a20

STANDARD DC MOTORS

2.5 (50%) 2 votes

Tình trạng: : Còn hàng

STANDARD DC MOTORS
Động cơ một chiều
– Điện một chiều 12V đến 120V
– Động cơ có mômen xoắn khởi động lớn và tính di động tuyệt vời
– Trục động cơ rãnh răng và rãnh then

Quý khách vui lòng chọn lựa model theo danh sách bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để được phục vụ tốt hơn:
Hotline:0974.190088
Email: vuonguoc@gmail.com

2.5 (50%) 2 votes

STANDARD DC MOTORS bao gồm một số model sau:

Standard DC  [6~10W] bao gồm các model thông dụng như sau:

S6D06-12A, S6D06-12B,S6D06-12C, S6D06-12H, S6D06-12D, S6D06-12K, S6D06-12S, S6D06-12G, S6D06-12M, S6D06-12W,

S6D06-12AH, S6D06-12BH, S6D06-12CH, S6D06-12HH, S6D06-12DH, S6D06-12KH, S6D06-12SH, S6D06-12GH, S6D06-12MH, S6D06-12WH,

Standard DC  Motors [6~10W]

S6D06-12AL, S6D06-12BL, S6D06-12CL, S6D06-12HL, S6D06-12DL, S6D06-12KL, S6D06-12SL, S6D06-12GL, S6D06-12ML, S6D06-12WL,

S6D06-24A, S6D06-24B,S6D06-24C, S6D06-24H, S6D06-24D, S6D06-24K, S6D06-24S, S6D06-24G, S6D06-24M, S6D06-24W,

S6D06-24AH, S6D06-24BH, S6D06-24CH, S6D06-24HH, S6D06-24DH, S6D06-24KH, S6D06-24SH, S6D06-24GH, S6D06-24MH, S6D06-24WH,

S6D06-24AL, S6D06-24BL, S6D06-24CL, S6D06-24HL, S6D06-24DL, S6D06-24KL, S6D06-24SL, S6D06-24GL, S6D06-24ML, S6D06-24WL,

S6D06-90A, S6D06-90B,S6D06-90C, S6D06-90H, S6D06-90D, S6D06-90K, S6D06-90S, S6D06-90G, S6D06-90M, S6D06-90W,

Standard DC  Motors [6~10W]

S6D06-90AH, S6D06-90BH, S6D06-90CH, S6D06-90HH, S6D06-90DH, S6D06-90KH, S6D06-90SH, S6D06-90GH, S6D06-90MH, S6D06-90WH,

D06-90AL,S6D06-90BL, S6D06-90CL, S6D06-90HL, S6D06-90DL, S6D06-90KL, S6D06-90SL, S6D06-90GL, S6D06-90ML, S6D06-90WL,

S6D06-12A, S6D06-12B,S6D06-12C, S6D06-12H, S6D06-12D, S6D06-12K, S6D06-12S, S6D06-12G, S6D06-12M, S6D06-12W,

Standard DC  Motors [6~10W]

S6D10-12AH, S6D10-12BH, S6D10-12CH, S6D10-12HH, S6D10-12DH, S6D10-12KH, S6D10-12SH, S6D10-12GH, S6D10-12MH, S6D10-12WH,

S6D10-12AL, S6D10-12BL, S6D10-12CL, S6D10-12HL, S6D10-12DL, S6D10-12KL, S6D10-12SL, S6D10-12GL, S6D10-12ML, S6D10-12WL,

S6D10-24A, S6D10-24B,S6D10-24C, S6D10-24H, S6D10-24D, S6D10-24K, S6D10-24S, S6D10-24G, S6D10-24M, S6D10-24W,

S6D10-24AH, S6D106-24BH, S6D10-24CH, S6D10-24HH, S6D10-24DH, S6D10-24KH, S6D10-24SH, S6D10-24GH, S6D10-24MH, S6D10-24WH,

Standard DC  Motors [6~10W]

S6D10-24AL, S6D10-24BL, S6D10-24CL, S6D10-24HL, S6D10-24DL, S6D10-24KL, S6D10-24SL, S6D10-24GL, S6D10-24ML, S6D10-24WL,

S6D10-90A, S6D10-90B,S6D10-90C, S6D10-90H, S6D10-90D, S6D10-90K, S6D10-90S, S6D10-90G, S6D10-90M, S6D10-90W,

S6D10-90AH, S6D10-90BH, S6D10-90CH, S6D10-90HH, S6D10-90DH, S6D10-90KH, S6D10-90SH, S6D10-90GH, S6D10-90MH, S6D10-90WH,

S6D10-90AL, S6D10-90BL, S6D10-90CL, S6D10-90HL, S6D10-90DL, S6D10-90KL, S6D10-90SL, S6D10-90GL, S6D10-90ML, S6D10-90WL,

Ngoài ra còn một số model đặc biệt ví dụ: S6D10-90WL-0A01…

Model hộp số cho loại 6w vuông 60mm bao gồm các model như sau:

S6DA3B, S6DA3.6B, S6DA5B, S6DA6B, S6DA7.5B,

S6DA9B, S6DA10B, S6DA12.5B, S6DA15B, S6DA18B,

S6DA20B, S6DA25B, S6DA30B, S6DA36B, S6DA40B,

S6DA50B, S6DA60B, S6DA75B, S6DA90B, S6DA100B,

S6DA120B, S6DA150B, S6DA180B, S6DA200B, S6DA250B

 Standard DC  Motors [6~10W]

S6SA3B,         S6SA3.6B,      S6SA5B,         S6SA6B,         S6SA7.5B,      S6SA9B,         S6SA10B,            S6SA12.5B,    S6SA15B,       S6SA18B,       S6SA20B,       S6SA25B,       S6SA30B,       S6SA36B,            S6SA40B,       S6SA50B,       S6SA60B,       S6SA75B,       S6SA90B,       S6SA100B,     S6SA120B,            S6SA150B,     S6SA180B,     S6SA200B,     S6SA250B,

S6KA3B,        S6KA3.6B,     S6KA5B,        S6KA6B,        S6KA7.5B,     S6KA9B,        S6KA10B,            S6KA12.5B,   S6KA15B,      S6KA18B,      S6KA20B,      S6KA25B,      S6KA30B,      S6KA36B,            S6KA40B,      S6KA50B,      S6KA60B,      S6KA75B,      S6KA90B,      S6KA100B,    S6KA120B,            S6KA150B,    S6KA180B,    S6KA200B,    S6KA250B,

S6DA3B1,      S6DA3.6B1,   S6DA5B1,      S6DA6B1,      S6DA7.5B1,   S6DA9B1,      S6DA10B1,            S6DA12.5B1, S6DA15B1,    S6DA18B1,    S6DA20B1,    S6DA25B1,    S6DA30B1,    S6DA36B1,            S6DA40B1,    S6DA50B1,    S6DA60B1,    S6DA75B1,    S6DA90B1,    S6DA100B1,  S6DA120B1,            S6DA150B1,  S6DA180B1,  S6DA200B1,  S6DA250B1,

S6SA3B1,       S6SA3.6B1,    S6SA5B1,       S6SA6B1,       S6SA7.5B1,    S6SA9B1,       S6SA10B1,            S6SA12.5B1,  S6SA15B1,     S6SA18B1,     S6SA20B1,     S6SA25B1,     S6SA30B1,     S6SA36B1,            S6SA40B1,     S6SA50B1,     S6SA60B1,     S6SA75B1,     S6SA90B1,     S6SA100B1,   S6SA120B1,            S6SA150B1,   S6SA180B1,   S6SA200B1,   S6SA250B1,

Standard DC  Motors [6~10W]

S6KA3B1,      S6KA3.6B1,   S6KA5B1,      S6KA6B1,      S6KA7.5B1,   S6KA9B1,      S6KA10B1,            S6KA12.5B1, S6KA15B1,    S6KA18B1,    S6KA20B1,    S6KA25B1,    S6KA30B1,    S6KA36B1,            S6KA40B1,    S6KA50B1,    S6KA60B1,    S6KA75B1,    S6KA90B1,    S6KA100B1,  S6KA120B1,            S6KA150B1,  S6KA180B1,  S6KA200B1,  S6KA250B1,

S6DA3M,       S6DA3.6M,    S6DA5M,       S6DA6M,       S6DA7.5M,    S6DA9M,       S6DA10M,            S6DA12.5M,  S6DA15M,     S6DA18M,     S6DA20M,     S6DA25M,     S6DA30M,     S6DA36M,            S6DA40M,     S6DA50M,     S6DA60M,     S6DA75M,     S6DA90M,     S6DA100M,   S6DA120M,            S6DA150M,   S6DA180M,   S6DA200M,   S6DA250M,

Standard DC  Motors [6~10W]

S6SA3M,        S6SA3.6M,     S6SA5M,        S6SA6M,        S6SA7.5M,     S6SA9M,        S6SA10M,            S6SA12.5M,   S6SA15M,      S6SA18M,      S6SA20M,      S6SA25M,      S6SA30M,      S6SA36M,            S6SA40M,      S6SA50M,      S6SA60M,      S6SA75M,      S6SA90M,      S6SA100M,    S6SA120M,            S6SA150M,    S6SA180M,    S6SA200M,    S6SA250M,

S6KA3M,       S6KA3.6M,    S6KA5M,       S6KA6M,       S6KA7.5M,    S6KA9M,       S6KA10M,            S6KA12.5M,  S6KA15M,     S6KA18M,     S6KA20M,     S6KA25M,     S6KA30M,     S6KA36M,            S6KA40M,     S6KA50M,     S6KA60M,     S6KA75M,     S6KA90M,     S6KA100M,   S6KA120M,            S6KA150M,   S6KA180M,   S6KA200M,   S6KA250M,

Standard DC Motors STANDARD TYPE S6D SERIES [15W] bao gồm một số model thông dụng như sau:

S6D15-12A, S6D15-12B,S6D15-12C, S6D15-12H, S6D15-12D, S6D15-12K, S6D15-12S, S6D15-12G, S6D15-12M, S6D15-12W,

S6D15-12AH, S6D15-12BH, S6D15-12CH, S6D15-12HH, S6D15-12DH, S6D15-12KH, S6D15-12SH, S6D15-12GH, S6D15-12MH, S6D15-12WH,

S6D15-12AL, S6D15-12BL, S6D15-12CL, S6D15-12HL, S6D15-12DL, S6D15-12KL, S6D15-12SL, S6D15-12GL, S6D15-12ML, S6D15-12WL,

S6D15-24A, S6D15-24B,S6D15-24C, S6D15-24H, S6D15-24D, S6D15-24K, S6D15-24S, S6D15-24G, S6D15-24M, S6D15-24W,

S6D15-24AH, S6D15-24BH, S6D15-24CH, S6D15-24HH, S6D15-24DH, S6D15-24KH, S6D15-24SH, S6D15-24GH, S6D15-24MH, S6D15-24WH,

S6D15-24AL, S6D15-24BL, S6D15-24CL, S6D15-24HL, S6D15-24DL, S6D15-24KL, S6D15-24SL, S6D15-24GL, S6D15-24ML, S6D15-24WL,

S6D15-90A, S6D15-90B,S6D15-90C, S6D15-90H, S6D15-90D, S6D15-90K, S6D15-90S, S6D15-90G, S6D15-90M, S6D15-90W,

S6D15-90AH, S6D15-90BH, S6D15-90CH, S6D15-90HH, S6D15-90DH, S6D15-90KH, S6D15-90SH, S6D15-90GH, S6D15-90MH, S6D15-90WH,

S6D15-90AL, S6D15-90BL, S6D15-90CL, S6D15-90HL, S6D15-90DL, S6D15-90KL, S6D15-90SL, S6D15-90GL, S6D15-90ML, S6D15-90WL,

Model hộp số cho loại 15w vuông 60mm bao gồm các model như sau:

S6DA3B, S6DA3.6B, S6DA5B, S6DA6B, S6DA7.5B,

S6DA9B, S6DA10B, S6DA12.5B, S6DA15B, S6DA18B,

S6DA20B, S6DA25B, S6DA30B, S6DA36B, S6DA40B,

S6DA50B, S6DA60B, S6DA75B, S6DA90B, S6DA100B,

S6DA120B, S6DA150B, S6DA180B, S6DA200B, S6DA250B

 S6SA3B,         S6SA3.6B,      S6SA5B,         S6SA6B,         S6SA7.5B,      S6SA9B,         S6SA10B,            S6SA12.5B,    S6SA15B,       S6SA18B,       S6SA20B,       S6SA25B,       S6SA30B,       S6SA36B,            S6SA40B,       S6SA50B,       S6SA60B,       S6SA75B,       S6SA90B,       S6SA100B,     S6SA120B,            S6SA150B,     S6SA180B,     S6SA200B,     S6SA250B,

S6KA3B,        S6KA3.6B,     S6KA5B,        S6KA6B,        S6KA7.5B,     S6KA9B,        S6KA10B,            S6KA12.5B,   S6KA15B,      S6KA18B,      S6KA20B,      S6KA25B,      S6KA30B,      S6KA36B,            S6KA40B,      S6KA50B,      S6KA60B,      S6KA75B,      S6KA90B,      S6KA100B,    S6KA120B,            S6KA150B,    S6KA180B,    S6KA200B,    S6KA250B,

S6DA3B1,      S6DA3.6B1,   S6DA5B1,      S6DA6B1,      S6DA7.5B1,   S6DA9B1,      S6DA10B1,            S6DA12.5B1, S6DA15B1,    S6DA18B1,    S6DA20B1,    S6DA25B1,    S6DA30B1,    S6DA36B1,            S6DA40B1,    S6DA50B1,    S6DA60B1,    S6DA75B1,    S6DA90B1,    S6DA100B1,  S6DA120B1,            S6DA150B1,  S6DA180B1,  S6DA200B1,  S6DA250B1,

S6SA3B1,       S6SA3.6B1,    S6SA5B1,       S6SA6B1,       S6SA7.5B1,    S6SA9B1,       S6SA10B1,            S6SA12.5B1,  S6SA15B1,     S6SA18B1,     S6SA20B1,     S6SA25B1,     S6SA30B1,     S6SA36B1,            S6SA40B1,     S6SA50B1,     S6SA60B1,     S6SA75B1,     S6SA90B1,     S6SA100B1,   S6SA120B1,            S6SA150B1,   S6SA180B1,   S6SA200B1,   S6SA250B1,

S6KA3B1,      S6KA3.6B1,   S6KA5B1,      S6KA6B1,      S6KA7.5B1,   S6KA9B1,      S6KA10B1,            S6KA12.5B1, S6KA15B1,    S6KA18B1,    S6KA20B1,    S6KA25B1,    S6KA30B1,    S6KA36B1,            S6KA40B1,    S6KA50B1,    S6KA60B1,    S6KA75B1,    S6KA90B1,    S6KA100B1,  S6KA120B1,            S6KA150B1,  S6KA180B1,  S6KA200B1,  S6KA250B1,

S6DA3M,       S6DA3.6M,    S6DA5M,       S6DA6M,       S6DA7.5M,    S6DA9M,       S6DA10M,            S6DA12.5M,  S6DA15M,     S6DA18M,     S6DA20M,     S6DA25M,     S6DA30M,     S6DA36M,            S6DA40M,     S6DA50M,     S6DA60M,     S6DA75M,     S6DA90M,     S6DA100M,   S6DA120M,            S6DA150M,   S6DA180M,   S6DA200M,   S6DA250M,

S6SA3M,        S6SA3.6M,     S6SA5M,        S6SA6M,        S6SA7.5M,     S6SA9M,        S6SA10M,            S6SA12.5M,   S6SA15M,      S6SA18M,      S6SA20M,      S6SA25M,      S6SA30M,      S6SA36M,            S6SA40M,      S6SA50M,      S6SA60M,      S6SA75M,      S6SA90M,      S6SA100M,    S6SA120M,            S6SA150M,    S6SA180M,    S6SA200M,    S6SA250M,

S6KA3M,       S6KA3.6M,    S6KA5M,       S6KA6M,       S6KA7.5M,    S6KA9M,       S6KA10M,            S6KA12.5M,  S6KA15M,     S6KA18M,     S6KA20M,     S6KA25M,     S6KA30M,     S6KA36M,            S6KA40M,     S6KA50M,     S6KA60M,     S6KA75M,     S6KA90M,     S6KA100M,   S6KA120M,            S6KA150M,   S6KA180M,   S6KA200M,   S6KA250M,

STANDARD TYPE S8D SERIES [25~40W] bao gồm mốt số model thông dụng như sau:

Loại 25W

S8D25-12A, S8D25-12B,S8D25-12C, S8D25-12H, S8D25-12D, S8D25-12K, S8D25-12S, S8D25-12G, S8D25-12M, S8D25-12W,

S8D25-12AH, S8D25-12BH, S8D25-12CH, S8D25-12HH, S8D25-12DH, S8D25-12KH, S8D25-12SH, S8D25-12GH, S8D25-12MH, S8D25-12WH,

S8D25-12AL, S8D25-12BL, S8D25-12CL, S8D25-12HL, S8D25-12DL, S8D25-12KL, S8D25-12SL, S8D25-12GL, S8D25-12ML, S8D25-12WL,

S8D25-24A, S8D25-24B, S8D25-24C, S8D25-24H, S8D25-24D, S8D25-24K, S8D25-24S, S8D25-24G, S8D25-24M, S8D25-24W,

S8D25-24AH, S8D25-24BH, S8D25-24CH, S8D25-24HH, S8D25-24DH, S8D25-24KH, S8D25-24SH, S8D25-24GH, S8D25-24MH, S8D25-24WH,

S8D25-24AL, S8D25-24BL, S8D25-24CL, S8D25-24HL, S8D25-24DL, S8D25-24KL, S8D25-24SL, S8D25-24GL, S8D25-24ML, S8D25-24WL,

S8D25-90A, S8D25-90B, S8D25-90C, S8D25-90H, S8D25-90D, S8D25-90K, S8D25-90S, S8D25-90G, S8D25-90M, S8D25-90W,

S8D25-90AH, S8D25-90BH, S8D25-90CH, S8D25-90HH, S8D25-90DH, S8D25-90KH, S8D25-90SH, S8D25-90GH, S8D25-90MH, S8D25-90WH,

S8D25-90AL, S8D25-90BL, S8D25-90CL, S8D25-90HL, S8D25-90DL, S8D25-90KL, S8D25-90SL, S8D25-90GL, S8D25-90ML, S8D25-90WL,

Loại 40w

S8D40-12A, S8D40-12B,S8D40-12C, S8D40-12H, S8D40-12D, S8D40-12K, S8D40-12S, S8D40-12G, S8D40-12M, S8D40-12W,

S8D40-12AH, S8D40-12BH, S8D40-12CH, S8D40-12HH, S8D40-12DH, S8D40-12KH, S8D40-12SH, S8D40-12GH, S8D40-12MH, S8D40-12WH,

S8D40-12AL, S8D40-12BL, S8D40-12CL, S8D40-12HL, S8D40-12DL, S8D40-12KL, S8D40-12SL, S8D40-12GL, S8D40-12ML, S8D40-12WL,

S8D40-24A, S8D40-24B, S8D40-24C, S8D40-24H, S8D40-24D, S8D40-24K, S8D40-24S, S8D40-24G, S8D40-24M, S8D40-24W,

S8D40-24AH, S8D40-24BH, S8D40-24CH, S8D40-24HH, S8D40-24DH, S8D40-24KH, S8D40-24SH, S8D40-24GH, S8D40-24MH, S8D40-24WH,

S8D40-24AL, S8D40-24BL, S8D40-24CL, S8D40-24HL, S8D40-24DL, S8D40-24KL, S8D40-24SL, S8D40-24GL, S8D40-24ML, S8D40-24WL,

S8D40-90A, S8D40-90B, S8D40-90C, S8D40-90H, S8D40-90D, S8D40-90K, S8D40-90S, S8D40-90G, S8D40-90M, S8D40-90W,

S8D40-90AH, S8D40-90BH, S8D40-90CH, S8D40-90HH, S8D40-90DH, S8D40-90KH, S8D40-90SH, S8D40-90GH, S8D40-90MH, S8D40-90WH,

S8D40-90AL, S8D40-90BL, S8D40-90CL, S8D40-90HL, S8D40-90DL, S8D40-90KL, S8D40-90SL, S8D40-90GL, S8D40-90ML, S8D40-90WL,

Model hộp số cho loại 25w  và 40w vuông 80mm bao gồm các model như sau:

S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA6B, S8KA7.5B,

S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA15B, S8KA18B,

S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B,

S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B,

S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B

S8DA3B,        S8DA3.6B,     S8DA5B,        S8DA6B,        S8DA7.5B,     S8DA9B,        S8DA10B,            S8DA12.5B,   S8DA15B,      S8DA18B,      S8DA20B,      S8DA25B,      S8DA30B,      S8DA36B,            S8DA40B,      S8DA50B,      S8DA60B,      S8DA75B,      S8DA90B,      S8DA100B,    S8DA120B,            S8DA150B,    S8DA180B,    S8DA200B,    S8DA250B,

S8SA3B,         S8SA3.6B,      S8SA5B,         S8SA6B,         S8SA7.5B,      S8SA9B,         S8SA10B,            S8SA12.5B,    S8SA15B,       S8SA18B,       S8SA20B,       S8SA25B,       S8SA30B,       S8SA36B,            S8SA40B,       S8SA50B,       S8SA60B,       S8SA75B,       S8SA90B,       S8SA100B,     S8SA120B,            S8SA150B,     S8SA180B,     S8SA200B,     S8SA250B,

S8KA3B1,      S8KA3.6B1,   S8KA5B1,      S8KA6B1,      S8KA7.5B1,   S8KA9B1,      S8KA10B1,            S8KA12.5B1, S8KA15B1,    S8KA18B1,    S8KA20B1,    S8KA25B1,    S8KA30B1,    S8KA36B1,            S8KA40B1,    S8KA50B1,    S8KA60B1,    S8KA75B1,    S8KA90B1,    S8KA100B1,  S8KA120B1,            S8KA150B1,  S8KA180B1,  S8KA200B1,  S8KA250B1,

S8DA3B1,      S8DA3.6B1,   S8DA5B1,      S8DA6B1,      S8DA7.5B1,   S8DA9B1,      S8DA10B1,            S8DA12.5B1, S8DA15B1,    S8DA18B1,    S8DA20B1,    S8DA25B1,    S8DA30B1,    S8DA36B1,            S8DA40B1,    S8DA50B1,    S8DA60B1,    S8DA75B1,    S8DA90B1,    S8DA100B1,  S8DA120B1,            S8DA150B1,  S8DA180B1,  S8DA200B1,  S8DA250B1,

S8SA3B1,       S8SA3.6B1,    S8SA5B1,       S8SA6B1,       S8SA7.5B1,    S8SA9B1,       S8SA10B1,            S8SA12.5B1,  S8SA15B1,     S8SA18B1,     S8SA20B1,     S8SA25B1,     S8SA30B1,     S8SA36B1,            S8SA40B1,     S8SA50B1,     S8SA60B1,     S8SA75B1,     S8SA90B1,     S8SA100B1,   S8SA120B1,            S8SA150B1,   S8SA180B1,   S8SA200B1,   S8SA250B1,

S8KA3M,       S8KA3.6M,    S8KA5M,       S8KA6M,       S8KA7.5M,    S8KA9M,       S8KA10M,            S8KA12.5M,  S8KA15M,     S8KA18M,     S8KA20M,     S8KA25M,     S8KA30M,     S8KA36M,            S8KA40M,     S8KA50M,     S8KA60M,     S8KA75M,     S8KA90M,     S8KA100M,   S8KA120M,            S8KA150M,   S8KA180M,   S8KA200M,   S8KA250M,

S8DA3M,       S8DA3.6M,    S8DA5M,       S8DA6M,       S8DA7.5M,    S8DA9M,       S8DA10M,            S8DA12.5M,  S8DA15M,     S8DA18M,     S8DA20M,     S8DA25M,     S8DA30M,     S8DA36M,            S8DA40M,     S8DA50M,     S8DA60M,     S8DA75M,     S8DA90M,     S8DA100M,   S8DA120M,            S8DA150M,   S8DA180M,   S8DA200M,   S8DA250M,

S8SA3M,        S8SA3.6M,     S8SA5M,        S8SA6M,        S8SA7.5M,     S8SA9M,        S8SA10M,            S8SA12.5M,   S8SA15M,      S8SA18M,      S8SA20M,      S8SA25M,      S8SA30M,      S8SA36M,            S8SA40M,      S8SA50M,      S8SA60M,      S8SA75M,      S8SA90M,      S8SA100M,    S8SA120M,            S8SA150M,    S8SA180M,    S8SA200M,    S8SA250M,

STANDARD TYPE S9D SERIES [40W] bao gồm các model thông dụng như sau:

S9D40-12A, S9D40-12B,S9D40-12C, S9D40-12H, S9D40-12D, S9D40-12K, S9D40-12S, S9D40-12G, S9D40-12M, S9D40-12W,

S9D40-12AH, S9D40-12BH, S9D40-12CH, S9D40-12HH, S9D40-12DH, S9D40-12KH, S9D40-12SH, S9D40-12GH, S9D40-12MH, S9D40-12WH,

S9D40-12AL, S9D40-12BL, S9D40-12CL, S9D40-12HL, S9D40-12DL, S9D40-12KL, S9D40-12SL, S9D40-12GL, S9D40-12ML, S9D40-12WL,

S9D40-24A, S9D40-24B, S9D40-24C, S9D40-24H, S9D40-24D, S9D40-24K, S9D40-24S, S9D40-24G, S9D40-24M, S9D40-24W,

S9D40-24AH, S9D40-24BH, S9D40-24CH, S9D40-24HH, S9D40-24DH, S9D40-24KH, S9D40-24SH, S9D40-24GH, S9D40-24MH, S9D40-24WH,

S9D40-24AL, S9D40-24BL, S9D40-24CL, S9D40-24HL, S9D40-24DL, S9D4024KL, S9D40-24SL, S9D40-24GL, S9D40-24ML, S9D40-24WL,

S9D40-90A, S9D40-90B, S9D40-90C, S9D40-90H, S9D40-90D, S9D40-90K, S9D40-90S, S9D40-90G, S9D40-90M, S9D40-90W,

S9D40-90AH, S9D4090BH, S9D40-90CH, S9D40-90HH, S9D40-90DH, S9D40-90KH, S9D40-90SH, S9D40-90GH, S9D40-90MH, S9D40-90WH,

S9D40-90AL, SS9D40-90BL, S9D40-90CL, S9D40-90HL, S9D40-90DL, S9D40-90KL, SS9D40-90SL, S9D40-90GL, S9D40-90ML, S9D40-90WL,

Model hộp số cho loại 40w vuông 90mm bao gồm các model như sau:

S9KB3BL, S9KB3.6BL, S9KB5BL, S9KB6BL, S9KB7.5BL,

S9KB9BL, S9KB10BL, S9KB12.5BL, S9KB15BL, S9KB18BL,

S9KB20BL, S9KB25BL, S9KB30BL, S9KB36BL, S9KB40BL,

S9KB50BL, S9KB60BL, S9KB75BL, S9KB90BL, S9KB100BL,

S9KB120BL, S9KB150BL, S9KB180BL, S9KB200BL, S9KB250BL,

S9KB3BH, S9KB3.6BH, S9KB5BH, S9KB6BH, S9KB7.5BH, S9KB9BH,

S9KB10BH, S9KB12.5BH, S9KB15BH, S9KB18BH, S9KB20BH, S9KB25BH,

S9KB30BH, S9KB36BH, S9KB40BH, S9KB50BH, S9KB60BH, S9KB75BH,

S9KB90BH, S9KB100BH, S9KB120BH, S9KB150BH, S9KB180BH, S9KB200BH,

S9KB250BH.

S9DB3BL,      S9DB3.6BL,   S9DB5BL,      S9DB6BL,      S9DB7.5BL,   S9DB9BL,      S9DB10BL,            S9DB12.5BL, S9DB15BL,    S9DB18BL,    S9DB20BL,    S9DB25BL,    S9DB30BL,    S9DB36BL,            S9DB40BL,    S9DB50BL,    S9DB60BL,    S9DB75BL,    S9DB90BL,    S9DB100BL,  S9DB120BL,            S9DB150BL,  S9DB180BL,  S9DB200BL,  S9DB250BL,

S9SB3BL,      S9SB3.6BL,   S9SB5BL,      S9SB6BL,      S9SB7.5BL,   S9SB9BL,      S9SB10BL,            S9SB12.5BL, S9SB15BL,    S9SB18BL,    S9SB20BL,    S9SB25BL,    S9SB30BL,    S9SB36BL,            S9SB40BL,    S9SB50BL,    S9SB60BL,    S9SB75BL,    S9SB90BL,    S9SB100BL,  S9SB120BL,            S9SB150BL,  S9SB180BL,  S9SB200BL,  S9SB250BL,

S9DB3BH,     S9DB3.6BH,  S9DB5BH,     S9DB6BH,     S9DB7.5BH,  S9DB9BH,     S9DB10BH,            S9DB12.5BH,            S9DB15BH,   S9DB18BH,   S9DB20BH,   S9DB25BH,   S9DB30BH,            S9DB36BH,   S9DB40BH,   S9DB50BH,   S9DB60BH,   S9DB75BH,   S9DB90BH,   S9DB100BH,            S9DB120BH, S9DB150BH, S9DB180BH, S9DB200BH, S9DB250BH,

S9SB3BH,      S9SB3.6BH,   S9SB5BH,      S9SB6BH,      S9SB7.5BH,   S9SB9BH,      S9SB10BH,            S9SB12.5BH, S9SB15BH,    S9SB18BH,    S9SB20BH,    S9SB25BH,    S9SB30BH,    S9SB36BH,            S9SB40BH,    S9SB50BH,    S9SB60BH,    S9SB75BH,    S9SB90BH,    S9SB100BH,  S9SB120BH,            S9SB150BH,  S9SB180BH,  S9SB200BH,  S9SB250BH,

S9KB3B1L,   S9KB3.6B1L,            S9KB5B1L,   S9KB6B1L,   S9KB7.5B1L,            S9KB9B1L,            S9KB10B1L, S9KB12.5B1L,          S9KB15B1L, S9KB18B1L, S9KB20B1L, S9KB25B1L,            S9KB30B1L, S9KB36B1L, S9KB40B1L, S9KB50B1L, S9KB60B1L, S9KB75B1L, S9KB90B1L,            S9KB100B1L,           S9KB120B1L,           S9KB150B1L,           S9KB180B1L,           S9KB200B1L,            S9KB250B1L,

S9DB3B1L,    S9DB3.6B1L, S9DB5B1L,    S9DB6B1L,    S9DB7.5B1L, S9DB9B1L,    S9DB10B1L,            S9DB12.5B1L,           S9DB15B1L,  S9DB18B1L,  S9DB20B1L,  S9DB25B1L,  S9DB30B1L,            S9DB36B1L,  S9DB40B1L,  S9DB50B1L,  S9DB60B1L,  S9DB75B1L,  S9DB90B1L,  S9DB100B1L,            S9DB120B1L,            S9DB150B1L,            S9DB180B1L,            S9DB200B1L,            S9DB250B1L,

S9SB3B1L,    S9SB3.6B1L, S9SB5B1L,    S9SB6B1L,    S9SB7.5B1L, S9SB9B1L,    S9SB10B1L,            S9SB12.5B1L,           S9SB15B1L,  S9SB18B1L,  S9SB20B1L,  S9SB25B1L,  S9SB30B1L,            S9SB36B1L,  S9SB40B1L,  S9SB50B1L,  S9SB60B1L,  S9SB75B1L,  S9SB90B1L,  S9SB100B1L,            S9SB120B1L,            S9SB150B1L,            S9SB180B1L,            S9SB200B1L,            S9SB250B1L,

S9KB3B1H,   S9KB3.6B1H,            S9KB5B1H,   S9KB6B1H,   S9KB7.5B1H,            S9KB9B1H,            S9KB10B1H, S9KB12.5B1H,          S9KB15B1H, S9KB18B1H, S9KB20B1H, S9KB25B1H,            S9KB30B1H, S9KB36B1H, S9KB40B1H, S9KB50B1H, S9KB60B1H, S9KB75B1H, S9KB90B1H,            S9KB100B1H,           S9KB120B1H,           S9KB150B1H,           S9KB180B1H,           S9KB200B1H,            S9KB250B1H,

S9DB3B1H,   S9DB3.6B1H,            S9DB5B1H,   S9DB6B1H,   S9DB7.5B1H,            S9DB9B1H,            S9DB10B1H, S9DB12.5B1H,          S9DB15B1H, S9DB18B1H, S9DB20B1H, S9DB25B1H,            S9DB30B1H, S9DB36B1H, S9DB40B1H, S9DB50B1H, S9DB60B1H, S9DB75B1H, S9DB90B1H,            S9DB100B1H,           S9DB120B1H,           S9DB150B1H,           S9DB180B1H,           S9DB200B1H,            S9DB250B1H,

S9SB3B1H,    S9SB3.6B1H, S9SB5B1H,    S9SB6B1H,    S9SB7.5B1H, S9SB9B1H,    S9SB10B1H,            S9SB12.5B1H,           S9SB15B1H,  S9SB18B1H,  S9SB20B1H,  S9SB25B1H,  S9SB30B1H,            S9SB36B1H,  S9SB40B1H,  S9SB50B1H,  S9SB60B1H,  S9SB75B1H,  S9SB90B1H,  S9SB100B1H,            S9SB120B1H,            S9SB150B1H,            S9SB180B1H,            S9SB200B1H,            S9SB250B1H,

S9KB3ML,    S9KB3.6ML, S9KB5ML,    S9KB6ML,    S9KB7.5ML, S9KB9ML,    S9KB10ML,            S9KB12.5ML,           S9KB15ML,  S9KB18ML,  S9KB20ML,  S9KB25ML,  S9KB30ML,            S9KB36ML,  S9KB40ML,  S9KB50ML,  S9KB60ML,  S9KB75ML,  S9KB90ML,  S9KB100ML,            S9KB120ML,            S9KB150ML,            S9KB180ML,            S9KB200ML,            S9KB250ML,

S9DB3ML,     S9DB3.6ML,  S9DB5ML,     S9DB6ML,     S9DB7.5ML,  S9DB9ML,     S9DB10ML,            S9DB12.5ML,            S9DB15ML,   S9DB18ML,   S9DB20ML,   S9DB25ML,   S9DB30ML,            S9DB36ML,   S9DB40ML,   S9DB50ML,   S9DB60ML,   S9DB75ML,   S9DB90ML,   S9DB100ML,            S9DB120ML, S9DB150ML, S9DB180ML, S9DB200ML, S9DB250ML,

S9SB3ML,     S9SB3.6ML,  S9SB5ML,     S9SB6ML,     S9SB7.5ML,  S9SB9ML,     S9SB10ML,            S9SB12.5ML,            S9SB15ML,   S9SB18ML,   S9SB20ML,   S9SB25ML,   S9SB30ML,            S9SB36ML,   S9SB40ML,   S9SB50ML,   S9SB60ML,   S9SB75ML,   S9SB90ML,   S9SB100ML,            S9SB120ML, S9SB150ML, S9SB180ML, S9SB200ML, S9SB250ML,

S9KB3MH,    S9KB3.6MH, S9KB5MH,    S9KB6MH,    S9KB7.5MH, S9KB9MH,    S9KB10MH,            S9KB12.5MH,           S9KB15MH,  S9KB18MH,  S9KB20MH,  S9KB25MH,  S9KB30MH,            S9KB36MH,  S9KB40MH,  S9KB50MH,  S9KB60MH,  S9KB75MH,  S9KB90MH,  S9KB100MH,            S9KB120MH,            S9KB150MH,            S9KB180MH,            S9KB200MH,            S9KB250MH,

S9DB3MH,    S9DB3.6MH, S9DB5MH,    S9DB6MH,    S9DB7.5MH, S9DB9MH,    S9DB10MH,            S9DB12.5MH,           S9DB15MH,  S9DB18MH,  S9DB20MH,  S9DB25MH,  S9DB30MH,            S9DB36MH,  S9DB40MH,  S9DB50MH,  S9DB60MH,  S9DB75MH,  S9DB90MH,  S9DB100MH,            S9DB120MH,            S9DB150MH,            S9DB180MH,            S9DB200MH,            S9DB250MH,

S9SB3MH,     S9SB3.6MH,  S9SB5MH,     S9SB6MH,     S9SB7.5MH,  S9SB9MH,     S9SB10MH,            S9SB12.5MH,            S9SB15MH,   S9SB18MH,   S9SB20MH,   S9SB25MH,   S9SB30MH,            S9SB36MH,   S9SB40MH,   S9SB50MH,   S9SB60MH,   S9SB75MH,   S9SB90MH,   S9SB100MH,            S9SB120MH, S9SB150MH, S9SB180MH, S9SB200MH, S9SB250MH,

STANDARD TYPE S9D SERIES [60~120W] bao gồm một số model thông dụng như sau:

Loại 60W:

S9D60-12A, S9D60-12B, S9D60-12C, S9D60-12H, S9D60-12D, S9D60-12K, S9D60-12S, S9D60-12G, S9D60-12M, S9D60-12W,

S9D60-12AH, S9D60-12BH, S9D60-12CH, S9D60-12HH, S9D60-12DH, S9D60-12KH, S9D60-12SH, S9D60-12GH, S9D60-12MH, S9D60-12WH,

S9D60-12AL, S9D60-12BL, S9D60-12CL, S9D60-12HL, S9D60-12DL, S9D60-12KL, S9D60-12SL, S9D60-12GL, S9D60-12ML, S9D60-12WL,

S9D60-24A, S9D60-24B, S9D60-24C, S9D60-24H, S9D60-24D, S9D60-24K, S9D60-24S, S9D60-24G, S9D60-24M, S9D60-24W,

S9D60-24AH, S9D60-24BH, S9D60-24CH, S9D60-24HH, S9D60-24DH, S9D60-24KH, S9D60-24SH, S9D60-24GH, S9D60-24MH, S9D60-24WH,

S9D60-24AL, S9D60-24BL, S9D60-24CL, S9D60-24HL, S9D60-24DL, S9D60-24KL, S9D60-24SL, S9D60-24GL, S9D60-24ML, S9D60-24WL,

S9D60-90A, S9D60-90B, S9D60-90C, S9D60-90H, S9D60-90D, S9D60-90K, S9D60-90S, S9D60-90G, S9D60-90M, S9D60-90W,

S9D60-90AH, S9D60-90BH, S9D60-90CH, S9D60-90HH, S9D60-90DH, S9D60-90KH, S9D60-90SH, S9D60-90GH, S9D60-90MH, S9D60-90WH,

S9D60-90AL, S9D60-90BL, S9D60-90CL, S9D60-90HL, S9D60-90DL, S9D60-90KL, S9D60-90SL, S9D60-90GL, S9D60-90ML, S9D60-90WL,

Loại 90W:

S9D90-12A, S9D90-12B, S9D90-12C, S9D90-12H, S9D90-12D, S9D90-12K, S9D90-12S, S9D90-12G, S9D90-12M, S9D90-12W,

S9D90-12AH, S9D90-12BH, S9D90-12CH, S9D90-12HH, S9D90-12DH, S9D90-12KH, S9D90-12SH, S9D90-12GH, S9D90-12MH, S9D90-12WH,

S9D90-12AL, S9D90-12BL, S9D90-12CL, S9D90-12HL, S9D90-12DL, S9D90-12KL, S9D90-12SL, S9D90-12GL, S9D90-12ML, S9D90-12WL,

S9D90-24A, S9D90-24B, S9D90-24C, S9D90-24H, S9D90-24D, S9D90-24K, S9D90-24S, S9D90-24G, S9D90-24M, S9D90-24W,

S9D90-24AH, S9D90-24BH, S9D90-24CH, S9D90-24HH, S9D90-24DH, S9D90-24KH, S9D90-24SH, S9D90-24GH, S9D90-24MH, S9D90-24WH,

S9D90-24AL, S9D90-24BL, S9D90-24CL, S9D90-24HL, S9D90-24DL, S9D90-24KL, S9D90-24SL, S9D90-24GL, S9D90-24ML, S9D90-24WL,

S9D90-90A, S9D90-90B, S9D90-90C, S9D90-90H, S9D90-90D, S9D90-90K, S9D90-90S, S9D90-90G, S9D90-90M, S9D90-90W,

S9D90-90AH, S9D90-90BH, S9D90-90CH, S9D90-90HH, S9D90-90DH, S9D90-90KH, S9D90-90SH, S9D90-90GH, S9D90-90MH, S9D90-90WH,

S9D90-90AL, S9D90-90BL, S9D90-90CL, S9D90-90HL, S9D90-90DL, S9D90-90KL, S9D90-90SL, S9D90-90GL, S9D90-90ML, S9D90-90WL,

Loại 120W:

S9D120-12A, S9D120-12B, S9D120-12C, S9D120-12H, S9D120-12D, S9D120-12K, S9D120-12S, S9D120-12G, S9D120-12M, S9D120-12W,

S9D120-12AH, S9D120-12BH, S9D120-12CH, S9D120-12HH, S9D120-12DH, S9D120-12KH, S9D120-12SH, S9D120-12GH, S9D120-12MH, S9D120-12WH,

S9D120-12AL, S9D120-12BL, S9D120-12CL, S9D120-12HL, S9D120-12DL, S9D120-12KL, S9D120-12SL, S9D120-12GL, S9D120-12ML, S9D120-12WL,

S9D120-24A, S9D120-24B, S9D120-24C, S9D120-24H, S9D120-24D, S9D120-24K, S9D120-24S, S9D120-24G, S9D120-24M, S9D120-24W,

S9D120-24AH, S9D120-24BH, S9D120-24CH, S9D120-24HH, S9D120-24DH, S9D120-24KH, S9D120-24SH, S9D120-24GH, S9D120-24MH, S9D120-24WH,

S9D120-24AL, S9D120-24BL, S9D120-24CL, S9D120-24HL, S9D120-24DL, S9D120-24KL, S9D120-24SL, S9D120-24GL, S9D120-24ML, S9D120-24WL,

S9D120-90A, S9D120-90B, S9D120-90C, S9D120-90H, S9D120-90D, S9D120-90K, S9D120-90S, S9D120-90G, S9D120-90M, S9D120-90W,

S9D120-90AH, S9D120-90BH, S9D120-90CH, S9D120-90HH, S9D120-90DH, S9D120-90KH, S9D120-90SH, S9D120-90GH, S9D120-90MH, S9D120-90WH,

S9D120-90AL, S9D120-90BL, S9D120-90CL, S9D120-90HL, S9D120-90DL, S9D120-90KL, S9D120-90SL, S9D120-90GL, S9D120-90ML, S9D120-90WL,

Model hộp số cho loại 60w vuông 90mm bao gồm các model như sau:

S9KC3BL, S9KC3.6BL, S9KC5BL, S9KC6BL, S9KC7.5BL, S9KC9BL, S9KC10BL,

S9KC12.5BL, S9KC15BL, S9KC18BL, S9KC20BL, S9KC25BL, S9KC30BL,

S9KC36BL, S9KC40BL, S9KC50BL, S9KC60BL, S9KC75BL, S9KC90BL,

S9KC100BL, S9KC120BL, S9KC150BL, S9KC180BL, S9KC200BL, S9KC250BL,

S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC6BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH,

S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH,

S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH,

S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH, S9KC250BH,

S9KC3BL-S, S9KC3.6BL-S, S9KC5BL-S, S9KC6BL-S, S9KC7.5BL-S, S9KC9BL-S,

S9KC10BL-S, S9KC12.5BL-S, S9KC15BL-S, S9KC18BL-S, S9KC20BL-S,

S9KC25BL-S, S9KC30BL-S, S9KC36BL-S, S9KC40BL-S, S9KC50BL-S,

S9KC60BL-S, S9KC75BL-S, S9KC90BL-S, S9KC100BL-S, S9KC120BL-S,

S9KC150BL-S, S9KC180BL-S, S9KC200BL-S, S9KC250BL-S, S9KC3BH-S,

S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC6BH-S, S9KC7.5BH-S, S9KC9BH-S,

S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S, S9KC20BH-S,

S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S, S9KC50BH-S,

S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S, S9KC120BH-S,

S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250BH-S

S9DC3BL,     S9DC3.6BL,  S9DC5BL,     S9DC6BL,     S9DC7.5BL,  S9DC9BL,     S9DC10BL,            S9DC12.5BL,            S9DC15BL,   S9DC18BL,   S9DC20BL,   S9DC25BL,   S9DC30BL,            S9DC36BL,   S9DC40BL,   S9DC50BL,   S9DC60BL,   S9DC75BL,   S9DC90BL,   S9DC100BL,            S9DC120BL, S9DC150BL, S9DC180BL, S9DC200BL, S9DC250BL,

S9SC3BL,      S9SC3.6BL,   S9SC5BL,      S9SC6BL,      S9SC7.5BL,   S9SC9BL,      S9SC10BL,            S9SC12.5BL, S9SC15BL,    S9SC18BL,    S9SC20BL,    S9SC25BL,    S9SC30BL,    S9SC36BL,            S9SC40BL,    S9SC50BL,    S9SC60BL,    S9SC75BL,    S9SC90BL,    S9SC100BL,  S9SC120BL,            S9SC150BL,  S9SC180BL,  S9SC200BL,  S9SC250BL,

S9DC3BL-S,  S9DC3.6BL-S,           S9DC5BL-S,  S9DC6BL-S,  S9DC7.5BL-S,           S9DC9BL-S,            S9DC10BL-S,            S9DC12.5BL-S,         S9DC15BL-S,            S9DC18BL-S,            S9DC20BL-S,            S9DC25BL-S,            S9DC30BL-S,            S9DC36BL-S,            S9DC40BL-S,            S9DC50BL-S,            S9DC60BL-S,            S9DC75BL-S,            S9DC90BL-S,            S9DC100BL-S,          S9DC120BL-S,            S9DC150BL-S,          S9DC180BL-S,          S9DC200BL-S,          S9DC250BL-S,

S9SC3BL-S,   S9SC3.6BL-S,            S9SC5BL-S,   S9SC6BL-S,   S9SC7.5BL-S,            S9SC9BL-S,            S9SC10BL-S, S9SC12.5BL-S,          S9SC15BL-S, S9SC18BL-S, S9SC20BL-S, S9SC25BL-S,            S9SC30BL-S, S9SC36BL-S, S9SC40BL-S, S9SC50BL-S, S9SC60BL-S, S9SC75BL-S, S9SC90BL-S,            S9SC100BL-S,           S9SC120BL-S,           S9SC150BL-S,           S9SC180BL-S,           S9SC200BL-S,            S9SC250BL-S,

S9DC3BH,     S9DC3.6BH,  S9DC5BH,     S9DC6BH,     S9DC7.5BH,  S9DC9BH,     S9DC10BH,            S9DC12.5BH,            S9DC15BH,   S9DC18BH,   S9DC20BH,   S9DC25BH,   S9DC30BH,            S9DC36BH,   S9DC40BH,   S9DC50BH,   S9DC60BH,   S9DC75BH,   S9DC90BH,   S9DC100BH,            S9DC120BH, S9DC150BH, S9DC180BH, S9DC200BH, S9DC250BH,

S9SC3BH-S,  S9SC3.6BH-S,           S9SC5BH-S,  S9SC6BH-S,  S9SC7.5BH-S,           S9SC9BH-S,            S9SC10BH-S,            S9SC12.5BH-S,         S9SC15BH-S,            S9SC18BH-S,            S9SC20BH-S,            S9SC25BH-S,            S9SC30BH-S,            S9SC36BH-S,            S9SC40BH-S,            S9SC50BH-S,            S9SC60BH-S,            S9SC75BH-S,            S9SC90BH-S,            S9SC100BH-S,          S9SC120BH-S,            S9SC150BH-S,          S9SC180BH-S,          S9SC200BH-S,          S9SC250BH-S,

S9KD3B,        S9KD3.6B,     S9KD5B,        S9KD6B,        S9KD7.5B,     S9KD9B,        S9KD10B,            S9KD12.5B,   S9KD15B,      S9KD18B,      S9KD20B,      S9KD25B,      S9KD30B,      S9KD36B,            S9KD40B,      S9KD50B,      S9KD60B,      S9KD75B,      S9KD90B,      S9KD100B,    S9KD120B,            S9KD150B,    S9KD180B,    S9KD200B,    S9KD250B,

S9I60GXH-TCE, S9I60GXH-T, S9I60GTH-TCE, S9I60GTH-T, S9I60GSH-TCE, S9I60GSH-T, S9I90GXH-TCE, S9I90GXH-T, S9I90GTH-TCE, S9I90GTH-T, S9I90GSH-TCE, S9I90GSH-T, 9SI150GTH-T, 9SI150GTH-TCE, 9SI150GSH-T, 9SI150GSH-TCE, S7R15GX, S7R15GXCE, S8R15GXCE, S8R15GX, S8R25GXCE, S8R25GX, S9R40GX, S9R40GXCE, S9R60GX, S9R60GXCE, S9R90GX, S9R90GXCE, S6R06GX-E, S6R06GX-ECE, S7R15GX-E, S7R15GX-ECE, S8R15GX-ECE, S8R15GX-E, S8R25GX-ECE, S8R25GX-E, S9R40GX-E, S9R40GX-ECE, S9R60GX-E, S9R60GX-ECE, S9R90GX-E, S9R90GX-ECE, S8R25GT-ECE, S8R25GT-E, S9R40GT-E, S9R40GT-ECE, S9R60GT-E, S9R60GT-ECE, S9R90GT-E, S9R90GT-ECE, S8R25GS-ECE, S8R25GS-E, S9R40GS-E, S9R40GS-ECE, S9R60GS-E, S9R60GS-ECE, S9R90GS-E, S9R90GS-ECE, S6DA3B, S6DA3.6B, S6DA5B, S6DA7.5B, S6DA9B, S6DA10B, S6DA12.5B, S6DA15B, S6DA18B, S6DA20B, S6DA25B, S6DA30B, S6DA36B, S6DA40B, S6DA50B, S6DA60B, S6DA75B, S6DA90B, S6DA100B, S6DA120B, S6DA150B, S6DA180B, S6DA200B, S6DA250B,
Standard DC Motors
S7KA3B, S7KA3.6B, S7KA5B, S7KA7.5B, S7KA9B, S7KA10B, S7KA12.5B, S7KA15B, S7KA18B, S7KA20B, S7KA25B, S7KA30B, S7KA36B, S7KA40B, S7KA50B, S7KA60B, S7KA75B, S7KA90B, S7KA100B, S7KA120B, S7KA150B, S7KA180B, S7KA200B, S7KA250B, S8KA3B, S8KA3.6B, S8KA5B, S8KA7.5B, S8KA9B, S8KA10B, S8KA12.5B, S8KA15B, S8KA18B, S8KA20B, S8KA25B, S8KA30B, S8KA36B, S8KA40B, S8KA50B, S8KA60B, S8KA75B, S8KA90B, S8KA100B, S8KA120B, S8KA150B, S8KA180B, S8KA200B, S8KA250B,
Standard DC Motors
S9KB3B, S9KB3.6B, S9KB5B, S9KB7.5B, S9KB9B, S9KB10B, S9KB12.5B, S9KB15B, S9KB18B, S9KB20B, S9KB25B, S9KB30B, S9KB36B, S9KB40B, S9KB50B, S9KB60B, S9KB75B, S9KB90B, S9KB100B, S9KB120B, S9KB150B, S9KB180B, S9KB200B, S9KB250B, S9KC3B, S9KC3.6B, S9KC5B, S9KC7.5B, S9KC9B, S9KC10B, S9KC12.5B, S9KC15B, S9KC18B, S9KC20B, S9KC25B, S9KC30B, S9KC36B, S9KC40B, S9KC50B, S9KC60B, S9KC75B, S9KC90B, S9KC100B, S9KC120B, S9KC150B, S9KC180B, S9KC200B, S9KC250B,
Standard DC Motors
S9KD3B, S9KD3.6B, S9KD5B, S9KD7.5B, S9KD9B, S9KD10B, S9KD12.5B, S9KD15B, S9KD18B, S9KD20B, S9KD25B, S9KD30B, S9KD36B, S9KD40B, S9KD50B, S9KD60B, S9KD75B, S9KD90B, S9KD100B, S9KD120B, S9KD150B, S9KD180B, S9KD200B, S9KD250B, S9KH3B, S9KH3.6B, S9KH5B, S9KH7.5B, S9KH9B, S9KH10B, S9KH12.5B, S9KH15B, S9KH18B, S9KH20B, S9KH25B, S9KH30B, S9KH36B, S9KH40B, S9KH50B, S9KH60B, S9KH75B, S9KH90B, S9KH100B, S9KH120B, S9KH150B, S9KH180B, S9KH200B, S9KH250B,

S9KC3B-S, S9KC3.6B-S, S9KC5B-S, S9KC7.5B-S, S9KC9B-S, S9KC10B-S, S9KC12.5B-S, S9KC15B-S, S9KC18B-S, S9KC20B-S, S9KC25B-S, S9KC30B-S, S9KC36B-S, S9KC40B-S, S9KC50B-S, S9KC60B-S, S9KC75B-S, S9KC90B-S, S9KC100B-S, S9KC120B-S, S9KC150B-S, S9KC180B-S, S9KC200B-S, S9KC250B-S,

S9KD3B-S, S9KD3.6B-S, S9KD5B-S, S9KD7.5B-S, S9KD9B-S, S9KD10B-S, S9KD12.5B-S, S9KD15B-S, S9KD18B-S, S9KD20B-S, S9KD25B-S, S9KD30B-S, S9KD36B-S, S9KD40B-S, S9KD50B-S, S9KD60B-S, S9KD75B-S, S9KD90B-S, S9KD100B-S, S9KD120B-S, S9KD150B-S, S9KD180B-S, S9KD200B-S, S9KD250B-S, S9KH3B-S, S9KH3.6B-S, S9KH5B-S, S9KH7.5B-S, S9KH9B-S, S9KH10B-S, S9KH12.5B-S, S9KH15B-S, S9KH18B-S, S9KH20B-S, S9KH25B-S, S9KH30B-S, S9KH36B-S, S9KH40B-S, S9KH50B-S, S9KH60B-S, S9KH75B-S, S9KH90B-S, S9KH100B-S, S9KH120B-S, S9KH150B-S, S9KH180B-S, S9KH200B-S, S9KH250B-S
Standard DC Motors
SUA06IK-V12, SUA15IK-V12, SUA25IK-V12, SUA40IK-V12, SUA60IK-V12, SUA90IK-V12, SUA120IK-V12, SUA180IK-V12, SUD06IK-V12, SUD15IK-V12, SUD25IK-V12, SUD40IK-V12, SUD60IK-V12, SUD90IK-V12, SUD120IK-V12, SUD180IK-V12, S9R40GX-ES12CE, S9R40GX-ES12, S9R60GX-ES12CE, S9R60GX-ES12, S9R90GX-ES12CE, S9R90GX-ES12, S9I40GX-S12CE, S9I40GX-S12, S9I60GX-S12CE, S9I60GX-S12, S9I90GX-S12CE, S9I90GX-S12, S9R40GX-S12CE, S9R40GX-S12, S9I40GXCE, S9I40GX, S9I40GTCE, S9I40GT, S9I40GS, S9I40GSCE, 9I60GXCE, S9I60GX, S9I60GTCE, S9I60GT, S9I60GSCE, S9I60GS, S9I90GXCE, S9I90GX, 9I90GTCE, S9I90GT, S9I90GSCE, S9I90GS, 9SI150GT, 9SI150GTCE, 9SI150GS, 9SI150GSCE, 9SI200GT, 9SI200GTCE, 9SI200GS, 9SI200GSCE, S9I40GX-TCE, S9I40GX-T, S9I40GT-TCE, S9I40GT-T, S9I40GS-T, S9I40GS-TCE, S9I60GX-TCE, S9I60GX-T, S9I60GT-TCE, S9I60GT-T, S9I60GS-TCE, S9I60GS-T, S9I90GX-TCE, S9I90GX-T, S9I90GT-TCE, S9I90GT-T, S9I90GS-TCE, S9I90GS-T, 9SI150GT-T, 9SI150GT-TCE, 9SI150GS-T, 9SI150GS-TCE, S9R40GX, S9R40GXCE, S9R60GX, S9R60GXCE, S9R90GX, S9R90GXCE, S9R40GX-E, S9R40GX-ECE, S9R60GX-E, S9R60GX-ECE, S9R90GX-E, S9R90GX-ECE, S6DA3BH, S6DA3.6BH, S6DA5BH, S6DA7.5BH, S6DA9BH, S6DA10BH, S6DA12.5BH, S6DA15BH, S6DA18BH, S6DA20BH, S6DA25BH, S6DA30BH, S6DA36BH, S6DA40BH, S6DA50BH, S6DA60BH, S6DA75BH, S6DA90BH, S6DA100BH, S6DA120BH, S6DA150BH, S6DA180BH, S6DA200BH, S6DA250BH, S7KA3BH, S7KA3.6BH, S7KA5BH, S7KA7.5BH, S7KA9BH, S7KA10BH, S7KA12.5BH, S7KA15BH, S7KA18BH, S7KA20BH, S7KA25BH, S7KA30BH, S7KA36BH, S7KA40BH, S7KA50BH, S7KA60BH, S7KA75BH, S7KA90BH, S7KA100BH, S7KA120BH, S7KA150BH, S7KA180BH, S7KA200BH, S7KA250BH, S8KA3BH, S8KA3.6BH, S8KA5BH, S8KA7.5BH, S8KA9BH, S8KA10BH, S8KA12.5BH, S8KA15BH, S8KA18BH, S8KA20BH, S8KA25BH, S8KA30BH, S8KA36BH, S8KA40BH, S8KA50BH, S8KA60BH, S8KA75BH, S8KA90BH, S8KA100BH, S8KA120BH, S8KA150BH, S8KA180BH, S8KA200BH, S8KA250BH, S9KB3BH, S9KB3.6BH, S9KB5BH, S9KB7.5BH, S9KB9BH, S9KB10BH, S9KB12.5BH, S9KB15BH, S9KB18BH, S9KB20BH, S9KB25BH, S9KB30BH, S9KB36BH, S9KB40BH, S9KB50BH, S9KB60BH, S9KB75BH, S9KB90BH, S9KB100BH, S9KB120BH, S9KB150BH, S9KB180BH, S9KB200BH, S9KB250BH, S9KC3BH, S9KC3.6BH, S9KC5BH, S9KC7.5BH, S9KC9BH, S9KC10BH, S9KC12.5BH, S9KC15BH, S9KC18BH, S9KC20BH, S9KC25BH, S9KC30BH, S9KC36BH, S9KC40BH, S9KC50BH, S9KC60BH, S9KC75BH, S9KC90BH, S9KC100BH, S9KC120BH, S9KC150BH, S9KC180BH, S9KC200BH, S9KC250BH, S9KD3BH, S9KD3.6BH, S9KD5BH, S9KD7.5BH, S9KD9BH, S9KD10BH, S9KD12.5BH, S9KD15BH, S9KD18BH, S9KD20BH, S9KD25BH, S9KD30BH, S9KD36BH, S9KD40BH, S9KD50BH, S9KD60BH, S9KD75BH, S9KD90BH, S9KD100BH, S9KD120BH, S9KD150BH, S9KD180BH, S9KD200BH, S9KD250BH, S9KH3BH, S9KH3.6BH, S9KH5BH, S9KH7.5BH, S9KH9BH, S9KH10BH, S9KH12.5BH, S9KH15BH, S9KH18BH, S9KH20BH, S9KH25BH, S9KH30BH, S9KH36BH, S9KH40BH, S9KH50BH, S9KH60BH, S9KH75BH, S9KH90BH, S9KH100BH, S9KH120BH, S9KH150BH, S9KH180BH, S9KH200BH, S9KH250BH, S9KC3BH-S, S9KC3.6BH-S, S9KC5BH-S, S9KC7.5BH-S, S9KC9BH-S, S9KC10BH-S, S9KC12.5BH-S, S9KC15BH-S, S9KC18BH-S, S9KC20BH-S, S9KC25BH-S, S9KC30BH-S, S9KC36BH-S, S9KC40BH-S, S9KC50BH-S, S9KC60BH-S, S9KC75BH-S, S9KC90BH-S, S9KC100BH-S, S9KC120BH-S, S9KC150BH-S, S9KC180BH-S, S9KC200BH-S, S9KC250BH-S, S9KD3BH-S, S9KD3.6BH-S, S9KD5BH-S, S9KD7.5BH-S, S9KD9BH-S, S9KD10BH-S, S9KD12.5BH-S, S9KD15BH-S, S9KD18BH-S, S9KD20BH-S, S9KD25BH-S, S9KD30BH-S, S9KD36BH-S, S9KD40BH-S, S9KD50BH-S, S9KD60BH-S, S9KD75BH-S, S9KD90BH-S, S9KD100BH-S, S9KD120BH-S, S9KD150BH-S, S9KD180BH-S, S9KD200BH-S, S9KD250BH-S, S9KH3BH-S, S9KH3.6BH-S, S9KH5BH-S, S9KH7.5BH-S, S9KH9BH-S, S9KH10BH-S, S9KH12.5BH-S, S9KH15BH-S, S9KH18BH-S, S9KH20BH-S, S9KH25BH-S, S9KH30BH-S, S9KH36BH-S, S9KH40BH-S, S9KH50BH-S, S9KH60BH-S, S9KH75BH-S, S9KH90BH-S, S9KH100BH-S, S9KH120BH-S, S9KH150BH-S, S9KH180BH-S, S9KH200BH-S, S9KH250BH-S, S6DA3B1, S6DA3.6B1, S6DA5B1, S6DA7.5B1, S6DA9B1, S6DA10B1, S6DA12.5B1, S6DA15B1, S6DA18B1, S6DA20B1, S6DA25B1, S6DA30B1, S6DA36B1, S6DA40B1, S6DA50B1, S6DA60B1, S6DA75B1, S6DA90B1, S6DA100B1, S6DA120B1, S6DA150B1, S6DA180B1, S6DA200B1, S6DA250B1, S7KA3B1, S7KA3.6B1, S7KA5B1, S7KA7.5B1, S7KA9B1, S7KA10B1, S7KA12.5B1, S7KA15B1, S7KA18B1, S7KA20B1, S7KA25B1, S7KA30B1, S7KA36B1, S7KA40B1, S7KA50B1, S7KA60B1, S7KA75B1, S7KA90B1, S7KA100B1, S7KA120B1, S7KA150B1, S7KA180B1, S7KA200B1, S7KA250B1, S8KA3B1, S8KA3.6B1, S8KA5B1, S8KA7.5B1, S8KA9B1, S8KA10B1, S8KA12.5B1, S8KA15B1, S8KA18B1, S8KA20B1, S8KA25B1, S8KA30B1, S8KA36B1, S8KA40B1, S8KA50B1, S8KA60B1, S8KA75B1, S8KA90B1, S8KA100B1, S8KA120B1, S8KA150B1, S8KA180B1, S8KA200B1, S8KA250B1, S9KB3BL, S9KB3.6BL, S9KB5BL, S9KB7.5BL, S9KB9BL, S9KB10BL, S9KB12.5BL, S9KB15BL, S9KB18BL, S9KB20BL, S9KB25BL, S9KB30BL, S9KB36BL, S9KB40BL, S9KB50BL, S9KB60BL, S9KB75BL, S9KB90BL, S9KB100BL, S9KB120BL, S9KB150BL, S9KB180BL, S9KB200BL, S9KB250BL,

S9KC3BL, S9KC3.6BL, S9KC5BL, S9KC7.5BL, S9KC9BL, S9KC10BL, S9KC12.5BL, S9KC15BL, S9KC18BL, S9KC20BL, S9KC25BL, S9KC30BL, S9KC36BL, S9KC40BL, S9KC50BL, S9KC60BL, S9KC75BL, S9KC90BL, S9KC100BL, S9KC120BL, S9KC150BL, S9KC180BL, S9KC200BL, S9KC250BL,

S9KD3BL, S9KD3.6BL, S9KD5BL, S9KD7.5BL, S9KD9BL, S9KD10BL, S9KD12.5BL, S9KD15BL, S9KD18BL, S9KD20BL, S9KD25BL, S9KD30BL, S9KD36BL, S9KD40BL, S9KD50BL, S9KD60BL, S9KD75BL, S9KD90BL, S9KD100BL, S9KD120BL, S9KD150BL, S9KD180BL, S9KD200BL, S9KD250BL,

Standard DC Motors

6TDGC-6, 6TDGC-6G, 6TDDC-6G, 6TDKC-6G, 8TDGC-10G, 8TDGC-10G, 8TDDC-10G, 8TDKC-10G, 9TDGC-20, 9TDGC-20G, 9TDDC-20G, 9TDKC-20FWH, 9TDKC-20FH, 9TDKC-20FW, 9TDGC-40G, 9TDGC-40G, 9TDDC-40G, 9TDKC-40FWH, 9TDKC-40FH, 9TDKC-40FW, 6SRDGC-6G, 6SRDDC-6G, 6SRDKC-6G, 7SRDGC-6G, 7SRDDC-6G, 7SRDKC-6G, 7SRDGC-10G, 7SRDDC-10G, 7SRDKC-10G, 7SRDGC-15G, 7SRDDC-15G, 7SRDKC-15G, 8SRDGC-15G, 8SRDDC-15G, 8SRDKC-15G , 8SRDGC-25G, 8SRDDC-25G, 8SRDKC-25G, 9SRDGC-40G, 9SRDDC-40G, 9SRDKC-40FWH, 9SRDKC-40FH, 9SRDKC-40FW, 9SRDGC-60F2P, 9SRDDC-60F2P, 9SRDKC-60FWH, 9SRDKC-60FH, 9SRDKC-60FW, 9SRDGC-90F2P, 9SRDDC-90F2P, 9SRDKC-90FWH,
S6I06GX-V12, S6I06GX-V12CE, S7I15GX-V12, S7I15GX-V12CE, S8I15GX-V12, S8I15GX-V12CE, S9I40GXH-V12CE, S9I40GXH-V12, S9I60GXH-V12CE, S9I60GXH-V12, S9I90GXH-V12CE, S9I90GXH-V12, 9SI180GBH-V12, 9SI180GBH-V12CE, S9I40GXL-V12CE, S9I40GXL-V12, S9I60GXL-V12CE, S9I60GXL-V12, S9I90GXL-V12CE, S9I90GXL-V12, 9SI180GBL-V12, 9SI180GBL-V12CE, S6R06GX-ES12, S6R06GX-ES12, S7R15GX-ES12, S7R15GX-ES12CE, S8R15GX-ES12, S8R15GX-ES12CE, S9R40GXH-ES12CE, S9R40GXH-ES12, S9R60GXH-ES12CE, S9R60GXH-ES12, S9R90GXH-ES12CE, S9R90GXH-ES12, S9R40GXL-ES12CE, S9R40GXL-ES12, S9R60GXL-ES12CE, S9R60GXL-ES12, S9R90GXL-ES12CE, S9R90GXL-ES12, S6I06GX-S12, S6I06GX-S12CE, S7I15GX-S12, S7I15GX-S12CE, S8I15GX-S12, S8I15GX-S12CE, S9I40GXH-S12CE, S9I40GXH-S12, S9I60GXH-S12CE, S9I60GXH-S12, S9I90GXH-S12CE, S9I90GXH-S12, S9I40GXL-S12CE, S9I40GXL-S12, S9I60GXL-S12CE, S9I60GXL-S12, S9I90GXL-S12CE, S9I90GXL-S12, S6R06GX-S12, S6R06GX-S12CE, S7R15GX-S12, S7R15GX-S12CE, S8R15GX-S12, S8R15GX-S12CE, S9R40GX-S12CE, S9R40GX-S12, S6I06GX, S6I06GXCE, S7I15GX, S7I15GXCE, S8I15GX, S8I15GXCE, S8I25GT, S8I25GTCE, S8I25GS, S8I25GSCE, S9I40GXHCE, S9I40GXH, S9I40GTHCE, S9I40GTH, S9I40GSH, S9I40GSHCE, S9I60GXHCE, S9I60GXH, S9I60GTHCE, S9I60GTH, S9I60GSHCE, S9I60GSH, S9I90GXHCE, S9I90GXH, S9I90GTHCE, S9I90GTH, S9I90GSHCE, S9I90GSH, 9SI150GTH, 9SI150GTHCE, 9SI150GSH, 9SI150GSHCE,
Standard DC Motors
9SI200GTH, 9SI200GTHCE, 9SI200GSH, 9SI200GSHCE, S9I40GXLCE, S9I40GXL, S9I40GTLCE, S9I40GTL, S9I40GSH, S9I40GSLCE, S9I60GXLCE, S9I60GXL, S9I60GTLCE, S9I60GTL, S9I60GSLCE, S9I60GSL, S9I90GXLCE, S9I90GXL, S9I90GTLCE, S9I90GTL, S9I90GSLCE, S9I90GSL, 9SI150GTL, 9SI150GTLCE, 9SI150GSL, 9SI150GSLCE, 9SI200GTL, 9SI200GTLCE, 9SI200GSL, 9SI200GSLCE,
Standard DC Motors
S6I06GX-T, S6I06GX-TCE, S7I15GX-T, S7I15GX-TCE, S8I15GX-T, S8I15GX-TCE, S8I25GT-T, S8I25GT-TCE, S8I25GS-T, S8I25GS-TCE, S9I40GXL-TCE, S9I40GXL-T, S9I40GTL-TCE, S9I40GTL-T, S9I40GSL-T, S9I40GSL-TCE, S9I60GXL-TCE, S9I60GXL-T, S9I60GTL-TCE, S9I60GTL-T, S9I60GSL-TCE, S9I60GS-T, S9I90GXL-TCE, S9I90GXL-T, S9I90GTL-TCE, S9I90GTL-T, S9I90GSL-TCE, S9I90GSL-T

9SI150GTL-T, 9SI150GTL-TCE, 9SI150GSL-T, 9SI150GSL-TCE, S9I40GXH-TCE, 9I40GXH-T, S9I40GTH-TCE, S9I40GTH-T, S9I40GSH-T, S9I40GSH-TCE

S9KH3BL, S9KH3.6BL, S9KH5BL, S9KH7.5BL, S9KH9BL, S9KH10BL, S9KH12.5BL, S9KH15BL, S9KH18BL, S9KH20BL, S9KH25BL, S9KH30BL, S9KH36BL, S9KH40BL, S9KH50BL, S9KH60BL, S9KH75BL, S9KH90BL, S9KH100BL, S9KH120BL, S9KH150BL, S9KH180BL, S9KH200BL, S9KH250BL,

S9KC3BL-S, S9KC3.6BL-S, S9KC5BL-S, S9KC7.5BL-S, S9KC9BL-S, S9KC10BL-S, S9KC12.5BL-S, S9KC15BL-S, S9KC18BL-S, S9KC20BL-S, S9KC25BL-S, S9KC30BL-S, S9KC36BL-S, S9KC40BL-S, S9KC50BL-S, S9KC60BL-S, S9KC75BL-S, S9KC90BL-S, S9KC100BL-S, S9KC120BL-S, S9KC150BL-S, S9KC180BL-S, S9KC200BL-S, S9KC250BL-S, S9KD3BL-S, S9KD3.6BL-S, S9KD5BL-S, S9KD7.5BL-S, S9KD9BL-S, S9KD10BL-S, S9KD12.5BL-S, S9KD15BL-S, S9KD18BL-S, S9KD20BL-S, S9KD25BL-S, S9KD30BL-S, S9KD36BL-S, S9KD40BL-S, S9KD50BL-S, S9KD60BL-S, S9KD75BL-S, S9KD90BL-S, S9KD100BL-S, S9KD120BL-S, S9KD150BL-S, S9KD180BL-S, S9KD200BL-S, S9KD250BL-S, S9KH3BL-S, S9KH3.6BL-S, S9KH5BL-S, S9KH7.5BL-S, S9KH9BL-S, S9KH10BL-S, S9KH12.5BL-S, S9KH15BL-S, S9KH18BL-S, S9KH20BL-S, S9KH25BL-S, S9KH30BL-S, S9KH36BL-S, S9KH40BL-S, S9KH50BL-S, S9KH60BL-S, S9KH75BL-S, S9KH90BL-S, S9KH100BL-S, S9KH120BL-S, S9KH150BL-S, S9KH180BL-S, S9KH200BL-S, S9KH250BL-S, S6DA3BM, S6DA3.6BM, S6DA5BM, S6DA7.5BM, S6DA9BM, S6DA10BM, S6DA12.5BM, S6DA15BM, S6DA18BM, S6DA20BM, S6DA25BM, S6DA30BM, S6DA36BM, S6DA40BM, S6DA50BM, S6DA60BM, S6DA75BM, S6DA90BM, S6DA100BM, S6DA120BM, S6DA150BM, S6DA180BM, S6DA200BM, 6DA250BM, S7KA3BM, S7KA3.6BM, S7KA5BM, S7KA7.5BM, S7KA9BM, S7KA10BM, S7KA12.5BM, S7KA15BM, S7KA18BM, S7KA20BM, S7KA25BM, S7KA30BM, S7KA36BM, S7KA40BM, S7KA50BM, S7KA60BM, S7KA75BM, S7KA90BM, S7KA100BM, S7KA120BM, S7KA150BM, S7KA180BM, S7KA200BM, S7KA250BM, S8KA3BM, S8KA3.6BM, S8KA5BM, S8KA7.5BM, S8KA9BM, S8KA10BM, S8KA12.5BM, S8KA15BM, S8KA18BM, S8KA20BM, S8KA25BM, S8KA30BM, S8KA36BM, S8KA40BM, S8KA50BM, S8KA60BM, S8KA75BM, S8KA90BM, S8KA100BM, S8KA120BM, S8KA150BM, S8KA180BM, S8KA200BM, S8KA250BM

, 9SRDKC-90FH, 9SRDKC-90FW, 9SRDGC-120F2P, 9SRDDC-120F2P, 9SRDKC-120FWH, 9SRDKC-120FH, 9SRDKC-120FW, 9SRDGC-180F2P, 9SRDDC-180F2P, 9SRDKC-180FWH, 9SRDKC-180FH, 9SRDKC-180FW, 6SBDGC-6G, 6SBDDC-6G, 6SBDKC-6G, 7SBDGC-6G, 7SBDDC-6G, 7SBDKC-6G, 7SBDGC-10G, 7SBDDC-10G, 7SBDKC-10G, 7SBDGC-15G, 7SBDDC-15G, 7SBDKC-15G, 8SBDGC-15G, 8SBDDC-15G, 8SBDKC-15G , 8SBDGC-25G, 8SBDDC-25G, 8SBDKC-25G, 9SBDGC-40G, 9SBDDC-40G, 9SBDKC-40FWH, 9SBDKC-40FH, 9SBDKC-40FW, 9SBDGC-60F2P, 9SBDDC-60F2P, 9SBDKC-60FWH, 9SBDKC-60FH, 9SBDKC-60FW, 9SBDGC-90F2P, 9SBDDC-90F2P, 9SBDKC-90FWH, 9SBDKC-90FH, 9SBDKC-90FW, 9SBDGC-120F2P, 9SBDDC-120F2P, 9SBDKC-120FWH, 9SBDKC-120FH, 9SBDKC-120FW, 9SBDGC-180F2P, 9SBDDC-180F2P, 9SBDKC-180FWH, 9SBDKC-180FH, 9SBDKC-180FW, 6SDGC-6G, 6SDDC-6G, 6SDKC-6G, 7SDGC-6G, 7SDDC-6G, 7SDKC-6G, 7SDGC-10G, 7SDDC-10G, 7SDKC-10G, 7SDGC-15G, 7SDDC-15G, 7SDKC-15G, 8SDGC-15G, 8SDDC-15G, 8SDKC-15G , 8SDGC-25G, 8SDDC-25G, 8SDKC-25G, 9SDGC-40G, 9SDDC-40G, 9SDKC-40FWH, 9SDKC-40FH, 9SDKC-40FW, 9SDGC-60F2P, 9SDDC-60F2P, 9SDKC-60FWH, 9SDKC-60FH, 9SDKC-60FW, 9SDGC-90F2P, 9SDDC-90F2P, 9SDKC-90FWH, 9SDKC-90FH, 9SDKC-90FW, 9SDGC-120F2P, 9SDDC-120F2P, 9SDKC-120FWH, 9SDKC-120FH, 9SDKC-120FW, 9SDGC-180F2P, 9SDDC-180F2P, 9SDKC-180FWH, 9SDKC-180FH, 9SDKC-180FW
Standard DC Motors

6RDGC-6G, 6RDGC-6G-T, 6RDDC-6G, 6RDDC-6G-T, 7RDGC-10G, 7RDGC-10G-T, 7RDDC-10G, 7RDDC-10G-T, 7RDGC-15G, 7RDGC-15G-T, 7RDDC-15G, 7RDDC-15G-T, 7RDGG-15G, 7RDKG-15G, 7RDKK-15G, 7RDGK-15G, 7RDGG-15G-T, 7RDKG-15G-T, 7RDKK-15G-T, 7RDGK-15G-T, 8RDGC-15G, 8RDGC-15G-T, 8RDDC-15G, 8RDDC-15G-T, 8RDDG-15G, 8RDDK-15G-T, 8RDGG-15G, 8RDKG-15G, 8RDKK-15G, 8RDGK-15G, 8RDGG-15G-T, 8RDKG-15G-T, 8RDKK-15G-T, 8RDGK-15G-T, 8RDGC-25G, 8RDGC-25G-T, 8RDDC-25G, 8RDDC-25G-T, 8RDDG-25G, 8RDDK-25G-T, 8RDGG-25G, 8RDKG-25G, 8RDKK-25G, 8RDGK-25G, 8RDGG-25G-T, 8RDKG-25G-T, 8RDKK-25G-T, 8RDGK-25G-T, 9RDGC-40G, 9RDGC-40G-T, 9RDDC-40G, 9RDDC-40G-T, 9RDGC-40G, 9RDGC-40G-T, 9RDDC-40G, 9RDDC-40G-T, 9RDGG-40FP, 9RDGG-40F, 9RDGG-40FWH, 9RDKG-40FP, 9RDKG-40F, 9RDKG-40FWH, 9RDKK-40FP, 9RDKK-40F, 9RDKK-40FWH, 9RDKK-40FP, 9RDKK-40F, 9RDKK-40FWH, 9RDGK-40FP, 9RDGK-40F, 9RDGK-40FWH, 9RDGK-40FP, 9RDGK-40F, 9RDGK-40FWH, 9RDGC-60FP, 9RDGC-60FP-T, 9RDDC-60FP, 9RDDC-60FP-T, 9RDKC-60FP-T, 9RDGG-60FP, 9RDGG-60FP, 9RDGG-60FWH, 9RDKG-60FP, 9RDKG-60F, 9RDKG-60FWH, 9RDKK-60FP, 9RDKK-60F, 9RDKK-60FWH, 9RDKK-60FP, 9RDKK-60F, 9RDKK-60FWH, 9RDGK-60FP, 9RDGK-60F, 9RDGK-60FWH, 9RDGK-60FP, 9RDGK-60F, 9RDGK-60FWH, 9RDGC-90FP, 9RDGC-90FP-T, 9RDDC-90FP, 9RDDC-90FP-T, 9RDKC-90FP-T, 9RDGG-90FP, 9RDGG-90FP, 9RDGG-90FWH, 9RDKG-90FP, 9RDKG-90F, 9RDKG-90FWH, 9RDKK-90FP, 9RDKK-90F, 9RDKK-90FWH, 9RDKK-90FP, 9RDKK-90F, 9RDKK-90FWH, 9RDGK-90FP, 9RDGK-90F, 9RDGK-90FWH, 9RDGK-90FP, 9RDGK-90F, 9RDGK-90FWH, 9RDGC-120FP, 9RDGC-120FP-T, 9RDDC-120FP, 9RDDC-120FP-T, 9RDKC-120FP-T, 9RDGG-120FP, 9RDGG-120FP, 9RDGG-120FWH, 9RDKG-120FP, 9RDKG-120F, 9RDKG-120FWH, 9RDKK-120FP, 9RDKK-120F, 9RDKK-120FWH, 9RDKK-120FP, 9RDKK-120F, 9RDKK-120FWH, 9RDGK-120FP, 9RDGK-120F, 9RDGK-120FWH, 9RDGK-120FP, 9RDGK-120F, 9RDGK-120FWH,

Standard DC Motors
ĐỘNG CƠ 1PH

6IDGC-6G, 6IDGC-6G-T, 6IDDC-6G, 6IDDC-6G-T, 7IDGC-6G, 7IDGC-6G-T, 7IDDC-6G, 7IDDC-6G-T, 7IDGC-10G, 7IDGC-10G-T, 7IDDC-10G, 7IDDC-10G-T, 7IDGC-15G, 7IDGC-15G-T, 7IDDC-15G, 7IDDC-15G-T. 8IDGC-15G, 8IDGC-15G-T, 8IDDC-15G, 8IDDC-15G-T, 8IDGC-25G, 8IDGC-25G-T, 8IDDC-25G, 8IDDC-25G-T, 9IDGC-40G, 9IDGC-40G-T, 9IDDC-40G, 9IDDC-40G-T, 9IDGC-40G, 9IDGC-40G-T, 9IDDC-40G, 9IDDC-40G-T, 9IDGG-40FP, 9IDGG-40F, 9IDGG-40FWH, 9IDKG-40FP, 9IDKG-40F, 9IDKG-40FWH, 9IDKK-40FP, 9IDKK-40F, 9IDKK-40FWH, 9IDKK-40FP, 9IDKK-40F, 9IDKK-40FWH, 9IDGK-40FP, 9IDGK-40F, 9IDGK-40FWH, 9IDGK-40FP, 9IDGK-40F, 9IDGK-40FWH, 9IDGC-60FP, 9IDGC-60FP-T, 9IDDC-60FP, 9IDDC-60FP-T, 9IDKC-60FP-T, 9IDGG-60FP, 9IDGG-60FP, 9IDGG-60FWH, 9IDKG-60FP, 9IDKG-60F, 9IDKG-60FWH, 9IDKK-60FP, 9IDKK-60F, 9IDKK-60FWH, 9IDKK-60FP, 9IDKK-60F, 9IDKK-60FWH, 9IDGK-60FP, 9IDGK-60F, 9IDGK-60FWH, 9IDGK-60FP, 9IDGK-60F, 9IDGK-60FWH, 9IDGC-90FP, 9IDGC-90FP-T, 9IDDC-90FP, 9IDDC-90FP-T, 9IDKC-90FP-T, 9IDGG-90FP, 9IDGG-90FP, 9IDGG-90FWH, 9IDKG-90FP, 9IDKG-90F, 9IDKG-90FWH, 9IDKK-90FP, 9IDKK-90F, 9IDKK-90FWH, 9IDKK-90FP, 9IDKK-90F, 9IDKK-90FWH, 9IDGK-90FP, 9IDGK-90F, 9IDGK-90FWH, 9IDGK-90FP, 9IDGK-90F, 9IDGK-90FWH, 9IDGC-120FP, 9IDGC-120FP-T, 9IDDC-120FP, 9IDDC-120FP-T, 9IDKC-120FP-T, 9IDGG-120FP, 9IDGG-120FP, 9IDGG-120FWH, 9IDKG-120FP, 9IDKG-120F, 9IDKG-120FWH, 9IDKK-120FP, 9IDKK-120F, 9IDKK-120FWH, 9IDKK-120FP, 9IDKK-120F, 9IDKK-120FWH, 9IDGK-120FP, 9IDGK-120F, 9IDGK-120FWH, 9IDGK-120FP, 9IDGK-120F, 9IDGK-120FWH, 9IDGC-150FP, 9IDGC-150FP-T, 9IDDC-150FP, 9IDDC-150FP-T, 9IDKC-150FP-T, 9IDGG-150FP, 9IDGG-150FP, 9IDGG-150FWH, 9IDKG-150FP, 9IDKG-150F, 9IDKG-150FWH, 9IDKK-150FP, 9IDKK-150F, 9IDKK-150FWH, 9IDKK-150FP, 9IDKK-150F, 9IDKK-150FWH, 9IDGK-150FP, 9IDGK-150F, 9IDGK-150FWH, 9IDGK-150FP, 9IDGK-150F, 9IDGK-150FWH, 9IDGC-180FP, 9IDGC-180FP-T, 9IDDC-180FP, 9IDDC-180FP-T, 9IDKC-180FP-T, 9IDGG-180FP, 9IDGG-180FP, 9IDGG-180FWH, 9IDKG-180FP, 9IDKG-180F, 9IDKG-180FWH, 9IDKK-180FP, 9IDKK-180F, 9IDKK-180FWH, 9IDKK-180FP, 9IDKK-180F, 9IDKK-180FWH, 9IDGK-180FP, 9IDGK-180F, 9IDGK-180FWH, 9IDGK-180FP, 9IDGK-180F, 9IDGK-180FWH, 9IDGC-200FP, 9IDGC-200FP-T, 9IDDC-200FP, 9IDDC-200FP-T, 9IDKC-200FP-T, 9IDGG-200FP, 9IDGG-200FP, 9IDGG-200FWH, 9IDKG-200FP, 9IDKG-200F, 9IDKG-200FWH, 9IDKK-200FP, 9IDKK-200F, 9IDKK-200FWH, 9IDKK-200FP, 9IDKK-200F, 9IDKK-200FWH, 9IDGK-200FP, 9IDGK-200F, 9IDGK-200FWH, 9IDGK-200FP, 9IDGK-200F, 9IDGK-200FWH

Standard DC Motors
ĐỘNG CƠ 1PH/3PH

6BDGC-6G, 6BDGC-6G-T, 6BDDC-6G, 6BDDC-6G-T, 7BDGC-10G, 7BDGC-10G-T, 7BDDC-10G, 7BDDC-10G-T, 8BDGC-15G, 8BDGC-15G-T, 8BDDC-15G, 8BDDC-15G-T, 8BDGC-25G, 8BDGC-25G-T, 8BDDC-25G, 8BDDC-25G-T, 9BDGC-40G, 9BDGC-40G-T, 9BDDC-40G, 9BDDC-40G-T, 9BDGC-40G, 9DGC-40G-T, 9BDDC-40G, 9BDDC-40G-T, 9BDGG-40FP, 9BDGG-40F, 9BDGG-40FWH, 9BDKG-40FP, 9BDKG-40F, 9BDKG-40FWH, 9BDKK-40FP, 9BDKK-40F, 9BDKK-40FWH, 9BDKK-40FP, 9BDKK-40F, 9BDKK-40FWH, 9BDGK-40FP, 9BDGK-40F, 9BDGK-40FWH, 9BDGK-40FP, 9BDGK-40F, 9BDGK-40FWH, 9BDGC-60FP, 9BDGC-60FP-T, 9BDDC-60FP, 9BDDC-60FP-T, 9BDKC-60FP-T, 9BDGG-60FP, 9BDGG-60FP, 9BDGG-60FWH, 9BDKG-60FP, 9BDKG-60F, 9BDKG-60FWH, 9BDKK-60FP, 9BDKK-60F, 9BDKK-60FWH, 9BDKK-60FP, 9DKK-60F, 9BDKK-60FWH, 9BDGK-60FP, 9BDGK-60F, 9BDGK-60FWH, 9BDGK-60FP, 9BDGK-60F, 9BDGK-60FWH, 9BDGC-90FP, 9BDGC-90FP-T, 9BDDC-90FP, 9BDDC-90FP-T, 9BDKC-90FP-T, 9BDGG-90FP, 9BDGG-90FP, 9BDGG-90FWH, 9BDKG-90FP, 9DKG-90F, 9BDKG-90FWH, 9DKK-90FP, 9BDKK-90F, 9BDKK-90FWH, 9BDKK-90FP, 9BDKK-90F, 9BDKK-90FWH, 9BDGK-90FP, 9BDGK-90F, 9BDGK-90FWH, 9BDGK-90FP, 9BDGK-90F, 9BDGK-90FWH, 9BDGC-120FP, 9BDGC-120FP-T, 9BDDC-120FP, 9BDDC-120FP-T, 9BDKC-120FP-T, 9BDGG-120FP, 9BDGG-120FP, 9BDGG-120FWH, 9BDKG-120FP, 9BDKG-120F, 9BDKG-120FWH, 9BDKK-120FP, 9BDKK-120F, 9BDKK-120FWH, 9BDKK-120FP, 9BDKK-120F, 9BDKK-120FWH, 9BDGK-120FP, 9BDGK-120F, 9BDGK-120FWH, 9BDGK-120FP, 9BDGK-120F, 9BDGK-120FWH, 9BDGC-150FP, 9BDGC-150FP-T, 9BDDC-150FP, 9BDDC-150FP-T, 9BDKC-150FP-T, 9BDGG-150FP, 9BDGG-150FP, 9BDGG-150FWH, 9BDKG-150FP, 9BDKG-150F, 9BDKG-150FWH, 9BDKK-150FP, 9BDKK-150F, 9BDKK-150FWH, 9BDKK-150FP, 9BDKK-150F, 9BDKK-150FWH, 9BDGK-150FP, 9BDGK-150F, 9BDGK-150FWH, 9BDGK-150FP, 9BDGK-150F, 9BDGK-150FWH, 9BDGC-180FP, 9BDGC-180FP-T, 9BDDC-180FP, 9BDDC-180FP-T, 9BDKC-180FP-T, 9BDGG-180FP, 9BDGG-180FP, 9BDGG-180FWH, 9BDKG-180FP, 9BDKG-180F, 9BDKG-180FWH, 9BDKK-180FP, 9BDKK-180F, 9BDKK-180FWH, 9BDKK-180FP, 9BDKK-180F, 9BDKK-180FWH, 9BDGK-180FP, 9BDGK-180F, 9BDGK-180FWH, 9BDGK-180FP, 9BDGK-180F, 9BDGK-180FWH, 9BDGC-200FP, 9BDGC-200FP-T, 9BDDC-200FP, 9BDDC-200FP-T, 9BDKC-200FP-T, 9BDGG-200FP, 9BDGG-200FP, 9BDGG-200FWH, 9BDKG-200FP, 9BDKG-200F, 9BDKG-200FWH, 9BDKK-200FP, 9BDKK-200F, 9BDKK-200FWH, 9BDKK-200FP, 9BDKK-200F, 9BDKK-200FWH, 9BDGK-200FP, 9BDGK-200F, 9BDGK-200FWH, 9BDGK-200FP, 9BDGK-200F, 9BDGK-200FWH, 9PBK18BH; 9IDGG-200FWH; 9BDGG-90FP; 9PFK30BH; 7GBK6BMH; 6GBD60MH; 6GBD30MH; 6GBD25MH; 9WHD50; 9WHD25; 9DCK24-60-30; 9PBK40BH; 9BDGG-200FH; 9SBDGE-90F2H; 9HBK180BH; 9XD10PP; 8SRDDE-25; 9PBK2BH; 9WHD60; 9PBK120BH; 8BDGE-25G; 9PBK30BH; 9PBK60BH; 9DCP90-60-30; 9SDGE-40G; 9SBDGE-40G; 8IDGE-25G; 8GBK25BMH; 8GBK5BMH; 9DCP24-60-30 9SDGE-90F2WH; 9DCP90-60-30; 9SBDGE-40G; 9SDGE-120F2P-T; 9PFK100BH; 9HBK30BH; 7GBK100BMH; 9IDGE-60FP-T; 9PBK100BH; 9DCP24-60-30; 9PBK30BH; 9IDGE-60FP-T; 9DCW90-90-30; 9PBK90BH; 9PBK120BH; 8SBDGE-25G; 9DCP90-90-30; 9WHD50BR; 9WHD10BL; 9DCK24-120-30; 9IDGK-90FWH-T; 9PBK60BH; 9PBK90BH; 9PBK50BH; 9PBK30BH; 9PBK90BH; 9PBK20BH; 9BDGG-60FWH; 9DCP24-120-30; 8BDGE-25G; 9PBK18BH; 8BDGE-25G; 9IDGG-40G-T; 8BDGE-25G; 9PBK120BH; 8GBK9BMH; 9PBK30BH; 9PBK30BH; 9IDGE-120FP; 8DCG24-25-30; 9IDGG-200FP; 9DCP24-120-30; 8SDGE-25G; 8DCG12-40-30; 7SDGE-6G; 6SDGE-6G; 9IDGG-120FP; 9IDGK-40G-T; 9IDGG-120FP; 9DCP24-120-30; 8BDGG-25G; 8IDGE-25G; 6IDDE-6-T; 9WHD25; 8GBK5BMH; 8GBK50BMH; 7GBK25BMH; 7GBD3BMH; 9WHD10; 8SRDDE-25; 9XD10PZ; 9DCK12-120-30; 9SBDGE-180F2WH; 9GBK30BMH; 6GBD20MH; 9SBDGE-180F2P; 9SBDGE-180FP; 9SRDGE-120F2P; 8GBK9BMH; 8GBK100BMH; 8GBK180BMH; 8XD10MG; 8GBK25BMH; 8GBK15BMH; 9WHD50; 9WD36BR; 9PBK30BH; 9SDGE-90F2P; 9WHD25; 9DCK24-120-30; 8GBK3BMH; 8WD12BRL; 9GBK50BMH; 9GBK30BMH; 9PBK20BH; 9PBK5BH; 9PBK6BH; 9IDKG-120F; 9PBK75BH; 9PBK50BH; 9WHD60; 9WHD15; 9PBK60BH; 9IDGK-200FP-T; 9XD10PP; 9GBK60BMH; 9GBK10BMH; 6DCG24-15-30; 9GBK50BMH; 9IDGG-90FP; 9PBK18BH; 9PBK25BH; 9PBK12.5BH; 9PBK30BH; 9IDKG-200F-AT; 9SBDGE-180F2WH; 9SRDGE-120F2P; 9SDGC-120F2H; 8TDGA-10G; 9CSDGE-120FP; 9IDGK-40G; 9BDGG-90FP; 8IDGE-25; 6DCG24-15-30; 9WHD25; 9HBK180BH; 6DCG24-15-30; 6GBD60MH; 8GBK30BMH; 8GBK36BMH; 9FBK7.5BH; 9PBK2BH; 8DCD24-25-30; 9IDGK-40G-T; 9PBK25BH; 9PFK100BH; 9IDGE-90FWH; 9GBK50BMH; 8SDGE-25G; 9IDGE-40G; 9IDGE-40G; 9GBK60BMH; 8DCG24-25-30; 9GBK10BMH; 9PBK9BH; 8GBK12.5BMH; 9WHD30; 8GBK25BMH; 7GBK25BMH; 8GBK50BMH; 8GBK30BMH; 8SDGE-25G; 8SDGE-25G; 9IDGE-40G; 7SDGE-6G; 9WHD30; 8GBK9BMH; 9IDGK-120FW-T; 9IDGK-120FWH-T; 9IDGE-90FW; 7GBD3BMH; 9BDGE-180FP; 9PBK15BH; 9PBK9BH; 9DCP24-120-30; 9BDGE-180FP; 9WHD80; 9IDGE-180FP; 9RDGE-120FP; 9BDGE-180FP; 9XD10PZ; 9IDGK-200FP-T; 9IDGG-200FP; 9IDGE-180FP; 9PBK9BH; 9IDGG-200FP; 9WHD50; 9IDGE-180FP; 9IDGE-180FP; 9PBK15BH; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9PBK3.6BH; 9XD10MP; 9GBK180BMH; 9PFK30BH; 9PBK7.5BH; 9PBK18BH; 9PBK12.5BH; 9SDGE-120F2P; 9PBK30BH; 9PBK30BH; 8GBK30BMH; 7IDGE-15G; 7GBK15BMH; 9SDGE-90F2P; 7GBK6BMH; 9PBK12.5BH; 7SDGE-15G; 7IDGE-15G; 9SDGE-180F2P; 9BDGG-200FP; 9GBK30BMH; 9GBK50BMH; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9GBK50BMH; 9PBK25BH; 9SRDDE-120F2; 9PBK5BH; 9PBK75BH; 6GBD30MH; 9PFK150BH; 9PFK50BH; 9IDGE-40G-T; 8DCG90-25-30; 7GBK25BMH; 9PBK40BH; 9PBK25BH; 8GBK25BMH; 8GBK5BMH; 9PBK120BH; 9PBK50BH; 9DCP24-60-30; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-120F2P; 9PBK30BH; 8GBK25BMH; 8GBK5BMH; 9SDGE-60F2WH; 6IDGE-6G-T; 9SDGE-180F2P; 9SBDGE180F2WH; 9SBDGE-180F2P; 9IDGE-180FP; 9IDGG-200FWH-T; 8BDGE-25G; 9PBK50BH; 9PBK50BH; 9SDGE-90F2P; 9IDGE-40-T; 9PBK20BH; 9IDGE-120FWH; 9PBK50BH; 6SDGE-6G; 6GBD25MH; 8GBK25BMH; 9SDGE-180F2P; 9BDGG-120FWH; 9PBK20BH; 9PBK25BH; 9DCP90-90-30; 9WHD10; 9WHD50BR; 9WHD10BL; 9IDGC-180FG-T; 9SDGC-180F2G; 9RDGE-90FP; 9PBK50BH; 9PBK12.5BH; 8DCG12-40-30; 9WHD30BL; 9WHD30BR; 9IDKG-90F; 9IDKG-90F; 9IDGE-180FWH; 9GBK9BMH; 8GBK15BMH; 9PBK180BH; 9GBK180BMH; 9XD10MP; 9PBK180BH; 9GBK3.6BMH; 9XD10MWH; 8GBK100BMH; 7GBK3.6BMH; 9XD10MP;8XD10MG; 8GBK12.5BMH; 9GBK30BMH; 8GBK3BMH; 9DCP24-60-30; 9SBDGE-120F2WH; 8GBK25BMH; 9PBK120BH; 9IDGG-120FP; 9SRDGE-60F2P; 9SRDGE-90F2P; 9PBK5BH; 9BDGE-180FP; 9DCP90-60-30; 9XD10MP; 8XD10MG; 9IDGE-180FP; 9SBDGE-120F2WH; 8GBK360BMH; 8GBK180BMH; 9PBK9BH; 9SDGE-40G; 8SDGE-25G; 9PBK25BH; 9PBK25BH; 9DCP24-60-30; 8GBK30BMH; 8GBK50BMH; 8GBK30BMH; 8SDGE-25G; 9SDGE-40G; 9PBK7.5BH; 9PBK50BH; 9PBK50BH; 7GBK25BMH; 9SRDGE-120F2P; 8SDGE-25G; 9PBK25BH; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 8RDGE-15G; 8GBK12.5BMH; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-90F2P; 9GBK30BMH; 9PFK30BH; 9BDGG-60FWH; 6GBD60MH; 6GBD30MH; 6GBD25MH; 9SBDGE-40G; 9GBK30BMH; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-180F2P; 9WD60BR; 9IDGE-120FP; 9IDGG-120FP; 9PBK25BH; 8GBK25BMH; 9PBK25BH; 9SDGE-120F2P; 9GBK30BMH; 8GBK30BMH; 8GBK50BMH; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-120F2P; 9BDGG-90FP; 9IDGK-120FP; 8GBK50BMH; 9IDGE-180FWH; 9PBK50BH; 9PBK12.5BH; 9PBK15BH; 9SDGE-60F2P; 9PBK50BH; 7IDGE-15G; 7GBK15BMH; 9PBK50BH; 9PFK30BH; 9PBK36BH; 9RDGE-120FP; 9PBK50BH; 9PBK40BH; 9IDGG-90FP; 9PBK15BH; 9PBK50BH; 9SDGE-60F2P; 9IDKG-60F; 9IDGK-200FWH-T; 8GBK50BMH; 9PBK30BH; 8SDGE-25G; 9IDGK-200FP-T; 9SDGE-120F2WH; 9IDKG-120F; 9IDGG-200FP; 9SDGC-90F2W; 9DCG90-60-30; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-120F2P; 9GBK180BMH; 9GBK50BMH; 9GBK9BMH; 8GBK100BMH; 8SDGE-25G; 8SDGE-25G; 9GBK50BMH; 9DCW90-90-30; 8GBK50BMH; 9SDGE-120F2P; 9PBK9BH; 9PFK50BH; 9GBK9BMH; 9PBK50BH; 9IDGE-90FP; 9PBK50BH; 8GBK5BMH; 9GBK50BMH; 9PBK9BH; 9SDGE-120F2P; 9WD60BR; 9SDGE-90F2WH; 9RDGE-120FP; 9PBK30BH; 9SDGE-40G; 9PBK50BH; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9XD10MP; 9XD10MWH; 8GBK180BMH; 6GBD30MH; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-40G; 9BDGG-90FP 9BDGG-90FP; 9PBK3.6BH; 6GBD20MH; 6DCG24-15-30; 8GBK12.5BMH; 8RDGE-15G; 9WHD30; 9BDGG-90FP; 9SDGE-180F2P; 7RDGE-15G; 9IDGG-200FP; 9BDGG-90FP; 8GBK50BMH; 8GBK30BMH; 7GBK18BMH; 7GBK30BMH; 9IDGG-200FP; 8RDGE-15G; 9PBK100BH; 7RDGE-15G; 6GBD20MH; 9PBK3.6BH; 9WHD80; 9BDGG-90FP; 8IDDE-25; 8IDGE-25G; 9SDGE-90F2P; 9IDGG-40G-T; 9GBK30BMH; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-60F2P; 9GBK30BMH; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-60F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-180F2P; 9GBK180BMH; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-180F2P ;9SDGE-90F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-180F2P; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-120F2P; 9SDGE-120F2P; 9SBDGE-90F2P; 6DCG90-15-30; 9PBK20BH; 9BDGG-200FP; 9BDGG-200FP; 9BDGG-200FP; 9SBDGE-90F2W; 9WD18BL; 6DCD24-15-30; 9IDGG-150FH; 9IDGG-200FH; 9BDGG-150FH; 9HBK36BH; 9HBK50BH; 9HBK60BH; 8IDGE-25G; 8IDGE-25G; 9PBK20BH; 9IDGE-40-T; 9IDDE-40-T; 9WHD10; 7GBK3BMH; 7GBK6BMH; 9HBK6BH; 8GBK15BMH; 9WHD10; 8GBK15BMH; 9WHD10; 9IDGE-40-T; 9PBK30BH; 9PBK30BH; 9PBK30BH; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SBDGE-180F2H; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9SDGE-40G; 9GBK30BMH; 9GBK30BMH; 9GBK30BMH; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9SDGE-90F2P; 9GBK30BMH; 6DCG90-15-30; 6GBK10BMH; 9IDKG-120F; 9IDGG-120FP-T; 8IDGG-25G-T; 8DCG90-40-30; 9PBK100BH; 8IDGG-25G-T; 9IDGE-180FP-T; 8DCG90-40-30; 9PBK18BH; 9IDGG-200FWH; 9BDGG-90FP; 9PFK30BH; 7GBK6BMH; 6GBD60MH; 6GBD30MH; 6GBD25MH; 9WHD50; 9WHD25; 9DCK24-60-30; 9PBK40BH; 9BDGG-200FH; 9SBDGE-90F2H; 9HBK180BH; 9XD10PP; 8SRDDE-25; 9PBK2BH; 9WHD60; 9PBK120BH; 8BDGE-25G; 9PBK30BH; 9PBK60BH; 9DCP90-60-30; 9SDGE-40G; 9SBDGE-40G; 8IDGE-25G; 8GBK25BMH…

Tin liên quan

error: Content is protected !!