a7

INDUCTION MOTOR (ĐỘNG CƠ THƯỜNG) 6W-200W

2 (40%) 2 votes

Tình trạng: : Còn hàng

INDUCTION MOTOR (ĐỘNG CƠ THƯỜNG) 6W-200W

Quý khách vui lòng chọn lựa model theo danh sách bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt hơn:
Hotline:0974.190088
Email: vuonguoc@gmail.com

2 (40%) 2 votes

INDUCTION MOTOR (ĐỘNG CƠ THƯỜNG) 6W-200W
Một số model thông dụng:

Một số model thông dụng:

Induction motor  150W(□90㎜) có các model sau:

S9I150GU, S9I150GUCE, S9I150GT, S9I150GTCE, S9I150GS, S9I150GSCE

Model hộp số sử dụng cho loại 150w bao gồm các model sau:

S9KH3B, S9KH3.6B, S9KH5B, S9KH6B, S9KH7.5B, S9KH9B, S9KH10B,

S9KH12.5B, S9KH15B, S9KH18B, S9KH20B, S9KH25B, S9KH30B, S9KH36B,

S9KH40B, S9KH50B, S9KH60B, S9KH75B, S9KH90B, S9KH100B, S9KH120B,

S9KH150B, S9KH180B, S9KH200B, S9KH250B.

S9DH3B,        S9DH3.6B,     S9DH5B,        S9DH6B,        S9DH7.5B,     S9DH9B,       

S9DH10B,            S9DH12.5B,   S9DH15B,      S9DH18B,      S9DH20B,      S9DH25B,     

S9DH30B,      S9DH36B,            S9DH40B,      S9DH50B,      S9DH60B,      S9DH75B,     

S9DH90B,      S9DH100B,    S9DH120B,            S9DH150B,    S9DH180B,    S9DH200B,   

S9DH250B, S9SH3B,   S9SH3.6B,  S9SH5B, S9SH6B,  S9SH7.5B, S9SH9B,        

S9SH10B,            S9SH12.5B,    S9SH15B,       S9SH18B,       S9SH20B,       S9SH25B,      

S9SH30B,       S9SH36B,            S9SH40B,       S9SH50B,       S9SH60B,       S9SH75B,      

S9SH90B, S9SH100B, S9SH120B, S9SH150B, S9SH180B, S9SH200B, S9SH250B,

S9I120GA,S9I120GA(TP),S9I120GACE,S9I120GACE,S9I120GB,

S9I120GB(TP), S9I120GBCE,S9I120GC,S9I120GC(TP),

S9I120GCCE,S9I120GD,S9I120GD(TP),S9I120GDCE,

S9I120GA, S9I120GA(TP), S9I120GACE, S9I120GB,
S9I120GB(TP), S9I120GBCE, S9I120GC, S9I120GC(TP),
S9I120GCCE, S9I120GD, S9I120GD(TP), S9I120GDCE,

Model hộp số sử dụng cho loại 120w bao gồm các model sau:

S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC6BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH,

S9KC10BH, S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH,

S9KC30BH, S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH,

S9KC90BH, S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH,

S9KC250BH, S9KC3BH-S, S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC6BH-S, S9KC7.5BH-S,

S9KC9BH-S, S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S,

9KC20BH-S, S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S,

S9KC50BH-S, S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S,

S9KC120BH-S, S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250BH-S.

S9DC3BH,     S9DC3.6BH,  S9DC5BH,     S9DC6BH,     S9DC7.5BH,  S9DC9BH,     S9DC10BH,           

S9DC12.5BH,            S9DC15BH,   S9DC18BH,   S9DC20BH,   S9DC25BH,   S9DC30BH,           

S9DC36BH,   S9DC40BH,   S9DC50BH,   S9DC60BH,   S9DC75BH,   S9DC90BH,   S9DC100BH,           

S9DC120BH, S9DC150BH, S9DC180BH, S9DC200BH, S9DC250BH,

S9SC3BH,      S9SC3.6BH,   S9SC5BH,      S9SC6BH,      S9SC7.5BH,   S9SC9BH,      S9SC10BH,           

S9SC12.5BH, S9SC15BH,    S9SC18BH,    S9SC20BH,    S9SC25BH,    S9SC30BH,    S9SC36BH,           

S9SC40BH,    S9SC50BH,    S9SC60BH,    S9SC75BH,    S9SC90BH,    S9SC100BH,  S9SC120BH,           

S9SC150BH,  S9SC180BH,  S9SC200BH,  S9SC250BH,

S9SC3BH-S,  S9SC3.6BH-S,           S9SC5BH-S,  S9SC6BH-S,  S9SC7.5BH-S,           S9SC9BH-S,           

S9SC10BH-S,            S9SC12.5BH-S,         S9SC15BH-S,            S9SC18BH-S,            S9SC20BH-S,           

S9SC25BH-S,            S9SC30BH-S,            S9SC36BH-S,            S9SC40BH-S,            S9SC50BH-S,           

S9SC60BH-S,            S9SC75BH-S,            S9SC90BH-S,            S9SC100BH-S,          S9SC120BH-S,    

Induction Motor 120W(□90㎜)       

S9SC150BH-S,          S9SC180BH-S,          S9SC200BH-S,          S9SC250BH-S,

S9SC3BH-S,  S9SC3.6BH-S,           S9SC5BH-S,  S9SC6BH-S,  S9SC7.5BH-S,           S9SC9BH-S,           

S9SC10BH-S,            S9SC12.5BH-S,         S9SC15BH-S,            S9SC18BH-S,            S9SC20BH-S,           

S9SC25BH-S,            S9SC30BH-S,            S9SC36BH-S,            S9SC40BH-S,            S9SC50BH-S,           

S9SC60BH-S,            S9SC75BH-S,            S9SC90BH-S,            S9SC100BH-S,          S9SC120BH-S,           

S9SC150BH-S,          S9SC180BH-S,          S9SC200BH-S,          S9SC250BH-S,

S7I15GA,S7I15GACE,S7I15GA(TP),S7I15GB,S7I15GBCE,S7I15GB(TP),

S7I15GC,S7I15GCCE,S7I15GC(TP),S7I15GD,S7I15GD(TP),

S7I15GDCE,S7I15GE,S7I15GECE,S7I15GX,S7I15GXCE,

S7l15GA, S7l15GA(TP), S7l15GACE, S7l15GB,
S7l15GB(TP), S7l15GBCE, S7l15GC, S7l15GC(TP),
S7l15GCCE, S7l15GD, S7l15GD(TP), S7l15GDCE,

S7l15GE, S7l15GECE, S7l15GX, S7l15GXCE,

Model hộp số sử dụng cho loại 15w vuông 70mm bao gồm các model sau:

S7KA3B, S7KA3.6B, S7KA5B, S7KA6B, S7KA7.5B, S7KA9B,

S7KA10B, S7KA12.5B, S7KA15B, S7KA18B, S7KA20B,

S7KA25B, S7KA30B, S7KA36B, S7KA40B, S7KA50B,

S7KA60B, S7KA75B, S7KA90B, S7KA100B, S7KA120B,

S7KA150B, S7KA180B, S7KA200B, S7KA250B

S7DA3B,        S7DA3.6B,     S7DA5B,        S7DA6B,        S7DA7.5B,     S7DA9B,        S7DA10B,        

   S7DA12.5B,   S7DA15B,      S7DA18B,      S7DA20B,      S7DA25B,      S7DA30B,      S7DA36B,           

S7DA40B,      S7DA50B,      S7DA60B,      S7DA75B,      S7DA90B,      S7DA100B,    S7DA120B,          

  S7DA150B,    S7DA180B,    S7DA200B,    S7DA250B,

S7SA3B,         S7SA3.6B,      S7SA5B,         S7SA6B,         S7SA7.5B,      S7SA9B,         S7SA10B,         

   S7SA12.5B,    S7SA15B,       S7SA18B,       S7SA20B,       S7SA25B,       S7SA30B,       S7SA36B,        

    S7SA40B,       S7SA50B,       S7SA60B,       S7SA75B,       S7SA90B,       S7SA100B,     S7SA120B,     

       S7SA150B,     S7SA180B,     S7SA200B,     S7SA250B,

S7KA3B1,      S7KA3.6B1,   S7KA5B1,      S7KA6B1,      S7KA7.5B1,   S7KA9B1,      S7KA10B1,         

   S7KA12.5B1, S7KA15B1,    S7KA18B1,    S7KA20B1,    S7KA25B1,    S7KA30B1,    S7KA36B1,      

      S7KA40B1,    S7KA50B1,    S7KA60B1,    S7KA75B1,    S7KA90B1,    S7KA100B1,  S7KA120B1,         

   S7KA150B1,  S7KA180B1,  S7KA200B1,  S7KA250B1,

S7DA3B1,      S7DA3.6B1,   S7DA5B1,      S7DA6B1,      S7DA7.5B1,   S7DA9B1,      S7DA10B1,         

   S7DA12.5B1, S7DA15B1,    S7DA18B1,    S7DA20B1,    S7DA25B1,    S7DA30B1,    S7DA36B1,           

S7DA40B1,    S7DA50B1,    S7DA60B1,    S7DA75B1,    S7DA90B1,    S7DA100B1,  S7DA120B1,           

S7DA150B1,  S7DA180B1,  S7DA200B1,  S7DA250B1,

S7SA3B1,       S7SA3.6B1,    S7SA5B1,       S7SA6B1,       S7SA7.5B1,    S7SA9B1,       S7SA10B1,           

S7SA12.5B1,  S7SA15B1,     S7SA18B1,     S7SA20B1,     S7SA25B1,     S7SA30B1,     S7SA36B1,          

  S7SA40B1,     S7SA50B1,     S7SA60B1,     S7SA75B1,     S7SA90B1,     S7SA100B1,   S7SA120B1,       

     S7SA150B1,   S7SA180B1,   S7SA200B1,   S7SA250B1,

S7KA3M,       S7KA3.6M,    S7KA5M,       S7KA6M,       S7KA7.5M,    S7KA9M,       S7KA10M,           

S7KA12.5M,  S7KA15M,     S7KA18M,     S7KA20M,     S7KA25M,     S7KA30M,     S7KA36M,           

S7KA40M,     S7KA50M,     S7KA60M,     S7KA75M,     S7KA90M,     S7KA100M,   S7KA120M,         

   S7KA150M,   S7KA180M,   S7KA200M,   S7KA250M,

 

S7DA3M,       S7DA3.6M,    S7DA5M,       S7DA6M,       S7DA7.5M,    S7DA9M,       S7DA10M,           

S7DA12.5M,  S7DA15M,     S7DA18M,     S7DA20M,     S7DA25M,     S7DA30M,     S7DA36M,          

  S7DA40M,     S7DA50M,     S7DA60M,     S7DA75M,     S7DA90M,     S7DA100M,   S7DA120M,          

  S7DA150M,   S7DA180M,   S7DA200M,   S7DA250M,

S7SA3M,        S7SA3.6M,     S7SA5M,        S7SA6M,        S7SA7.5M,     S7SA9M,        S7SA10M,          

  S7SA12.5M,   S7SA15M,      S7SA18M,      S7SA20M,      S7SA25M,      S7SA30M,      S7SA36M,           

S7SA40M,      S7SA50M,      S7SA60M,      S7SA75M,      S7SA90M,      S7SA100M,    S7SA120M,         

   S7SA150M,    S7SA180M,    S7SA200M,    S7SA250M,

Induction Motor 15W(□80㎜) có các model sau:S8I15GA,S8I15GA(TP),

S8I15GACE,S8I15GB,S8I15GB(TP),S8I15GBCE,

S8I15GC,S8I15GC(TP),S8I15GCCE,S8I15GD,S8I15GD(TP),

S8I15GDCE,S8I15GE,S8I15GECE,S8I15GX,S8I15GXCE

Model hộp số sử dụng cho loại 15w vuông 80 bao gồm các model sau:

S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA6B, S8KA7.5B,

S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA15B, S8KA18B,

S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B,

S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B,

S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B,

S8DA3B,        S8DA3.6B,     S8DA5B,        S8DA6B,        S8DA7.5B,    

S8DA9B,        S8DA10B,            S8DA12.5B,   S8DA15B,      S8DA18B,     

S8DA20B,      S8DA25B,      S8DA30B,      S8DA36B,            S8DA40B,     

S8DA50B,      S8DA60B,      S8DA75B,      S8DA90B,      S8DA100B,   

S8DA120B,            S8DA150B,    S8DA180B,    S8DA200B,    S8DA250B,

S8SA3B,         S8SA3.6B,      S8SA5B,         S8SA6B,         S8SA7.5B,     

S8SA9B,         S8SA10B,            S8SA12.5B,    S8SA15B,       S8SA18B,     

S8SA20B,       S8SA25B,       S8SA30B,       S8SA36B,            S8SA40B,    

S8SA50B,       S8SA60B,       S8SA75B,       S8SA90B,       S8SA100B,    

S8SA120B,            S8SA150B,     S8SA180B,     S8SA200B,     S8SA250B,

S8KA3B1,      S8KA3.6B1,   S8KA5B1,      S8KA6B1,      S8KA7.5B1,  

S8KA9B1,      S8KA10B1,            S8KA12.5B1, S8KA15B1,    S8KA18B1,   

S8KA20B1,    S8KA25B1,    S8KA30B1,    S8KA36B1,            S8KA40B1,   

S8KA50B1,    S8KA60B1,    S8KA75B1,    S8KA90B1,    S8KA100B1,  S8KA120B1,   

S8KA150B1,  S8KA180B1,  S8KA200B1,  S8KA250B1,

 

S8DA3B1,      S8DA3.6B1,   S8DA5B1,      S8DA6B1,      S8DA7.5B1,   S8DA9B1,     

S8DA10B1,            S8DA12.5B1, S8DA15B1,    S8DA18B1,    S8DA20B1,    S8DA25B1,  

  S8DA30B1,    S8DA36B1,            S8DA40B1,    S8DA50B1,    S8DA60B1,    S8DA75B1,   

S8DA90B1,    S8DA100B1,  S8DA120B1,            S8DA150B1,  S8DA180B1,  S8DA200B1, 

S8DA250B1,

S8SA3B1,       S8SA3.6B1,    S8SA5B1,       S8SA6B1,       S8SA7.5B1,    S8SA9B1,      

S8SA10B1,            S8SA12.5B1,  S8SA15B1,     S8SA18B1,     S8SA20B1,     S8SA25B1,   S8SA30B1,    

S8SA36B1,            S8SA40B1,     S8SA50B1,     S8SA60B1,     S8SA75B1,    

S8SA90B1,     S8SA100B1,   S8SA120B1,            S8SA150B1,   S8SA180B1,   S8SA200B1,

S8SA250B1,

S8KA3M,       S8KA3.6M,    S8KA5M,       S8KA6M,       S8KA7.5M,    S8KA9M,       S8KA10M,          

S8KA12.5M,  S8KA15M,     S8KA18M,     S8KA20M,     S8KA25M,     S8KA30M,     S8KA36M,           

S8KA40M,     S8KA50M,     S8KA60M,     S8KA75M,     S8KA90M,     S8KA100M,   S8KA120M,           

S8KA150M,   S8KA180M,   S8KA200M,   S8KA250M,

 

S8DA3M,       S8DA3.6M,    S8DA5M,       S8DA6M,       S8DA7.5M,    S8DA9M,       S8DA10M,           

S8DA12.5M,  S8DA15M,     S8DA18M,     S8DA20M,     S8DA25M,     S8DA30M,     S8DA36M,           

S8DA40M,     S8DA50M,     S8DA60M,     S8DA75M,     S8DA90M,     S8DA100M,   S8DA120M,           

S8DA150M,   S8DA180M,   S8DA200M,   S8DA250M,

S8SA3M,        S8SA3.6M,     S8SA5M,        S8SA6M,        S8SA7.5M,     S8SA9M,        S8SA10M,           

S8SA12.5M,   S8SA15M,      S8SA18M,      S8SA20M,      S8SA25M,      S8SA30M,      S8SA36M,           

S8SA40M,      S8SA50M,      S8SA60M,      S8SA75M,      S8SA90M,      S8SA100M,    S8SA120M,           

S8SA150M,    S8SA180M,    S8SA200M,    S8SA250M,

Induction Motor 180W(□90㎜) Có các model sau:

S9I180GA, S9I180GA(TP), S9I180GACE, S9I180GB,
S9I180GB(TP), S9I180GBCE, S9I180GC, S9I180GC(TP),
S9I180GCCE, S9I180GD, S9I180GD(TP), S9I180GDCE,

Model hộp số sử dụng cho loại 180w bao gồm các model sau:

S9KH3B, S9KH3.6B, S9KH5B, S9KH6B, S9KH7.5B, S9KH9B, S9KH10B,

S9KH12.5B, S9KH15B, S9KH18B, S9KH20B, S9KH25B, S9KH30B, S9KH36B,

S9KH40B, S9KH50B, S9KH60B, S9KH75B, S9KH90B, S9KH100B, S9KH120B,

S9KH150B, S9KH180B, S9KH200B, S9KH250B.

S9DH3B,        S9DH3.6B,     S9DH5B,        S9DH6B,        S9DH7.5B,     S9DH9B,       

S9DH10B,            S9DH12.5B,   S9DH15B,      S9DH18B,      S9DH20B,      S9DH25B,     

S9DH30B,      S9DH36B,            S9DH40B,      S9DH50B,      S9DH60B,      S9DH75B,     

S9DH90B,      S9DH100B,    S9DH120B,            S9DH150B,    S9DH180B,    S9DH200B,   

S9DH250B, S9SH3B,   S9SH3.6B,  S9SH5B, S9SH6B,  S9SH7.5B, S9SH9B,        

S9SH10B,            S9SH12.5B,    S9SH15B,       S9SH18B,       S9SH20B,       S9SH25B,      

S9SH30B,       S9SH36B,            S9SH40B,       S9SH50B,       S9SH60B,       S9SH75B,      

S9SH90B, S9SH100B, S9SH120B, S9SH150B, S9SH180B, S9SH200B, S9SH250B,

Induction Motor 200W(□90㎜) có các model như sau: 9SI200GU,9SI200GUCE,9SI200GT,9SI200GTCE,9SI200GS,9SI200GSCE

Induction Motor 200W(□90㎜) BAO GỒM MỘT SỐ MODEL NHƯ SAU:

S9I200GU, S9I200GUCE, S9I200GT, S9I200GTCE

S9I200GS, S9I200GSCE,

Model hộp số sử dụng cho loại 150w bao gồm các model sau:

S9KH3B, S9KH3.6B, S9KH5B, S9KH6B, S9KH7.5B, S9KH9B, S9KH10B,

S9KH12.5B, S9KH15B, S9KH18B, S9KH20B, S9KH25B, S9KH30B, S9KH36B,

S9KH40B, S9KH50B, S9KH60B, S9KH75B, S9KH90B, S9KH100B, S9KH120B,

S9KH150B, S9KH180B, S9KH200B, S9KH250B.

S9DH3B,        S9DH3.6B,     S9DH5B,        S9DH6B,        S9DH7.5B,     S9DH9B,       

S9DH10B,            S9DH12.5B,   S9DH15B,      S9DH18B,      S9DH20B,      S9DH25B,     

S9DH30B,      S9DH36B,            S9DH40B,      S9DH50B,      S9DH60B,      S9DH75B,     

S9DH90B,      S9DH100B,    S9DH120B,            S9DH150B,    S9DH180B,    S9DH200B,   

S9DH250B, S9SH3B,   S9SH3.6B,  S9SH5B, S9SH6B,  S9SH7.5B, S9SH9B,        

S9SH10B,            S9SH12.5B,    S9SH15B,       S9SH18B,       S9SH20B,       S9SH25B,      

S9SH30B,       S9SH36B,            S9SH40B,       S9SH50B,       S9SH60B,       S9SH75B,      

S9SH90B, S9SH100B, S9SH120B, S9SH150B, S9SH180B, S9SH200B, S9SH250B,

Induction Motor 25W(□80㎜) có các model sau:

S8I25GA, S8I25GA(TP), S8I25GACE, S8I25GB,
S8I25GB(TP), S8I25GBCE, S8I25GC, S8I25GC(TP),
S8I25GCCE, S8I25GD, S8I25GD(TP), S8I25GDCE,

S8I25GE, S8I25GECE, S8I25GX, S8I25GXCE,

S8I25GU, S8I25GUCE, S8I25GT, S8I25GTCE,

S8I25GS, S8I25GSCE.

Model hộp số cho loại động cơ 25w vuông 80 bao gồm các model sau:

S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA6B, S8KA7.5B,

S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA15B, S8KA18B,

S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B,

S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B,

S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B

S8DA3B,        S8DA3.6B,     S8DA5B,        S8DA6B,        S8DA7.5B,    

S8DA9B,        S8DA10B,            S8DA12.5B,   S8DA15B,      S8DA18B,     

S8DA20B,      S8DA25B,      S8DA30B,      S8DA36B,            S8DA40B,     

S8DA50B,      S8DA60B,      S8DA75B,      S8DA90B,      S8DA100B,   

S8DA120B,            S8DA150B,    S8DA180B,    S8DA200B,    S8DA250B,

S8SA3B,         S8SA3.6B,      S8SA5B,         S8SA6B,         S8SA7.5B,     

S8SA9B,         S8SA10B,            S8SA12.5B,    S8SA15B,       S8SA18B,     

S8SA20B,       S8SA25B,       S8SA30B,       S8SA36B,            S8SA40B,    

S8SA50B,       S8SA60B,       S8SA75B,       S8SA90B,       S8SA100B,    

S8SA120B,            S8SA150B,     S8SA180B,     S8SA200B,     S8SA250B,

S8KA3B1,      S8KA3.6B1,   S8KA5B1,      S8KA6B1,      S8KA7.5B1,  

S8KA9B1,      S8KA10B1,            S8KA12.5B1, S8KA15B1,    S8KA18B1,   

S8KA20B1,    S8KA25B1,    S8KA30B1,    S8KA36B1,            S8KA40B1,   

S8KA50B1,    S8KA60B1,    S8KA75B1,    S8KA90B1,    S8KA100B1,  S8KA120B1,   

S8KA150B1,  S8KA180B1,  S8KA200B1,  S8KA250B1,

S8DA3B1,      S8DA3.6B1,   S8DA5B1,      S8DA6B1,      S8DA7.5B1,   S8DA9B1,     

S8DA10B1,            S8DA12.5B1, S8DA15B1,    S8DA18B1,    S8DA20B1,    S8DA25B1,  

  S8DA30B1,    S8DA36B1,            S8DA40B1,    S8DA50B1,    S8DA60B1,    S8DA75B1,   

S8DA90B1,    S8DA100B1,  S8DA120B1,            S8DA150B1,  S8DA180B1,  S8DA200B1, 

S8DA250B1,

S8SA3B1,       S8SA3.6B1,    S8SA5B1,       S8SA6B1,       S8SA7.5B1,    S8SA9B1,      

S8SA10B1,            S8SA12.5B1,  S8SA15B1,     S8SA18B1,     S8SA20B1,     S8SA25B1,   S8SA30B1,    

S8SA36B1,            S8SA40B1,     S8SA50B1,     S8SA60B1,     S8SA75B1,    

S8SA90B1,     S8SA100B1,   S8SA120B1,            S8SA150B1,   S8SA180B1,   S8SA200B1,

S8SA250B1,

S8KA3M,       S8KA3.6M,    S8KA5M,       S8KA6M,       S8KA7.5M,    S8KA9M,       S8KA10M,          

S8KA12.5M,  S8KA15M,     S8KA18M,     S8KA20M,     S8KA25M,     S8KA30M,     S8KA36M,           

S8KA40M,     S8KA50M,     S8KA60M,     S8KA75M,     S8KA90M,     S8KA100M,   S8KA120M,           

S8KA150M,   S8KA180M,   S8KA200M,   S8KA250M,

S8DA3M,       S8DA3.6M,    S8DA5M,       S8DA6M,       S8DA7.5M,    S8DA9M,       S8DA10M,           

S8DA12.5M,  S8DA15M,     S8DA18M,     S8DA20M,     S8DA25M,     S8DA30M,     S8DA36M,           

S8DA40M,     S8DA50M,     S8DA60M,     S8DA75M,     S8DA90M,     S8DA100M,   S8DA120M,           

S8DA150M,   S8DA180M,   S8DA200M,   S8DA250M,

S8SA3M,        S8SA3.6M,     S8SA5M,        S8SA6M,        S8SA7.5M,     S8SA9M,        S8SA10M,           

S8SA12.5M,   S8SA15M,      S8SA18M,      S8SA20M,      S8SA25M,      S8SA30M,      S8SA36M,           

S8SA40M,      S8SA50M,      S8SA60M,      S8SA75M,      S8SA90M,      S8SA100M,    S8SA120M,           

S8SA150M,    S8SA180M,    S8SA200M,    S8SA250M,

Loại 3W vuông 60 có các model sau:

Induction Motor 3W vuông 60mm(□60㎜)

S6I03GA, S6I03GACE, S6I03GC, S6I03GCCE, S6I03GE, S6I03GECE

S6I03GA, S6I03GACE, S6I03GC, S6I03GCCE

S6I03GE. S6I03GECE,

Model hộp số cho động cơ 3w bao gồm các model sau:

S6DT3B, S6DT3.6B, S6DT5B, S6DT6B, S6DT7.5B,

S6DT9B, S6DT10B, S6DT12.5B, S6DT15B, S6DT18B,

S6DT20B, S6DT25B, S6DT30B, S6DT36B, S6DT40B,

S6DT50B, S6DT60B, S6DT75B, S6DT90B, S6DT100B,

S6DT120B, S6DT150B, S6DT180B, S6DT200B, S6DT250B

S6ST3B, S6ST3.6B, S6ST5B, S6ST6B, S6ST7.5B, S6ST9B, S6ST10B, S6ST12.5B, S6ST15B, S6ST18B,

S6ST20B, S6ST25B, S6ST30B, S6ST36B, S6ST40B, S6ST50B ,S6ST60B S6ST75B S6ST90B, S6ST100B,

S6ST120B, S6ST150B, S6ST180B,  S6ST200B, S6ST250B,

S6DT3B1, S6DT3.6B1, S6DT5B1, S6DT6B1, S6DT7.5B1, S6DT9B1, S6DT10B1, S6DT12.5B1 S6DT15B1,

S6DT18B1, S6DT20B1, S6DT25B1, S6DT30B1, S6DT36B1, S6DT40B1, S6DT50B1, S6DT60B1, S6DT75B1,

S6DT90B1, S6DT100B1, S6DT120B1, S6DT150B1, S6DT180B1, S6DT200B1, S6DT250B1,

S6ST3B1, S6ST3.6B1, S6ST5B1, S6ST6B1, S6ST7.5B1, S6ST9B1, S6ST10B1, S6ST12.5B1, S6ST15B1,

S6ST18B1, S6ST20B1, S6ST25B1, S6ST30B1, S6ST36B1, S6ST40B1, S6ST50B1, S6ST60B1, S6ST75B1,

S6ST90B1, S6ST100B1, S6ST120B1, S6ST150B1, S6ST180B1, S6ST200B1, S6ST250B1,

S6DT3M, S6DT3.6M, S6DT5M, S6DT6M, S6DT7.5M, S6DT9M, S6DT10M,

S6DT12.5M, S6DT15M, S6DT18M, S6DT20M, S6DT25M, S6DT30M, S6DT36M, S6DT40M, S6DT50M, S6DT60M,

S6DT75M, S6DT90M, S6DT100M, S6DT120M, S6DT150M, S6DT180M, S6DT200M, S6DT250M,

S6ST3M, S6ST3.6M, S6ST5M, S6ST6M, S6ST7.5M, S6ST9M, S6ST10M, S6ST12.5M, S6ST15M, S6ST18M, S6ST20M,

S6ST25M, S6ST30M, S6ST36M, S6ST40M, S6ST50M, S6ST60M, S6ST75M, S6ST90M, S6ST100M, S6ST120M, 

S6ST150M, S6ST180M, S6ST200M, S6ST250M,

MODEL HỘP NỐI GIỮA MOTOR VÀ HỘP GIẢM TỐCINTER DECIMAL GEAR HEAD

S6GX10B, S7GX10B, S8GX10B, S9GX10BL,  S9GX10BH, S9GX10BH-S, S9GX10BL-S,

Induction Motor 40W(□90㎜) có các model sau:

S9I40GA, S9I40GA,S9I40GA(TP),S9I40GACE,S9I40GACE,S9I40GB,S9I40GB(TP),

S9I40GBCE,S9I40GC,S9I40GC(TP),S9I40GCCE,S9I40GD,S9I40GD(TP),

S9I40GDCE,S9I40GE,S9I40GECE,S9I40GX,S9I40GXCE,

S9I40GU,S9I40GUCE,S9I40GT,S9I40GTCE,S9I40GS,S9I40GSCE

S9I40GAH , S9I40GAH(TP), S9I40GAHCE, S9I40GBH, S9I40GBH(TP),
S9I40GBHCE, S9I40GCH, S9I40GCH(TP), S9I40GCHCE, S9I40GDH,
S9I40GDH(TP), S9I40GDHCE, S9I40GEH, S9I40GEHCE, S9I40GXH,
S9I40GXHCE, S9I40GUH, S9I40GUHCE, S9I40GTH, S9I40GTHCE,

S9I40GSH, S9I40GSHCE, 

 

S9I40GAL, S9I40GAL(TP), S9I40GALCE, S9I40GBL, S9I40GBL(TP),
S9I40GBLCE, S9I40GCL, S9I40GCL(TP), S9I40GCLCE, S9I40GDL,
S9I40GDL(TP), S9I40GDLCE, S9I40GEL, S9I40GELCE, S9I40GXL,
S9I40GXLCE, S9I40GUL, S9I40GULCE, S9I40GTL, S9I40GTLCE,

S9I40GSL, S9I40GSLCE.

Model hộp số sử dụng cho loại 40w vuông 80 bao gồm các model như sau:

S9KB3BL, S9KB3.6BL, S9KB5BL, S9KB6BL, S9KB7.5BL,

S9KB9BL, S9KB10BL, S9KB12.5BL, S9KB15BL, S9KB18BL,

S9KB20BL, S9KB25BL, S9KB30BL, S9KB36BL, S9KB40BL,

S9KB50BL, S9KB60BL, S9KB75BL, S9KB90BL, S9KB100BL,

S9KB120BL, S9KB150BL, S9KB180BL, S9KB200BL, S9KB250BL,

S9KB3BH, S9KB3.6BH, S9KB5BH, S9KB6BH, S9KB7.5BH, S9KB9BH,

S9KB10BH, S9KB12.5BH, S9KB15BH, S9KB18BH, S9KB20BH, S9KB25BH,

S9KB30BH, S9KB36BH, S9KB40BH, S9KB50BH, S9KB60BH, S9KB75BH,

S9KB90BH, S9KB100BH, S9KB120BH, S9KB150BH, S9KB180BH, S9KB200BH,

S9KB250BH.

S9DB3BL,      S9DB3.6BL,   S9DB5BL,      S9DB6BL,      S9DB7.5BL,   S9DB9BL,      S9DB10BL,       

 S9DB12.5BL, S9DB15BL,    S9DB18BL,    S9DB20BL,    S9DB25BL,    S9DB30BL,    S9DB36BL,           

S9DB40BL,    S9DB50BL,    S9DB60BL,    S9DB75BL,    S9DB90BL,    S9DB100BL,  S9DB120BL,           

S9DB150BL,  S9DB180BL,  S9DB200BL,  S9DB250BL,

S9SB3BL,      S9SB3.6BL,   S9SB5BL,      S9SB6BL,      S9SB7.5BL,   S9SB9BL,      S9SB10BL,           

S9SB12.5BL, S9SB15BL,    S9SB18BL,    S9SB20BL,    S9SB25BL,    S9SB30BL,    S9SB36BL,           

S9SB40BL,    S9SB50BL,    S9SB60BL,    S9SB75BL,    S9SB90BL,    S9SB100BL,  S9SB120BL,           

S9SB150BL,  S9SB180BL,  S9SB200BL,  S9SB250BL,

S9DB3BH,     S9DB3.6BH,  S9DB5BH,     S9DB6BH,     S9DB7.5BH,  S9DB9BH,     S9DB10BH,           

S9DB12.5BH,            S9DB15BH,   S9DB18BH,   S9DB20BH,   S9DB25BH,   S9DB30BH,            S9DB36BH,  

S9DB40BH,   S9DB50BH,   S9DB60BH,   S9DB75BH,   S9DB90BH,   S9DB100BH,            S9DB120BH,

S9DB150BH, S9DB180BH, S9DB200BH, S9DB250BH,

S9SB3BH,      S9SB3.6BH,   S9SB5BH,      S9SB6BH,      S9SB7.5BH,   S9SB9BH,      S9SB10BH,           

S9SB12.5BH, S9SB15BH,    S9SB18BH,    S9SB20BH,    S9SB25BH,    S9SB30BH,    S9SB36BH,           

S9SB40BH,    S9SB50BH,    S9SB60BH,    S9SB75BH,    S9SB90BH,    S9SB100BH,  S9SB120BH,           

S9SB150BH,  S9SB180BH,  S9SB200BH,  S9SB250BH,

S9KB3B1L,   S9KB3.6B1L,            S9KB5B1L,   S9KB6B1L,   S9KB7.5B1L,            S9KB9B1L,            S9KB10B1L,

S9KB12.5B1L,          S9KB15B1L, S9KB18B1L, S9KB20B1L, S9KB25B1L,            S9KB30B1L, S9KB36B1L, S9KB40B1L,

S9KB50B1L, S9KB60B1L, S9KB75B1L, S9KB90B1L,            S9KB100B1L,           S9KB120B1L,           S9KB150B1L,          

S9KB180B1L,           S9KB200B1L,            S9KB250B1L,

S9DB3B1L,    S9DB3.6B1L, S9DB5B1L,    S9DB6B1L,    S9DB7.5B1L, S9DB9B1L,    S9DB10B1L,            S9DB12.5B1L,          

S9DB15B1L,  S9DB18B1L,  S9DB20B1L,  S9DB25B1L,  S9DB30B1L,            S9DB36B1L,  S9DB40B1L,  S9DB50B1L, 

S9DB60B1L,  S9DB75B1L,  S9DB90B1L,  S9DB100B1L,            S9DB120B1L,            S9DB150B1L,            S9DB180B1L,           

S9DB200B1L,            S9DB250B1L,

S9SB3B1L,    S9SB3.6B1L, S9SB5B1L,    S9SB6B1L,    S9SB7.5B1L, S9SB9B1L,    S9SB10B1L,            S9SB12.5B1L,          

S9SB15B1L,  S9SB18B1L,  S9SB20B1L,  S9SB25B1L,  S9SB30B1L,            S9SB36B1L,  S9SB40B1L,  S9SB50B1L,  S9SB60B1L, 

S9SB75B1L,  S9SB90B1L,  S9SB100B1L,            S9SB120B1L,            S9SB150B1L,            S9SB180B1L,            S9SB200B1L,           

S9SB250B1L,

S9KB3B1H,   S9KB3.6B1H,            S9KB5B1H,   S9KB6B1H,   S9KB7.5B1H,            S9KB9B1H,            S9KB10B1H, S9KB12.5B1H,         

S9KB15B1H, S9KB18B1H, S9KB20B1H, S9KB25B1H,            S9KB30B1H, S9KB36B1H, S9KB40B1H, S9KB50B1H, S9KB60B1H,

S9KB75B1H, S9KB90B1H,            S9KB100B1H,           S9KB120B1H,           S9KB150B1H,           S9KB180B1H,           S9KB200B1H,           

S9KB250B1H,

S9DB3B1H,   S9DB3.6B1H,            S9DB5B1H,   S9DB6B1H,   S9DB7.5B1H,            S9DB9B1H,            S9DB10B1H, S9DB12.5B1H,         

S9DB15B1H, S9DB18B1H, S9DB20B1H, S9DB25B1H,            S9DB30B1H, S9DB36B1H, S9DB40B1H, S9DB50B1H, S9DB60B1H,

S9DB75B1H, S9DB90B1H,            S9DB100B1H,           S9DB120B1H,           S9DB150B1H,           S9DB180B1H,           S9DB200B1H,           

S9DB250B1H,

S9SB3B1H,    S9SB3.6B1H, S9SB5B1H,    S9SB6B1H,    S9SB7.5B1H, S9SB9B1H,    S9SB10B1H,            S9SB12.5B1H,           S9SB15B1H, 

S9SB18B1H,  S9SB20B1H,  S9SB25B1H,  S9SB30B1H,            S9SB36B1H,  S9SB40B1H,  S9SB50B1H,  S9SB60B1H,  S9SB75B1H, 

S9SB90B1H,  S9SB100B1H,            S9SB120B1H,            S9SB150B1H,            S9SB180B1H,            S9SB200B1H,            S9SB250B1H,

S9KB3ML,    S9KB3.6ML, S9KB5ML,    S9KB6ML,    S9KB7.5ML, S9KB9ML,    S9KB10ML,            S9KB12.5ML,           S9KB15ML, 

S9KB18ML,  S9KB20ML,  S9KB25ML,  S9KB30ML,            S9KB36ML,  S9KB40ML,  S9KB50ML,  S9KB60ML,  S9KB75ML, 

S9KB90ML,  S9KB100ML,            S9KB120ML,            S9KB150ML,            S9KB180ML,            S9KB200ML,            S9KB250ML,

S9DB3ML,     S9DB3.6ML,  S9DB5ML,     S9DB6ML,     S9DB7.5ML,  S9DB9ML,     S9DB10ML,            S9DB12.5ML,            S9DB15ML,  

S9DB18ML,   S9DB20ML,   S9DB25ML,   S9DB30ML,            S9DB36ML,   S9DB40ML,   S9DB50ML,   S9DB60ML,   S9DB75ML,  

S9DB90ML,   S9DB100ML,            S9DB120ML, S9DB150ML, S9DB180ML, S9DB200ML, S9DB250ML,

S9SB3ML,     S9SB3.6ML,  S9SB5ML,     S9SB6ML,     S9SB7.5ML,  S9SB9ML,     S9SB10ML,            S9SB12.5ML,            S9SB15ML,  

S9SB18ML,   S9SB20ML,   S9SB25ML,   S9SB30ML,            S9SB36ML,   S9SB40ML,   S9SB50ML,   S9SB60ML,   S9SB75ML,  

S9SB90ML,   S9SB100ML,            S9SB120ML, S9SB150ML, S9SB180ML, S9SB200ML, S9SB250ML,

S9KB3MH,    S9KB3.6MH, S9KB5MH,    S9KB6MH,    S9KB7.5MH, S9KB9MH,    S9KB10MH,            S9KB12.5MH,          

S9KB15MH,  S9KB18MH,  S9KB20MH,  S9KB25MH,  S9KB30MH,            S9KB36MH,  S9KB40MH,  S9KB50MH, 

S9KB60MH,  S9KB75MH,  S9KB90MH,  S9KB100MH,            S9KB120MH,            S9KB150MH,            S9KB180MH,           

S9KB200MH,            S9KB250MH,

S9DB3MH,    S9DB3.6MH, S9DB5MH,    S9DB6MH,    S9DB7.5MH, S9DB9MH,    S9DB10MH,            S9DB12.5MH,          

S9DB15MH,  S9DB18MH,  S9DB20MH,  S9DB25MH,  S9DB30MH,            S9DB36MH,  S9DB40MH,  S9DB50MH, 

S9DB60MH,  S9DB75MH,  S9DB90MH,  S9DB100MH,            S9DB120MH,            S9DB150MH,            S9DB180MH,           

S9DB200MH,            S9DB250MH,

S9SB3MH,     S9SB3.6MH,  S9SB5MH,     S9SB6MH,     S9SB7.5MH,  S9SB9MH,     S9SB10MH,            S9SB12.5MH,           

S9SB15MH,   S9SB18MH,   S9SB20MH,   S9SB25MH,   S9SB30MH,            S9SB36MH,   S9SB40MH,   S9SB50MH,  

S9SB60MH,   S9SB75MH,   S9SB90MH,   S9SB100MH,            S9SB120MH, S9SB150MH, S9SB180MH, S9SB200MH,

S9SB250MH,

Induction Motor 60W(□90㎜)có các model như sau:

S9I60GA,S9I60GA(TP),S9I60GACE,S9I60GACE,S9I60GB,S9I60GB(TP),

S9I60GBCE,S9I60GC,S9I60GC(TP),S9I60GCCE,S9I60GD,S9I60GD(TP),

S9I60GDCE,S9I60GE,S9I60GECE,S9I60GX,S9I60GXCE,

S9I60GU,S9I60GUCE,S9I60GT,S9I60GTCE,S9I60GS,S9I60GSCE,

S9I60GAH, S9I60GAH(TP), S9I60GAHCE, S9I60GBH,
S9I60GBH(TP), S9I60GBHCE, S9I60GCH, S9I60GCH(TP),
S9I60GCHCE, S9I60GDH, S9I60GCH(TP), S9I60GCHCE

S9I60GEH, S9I60GEHCE, S9I60GXH, S9I60GXHCE,

S9I60GUH, S9I60GUHCE, S9I60GTH, S9I60GTHCE,

S9I60GSH, S9I60GSHCE.

S9I60GAL, S9I60GAL(TP), S9I60GALCE, S9I60GBL,
S9I60GL(TP), S9I60GBLCE, S9I60GCL, S9I60GCL(TP),
S9I60GCLCE, S9I60GDL, S9I60GCL(TP), S9I60GCLCE

S9I60GEL, S9I60GELCE, S9I60GXL, S9I60GXLCE,

S9I60GUL, S9I60GULCE, S9I60GTL, S9I60GTLCE,

S9I60GSL, S9I60GSLCE.

Model hộp số sử dụng cho motor loại 60w bao gồm các model sau:

S9KC3BL, S9KC3.6BL, S9KC5BL, S9KC6BL, S9KC7.5BL, S9KC9BL, S9KC10BL,

S9KC12.5BL, S9KC15BL, S9KC18BL, S9KC20BL, S9KC25BL, S9KC30BL,

S9KC36BL, S9KC40BL, S9KC50BL, S9KC60BL, S9KC75BL, S9KC90BL,

S9KC100BL, S9KC120BL, S9KC150BL, S9KC180BL, S9KC200BL, S9KC250BL,

S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC6BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH,

S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH,

S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH,

S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH, S9KC250BH,

S9KC3BL-S, S9KC3.6BL-S, S9KC5BL-S, S9KC6BL-S, S9KC7.5BL-S, S9KC9BL-S,

S9KC10BL-S, S9KC12.5BL-S, S9KC15BL-S, S9KC18BL-S, S9KC20BL-S,

S9KC25BL-S, S9KC30BL-S, S9KC36BL-S, S9KC40BL-S, S9KC50BL-S,

S9KC60BL-S, S9KC75BL-S, S9KC90BL-S, S9KC100BL-S, S9KC120BL-S,

S9KC150BL-S, S9KC180BL-S, S9KC200BL-S, S9KC250BL-S, S9KC3BH-S,

S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC6BH-S, S9KC7.5BH-S, S9KC9BH-S,

S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S, S9KC20BH-S,

S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S, S9KC50BH-S,

S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S, S9KC120BH-S,

S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250BH-S,

S9DC3BL,     S9DC3.6BL,  S9DC5BL,     S9DC6BL,     S9DC7.5BL,  S9DC9BL,     S9DC10BL,           

S9DC12.5BL,            S9DC15BL,   S9DC18BL,   S9DC20BL,   S9DC25BL,   S9DC30BL,           

S9DC36BL,   S9DC40BL,   S9DC50BL,   S9DC60BL,   S9DC75BL,   S9DC90BL,   S9DC100BL,           

S9DC120BL, S9DC150BL, S9DC180BL, S9DC200BL, S9DC250BL,

S9SC3BL,      S9SC3.6BL,   S9SC5BL,      S9SC6BL,      S9SC7.5BL,   S9SC9BL,      S9SC10BL,           

S9SC12.5BL, S9SC15BL,    S9SC18BL,    S9SC20BL,    S9SC25BL,    S9SC30BL,    S9SC36BL,           

S9SC40BL,    S9SC50BL,    S9SC60BL,    S9SC75BL,    S9SC90BL,    S9SC100BL,  S9SC120BL,           

S9SC150BL,  S9SC180BL,  S9SC200BL,  S9SC250BL,

S9DC3BL-S,  S9DC3.6BL-S,           S9DC5BL-S,  S9DC6BL-S,  S9DC7.5BL-S,           S9DC9BL-S,           

S9DC10BL-S,            S9DC12.5BL-S,         S9DC15BL-S,            S9DC18BL-S,            S9DC20BL-S,           

S9DC25BL-S,            S9DC30BL-S,            S9DC36BL-S,            S9DC40BL-S,            S9DC50BL-S,           

S9DC60BL-S,            S9DC75BL-S,            S9DC90BL-S,            S9DC100BL-S,          S9DC120BL-S,           

S9DC150BL-S,          S9DC180BL-S,          S9DC200BL-S,          S9DC250BL-S,

S9SC3BL-S,   S9SC3.6BL-S,            S9SC5BL-S,   S9SC6BL-S,   S9SC7.5BL-S,            S9SC9BL-S,           

S9SC10BL-S, S9SC12.5BL-S,          S9SC15BL-S, S9SC18BL-S, S9SC20BL-S, S9SC25BL-S, S9SC30BL-S,

S9SC36BL-S, S9SC40BL-S, S9SC50BL-S, S9SC60BL-S, S9SC75BL-S, S9SC90BL-S,            S9SC100BL-S,          

S9SC120BL-S,           S9SC150BL-S,           S9SC180BL-S,           S9SC200BL-S,            S9SC250BL-S,

S9DC3BH,     S9DC3.6BH,  S9DC5BH,     S9DC6BH,     S9DC7.5BH,  S9DC9BH,     S9DC10BH,           

S9DC12.5BH,            S9DC15BH,   S9DC18BH,   S9DC20BH,   S9DC25BH,   S9DC30BH,            S9DC36BH,  

S9DC40BH,   S9DC50BH,   S9DC60BH,   S9DC75BH,   S9DC90BH,   S9DC100BH,            S9DC120BH, S9DC150BH,

S9DC180BH, S9DC200BH, S9DC250BH,

S9SC3BH-S,  S9SC3.6BH-S,           S9SC5BH-S,  S9SC6BH-S,  S9SC7.5BH-S,           S9SC9BH-S, S9SC10BH-S,           

S9SC12.5BH-S,         S9SC15BH-S,            S9SC18BH-S,            S9SC20BH-S,            S9SC25BH-S,           

S9SC30BH-S,            S9SC36BH-S,            S9SC40BH-S,            S9SC50BH-S,            S9SC60BH-S, S9SC75BH-S,           

S9SC90BH-S,            S9SC100BH-S,          S9SC120BH-S,            S9SC150BH-S,          S9SC180BH-S,S9SC200BH-S,         

S9SC250BH-S,

S9KD3B,        S9KD3.6B,     S9KD5B,        S9KD6B,        S9KD7.5B,     S9KD9B,  S9KD10B, S9KD12.5B,  

S9KD15B,      S9KD18B,      S9KD20B,      S9KD25B,      S9KD30B,      S9KD36B,            S9KD40B,S9KD50B,     

S9KD60B,      S9KD75B,      S9KD90B,      S9KD100B,    S9KD120B,            S9KD150B,    S9KD180B, S9KD200B,   

S9KD250B,

Induction Motor 6W(□60㎜)

Loại 6w vuông 60mm có các model sau:

S6I06GA, S6I06GACE, S6I06GB, S6I06GBCE, S6I06GC,

S6I06GCCE,S6I06GE,S6I06GECE,S6I06GX,S6I06GXCE

S6I06GA, S6I06GACE, S6I06GB, S6I06GBCE

S6I06GC, S6I06GCCE, S6I06GD, S6I06GDCE

S6I06GE, S6I06GECE, S6I06GX, S6I06GXCE

Model hộp số cho loại 6w vuông 60 bao gồm các model sau:

S6DA3B, S6DA3.6B, S6DA5B, S6DA6B, S6DA7.5B,

S6DA9B, S6DA10B, S6DA12.5B, S6DA15B, S6DA18B,

S6DA20B, S6DA25B, S6DA30B, S6DA36B, S6DA40B,

S6DA50B, S6DA60B, S6DA75B, S6DA90B, S6DA100B,

S6DA120B, S6DA150B, S6DA180B, S6DA200B, S6DA250B

S6DA3M,       S6DA3.6M,    S6DA5M,       S6DA6M,       S6DA7.5M,    S6DA9M,       S6DA10M,          

  S6DA12.5M,  S6DA15M,     S6DA18M,     S6DA20M,     S6DA25M,     S6DA30M,     S6DA36M,           

S6DA40M,     S6DA50M,     S6DA60M,     S6DA75M,     S6DA90M,     S6DA100M,   S6DA120M,        

    S6DA150M,   S6DA180M,   S6DA200M,   S6DA250M,

S6SA3M,        S6SA3.6M,     S6SA5M,        S6SA6M,        S6SA7.5M,     S6SA9M,        S6SA10M,           

S6SA12.5M,   S6SA15M,      S6SA18M,      S6SA20M,      S6SA25M,      S6SA30M,      S6SA36M,         

   S6SA40M,      S6SA50M,      S6SA60M,      S6SA75M,      S6SA90M,      S6SA100M,    S6SA120M,        

    S6SA150M,    S6SA180M,    S6SA200M,    S6SA250M,

S6KA3M,       S6KA3.6M,    S6KA5M,       S6KA6M,       S6KA7.5M,    S6KA9M,       S6KA10M,           

S6KA12.5M,  S6KA15M,     S6KA18M,     S6KA20M,     S6KA25M,     S6KA30M,     S6KA36M,           

S6KA40M,     S6KA50M,     S6KA60M,     S6KA75M,     S6KA90M,     S6KA100M,   S6KA120M,         

   S6KA150M,   S6KA180M,   S6KA200M,   S6KA250M,

Induction Motor 90W(□90㎜): S9I90GACó các model sau:

S9I90GA,S9I90GA(TP),S9I90GACE,S9I90GACE,S9I90GB,S9I90GB(TP),

S9I90GBCE,S9I90GC,S9I90GC(TP),S9I90GCCE,S9I90GD,S9I90GD(TP),

S9I90GDCE,S9I90GE,S9I90GECE,S9I90GX,S9I90GXCE,

S9I90GU,S9I90GUCE,S9I90GT,S9I90GTCE,S9I90GS,S9I90GSCE

S9I90GAH, S9I90GAH(TP), S9I90GAHCE, S9I90GBH,
S9I90GBH(TP), S9I90GBHCE, S9I90GCH, S9I90GCH(TP),
S9I90GCHCE, S9I90GDH, S9I90GDH(TP), S9I90GDHCE,

S9I90GEH, S9I90GEHCE, S9I90GXH, S9I90GXHCE,

S9I90GUH, S9I90GUHCE, S9I90GTH, S9I90GTHCE,

S9I90GSH, S9I90GSHCE, S9KC□BH, S9KC□BH-S.

S9I90GAL, S9I90GAL(TP), S9I90GALCE, S9I90GBL,
S9I90GBL(TP), S9I90GBLCE, S9I90GCL, S9I90GCL)(TP),
S9I90GCLCE, S9I90GDL, S9I90GDL(TP), S9I90GDLCE,

S9I90GEL, S9I90GELCE, S9I90GXL, S9I90GXLCE,

S9I90GUL, S9I90GULCE, S9I90GTL, S9I90GTLCE,

S9I90GSL, S9I90GSLCE.

Model hộp số sử dụng cho loại 90w bao gồm các model sau:

S9KC3BL, S9KC3.6BL, S9KC5BL, S9KC6BL, S9KC7.5BL, S9KC9BL, S9KC10BL,

S9KC12.5BL, S9KC15BL, S9KC18BL, S9KC20BL, S9KC25BL, S9KC30BL,

S9KC36BL, S9KC40BL, S9KC50BL, S9KC60BL, S9KC75BL, S9KC90BL,

S9KC100BL, S9KC120BL, S9KC150BL, S9KC180BL, S9KC200BL, S9KC250BL,

S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC6BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH,

S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH,

S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH,

S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH, S9KC250BH,

S9KC3BL-S, S9KC3.6BL-S, S9KC5BL-S, S9KC6BL-S, S9KC7.5BL-S, S9KC9BL-S,

S9KC10BL-S, S9KC12.5BL-S, S9KC15BL-S, S9KC18BL-S, S9KC20BL-S,

S9KC25BL-S, S9KC30BL-S, S9KC36BL-S, S9KC40BL-S, S9KC50BL-S,

S9KC60BL-S, S9KC75BL-S, S9KC90BL-S, S9KC100BL-S, S9KC120BL-S,

S9KC150BL-S, S9KC180BL-S, S9KC200BL-S, S9KC250BL-S, S9KC3BH-S,

S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC6BH-S, S9KC7.5BH-S, S9KC9BH-S,

S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S, S9KC20BH-S,

S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S, S9KC50BH-S,

S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S, S9KC120BH-S,

S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250BH-S

S9DC3BL,     S9DC3.6BL,  S9DC5BL,     S9DC6BL,     S9DC7.5BL,  S9DC9BL,     S9DC10BL,           

S9DC12.5BL,            S9DC15BL,   S9DC18BL,   S9DC20BL,   S9DC25BL,   S9DC30BL,           

S9DC36BL,   S9DC40BL,   S9DC50BL,   S9DC60BL,   S9DC75BL,   S9DC90BL,   S9DC100BL,           

S9DC120BL, S9DC150BL, S9DC180BL, S9DC200BL, S9DC250BL,

S9SC3BL,      S9SC3.6BL,   S9SC5BL,      S9SC6BL,      S9SC7.5BL,   S9SC9BL,      S9SC10BL,           

S9SC12.5BL, S9SC15BL,    S9SC18BL,    S9SC20BL,    S9SC25BL,    S9SC30BL,    S9SC36BL,           

S9SC40BL,    S9SC50BL,    S9SC60BL,    S9SC75BL,    S9SC90BL,    S9SC100BL,  S9SC120BL,           

S9SC150BL,  S9SC180BL,  S9SC200BL,  S9SC250BL,

S9DC3BL-S,  S9DC3.6BL-S,           S9DC5BL-S,  S9DC6BL-S,  S9DC7.5BL-S,           S9DC9BL-S,           

S9DC10BL-S,            S9DC12.5BL-S,         S9DC15BL-S,            S9DC18BL-S,            S9DC20BL-S,           

S9DC25BL-S,            S9DC30BL-S,            S9DC36BL-S,            S9DC40BL-S,            S9DC50BL-S,           

S9DC60BL-S,            S9DC75BL-S,            S9DC90BL-S,            S9DC100BL-S,          S9DC120BL-S,           

S9DC150BL-S,          S9DC180BL-S,          S9DC200BL-S,          S9DC250BL-S,

S9SC3BL-S,   S9SC3.6BL-S,            S9SC5BL-S,   S9SC6BL-S,   S9SC7.5BL-S,            S9SC9BL-S,           

S9SC10BL-S, S9SC12.5BL-S,          S9SC15BL-S, S9SC18BL-S, S9SC20BL-S, S9SC25BL-S, S9SC30BL-S,

S9SC36BL-S, S9SC40BL-S, S9SC50BL-S, S9SC60BL-S, S9SC75BL-S, S9SC90BL-S,            S9SC100BL-S,          

S9SC120BL-S,           S9SC150BL-S,           S9SC180BL-S,           S9SC200BL-S,            S9SC250BL-S,

S9DC3BH,     S9DC3.6BH,  S9DC5BH,     S9DC6BH,     S9DC7.5BH,  S9DC9BH,     S9DC10BH,           

S9DC12.5BH,            S9DC15BH,   S9DC18BH,   S9DC20BH,   S9DC25BH,   S9DC30BH,            S9DC36BH,  

S9DC40BH,   S9DC50BH,   S9DC60BH,   S9DC75BH,   S9DC90BH,   S9DC100BH,            S9DC120BH, S9DC150BH,

S9DC180BH, S9DC200BH, S9DC250BH,

S9SC3BH-S,  S9SC3.6BH-S,           S9SC5BH-S,  S9SC6BH-S,  S9SC7.5BH-S,           S9SC9BH-S, S9SC10BH-S,           

S9SC12.5BH-S,         S9SC15BH-S,            S9SC18BH-S,            S9SC20BH-S,            S9SC25BH-S,           

S9SC30BH-S,            S9SC36BH-S,            S9SC40BH-S,            S9SC50BH-S,            S9SC60BH-S, S9SC75BH-S,           

S9SC90BH-S,            S9SC100BH-S,          S9SC120BH-S,            S9SC150BH-S,          S9SC180BH-S,S9SC200BH-S,         

S9SC250BH-S,

S9KD3B,        S9KD3.6B,     S9KD5B,        S9KD6B,        S9KD7.5B,     S9KD9B,  S9KD10B, S9KD12.5B,  

S9KD15B,      S9KD18B,      S9KD20B,      S9KD25B,      S9KD30B,      S9KD36B,            S9KD40B,S9KD50B,     

S9KD60B,      S9KD75B,      S9KD90B,      S9KD100B,    S9KD120B,            S9KD150B,    S9KD180B, S9KD200B,   

S9KD250B,

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “INDUCTION MOTOR (ĐỘNG CƠ THƯỜNG) 6W-200W”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!