DSD-90 OK

Speed Controller DSD-90

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Dkmmotor  tại thị trường Việt Nam.

http://dkmmotor.com/service/custom_page.php?_file=service%2Fs134.html

Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Dkmmotor  liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Speed Controller DSD-90

Bộ điều khiển tốc độ cho động cơ 1 chiều chạy điện 90VDC

– Nguồn vào 1phase/220V/50Hz
– Nguồn ra 90VDC
– Tốc độ điều chỉnh bằng chiết áp trên mặt trước của bộ điều khiển được thực hiện đơn giản.
Bộ thay đổi tốc độ DSA đùng cho động cơ xoay chiều lắp được cho động cơ từ 6W đến 180W
– Tốc độ điều chỉnh từ 90 vòng/phút – 1400 vòng/phút
– Tốc động điều chỉnh bằng chiết áp trên mặt trước của bộ điều khiển
– Dạng hiển thị số (Analog)
– Bộ thay đổi tốc độ FX1000A đùng cho động cơ xoay chiều dùng được cho động cơ từ 6W đến 180W
– Tốc độ điều chỉnh từ 90 vòng/phút – 1400 vòng/phút
– Tốc động điều chỉnh bằng chiết áp trên mặt trước của bộ điều khiển
– Dạng hiển thị số (Digital)
– Bộ thay đổi tốc độ FX1000A đùng cho động cơ xoay chiều lắp được cho động cơ từ 6W đến 180W
– Tốc độ điều chỉnh từ 90 vòng/phút – 1400 vòng/phút
– Tốc động điều chỉnh bằng chiết áp trên mặt trước của bộ điều khiển
– Dạng hiển thị số (Digital)
– Giá 1.212.000
Một số model thông dụng:
Model: DSA-006-E, DSA-010-E, DSA-015-E, DSA-025-E, DSA-040-E, DSA-060-E, DSA-090-E, DSA-0120-E, DSA-0180-E,

– Bộ thay đổi tốc độ FX1000A đùng cho động cơ xoay chiều lắp được cho động cơ từ 6W đến 180W
– Tốc độ điều chỉnh từ 90 vòng/phút – 1400 vòng/phút
– Tốc động điều chỉnh bằng chiết áp trên mặt trước của bộ điều khiển
– Dạng hiển thị số (Digital)

Một số model bán chạy năm 2009.2010:

DKM motor Model loại 400w, 10IDG6-400FU-T, 10IDD6-400F-T, 10IDK6-400F-T, 10IDG6-400FWH-T, 10IDG7-400FU-T, 10IDD7-400F-T, 10IDK7-400F-T, 10IDG7-400FWH-T, 10IDG8-400FU-T, 10IDD8-400F-T, 10IDK8-400F-T, 10IDG8-400FWH-T

 

DKM motor Model loại 300w, 10IDG6-300FU-T, 10IDD6-300F-T, 10IDK6-300F-T, 10IDG6-300FWH-T, 10IDG7-300FU-T, 10IDD7-300F-T, 10IDK7-300F-T, 10IDG7-300FWH-T, 10IDG8-300FU-T, 10IDD8-300F-T, 10IDK8-300F-T, 10IDG8-300FWH-T

 

DKM motor Model loại 250w, 10IDG6-250FU-T, 10IDD6-250F-T, 10IDK6-250F-T, 10IDG6-250FWH-T, 10IDG7-250FU-T, 10IDD7-250F-T, 10IDK7-250F-T, 10IDG7-250FWH-T, 10IDG8-250FU-T, 10IDD8-250F-T, 10IDK8-250F-T, 10IDG8-250FWH-T

 

DKM motor Model loại 200w, 9IDGA-200FP, 9IDGD-200FP, 9IDGE-200FP, 9IDGG-200FP, 9IDGK-200FP, 9IDGA-200FP, 9IDGA-200FH, 9IDGD-200FH, 9IDGE-200FH, 9IDGG-200FH, 9IDGK-200FH, 9IDGA-200FH, 9IDGA-200FW, 9IDGD-200FW, 9IDGE-200FW, 9IDGG-200FW, 9IDGK-200FW, 9IDGA-200FW, 9IDGA-200FWH, 9IDGD-200FWH, 9IDGE-200FWH, 9IDGG-200FWH, 9IDGK-200FWH, 9IDGA-200FWH, 9IDDA-200F, 9IDDD-200F, 9IDDE-200F, 9IDDG-200F, 9IDDK-200F, 9IDKA-200F, 9IDKD-200F, 9IDKE-200F, 9IDKG-200F, 9IDKK-200F, 9IDGA-200FP-T, 9IDGD-200FP-T, 9IDGE-200FP-T, 9IDGG-200FP-T, 9IDGK-200FP-T, 9IDGA-200FP-T, 9IDGA-200FH-T, 9IDGD-200FH-T, 9IDGE-200FH-T, 9IDGG-200FH-T, 9IDGK-200FH-T, 9IDGG-200FW-T, 9IDGK-200FW-T, 9IDGA-200FW-T, 9IDGA-200FWH-T, 9IDGD-200FWH-T, 9IDGE-200FWH-T, 9IDGG-200FWH-T, 9IDGK-200FWH-T, 9IDGA-200FWH-T, 9IDDA-200F-T, 9IDDD-200F-T, 9IDDE-200F-T, 9IDDG-200F-T, 9IDDK-200F-T, 9IDKA-200F-T, 9IDKD-200F-T, 9IDKE-200F-T, 9IDKG-200F-T, 9IDKK-200F-T,

 

DKM motor Model loại 180w, 9IDGA-180FP, 9IDGD-180FP, 9IDGE-180FP, 9IDGG-180FP, 9IDGK-180FP, 9IDGA-180FP, 9IDGA-180FH, 9IDGD-180FH, 9IDGE-180FH, 9IDGG-180FH, 9IDGK-180FH, 9IDGA-180FH, 9IDGA-180FW, 9IDGD-180FW, 9IDGE-180FW, 9IDGG-180FW, 9IDGK-180FW, 9IDGA-180FW, 9IDGA-180FWH, 9IDGD-180FWH, 9IDGE-180FWH, 9IDGG-180FWH, 9IDGK-180FWH, 9IDGA-180FWH, 9IDDA-180F, 9IDDD-180F, 9IDDE-180F, 9IDDG-180F, 9IDDK-180F, 9IDKA-180F, 9IDKD-180F, 9IDKE-180F, 9IDKG-180F, 9IDKK-180F, 9IDGA-180FP-T, 9IDGD-180FP-T, 9IDGE-180FP-T, 9IDGG-180FP-T, 9IDGK-180FP-T, 9IDGA-180FP-T, 9IDGA-180FH-T, 9IDGD-180FH-T, 9IDGE-180FH-T, 9IDGG-180FH-T, 9IDGK-180FH-T, 9IDGG-180FW-T, 9IDGK-180FW-T, 9IDGA-180FW-T, 9IDGA-180FWH-T, 9IDGD-180FWH-T, 9IDGE-180FWH-T, 9IDGG-180FWH-T, 9IDGK-180FWH-T, 9IDGA-180FWH-T, 9IDDA-180F-T, 9IDDD-180F-T, 9IDDE-180F-T, 9IDDG-180F-T, 9IDDK-180F-T, 9IDKA-180F-T, 9IDKD-180F-T, 9IDKE-180F-T, 9IDKG-180F-T, 9IDKK-180F-T,

 

DKM motor Model loại 150w, 9IDGA-150FP, 9IDGD-150FP, 9IDGE-150FP, 9IDGG-150FP, 9IDGK-150FP, 9IDGA-150FP, 9IDGA-150FH, 9IDGD-150FH, 9IDGE-150FH, 9IDGG-150FH, 9IDGK-150FH, 9IDGA-150FH, 9IDGA-150FW, 9IDGD-150FW, 9IDGE-150FW, 9IDGG-150FW, 9IDGK-150FW, 9IDGA-150FW, 9IDGA-150FWH, 9IDGD-150FWH, 9IDGE-150FWH, 9IDGG-150FWH, 9IDGK-150FWH, 9IDGA-150FWH, 9IDDA-150F, 9IDDD-150F, 9IDDE-150F, 9IDDG-150F, 9IDDK-150F, 9IDKA-150F, 9IDKD-150F, 9IDKE-150F, 9IDKG-150F, 9IDKK-150F, 9IDGA-150FP-T, 9IDGD-150FP-T, 9IDGE-150FP-T, 9IDGG-150FP-T, 9IDGK-150FP-T, 9IDGA-150FP-T, 9IDGA-150FH-T, 9IDGD-150FH-T, 9IDGE-150FH-T, 9IDGG-150FH-T, 9IDGK-150FH-T, 9IDGG-150FW-T, 9IDGK-150FW-T, 9IDGA-150FW-T, 9IDGA-150FWH-T, 9IDGD-150FWH-T, 9IDGE-150FWH-T, 9IDGG-150FWH-T, 9IDGK-150FWH-T, 9IDGA-150FWH-T, 9IDDA-150F-T, 9IDDD-150F-T, 9IDDE-150F-T, 9IDDG-150F-T, 9IDDK-150F-T, 9IDKA-150F-T, 9IDKD-150F-T, 9IDKE-150F-T, 9IDKG-150F-T, 9IDKK-150F-T,

 

DKM motor Model loại 120w, 9IDGA-120FP, 9IDGD-120FP, 9IDGE-120FP, 9IDGG-120FP, 9IDGK-120FP, 9IDGA-120FP, 9IDGA-120FH, 9IDGD-120FH, 9IDGE-120FH, 9IDGG-120FH, 9IDGK-120FH, 9IDGA-120FH, 9IDGA-120FW, 9IDGD-120FW, 9IDGE-120FW, 9IDGG-120FW, 9IDGK-120FW, 9IDGA-120FW, 9IDGA-120FWH, 9IDGD-120FWH, 9IDGE-120FWH, 9IDGG-120FWH, 9IDGK-120FWH, 9IDGA-120FWH, 9IDDA-120F, 9IDDD-120F, 9IDDE-120F, 9IDDG-120F, 9IDDK-120F, 9IDKA-120F, 9IDKD-120F, 9IDKE-120F, 9IDKG-120F, 9IDKK-120F, 9IDGA-120FP-T, 9IDGD-120FP-T, 9IDGE-120FP-T, 9IDGG-120FP-T, 9IDGK-120FP-T, 9IDGA-120FP-T, 9IDGA-120FH-T, 9IDGD-120FH-T, 9IDGE-120FH-T, 9IDGG-120FH-T, 9IDGK-120FH-T, 9IDGA-120FH-T, 9IDGA-120FW-T, 9IDGD-120FW-T, 9IDGE-120FW-T, 9IDGG-120FW-T, 9IDGK-120FW-T, 9IDGA-120FW-T, 9IDGA-120FWH-T, 9IDGD-120FWH-T, 9IDGE-120FWH-T, 9IDGG-120FWH-T, 9IDGK-120FWH-T, 9IDGA-120FWH-T, 9IDDA-120F-T, 9IDDD-120F-T, 9IDDE-120F-T, 9IDDG-120F-T, 9IDDK-120F-T, 9IDKA-120F-T, 9IDKD-120F-T, 9IDKE-120F-T, 9IDKG-120F-T, 9IDKK-120F-T,

 

DKM motor Model loại 90w, 9IDGA-90FP, 9IDGD-90FP, 9IDGE-90FP, 9IDGG-90FP, 9IDGK-90FP, 9IDGA-90FP, 9IDGA-90FH, 9IDGD-90FH, 9IDGE-90FH, 9IDGG-90FH, 9IDGK-90FH, 9IDGA-90FH, 9IDGA-90FW, 9IDGD-90FW, 9IDGE-90FW, 9IDGG-90FW, 9IDGK-90FW, 9IDGA-90FW, 9IDGA-90FWH, 9IDGD-90FWH, 9IDGE-90FWH, 9IDGG-90FWH, 9IDGK-90FWH, 9IDGA-90FWH, 9IDDA-90F, 9IDDD-90F, 9IDDE-90F, 9IDDG-90F, 9IDDK-90F, 9IDKA-90F, 9IDKD-90F, 9IDKE-90F, 9IDKG-90F, 9IDKK-90F, 9IDGA-90FP-T, 9IDGD-90FP-T, 9IDGE-90FP-T, 9IDGG-90FP-T, 9IDGK-90FP-T, 9IDGA-90FP-T, 9IDGA-90FH-T, 9IDGD-90FH-T, 9IDGE-90FH-T, 9IDGG-90FH-T, 9IDGK-90FH-T, 9IDGA-90FH-T, 9IDGA-90FW-T, 9IDGD-90FW-T, 9IDGE-90FW-T, 9IDGG-90FW-T, 9IDGK-90FW-T, 9IDGA-90FW-T, 9IDGA-90FWH-T, 9IDGD-90FWH-T, 9IDGE-90FWH-T, 9IDGG-90FWH-T, 9IDGK-90FWH-T, 9IDGA-90FWH-T, 9IDDA-90F-T, 9IDDD-90F-T, 9IDDE-90F-T, 9IDDG-90F-T, 9IDDK-90F-T, 9IDKA-90F-T, 9IDKD-90F-T, 9IDKE-90F-T, 9IDKG-90F-T, 9IDKK-90F-T,

 

DKM motor Model loại 60w, 9IDGA-60FP, 9IDGD-60FP, 9IDGE-60FP, 9IDGG-60FP, 9IDGK-60FP, 9IDGA-60FP, 9IDGA-60FH, 9IDGD-60FH, 9IDGE-60FH, 9IDGG-60FH, 9IDGK-60FH, 9IDGA-60FH, 9IDGA-60FW, 9IDGD-60FW, 9IDGE-60FW, 9IDGG-60FW, 9IDGK-60FW, 9IDGA-60FW, 9IDGA-60FWH, 9IDGD-60FWH, 9IDGE-60FWH, 9IDGG-60FWH, 9IDGK-60FWH, 9IDGA-60FWH, 9IDDA-60F, 9IDDD-60F, 9IDDE-60F, 9IDDG-60F, 9IDDK-60F, 9IDKA-60F, 9IDKD-60F, 9IDKE-60F, 9IDKG-60F, 9IDKK-60F, 9IDGA-60FP-T, 9IDGD-60FP-T, 9IDGE-60FP-T, 9IDGG-60FP-T, 9IDGK-60FP-T, 9IDGA-60FP-T, 9IDGA-60FH-T, 9IDGD-60FH-T, 9IDGE-60FH-T, 9IDGG-60FH-T, 9IDGK-60FH-T, 9IDGA-60FH-T, 9IDGA-60FW-T, 9IDGD-60FW-T, 9IDGE-60FW-T, 9IDGG-60FW-T,

 

9IDGK-60FW-T, 9IDGA-60FW-T, 9IDGA-60FWH-T, 9IDGD-60FWH-T, 9IDGE-60FWH-T, 9IDGG-60FWH-T, 9IDGK-60FWH-T, 9IDGA-60FWH-T, 9IDDA-60F-T, 9IDDD-60F-T, 9IDDE-60F-T, 9IDDG-60F-T, 9IDDK-60F-T, 9IDKA-60F-T, 9IDKD-60F-T, 9IDKE-60F-T, 9IDKG-60F-T, 9IDKK-60F-T,

 

DKM motor Model loại 40w, 9IDGA-40G, 9IDGA-40W, 9IDGA-40WH, 9IDDA-40, 9IDDA-40, 9IDDA-40, 9BIDKA-40, 9IDKA-40, 9IDKA-40, 9IDGD-40G, 9IDGD-40W, 9IDGD-40WH, 9IDDD-40, 9IDDD-40, 9IDDD-40, 9IDKD-40, 9IDKD-40, 9IDKD-40, 9IDGE-40, 9IDGE-40W, 9IDGE-40WH, 9IDDE-40, 9IDDE-40, 9IDDE-40, 9IDKE-40, 9IDKE-40, 9IDKE-40, 9IDGG-40G, 9IDGG-40W, 9IDGG-40WH, 9IDDG-40, 9IDDG-40, 9IDDG-40, 9IDKG-40, 9IDKG-40 9IDKG-40, 9IDGK-40G, 9IDGK-40W, 9IDGK-40WH, 9IDDK-40, 9IDDK-40, 9IDDK-40, 9IDKK-40, 9IDKK-40, 9IDKK-40, 9IDGA-40G-T, 9IDGA-40W-T, 9IDGA-40WH-T, 9IDDA-40-T, 9IDDA-40-T, 9IDDA-40-T, 9IDKA-40-T, 9IDKA-40-T, 9IDKA-40-T, 9IDGD-40G-T, 9IDGD-40W-T, 9IDGD-40WH-T, 9IDDD-40-T, 9IDDD-40-T, 9IDDD-40-T, 9IDKD-40-T, 9IDKD-40-T, 9IDKD-40-T, 9IDGE-40-T, 9IDGE-40W-T, 9IDGE-40WH-T, 9IDDE-40-T, 9IDDE-40-T, 9IDDE-40-T, 9IDKE-40-T, 9IDKE-40-T, 9IDKE-40-T, 9IDGG-40G-T, 9IDGG-40W-T, 9IDGG-40WH-T, 9IDDG-40-T, 9IDDG-40-T, 9IDDG-40-T, 9IDKG-40-T , 9IDKG-40-T, 9IDKG-40-T, 9IDGK-40G-T, 9IDGK-40W-T, 9IDGK-40WH-T, 9IDDK-40-T, 9IDDK-40-T, 9IDDK-40-T, 9IDKK-40-T, 9IDKK-40-T, 9IDKK-40-T,

 

DKM motor Model loại 25w, 8IDGA-25G, 8IDGD-25G, 8IDGE-25G, 8IDGG-25G, 8IDGK-25G, 8IDGA-25W, 8IDGD-25 W, 8IDGE-25 W, 8IDGG-25 W, 8IDGK-25 W, 8IDDA-25, 8IDDD-25, 8IDDE-25, 8IDDG-25, 8IDDK-25, 8IDGA-25G-T, 8IDGD-25G-T, 8IDGE-25G-T, 8IDGG-25G-T, 8IDGK-25G-T, 8IDGA-25W-T, 8IDGD-25W-T, 8IDGE-25W-T, 8IDGG-25W-T, 8IDGK-25W-T, 8IDDA-25-T, 8IDDD-25-T, 8IDDE-25-T, 8IDDG-25-T, 8IDDK-25-T,

 

DKM motor Model loai 15w, 8IDGA-15G, 8IDGD-15G, 8IDGE-15G, 8IDGG-15G, 8IDGK-15G, 8IDGA-15W, 8IDGD-15 W, 8IDGE-15 W, 8IDGG-15 W, 8IDGK-15 W, 8IDDA-15, 8IDDD-15, 8IDDE-15, 8IDDG-15, 8IDDK-15, 8IDGA-15G-T, 8IDGD-15G-T, 8IDGE-15G-T, 8IDGG-15G-T, 8IDGK-15G-T, 8IDGA-15W-T, 8IDGD-15W-T, 8IDGE-15W-T, 8IDGG-15W-T, 8IDGK-15W-T, 8IDDA-15-T, 8IDDD-15-T, 8IDDE-15-T, 8IDDG-15-T, 8IDDK-15-T,

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Speed Controller DSD-90”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!