f41

K35 3640 BLDC

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của GGMMOTOR tại thị trường Việt Nam.

Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của GGMMOTOR  liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

K35 3640 BLDC

Product line
TYPE SERIES
K35 K35-3640 BLDC SERIES
 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY (BLDC 3640 SERIES)

dc_k353640_cad.jpg

 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY (BLDC 3640 SERIES)

dc_k35_connect.jpg

Please be cautious that Motor can be damaged when connected to incorrect power (+) (-).

 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY (BLDC 3640 SERIES)
MODEL VOLTAGE

(DC)

NO LOAD AT MAX. EFF. WEIGHT
(g)
mA rpm gf·cm A rpm
NB3640S1 12V 500 5300 150 1.2 4500 150
NB3640S2 24V 300 5000 250 0.8 3900
 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY (BLDC 3640 SERIES)
MODEL NB3640S1 NB3640S2
DC 12V DC 24V
GEAR rpm kgf.cm rpm kgf.cm
1/005 900 0.7 780 1.1
1/014 321 1.7 278 2.9
1/019 237 2.3 205 3.9
1/027 167 3.3 144 5.6
1/051 88 5.5 76 9.5
1/071 63 7.7 55 12
1/100 45 10.8 39 12
1/139 32 12 28 12
1/189 24 12 21 12
1/264 17 12 15 12
1/369 12 12 10.5 12
1/516 8.7 12 7.6 12
1/721 6.2 12 5.4 12
※ Gearbox output shaft rotation direction is smae direction with motor.
※ Proceed function change in motor stop type.
※ Controller for speed control is GUN type.

BLDC GGM motor

Một số model bán chạy năm 2016, 2017

MICRO BRUSH MOTOR

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095,KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, ,KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, ,KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KGC-KD3429L,KGC-KD3429E,KGC-KD3429G,KGC-KD3429B

MICRO BRUSH MOTOR, KGC-KD3429L,KGC-KD3429E,KGC-KD3429G,KGC-KD3429B

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR, NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR, NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR, NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR,NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR,NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR,NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3429-050,KGD1-3429-075,KGD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3429-050,KGD1-3429-075,KGD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3429-050,KGD2-3429-075,KGD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3429-050,KGD2-3429-075,KGD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3448-050,KGD1-3448-075,KGD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3448-050,KGD1-3448-075,KGD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3448-050,KGD2-3448-075,KGD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3448-050,KGD2-3448-075,KGD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3429-050,KGE-KD1-3429-075,KGE-KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3429-050,KGE-KD1-3429-075,KGE-KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3429-050,KGE-KD2-3429-075,KGE-KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3429-050,KGE-KD2-3429-075,KGE-KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3448-050,KGE-KD1-3448-075,KGE-KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3448-050,KGE-KD1-3448-075,KGE-KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3448-050,KGE-KD2-3448-075,KGE-KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3448-050,KGE-KD2-3448-075,KGE-KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3448-050, KD1-3448-075 KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3448-050, KD1-3448-075 KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3448-050, KD2-3448-075, KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3448-050, KD2-3448-075, KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB2-3640-050

STANDARD BRUSHE MOTOR

STANDARD BRUSHE MOTO, K6DG6N1,K6DG6N2,K6DG6N3,K6DG15N1,K6DG15N2,K6DG15N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K6DS6N1,K6DS6N2,K6DS6N3,K6DS15N1,K6DS15N2,K6DS15N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K6DS6N1,K6DS6N2,K6DS6N3,K6DS15N1,K6DS15N2,K6DS15N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K7DG15N1,K7DG15N2,K7DG15N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K7DG15N1,K7DG15N2,K7DG15N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K7DS15N1,K7DS15N2,K7DS15N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K7DS15N1,K7DS15N2,K7DS15N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K8DG25N1,K8DG25N2,K8DG25N3,K8DG40N1,K8DG40N2,K8DG40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K8DG25N1,K8DG25N2,K8DG25N3,K8DG40N1,K8DG40N2,K8DG40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K8DS25N1,K8DS25N2,K8DS25N3,K8DS40N1,K8DS40N2,K8DS40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K8DS25N1,K8DS25N2,K8DS25N3,K8DS40N1,K8DS40N2,K8DS40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DG40N1,K9DG40N2,K9DG40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DG40N1,K9DG40N2,K9DG40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DS40N1,K9DS40N2,K9DS40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DS40N1,K9DS40N2,K9DS40N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DP60N1,K9DP60N2,K9DP60N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DP60N1,K9DP60N2,K9DP60N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DS60N1,K9DS60N2,K9DS60N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DS60N1,K9DS60N2,K9DS60N3

STANDARD BRUSHE MOTO, K9DG90N1,K9DG90N2,K9DG90N3

STANDARD BRUSHE MOTO,K9DS90N1,K9DS90N2,K9DS90N3

STANDARD BRUSHE MOTO,K9DS90N1,K9DS90N2,K9DS90N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DG120N1,K9DG120N2,K9DG120N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DG120N1,K9DG120N2,K9DG120N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DS120N1,K9DS120N2,K9DS120N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DS120N1,K9DS120N2,K9DS120N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DG150N1,K9DG150N2,K9DG150N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DG150N1,K9DG150N2,K9DG150N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DS150N1,K9DS150N2,K9DS150N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DS150N1,K9DS150N2,K9DS150N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DG200N1,K9DG200N2,K9DG200N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DG200N1,K9DG200N2,K9DG200N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DS200N1,K9DS200N2,K9DS200N3

STANDARD BRUSHE MOTOR,K9DS200N1,K9DS200N2,K9DS200N3

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “K35 3640 BLDC”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!