6idda-6-t_170x170 (1)

Reversible Motor

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

– Thích hợp cho hoạt động thường xuyên đảo chiều nhanh

– Tốc độ không thay đổi

– Gắn thêm quạt đuôi động cơ áp dụng cho công suất từ 60W trở lên

– Không có hộp đấu điện (đấu nối bằng dây) hoặc có hộp đấu điện

– Dừng lại trong 0,5 giây khi tắt

– Đóng ngắt liên tục: 5-6 lần

– Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)

Quý khách vui lòng chọn lựa model theo danh sách bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt hơn:
Hotline:0974.190088
Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Động cơ quay đảo chiều nhanh
Một số model thông dụng:
6w60mm:
6RDGA-6G, 6RDGD-6G, 6RDGE-6G, 6RDGD-6G-T, 6RDGA-6G-T, 6RDGD-6G-T, 6RDDA-6, 6RDDD-6, 6RDDE-6, 6RDDD-6-T, 6RDDA-6-T, 6RDDD-6-T,
6w70mm:
7RDGA-6G, 7RDGD-6G, 7RDGE-6G, 7RDGD-6G-T, 7RDGA-6G-T, 7RDGD-6G-T, 7RDDA-6, 7RDDD-6, 7RDDE-6, 7RDDD-6-T, 7RDDA-6-T, 7RDDD-6-T,
10w70mm:
7RDGA-10G, 7RDGD-10G, 7RDGE-10G, 7RDGD-10G-T, 7RDGA-10G-T, 7RDGD-10G-T, 7RDDA-10, 7RDDD-10, 7RDDE-10, 7RDDD-10-T, 7RDDA-10-T, 7RDDD-10-T,
15w70mm:
7RDGA-15G, 7RDGD-15G, 7RDGE-15G, 7RDGD-15G-T, 7RDGA-15G-T, 7RDGD-15G-T, 7RDDA-15, 7RDDD-15, 7RDDE-15, 7RDDD-15-T, 7RDDA-15-T, 7RDDD-15-T,
15w80mm:
8RDGA-15G, 8RDGD-15G, 8RDGE-15G, 8RDGD-15G-T, 8RDGA-15G-T, 8RDGD-15G-T, 8RDGA-15W, 8RDGD-15W, 8RDGE-15W, 8RDGD-15W-T, 8RDGA-15W-T, 8RDGD-15W-T, 8RDDA-15, 8RDDD-15, 8RDDE-15, 8RDDD-15-T, 8RDDA-15-T, 8RDDD-15-T,
25w:
8RDGA-25G, 8RDGD-25G, 8RDGE-25G, 8RDGD-25G-T, 8RDGA-25G-T, 8RDGD-25G-T, 8RDGA-25W, 8RDGD-25W, 8RDGE-25W, 8RDGD-25W-T, 8RDGA-25W-T, 8RDGD-25W-T, 8RDDA-25, 8RDDD-25, 8RDDE-25, 8RDDD-25-T, 8RDDA-25-T, 8RDDD-25-T,
40w:
9RDGA-40G, 9RDGD-40G, 9RDGE-40G, 9RDGD-40G-T, 9RDGA-40G-T, 9RDGD-40G-T, 9RDGA-40W, 9RDGD-40W, 9RDGE-40W, 9RDGD-40W-T, 9RDGA-40W-T, 9RDGD-40W-T, 9RDDA-40, 9RDDD-40, 9RDDE-40, 9RDDD-40-T, 9RDDA-40-T, 9RDDD-40-T, 9RDKA-40, 9RDKD-40, 9RDKE-40, 9RDKD-40-T, 9RDKA-40-T, 9RDKD-40-T,
60w:
9RDGA-60FP, 9RDGD-60FP, 9RDGE-60FP, 9RDGD-60FP-T, 9RDGA-60FP-T, 9RDGD-60FP-T, 9RDGA-60FG, 9RDGD-60FG, 9RDGE-60FG, 9RDGD-60FG-T, 9RDGA-60FG-T, 9RDGD-60FG-T, 9RDGA-60FW, 9RDGD-60FW, 9RDGE-60FW, 9RDGD-60FW-T, 9RDGA-60FW-T, 9RDGD-60FW-T, 9RDGA-60FWH, 9RDGD-60FWH, 9RDGE-60FWH, 9RDGD-60FWH-T, 9RDGA-60FWH-T, 9RDGD-60FWH-T, 9RDDA-60F, 9RDDD-60F, 9RDDE-60F, 9RDDD-60F-T, 9RDDA-60F-T, 9RDDD-60F-T, 9RDKA-60F, 9RDKD-60F, 9RDKE-60F, 9RDKD-60F-T, 9RDKA-60F-T, 9RDKD-60F-T, 9RDGA-60F2P, 9RDGD-60F2P, 9RDGE-60F2P, 9RDGD-60F2P-T, 9RDGA-60F2P-T, 9RDGD-60F2P-T, 9RDGA-60F2G, 9RDGD-60F2G, 9RDGE-60F2G, 9RDGD-60F2G-T, 9RDGA-60F2G-T, 9RDGD-60F2G-T, 9RDGA-60F2W, 9RDGD-60F2W, 9RDGE-60F2W, 9RDGD-60F2W-T, 9RDGA-60F2W-T, 9RDGD-60F2W-T, 9RDGA-60F2WH, 9RDGD-60F2WH, 9RDGE-60F2WH, 9RDGD-60F2WH-T, 9RDGA-60F2WH-T, 9RDGD-60F2WH-T, 9RDDA-60F2, 9RDDD-60F2, 9RDDE-60F2, 9RDDD-60F2-T, 9RDDA-60F2-T, 9RDDD-60F2-T, 9RDKA-60F2, 9RDKD-60F2, 9RDKE-60F2, 9RDKD-60F2-T, 9RDKA-60F2-T, 9RDKD-60F2-T,
90w:
9RDGA-90FP, 9RDGD-90FP, 9RDGE-90FP, 9RDGD-90FP-T, 9RDGA-90FP-T, 9RDGD-90FP-T, 9RDGA-90FG, 9RDGD-90FG, 9RDGE-90FG, 9RDGD-90FG-T, 9RDGA-90FG-T, 9RDGD-90FG-T, 9RDGA-90FW, 9RDGD-90FW, 9RDGE-90FW, 9RDGD-90FW-T, 9RDGA-90FW-T, 9RDGD-90FW-T, 9RDGA-90FWH, 9RDGD-90FWH, 9RDGE-90FWH, 9RDGD-90FWH-T, 9RDGA-90FWH-T, 9RDGD-90FWH-T, 9RDDA-90F, 9RDDD-90F, 9RDDE-90F, 9RDDD-90F-T, 9RDDA-90F-T, 9RDDD-90F-T, 9RDKA-90F, 9RDKD-90F, 9RDKE-90F, 9RDKD-90F-T, 9RDKA-90F-T, 9RDKD-90F-T, 9RDGA-90F2P, 9RDGD-90F2P, 9RDGE-90F2P, 9RDGD-90F2P-T, 9RDGA-90F2P-T, 9RDGD-90F2P-T, 9RDGA-90F2G, 9RDGD-90F2G, 9RDGE-90F2G, 9RDGD-90F2G-T, 9RDGA-90F2G-T, 9RDGD-90F2G-T, 9RDGA-90F2W, 9RDGD-90F2W, 9RDGE-90F2W, 9RDGD-90F2W-T, 9RDGA-90F2W-T, 9RDGD-90F2W-T, 9RDGA-90F2WH, 9RDGD-90F2WH, 9RDGE-90F2WH, 9RDGD-90F2WH-T, 9RDGA-90F2WH-T, 9RDGD-90F2WH-T, 9RDDA-90F2, 9RDDD-90F2, 9RDDE-90F2, 9RDDD-90F2-T, 9RDDA-90F2-T, 9RDDD-90F2-T, 9RDKA-90F2, 9RDKD-90F2, 9RDKE-90F2, 9RDKD-90F2-T, 9RDKA-90F2-T, 9RDKD-90F2-T,
120w:
9RDGA-120FP, 9RDGD-120FP, 9RDGE-120FP, 9RDGD-120FP-T, 9RDGA-120FP-T, 9RDGD-120FP-T, 9RDGA-120FG, 9RDGD-120FG, 9RDGE-120FG, 9RDGD-120FG-T, 9RDGA-120FG-T, 9RDGD-120FG-T, 9RDGA-120FW, 9RDGD-120FW, 9RDGE-120FW, 9RDGD-120FW-T, 9RDGA-120FW-T, 9RDGD-120FW-T, 9RDGA-120FWH, 9RDGD-120FWH, 9RDGE-120FWH, 9RDGD-120FWH-T, 9RDGA-120FWH-T, 9RDGD-120FWH-T, 9RDDA-120F, 9RDDD-120F, 9RDDE-120F, 9RDDD-120F-T, 9RDDA-120F-T, 9RDDD-120F-T, 9RDKA-120F, 9RDKD-120F, 9RDKE-120F, 9RDKD-120F-T, 9RDKA-120F-T, 9RDKD-120F-T, 9RDGA-120F2P, 9RDGD-120F2P, 9RDGE-120F2P, 9RDGD-120F2P-T, 9RDGA-120F2P-T, 9RDGD-120F2P-T, 9RDGA-120F2G, 9RDGD-120F2G, 9RDGE-120F2G, 9RDGD-120F2G-T, 9RDGA-120F2G-T, 9RDGD-120F2G-T, 9RDGA-120F2W, 9RDGD-120F2W, 9RDGE-120F2W, 9RDGD-120F2W-T, 9RDGA-120F2W-T, 9RDGD-120F2W-T, 9RDGA-120F2WH, 9RDGD-120F2WH, 9RDGE-120F2WH, 9RDGD-120F2WH-T, 9RDGA-120F2WH-T, 9RDGD-120F2WH-T, 9RDDA-120F2, 9RDDD-120F2, 9RDDE-120F2, 9RDDD-120F2-T, 9RDDA-120F2-T, 9RDDD-120F2-T, 9RDKA-120F2, 9RDKD-120F2, 9RDKE-120F2, 9RDKD-120F2-T, 9RDKA-120F2-T, 9RDKD-120F2-T,
180w:
9RDGA-180FP, 9RDGD-180FP, 9RDGE-180FP, 9RDGD-180FP-T, 9RDGA-180FP-T, 9RDGD-180FP-T, 9RDGA-180FG, 9RDGD-180FG, 9RDGE-180FG, 9RDGD-180FG-T, 9RDGA-180FG-T, 9RDGD-180FG-T, 9RDGA-180FW, 9RDGD-180FW, 9RDGE-180FW, 9RDGD-180FW-T, 9RDGA-180FW-T, 9RDGD-180FW-T, 9RDGA-180FWH, 9RDGD-180FWH, 9RDGE-180FWH, 9RDGD-180FWH-T, 9RDGA-180FWH-T, 9RDGD-180FWH-T, 9RDDA-180F, 9RDDD-180F, 9RDDE-180F, 9RDDD-180F-T, 9RDDA-180F-T, 9RDDD-180F-T, 9RDKA-180F, 9RDKD-180F, 9RDKE-180F, 9RDKD-180F-T, 9RDKA-180F-T, 9RDKD-180F-T, 9RDGA-180F2P, 9RDGD-180F2P, 9RDGE-180F2P, 9RDGD-180F2P-T, 9RDGA-180F2P-T, 9RDGD-180F2P-T, 9RDGA-180F2G, 9RDGD-180F2G, 9RDGE-180F2G, 9RDGD-180F2G-T, 9RDGA-180F2G-T, 9RDGD-180F2G-T, 9RDGA-180F2W, 9RDGD-180F2W, 9RDGE-180F2W, 9RDGD-180F2W-T, 9RDGA-180F2W-T, 9RDGD-180F2W-T, 9RDGA-180F2WH, 9RDGD-180F2WH, 9RDGE-180F2WH, 9RDGD-180F2WH-T, 9RDGA-180F2WH-T, 9RDGD-180F2WH-T, 9RDDA-180F2, 9RDDD-180F2, 9RDDE-180F2, 9RDDD-180F2-T, 9RDDA-180F2-T, 9RDDD-180F2-T, 9RDKA-180F2, 9RDKD-180F2, 9RDKE-180F2, 9RDKD-180F2-T, 9RDKA-180F2-T, 9RDKD-180

Tin liên quan

error: Content is protected !!