f38

KGC 3640 BLDC

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của GGMMOTOR tại thị trường Việt Nam.

Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của GGMMOTOR  liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

 

Rate this post

KGC 3640 BLDC

Product line
TYPE SERIES
KGC KGC-3640 BLDC SERIES
 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY
dc_kgc3640_cad.jpg
 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY

dc_connect_no6.jpg

Please be cautious that Motor can be damaged when connected to incorrect power (+) (-).

 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY
MODEL VOLTAGE
(DC)
NO LOAD AT MAX. EFF. WEIGHT
(g)
mA rpm gf·cm A rpm
NB3640S1 12V 500 5300 150 1.2 4500 150
NB3640S2 24V 300 5000 250 0.8 3900
 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY
MODEL NB3640S1 NB3640S2
DC 12V DC 24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/002 2250 0.24 1950 0.4
1/003 1500 0.36 1300 0.6
1/005 900 0.6 780 1
1/010 450 1.2 390 2
1/015 300 1.6 260 2.7
1/020 225 2.2 195 3.6
1/025 180 2.7 156 4.5
1/030 150 3.3 130 5.4
1/040 112.5 3.9 97.5 6
1/050 90 4.9 78 6
1/060 75 5.9 65 6
1/070 64 6 55.7 6
1/083 54 6 47 6
1/090 50 6 43.3 6
1/100 45 6 39 6
1/120 37.5 6 32.5 6
1/150 30 6 26 6
1/180 25 6 21.6 6
1/200 22.5 6 19.5 6
1/210 21.4 6 18.5 6
1/240 18.7 6 16.2 6
1/300 15 6 13 6
1/360 12.5 6 10.8 6
1/400 11.2 6 9.7 6
1/500 9 6 7.8 6
1/600 7.5 6 6.5 6
1/750 6 6 5.2 6
1/900 5 6 4.3 6
1/1080 4.1 6 3.6 6
1/1350 3.3 6 2.8 6
1/1620 2.7 6 2.4 6
1/2430 1.8 6 1.6 6
※ ■ color gear ratios are same rotation direction with motor.
※ Proceed function change in motor stop type.
※ Controller for speed control is GUN type.

Hộp giảm tốc GGM Hàn Quốc

Một số model bán chạy năm 2016, 2017

MICRO BRUSH MOTOR

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095,KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, ,KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, ,KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KGC-KD3429L,KGC-KD3429E,KGC-KD3429G,KGC-KD3429B

MICRO BRUSH MOTOR, KGC-KD3429L,KGC-KD3429E,KGC-KD3429G,KGC-KD3429B

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR, NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR, NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR, NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR,NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR,NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR,NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3429-050,KGD1-3429-075,KGD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3429-050,KGD1-3429-075,KGD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3429-050,KGD2-3429-075,KGD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3429-050,KGD2-3429-075,KGD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3448-050,KGD1-3448-075,KGD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3448-050,KGD1-3448-075,KGD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3448-050,KGD2-3448-075,KGD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3448-050,KGD2-3448-075,KGD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3429-050,KGE-KD1-3429-075,KGE-KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3429-050,KGE-KD1-3429-075,KGE-KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3429-050,KGE-KD2-3429-075,KGE-KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3429-050,KGE-KD2-3429-075,KGE-KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3448-050,KGE-KD1-3448-075,KGE-KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3448-050,KGE-KD1-3448-075,KGE-KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3448-050,KGE-KD2-3448-075,KGE-KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3448-050,KGE-KD2-3448-075,KGE-KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3448-050, KD1-3448-075 KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3448-050, KD1-3448-075 KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3448-050, KD2-3448-075, KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3448-050, KD2-3448-075, KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB2-3640-050

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “KGC 3640 BLDC”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!