G200CF,    K9G200CF,    K6G250CF,    K7G250CF,    K8G250CF,    K9G250CF,            K6G3BU,       K7G3BU,       K8G3BU,       K9G3BU,       K6G3.6BU,    K7G3.6BU,    K8G3.6BU,            K9G3.6BU,    K6G5BU,       K7G5BU,       K8G5BU,       K9G5BU,       K6G6BU,       K7G6BU,            K8G6BU,       K9G6BU,       K6G7.5BU,    K7G7.5BU,    K8G7.5BU,    K9G7.5BU,    K6G9BU,            K7G9BU,       K8G9BU,       K9G9BU,       K6G10BU,     K7G10BU,     K8G10BU,     K9G10BU,            K6G12.5BU,  K7G12.5BU,  K8G12.5BU,  K9G12.5BU,  K6G15BU,     K7G15BU,     K8G15BU,            K9G15BU,     K6G18BU,     K7G18BU,     K8G18BU,     K9G18BU,     K6G20BU,     K7G20BU,            K8G20BU,     K9G20BU,     K6G25BU,     K7G25BU,     K8G25BU,     K9G25BU,     K6G30BU,            K7G30BU,     K8G30BU,     K9G30BU,     K6G36BU,     K7G36BU,     K8G36BU,     K9G36BU,            K6G40BU,     K7G40BU,     K8G40BU,     K9G40BU,     K6G50BU,     K7G50BU,     K8G50BU,            K9G50BU,     K6G60BU,     K7G60BU,     K8G60BU,     K9G60BU,     K6G75BU,     K7G75BU,            K8G75BU,     K9G75BU,     K6G90BU,     K7G90BU,     K8G90BU,     K9G90BU,     K6G100BU,            K7G100BU,   K8G100BU,   K9G100BU,   K6G120BU,   K7G120BU,   K8G120BU,   K9G120BU,            K6G150BU,   K7G150BU,   K8G150BU,   K9G150BU,   K6G180BU,   K7G180BU,   K8G180BU,            K9G180BU,   K6G200BU,   K7G200BU,   K8G200BU,   K9G200BU,   K6G250BU,   K7G250BU,            K8G250BU,   K9G250BU,   K6G3MU,       K7G3MU,       K8G3MU,       K9G3MU,       K6G3.6MU,            K7G3.6MU,    K8G3.6MU,    K9G3.6MU,    K6G5MU,       K7G5MU,       K8G5MU,       K9G5MU,            K6G6MU,       K7G6MU,       K8G6MU,       K9G6MU,       K6G7.5MU,    K7G7.5MU,    K8G7.5MU,            K9G7.5MU,    K6G9MU,       K7G9MU,       K8G9MU,       K9G9MU,       K6G10MU,     K7G10MU,            K8G10MU,     K9G10MU,     K6G12.5MU,  K7G12.5MU,  K8G12.5MU,  K9G12.5MU,  K6G15MU,            K7G15MU,     K8G15MU,     K9G15MU,     K6G18MU,     K7G18MU,     K8G18MU,     K9G18MU,            K6G20MU,     K7G20MU,     K8G20MU,     K9G20MU,     K6G25MU,     K7G25MU,     K8G25MU,            K9G25MU,     K6G30MU,     K7G30MU,     K8G30MU,     K9G30MU,     K6G36MU,     K7G36MU,            K8G36MU,     K9G36MU,     K6G40MU,     K7G40MU,     K8G40MU,     K9G40MU,     K6G50MU,            K7G50MU,     K8G50MU,     K9G50MU,     K6G60MU,     K7G60MU,     K8G60MU,     K9G60MU,            K6G75MU,     K7G75MU,     K8G75MU,     K9G75MU,     K6G90MU,     K7G90MU,     K8G90MU,            K9G90MU,     K6G100MU,   K7G100MU,   K8G100MU,   K9G100MU,   K6G120MU,   K7G120MU,            K8G120MU,   K9G120MU,   K6G150MU,   K7G150MU,   K8G150MU,   K9G150MU,   K6G180MU,            K7G180MU,   K8G180MU,   K9G180MU,   K6G200MU,   K7G200MU,   K8G200MU,   K9G200MU,            K6G250MU,   K7G250MU,   K8G250MU,   K9G250MU,

K6G3CU,       K7G3CU,       K8G3CU,       K9G3CU,       K6G3.6CU,    K7G3.6CU,    K8G3.6CU,            K9G3.6CU,    K6G5CU,       K7G5CU,       K8G5CU,       K9G5CU,       K6G6CU,       K7G6CU,            K8G6CU,       K9G6CU,       K6G7.5CU,    K7G7.5CU,    K8G7.5CU,    K9G7.5CU,    K6G9CU,            K7G9CU,       K8G9CU,       K9G9CU,       K6G10CU,     K7G10CU,     K8G10CU,     K9G10CU,            K6G12.5CU,  K7G12.5CU,  K8G12.5CU,  K9G12.5CU,  K6G15CU,     K7G15CU,     K8G15CU,            K9G15CU,     K6G18CU,     K7G18CU,     K8G18CU,     K9G18CU,     K6G20CU,     K7G20CU,            K8G20CU,     K9G20CU,     K6G25CU,     K7G25CU,     K8G25CU,     K9G25CU,     K6G30CU,            K7G30CU,     K8G30CU,     K9G30CU,     K6G36CU,     K7G36CU,     K8G36CU,     K9G36CU,            K6G40CU,     K7G40CU,     K8G40CU,     K9G40CU,     K6G50CU,     K7G50CU,     K8G50CU,            K9G50CU,     K6G60CU,     K7G60CU,     K8G60CU,     K9G60CU,     K6G75CU,     K7G75CU,            K8G75CU,     K9G75CU,     K6G90CU,     K7G90CU,     K8G90CU,     K9G90CU,     K6G100CU,            K7G100CU,   K8G100CU,   K9G100CU,   K6G120CU,   K7G120CU,   K8G120CU,   K9G120CU,            K6G150CU,   K7G150CU,   K8G150CU,   K9G150CU,   K6G180CU,   K7G180CU,   K8G180CU,            K9G180CU,   K6G200CU,   K7G200CU,   K8G200CU,   K9G200CU,   K6G250CU,   K7G250CU,            K8G250CU,   K9G250CU,   K6G3BUF,     K7G3BUF,     K8G3BUF,     K9G3BUF,     K6G3.6BUF,            K7G3.6BUF,  K8G3.6BUF,  K9G3.6BUF,  K6G5BUF,     K7G5BUF,     K8G5BUF,     K9G5BUF,            K6G6BUF,     K7G6BUF,     K8G6BUF,     K9G6BUF,     K6G7.5BUF,  K7G7.5BUF,  K8G7.5BUF,            K9G7.5BUF,  K6G9BUF,     K7G9BUF,     K8G9BUF,     K9G9BUF,     K6G10BUF,   K7G10BUF,            K8G10BUF,   K9G10BUF,   K6G12.5BUF,            K7G12.5BUF,            K8G12.5BUF,            K9G12.5BUF,            K6G15BUF,   K7G15BUF,   K8G15BUF,   K9G15BUF,   K6G18BUF,            K7G18BUF,   K8G18BUF,   K9G18BUF,   K6G20BUF,   K7G20BUF,   K8G20BUF,   K9G20BUF,            K6G25BUF,   K7G25BUF,   K8G25BUF,   K9G25BUF,   K6G30BUF,   K7G30BUF,   K8G30BUF,            K9G30BUF,   K6G36BUF,   K7G36BUF,   K8G36BUF,   K9G36BUF,   K6G40BUF,   K7G40BUF,            K8G40BUF,   K9G40BUF,   K6G50BUF,   K7G50BUF,   K8G50BUF,   K9G50BUF,   K6G60BUF,            K7G60BUF,   K8G60BUF,   K9G60BUF,   K6G75BUF,   K7G75BUF,   K8G75BUF,   K9G75BUF,            K6G90BUF,   K7G90BUF,   K8G90BUF,   K9G90BUF,   K6G100BUF, K7G100BUF, K8G100BUF,            K9G100BUF, K6G120BUF, K7G120BUF, K8G120BUF, K9G120BUF, K6G150BUF, K7G150BUF,            K8G150BUF, K9G150BUF, K6G180BUF, K7G180BUF, K8G180BUF, K9G180BUF, K6G200BUF,            K7G200BUF, K8G200BUF, K9G200BUF, K6G250BUF, K7G250BUF, K8G250BUF, K9G250BUF,            K6G3MUF,    K7G3MUF,    K8G3MUF,    K9G3MUF,    K6G3.6MUF, K7G3.6MUF, K8G3.6MUF,            K9G3.6MUF, K6G5MUF,    K7G5MUF,    K8G5MUF,    K9G5MUF,    K6G6MUF,    K7G6MUF,            K8G6MUF,    K9G6MUF,    K6G7.5MUF, K7G7.5MUF, K8G7.5MUF, K9G7.5MUF, K6G9MUF,            K7G9MUF,    K8G9MUF,    K9G9MUF,    K6G10MUF,  K7G10MUF,  K8G10MUF,  K9G10MUF,            K6G12.5MUF,           K7G12.5MUF,           K8G12.5MUF,           K9G12.5MUF,           K6G15MUF,            K7G15MUF,  K8G15MUF,  K9G15MUF,  K6G18MUF,  K7G18MUF,  K8G18MUF,  K9G18MUF,            K6G20MUF,  K7G20MUF,  K8G20MUF,  K9G20MUF,  K6G25MUF,  K7G25MUF,  K8G25MUF,            K9G25MUF,  K6G30MUF,  K7G30MUF,

K8G30MUF,  K9G30MUF,  K6G36MUF,  K7G36MUF,  K8G36MUF,  K9G36MUF,  K6G40MUF,            K7G40MUF,  K8G40MUF,  K9G40MUF,  K6G50MUF,  K7G50MUF,  K8G50MUF,  K9G50MUF,            K6G60MUF,  K7G60MUF,  K8G60MUF,  K9G60MUF,  K6G75MUF,  K7G75MUF,  K8G75MUF,            K9G75MUF,  K6G90MUF,  K7G90MUF,  K8G90MUF,  K9G90MUF,  K6G100MUF,            K7G100MUF,            K8G100MUF,            K9G100MUF,            K6G120MUF,            K7G120MUF,            K8G120MUF,            K9G120MUF,            K6G150MUF,            K7G150MUF,            K8G150MUF,            K9G150MUF,            K6G180MUF,            K7G180MUF,            K8G180MUF,            K9G180MUF,            K6G200MUF,            K7G200MUF,            K8G200MUF,            K9G200MUF,            K6G250MUF,            K7G250MUF,            K8G250MUF,            K9G250MUF,            K6G3CUF,     K7G3CUF,     K8G3CUF,            K9G3CUF,     K6G3.6CUF,  K7G3.6CUF,  K8G3.6CUF,  K9G3.6CUF,  K6G5CUF,     K7G5CUF,            K8G5CUF,     K9G5CUF,     K6G6CUF,     K7G6CUF,     K8G6CUF,     K9G6CUF,     K6G7.5CUF,            K7G7.5CUF,  K8G7.5CUF,  K9G7.5CUF,  K6G9CUF,     K7G9CUF,     K8G9CUF,     K9G9CUF,            K6G10CUF,   K7G10CUF,   K8G10CUF,   K9G10CUF,   K6G12.5CUF,            K7G12.5CUF,            K8G12.5CUF,            K9G12.5CUF,            K6G15CUF,   K7G15CUF,   K8G15CUF,   K9G15CUF,            K6G18CUF,   K7G18CUF,   K8G18CUF,   K9G18CUF,   K6G20CUF,   K7G20CUF,   K8G20CUF,            K9G20CUF,   K6G25CUF,   K7G25CUF,   K8G25CUF,   K9G25CUF,   K6G30CUF,   K7G30CUF,            K8G30CUF,   K9G30CUF,   K6G36CUF,   K7G36CUF,   K8G36CUF,   K9G36CUF,   K6G40CUF,            K7G40CUF,   K8G40CUF,   K9G40CUF,   K6G50CUF,   K7G50CUF,   K8G50CUF,   K9G50CUF,            K6G60CUF,   K7G60CUF,   K8G60CUF,   K9G60CUF,   K6G75CUF,   K7G75CUF,   K8G75CUF,            K9G75CUF,   K6G90CUF,   K7G90CUF,   K8G90CUF,   K9G90CUF,   K6G100CUF, K7G100CUF,            K8G100CUF, K9G100CUF, K6G120CUF, K7G120CUF, K8G120CUF, K9G120CUF, K6G150CUF,            K7G150CUF, K8G150CUF, K9G150CUF, K6G180CUF, K7G180CUF, K8G180CUF, K9G180CUF,            K6G200CUF, K7G200CUF, K8G200CUF, K9G200CUF, K6G250CUF, K7G250CUF, K8G250CUF,            K9G250CUF, K6G3B,          K7G3B,          K8G3B,          K9G3B,          K6G3.6B,       K7G3.6B,            K8G3.6B,       K9G3.6B,       K6G5B,          K7G5B,          K8G5B,          K9G5B,          K6G6B,            K7G6B,          K8G6B,          K9G6B,          K6G7.5B,       K7G7.5B,       K8G7.5B,       K9G7.5B,            K6G9B,          K7G9B,          K8G9B,          K9G9B,          K6G10B,        K7G10B,        K8G10B,            K9G10B,        K6G12.5B,     K7G12.5B,     K8G12.5B,     K9G12.5B,     K6G15B,        K7G15B,            K8G15B,        K9G15B,        K6G18B,        K7G18B,        K8G18B,        K9G18B,        K6G20B,            K7G20B,        K8G20B,        K9G20B,        K6G25B,        K7G25B,        K8G25B,        K9G25B,            K6G30B,        K7G30B,        K8G30B,        K9G30B,        K6G36B,        K7G36B,        K8G36B,            K9G36B,        K6G40B,        K7G40B,        K8G40B,        K9G40B,        K6G50B,        K7G50B,            K8G50B,        K9G50B,        K6G60B,        K7G60B,        K8G60B,        K9G60B,        K6G75B,            K7G75B,        K8G75B,        K9G75B,        K6G90B,        K7G90B,        K8G90B,        K9G90B,            K6G100B,      K7G100B,      K8G100B,      K9G100B,      K6G120B,      K7G120B,      K8G120B,            K9G120B,      K6G150B,      K7G150B,      K8G150B,      K9G150B,      K6G180B,      K7G180B,            K8G180B,      K9G180B,      K6G200B,      K7G200B,      K8G200B,      K9G200B,      K6G250B,            K7G250B,      K8G250B,      K9G250B,

K6G3M,          K7G3M,          K8G3M,          K9G3M,          K6G3.6M,       K7G3.6M,       K8G3.6M,       K9G3.6M,            K6G5M,          K7G5M,          K8G5M,          K9G5M,          K6G6M,          K7G6M,          K8G6M,            K9G6M,          K6G7.5M,       K7G7.5M,       K8G7.5M,       K9G7.5M,       K6G9M,          K7G9M,            K8G9M,          K9G9M,          K6G10M,        K7G10M,        K8G10M,        K9G10M,        K6G12.5M,            K7G12.5M,     K8G12.5M,     K9G12.5M,     K6G15M,        K7G15M,        K8G15M,        K9G15M,            K6G18M,        K7G18M,        K8G18M,        K9G18M,        K6G20M,        K7G20M,        K8G20M,            K9G20M,        K6G25M,        K7G25M,        K8G25M,        K9G25M,        K6G30M,        K7G30M,            K8G30M,        K9G30M,        K6G36M,        K7G36M,        K8G36M,        K9G36M,        K6G40M,            K7G40M,        K8G40M,        K9G40M,        K6G50M,        K7G50M,        K8G50M,        K9G50M,            K6G60M,        K7G60M,        K8G60M,        K9G60M,        K6G75M,        K7G75M,        K8G75M,            K9G75M,        K6G90M,        K7G90M,        K8G90M,        K9G90M,        K6G100M,      K7G100M,            K8G100M,      K9G100M,      K6G120M,      K7G120M,      K8G120M,      K9G120M,      K6G150M,            K7G150M,      K8G150M,      K9G150M,      K6G180M,      K7G180M,      K8G180M,      K9G180M,            K6G200M,      K7G200M,      K8G200M,      K9G200M,      K6G250M,      K7G250M,      K8G250M,            K9G250M,      K6G3C,          K7G3C,          K8G3C,          K9G3C,          K6G3.6C,       K7G3.6C,            K8G3.6C,       K9G3.6C,       K6G5C,          K7G5C,          K8G5C,          K9G5C,          K6G6C,            K7G6C,          K8G6C,          K9G6C,          K6G7.5C,       K7G7.5C,       K8G7.5C,       K9G7.5C,            K6G9C,          K7G9C,          K8G9C,          K9G9C,          K6G10C,        K7G10C,        K8G10C,            K9G10C,        K6G12.5C,     K7G12.5C,     K8G12.5C,     K9G12.5C,     K6G15C,        K7G15C,            K8G15C,        K9G15C,        K6G18C,        K7G18C,        K8G18C,        K9G18C,        K6G20C,            K7G20C,        K8G20C,        K9G20C,        K6G25C,        K7G25C,        K8G25C,        K9G25C,            K6G30C,        K7G30C,        K8G30C,        K9G30C,        K6G36C,        K7G36C,        K8G36C,            K9G36C,        K6G40C,        K7G40C,        K8G40C,        K9G40C,        K6G50C,        K7G50C,            K8G50C,        K9G50C,        K6G60C,        K7G60C,        K8G60C,        K9G60C,        K6G75C,            K7G75C,        K8G75C,        K9G75C,        K6G90C,        K7G90C,        K8G90C,        K9G90C,            K6G100C,      K7G100C,      K8G100C,      K9G100C,      K6G120C,      K7G120C,      K8G120C,            K9G120C,      K6G150C,      K7G150C,      K8G150C,      K9G150C,      K6G180C,      K7G180C,            K8G180C,      K9G180C,      K6G200C,      K7G200C,      K8G200C,      K9G200C,      K6G250C,            K7G250C,      K8G250C,      K9G250C,      K6G3BH,       K7G3BH,       K8G3BH,       K9G3BH,            K6G3.6BH,    K7G3.6BH,    K8G3.6BH,    K9G3.6BH,    K6G5BH,       K7G5BH,       K8G5BH,            K9G5BH,       K6G6BH,       K7G6BH,       K8G6BH,       K9G6BH,       K6G7.5BH,    K7G7.5BH,            K8G7.5BH,    K9G7.5BH,    K6G9BH,       K7G9BH,       K8G9BH,       K9G9BH,       K6G10BH,            K7G10BH,     K8G10BH,     K9G10BH,     K6G12.5BH,  K7G12.5BH,  K8G12.5BH,  K9G12.5BH,            K6G15BH,     K7G15BH,     K8G15BH,     K9G15BH,     K6G18BH,     K7G18BH,     K8G18BH,            K9G18BH,     K6G20BH,     K7G20BH,     K8G20BH,     K9G20BH,     K6G25BH,     K7G25BH,            K8G25BH,     K9G25BH,     K6G30BH,     K7G30BH,

K8G30BH,     K9G30BH,     K6G36BH,     K7G36BH,     K8G36BH,     K9G36BH,     K6G40BH,     K7G40BH,            K8G40BH,     K9G40BH,     K6G50BH,     K7G50BH,     K8G50BH,     K9G50BH,     K6G60BH,            K7G60BH,     K8G60BH,     K9G60BH,     K6G75BH,     K7G75BH,     K8G75BH,     K9G75BH,            K6G90BH,     K7G90BH,     K8G90BH,     K9G90BH,     K6G100BH,   K7G100BH,   K8G100BH,            K9G100BH,   K6G120BH,   K7G120BH,   K8G120BH,   K9G120BH,   K6G150BH,   K7G150BH,            K8G150BH,   K9G150BH,   K6G180BH,   K7G180BH,   K8G180BH,   K9G180BH,   K6G200BH,            K7G200BH,   K8G200BH,   K9G200BH,   K6G250BH,   K7G250BH,   K8G250BH,   K9G250BH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   K6P3BF,            K7P3BF,         K8P3BF,         K9P3BF,         K6P3.6BF,      K7P3.6BF,      K8P3.6BF,      K9P3.6BF,            K6P5BF,         K7P5BF,         K8P5BF,         K9P5BF,         K6P6BF,         K7P6BF,         K8P6BF,            K9P6BF,         K6P7.5BF,      K7P7.5BF,      K8P7.5BF,      K9P7.5BF,      K6P9BF,         K7P9BF,            K8P9BF,         K9P9BF,         K6P10BF,       K7P10BF,       K8P10BF,       K9P10BF,       K6P12.5BF,            K7P12.5BF,    K8P12.5BF,    K9P12.5BF,    K6P15BF,       K7P15BF,       K8P15BF,       K9P15BF,            K6P18BF,       K7P18BF,       K8P18BF,       K9P18BF,       K6P20BF,       K7P20BF,       K8P20BF,            K9P20BF,       K6P25BF,       K7P25BF,       K8P25BF,       K9P25BF,       K6P30BF,       K7P30BF,            K8P30BF,       K9P30BF,       K6P36BF,       K7P36BF,       K8P36BF,       K9P36BF,       K6P40BF,            K7P40BF,       K8P40BF,       K9P40BF,       K6P50BF,       K7P50BF,       K8P50BF,       K9P50BF,            K6P60BF,       K7P60BF,       K8P60BF,       K9P60BF,       K6P75BF,       K7P75BF,       K8P75BF,            K9P75BF,       K6P90BF,       K7P90BF,       K8P90BF,       K9P90BF,       K6P100BF,     K7P100BF,            K8P100BF,     K9P100BF,     K6P120BF,     K7P120BF,     K8P120BF,     K9P120BF,     K6P150BF,            K7P150BF,     K8P150BF,     K9P150BF,     K6P180BF,     K7P180BF,     K8P180BF,     K9P180BF,            K6P200BF,     K7P200BF,     K8P200BF,     K9P200BF,     K6P250BF,     K7P250BF,     K8P250BF,            K9P250BF,     K6P3MF,        K7P3MF,        K8P3MF,        K9P3MF,        K6P3.6MF,     K7P3.6MF,            K8P3.6MF,     K9P3.6MF,     K6P5MF,        K7P5MF,        K8P5MF,        K9P5MF,        K6P6MF,            K7P6MF,        K8P6MF,        K9P6MF,        K6P7.5MF,     K7P7.5MF,     K8P7.5MF,     K9P7.5MF,            K6P9MF,        K7P9MF,        K8P9MF,        K9P9MF,        K6P10MF,      K7P10MF,      K8P10MF,            K9P10MF,      K6P12.5MF,   K7P12.5MF,   K8P12.5MF,   K9P12.5MF,   K6P15MF,      K7P15MF,            K8P15MF,      K9P15MF,      K6P18MF,      K7P18MF,      K8P18MF,      K9P18MF,      K6P20MF,            K7P20MF,      K8P20MF,      K9P20MF,      K6P25MF,      K7P25MF,      K8P25MF,      K9P25MF,            K6P30MF,      K7P30MF,      K8P30MF,      K9P30MF,      K6P36MF,      K7P36MF,      K8P36MF,            K9P36MF,      K6P40MF,      K7P40MF,      K8P40MF,      K9P40MF,      K6P50MF,      K7P50MF,            K8P50MF,      K9P50MF,      K6P60MF,      K7P60MF,      K8P60MF,      K9P60MF,      K6P75MF,            K7P75MF,      K8P75MF,      K9P75MF,      K6P90MF,      K7P90MF,      K8P90MF,      K9P90MF,            K6P100MF,    K7P100MF,    K8P100MF,    K9P100MF,    K6P120MF,    K7P120MF,    K8P120MF,            K9P120MF,    K6P150MF,    K7P150MF,    K8P150MF,    K9P150MF,    K6P180MF,    K7P180MF,            K8P180MF,    K9P180MF,    K6P200MF,    K7P200MF,    K8P200MF,    K9P200MF,    K6P250MF,            K7P250MF,    K8P250MF,    K9P250MF,

K6P3CF,         K7P3CF,         K8P3CF,         K9P3CF,         K6P3.6CF,      K7P3.6CF,      K8P3.6CF,      K9P3.6CF,            K6P5CF,         K7P5CF,         K8P5CF,         K9P5CF,         K6P6CF,         K7P6CF,         K8P6CF,            K9P6CF,         K6P7.5CF,      K7P7.5CF,      K8P7.5CF,      K9P7.5CF,      K6P9CF,         K7P9CF,            K8P9CF,         K9P9CF,         K6P10CF,       K7P10CF,       K8P10CF,       K9P10CF,       K6P12.5CF,            K7P12.5CF,    K8P12.5CF,    K9P12.5CF,    K6P15CF,       K7P15CF,       K8P15CF,       K9P15CF,            K6P18CF,       K7P18CF,       K8P18CF,       K9P18CF,       K6P20CF,       K7P20CF,       K8P20CF,            K9P20CF,       K6P25CF,       K7P25CF,       K8P25CF,       K9P25CF,       K6P30CF,       K7P30CF,            K8P30CF,       K9P30CF,       K6P36CF,       K7P36CF,       K8P36CF,       K9P36CF,       K6P40CF,            K7P40CF,       K8P40CF,       K9P40CF,       K6P50CF,       K7P50CF,       K8P50CF,       K9P50CF,            K6P60CF,       K7P60CF,       K8P60CF,       K9P60CF,       K6P75CF,       K7P75CF,       K8P75CF,            K9P75CF,       K6P90CF,       K7P90CF,       K8P90CF,       K9P90CF,       K6P100CF,     K7P100CF,            K8P100CF,     K9P100CF,     K6P120CF,     K7P120CF,     K8P120CF,     K9P120CF,     K6P150CF,            K7P150CF,     K8P150CF,     K9P150CF,     K6P180CF,     K7P180CF,     K8P180CF,     K9P180CF,            K6P200CF,     K7P200CF,     K8P200CF,     K9P200CF,     K6P250CF,     K7P250CF,     K8P250CF,            K9P250CF,     K6P3BU,        K7P3BU,        K8P3BU,        K9P3BU,        K6P3.6BU,     K7P3.6BU,            K8P3.6BU,     K9P3.6BU,     K6P5BU,        K7P5BU,        K8P5BU,        K9P5BU,        K6P6BU,            K7P6BU,        K8P6BU,        K9P6BU,        K6P7.5BU,     K7P7.5BU,     K8P7.5BU,     K9P7.5BU,            K6P9BU,        K7P9BU,        K8P9BU,        K9P9BU,        K6P10BU,      K7P10BU,      K8P10BU,            K9P10BU,      K6P12.5BU,   K7P12.5BU,   K8P12.5BU,   K9P12.5BU,   K6P15BU,      K7P15BU,            K8P15BU,      K9P15BU,      K6P18BU,      K7P18BU,      K8P18BU,      K9P18BU,      K6P20BU,            K7P20BU,      K8P20BU,      K9P20BU,      K6P25BU,      K7P25BU,      K8P25BU,      K9P25BU,            K6P30BU,      K7P30BU,      K8P30BU,      K9P30BU,      K6P36BU,      K7P36BU,      K8P36BU,            K9P36BU,      K6P40BU,      K7P40BU,      K8P40BU,      K9P40BU,      K6P50BU,      K7P50BU,            K8P50BU,      K9P50BU,      K6P60BU,      K7P60BU,      K8P60BU,      K9P60BU,      K6P75BU,            K7P75BU,      K8P75BU,      K9P75BU,      K6P90BU,      K7P90BU,      K8P90BU,      K9P90BU,            K6P100BU,    K7P100BU,    K8P100BU,    K9P100BU,    K6P120BU,    K7P120BU,    K8P120BU,            K9P120BU,    K6P150BU,    K7P150BU,    K8P150BU,    K9P150BU,    K6P180BU,    K7P180BU,            K8P180BU,    K9P180BU,    K6P200BU,    K7P200BU,    K8P200BU,    K9P200BU,    K6P250BU,            K7P250BU,    K8P250BU,    K9P250BU,    K6P3MU,       K7P3MU,       K8P3MU,       K9P3MU,            K6P3.6MU,    K7P3.6MU,    K8P3.6MU,    K9P3.6MU,    K6P5MU,       K7P5MU,       K8P5MU,            K9P5MU,       K6P6MU,       K7P6MU,       K8P6MU,       K9P6MU,       K6P7.5MU,    K7P7.5MU,            K8P7.5MU,    K9P7.5MU,    K6P9MU,       K7P9MU,       K8P9MU,       K9P9MU,       K6P10MU,            K7P10MU,     K8P10MU,     K9P10MU,     K6P12.5MU,  K7P12.5MU,  K8P12.5MU,  K9P12.5MU,            K6P15MU,     K7P15MU,     K8P15MU,     K9P15MU,     K6P18MU,     K7P18MU,     K8P18MU,            K9P18MU,     K6P20MU,     K7P20MU,     K8P20MU,     K9P20MU,     K6P25MU,     K7P25MU,            K8P25MU,     K9P25MU,     K6P30MU,     K7P30MU,

K8P30MU,     K9P30MU,     K6P36MU,     K7P36MU,     K8P36MU,     K9P36MU,     K6P40MU,     K7P40MU,            K8P40MU,     K9P40MU,     K6P50MU,     K7P50MU,     K8P50MU,     K9P50MU,     K6P60MU,            K7P60MU,     K8P60MU,     K9P60MU,     K6P75MU,     K7P75MU,     K8P75MU,     K9P75MU,            K6P90MU,     K7P90MU,     K8P90MU,     K9P90MU,     K6P100MU,   K7P100MU,   K8P100MU,            K9P100MU,   K6P120MU,   K7P120MU,   K8P120MU,   K9P120MU,   K6P150MU,   K7P150MU,            K8P150MU,   K9P150MU,   K6P180MU,   K7P180MU,   K8P180MU,   K9P180MU,   K6P200MU,            K7P200MU,   K8P200MU,   K9P200MU,   K6P250MU,   K7P250MU,   K8P250MU,   K9P250MU,            K6P3CU,        K7P3CU,        K8P3CU,        K9P3CU,        K6P3.6CU,     K7P3.6CU,     K8P3.6CU,            K9P3.6CU,     K6P5CU,        K7P5CU,        K8P5CU,        K9P5CU,        K6P6CU,        K7P6CU,            K8P6CU,        K9P6CU,        K6P7.5CU,     K7P7.5CU,     K8P7.5CU,     K9P7.5CU,     K6P9CU,            K7P9CU,        K8P9CU,        K9P9CU,        K6P10CU,      K7P10CU,      K8P10CU,      K9P10CU,            K6P12.5CU,   K7P12.5CU,   K8P12.5CU,   K9P12.5CU,   K6P15CU,      K7P15CU,      K8P15CU,            K9P15CU,      K6P18CU,      K7P18CU,      K8P18CU,      K9P18CU,      K6P20CU,      K7P20CU,            K8P20CU,      K9P20CU,      K6P25CU,      K7P25CU,      K8P25CU,      K9P25CU,      K6P30CU,            K7P30CU,      K8P30CU,      K9P30CU,      K6P36CU,      K7P36CU,      K8P36CU,      K9P36CU,            K6P40CU,      K7P40CU,      K8P40CU,      K9P40CU,      K6P50CU,      K7P50CU,      K8P50CU,            K9P50CU,      K6P60CU,      K7P60CU,      K8P60CU,      K9P60CU,      K6P75CU,      K7P75CU,            K8P75CU,      K9P75CU,      K6P90CU,      K7P90CU,      K8P90CU,      K9P90CU,      K6P100CU,            K7P100CU,    K8P100CU,    K9P100CU,    K6P120CU,    K7P120CU,    K8P120CU,    K9P120CU,            K6P150CU,    K7P150CU,    K8P150CU,    K9P150CU,    K6P180CU,    K7P180CU,    K8P180CU,            K9P180CU,    K6P200CU,    K7P200CU,    K8P200CU,    K9P200CU,    K6P250CU,    K7P250CU,            K8P250CU,    K9P250CU,    K6P3BUF,      K7P3BUF,      K8P3BUF,      K9P3BUF,      K6P3.6BUF,            K7P3.6BUF,   K8P3.6BUF,   K9P3.6BUF,   K6P5BUF,      K7P5BUF,      K8P5BUF,      K9P5BUF,            K6P6BUF,      K7P6BUF,      K8P6BUF,      K9P6BUF,      K6P7.5BUF,   K7P7.5BUF,   K8P7.5BUF,            K9P7.5BUF,   K6P9BUF,      K7P9BUF,      K8P9BUF,      K9P9BUF,      K6P10BUF,    K7P10BUF,            K8P10BUF,    K9P10BUF,    K6P12.5BUF, K7P12.5BUF, K8P12.5BUF, K9P12.5BUF, K6P15BUF,            K7P15BUF,    K8P15BUF,    K9P15BUF,    K6P18BUF,    K7P18BUF,    K8P18BUF,    K9P18BUF,            K6P20BUF,    K7P20BUF,    K8P20BUF,    K9P20BUF,    K6P25BUF,    K7P25BUF,    K8P25BUF,            K9P25BUF,    K6P30BUF,    K7P30BUF,    K8P30BUF,    K9P30BUF,    K6P36BUF,    K7P36BUF,            K8P36BUF,    K9P36BUF,    K6P40BUF,    K7P40BUF,    K8P40BUF,    K9P40BUF,    K6P50BUF,            K7P50BUF,    K8P50BUF,    K9P50BUF,    K6P60BUF,    K7P60BUF,    K8P60BUF,    K9P60BUF,            K6P75BUF,    K7P75BUF,    K8P75BUF,    K9P75BUF,    K6P90BUF,    K7P90BUF,    K8P90BUF,            K9P90BUF,    K6P100BUF,  K7P100BUF,  K8P100BUF,  K9P100BUF,  K6P120BUF,  K7P120BUF,            K8P120BUF,  K9P120BUF,  K6P150BUF,  K7P150BUF,  K8P150BUF,  K9P150BUF,  K6P180BUF,            K7P180BUF,  K8P180BUF,  K9P180BUF,  K6P200BUF,  K7P200BUF,  K8P200BUF,  K9P200BUF,            K6P250BUF,  K7P250BUF,  K8P250BUF,  K9P250BUF,

K6P3MUF,     K7P3MUF,     K8P3MUF,     K9P3MUF,     K6P3.6MUF,  K7P3.6MUF,  K8P3.6MUF,            K9P3.6MUF,  K6P5MUF,     K7P5MUF,     K8P5MUF,     K9P5MUF,     K6P6MUF,     K7P6MUF,            K8P6MUF,     K9P6MUF,     K6P7.5MUF,  K7P7.5MUF,  K8P7.5MUF,  K9P7.5MUF,  K6P9MUF,            K7P9MUF,     K8P9MUF,     K9P9MUF,     K6P10MUF,   K7P10MUF,   K8P10MUF,   K9P10MUF,            K6P12.5MUF,            K7P12.5MUF,            K8P12.5MUF,            K9P12.5MUF,            K6P15MUF,            K7P15MUF,   K8P15MUF,   K9P15MUF,   K6P18MUF,   K7P18MUF,   K8P18MUF,   K9P18MUF,            K6P20MUF,   K7P20MUF,   K8P20MUF,   K9P20MUF,   K6P25MUF,   K7P25MUF,   K8P25MUF,            K9P25MUF,   K6P30MUF,   K7P30MUF,   K8P30MUF,   K9P30MUF,   K6P36MUF,   K7P36MUF,            K8P36MUF,   K9P36MUF,   K6P40MUF,   K7P40MUF,   K8P40MUF,   K9P40MUF,   K6P50MUF,            K7P50MUF,   K8P50MUF,   K9P50MUF,   K6P60MUF,   K7P60MUF,   K8P60MUF,   K9P60MUF,            K6P75MUF,   K7P75MUF,   K8P75MUF,   K9P75MUF,   K6P90MUF,   K7P90MUF,   K8P90MUF,            K9P90MUF,   K6P100MUF, K7P100MUF, K8P100MUF, K9P100MUF, K6P120MUF, K7P120MUF,            K8P120MUF, K9P120MUF, K6P150MUF, K7P150MUF, K8P150MUF, K9P150MUF, K6P180MUF,            K7P180MUF, K8P180MUF, K9P180MUF, K6P200MUF, K7P200MUF, K8P200MUF, K9P200MUF,            K6P250MUF, K7P250MUF, K8P250MUF, K9P250MUF, K6P3CUF,      K7P3CUF,      K8P3CUF,            K9P3CUF,      K6P3.6CUF,   K7P3.6CUF,   K8P3.6CUF,   K9P3.6CUF,   K6P5CUF,      K7P5CUF,            K8P5CUF,      K9P5CUF,      K6P6CUF,      K7P6CUF,      K8P6CUF,      K9P6CUF,      K6P7.5CUF,            K7P7.5CUF,   K8P7.5CUF,   K9P7.5CUF,   K6P9CUF,      K7P9CUF,      K8P9CUF,      K9P9CUF,            K6P10CUF,    K7P10CUF,    K8P10CUF,    K9P10CUF,    K6P12.5CUF, K7P12.5CUF, K8P12.5CUF,            K9P12.5CUF, K6P15CUF,    K7P15CUF,    K8P15CUF,    K9P15CUF,    K6P18CUF,    K7P18CUF,            K8P18CUF,    K9P18CUF,    K6P20CUF,    K7P20CUF,    K8P20CUF,    K9P20CUF,    K6P25CUF,            K7P25CUF,    K8P25CUF,    K9P25CUF,    K6P30CUF,    K7P30CUF,    K8P30CUF,    K9P30CUF,            K6P36CUF,    K7P36CUF,    K8P36CUF,    K9P36CUF,    K6P40CUF,    K7P40CUF,    K8P40CUF,            K9P40CUF,    K6P50CUF,    K7P50CUF,    K8P50CUF,    K9P50CUF,    K6P60CUF,    K7P60CUF,            K8P60CUF,    K9P60CUF,    K6P75CUF,    K7P75CUF,    K8P75CUF,    K9P75CUF,    K6P90CUF,            K7P90CUF,    K8P90CUF,    K9P90CUF,    K6P100CUF,  K7P100CUF,  K8P100CUF,  K9P100CUF,            K6P120CUF,  K7P120CUF,  K8P120CUF,  K9P120CUF,  K6P150CUF,  K7P150CUF,  K8P150CUF,            K9P150CUF,  K6P180CUF,  K7P180CUF,  K8P180CUF,  K9P180CUF,  K6P200CUF,  K7P200CUF,            K8P200CUF,  K9P200CUF,  K6P250CUF,  K7P250CUF,  K8P250CUF,  K9P250CUF,  K6P3B,            K7P3B,           K8P3B,           K9P3B,           K6P3.6B,        K7P3.6B,        K8P3.6B,        K9P3.6B,            K6P5B,           K7P5B,           K8P5B,           K9P5B,           K6P6B,           K7P6B,           K8P6B,            K9P6B,           K6P7.5B,        K7P7.5B,        K8P7.5B,        K9P7.5B,        K6P9B,           K7P9B,            K8P9B,           K9P9B,           K6P10B,         K7P10B,         K8P10B,         K9P10B,         K6P12.5B,            K7P12.5B,      K8P12.5B,      K9P12.5B,      K6P15B,         K7P15B,         K8P15B,         K9P15B,            K6P18B,         K7P18B,         K8P18B,         K9P18B,         K6P20B,         K7P20B,         K8P20B,            K9P20B,         K6P25B,         K7P25B,         K8P25B,         K9P25B,         K6P30B,         K7P30B,

K8P30B,         K9P30B,         K6P36B,         K7P36B,         K8P36B,         K9P36B,         K6P40B,         K7P40B,            K8P40B,         K9P40B,         K6P50B,         K7P50B,         K8P50B,         K9P50B,         K6P60B,            K7P60B,         K8P60B,         K9P60B,         K6P75B,         K7P75B,         K8P75B,         K9P75B,            K6P90B,         K7P90B,         K8P90B,         K9P90B,         K6P100B,       K7P100B,       K8P100B,            K9P100B,       K6P120B,       K7P120B,       K8P120B,       K9P120B,       K6P150B,       K7P150B,            K8P150B,       K9P150B,       K6P180B,       K7P180B,       K8P180B,       K9P180B,       K6P200B,            K7P200B,       K8P200B,       K9P200B,       K6P250B,       K7P250B,       K8P250B,       K9P250B,            K6P3M,          K7P3M,          K8P3M,          K9P3M,          K6P3.6M,       K7P3.6M,       K8P3.6M,            K9P3.6M,       K6P5M,          K7P5M,          K8P5M,          K9P5M,          K6P6M,          K7P6M,            K8P6M,          K9P6M,          K6P7.5M,       K7P7.5M,       K8P7.5M,       K9P7.5M,       K6P9M,            K7P9M,          K8P9M,          K9P9M,          K6P10M,        K7P10M,        K8P10M,        K9P10M,            K6P12.5M,     K7P12.5M,     K8P12.5M,     K9P12.5M,     K6P15M,        K7P15M,        K8P15M,            K9P15M,        K6P18M,        K7P18M,        K8P18M,        K9P18M,        K6P20M,        K7P20M,            K8P20M,        K9P20M,        K6P25M,        K7P25M,        K8P25M,        K9P25M,        K6P30M,            K7P30M,        K8P30M,        K9P30M,        K6P36M,        K7P36M,        K8P36M,        K9P36M,            K6P40M,        K7P40M,        K8P40M,        K9P40M,        K6P50M,        K7P50M,        K8P50M,            K9P50M,        K6P60M,        K7P60M,        K8P60M,        K9P60M,        K6P75M,        K7P75M,            K8P75M,        K9P75M,        K6P90M,        K7P90M,        K8P90M,        K9P90M,        K6P100M,            K7P100M,      K8P100M,      K9P100M,      K6P120M,      K7P120M,      K8P120M,      K9P120M,            K6P150M,      K7P150M,      K8P150M,      K9P150M,      K6P180M,      K7P180M,      K8P180M,            K9P180M,      K6P200M,      K7P200M,      K8P200M,      K9P200M,      K6P250M,      K7P250M,            K8P250M,      K9P250M,      K6P3C,           K7P3C,           K8P3C,           K9P3C,           K6P3.6C,            K7P3.6C,        K8P3.6C,        K9P3.6C,        K6P5C,           K7P5C,           K8P5C,           K9P5C,            K6P6C,           K7P6C,           K8P6C,           K9P6C,           K6P7.5C,        K7P7.5C,        K8P7.5C,            K9P7.5C,        K6P9C,           K7P9C,           K8P9C,           K9P9C,           K6P10C,         K7P10C,            K8P10C,         K9P10C,         K6P12.5C,      K7P12.5C,      K8P12.5C,      K9P12.5C,      K6P15C,            K7P15C,         K8P15C,         K9P15C,         K6P18C,         K7P18C,         K8P18C,         K9P18C,            K6P20C,         K7P20C,         K8P20C,         K9P20C,         K6P25C,         K7P25C,         K8P25C,            K9P25C,         K6P30C,         K7P30C,         K8P30C,         K9P30C,         K6P36C,         K7P36C,            K8P36C,         K9P36C,         K6P40C,         K7P40C,         K8P40C,         K9P40C,         K6P50C,            K7P50C,         K8P50C,         K9P50C,         K6P60C,         K7P60C,         K8P60C,         K9P60C,            K6P75C,         K7P75C,         K8P75C,         K9P75C,         K6P90C,         K7P90C,         K8P90C,            K9P90C,         K6P100C,       K7P100C,       K8P100C,       K9P100C,       K6P120C,       K7P120C,            K8P120C,       K9P120C,       K6P150C,       K7P150C,       K8P150C,       K9P150C,       K6P180C,            K7P180C,       K8P180C,       K9P180C,       K6P200C,       K7P200C,       K8P200C,       K9P200C,            K6P250C,       K7P250C,       K8P250C,       K9P250C,

K6P3BH,        K7P3BH,        K8P3BH,        K9P3BH,        K6P3.6BH,     K7P3.6BH,     K8P3.6BH,     K9P3.6BH,            K6P5BH,        K7P5BH,        K8P5BH,        K9P5BH,        K6P6BH,        K7P6BH,        K8P6BH,            K9P6BH,        K6P7.5BH,     K7P7.5BH,     K8P7.5BH,     K9P7.5BH,     K6P9BH,        K7P9BH,            K8P9BH,        K9P9BH,        K6P10BH,      K7P10BH,      K8P10BH,      K9P10BH,      K6P12.5BH,            K7P12.5BH,   K8P12.5BH,   K9P12.5BH,   K6P15BH,      K7P15BH,      K8P15BH,      K9P15BH,            K6P18BH,      K7P18BH,      K8P18BH,      K9P18BH,      K6P20BH,      K7P20BH,      K8P20BH,            K9P20BH,      K6P25BH,      K7P25BH,      K8P25BH,      K9P25BH,      K6P30BH,      K7P30BH,            K8P30BH,      K9P30BH,      K6P36BH,      K7P36BH,      K8P36BH,      K9P36BH,      K6P40BH,            K7P40BH,      K8P40BH,      K9P40BH,      K6P50BH,      K7P50BH,      K8P50BH,      K9P50BH,            K6P60BH,      K7P60BH,      K8P60BH,      K9P60BH,      K6P75BH,      K7P75BH,      K8P75BH,            K9P75BH,      K6P90BH,      K7P90BH,      K8P90BH,      K9P90BH,      K6P100BH,    K7P100BH,            K8P100BH,    K9P100BH,    K6P120BH,    K7P120BH,    K8P120BH,    K9P120BH,    K6P150BH,            K7P150BH,    K8P150BH,    K9P150BH,    K6P180BH,    K7P180BH,    K8P180BH,    K9P180BH,            K6P200BH,    K7P200BH,    K8P200BH,    K9P200BH,    K6P250BH,    K7P250BH,    K8P250BH,            K9P250BH,    K6H3BF,        K7H3BF,        K8H3BF,        K9H3BF,        K6H3.6BF,     K7H3.6BF,            K8H3.6BF,     K9H3.6BF,     K6H5BF,        K7H5BF,        K8H5BF,        K9H5BF,        K6H6BF,            K7H6BF,        K8H6BF,        K9H6BF,        K6H7.5BF,     K7H7.5BF,     K8H7.5BF,     K9H7.5BF,            K6H9BF,        K7H9BF,        K8H9BF,        K9H9BF,        K6H10BF,      K7H10BF,      K8H10BF,            K9H10BF,      K6H12.5BF,   K7H12.5BF,   K8H12.5BF,   K9H12.5BF,   K6H15BF,      K7H15BF,            K8H15BF,      K9H15BF,      K6H18BF,      K7H18BF,      K8H18BF,      K9H18BF,      K6H20BF,            K7H20BF,      K8H20BF,      K9H20BF,      K6H25BF,      K7H25BF,      K8H25BF,      K9H25BF,            K6H30BF,      K7H30BF,      K8H30BF,      K9H30BF,      K6H36BF,      K7H36BF,      K8H36BF,            K9H36BF,      K6H40BF,      K7H40BF,      K8H40BF,      K9H40BF,      K6H50BF,      K7H50BF,            K8H50BF,      K9H50BF,      K6H60BF,      K7H60BF,      K8H60BF,      K9H60BF,      K6H75BF,            K7H75BF,      K8H75BF,      K9H75BF,      K6H90BF,      K7H90BF,      K8H90BF,      K9H90BF,            K6H100BF,    K7H100BF,    K8H100BF,    K9H100BF,    K6H120BF,    K7H120BF,    K8H120BF,            K9H120BF,    K6H150BF,    K7H150BF,    K8H150BF,    K9H150BF,    K6H180BF,    K7H180BF,            K8H180BF,    K9H180BF,    K6H200BF,    K7H200BF,    K8H200BF,    K9H200BF,    K6H250BF,            K7H250BF,    K8H250BF,    K9H250BF,    K6H3MF,       K7H3MF,       K8H3MF,       K9H3MF,            K6H3.6MF,    K7H3.6MF,    K8H3.6MF,    K9H3.6MF,    K6H5MF,       K7H5MF,       K8H5MF,            K9H5MF,       K6H6MF,       K7H6MF,       K8H6MF,       K9H6MF,       K6H7.5MF,    K7H7.5MF,            K8H7.5MF,    K9H7.5MF,    K6H9MF,       K7H9MF,       K8H9MF,       K9H9MF,       K6H10MF,            K7H10MF,     K8H10MF,     K9H10MF,     K6H12.5MF,  K7H12.5MF,  K8H12.5MF,  K9H12.5MF,            K6H15MF,     K7H15MF,     K8H15MF,     K9H15MF,     K6H18MF,     K7H18MF,     K8H18MF,            K9H18MF,     K6H20MF,     K7H20MF,     K8H20MF,     K9H20MF,     K6H25MF,     K7H25MF,            K8H25MF,     K9H25MF,     K6H30MF,     K7H30MF,

K8H30MF,     K9H30MF,     K6H36MF,     K7H36MF,     K8H36MF,     K9H36MF,     K6H40MF,     K7H40MF,            K8H40MF,     K9H40MF,     K6H50MF,     K7H50MF,     K8H50MF,     K9H50MF,     K6H60MF,            K7H60MF,     K8H60MF,     K9H60MF,     K6H75MF,     K7H75MF,     K8H75MF,     K9H75MF,            K6H90MF,     K7H90MF,     K8H90MF,     K9H90MF,     K6H100MF,   K7H100MF,   K8H100MF,            K9H100MF,   K6H120MF,   K7H120MF,   K8H120MF,   K9H120MF,   K6H150MF,   K7H150MF,            K8H150MF,   K9H150MF,   K6H180MF,   K7H180MF,   K8H180MF,   K9H180MF,   K6H200MF,            K7H200MF,   K8H200MF,   K9H200MF,   K6H250MF,   K7H250MF,   K8H250MF,   K9H250MF,            K6H3CF,        K7H3CF,        K8H3CF,        K9H3CF,        K6H3.6CF,     K7H3.6CF,     K8H3.6CF,            K9H3.6CF,     K6H5CF,        K7H5CF,        K8H5CF,        K9H5CF,        K6H6CF,        K7H6CF,            K8H6CF,        K9H6CF,        K6H7.5CF,     K7H7.5CF,     K8H7.5CF,     K9H7.5CF,     K6H9CF,            K7H9CF,        K8H9CF,        K9H9CF,        K6H10CF,      K7H10CF,      K8H10CF,      K9H10CF,            K6H12.5CF,   K7H12.5CF,   K8H12.5CF,   K9H12.5CF,   K6H15CF,      K7H15CF,      K8H15CF,            K9H15CF,      K6H18CF,      K7H18CF,      K8H18CF,      K9H18CF,      K6H20CF,      K7H20CF,            K8H20CF,      K9H20CF,      K6H25CF,      K7H25CF,      K8H25CF,      K9H25CF,      K6H30CF,            K7H30CF,      K8H30CF,      K9H30CF,      K6H36CF,      K7H36CF,      K8H36CF,      K9H36CF,            K6H40CF,      K7H40CF,      K8H40CF,      K9H40CF,      K6H50CF,      K7H50CF,      K8H50CF,            K9H50CF,      K6H60CF,      K7H60CF,      K8H60CF,      K9H60CF,      K6H75CF,      K7H75CF,            K8H75CF,      K9H75CF,      K6H90CF,      K7H90CF,      K8H90CF,      K9H90CF,      K6H100CF,            K7H100CF,    K8H100CF,    K9H100CF,    K6H120CF,    K7H120CF,    K8H120CF,    K9H120CF,            K6H150CF,    K7H150CF,    K8H150CF,    K9H150CF,    K6H180CF,    K7H180CF,    K8H180CF,            K9H180CF,    K6H200CF,    K7H200CF,    K8H200CF,    K9H200CF,    K6H250CF,    K7H250CF,            K8H250CF,    K9H250CF,    K6H3BU,       K7H3BU,       K8H3BU,       K9H3BU,       K6H3.6BU,            K7H3.6BU,    K8H3.6BU,    K9H3.6BU,    K6H5BU,       K7H5BU,       K8H5BU,       K9H5BU,            K6H6BU,       K7H6BU,       K8H6BU,       K9H6BU,       K6H7.5BU,    K7H7.5BU,    K8H7.5BU,            K9H7.5BU,    K6H9BU,       K7H9BU,       K8H9BU,       K9H9BU,       K6H10BU,     K7H10BU,            K8H10BU,     K9H10BU,     K6H12.5BU,  K7H12.5BU,  K8H12.5BU,  K9H12.5BU,  K6H15BU,            K7H15BU,     K8H15BU,     K9H15BU,     K6H18BU,     K7H18BU,     K8H18BU,     K9H18BU,            K6H20BU,     K7H20BU,     K8H20BU,     K9H20BU,     K6H25BU,     K7H25BU,     K8H25BU,            K9H25BU,     K6H30BU,     K7H30BU,     K8H30BU,     K9H30BU,     K6H36BU,     K7H36BU,            K8H36BU,     K9H36BU,     K6H40BU,     K7H40BU,     K8H40BU,     K9H40BU,     K6H50BU,            K7H50BU,     K8H50BU,     K9H50BU,     K6H60BU,     K7H60BU,     K8H60BU,     K9H60BU,            K6H75BU,     K7H75BU,     K8H75BU,     K9H75BU,     K6H90BU,     K7H90BU,     K8H90BU,            K9H90BU,     K6H100BU,   K7H100BU,   K8H100BU,   K9H100BU,   K6H120BU,   K7H120BU,            K8H120BU,   K9H120BU,   K6H150BU,   K7H150BU,   K8H150BU,   K9H150BU,   K6H180BU,            K7H180BU,   K8H180BU,   K9H180BU,   K6H200BU,   K7H200BU,   K8H200BU,   K9H200BU,            K6H250BU,   K7H250BU,   K8H250BU,   K9H250BU,

K6H3MU,       K7H3MU,       K8H3MU,       K9H3MU,       K6H3.6MU,    K7H3.6MU,    K8H3.6MU,            K9H3.6MU,    K6H5MU,       K7H5MU,       K8H5MU,       K9H5MU,       K6H6MU,       K7H6MU,            K8H6MU,       K9H6MU,       K6H7.5MU,    K7H7.5MU,    K8H7.5MU,    K9H7.5MU,    K6H9MU,            K7H9MU,       K8H9MU,       K9H9MU,       K6H10MU,     K7H10MU,     K8H10MU,     K9H10MU,            K6H12.5MU,  K7H12.5MU,  K8H12.5MU,  K9H12.5MU,  K6H15MU,     K7H15MU,     K8H15MU,            K9H15MU,     K6H18MU,     K7H18MU,     K8H18MU,     K9H18MU,     K6H20MU,     K7H20MU,            K8H20MU,     K9H20MU,     K6H25MU,     K7H25MU,     K8H25MU,     K9H25MU,     K6H30MU,            K7H30MU,     K8H30MU,     K9H30MU,     K6H36MU,     K7H36MU,     K8H36MU,     K9H36MU,            K6H40MU,     K7H40MU,     K8H40MU,     K9H40MU,     K6H50MU,     K7H50MU,     K8H50MU,            K9H50MU,     K6H60MU,     K7H60MU,     K8H60MU,     K9H60MU,     K6H75MU,     K7H75MU,            K8H75MU,     K9H75MU,     K6H90MU,     K7H90MU,     K8H90MU,     K9H90MU,     K6H100MU,            K7H100MU,   K8H100MU,   K9H100MU,   K6H120MU,   K7H120MU,   K8H120MU,   K9H120MU,            K6H150MU,   K7H150MU,   K8H150MU,   K9H150MU,   K6H180MU,   K7H180MU,   K8H180MU,            K9H180MU,   K6H200MU,   K7H200MU,   K8H200MU,   K9H200MU,   K6H250MU,   K7H250MU,            K8H250MU,   K9H250MU,   K6H3CU,       K7H3CU,       K8H3CU,       K9H3CU,       K6H3.6CU,            K7H3.6CU,    K8H3.6CU,    K9H3.6CU,    K6H5CU,       K7H5CU,       K8H5CU,       K9H5CU,            K6H6CU,       K7H6CU,       K8H6CU,       K9H6CU,       K6H7.5CU,    K7H7.5CU,    K8H7.5CU,            K9H7.5CU,    K6H9CU,       K7H9CU,       K8H9CU,       K9H9CU,       K6H10CU,     K7H10CU,            K8H10CU,     K9H10CU,     K6H12.5CU,  K7H12.5CU,  K8H12.5CU,  K9H12.5CU,  K6H15CU,            K7H15CU,     K8H15CU,     K9H15CU,     K6H18CU,     K7H18CU,     K8H18CU,     K9H18CU,            K6H20CU,     K7H20CU,     K8H20CU,     K9H20CU,     K6H25CU,     K7H25CU,     K8H25CU,            K9H25CU,     K6H30CU,     K7H30CU,     K8H30CU,     K9H30CU,     K6H36CU,     K7H36CU,            K8H36CU,     K9H36CU,     K6H40CU,     K7H40CU,     K8H40CU,     K9H40CU,     K6H50CU,            K7H50CU,     K8H50CU,     K9H50CU,     K6H60CU,     K7H60CU,     K8H60CU,     K9H60CU,            K6H75CU,     K7H75CU,     K8H75CU,     K9H75CU,     K6H90CU,     K7H90CU,     K8H90CU,            K9H90CU,     K6H100CU,   K7H100CU,   K8H100CU,   K9H100CU,   K6H120CU,   K7H120CU,            K8H120CU,   K9H120CU,   K6H150CU,   K7H150CU,   K8H150CU,   K9H150CU,   K6H180CU,            K7H180CU,   K8H180CU,   K9H180CU,   K6H200CU,   K7H200CU,   K8H200CU,   K9H200CU,            K6H250CU,   K7H250CU,   K8H250CU,   K9H250CU,   K6H3BUF,     K7H3BUF,     K8H3BUF,            K9H3BUF,     K6H3.6BUF,  K7H3.6BUF,  K8H3.6BUF,  K9H3.6BUF,  K6H5BUF,     K7H5BUF,            K8H5BUF,     K9H5BUF,     K6H6BUF,     K7H6BUF,     K8H6BUF,     K9H6BUF,     K6H7.5BUF,            K7H7.5BUF,  K8H7.5BUF,  K9H7.5BUF,  K6H9BUF,     K7H9BUF,     K8H9BUF,     K9H9BUF,            K6H10BUF,   K7H10BUF,   K8H10BUF,   K9H10BUF,   K6H12.5BUF,            K7H12.5BUF,            K8H12.5BUF,            K9H12.5BUF,            K6H15BUF,   K7H15BUF,   K8H15BUF,   K9H15BUF,            K6H18BUF,   K7H18BUF,   K8H18BUF,   K9H18BUF,   K6H20BUF,   K7H20BUF,   K8H20BUF,            K9H20BUF,   K6H25BUF,   K7H25BUF,   K8H25BUF,   K9H25BUF,   K6H30BUF,   K7H30BUF,

K8H30BUF,   K9H30BUF,   K6H36BUF,   K7H36BUF,   K8H36BUF,   K9H36BUF,   K6H40BUF,            K7H40BUF,   K8H40BUF,   K9H40BUF,   K6H50BUF,   K7H50BUF,   K8H50BUF,   K9H50BUF,            K6H60BUF,   K7H60BUF,   K8H60BUF,   K9H60BUF,   K6H75BUF,   K7H75BUF,   K8H75BUF,            K9H75BUF,   K6H90BUF,   K7H90BUF,   K8H90BUF,   K9H90BUF,   K6H100BUF, K7H100BUF,            K8H100BUF, K9H100BUF, K6H120BUF, K7H120BUF, K8H120BUF, K9H120BUF, K6H150BUF,            K7H150BUF, K8H150BUF, K9H150BUF, K6H180BUF, K7H180BUF, K8H180BUF, K9H180BUF,            K6H200BUF, K7H200BUF, K8H200BUF, K9H200BUF, K6H250BUF, K7H250BUF, K8H250BUF,            K9H250BUF, K6H3MUF,    K7H3MUF,    K8H3MUF,    K9H3MUF,    K6H3.6MUF, K7H3.6MUF,            K8H3.6MUF, K9H3.6MUF, K6H5MUF,    K7H5MUF,    K8H5MUF,    K9H5MUF,    K6H6MUF,            K7H6MUF,    K8H6MUF,    K9H6MUF,    K6H7.5MUF, K7H7.5MUF, K8H7.5MUF, K9H7.5MUF,            K6H9MUF,    K7H9MUF,    K8H9MUF,    K9H9MUF,    K6H10MUF,  K7H10MUF,  K8H10MUF,            K9H10MUF,  K6H12.5MUF,           K7H12.5MUF,           K8H12.5MUF,           K9H12.5MUF,            K6H15MUF,  K7H15MUF,  K8H15MUF,  K9H15MUF,  K6H18MUF,  K7H18MUF,  K8H18MUF,            K9H18MUF,  K6H20MUF,  K7H20MUF,  K8H20MUF,  K9H20MUF,  K6H25MUF,  K7H25MUF,            K8H25MUF,  K9H25MUF,  K6H30MUF,  K7H30MUF,  K8H30MUF,  K9H30MUF,  K6H36MUF,            K7H36MUF,  K8H36MUF,  K9H36MUF,  K6H40MUF,  K7H40MUF,  K8H40MUF,  K9H40MUF,            K6H50MUF,  K7H50MUF,  K8H50MUF,  K9H50MUF,  K6H60MUF,  K7H60MUF,  K8H60MUF,            K9H60MUF,  K6H75MUF,  K7H75MUF,  K8H75MUF,  K9H75MUF,  K6H90MUF,  K7H90MUF,            K8H90MUF,  K9H90MUF,  K6H100MUF,            K7H100MUF,            K8H100MUF,            K9H100MUF,            K6H120MUF,            K7H120MUF,            K8H120MUF,            K9H120MUF,            K6H150MUF,            K7H150MUF,            K8H150MUF,            K9H150MUF,            K6H180MUF,            K7H180MUF,            K8H180MUF,            K9H180MUF,            K6H200MUF,            K7H200MUF,            K8H200MUF,            K9H200MUF,            K6H250MUF,            K7H250MUF,            K8H250MUF,            K9H250MUF,            K6H3CUF,     K7H3CUF,     K8H3CUF,     K9H3CUF,     K6H3.6CUF,            K7H3.6CUF,  K8H3.6CUF,  K9H3.6CUF,  K6H5CUF,     K7H5CUF,     K8H5CUF,     K9H5CUF,            K6H6CUF,     K7H6CUF,     K8H6CUF,     K9H6CUF,     K6H7.5CUF,  K7H7.5CUF,  K8H7.5CUF,            K9H7.5CUF,  K6H9CUF,     K7H9CUF,     K8H9CUF,     K9H9CUF,     K6H10CUF,   K7H10CUF,            K8H10CUF,   K9H10CUF,   K6H12.5CUF,            K7H12.5CUF,            K8H12.5CUF,            K9H12.5CUF,            K6H15CUF,   K7H15CUF,   K8H15CUF,   K9H15CUF,   K6H18CUF,            K7H18CUF,   K8H18CUF,   K9H18CUF,   K6H20CUF,   K7H20CUF,   K8H20CUF,   K9H20CUF,            K6H25CUF,   K7H25CUF,   K8H25CUF,   K9H25CUF,   K6H30CUF,   K7H30CUF,   K8H30CUF,            K9H30CUF,   K6H36CUF,   K7H36CUF,   K8H36CUF,   K9H36CUF,   K6H40CUF,   K7H40CUF,            K8H40CUF,   K9H40CUF,   K6H50CUF,   K7H50CUF,   K8H50CUF,   K9H50CUF,   K6H60CUF,            K7H60CUF,   K8H60CUF,   K9H60CUF,   K6H75CUF,   K7H75CUF,   K8H75CUF,   K9H75CUF,            K6H90CUF,   K7H90CUF,   K8H90CUF,   K9H90CUF,   K6H100CUF, K7H100CUF, K8H100CUF,            K9H100CUF, K6H120CUF, K7H120CUF, K8H120CUF, K9H120CUF, K6H150CUF, K7H150CUF,            K8H150CUF, K9H150CUF, K6H180CUF, K7H180CUF, K8H180CUF, K9H180CUF, K6H200CUF,            K7H200CUF, K8H200CUF, K9H200CUF, K6H250CUF, K7H250CUF, K8H250CUF, K9H250CUF,

K6H3B,          K7H3B,          K8H3B,          K9H3B,          K6H3.6B,       K7H3.6B,       K8H3.6B,       K9H3.6B,            K6H5B,          K7H5B,          K8H5B,          K9H5B,          K6H6B,          K7H6B,          K8H6B,            K9H6B,          K6H7.5B,       K7H7.5B,       K8H7.5B,       K9H7.5B,       K6H9B,          K7H9B,            K8H9B,          K9H9B,          K6H10B,        K7H10B,        K8H10B,        K9H10B,        K6H12.5B,            K7H12.5B,     K8H12.5B,     K9H12.5B,     K6H15B,        K7H15B,        K8H15B,        K9H15B,            K6H18B,        K7H18B,        K8H18B,        K9H18B,        K6H20B,        K7H20B,        K8H20B,            K9H20B,        K6H25B,        K7H25B,        K8H25B,        K9H25B,        K6H30B,        K7H30B,            K8H30B,        K9H30B,        K6H36B,        K7H36B,        K8H36B,        K9H36B,        K6H40B,            K7H40B,        K8H40B,        K9H40B,        K6H50B,        K7H50B,        K8H50B,        K9H50B,            K6H60B,        K7H60B,        K8H60B,        K9H60B,        K6H75B,        K7H75B,        K8H75B,            K9H75B,        K6H90B,        K7H90B,        K8H90B,        K9H90B,        K6H100B,      K7H100B,            K8H100B,      K9H100B,      K6H120B,      K7H120B,      K8H120B,      K9H120B,      K6H150B,            K7H150B,      K8H150B,      K9H150B,      K6H180B,      K7H180B,      K8H180B,      K9H180B,            K6H200B,      K7H200B,      K8H200B,      K9H200B,      K6H250B,      K7H250B,      K8H250B,            K9H250B,      K6H3M,          K7H3M,          K8H3M,          K9H3M,          K6H3.6M,       K7H3.6M,            K8H3.6M,       K9H3.6M,       K6H5M,          K7H5M,          K8H5M,          K9H5M,          K6H6M,            K7H6M,          K8H6M,          K9H6M,          K6H7.5M,       K7H7.5M,       K8H7.5M,       K9H7.5M,            K6H9M,          K7H9M,          K8H9M,          K9H9M,          K6H10M,        K7H10M,        K8H10M,            K9H10M,        K6H12.5M,     K7H12.5M,     K8H12.5M,     K9H12.5M,     K6H15M,        K7H15M,            K8H15M,        K9H15M,        K6H18M,        K7H18M,        K8H18M,        K9H18M,        K6H20M,            K7H20M,        K8H20M,        K9H20M,        K6H25M,        K7H25M,        K8H25M,        K9H25M,            K6H30M,        K7H30M,        K8H30M,        K9H30M,        K6H36M,        K7H36M,        K8H36M,            K9H36M,        K6H40M,        K7H40M,        K8H40M,        K9H40M,        K6H50M,        K7H50M,            K8H50M,        K9H50M,        K6H60M,        K7H60M,        K8H60M,        K9H60M,        K6H75M,            K7H75M,        K8H75M,        K9H75M,        K6H90M,        K7H90M,        K8H90M,        K9H90M,            K6H100M,      K7H100M,      K8H100M,      K9H100M,      K6H120M,      K7H120M,      K8H120M,            K9H120M,      K6H150M,      K7H150M,      K8H150M,      K9H150M,      K6H180M,      K7H180M,            K8H180M,      K9H180M,      K6H200M,      K7H200M,      K8H200M,      K9H200M,      K6H250M,            K7H250M,      K8H250M,      K9H250M,      K6H3C,          K7H3C,          K8H3C,          K9H3C,            K6H3.6C,       K7H3.6C,       K8H3.6C,       K9H3.6C,       K6H5C,          K7H5C,          K8H5C,            K9H5C,          K6H6C,          K7H6C,          K8H6C,          K9H6C,          K6H7.5C,       K7H7.5C,            K8H7.5C,       K9H7.5C,       K6H9C,          K7H9C,          K8H9C,          K9H9C,          K6H10C,            K7H10C,        K8H10C,        K9H10C,        K6H12.5C,     K7H12.5C,     K8H12.5C,     K9H12.5C,            K6H15C,        K7H15C,        K8H15C,        K9H15C,        K6H18C,        K7H18C,        K8H18C,            K9H18C,        K6H20C,        K7H20C,        K8H20C,        K9H20C,        K6H25C,        K7H25C,            K8H25C,        K9H25C,        K6H30C,        K7H30C,

K8H30C,        K9H30C,        K6H36C,        K7H36C,        K8H36C,        K9H36C,        K6H40C,        K7H40C,            K8H40C,        K9H40C,        K6H50C,        K7H50C,        K8H50C,        K9H50C,        K6H60C,            K7H60C,        K8H60C,        K9H60C,        K6H75C,        K7H75C,        K8H75C,        K9H75C,            K6H90C,        K7H90C,        K8H90C,        K9H90C,        K6H100C,      K7H100C,      K8H100C,            K9H100C,      K6H120C,      K7H120C,      K8H120C,      K9H120C,      K6H150C,      K7H150C,            K8H150C,      K9H150C,      K6H180C,      K7H180C,      K8H180C,      K9H180C,      K6H200C,            K7H200C,      K8H200C,      K9H200C,      K6H250C,      K7H250C,      K8H250C,      K9H250C,            K6H3BH,       K7H3BH,       K8H3BH,       K9H3BH,       K6H3.6BH,    K7H3.6BH,    K8H3.6BH,            K9H3.6BH,    K6H5BH,       K7H5BH,       K8H5BH,       K9H5BH,       K6H6BH,       K7H6BH,            K8H6BH,       K9H6BH,       K6H7.5BH,    K7H7.5BH,    K8H7.5BH,    K9H7.5BH,    K6H9BH,            K7H9BH,       K8H9BH,       K9H9BH,       K6H10BH,     K7H10BH,     K8H10BH,     K9H10BH,            K6H12.5BH,  K7H12.5BH,  K8H12.5BH,  K9H12.5BH,  K6H15BH,     K7H15BH,     K8H15BH,            K9H15BH,     K6H18BH,     K7H18BH,     K8H18BH,     K9H18BH,     K6H20BH,     K7H20BH,            K8H20BH,     K9H20BH,     K6H25BH,     K7H25BH,     K8H25BH,     K9H25BH,     K6H30BH,            K7H30BH,     K8H30BH,     K9H30BH,     K6H36BH,     K7H36BH,     K8H36BH,     K9H36BH,            K6H40BH,     K7H40BH,     K8H40BH,     K9H40BH,     K6H50BH,     K7H50BH,     K8H50BH,            K9H50BH,     K6H60BH,     K7H60BH,     K8H60BH,     K9H60BH,     K6H75BH,     K7H75BH,            K8H75BH,     K9H75BH,     K6H90BH,     K7H90BH,     K8H90BH,     K9H90BH,     K6H100BH,            K7H100BH,   K8H100BH,   K9H100BH,   K6H120BH,   K7H120BH,   K8H120BH,   K9H120BH,            K6H150BH,   K7H150BH,   K8H150BH,   K9H150BH,   K6H180BH,   K7H180BH,   K8H180BH,            K9H180BH,   K6H200BH,   K7H200BH,   K8H200BH,   K9H200BH,   K6H250BH,   K7H250BH,            K8H250BH,   K9H250BH,

 

 

Tin liên quan

error: Content is protected !!