Orientalmotor

Orientalmotor

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức  và duy nhất các sản phẩm của Oriental motor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Oriental motor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn. Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Orientalmotor

GN-KF Gearhead

gn-kf_image
Combination with a gearhead allows the motor to slow down to a required speed or generate higher torque.

Applicable Products:
World K Series Conforms to Power Supply Voltages in Asia
6W to 40W GN Pinion Motors
60W, 90W GE Pinion Motors

Features
Một số model bán chạy:

0GN100K ,     0GN12.5K ,    0GN120K ,     0GN150K ,     0GN15K ,       0GN180K ,     0GN18K ,       0GN25K ,            0GN3.6K ,      0GN30K ,       0GN36K ,       0GN3K ,         0GN50K ,       0GN5K ,         0GN60K ,            0GN6K ,         0GN7.5K ,      0GN75K ,       0GN90K ,       0GN9K ,         2GD100K ,     2GD10K ,            2GD15K ,       2GD200K ,     2GD20K ,       2GD30K ,       2GD50K ,       2GD5K ,         2GN100K ,            2GN10XK ,    2GN12.5K ,    2GN120K ,     2GN150K ,     2GN15K ,       2GN180K ,     2GN18K ,            2GN25K ,       2GN3.6K ,      2GN30K ,       2GN36K ,       2GN3K ,         2GN50K ,       2GN5K ,            2GN60K ,       2GN6K ,         2GN7.5K ,      2GN75K ,       2GN90K ,       2GN9K ,         3GN100K ,            3GN10XK ,    3GN12.5K ,    3GN120K ,     3GN150K ,     3GN15K ,       3GN180K ,     3GN18K ,            3GN25K ,       3GN3.6K ,      3GN30K ,       3GN36K ,       3GN3K ,         3GN50K ,       3GN5K ,            3GN60K ,       3GN6K ,         3GN7.5K ,      3GN75K ,       3GN90K ,       3GN9K ,         4GD100K ,            4GD10K ,       4GD15K ,       4GD200K ,     4GD20K ,       4GD30K ,       4GD50K ,       4GD5K ,            4GN100K ,     4GN10XK ,    4GN12.5K ,    4GN120K ,     4GN150K ,     4GN15K ,       4GN180K ,            4GN18K ,       4GN25K ,       4GN3.6K ,      4GN30K ,       4GN36K ,       4GN3K ,         4GN50K ,            4GN5K ,         4GN60K ,       4GN6K ,         4GN7.5K ,      4GN75K ,       4GN90K ,       4GN9K ,            5GD100K ,     5GD10K ,       5GD15K ,       5GD200K ,     5GD20K ,       5GD30K ,       5GD50K ,            5GD5K ,         5GE100KB ,   5GE10XKB ,  5GE12.5KB ,  5GE120KB ,   5GE150KB ,   5GE15KB ,            5GE180KB ,   5GE18KB ,     5GE25KB ,     5GE3.6KB ,    5GE30KB ,     5GE36KB ,     5GE3KB ,            5GE50KB ,     5GE5KB ,       5GE60KB ,     5GE6KB ,       5GE7.5KB ,    5GE75KB ,     5GE90KB ,            5GE9KB ,       5GN100K ,     5GN10XK ,    5GN12.5K ,    5GN120K ,     5GN150K ,     5GN15K ,            5GN180K ,     5GN18K ,       5GN25K ,       5GN3.6K ,      5GN30K ,       5GN36K ,       5GN3K ,            5GN50K ,       5GN5K ,         5GN60K ,       5GN6K ,         5GN7.5K ,      5GN75K ,       5GN90K ,            5GN9K ,         5GU100K ,     5GU100KB ,  5GU100KBH ,           5GU10XK ,    5GU10XKB , 5GU12.5K ,           5GU12.5KB , 5GU120K ,     5GU120KB ,  5GU120KBH ,           5GU150K ,     5GU150KB ,            5GU150KBH ,           5GU15K ,       5GU15KB ,    5GU180K ,     5GU180KB ,  5GU180KBH ,            5GU18K ,       5GU18KB ,    5GU25K ,       5GU25KB ,    5GU3.6K ,      5GU3.6KB ,   5GU30K ,            5GU30KB ,    5GU36K ,       5GU36KB ,    5GU3K ,         5GU3KB ,      5GU50K ,       5GU50KB ,            5GU50KBH , 5GU5K ,         5GU5KB ,      5GU60K ,       5GU60KB ,    5GU60KBH , 5GU6K ,            5GU6KB ,      5GU7.5K ,      5GU7.5KB ,   5GU75K ,       5GU75KB ,    5GU75KBH , 5GU90K ,            5GU90KB ,    5GU90KBH , 5GU9K ,         5GU9KB ,

2GN100KF ,   2GN10XKF ,  2GN12.5KF ,  2GN120KF ,   2GN150KF ,   2GN15KF ,     2GN180KF ,   2GN18KF ,           2GN25KF ,     2GN3.6KF ,    2GN30KF ,     2GN36KF ,     2GN3KF ,       2GN50KF ,     2GN5KF ,            2GN60KF ,     2GN6KF ,       2GN7.5KF ,    2GN75KF ,     2GN90KF ,     2GN9KF ,       3GN100KF ,            3GN10XKF ,  3GN12.5KF ,  3GN120KF ,   3GN150KF ,   3GN15KF ,     3GN180KF ,   3GN18KF ,            3GN25KF ,     3GN3.6KF ,    3GN30KF ,     3GN36KF ,     3GN3KF ,       3GN50KF ,     3GN5KF ,            3GN60KF ,     3GN6KF ,       3GN7.5KF ,    3GN75KF ,     3GN90KF ,     3GN9KF ,       4GN100KF ,            4GN10XKF ,  4GN12.5KF ,  4GN120KF ,   4GN150KF ,   4GN15KF ,     4GN180KF ,   4GN18KF ,            4GN25KF ,     4GN3.6KF ,    4GN30KF ,     4GN36KF ,     4GN3KF ,       4GN50KF ,     4GN5KF ,            4GN60KF ,     4GN6KF ,       4GN7.5KF ,    4GN75KF ,     4GN90KF ,     4GN9KF ,       5GE100KBF ,            5GE10XKBF ,            5GE12.5KBF ,            5GE120KBF , 5GE150KBF , 5GE15KBF ,   5GE180KBF ,            5GE18KBF ,   5GE25KBF ,   5GE3.6KBF ,  5GE30KBF ,   5GE36KBF ,   5GE3KBF ,     5GE50KBF ,            5GE5KBF ,     5GE60KBF ,   5GE6KBF ,     5GE7.5KBF ,  5GE75KBF ,   5GE90KBF ,   5GE9KBF ,            5GN100KF ,   5GN10XKF ,  5GN12.5KF ,  5GN120KF ,   5GN150KF ,   5GN15KF ,     5GN180KF ,            5GN18KF ,     5GN25KF ,     5GN3.6KF ,    5GN30KF ,     5GN36KF ,     5GN3KF ,       5GN50KF ,            5GN5KF ,       5GN60KF ,     5GN6KF ,       5GN7.5KF ,    5GN75KF ,     5GN90KF ,     5GN9KF ,

4GN100RH ,  4GN12.5RH , 4GN120RH ,  4GN150RH ,  4GN15RH ,    4GN180RH ,  4GN18RH ,    4GN25RH ,           4GN3.6RH ,   4GN30RH ,    4GN36RH ,    4GN3RH ,      4GN50RH ,    4GN5RH ,      4GN60RH ,            4GN6RH ,      4GN7.5RH ,   4GN75RH ,    4GN90RH ,    4GN9RH ,      5GE100RH ,   5GE12.5RH ,            5GE120RH ,   5GE150RH ,   5GE15RH ,     5GE180RH ,   5GE18RH ,     5GE25RH ,     5GE3.6RH ,            5GE30RH ,     5GE36RH ,     5GE3RH ,       5GE50RH ,     5GE5RH ,       5GE60RH ,     5GE6RH ,            5GE7.5RH ,    5GE75RH ,     5GE90RH ,     5GE9RH ,       5GN100RH ,  5GN12.5RH , 5GN120RH ,            5GN150RH ,  5GN15RH ,    5GN180RH ,  5GN18RH ,    5GN25RH ,    5GN3.6RH ,   5GN30RH ,            5GN36RH ,    5GN3RH ,      5GN50RH ,    5GN5RH ,      5GN60RH ,    5GN6RH ,      5GN7.5RH ,            5GN75RH ,    5GN90RH ,    5GN9RH ,      5GU100RH ,  5GU12.5RH , 5GU120RH ,  5GU150RH ,            5GU15RH ,    5GU180RH ,  5GU18RH ,    5GU25RH ,    5GU3.6RH ,   5GU30RH ,    5GU36RH ,            5GU3RH ,      5GU50RH ,    5GU5RH ,      5GU60RH ,    5GU6RH ,      5GU7.5RH ,   5GU75RH ,            5GU90RH ,    5GU9RH ,

4GN100RA ,  4GN12.5RA , 4GN120RA ,  4GN150RA ,  4GN15RA ,    4GN180RA ,  4GN18RA ,    4GN25RA ,           4GN3.6RA ,   4GN30RA ,    4GN36RA ,    4GN3RA ,      4GN50RA ,    4GN5RA ,      4GN60RA ,            4GN6RA ,      4GN7.5RA ,   4GN75RA ,    4GN90RA ,    4GN9RA ,      5GE100RA ,   5GE12.5RA ,            5GE120RA ,   5GE150RA ,   5GE15RA ,     5GE180RA ,   5GE18RA ,     5GE25RA ,     5GE3.6RA ,            5GE30RA ,     5GE36RA ,     5GE3RA ,       5GE50RA ,     5GE5RA ,       5GE60RA ,     5GE6RA ,            5GE7.5RA ,    5GE75RA ,     5GE90RA ,     5GE9RA ,       5GN100RA ,  5GN12.5RA , 5GN120RA ,            5GN150RA ,  5GN15RA ,    5GN180RA ,  5GN18RA ,    5GN25RA ,    5GN3.6RA ,   5GN30RA ,            5GN36RA ,    5GN3RA ,      5GN50RA ,    5GN5RA ,      5GN60RA ,    5GN6RA ,      5GN7.5RA ,            5GN75RA ,    5GN90RA ,    5GN9RA ,      5GU100RA ,  5GU12.5RA , 5GU120RA ,  5GU150RA ,            5GU15RA ,    5GU180RA ,  5GU18RA ,    5GU25RA ,    5GU3.6RA ,   5GU30RA ,    5GU36RA ,            5GU3RA ,      5GU50RA ,    5GU5RA ,      5GU60RA ,    5GU6RA ,      5GU7.5RA ,   5GU75RA ,            5GU90RA ,    5GU9RA ,

Orientalmotor, Orientalmotor, Orientalmotor, Orientalmotor, Orientalmotor, Orientalmotor, Orientalmotor, Orientalmotor

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Orientalmotor”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!