f39

KGE 3640 BLDC

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của GGMMOTOR tại thị trường Việt Nam.

Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của GGMMOTOR  liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

KGE 3640 BLDC

Product line
TYPE SERIES
KGE KGE-3640 BLDC SERIES
 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY

dc_kge3640_cad.jpg

 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY

dc_connect_no6.jpg

Please be cautious that Motor can be damaged when connected to incorrect power (+) (-).

 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY
Model VOLTAGE
(DC)
NO LOAD AT MAX. EFF. WEIGHT
(g)
mA rpm gf·cm A rpm
NB3640S1 12V 500 5300 150 1.2 4500 150
NB3640S2 24V 300 5000 250 0.8 3900
 • DIMENSIONS
 • CONNECTION
 • BLDC MOTOR PERFORMANCE DATA
 • AT MAXIMUM EFFICIENCY
MODEL NB3640S1 NB3640S2
DC 12V DC 24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/022 204 2.4 177 4
1/034 132 3.7 114.7 6.2
1/043 104.5 4.7 90.6 7.8
1/050 90 5.4 78 9.1
1/062 72.5 6.7 62.9 11.3
1/068 66 7.4 57.3 12.4
1/083 54 9 46.9 15.1
1/105 42.8 11.4 37.1 19.1
1/116 38.7 12.6 33.6 20
1/162 27.7 15.9 24 20
1/182 24.7 17.9 21.4 20
1/204 22 20 19.1 20
1/240 18.7 20 16.2 20
1/308 14.6 20 12.6 20
1/350 12.8 20 11.1 20
1/452 9.9 20 8.6 20
1/615 7.3 20 6.3 20
1/687 6.5 20 5.6 20
※ ■ color gear ratios are same rotation direction with motor.
※ Proceed function change in motor stop type.
※ Controller for speed control is GUN type.

GGM motor Hàn Quốc

Một số model bán chạy năm 2016, 2017

MICRO BRUSH MOTOR

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095,KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, ,KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, ,KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KGC-KD3429L,KGC-KD3429E,KGC-KD3429G,KGC-KD3429B

MICRO BRUSH MOTOR, KGC-KD3429L,KGC-KD3429E,KGC-KD3429G,KGC-KD3429B

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR, NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR, NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR, NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR,NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR,NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR,NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3429-050,KGD1-3429-075,KGD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3429-050,KGD1-3429-075,KGD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3429-050,KGD2-3429-075,KGD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3429-050,KGD2-3429-075,KGD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3448-050,KGD1-3448-075,KGD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD1-3448-050,KGD1-3448-075,KGD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3448-050,KGD2-3448-075,KGD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGD2-3448-050,KGD2-3448-075,KGD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3429-050,KGE-KD1-3429-075,KGE-KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3429-050,KGE-KD1-3429-075,KGE-KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3429-050,KGE-KD2-3429-075,KGE-KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3429-050,KGE-KD2-3429-075,KGE-KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3448-050,KGE-KD1-3448-075,KGE-KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD1-3448-050,KGE-KD1-3448-075,KGE-KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3448-050,KGE-KD2-3448-075,KGE-KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-KD2-3448-050,KGE-KD2-3448-075,KGE-KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3640 BLDC-NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB1-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR ,KGE-3657-NB2-3657-065

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGF-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR ,KGG-3429 -KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGN-3429-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGP-3448-KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429-KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR , KGT-3429 KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-090

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, K26 ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KG5-3448 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3448-050, KD1-3448-075 KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD1-3448-050, KD1-3448-075 KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3448-050, KD2-3448-075, KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KME SERIES, KD2-3448-050, KD2-3448-075, KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED1-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWA SERIES, ED2-2531-065

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD1-3429-050,KD1-3429-075,KD1-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3429 SERIES KD2-3429-050,KD2-3429-075,KD2-3429-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD1-3448-050,KD1-3448-075,KD1-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR, KWC-3448 SERIES,KD2-3448-050,KD2-3448-075,KD2-3448-095

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR,KWC-3640 BLDC SERIES,NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB1-3640-053

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB2-3640-050

MICRO BRUSH MOTOR ,KWC-3657 SERIES ,NB2-3640-050

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “KGE 3640 BLDC”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!