Unionelecom Korea tại Việt Nam

Unionelecom Korea tại Việt Nam

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức  và duy nhất các sản phẩm của Unionelecom tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Unionelecom vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn. Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Unionelecom Korea tại Việt Nam

DC-OUTPUT TYPE

SDD0-1

● DC 120V output

● Normally open

● Built-in LED indicator

● Suitable for industrial applications

● 3 years warranty

Detail View & Download
 • SPEC
 • SDD0-1 Series
 • REPORT
 • CERTIFICATE
 • INSTALLATION MANUAL

SDD0-6

● DC 60V output

● Normally open

● Built-in LED indicator

● Suitable for industrial applications

● 3 years warranty

Detail View & Download
 • SPEC
 • SDD0-6 Series
 • REPORT
 • CERTIFICATE
 • INSTALLATION MANUAL

SDD0-2

● DC 24V output

● Normally open

● Built-in LED indicator

● Suitable for industrial applications

● 3 years warranty

Detail View & Download
 • SPEC
 • SDD0-2 Series
 • REPORT
 • CERTIFICATE
 • INSTALLATION MANUAL

Một số model bán chạy:

UP15S05, UP15S12, UP15S15, UP15S24, UP30S05, UP30S12, UP30S15, UP30S24, UP50S05, UP50S12, UP50S15, UP50S24, UP75S05, UP75S12, UP75S15, UP75S24, UP75S48, UP100S05, UP100S12, UP100S15, UP100S24, UP150S05, UP150S12, UP150S15, UP150S24, UP150S48, UP200S05, UP200S12, UP200S15, UP200S24, UP220S12, UP220S15, UP220S24, UP300S12, UP300S24, UP400S12, UP400S24, UP500S05, UP500S12, UP500S24, UP600S05, UP600S12, UP600S24, UP650S12, UP650S24, UP750S12, UP750S24, UP850S12, UP850S24, UP1000S12, UP1000S24, UP1200S12, UP1200S24, UP1500S12, UP1500S24

 

15-150W, SINGLE-OUTPUT直流电源, 开关电源unionelecom, 1-Channel, type, S.M.P.S,

UP15S05N, UP15S09N, UP15S12N, UP15S15N, UP15S24N, UP15S36N, UP15S48N, UP30S05N, UP30S09N, UP30S12N, UP30S15N, UP30S24N, UP30S36N, UP30S48N, UP50S05N, UP50S09N, UP50S12N, UP50S15N, UP50S24N, UP50S36N, UP50S48N, UP75S05N, UP75S12N, UP75S15N, UP75S24N, UP75S36N, UP75S48N, UP100S05N, UP100S12N, UP100S15N, UP100S24N, UP100S36N, UP100S48N, UP150S05, UP150S12, UP150S15, UP150S24, UP150S36, UP150S48

 

UP15S05L, UP15S12L, UP15S24L, UP30S05L, UP30S12L, UP30S24L, UP50S05L, UP50S12L, UP50S24L, UP75S05L, UP75S12L,

UP75S24L, UP100S12L, UP100S24L, UP150S05L, UP150S12L, UP150S24L, UP200S05L, UP200S12L, UP200S24L, UP350S05L,

UP350S12L, UP350S24L,

UP15DAA, UP15DAB, UP15DAC, UP15DAD, UP15DAE, UP15DBB, UP15DCC, UP15DDD, UP15DEE

UP30DAA, UP30DAB, UP30DAC, UP30DAD, UP30DAE, UP30DBB, UP30DCC, UP30DDD, UP30DEE, UP30DBA, UP30DCA, UP30DDA, UP30DEA

UP50DAA, UP50DAB, UP50DAC, UP50DAD, UP50DAE, UP50DBB, UP50DCC, UP50DDD, UP50DEE, UP50DBA, UP50DCA, UP50DDA, UP50DEA

UP15TACC, UP15TADD, UP30TACC, UP30TADD, UP50TACC, UP50TADD

UP30S12W2, UP30S24W2, UP40S12W2, UP40S24W2, UP60S12W2, UP60S24W2, UP80S12W2, UP80S24W2, UP100S12W2, UP100S24W2

UP150S12W2, UP150S24W2, UP200S12W2, UP200S24W2, UP300S12W2, UP300S24W2

UP30S12F, UP30S24F, UPF24S24CF, UPF24S48CF, UPF30S24CF, UPF30S48CF

直流电源, 开关电源,

UPF50S12CW, UPF50S24CW, UPF50S36CW, UPF50S48CW,

UPF60S12CW, UPF60S24CW, UPF60S36CW, UPF60S48CW

UPF75S12CW, UPF75S24CW, UPF75S36CW, UPF75S48CW

UPF100S12CW, UPF100S24CW, UPF100S36CW, UPF100S48CW

UPF125S12CW, UPF125S24CW, UPF125S36CW, UPF125S48CW

UPF150S12CW, UPF150S24CW, UPF150S36CW, UPF150S48CW

UPF200S12CW, UPF200S24CW, UPF200S36CW, UPF200S48CW,

 

UPF50S12W, UPF50S24W, UPF50S36W, UPF50S48W

UPF60S12W, UPF60S24W, UPF60S36W, UPF60S48W

UPF75S12W, UPF75S24W, UPF75S36W, UPF75S48W

UPF100S12W, UPF100S24W, UPF100S36W, UPF100S48W

UPF125S12W, UPF125S24W, UPF125S36W, UPF125S48W

UPF150S12W, UPF150S24W, UPF150S36W, UPF150S48W

UPF200S12W, UPF200S24W, UPF200S36W, UPF200S48W

Model No.,      UF5SBS,         UF6SBS,         UF10SBS,       UF15SBS,       UF20SBS,       UF30SBS,       UF40SBS,             UF50SBS,       UF60SBS,       UF80SBS,       UF100SBS,     UF120SBS,     UF150SBS,     UF200SBS,             UF300SBS,     UF400SBS,

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

 

开电电源15W-150W UP系列N型型号:

 

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

 

开电电源15 – 50W双输出:

 

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

 

开电电源15 – 50W三输出:

 

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

 

UP – L系列 经济型的开关电源:

 

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

 

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

 

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

 

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

 

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

 

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

 

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

 

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

 

固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

 

固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

 

固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

 

固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

 

固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

 

固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

 

噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL

 

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。

 

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI ,UF450TBI ,UF660TBI ,UF750TBI ,UF880TBI ,UF1000TBI

 

噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN

 

噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS

 

噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS

 

噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS ,UF200SBS ,UF300SBS ,UF400SBS

UPF24S24CM,           UPF24S48CM,           UPF30S24CM,           UPF30S48CM,           UPF24S24CF,            UPF24S48CF,            UPF30S24CF,            UPF30S48CF,            UP24S12J,      UP24S24J,            UP60S12WH, UP100S12WH,           UP120S12WH,           UP120S12MH,           UPF180S12MH,            UP60S12TH,  UP40S12W1,  UP60S12W1,  UP100S12W1,            UP150S12W1,            UP100S12W2S,            UP150S12W2S,          UP200S12W2S,          UP300S12W2S,          UP10S12W2(V1),      UP10S24W2(V1),            UP20S12W2(V1),      UP20S24W2(V1),      UP30S12W2(V1),      UP30S24W2(V1),      UP30S12W2F,            UP40S12W2(V1),      UP40S24W2(V1),      UP60S12W2(V1),      UP60S24W2(V1),            UP60S12W2F(V1),    UP60S24W2F(V1),    UP100S12W2(V1)P,  UP40S12W2(V1)M,            UP40S24W2(V1)M,   UP60S12W2(V1)M,   UP60S24W2(V1)M,   UP80S12W2(V1),            UP100S12W2(V1),    UP100S24W2(V1),    UP150S12W2(V1),    UP150S24W2(V1),            UP200S12W2(V1),    UP200S24W2(V1),    UP300S12W2(V1),    UP300S24W2(V1),    UP40S12WQ,            UP60S12WQ, UP100S12WQ,           UP150S12WQ,           UPF100S12WQ,         UPF100S24WQ,            UPF150S12WQ,         UPF150S24WQ,         UPF200S12WQ,         UPF200S24WQ,         UPF300S12WQ,            UPF300S24WQ,         UPF30S36CQHP,      UPF30S36CQH,         UPF30S48CQH,         UPF40S12CQH,            UPF40S24CQH,         UPF40S36CQH,         UPF40S48CQH,         UPF60S12CQH,         UPF60S24CQH,            UPF60S36CQH,         UPF60S48CQH,         UPF80S12CQH,         UPF80S24CQH,         UPF80S36CQH,            UPF80S48CQH,         UPF100S12CQH,       UPF100S24CQH,       UPF100S36CQH,       UPF100S48CQH,            UPF150S12CQH,       UPF150S24CQH,       UPF150S36CQH,       UPF150S48CQH,       UPF185S36CQH,            UPF185S48CQH,       UPF250S12CQH,       UPF250S12CQH,       UPF80S36CQ2,          UPF80S48CQ2,            UPF100S36CQ2,        UPF100S48CQ2,        UPF150S36CQ2,        UPF150S48CQ2,        UPF200S36CQ2,            UPF200S48CQ2,        UPF60S60-C7,           UPF80S90-C7,           UPF100S120-C7,       UPF150S180-C7,            UPF200S240-C7,       UPF30S36CQHD-EX,           UPF60S36CQHD-EX,           UPF80S36CQHD-EX,            UPF100S36CQHD-EX,         UPF150S36CQHD-EX,         UPF200S36CQHD-EX,         UP50S24R,            UP75S24R,     UP120S24R,   UPF240S24R, UP50S12L2,   UP75S12L2,   UP100S12L2, UP200S12L2,            UP350S12L2, UP15S05L,     UP15S12L,     UP15S24L,     UP30S05L,     UP30S12L,     UP30S24L,            UP50S05L,     UP50S12L,     UP50S24L,     UP75S12L,     UP75S24L,     UP100S12L,   UP100S24L,            UP150S12L,   UP150S24L,   UP200S12L,   UP200S24L,   UP350S12L,   UP350S24L,   UP15S05,            UP15S09,        UP15S12,        UP15S15,        UP15S24,        UP30S05,        UP30S09,        UP30S12,            UP30S15,        UP30S24,        UP50S05,        UP50S09,        UP50S12,        UP50S15,        UP50S24,            UP75S05,        UP75S12,        UP75S15,        UP75S24,        UP100S12,      UP100S15,      UP100S24,            UP150S05,      UP150S12,      UP150S15,      UP150S24,      UP200S12,      UP200S15,      UP200S24,            UP220S12,      UP220S15,      UP220S24,      UP300S12,      UP300S24,      UP400S12,      UP400S24,            UP500S12,      UP500S24,      UP600S12,      UP600S24,      UP750S12,      UP750S24,      UP850S12,            UP850S24,      UP1000S12,    UP1000S24,    UP1200S12,    UP1200S24,    UP1500S24,    UP15DAC,            UP15DAD,     UP15DAE,     UP15DBB,     UP15DCC,     UP15DDD,     UP30DAA,     UP30DAC,            UP30DAE,     UP30DCC,     UP30DDD,     UP30DCA,     UP30DEA,     UP50DAA,     UP50DAC,            UP50DAE,     UP50DCC,     UP50DDD,     UP50DCA,     UP50DEA,     UP15TACC,   UP15TADD,            UP30TACC,   UP30TADD,   UP50TACC,   UP50TADD,   UP15S05N,     UP15S09N,     UP15S12N,            UP15S24N,     UP30S05N,     UP30S09N,     UP30S12N,     UP30S24N,     UP50S12N,     UP50S24N,            UP75S12N,     UP75S24N,     UP100S12N,   UP100S24N,   UP150S12N,   UP150S24N,   PDD0-103N,            PDD0-105N,   PDD0-208NHS,         PDD0-215NHS,         PDD0-220NHS,         PDD0-608NHS,            PDD0-615NHS,         PDD0-620NHS,         PDD0-108NHS,         PDD0-115NHS,         SDD0-210N,            SDD0-220N,   SDD0-230N,   SDD0-240N,   SDD0-610N,   SDD0-620N,   SDD0-630N,   SDD0-640N,            SDD0-110N,   SDD0-120N,   SDD0-130N,   SDD0-140N,

PDA1-202Z,   PDA1-203Z,   PDA1-205Z,   PDA1-208Z,   PDA1-202R,   PDA1-203R,   PDA1-205R,   PDA1-208R,  PDA1-208ZHS,          PDA1-215ZHS,          PDA1-225ZHS,          PDA1-208ZHL,          PDA1-215ZHL,            PDA1-225ZHL,          SDA1-215Z,   SDA1-225Z,   SDA1-240Z,   SDA1-250Z,   SDA1-215R,   SDA1-225R,  SDA1-240R,   SDA1-250R,   SDA1-415Z,   SDA1-425Z,   SDA1-440Z,   SDA1-450Z,   SDA1-415R,            SDA1-425R,   SDA1-440R,   SDA1-450R,   SAA1-215Z,   SAA1-225Z,   SAA1-240Z,   SAA1-250Z,            SAA1-415Z,   SAA1-425Z,   SAA1-440Z,   SAA1-450Z,   SDA2-215Z,   SDA2-225Z,   SDA2-240Z,            SDA2-250Z,   SDA2-415Z,   SDA2-425Z,   SDA2-440Z,   SDA2-450Z,   SAA2-215Z,   SAA2-225Z,            SAA2-240Z,   SAA2-250Z,   SAA2-415Z,   SAA2-425Z,   SAA2-440Z,   SAA2-450Z,   SDA3-215Z,            SDA3-225Z,   SDA3-240Z,   SDA3-250Z,   SDA3-415Z,   SDA3-425Z,   SDA3-440Z,   SDA3-450Z,            SAA3-215Z,   SAA3-225Z,   SAA3-240Z,   SAA3-250Z,   SAA3-415Z,   SAA3-425Z,   SAA3-440Z,            SAA3-450Z,   UF3SPN,        UF6SPN,        UF3STS,         UF6STS,         UF3SLS,         UF6SLS,            UF5SBS,         UF6SBS,         UF10SBS,       UF15SBS,       UF20SBS,       UF30SBS,       UF40SBS,            UF50SBS,       UF60SBS,       UF80SBS,       UF100SBS,     UF120SBS,     UF150SBS,     UF200SBS,            UF300SBS,     UF400SBS,     UF10TBL,      UF20TBL,      UF30TBL,      UF40TBL,      UF50TBL,            UF60TBL,      UF80TBL,      UF100TBL,    UF120TBL,    UF150TBL,    UF200TBL,    UF250TBL,            UF300TBL,    UF450TBL,    UF10TBH,      UF20TBH,      UF30TBH,      UF40TBH,      UF50TBH,            UF60TBH,      UF80TBH,      UF100TBH,    UF120TBH,    UF150TBH,    UF200TBH,    UF250TBH,            UF300TBH,    UF450TBH,    UF10TBI-□□, UF20TBI-□□, UF30TBI-□□, UF40TBI-□□, UF60TBI-□□,            UF80TBI-□□, UF100TBI-□□,           UF120TBI-□□,           UF150TBI-□□,           UF190TBI-□□,            UF260TBI-□□,           UF380TBI-□□,           UF450TBI-□□,           UF660TBI-□□,           UF750TBI-□□,            UF880TBI-□□,           UF1000TBI-□□,

噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL 噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。 噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI 噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN 噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS 噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS 噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS ,UF200SBS ,UF300SBS ,UF400SBS

UF1SPN  UF2SPN  UF3SPN  UF6SPN  UF2STS  UF3STS  UF6STS  UF5SBS  UF6SBS  UF10SBS    UF15SBS  UF20SBS  UF25SBS  UF30SBS  UF40SBS  UF50SBS  UF60SBS  UF80SBS  UF100SBS  UF120SBS UF150SBS UF200SBS UF300SBS UF400SBS

UF5405           UF5405/1        UF5405-28A-M8-LF UF5405-AP

UF5405-E3 73            UF5405-E3/51            UF5405-E3/54            UF5405-E3/73

UF5405F         UF5405TA      UF5405-TP     UF5406

UF5406 GOOD-ARK            UF5406 (NO PB)       UF5406 PBF   UF5406(B)

UF5406(B_K)             UF5406(HER306)      UF5406(T/B) UF5406(T_P)

UF5406/1        UF5406/23T    UF5406/4        UF5406/4T

UF5406/G1     UF5406/GI     UF5406-AP    UF5406-B(MCC)

UF5406-E3     UF5406-E3 73            UF5406-E3/1 UF5406-E3/23

UF5406-E3/4 UF5406-E3/51            UF5406-E3/54            UF5406-E3/73

UF5406E354 UF5406E373 UF5406F-15   UF5406G

UF5406G_AY_10001            UF5406GB     UF5406-GS-4             UF5406L

UF5406L-5702           UF5406L-5707           UF5406L-5710E3/72 UF5406L-E3/22

UF5406-TB DO-27 LF           UF5406-TP     UF5406TR-CT-LF      UF5406TR-LF

UF5407           UF5407 PBF   UF5407/1        UF5407-AP

UF5407E3      UF5407-E3     UF5407-E3 73            UF5407-E3/1

UF5407-E3/23            UF5407-E3/51            UF5407-E3/54            UF5407-E3/73

UF5407F25     UF5407F-AN             UF5407G        UF5407G 3A 800V

UF5407G(H) UF5407G-800V3A     UF5407G-H    UF5407-R

UF5407-TB(3A/700V)@DO-27        UF5407-TP     UF5407TR-LF            UF5408

UF5408 1KV 3A        UF5408 1KV 3A 75ns DO-201AD BK        UF5408 6*64 UF5408 PBF

UF5408(T/B) UF5408(T_P) UF5408*         UF5408/1

UF5408/23T    UF5408/4T      UF5408/FROT            UF54081

UF5408-AP    UF5408-B       UF5408B/P-PF           UF5408-DC

UF5408-E       UF5408E3      UF5408-E3     UF5408-E3 54

UF5408-E3 73            UF5408-E3/1 UF5408-E3/23            UF5408-E3/4

UF5408-E3/54            UF5408-E3/54 or UF5408-E3/73       UF5408-E3/73            UF5408E354

UF5408-E354             UF5408-E3-54            UF5408-E3-73            UF5408-EF

UF5408-F       UF5408G        UF5408GP-TP            UF5408GY

UF5408-HT    UF5408L-5700           UF5408L-5705           UF5408L-5707

UF5408L-5712           UF5408L-5718E3/72 UF5408L-5720E3/072            UF5408L-5720E3/72

UF5408-PBF UF5408S         UF5408-T       UF5408-TB DO-27 ROHS

UF5408-TB(3A/1000V)@DO-27      UF5408-TP     UF5408TR-CT-LF      UF5408TR-LF

UF5408UF5402          UF540L          UF540L-TA3-T          UF540L-TF

UF5410           UF5411           UF5412           UF5413

UF5414           UF5417           UF5421           UF5423

UF5424           UF5425           UF5426           UF5427

UF5428           UF5429           UF5430           UF5431

UF5432           UF5433           UF5434           UF5435

UF5436           UF5437           UF5438           UF5439

UF5440           UF5441           UF5442           UF5443

UF5444           UF5445           UF5446           UF5447

UF5448           UF5449           UF5450           UF5451

UF5452           UF5453           UF5454           UF5455

UF5456           UF5457           UF5458           UF5459

UF5460           UF5461           UF5462           UF5463

UF5464           UF5465           UF5466           UF5467

UF5468           UF5469           UF5470           UF5471

UF5472           UF5473           UF5474           UF5475

UF5476           UF5477           UF5478           UF5479

UF5480           UF5481           UF5482           UF54C

UF553048F     UF553048F(900mAh)            UF553436G-800mAH            UF553443

UF553450       UF555148SX UF55C            UF55MG

UF56C            UF57C            UF5A400        UF5A400D1

UF5A400D1-13          UF5A400D1-13-F      UF5A600D1   UF5A600D1-13

UF5A600D1-13-F      UF5B UF5G UF5GD1-13

UF5GI            UF5J   UF5JD1-13     UF5JFC

UF5JFC C0G UF5M             UF5N15          UF5N15Z

UF5N15ZL     UF5N15ZL-TN3-R    UF5N15ZL-TN3-T     UF5SBS

UF5SLC         UF5STC          UF5TBH         UF5TBL

UF6002           UF600A          UF600B          UF600D

UF600G          UF600J           UF600K          UF600M

UF600M-DIO             UF6017SSA12HL      UF6017SSA12H-L     UF6017SSA23HL

UF6017SSA23H-L     UF601G-AE3-R         UF601L-AE3-R          UF6030CBA12HL

UF6030CBA23HL     UF6030CBA23HL E0375     UF6036CBA12HL     UF6036CBA23HL

UF-6036CBA23HL    UF6036CBA23H-L    UF6036CBA23HL E0376     UF604

UF60D10-H    UF60D11BWH          UF-60D11BWH         UF60D11-H

UF60D20-H    UF60D23        UF60D23BH UF-60D23BTH

UF60D23BWH          UF60D23BWH-220V            UF60D23-H    UF60SBS

UF60TBH       UF60TBI        UF60TBI-XX             UF60TBL

UP15S05 UP15S12 UP15S15 UP15S24 UP30S05 UP30S12 UP30S15 UP30S24 UP50S05 UP50S12 UP50S15 UP50S24 UP75S05 UP75S12 UP75S15 UP75S24 UP75S48 UP100S05 UP10012 UP100S15 UP100S24 UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S48 UP200S05 UP200S12 UP200S15 UP200S24 UP220S12 UP220S15 UP220S24 UP300S12 UP300S24 UP400S12 UP400S24 UP500S05 UP500S12 UP500S24 UP600S05 UP600S12 UP600S24 UP650S12 UP650S24 UP750S12 UP750S24 UP850S12 UP850S24 UP1000S12 UP1000S24 UP1200S12 UP1200S24 UP1500S12 UP1500S24

 

15-150W SINGLE-OUTPUT直流電源 開關電源unionelecom 1-Channel type S.M.P.S

UP15S05N UP15S09N UP15S12N UP15S15N UP15S24N UP15S36N UP15S48N UP30S05N UP30S09N UP30S12N UP30S15N UP30S24N UP30S36N UP30S48N UP50S05N UP50S09N UP50S12N UP50S15N UP50S24N UP50S36N UP50S48N UP75S05N UP75S12N UP75S15N UP75S24N UP75S36N UP75S48N UP100S05N UP100S12N UP100S15N UP100S24N UP100S36N UP100S48N UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S36 UP150S48

 

3-20AMP DC24/60/120V PDD0系列PCB固態繼電器unionelecom

PDD0-103N PDD0-105N PDD0-208NHS PDD0-608NHS PDD0-108NHS PDD0-215NHS PDD0-615NHS PDD0-115NHS PDD0-220NHS PDD0-620NHS

 

2-25AMP AC240V PDA1系列PCB固態繼電器unionelecom

PDA1-202Z PDA1-202R PDA1-203Z PDA1-203R PDA1-205Z PDA1-205R PDA1-208Z PDA1-208R PDA1-208ZHL PDA1-208ZHS PDA1-215ZHL PDA1-215ZHS PDA1-225ZHL PDA1-225ZHS

 

10-40AMP DC24/60/120V OUTPUT SDD0系列單相固態繼電器unionelecom

SDD0-210N SDD0-610N SDD0-110N SDD0-220N SDD0-620N SDD0-120N SDD0-230N SDD0-630N SDD0-130N SDD0-240N SDD0-640N SDD0-140N

 

15-80AMP AC240/460V SDA1 SAA1系列單相固態繼電器

SDA1-215Z SDA1-215R SAA1-215Z SDA1-415Z SDA1-415R SAA1-415Z SDA1-225Z SDA1-225R SAA1-225Z SDA1-425Z SDA1-425R SAA1-425Z SDA1-240Z SDA1-240R SAA1-240Z SDA1-440Z SDA1-440R SAA1-440Z SDA1-250Z SDA1-250R SAA1-250Z SDA1-450Z SDA1-450R SAA1-450Z SDA1-260R SAA1-260R SDA1-460R SAA1-460R SDA1-280R SAA1-280R SDA1-480R SAA1-480R

 

15-80AMP AC240/460V SDA2 SAA2系列2相固態繼電器unionelecom SOLID STATE RELAY SSR SDA2-215Z SAA2-215Z SDA2-415Z SAA2-415Z SDA2-225Z SAA2-225Z SDA2-425Z SAA2-425Z SDA2-240Z SAA2-240Z SDA2-440Z SAA2-440Z SDA2-250Z SAA2-250Z SDA2-450Z SAA2-450Z SDA2-260R SAA2-260R SDA2-460R SAA2-460R SDA2-280R SAA2-280R SDA2-480R SAA2-480R

 

15-80AMP AC240/460V OUTPUT SAA3 SDA3系列3相固態繼電器unionelecom

SDA3-215Z SAA3-215Z SDA3-415Z SAA3-415Z SDA3-225Z SAA3-225Z SDA3-425Z SAA3-425Z SDA3-240Z SAA3-240Z SDA3-440Z SAA3-440Z SDA3-250Z SAA3-250Z SDA3-450Z SAA3-450Z SDA3-260R SAA3-260R SDA3-460R SAA3-460R SDA3-280R SAA3-280R SDA3-480R SAA3-480R

 

SSR 15-40AMP AC240/460V CAA1 CDA1系列固態繼電器unionelecom

CDA1-215Z CDA1-215R CAA1-215Z CDA1-415Z CDA1-415R CAA1-415Z CAA1-415Z CDA1-225Z CDA1-225R CAA1-225Z CDA1-425Z CDA1-425R CDA1-240Z CAA1-425Z CDA1-240R CDA1-440Z CAA1-240Z CDA1-440R CAA1-440Z

 

UF1SPN UF2SPN UF3SPN UF6SPN單相噪聲濾波器 SPN系列NOISE FILTER單相噪聲濾波器 1-6A unionelecom

 

UF1SPE UF2SPE UF3SPE UF6SPE單相噪聲濾波器 SPE系列NOISE FILTER單相噪聲濾波器 1-6A unionelecom

 

UF6STS UF3STS UF2STS 單相噪聲濾波器 2-6A unionelecom STS系列NOISE FILTER單相噪聲濾波器 2-6A unionelecom

 

SLS系列NOISE FILTER單相噪聲濾波器 2-6A unionelecom UF2SLS UF3SLS UF6SLS

 

STC系列NOISE FILTER單相噪聲濾波器 5-20A unionelecom UF20STC UF15STC UF10STC UF5STC

 

SBS系列NOISE FILTER單相噪聲濾波器 5-400A unionelecom

UF400SBS UF300SBS UF200SBS UF150SBS UF120SBS UF100SBS UF80SBS UF60SBS UF50SBS UF40SBS UF30SBS UF20SBS UF15SBS UF10SBS UF6SBS UF5SBS

 

SLC系列NOISE FILTER單相噪聲濾波器 5-20A unionelecom

UF5SLC UF10SLC UF15SLC UF20SLC

 

10-1000A TBI系列NOISE FILTER三相噪聲濾波器 10-1000A unionelecom

UF10TBI UF20TBI UF30TBI UF40TBI UF60TBI UF80TBI UF100TBI UF120TBI UF150TBI UF190TBI UF260TBI UF380TBI UF450TBI UF660TBI UF750TBI UF1000TBI

 

5-450A TBL系列NOISE FILTER三相噪聲濾波器 unionelecom

UF450TBL UF300TBL UF200TBL UF120TBL UF100TBL UF80TBL UF60TBL UF50TBL UF40TBL UF30TBL UF20TBL UF10TBL  UF5TBL

 

5-450A TBH系列NOISE FILTER三相噪聲濾波器 unionelecom

UF450TBH UF300TBH UF200TBH UF120TBH UF100TBH UF80TBH UF60TBH UF50TBH UF40TBH UF30TBH UF20TBH UF10TBH  UF5TBH

UF611L          UF611L-101   UF611L10I     UF611L-10I

UF6204-332    UF6206-1.8     UF6206-152    UF6206-152 <65E9>

UF6206-152 65E9      UF6206-182    UF6206282     UF6206-282

UF6206-302    UF6206-332    UF6206M202             UF6218182

UF6218-182    UF6219M182             UF6219M332             UF630

UF630G          UF630G TO-220        UF630G TO-220F      UF630G-TN3-R

UF630L          UF630L TO-220         UF630L TO-220F       UF630L TO-220F1

UF630L TO-251         UF630L TO-252         UF630L TO-252 T/R UF630L(003516)

UF630L-TA3-T          UF630L-TF1-T           UF630L-TF3-T           UF630L-TM3-T

UF630L-TN3 UF630L-TN3-R          UF630L-TN3-T          UF634

UF6340           UF6349           UF634CC       UF634L

UF634L-TA3-T          UF634U          UF63Z334J30070       UF640

UF640 TO-220F         UF640G TO-220        UF640L          UF640L TO-220

UF640L TO-220F       UF640L TO-220F1     UF640L TO-263         UF640L TO-263 T/R

UF640L(003520)        UF640L-TA3-T          UF640L-TF3-T           UF640L-TN3-R

UF640L-TN3-T          UF640P           UF640-TA3-T             UF640-TF3-T

UF640V          UF640VL       UF640VL-TA3-T       UF641L85I

UF653450S     UF653450S 1S1P (SANYO)             UF-65B           UF660TBI

UF660TBI-XX           UF6620-DV1-FKS1   UF68-05A       UF6829A

UF6924A        UF6930A        UF69-30A       UF6N15ZG-AA3-R

UF6N15ZL-AA3-R    UF6SBS          UF6SLS          UF6SPE

UF6SPN         UF6SPN250V6A       UF6STS          UF70

UF703450       UF70B            UF70TBH       UF70TBL

UF730             UF730G          UF730G TO-220        UF730G TO-220F

UF730G-TN3-R         UF730KL TO-220F    UF730KL-TC TO-220            UF730L

UF730L TO-220         UF730L TO-220F       UF730L TO-220F1     UF730L TO-252 T/R

UF730L-TA3 UF730L-TA3-T          UF730L-TF3-T           UF730L-TM3-T

UF730L-TN3-R          UF730L-TN3-T          UF740             UF740G TO-220

UF740G TO-220F      UF740L          UF740L TO-220         UF740L TO-220F

UF740L TO-220F1     UF740L TO-263         UF740L-TA3-T          UF740L-TF

UF740L-TF3-T           UF7476G-S08-R        UF747F           UF750TBI

UF750TBI-XX           UF75229P3     UF7530           UF75307D3

UF75307D3S UF75307P3     UF75307T3ST            UF75309D3

UF75309D3S UF75309P3     UF75309T3ST            UF75321D3

UF75321D3S UF75321P3     UF75321S3S UF75329D3

UF75329D3S UF75329G3    UF7560           UF76609D3ST

UF7900A        UF79-30A       UF800             UF800F

UF801             UF8010           UF801007A    UF-801011A

UF-801011A LJ41-05429A   UF8010G-TA3-T        UF8010L        UF8010L TO-220

UF8010L-TA3-T        UF8010L-TF3-T         UF801F           UF802

UF802 T/P      UF802/TO-220AC      UF802F           UF802F_T0_1001

UF802FUF802           UF802T/P       UF803             UF803 T/P

UF803/TO-220AC      UF803CT        UF803F           UF803T/P

UF804             UF804 T/P      UF804F           UF804T/P

UF804TP        UF804UF804F           UF806             UF806 TO-220AC

UF806F           UF806F PB-FREE     UF806F/ITO-220AC UF806UF806F

UF808             UF808F           UF80A10-H    UF80A11BTH

UF80A11BTH(80X80X38T)             UF80A11-H    UF80A11-L    UF80A12/23-BWHR

UF80A12-BTHR        UF80A12-BWHR      UF80A12-BWLR       UF80A12-SWHR

UF80A20-H    UF80A23BTH            UF-80A23BTH           UF80A23BTH(80X80X38T)

UF80A23-BTHR        UF80A23BTL            UF80A23-BTLR        UF80A23-BWHR

UF80A23BWL1         UF80A23-H    UF80A23-L    UF-80A23STH

UF80B 11BWH          UF80B10-H    UF80B10STH             UF80B11BTH

UF-80B11BTH           UF80B11BTL             UF80B11BWH           UF80B11-H

UF80B11-L    UF80B11STH             UF-80B11STH           UF-80B12BTH

UF80B12-BWHR       UF-80B12STH           UF80B20-H    UF-80B23

UF80B23BTH            UF-80B23BTH           UF80B23BTL             UF80B23BWH

UF80B23BWH-M5    UF80B23-H    UF80B23-L    UF80B23SH

UF80B23STH             UF-80B23STH           UF80B23STL             UF80B23STL-M5

UF-80B23SWH          UF-80I001-A UF80I004A    UF80I010A

UF80I011A    UF-80I011A   UF-80I011-A UF80SBS

UF80TBH       UF80TBI        UF80TBI-XX             UF80TBL

UF810             UF815             UF820             UF830

UF830G          UF830G STK830D    UF830G TO-220        UF830G TO-220F

UF830G TO-252 T/R             UF830G-TA3-T          UF830G-TN3-R         UF830KL

UF830KL TO-220      UF830KL-TN3-R       UF830L          UF830L 2SK3305

UF830L TO-220         UF830L TO-220F       UF830L TO-220F1     UF830L TO-251

UF830L TO-252 T/R UF830L(6FH1006)     UF830L-F/TO-220     UF830L-TA3-T

UF830L-TA3-T (IRF830PBF)           UF830L-TF     UF830L-TF1-T           UF830L-TF3-T

UF830L-TF3-T TK5A50D     UF830L-TM3-T          UF830L-TN3 UF830L-TN3-R

UF830L-TN3-R STK830D    UF830L-TN3-T          UF830Z          UF830ZL

UF830ZL-TF3-T         UF840             UF8401           UF8401MN

UF840G          UF840G TO-220        UF840G TO-220F      UF840G TO-263

UF840G TO-263 T/R             UF840G-TA3-T          UF840KG-MTQ-TN3-R        UF840KG-TN3-R

UF840KL       UF840KL-TA3-R       UF840L          UF840L TO-220

UF840L TO-220F       UF840L TO-220F1     UF840L TO-263         UF840L TO-263 T/R

UF840L-CB TO-220F1          UF840L-TA3-T          UF840L-TF     UF840L-TF3-T

UF840L-TQ2-R          UF840-TA3-T             UF840-TF1-T UF840-TF3-T

UF840-TF3-T TK8A50D       UF850             UF860             UF870

UF880             UF880TBI      UF880TBI-XX           UF8820P

UF89 (PHILIPS)        U-F8963(AS-001)       UF8A005        UF8A01

UF8A02          UF8A03          UF8A04          UF8A06

UF8BT-E3/4W           UF8CT            UF8CT-E3/4W           UF8DT

UF8DT-E3/4W           UF8JT             UF9.8 UF9.8 AL1000 TS5 VMC

UF900             UF9029CBP12HL      UF9029CBP23HL      UF9029CBP23H-L

UF9060CBA23HL     UF9060CBP12HL      UF9060CBP23HL      UF9060CBP23H-L

UF90A            UF90B            UF-90B           UF90DPB11H1S2A

UF90DPB23BTH       UF-90DPB23H           UF90DPB23H1S2A   UF9110

UF9115L33E UF9116           UF9118           UF92A11BTH

UF92A11-H    UF92A23BTH            UF-92A23BTH           UF92A23-H

UF92AM10-H            UF92AM11BTH        UF92AM11-H            UF92AM20-H

UF92AM23BTH        UF-92AM23BTH       UF92AM23-H            UF92B10-H

UF92B11BTH            UF-92B11BTH           UF92B11BTH-M5     UF92B11BTL

UF92B11-H    UF92B11-L    UF92B11STH             UF-92B11STH

UF-92B12       UF-92B12BTH           UF92B20-H    UF-92B23

UF92B23BTH            UF-92B23BTH           UF92B23BTH-M5     UF92B23-BTHR

UF92B23BTL             UF92B23-H    UF92B23-L    UF-92B23SH

UF92B23STH             UF-92B23STH           UF92B23-STH Φ92*25t AC230V FA          UF92B23STH-M5

UF92B23SWH           UF934             UF936S           UF9439CBP12HL

UF9439CBP23HL      UF9439CBP23H-L    UF9446CBP12HL      UF9446CBP23HL

UF9520S         UF9530           UF9530L        UF9530L-TA3-T

UF9530L-TM3-T        UF9530L-TN3            UF9530L-TN3-R        UF9530L-TN3-T

UF9640           UF9640L        UF9640L TO-220       UF9640L-T13-T

UF9Z24          UF9Z24L        UF9Z24L-TA3-T        UF9Z34

UF9Z34L        UF9Z34L-TA3-T        UFA-20NPJ-1             UFA-20NPJ-30

UFA-20NPJ-6             UFA2405D-10W        UFA2405MP-5W       UFA2405MP-6W

UFA2409D-10W        UFA2409MP-5W       UFA2409MP-6W       UFA2412D-10W

UFA2412MP-5W       UFA2412MP-6W       UFA2415D-10W        UFA2415MP-5W

UFA2415MP-6W       UFA2424D-10W        UFA2424MP-5W       UFA2424MP-6W

UFA41AP       UFA42AP       UFA4805D-10W        UFA4805MP-5W

UFA4805MP-6W       UFA4809D-10W        UFA4809MP-5W       UFA4809MP-6W

UFA4812D-10W        UFA4812MP-5W       UFA4812MP-6W       UFA4815D-10W

UFA4815MP-5W       UFA4815MP-6W       UFA4824D-10W        UFA4824MP-5W

UFA4824MP-6W       UFA95-05254-SF24   UFAC1TM4X024      UFAC2TN2XAXF

UFAH-13-0001          UFAW400-11CL01    UFB    UFB001032

UFB120FA20             UFB120FA20-LF       UFB120FA20P           UFB120FA40

UFB120FA40P           UFB120FA60             UFB120FA60P           UFB1N02F50CNNA^BURGESS

UFB200FA20             UFB200FA20D          UFB200FA20P           UFB200FA20P-LF

UFB200FA20PPBF   UFB200FA40             UFB200FA40P           UFB200FA40PBF

UFB200FA40PPBF   UFB200FA60P           UFB201FA40             UFB2403MP-6W

UFB2405D-10W        UFB2405MP-5W       UFB2405MP-6W       UFB2409D-10W

UFB2409MP-5W       UFB2409MP-6W       UFB2412D-10W        UFB2412MP-5W

UFB2412MP-6W       UFB2415D-10W        UFB2415MP-5W       UFB2415MP-6W

UFB2424D-10W        UFB2424MP-5W       UFB2424MP-6W       UFB280FA20

UFB280FA40             UFB3MΩD-T2           UFB4803MP-6W       UFB4805D-10W

UFB4805MP-5W       UFB4805MP-6W       UFB4809D-10W        UFB4809MP-5W

UFB4809MP-6W       UFB4812D-10W        UFB4812MP-5W       UFB4812MP-6W

UFB4815D-10W        UFB4815MP-5W       UFB4815MP-6W       UFB4824D-10W

UFB4824MP-5W       UFB4824MP-6W       UFB60FA20   UFB60FA20P

UFB60FA40   UFB60FA40P             UFB60FA60P             UFB80FA20

UFBUF02W6             UFC1000-80   UFC100-F1     UFC100-L1

UFC110AG    UFC110BG    UFC-1200       UFC1237HA

ufc-1360el       UFC-1360FL UFC-1361GL             UFC1540

UFC-1662 AsH3        UFC-1662 BF3           UFC-1662 PH3           UFC-1663 AsH3

UFC32KP       UFC-35S-H085          UFC-3A-757.5MHZ   UFC3A7575MHZ

UFC-3A-802.5MHZ   UFC3A8025MHZ      UFC4B04       UFC-6000

UFC62BM      UFC-7CH5106S         UFC-7CH5108S         UFC-7CH5112S

UFC-7CN5101S         UFC-7CN5102S         UFC-7CN5502R        UFC-7CN5504S

UFC-7CN8004S         UFC-7HF5108S         UFC-7HF5112S         UFC-8100

UFC-8160 24SCCM N2         UFC-8162 CI2            UFC-8163 AsH3        UFC9701D

uFCBGA479P            Ufcbga479pSL8XR    UFCDC1504F            UFCM-1205X

UFCX1053ATA         UFCX495TA UFCX558TA UFCX619

UFCX619TA UFCX690BTA           UFCX790ATA           UFD600

UFD63S01      UFD7444        UFD744H       UFD74HC123AG

UFE 2A 250V 5X20 UFE 315A 250V 5     UFE.250         UFE0.315A250V

UFE001          UFE01.6         UFE100MA250V       UFE1300-5

UFE1A250V-PF         UFE2000-9     UFE2000-96S48PJ     UFE2A250V

UFE2A250V5X20     UFE3.15         UFE412          UFE412-M4

UFE412-M4^MICROSEMI UFE412-T1     UFE412-T4     UFE448

UFE448-ES    UFE5A/250V             UFE-A1A250V          UFE-A4A250V

UFE-A6.30(PF)          UFE-A6.3A250V-PF             UFE-A8A250VPF      UFF08A60

UFF10002       UFF100-02     UFF100-020T-U-LF   UFF10002CT

UFF100-02CT            UFF100-04     UFF100-06     UFF1002CT

UFF1005CT    UFF1010CT    UFF1020CT    UFF1030CT

UFF1040CT    UFF1060CT    UFF10A60      UFF150-02

UFF15A60      UFF160-02     UFF160-02AT            UFF160-02CT

UFF16C60C   UFF200-02     UFF200-02CT            UFF200-02CT-B

UFF200-04CT-U        UFF2005CT    UFF2010CT    UFF2020CT

UFF2030CT    UFF2040CT    UFF2060CT    UFF20C60C

UFF30C60C   UFF50-015     UFF50-02       UFF50-02CT-U

UFF5404         UFF5405         UFF5406         UFF5407

UFF5408         U-F-F5DD-Y-L2        UFF80-04       UFF8A005

UFF8A01        UFF8A02        UFF8A03        UFF8A04

UFF8A06        UFG0J102MPM         UFG0J102MPM1TD UFG0J103MHM

UFG0J222MHM        UFG0J222MHM1TO             UFG0J332MHM        UFG0J332MHM1TO

UFG0J471MPM         UFG0J471MPM1TD UFG0J472MHM        UFG0J682MHM

UFG1008GA UFG1A101MEM       UFG1A101MEM1TD            UFG1A102MHM

UFG1A102MHM1TO            UFG1A221MPM        UFG1A221MPM1CT             UFG1A221MPM1TD

UFG1A222MHM       UFG1A222MHM1TO            UFG1A331MPM        UFG1A331MPM1TD

UFG1A332MHM       UFG1A470MDE1TD             UFG1A470MDM       UFG1A470MDM1TD

UFG1A471MPM        UFG1A471MPM1TD            UFG1A472MHM       UFG1A682MHM

UFG1C101MPM        UFG1C101MPM1TD             UFG1C102MHM       UFG1C102MHM1TO

UFG1C221MPM        UFG1C221MPM1CT             UFG1C221MPM1TD             UFG1C222MHM

UFG1C222MHM1TO            UFG1C330MDE1TD             UFG1C330MDM       UFG1C330MDM1TD

UFG1C330MJ1TA     UFG1C331MPM        UFG1C331MPM1TD             UFG1C332MHM

UFG1C470MEM        UFG1C470MEM1TD            UFG1C471MPM        UFG1C471MPM(470uF/16V)

UFG1C471MPM1TD             UFG1C472MHM       UFG1E101MPM        UFG1E101MPM1TD

UFG1E102MHM       UFG1E102MHM1TN            UFG1E102MHM1TO            UFG1E220MDE

UFG1E220MDM       UFG1E220MDM1TD            UFG1E221MPM        UFG1E221MPM1TD

UFG1E222MHM       UFG1E330MEM        UFG1E330MEM1TD             UFG1E331MPM

UFG1E331MPM1TD             UFG1E332MHM       UFG1E470MEM        UFG1E470MEM1CT

UF10TBL       UF20TBL       UF30TBL       UF40TBL       UF50TBL       UF60TBL       UF80TBL       UF100TBL            UF120TBL     UF150TBL     UF200TBL     UF250TBL     UF300TBL     UF450TBL                 Model No.            UF10TBH       UF20TBH       UF30TBH       UF40TBH       UF50TBH       UF60TBH       UF80TBH            UF100TBH     UF120TBH     UF150TBH     UF200TBH     UF250TBH     UF300TBH     UF450TBH                 Model No.       UF10TBI-□□  UF20TBI-□□  UF30TBI-□□  UF40TBI-□□  UF60TBI-□□  UF80TBI-□□            UF100TBI-□□            UF120TBI-□□            UF150TBI-□□            UF190TBI-□□            UF260TBI-□□            UF380TBI-□□            UF450TBI-□□            UF660TBI-□□            UF750TBI-□□            UF880TBI-□□            UF1000TBI-□□

UP15S05 UP15S12 UP15S15 UP15S24 UP30S05 UP30S12 UP30S15 UP30S24 UP50S05 UP50S12 UP50S15 UP50S24 UP75S05 UP75S12 UP75S15 UP75S24 UP75S48 UP100S05 UP10012 UP100S15 UP100S24 UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S48 UP200S05 UP200S12 UP200S15 UP200S24 UP220S12 UP220S15 UP220S24 UP300S12 UP300S24 UP400S12 UP400S24 UP500S05 UP500S12 UP500S24 UP600S05 UP600S12 UP600S24 UP650S12 UP650S24 UP750S12 UP750S24 UP850S12 UP850S24 UP1000S12 UP1000S24 UP1200S12 UP1200S24 UP1500S12 UP1500S24

 

 

15-150W SINGLE-OUTPUT直流电源 开关电源unionelecom 1-Channel type S.M.P.S

 

UP15S05N UP15S09N UP15S12N UP15S15N UP15S24N UP15S36N UP15S48N UP30S05N UP30S09N UP30S12N UP30S15N UP30S24N UP30S36N UP30S48N UP50S05N UP50S09N UP50S12N UP50S15N UP50S24N UP50S36N UP50S48N UP75S05N UP75S12N UP75S15N UP75S24N UP75S36N UP75S48N UP100S05N UP100S12N UP100S15N UP100S24N UP100S36N UP100S48N UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S36 UP150S48

 

 

UP15S05L UP15S12L UP15S24L UP30S05L UP30S12L UP30S24L UP50S05L UP50S12L UP50S24L UP75S05L UP75S12L

 

UP75S24L UP100S12L UP100S24L UP150S05L UP150S12L UP150S24L U200S05L U200S12L U200S24L UP350S05L

 

UP350S12L UP350S24L

 

UP15DAA UP15DAB UP15DAC UP15DAD UP15DAE UP15DBB UP15DCC UP15DDD UP15DEE

 

UP30DAA UP30DAB UP30DAC UP30DAD UP30DAE UP30DBB UP30DCC UP30DDD UP30DEE UP30DBA UP30DCA UP30DDA UP30DEA

 

UP50DAA UP50DAB UP50DAC UP50DAD UP50DAE UP50DBB UP50DCC UP50DDD UP50DEE UP50DBA UP50DCA UP50DDA UP50DEA

 

UP15TACC UP15TADD UP30TACC UP30TADD UP50TACC UP50TADD

 

UP30S12W2 UP30S24W2 UP40S12W2 UP40S24W2 UP60S12W2 UP60S24W2 UP80S12W2 UP80S24W2 UP100S12W2 UP100S24W2

 

UP150S12W2 UP150S24W2 UP200S12W2 UP200S24W2 UP300S12W2 UP300S24W2

 

UP30S12F UP30S24F UPF24S24CF UPF24S48CF UPF30S24CF UPF30S48CF

 

直流电源,开关电源,

 

UPF50S12CW,UPF50S24CW,UPF50S36CW,UPF50S48CW

 

UPF60S12CW,UPF60S24CW,UPF60S36CW,UPF60S48CW

 

UPF75S12CW,UPF75S24CW,UPF75S36CW,UPF75S48CW

 

UPF100S12CW,UPF100S24CW,UPF100S36CW,UPF100S48CW

 

UPF125S12CW,UPF125S24CW,UPF125S36CW,UPF125S48CW

 

UPF150S12CW,UPF150S24CW,UPF150S36CW,UPF150S48CW

 

UPF200S12CW,UPF200S24CW,UPF200S36CW,UPF200S48CW

 

 

UPF50S12W,UPF50S24W,UPF50S36W,UPF50S48W

 

UPF60S12W,UPF60S24W,UPF60S36W,UPF60S48W

 

UPF75S12W,UPF75S24W,UPF75S36W,UPF75S48W

 

UPF100S12W,UPF100S24W,UPF100S36W,UPF100S48W

 

UPF125S12W,UPF125S24W,UPF125S36W,UPF125S48W

 

UPF150S12W,UPF150S24W,UPF150S36W,UPF150S48W

 

UPF200S12W,UPF200S24W,UPF200S36W,UPF200S48W

 

 

 

 

3-20AMP DC24/60/120V PDD0系列PCB固态继电器unionelecom

 

PDD0-103N PDD0-105N PDD0-208NHS PDD0-608NHS PDD0-108NHS PDD0-215NHS PDD0-615NHS PDD0-115NHS PDD0-220NHS PDD0-620NHS

 

 

2-25AMP AC240V PDA1系列PCB固态继电器unionelecom

 

PDA1-202Z PDA1-202R PDA1-203Z PDA1-203R PDA1-205Z PDA1-205R PDA1-208Z PDA1-208R PDA1-208ZHL PDA1-208ZHS PDA1-215ZHL PDA1-215ZHS PDA1-225ZHL PDA1-225ZHS

 

 

10-40AMP DC24/60/120V OUTPUT SDD0系列单相固态继电器unionelecom

 

SDD0-210N SDD0-610N SDD0-110N SDD0-220N SDD0-620N SDD0-120N SDD0-230N SDD0-630N SDD0-130N SDD0-240N SDD0-640N SDD0-140N

 

 

15-80AMP AC240/460V SDA1 SAA1系列单相固态继电器

 

SDA1-215Z SDA1-215R SAA1-215Z SDA1-415Z SDA1-415R SAA1-415Z SDA1-225Z SDA1-225R SAA1-225Z SDA1-425Z SDA1-425R SAA1-425Z SDA1-240Z SDA1-240R SAA1-240Z SDA1-440Z SDA1-440R SAA1-440Z SDA1-250Z SDA1-250R SAA1-250Z SDA1-450Z SDA1-450R SAA1-450Z SDA1-260R SAA1-260R SDA1-460R SAA1-460R SDA1-280R SAA1-280R SDA1-480R SAA1-480R

 

 

15-80AMP AC240/460V SDA2 SAA2系列2相固态继电器unionelecom SOLID STATE RELAY SSR

 

SDA2-215Z SAA2-215Z SDA2-415Z SAA2-415Z SDA2-225Z SAA2-225Z SDA2-425Z SAA2-425Z

 

SDA2-240Z SAA2-240Z SDA2-440Z SAA2-440Z SDA2-250Z SAA2-250Z SDA2-450Z SAA2-450Z

 

SDA2-260R SAA2-260R SDA2-460R SAA2-460R SDA2-280R SAA2-280R SDA2-480R SAA2-480R

 

 

15-80AMP AC240/460V OUTPUT SAA3 SDA3系列3相固态继电器unionelecom

 

SDA3-215Z SAA3-215Z SDA3-415Z SAA3-415Z SDA3-225Z SAA3-225Z SDA3-425Z SAA3-425Z SDA3-240Z SAA3-240Z SDA3-440Z SAA3-440Z SDA3-250Z SAA3-250Z SDA3-450Z SAA3-450Z SDA3-260R SAA3-260R SDA3-460R SAA3-460R SDA3-280R SAA3-280R SDA3-480R SAA3-480R

 

 

SSR 15-40AMP AC240/460V CAA1 CDA1系列固态继电器unionelecom

 

CDA1-215Z CDA1-215R CAA1-215Z CDA1-415Z CDA1-415R CAA1-415Z CAA1-415Z CDA1-225Z CDA1-225R CAA1-225Z CDA1-425Z CDA1-425R CDA1-240Z CAA1-425Z CDA1-240R CDA1-440Z CAA1-240Z CDA1-440R CAA1-440Z

 

 

UF1SPN UF2SPN UF3SPN UF6SPN单相噪声滤波器 SPN系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 1-6A unionelecom

 

 

UF1SPE UF2SPE UF3SPE UF6SPE单相噪声滤波器 SPE系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 1-6A unionelecom

 

 

UF6STS UF3STS UF2STS 单相噪声滤波器 2-6A unionelecom STS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 2-6A unionelecom

 

 

SLS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 2-6A unionelecom UF2SLS UF3SLS UF6SLS

 

 

STC系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-20A unionelecom UF20STC UF15STC UF10STC UF5STC

 

 

SBS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-400A unionelecom

 

UF400SBS UF300SBS UF200SBS UF150SBS UF120SBS UF100SBS UF80SBS UF60SBS UF50SBS UF40SBS UF30SBS UF20SBS UF15SBS UF10SBS UF6SBS UF5SBS

 

 

SLC系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-20A unionelecom

 

UF5SLC UF10SLC UF15SLC UF20SLC

 

 

10-1000A TBI系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 10-1000A unionelecom

 

UF10TBI UF20TBI UF30TBI UF40TBI UF60TBI UF80TBI UF100TBI UF120TBI UF150TBI UF190TBI UF260TBI UF380TBI UF450TBI UF660TBI UF750TBI UF1000TBI

 

 

5-450A TBL系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 unionelecom

 

UF450TBL UF300TBL UF200TBL UF120TBL UF100TBL UF80TBL UF60TBL UF50TBL UF40TBL UF30TBL UF20TBL UF10TBL  UF5TBL

 

 

5-450A TBH系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 unionelecom

 

UF450TBH UF300TBH UF200TBH UF120TBH UF100TBH UF80TBH UF60TBH UF50TBH UF40TBH UF30TBH UF20TBH UF10TBH  UF5TBH

UF400SBS UNION* *UF40SBS UNION* *UF40TBH UNION* *UF40TBI-XX UNION* *UF40TBL UNION* *UF450TBH UNION* *UF450TBI-XX UNION* *UF450TBL UNION* *UF50SBS UNION* *UF50TBH UNION* *UF50TBL UNION* *UF5SBS UNION* *UF5SLC UNION* *UF5STC UNION* *UF5TBH UNION* *UF5TBL UNION* *UF60SBS UNION* *UF60TBH UNION* *UF60TBI-XX UNION* *UF60TBL UNION* *UF660TBI-XX UNION* *UF6SBS UNION* *UF6SPE UNION* *UF6SPN UNION* *UF6STS UNION* *UF70TBH UNION* *UF70TBL UNION* *UF750TBI-XX UNION* *UF80SBS UNION* *UF80TBH UNION* *UF80TBI-XX UNION* *UF80TBL UNION* *UF880TBI-XX UNION* *UF-92B23 * *UM100CDY-10 MITSUB* *UM150CDY-10 MITSUB* *UP1000S05 UNION* *UP1000S12 UNION* *UP1000S24 UNION* *UP1000S28 UNION* *UP1000S30 UNION* *UP1000S36 UNION* *UP1000S48 UNION* *UP100S05 UNION* *UP100S05N UNION* *UP100S12 UNION* *UP100S12N UNION* *UP100S15 UNION* *UP100S15N UNION* *UP100S24 UNION* *UP100S24N UNION* *UP100S36 UNION* *UP100S36N UNION* *UP100S48 UNION* *UP100S48N UNION* *UP1200S05 UNION* *UP1200S12 UNION* *UP1200S24 UNION* *UP1200S28 UNION* *UP1200S30 UNION* *UP1200S36 UNION* *UP1500S05 UNION* *UP1500S12 UNION* *UP1500S24 UNION* *UP1500S28 UNION* *UP1500S30 UNION* *UP1500S36 UNION* *UP1500S48 UNION* *UP150S05 UNION* *UP150S05N UNION* *UP150S12 UNION* *UP150S12N UNION* *UP150S15 UNION* *UP150S15N UNION* *UP150S24 UNION* *UP150S24N UNION* *UP150S36 UNION* *UP150S36N UNION* *UP150S48 UNION* *UP150S48N UNION* *UP15DAA UNION* *UP15DAB UNION* *UP15DAC UNION* *UP15DAD UNION* *UP15DAE UNION* *UP15DBB UNION* *UP15DCC UNION* *UP15DDD UNION* *UP15DEE UNION* *UP15S05 UNION* *UP15S05N UNION* *UP15S09 UNION* *UP15S09N UNION* *UP15S12 UNION* *UP15S12N UNION* *UP15S15 UNION* *UP15S15N UNION* *UP15S24 UNION* *UP15S24N UNION* *UP15S36 UNION* *UP15S36N UNION* *UP15S48 UNION* *UP15S48N UNION* *UP15TACC UNION* *UP15TADD UNION* *UP200S05 UNION* *UP200S12 UNION* *UP200S12L 저가형 UNION* *UP200S15 UNION* *UP200S24 UNION* *UP200S36 UNION* *UP200S48 UNION* *UP220S05 UNION* *UP220S12 UNION* *UP220S15 UNION* *UP220S24 UNION* *UP220S36 UNION* *UP220S48 UNION* *UP300S05 UNION* *UP300S12 UNION* *UP300S24 UNION* *UP300S36 UNION* *UP300S48 UNION* *UP30DAA UNION* *UP30DAB UNION* *UP30DAC UNION* *UP30DAD UNION* *UP30DAE UNION* *UP30DBA UNION* *UP30DBB UNION* *UP30DCA UNION* *UP30DCC UNION* *UP30DDA UNION* *UP30DDD UNION* *UP30DEA UNION* *UP30DEE UNION* *UP30S05 UNION* *UP30S05N UNION* *UP30S09 UNION* *UP30S09N UNION* *UP30S12 UNION* *UP30S12N UNION* *UP30S15N UNION* *UP30S24 UNION* *UP30S24N UNION* *UP30S36 UNION* *UP30S36N UNION* *UP30S48 UNION* *UP30S48N UNION* *UP30TACC UNION* *UP30TADD UNION* *UP400S05 UNION* *UP400S12 UNION* *UP400S24 UNION* *UP400S36 UNION* *UP400S48 UNION* *UP500S05 UNION* *UP500S12 UNION* *UP500S24 UNION* *UP500S36 UNION* *UP500S48 UNION* *UP50DAA UNION* *UP50DAB UNION* *UP50DAC UNION* *UP50DAD UNION* *UP50DAE UNION* *UP50DBA UNION* *UP50DBB UNION* *UP50DCA UNION* *UP50DCC UNION* *UP50DDA UNION* *UP50DDD UNION* *UP50DEA UNION* *UP50DEE UNION* *UP50S05 UNION* *UP50S05N UNION* *UP50S09 UNION* *UP50S09N UNION* *UP50S12 UNION* *UP50S12N UNION* *UP50S15 UNION* *UP50S15N UNION* *UP50S24 UNION* *UP50S24N UNION* *UP50S36 UNION* *UP50S36N UNION* *UP50S48 UNION* *UP50S48N UNION* *UP50TACC UNION* *UP50TADD UNION* *UP600S05 UNION* *UP600S12 UNION* *UP600S24 UNION* *UP600S36 UNION* *UP600S48 UNION* *UP650S05 UNION* *UP650S12 UNION* *UP650S24 UNION* *UP650S28 UNION* *UP650S36 UNION* *UP650S48 UNION* *UP750S05 UNION* *UP750S12 UNION* *UP750S24 UNION* *UP750S28 UNION* *UP750S36 UNION* *UP750S48 UNION* *UP75S05 UNION* *UP75S05N UNION* *UP75S12 UNION* *UP75S12N UNION* *UP75S15 UNION* *UP75S15N UNION* *UP75S24 UNION* *UP75S24N UNION* *UP75S36 UNION* *UP75S36N UNION* *UP75S48 UNION* *UP75S48N UNION* *UP850S05 UNION* *UP850S12 UNION* *UP850S24 UNION* *UP850S28 UNION* *UP850S36 UNION* *UP850S48 UNION* *US6SLS UNION* *V257HE250 IRELAN* *V480HE450 IRELAN* *VBO30-16N07 IXYS* *VDI200-12 IXYS* *VDI200-12S4 IXYS* *VHF28-16 IXYS* *VHF36-16 IXYS* *VHO15-06GO5 IXYS* *VID200-12S4 IXYS* *VLA517-01R * *VSF50-05 FINE* *VSF50-12 FINE* *VSF5022 FINE* *VSF50-24 FINE* *VSF50-BDW FINE* *VSF50-DD FINE* *VSF50-DDW FINE* *VSF50-EE FINE* *VSF50-EEW FINE* *VSKT136/12 VISHAY* *VSKT162/12PBF VISHAY* *VSKT162/16 VISHAY* *VSKT162/16PBF VISHAY* *VSKT250-12 VISHAY* *VSKT250-16 VISHAY* *VSKT91/12 VISHAY* *VSKT91/16 VISHAY* *VT-25004 TOSHIB* *VT-26011 TOSHIB* *VT-26012 TOSHIB* *VT-26014A TOSHIB* *VT-2610-11 TOSHIB* *VT-26106 TOSHIB* *VT-26106-5 TOSHIB* *VT-26107 TOSHIB* *VT-26107-5 TOSHIB* *VT-26108 TOSHIB* *VT-26109 TOSHIB* *VT-26109-5 TOSHIB* *VT-26110 TOSHIB* *VT-29003-5 TOSHIB* *VT-29026A TOSHIB* *VT-29026B TOSHIB* *VT-29032A TOSHIB* *VT-29035A TOSHIB* *VT-29072 TOSHIB* *VT-29114 TOSHIB* *VT-29115A TOSHIB* *VT-29116A TOSHIB* *VT-29118A TOSHIB* *VT-29119A TOSHIB* *VUO105-12N07 IXYS* *VUO36-12N08 IXYS* *VUO36-16N08 IXYS* *VUO50-12N03 IXYS* *VUO50-16 IXYS* *VUO55-12 IXYS* *VUO82-16 IXYS* *VVZ40-12IO1 IXYS* *VVZ40-16IO1 IXYS* *W0628SA080 WESTCO* *W0628SA120 WESTCO* *WF032000 CELDUC* *WF042000 CELDUC* *WO797WC120 WESTCO* *WY3H3C30Z4 WY* *WY3H3C40Z40 WY* *WYG1C10R4 WY* *WYG1C10Z40/R40 AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C10Z4/R4 DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C15Z40B/R40B AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C15Z4B/R4B DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C20Z40/R40 AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C20Z4/R4 DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C25Z40B/R40B AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C25Z4B/R4B DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C30Z40/R40 AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C30Z4/R4 DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C40Z4 WY* *WYG1C40Z40 WY* *WYG1C40Z40B/R40B AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C40Z40/R40 AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C40Z4B/R4B DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C40Z4/R4 DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C50Z40/R40 AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C50Z4/R4 DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C60Z40/R40 AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C60Z4/R4 DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYG1C80Z40/R40 AC 90 ~ 240V 240VAC WY* *WYG1C80Z4/R4 DC 4 ~ 32V 240VAC WY* *WYGA1C01Z4 DC4~32V 240VAC WY* *WYGA1C01Z4P WY* *WYGA1C061/101/205D4 WY* *WYGA2C01Z4 4-32VDC WY* *WYGA2C061/101/205D4 4-32VDC WY* *WYGA4C01Z4 WY* *WYGA4C061/101/205D4 4-32VDC WY* *WYGB1C02Z4 4-32VDC WY* *WYGB1C02Z4P 4-32VDC WY* *WYGB1C062/102/201D4 WY* *WYGB4C01Z4 WY* *WYGB4C062/102/201D4 4-32VDC WY* *WYLG1C10Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYLG1C10Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYLG1C15Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYLG1C15Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYLG1C25Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYLG1C25Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYLG1C40Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYLG1C40Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYLY1C03Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYLY1C03Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C100Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *IKW50N60 INFINEON* *WYMG1C100Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMG1C10Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C10Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMG1C150Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C150Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMG1C15Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C15Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMG1C25Z4 SSR WY* *WYMG1C25Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C25Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMG1C40Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C40Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMG1C60Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C60Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMG1C80Z40/R40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMG1C80Z4/R4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMY1C03Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMY1C03Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMY1C201V4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMY201V4 WY* *WYMY2C01Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYMY2C01Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYMY2C03Z4 WY* *WYNG1C10Z4 DC 4 – 32V 220VAC WY* *WYNG1C10Z40 240VAC WY* *WYNG1C15Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYNG1C15Z40 240VAC WY* *WYNG1C25Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYNG1C25Z40 240VAC WY* *WYNG1C40Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYNG1C40Z40 240VAC WY* *WYNG1C50Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYNG1C50Z40 240VAC WY* *WYNG1C60Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYNG1C60Z40 240VAC WY* *WYNG1C80Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYNG1C80Z40 240VAC WY* *WYP1C03Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYPM1C02Z4 DC 4 – 32V 240VAC WY* *WYPM1C03Z4 DC-AC WY* *WYPM1C203D4 DC-DC WY* *WYPS1C03Z4 DC4~32V 240VAC WY* *WYR1C01Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYR1C01Z40 AC 90 ~ 240V WY* *WYSC1C03Z4 DC 4 ~ 32V WY* *WYSC1C201V4 DC 4 ~ 32V WY* *WYU-DG50SI WY* *WYVG10Z4 WY* *WYVG10Z40 WY* *WYVG15Z4 WY* *WYVG15Z40 WY* *X1D300SF06T1 HIVRON* *X2G100ND12P1 HIVRON* *X2G100SD12P1 HIVRON* *X2G200ND06P2 200A600V IGBT HIVRON* *X2G200SD12P3 HIVRON* *X2G300ND12P3 HIVRON* *X2G300SD12P3 HIVRON* *X2G50ND12P1 HIVRON* *X2G50SD12P1 HIVRON* *X2G75ND12P1 HIVRON* *X2G75SD12P1 HIVRON* *XBPW4050C CRYDOM* *YG802C04R FUJI* *YSAR2-211 25파이 YS* *YSAR2-311 25파이 YS* *YSAR3-211 30파이 YS* *YSAR3-311 30파이 YS* *ZM150SA-8 * *ZP12000 디스크 DIODE B848912000A 400V CHINA* *ZP150A1600V * *ZP300A1200V * *ZP400A1600V * *ZP500A1600V * *ZPZ150A12 * *ZPZ150A1600V * *ZPZ300A1200V * *ZPZ400A1600V * *ZPZ500A1600V * *ZP7100 디스크 SCR 7100A200V * *R0964LS12E WESTCO* *R0964LS12D WESTCO* *R0964LS10E WESTCO* *R0964LS10D WESTCO* *R0964LS10F WESTCO* *R0964LS12F WESTCO* *T7S0087504DN PRX* *T7S0166504DN PRX* *T7S01616504DN PRX* *WPT161-22 * *WPT161-20 * *WPT132-12 * *KD270-18 * *IRKD270-12 * *KT230-08 * *IRKDL240-12S20 * *IRKDL240-20S30 * *KT320-08 * *KT136-12 * *KT135-12 * *IRKH162-12 * *IRKH136-16 * *IRKH135-12 * *IRKH135-12 * *B485F-2T * *MD4825-10 * *A4850 * *C4CAYUC2880AA1J ARCOTR* *C4CAYUC220AA0J ARCOTR* *C4CAYUC2330AA0J ARCOTR* *C4CAYUC2470AA1J ARCOTR* *C4CAYUC2680AA1J ARCOTR* *C4CAYUB2100AA0J ARCOTR* *C4CAYUD3150AA1J ARCOTR* *C4CAMUC3680AA1J ARCOTR* *C4CAMUD3680ZF1J ARCOTR* *C4CAMUD3865ZF1J ARCOTR* *CA4CAMUD4100AA1J ARCOTR* *CA4CAMUD4150AA1J ARCOTR* *CA4CAMUD4220AA3J ARCOTR* *C4CAPUB3100AA0J ARCOTR* *C4CAPUC3220AA1J ARCOTR* *C4CAPUC3220AA1K ARCOTR* *C4CAPUC3470AA1J ARCOTR* *C4CAPUC3470AA1K ARCOTR* *C4CAPUD4100AA1J ARCOTR* *C4CAWUC3220AA1J ARCOTR* *C4CAWUC3220AA1K ARCOTR* *C4CAWUD3220A1J ARCOTR* *C4CAWUD3220A1K ARCOTR* *C4CAWUD3560AA3J ARCOTR* *C4CAWUD3580AA3J ARCOTR* *C4BSYBX2470ZAFJ ARCOTR* *C4BSMBX4100ZA0J ARCOTR* *C4BSMBX4200ZA0J ARCOTR* *C4BSNBX3470ZA0J ARCOTR* *C4BSNBX3680ZA0J ARCOTR* *C4BSNBX4100ZA0J ARCOTR* *C4BSNBX4100ZBFJ ARCOTR* *C4BSNBX4100ZEFJ ARCOTR* *C4BSNBX4150ZA0J ARCOTR* *C4BSNBX4200ZA0J ARCOTR* *C4BSTBX3470ZAFJ ARCOTR* *C4BSWBX3100ZA0J ARCOTR* *C4BSWBX3100ZAFJ ARCOTR* *C4BSWBX3150ZAFJ ARCOTR* *C4BSWBX3220ZA0J ARCOTR* *C4BSWBX3330ZAFJ ARCOTR* *C4BSWBX3470ZB0J ARCOTR* *C4BSWBX4120ZB0J ARCOTR* *C4BSYBX3110ZA0J ARCOTR* *C4BSPBX3470ZA0J ARCOTR* *C4BSPBX3470ZAFJ ARCOTR* *C4BSPBX3680ZAFJ ARCOTR* *C4BSPBX4100ZA0J ARCOTR* *C4BSPBX4100ZAJJ ARCOTR* *C4BSPBX4100ZB0J ARCOTR* *6DI15A-050 FUJI* *C4HANUD4100AA3J KEMET* *SM16CXC334 WESTCO* *N330CH15 WESTCO* *R216CH12FJO WESTCO* *N330CH12 WESTCO* *SM22CXC418 WESTCO* *S30EF12BO WESTCO* *P200CH12FJO WESTCO* *SM45CXC344 WESTCO* *N370CH14 WESTCO* *P250CH12FJO WESTCO* *SM251CH094 WESTCO* *N281CH16 WESTCO* *SW36CXC930 WESTCO* *SW04CXC400 WESTCO* *SM250CXC234 WESTCO* *D450SH12FMO WESTCO* *DSEK60-02A IXYS* *PS21245-E MITSUB* *PSC1R5-053R3 DC5V 3.3 FINE* *PSC1R5-0505 FINE* *PSC1R5-0512 FINE* *PSC1R5-0515 FINE* *PSC1R5-123R3 FINE* *PSC1R5-1205 FINE* *PSC1R5-1212 FINE* *PSC1R5-1215 FINE* *PSC1R5-243R3 FINE* *PSC1R5-2405 FINE* *PSC1R5-2412 FINE* *PSC1R5-2415 FINE* *PSC1R5-483R3 FINE* *PSC1R5-4805 FINE* *PSC1R5-4812 FINE* *PSC1R5-4815 FINE* *PSC03-053R3 FINE* *PSC03-0505 FINE* *PSC03-0512 FINE* *PSC03-0515 FINE* *PSC03-123R3 FINE* *PSC03-1205 FINE* *PSC03-1212 FINE* *PSC03-1215 FINE* *PSC03-243R3 FINE* *PSC03-2405 FINE* *PSC03-2412 FINE* *PSC03-2415 FINE* *PSC03-483R3 FINE* *PSC03-4805 FINE* *PSC03-4812 FINE* *PSC03-4815 FINE* *PSC06-053R3 FINE* *PSC06-0505 FINE* *PSC06-0512 FINE* *PSC06-0515 FINE* *PSC06-123R3 FINE* *PSC06-1205 FINE* *PSC06-1212 FINE* *PSC06-1215 FINE* *PSC06-243R3 FINE* *PSC06-2405 FINE* *PSC06-2412 FINE* *PSC06-2415 FINE* *PSC06-483R3 FINE* *PSC06-4805 FINE* *PSC06-4812 FINE* *PSC06-4815 FINE* *PM300CLA060 MITSUB* *SK100KQ12 SEMIKR* *PS1R5-0505 FINE* *PS1R5-0512 FINE* *PS1R5-0515 FINE* *PS1R5-1205 FINE* *PS1R5-1212 FINE* *PS1R5-1215 FINE* *PS1R5-2405 FINE* *PS1R5-2412 FINE* *PS1R5-2415 FINE* *PS1R5-4805 FINE* *PS1R5-4812 FINE* *PS1R5-4815 FINE* *PS03-0505 FINE* *PS03-0512 FINE* *PS03-0515 FINE* *PS03-1205 FINE* *PS03-1212 FINE* *PS03-1215 FINE* *PS03-2405 FINE* *PS03-2412 FINE* *PS03-2415 FINE* *PS03-4805 FINE* *PS03-4812 FINE* *PS03-4815 FINE* *PS06-0505 FINE* *PS06-0512 FINE* *PS06-0515 FINE* *PS06-1205 FINE* *PS06-1212 FINE* *PS06-1215 FINE* *PS06-2405 FINE* *PS06-2412 FINE* *PS06-2415 FINE* *PS06-4805 FINE* *PS06-4812 FINE* *PS06-4824 FINE* *PS10-0505 FINE* *PS10-0512 FINE* *PS10-0515 FINE* *PS10-1205 FINE* *PS10-1212 FINE* *PS10-1215 FINE* *PS10-2405 FINE* *PS10-2412 FINE* *PS10-2415 FINE* *PS10-4805 FINE* *PS10-4812 FINE* *PS10-4824 FINE* *PS15-1205 FINE* *PS15-1212 FINE* *PS15-1215 FINE* *PS15-2405 FINE* *PS15-2412 FINE* *PS15-2415 FINE* *PS15-4805 FINE* *PS15-4812 FINE* *PS15-4815 FINE* *PS25-1205 FINE* *PS25-1212 FINE* *PS25-1215 FINE* *PS25-2405 FINE* *PS25-2412 FINE* *PS25-2415 FINE* *PS25-4805 FINE* *PS25-4812 FINE* *PS25-4815 FINE* *PDC1R5-051212 FINE* *PDC1R5-051515 FINE* *PDC1R5-121212 FINE* *PDC1R5-121515 FINE* *PDC1R5-241212 FINE* *PDC1R5-241515 FINE* *PDC1R5-481212 FINE* *PDC1R5-481515 FINE* *PDC03-051212 FINE* *PDC03-051515 FINE* *PDC03-121212 FINE* *PDC03-121515 FINE* *PDC03-241212 FINE* *PDC03-241515 FINE* *PDC03-481212 FINE* *PDC03-481515 FINE* *PDC06-051212 FINE* *PDC06-051515 FINE* *PDC06-121212 FINE* *PDC06-121515 FINE* *PDC06-241212 FINE* *PDC06-241515 FINE* *PDC06-481212 FINE* *PDC06-481515 FINE* *PD1R5-051212 FINE* *PD1R5-051515 FINE* *PD1R5-121212 FINE* *PD1R5-121515 FINE* *PD1R5-241212 FINE* *PD1R5-241515 FINE* *PD1R5-481212 FINE* *PD1R5-481515 FINE* *PD03-051212 FINE* *PD03-051515 FINE* *PD03-121212 FINE* *PD03-121515 FINE* *PD03-241212 FINE* *PD03-241515 FINE* *PD03-481212 FINE* *PD03-481515 FINE* *PD06-121212 FINE* *PD06-121515 FINE* *PD06-241212 FINE* *PD06-241515 FINE* *PD06-481212 FINE* *PD06-481515 FINE* *PD10-121212 FINE* *PD10-121515 FINE* *PD10-241212 FINE* *PD10-241515 FINE* *PD10-481212 FINE* *PD10-481515 FINE* *PD15-121212 FINE* *PD15-121515 FINE* *PD15-241212 FINE* *PD15-241515 FINE* *PD15-481212 FINE* *PD15-481515 FINE* *PD25-121212 FINE* *PD25-151515 FINE* *PD25-241212 FINE* *PD25-241515 FINE* *PD25-481212 FINE* *PD25-481515 FINE* *DS50-1205 FINE* *DS50-1212 FINE* *DS50-1215 FINE* *DS50-1224 FINE* *DS50-2405 FINE* *DS50-2412 FINE* *DS50-2415 FINE* *DS50-2424 FINE* *DS50-4805 FINE* *DS50-4812 FINE* *DS50-4815 FINE* *DS50-4824 FINE* *DS50-11005 FINE* *DS50-11012 FINE* *DS50-11015 FINE* *DS50-11024 FINE* *DS100-1205 FINE* *DS100-1212 FINE* *DS100-1215 FINE* *DS100-1224 FINE* *DS100-2405 FINE* *DS100-2412 FINE* *DS100-2415 FINE* *DS100-2424 FINE* *DS100-4805 FINE* *DS100-4812 FINE* *DS100-4815 FINE* *DS100-4824 FINE* *DS100-11005 FINE* *DS100-11012 FINE* *DS100-11015 FINE* *DS100-11024 FINE* *CSF15-3R3 FINE* *CSF15-05 FINE* *CSF15-09 FINE* *CSF15-12 FINE* *CSF15-15 FINE* *CSF15-24 FINE* *CSF15-48 FINE* *CSF30-3R3 FINE* *CSF30-05 FINE* *CSF30-09 FINE* *CSF30-12 FINE* *CSF30-15 FINE* *CSF30-24 FINE* *CSF30-48 FINE* *CSF50-3R3 FINE* *CSF50-05 FINE* *CSF50-09 FINE* *CSF50-12 FINE* *CSF50-15 FINE* *CSF50-24 FINE* *CSF50-48 FINE* *CSF75-3R3 FINE* *CSF75-05 FINE* *CSF75-09 FINE* *CSF75-12 FINE* *CSF75-15 FINE* *CSF75-24 FINE* *CSF75-48 FINE* *CSF100-3R3 FINE* *CSF100-05 FINE* *CSF100-09 FINE* *CSF100-12 FINE* *CSF100-15 FINE* *CSF100-24 FINE* *CSF100-48 FINE* *CSF150-3R3 FINE* *CSF150-05 FINE* *CSF150-09 FINE* *CSF150-12 FINE* *CSF150-15 FINE* *CSF150-24 FINE* *CSF150-48 FINE* *CSF300-3R3 FINE* *CSF300-05 FINE* *CSF300-09 FINE* *CSF300-12 FINE* *CSF300-15 FINE* *CSF300-24 FINE* *CSF300-48 FINE* *CSF600-3R3 FINE* *CSF600-05 FINE* *CSF600-09 FINE* *CSF600-12 FINE* *CSF600-15 FINE* *CSF600-24 FINE* *CSF600-48 FINE* *PSF50-3R3 FINE* *PSF50-05 FINE* *PSF50-09 FINE* *PSF50-12 FINE* *PSF50-15 FINE* *PSF50-24 FINE* *PSF50-48 FINE* *PSF75-3R3 FINE* *PSF75-05 FINE* *PSF75-09 FINE* *PSF75-12 FINE* *PSF75-15 FINE* *PSF75-24 FINE* *PSF75-48 FINE* *PSF100-3R3 FINE* *PSF100-05 FINE* *PSF100-09 FINE* *PSF100-12 FINE* *PSF100-15 FINE* *PSF100-24 FINE* *PSF100-48 FINE* *PSF150-3R3 FINE* *PSF150-05 FINE* *PSF150-09 FINE* *PSF150-12 FINE* *PSF150-15 FINE* *PSF150-24 FINE* *PSF150-48 FINE* *PSF300-3R3 FINE* *PSF300-05 FINE* *PSF300-09 FINE* *PSF300-12 FINE* *PSF300-15 FINE* *PSF300-24 FINE* *PSF300-48 FINE* *PSF600-3R3 FINE* *PSF600-05 FINE* *PSF600-09 FINE* *PSF600-12 FINE* *PSF600-15 FINE* *PSF600-24 FINE* *PSF600-48 FINE* *ESF15-3R3 FINE* *ESF15-05 FINE* *ESF15-09 FINE* *ESF15-12 FINE* *ESF15-15 FINE* *ESF15-24 FINE* *ESF30-05 FINE* *ESF30-09 FINE* *ESF30-12 FINE* *ESF30-15 FINE* *ESF30-24 FINE* *ESF50-3R3 FINE* *ESF50-05 FINE* *ESF50-09 FINE* *ESF50-12 FINE* *ESF50-15 FINE* *ESF50-24 FINE* *ESFL75-05 FINE* *ESFL75-12 FINE* *ESFL75-15 FINE* *ESFL75-24 FINE* *ESFL75-36 FINE* *ESFL75-48 FINE* *ESFH75-05 FINE* *ESFH75-12 FINE* *ESFH75-15 FINE* *ESFH75-24 FINE* *ESFH75-36 FINE* *ESFH75-48 FINE* *ESFL100-3R3 FINE* *ESFL100-05 FINE* *ESFL100-12 FINE* *ESFL100-15 FINE* *ESFL100-24 FINE* *ESFL100-36 FINE* *ESFL100-48 FINE* *ESFH100-3R3 FINE* *ESFH100-05 FINE* *ESFH100-12 FINE* *ESFH100-15 FINE* *ESFH100-24 FINE* *ESFH100-36 FINE* *ESFH100-48 FINE* *ESFL150-3R3 FINE* *ESFL150-05 FINE* *ESFL150-12 FINE* *ESFL150-15 FINE* *ESFL150-24 FINE* *ESFL150-36 FINE* *ESFL150-48 FINE* *ESFH150-3R3 FINE* *ESFH150-05 FINE* *ESFH150-12 FINE* *ESFH150-15 FINE* *ESFH150-24 FINE* *ESFH150-36 FINE* *ESFH150-48 FINE* *BTA25-600B ST* *ESF100-05 FINE* *ESF150-09 FINE* *ESF150-12 FINE* *ESF150-15 FINE* *ESF150-24 FINE* *ESF150-36 FINE* *ESF150-48 FINE* *ESF300-05 FINE* *ESF300-12 FINE* *ESF300-24 FINE* *ESF600-3R3 FINE* *ESF600-05 FINE* *ESF600-09 FINE* *ESF600-12 FINE* *ESF600-15 FINE* *ESF600-24 FINE* *ESF600-48 FINE* *ESF850-3R3 FINE* *ESF850-05 FINE* *ESF850-09 FINE* *ESF850-12 FINE* *ESF850-15 FINE* *ESF850-24 FINE* *ESF1000-3R3 FINE* *ESF1000-05 FINE* *ESF1000-09 FINE* *ESF1000-12 FINE* *ESF1000-15 FINE* *ESF1000-24 FINE* *ESF1000-28 FINE* *ESF1000-48 FINE* *ESF1250-3R3 FINE* *ESF1250-05 FINE* *ESF1250-09 FINE* *ESF1250-12 FINE* *ESF1250-15 FINE* *ESF1250-24 FINE* *ESF1250-28 FINE* *ESF1250-48 FINE* *ESF1500-3R3 FINE* *ESF1500-05 FINE* *ESF1500-09 FINE* *ESF1500-12 FINE* *ESF1500-15 FINE* *ESF1500-24 FINE* *ESF1500-28 FINE* *ESF1500-48 FINE* *VSF30-05 FINE* *VSF30-09 FINE* *VSF30-12 FINE* *VSF30-15 FINE* *VSF30-24 FINE* *VSF50-05 FINE* *VSF50-09 FINE* *VSF50-12 FINE* *VSF50-15 FINE* *VSF50-24 FINE* *VSF50A-05 FINE* *VSF50A-09 FINE* *VSF50A-12 FINE* *VSF50A-15 FINE* *VSF50A-24 FINE* *VSFL50-05 FINE* *VSFL50-09 FINE* *VSFL50-12 FINE* *VSFL50-15 FINE* *VSFL50-24 FINE* *VSF75-05 FINE* *VSF75-12 FINE* *VSF75-24 FINE* *VSF75-28 FINE* *VSF75-48 FINE* *VSF100-05 FINE* *VSF100-09 FINE* *VSF100-12 FINE* *VSF100-15 FINE* *VSF100-24 FINE* *VSF150-05 FINE* *VSF150-09 FINE* *VSF150-12 FINE* *VSF150-15 FINE* *VSF150-24 FINE* *VSF200-05 FINE* *VSF220-12 FINE* *VSF220-13.8 FINE* *VSF220-15 FINE* *VSF220-24 FINE* *VSF220-48 FINE* *VSF300-05 FINE* *VSF300-12 FINE* *VSF300-24 FINE* *VSF300-28 FINE* *VSF300-48 FINE* *VSF400-05 FINE* *VSF400-12 FINE* *VSF400-24 FINE* *VSF400-48 FINE* *VSF15-BBW FINE* *VSF15-BCW FINE* *VSF15-BDW FINE* *VSF15-DDW FINE* *VSF15-EEW FINE* *VSF30-BBW FINE* *VSF30-BCW FINE* *VSF30-BDW FINE* *VSF30-BHW FINE* *VSF30-DDW FINE* *VSF30-EEW FINE* *VSF50-BBW FINE* *VSF50-BDW FINE* *VSF50-BHW FINE* *VSF50-DDW FINE* *VSF50-EEW FINE* *VSF75-BBW FINE* *VSF75-BDW FINE* *VSF75-BHW FINE* *VSF100-BBW FINE* *VSF100-BDW FINE* *VSF100-BHW FINE* *VSF15-BDB FINE* *VSF15-DD FINE* *VSF15-EE FINE* *VSF30-BDB FINE* *VSF30-DD FINE* *VSF30-EE FINE* *VSF50-BDB FINE* *VSF50-DD FINE* *VSF50-EE FINE* *VSF75-BDB FINE* *VSF75-DD FINE* *VSF75-EE FINE* *VSF100-BDB FINE* *VSF100-DD FINE* *VSF100-EE FINE* *MSF15-05 FINE* *MSF15-09 FINE* *MSF15-12 FINE* *MSF15-15 FINE* *MSF15-24 FINE* *MSF25-3R3 FINE* *MSF25-05 FINE* *MSF25-09 FINE* *MSF25-12 FINE* *MSF25-15 FINE* *MSF25-24 FINE* *MSF25-48 FINE* *MSF35-3R3 FINE* *MSF35-05 FINE* *MSF35-09 FINE* *MSF35-12 FINE* *MSF35-15 FINE* *MSF35-24 FINE* *MSF35-48 FINE* *MSF50-3R3 FINE* *MSF50-05 FINE* *MSF50-09 FINE* *MSF50-12 FINE* *MSF50-15 FINE* *MSF50-24 FINE* *MSF50-48 FINE* *MSF60-3R3 FINE* *MSF60-05 FINE* *MSF60-09 FINE* *MSF60-12 FINE* *MSF60-15 FINE* *MSF60-24 FINE* *MSF60-48 FINE* *MSF80-3R3 FINE* *MSF80-05 FINE* *MSF80-09 FINE* *MSF80-12 FINE* *MSF80-15 FINE* *MSF80-24 FINE* *MSF80-28 FINE* *MSF80-36 FINE* *MSF80-48 FINE* *MSF100-3R3 FINE* *MSF100-05 FINE* *MSF100-09 FINE* *MSF100-12 FINE* *MSF100-15 FINE* *MSF100-24 FINE* *MSF100-28 FINE* *MSF100-36 FINE* *MSF100-48 FINE* *MSF150-3R3 FINE* *MSF150-05+A7397 FINE* *MSF150-12 FINE* *MSF150-15 FINE* *MSF150-24 FINE* *MSF150-28 FINE* *MSF150-36 FINE* *MSF150-48 FINE* *MSF200-3R3 FINE* *MSF200-5 FINE* *MSF200-12 FINE* *MSF200-15 FINE* *MSF200-24 FINE* *MSF200-28 FINE* *MSF200-36 FINE* *MSF200-48 FINE* *MSF300-3R3 FINE* *MSF300-5 FINE* *MSF300-12 FINE* *MSF300-15 FINE* *MSF300-24 FINE* *MSF300-28 FINE* *MSF300-36 FINE* *MSF300-48 FINE* *MSF30-BDW FINE* *MSF30-BHW FINE* *MSF50-BDW FINE* *MSF50-BHW FINE* *MSF60-BDW FINE* *MSF60-BHW FINE* *MSF80-BDW FINE* *MSF80-BHW FINE* *MSF100-BDW FINE* *MSF100-BHW FINE* *MSF30-BDB FINE* *MSF30-DD FINE* *MSF30-EE FINE* *MSF50-BDB FINE* *MSF50-DD FINE* *MSF50-EE FINE* *MSF50-BDH FINE* *MSF60-BDB FINE* *MSF60-DD FINE* *MSF60-EE FINE* *MSF60-BHD FINE* *MSF80-BDB FINE* *MSF80-DD FINE* *MSF80-EE FINE* *MSF80-BHD FINE* *MSF100-BDB FINE* *MSF100-DD FINE* *MSF100-EE FINE* *MSF100-BHD FINE* *ESP50-3R3 FINE* *ESP50-05 FINE* *ESP50-12 FINE* *ESP50-15 FINE* *ESP50-24 FINE* *ESP50-48 FINE* *ESP75-3R3 FINE* *ESP75-05 FINE* *ESP75-12 FINE* *ESP75-15 FINE* *ESP75-24 FINE* *ESP75-48 FINE* *ESP100-3R3 FINE* *ESP100-05 FINE* *ESP100-12 FINE* *ESP100-15 FINE* *ESP100-24 FINE* *ESP100-48 FINE* *ESP150-3R3 FINE* *ESP150-05 FINE* *ESP150-12 FINE* *ESP150-15 FINE* *ESP150-24 FINE* *ESP150-48 FINE* *MP300 FINE* *MP450 FINE* *MP650 FINE* *MP900 FINE* *MD150-S FINE* *MD300-S FINE* *MD150-BDW FINE* *SN-02P NOISE FILTER FINE* *SN-03P NOISE FILTER FINE* *SN-06P NOISE FILTER FINE* *SN-M01H-CM NOISE FILTER FINE* *SN-M03H-CM NOISE FILTER FINE* *SN-M06H-CM NOISE FILTER FINE* *SN-E5H-CM NOISE FILTER FINE* *SN-E6H-CM NOISE FILTER FINE* *SN-E10H-CM NOISE FILTER FINE* *SN-E15H-CM NOISE FILTER FINE* *SN-E20H-CM NOISE FILTER FINE* *SUP-E30H-CM NOISE FILTER FINE* *SUP-E40H-CM NOISE FILTER FINE* *SUP-E50H-CM NOISE FILTER FINE* *SUP-E60H-CM NOISE FILTER FINE* *SUP-E70H-CM NOISE FILTER FINE* *SAS-2080 NOISE FILTER FINE* *SAS-2100 NOISE FILTER FINE* *SAS-2120 NOISE FILTER FINE* *SAS-4080 NOISE FILTER FINE* *SAS-4100 NOISE FILTER FINE* *SAS-4120 NOISE FILTER FINE* *SEN-2005 NOISE FILTER FINE* *SEN-2010 NOISE FILTER FINE* *SEN-2020 NOISE FILTER FINE* *SEN-2030 NOISE FILTER FINE* *SEN-4005 NOISE FILTER FINE* *SEN-4010 NOISE FILTER FINE* *SEN-4020 NOISE FILTER FINE* *SEN-4030 NOISE FILTER FINE* *SAN-2040 NOISE FILTER FINE* *SAN-2050 NOISE FILTER FINE* *SAN-4040 NOISE FILTER FINE* *SAN-4050 NOISE FILTER FINE* *SEC-2005 NOISE FILTER FINE* *SEC-2010 NOISE FILTER FINE* *SEC-2020 NOISE FILTER FINE* *SEC-2030 NOISE FILTER FINE* *SEC-4005 NOISE FILTER FINE* *SEC-4010 NOISE FILTER FINE* *SEC-4020 NOISE FILTER FINE* *SEC-4030 NOISE FILTER FINE* *SAC-2040 NOISE FILTER FINE* *SAC-2050 NOISE FILTER FINE* *SAC-4040 NOISE FILTER FINE* *SAC-4050 NOISE FILTER FINE* *SPL-2001 NOISE FILTER FINE* *SPL-201R6 NOISE FILTER FINE* *SPL-202R5 NOISE FILTER FINE* *SPL-203R6 NOISE FILTER FINE* *TES-2005 NOISE FILTER FINE* *TES-2010 NOISE FILTER FINE* *TES-2020 NOISE FILTER FINE* *TES-2030 NOISE FILTER FINE* *TES-4005 NOISE FILTER FINE* *TES-4010 NOISE FILTER FINE* *TES-4020 NOISE FILTER FINE* *TES-4030 NOISE FILTER FINE* *TAS-2040 NOISE FILTER FINE* *TAS-2050 NOISE FILTER FINE* *TAS-2060 NOISE FILTER FINE* *TAS-2080 NOISE FILTER FINE* *TAS-4030 NOISE FILTER FINE* *TAS-4040 NOISE FILTER FINE* *TAS-4050 NOISE FILTER FINE* *TAS-4060 NOISE FILTER FINE* *TAS-4070 NOISE FILTER FINE* *TAS-4080 NOISE FILTER FINE* *TAS-4100 NOISE FILTER FINE* *FTN-E5H-CM NOISE FILTER FINE* *FTN-E10H-CM NOISE FILTER FINE* *FTN-E20H-CM NOISE FILTER FINE* *FTN-E30H-CM NOISE FILTER FINE* *FTN-4005 NOISE FILTER FINE* *FTN-4010 NOISE FILTER FINE* *FTN-4020 NOISE FILTER FINE* *FTN-4030 NOISE FILTER FINE* *TAN-2030 NOISE FILTER FINE* *TAN-2040 NOISE FILTER FINE* *TAN-2050 NOISE FILTER FINE* *TAN-4030 NOISE FILTER FINE* *TAN-4040 NOISE FILTER FINE* *TAN-4050 NOISE FILTER FINE* *TEC-2005 NOISE FILTER FINE* *TEC-2010 NOISE FILTER FINE* *TEC-2020 NOISE FILTER FINE* *TEC-4005 NOISE FILTER FINE* *TEC-4010 NOISE FILTER FINE* *TEC-4020 NOISE FILTER FINE* *TAC-2030 NOISE FILTER FINE* *TAC-2040 NOISE FILTER FINE* *TAC-2050 NOISE FILTER FINE* *TAC-4030 NOISE FILTER FINE* *TAC-4040 NOISE FILTER FINE* *TAC-4050 NOISE FILTER FINE* *SFA2555 FINE* *SFA2585 FINE* *SFA25110 FINE* *SFA25140 FINE* *SFA25170 FINE* *SFD2555 FINE* *SFD2585 FINE* *SFD25110 FINE* *SFD25140 FINE* *SFD25170 FINE* *SFA4040 FINE* *SFA4055 FINE* *SFA4085 FINE* *SFA40110 FINE* *SFA40140 FINE* *SFA40170 FINE* *SFD4040 FINE* *SFD4055 FINE* *SFD4085 FINE* *SFD40110 FINE* *SFD40140 FINE* *SFD40170 FINE* *FSA2416 FINE* *FSA2425 FINE* *FSA2440 FINE* *FSD2416 FINE* *FSD2425 FINE* *FSD2440 FINE* *3FSD2416 FINE* *3FSD2425 FINE* *3FSD2440 FINE* *FRD2416 FINE* *FRD2425 FINE* *FRD2440 FINE* *FDD2510 FINE* *FDD2520 FINE* *FDD2530 FINE* *3FSA2416 FINE* *3FSA2425 FINE* *3FSA2440 FINE* *SJ2509HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ2509HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1725HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1725HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1723HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1723HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1538HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1538HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1238HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1238HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1238MA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1238MA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1238LA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1238LA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1225HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1225HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1225LA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ1225LA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ9225HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ9225HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ8038HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ8038HA2 AC FAN MOTOR FINE* *SJ8025HA1 AC FAN MOTOR FINE* *SJ8025HA2 AC FAN MOTOR FINE* *X0401012L DC FAN MOTOR FINE* *X0401012M DC FAN MOTOR FINE* *X0401012H DC FAN MOTOR FINE* *RL2T X0402012L DC FAN MOTOR FINE* *RL2T X0402012M DC FAN MOTOR FINE* *RL2T X0402012H DC FAN MOTOR FINE* *RL2T X0402012HH DC FAN MOTOR FINE* *RL2T X0402012EH DC FAN MOTOR FINE* *X0501012L DC FAN MOTOR FINE* *X0501012M DC FAN MOTOR FINE* *X0501012H DC FAN MOTOR FINE* *X0501512LB DC FAN MOTOR FINE* *X0501512MB DC FAN MOTOR FINE* *X0501512HB DC FAN MOTOR FINE* *X0601012L DC FAN MOTOR FINE* *X0601012M DC FAN MOTOR FINE* *X0601012H DC FAN MOTOR FINE* *X0601012HH DC FAN MOTOR FINE* *X0601512Y DC FAN MOTOR FINE* *X0601512M DC FAN MOTOR FINE* *X0601512H DC FAN MOTOR FINE* *X0601512LB DC FAN MOTOR FINE* *X0601512MB DC FAN MOTOR FINE* *X0601512HB DC FAN MOTOR FINE* *X0602012L DC FAN MOTOR FINE* *X0602012M DC FAN MOTOR FINE* *X0602012H DC FAN MOTOR FINE* *X0602512L DC FAN MOTOR FINE* *X0602512H DC FAN MOTOR FINE* *X0602512H DC FAN MOTOR FINE* *X0602512HH DC FAN MOTOR FINE* *B0701512L DC FAN MOTOR FINE* *B0701512M DC FAN MOTOR FINE* *B0701512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0701512LB DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0701512MB DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0701512HB DC FAN MOTOR FINE* *X0701512LC DC FAN MOTOR FINE* *X0701512MC DC FAN MOTOR FINE* *X0701512HC DC FAN MOTOR FINE* *X0701512HHC DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0702012L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0702012M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0702012H DC FAN MOTOR FINE* *X0702512L DC FAN MOTOR FINE* *X0702512M DC FAN MOTOR FINE* *X0702512H DC FAN MOTOR FINE* *X0702512HH DC FAN MOTOR FINE* *X0801512L DC FAN MOTOR FINE* *X0801512M DC FAN MOTOR FINE* *X0801512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0801512L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0801512M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0801512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0802012L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0802012M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0802012H DC FAN MOTOR FINE* *X01138812Y DC FAN MOTOR FINE* *X01138812M DC FAN MOTOR FINE* *X01138812H DC FAN MOTOR FINE* *X0802512LD DC FAN MOTOR FINE* *X0802512MD DC FAN MOTOR FINE* *X0802512HD DC FAN MOTOR FINE* *X0802512LG DC FAN MOTOR FINE* *X0802512MG DC FAN MOTOR FINE* *X0802512HG DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0802512L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0802512M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0802512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0802512HH DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0921512L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0921512M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0921512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0921512HH DC FAN MOTOR FINE* *X07138812L DC FAN MOTOR FINE* *X07138812M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0922512L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0922512M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X0922512H DC FAN MOTOR FINE* *X092512LW DC FAN MOTOR FINE* *X092512MW DC FAN MOTOR FINE* *X092512HW DC FAN MOTOR FINE* *X092512HHW DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1002512Y DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1002512M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1002512H DC FAN MOTOR FINE* *B1201512L DC FAN MOTOR FINE* *B1201512M DC FAN MOTOR FINE* *B1201512H DC FAN MOTOR FINE* *B1202012L DC FAN MOTOR FINE* *B1202012L DC FAN MOTOR FINE* *B1202012M DC FAN MOTOR FINE* *B1202012H DC FAN MOTOR FINE* *X1202512L DC FAN MOTOR FINE* *X1202512M DC FAN MOTOR FINE* *X1202512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1202512L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1202512M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1202512H DC FAN MOTOR FINE* *B1203812L DC FAN MOTOR FINE* *B1203812M DC FAN MOTOR FINE* *B1203812H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1352512L DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1352512M DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1352512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1352512LB DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1352512LM DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1352512LH DC FAN MOTOR FINE* *X1402512L DC FAN MOTOR FINE* *X1402512M DC FAN MOTOR FINE* *X1402512H DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1402512LB DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1402512MB DC FAN MOTOR FINE* *RL4T X1402512HB DC FAN MOTOR FINE* *CM200E3U-12H MITSUB* *7MBP150RA-060 FUJI* *30L6P45 * *SW08PCR075 WESTCODE* *C44FGP6200ZE0J KEMET* *C44HGP6100ZA0J KEMET* *C44FGP6150ZA0J KEMET* *C44FGR6250ZA0J KEMET* *C44FGR6300Z0J KEMET* *C44BWFI3470ZA0J KEMET* *C44BWFI3470ZA0J KEMET* *C44BXFP4100ZB0J KEMET* *IXGH40N60C2D1 IXYS* *C440C103J1G5CA7200 KEMET* *C440C103J1G5CA-TR KEMET* *C440C103J1G5TA7200 KEMET* *C440C103J5G5CA7200 KEMET* *C440C103J5G5CA-TR KEMET* *C440C103J5G5TA7200 KEMET* *C440C103K5G5CA7200 KEMET* *C440C104K1R5CA7200 KEMET* *C440C104M1R5CA KEMET* *C440C105K5R5TA KEMET* *C440C105M5U5CA KEMET* *C440C105M5U5CA7200 KEMET* *C440C105M5U5CATR KEMET* *C440C105M5U5TA7200 KEMET* *C440C105Z5U5CA KEMET* *C440C10J1G5CA KEMET* *C440C124KAR5TA KEMET* *C440C153J1G5CA KEMET* *C440C153J1G5CA7200 KEMET* *C440C153J5G5TA7200 KEMET* *C440C154K1R5CA7200 KEMET* *C440C154K1R5TA7200 KEMET* *C440C224M1U5CA720 KEMET* *C440C224M1U5CATR KEMET* *C440C224M1U5HA KEMET* *C440C224M1U5TA7200 KEMET* *C440C224Z1U5CA KEMET* *C440C334K5R5CA7200 KEMET* *C440C334K5R5CA-TR KEMET* *C440C334K5R5TA7200 KEMET* *C440C474K5R5CA7200 KEMET* *C440C474K5R5TA7200 KEMET* *C440C564M5U5CA KEMET* *C440C684M5U5TA KEMET* *C440C684M5U5TA KEMET* *C440C684Z5U5CA KEMET* *FF300R12KT4 INFINE* *DSEP60-06A IXYS* *DSEP60-12A IXYS* *DSEP60-03A IXYS* *N1132NC300 WESTCODE* *N980CH16 WESTCODE* *25F120 VISHAY* *25FR120 VISHAY* *25RIA120 * *PM50CSD060 MITSUB* *WYNH1C10Z4 WY* *WYNH1C15Z4 WY* *WYNH1C25Z4 WY* *WYNH1C40Z4 WY* *WYNH1C50Z4 WY* *WYNH1C60Z4 WY* *WYNH1C80Z4 WY* *WYNH1C10Z40 WY* *WYNH1C15Z40 WY* *WYNH1C25Z40 WY* *WYNH1C40Z40 WY* *WYNH1C50Z40 WY* *WYNH1C60Z40 WY* *WYNH1C80Z40 WY* *WYH1C10Z4 / R4 WY* *WYH1C20Z4 / R4 WY* *WYH1C30Z4 / R4 WY* *WYH1C40Z4 / R4 WY* *WYH1C50Z4 / R4 WY* *WYH1C60Z4 / R4 WY* *WYH1C80Z4 / R4 WY* *WYH1C10Z40 / R40 WY* *WYH1C20Z40 / R40 WY* *WYH1C30Z40 / R40 WY* *6MBP100RA060 FUJI* *VS-25F120 VISHAY* *VS-25FR120 VISHAY* *PT150S8 NI* *PDH1008 NI* *SKHI22BR SEMIKR* *T700163504BY PRX* *VS-ST230C16C0 VISHAY* *ST230C16C0 VISHAY* *IXFN48N50Q IXYS* *DDB6U205N12L EUPEC* *ETN35-030 FUJI* *IXFN44N50 IXYS* *IXFN44N50P IXYS* *IXFN44N50Q IXYS* *CM400DY-12NF MITSUB* *CM400DY-24NF MITSUB* *1N5829 20V 10W MICROC* *QM200HA-H MITSUB* *RV24YN TOCOS* *SI-7230M SANKEN* *PT10016 NI* *TD2420Q CRYDOM* *D53TP50D CRYDOM* *D53TP50C-10 CRYDOM* *D53TP25D CRYDOM* *TD2410 CRYDOM* *170M1596 BUSSMA* *170M2669 BUSSMA* *STT253GK16PT SIRECT* *170M2659 BUSSMA* *170M2658 BUSSMA* *JR61-100 JW* *JR61-30 JW* *JR61-50 JW* *M0859LC160 WESTCO* *M0859LC140 WESTCO* *M0859LC120 WESTCO* *SM16CXC924 WESTCO* *SM16CXC724 WESTCO* *JR61-40A JW* *JR61-60A JW* *JR62-90 JW* *JR63-150 JW* *JR61-70A JW* *3108NL-04W-B29 NMB* *MDB20A6 HITACHI* *ET439 FUJI* *KT224515 150A 450V PRX* *CM200DY-12H MITSUB* *TD162N06KOF EUPEC* *CM1200HA-24J MITSUB* *FS100R12KE3 EUPEC* *SKM150GB128D SEMIKR* *T820189004DN PRX* *T820149004DN PRX* *T820169004DN PRX* *6DI50MA-050 FUJI* *IXFN140N30P IXYS* *P125 VISHAY* *C4CAWUC3150AA1J KEMET* *STK65055III-Y SANYO* *DWM2F60N120 DAWIN* *DWM2F90N040 DAWIN* *DWM2F90N060 DAWIN* *SSG100C80 SANREX* *SSG150C120 SANREX* *SSG300C120 SANREX* *SSG300C80 SANREX* *5SGA30L2501 ABB* *5STP18M6500 ABB* *FG6000AU-120D ABB* *SKM600GB066D SEMIKR* *R210CH14FKO WESTCO* *R210CH16 WESTCO* *R200CH21F2H6 WESTCO* *R200CH21F2H5 WESTCO* *SW16FHR400 WESTCO* *SW16PHR400 WESTCO* *170M1369 BUSSMA* *170M1419 BUSSMA* *N980CH18 WESTCO* *SO947460 CELDUC* *N2046NS160 WESTCO* *N2046NS120 WESTCO* *VUO105-16N07 IXYS* *JR31-60 JW* *JR62-125 JW* *DSEK60-06A IXYS* *IRKL142-16 IR* *2410ML-05W-B79 NMB* *4715KL-04W-B39 NMB* *PM75RSA060 MITSUB* *N0676YS160 WESTCO* *SKM400GA12T4 SEMIKR* *T71-350-24 SCR 350A2400V LAMINA* *SKKE162/08 SEMIKR* *5STP27F0600 ABB* *5STP2706F0001 ABB* *SKM100GB063D SEMIKR* *3108NL-04W-B59 NMB* *QF20AA60 SANREX* *D61X400-12 LAMINA* *D61X400R-12 LAMINA* *D61X300-12IN LAMINA* *2404KL-04W-B40 NMB* *2404KL-04W-B49 NMB* *2404KL-04W-B50 NMB* *2404KL-04W-B59 NMB* *SDD60N16B SIRECT* *SDD100N16 SIRECT* *PGH1508AM NI* *SKM300GB12T4 SEMIKR* *CM100E3Y-24NF MITSUB* *PS22053 MITSUB* *MCC200-16I01 IXYS* *N1802NS160 WESTCO* *HFA140NJ60C IR* *PM400DHA060 MITSUB* *N1479NS300 WESTCO* *HD4850 CRYDOM* *J2N5250 * *MG100G2DL1 TOSHIB* *SKKT27-16E SEMIKR* *SKKT26/16 SEMIKR* *IRKD56/16 VISHAY* *IRKD56/12 VISHAY* *SKKT26/12 SEMIKR* *PM75RSD060 MITSUB* *T9G0161203DH PRX* *LUH200G603Z LS* *LUH100G602Z LS* *LUH75G602Z LS* *RM20HA-20F MITSUB* *2MBI200U2A-060 FUJI* *2MBI100U2A-060 FUJI* *2MBI300U2A-060 FUJI* *2MBI400U2A-060 FUJI* *C448BUF460AV * *S18CF12A2 * *R7S01616 PRX* *R7S01612 PRX* *W2058LC120 WESTCO* *HD4890 CRYDOM* *T5807N04 EUPEC* *3R3TI30E-080 FUJI* *VUO82-16N07 IXYS* *2410SB-04W-B20 NMB* *2410SB-04W-B29 NMB* *2410SB-04W-B30 NMB* *2410SB-04W-B40 NMB* *2410SB-04W-B49 NMB* *2410SB-04W-B50 NMB* *2410SB-04W-B59 NMB* *2410SB-05W-B20 NMB* *2410SB-05W-B30 NMB* *2410SB-05W-B40 NMB* *CVM75BB160 SANREX* *7MBI75N-060 FUJI* *3110KL-04W-B59 NMB* *3110KL-04W-B49 NMB* *3110KL-04W-B79 NMB* *3110KL-04W-B69 NMB* *XBPW4050D CRYDOM* *SKD30/16A1 SEMIKR* *SKD30/16 SEMIKR* *QM75TX1-H MITSUB* *QM75TX1-HB MITSUB* *6MBP20RTA060 FUJI* *DD60GB80 SANREX* *61MQ60 NI* *SKKT323/16E SEMIKR* *SR-60 KEM* *SR-30 KEM* *SR-30T KEM* *W2958NC300 WESTCO* *W2958NC280 WESTCO* *W2958NC320 WESTCO* *W2958NC340 WESTCO* *W2958NC350 WESTCO* *W4307ZC300 WESTCO* *W2624NC250 WESTCO* *5STP18F1800 ABB* *5STP24L2800 ABB* *CS1300-16 IXYS* *W1263YC160 WESTCO* *W1263YC200 WESTCO* *W1263YC250 WESTCO* *W4543NC060 WESTCO* *N3012ZD260 WESTCO* *PM200CSD060 MITSUB* *PGH5016AM NI* *PGH7516AM NI* *3110KL-05W-B39 NMB* *PS21563 MITSUB* *WYR1H10C50Z4 WY* *WYH1C30Z40 / R40 WY* *WYH1C50Z40 / R40 WY* *WYH1C60Z40 / R40 WY* *WYH1C80Z40 / R40 WY* *WYLH1C10Z4 WY* *WYLH1C15Z4 WY* *WYLH1C25Z4 WY* *WYLH1C40Z4 WY* *WYLH1C10Z40 WY* *WYLH1C15Z40 WY* *WYLH1C25Z40 WY* *WYLH1C40Z40 WY* *WYVH10Z4 WY* *WYVH10Z40 WY* *WYVH15Z4 WY* *WYVH15Z40 WY* *WYMH1C60Z4 / R4 WY* *WYMH1C80Z4 / R4 WY* *WYMH1C100Z4 / R4 WY* *WYMH1C150Z4 / R4 WY* *WYMH1C60Z40 / R40 WY* *WYMH1C80Z40 / R40 WY* *WYMH1C100Z40 / R40 WY* *WYMH1C150Z40 / R40 WY* *WY3G3C10Z4 / R4 WY* *WY3G3C20Z4 / R4 WY* *WY3G3C30Z4 / R4 WY* *WY3G3C40Z4 / R4 WY* *WY3G3C50Z4 / R4 WY* *WY3G3C60Z4 / R4 WY* *WY3G3C80Z4 / R4 WY* *WY3G3C10Z40 / R40 WY* *WY3G3C20Z40 / R40 WY* *WY3G3C30Z40 / R40 WY* *WY3G3C40Z40 / R40 WY* *WY3G3C50Z40 / R40 WY* *WY3G3C60Z40 / R40 WY* *WY3G3C80Z40 / R40 WY* *WYL3G3C10Z4/R4 WY* *WYL3G3C15Z4/R4 WY* *WYL3G3C25Z4/R4 WY* *WYL3G3C40Z4/R4 WY* *WYL3G3C50Z4/R4 WY* *WYL3G3C60Z4/R4 WY* *WYL3G3C80Z4/R4 WY* *WYL3G3C10Z40/R40 WY* *WYL3G3C15Z40/R40 WY* *WYL3G3C25Z40/R40 WY* *WYL3G3C40Z40/R40 WY* *WYL3G3C50Z40/R40 WY* *WYL3G3C60Z40/R40 WY* *WYL3G3C80Z40/R40 WY* *WYN3G3C10Z4 / R4 WY* *WYN3G3C15Z4 / R4 WY* *WYN3G3C20Z4 / R4 WY* *WYN3G3C25Z4 / R4 WY* *WYN3G3C30Z4 / R4 WY* *WYN3G3C40Z4 / R4 WY* *WYN3G3C50Z4 / R4 WY* *WYN3G3C60Z4 / R4 WY* *WYN3G3C80Z4 / R4 WY* *WYN3G3C10Z40 / R40 WY* *WYN3G3C15Z40 / R40 WY* *WYN3G3C20Z40 / R40 WY* *WYN3G3C25Z40 / R40 WY* *WYN3G3C30Z40 / R40 WY* *WYN3G3C40Z40 / R40 WY* *WYN3G3C50Z40 / R40 WY* *WYN3G3C60Z40 / R40 WY* *WYN3G3C80Z40 / R40 WY* *WY3H3C10Z4 / R4 WY* *WY3H3C20Z4 / R4 WY* *WY3H3C30Z4 / R4 WY* *WY3H3C50Z4 / R4 WY* *WY3H3C60Z4 / R4 WY* *WY3H3C80Z4 / R4 WY* *WY3H3C10Z40 / R40 WY* *WY3H3C20Z40 / R40 WY* *WY3H3C30Z40 / R40 WY* *WY3H3C40Z40 / R40 WY* *WY3H3C50Z40 / R40 WY* *WY3H3C60Z40 / R40 WY* *WY3H3C80Z40 / R40 WY* *2MBI200PB-140 FUJI* *WYPM1C203D4 WY* *WYPS1C203D4 WY* *WYSC1C0510D4 WY* *WYSC1C105D4 WY* *WYSC1C203D4 WY* *WYR1C0310D4 WY* *WYR1C0505D4 WY* *WYR1C103D4 WY* *WYR1C201D4 WY* *WYMY1C203D4 WY* *WYMY2C201D4 WY* *WYLY1C203D4 WY* *WYNSG1C205D4 WY* *WYNSG1C210D4 WY* *WYNSG1C220D4 WY* *WYNSG1C230D4 WY* *WYNSG1C240D4 WY* *WYNSH1C505D4 WY* *WYNSH1C510D4 WY* *WYNSH1C520D4 WY* *WYMS1C0505D4 WY* *WYMS1C0510D4 WY* *WYMS1C0520D4 WY* *WYMS1C0530D4 WY* *WYMS1C0540D4 WY* *WYMS1C105D4 WY* *WYMS1C110D4 WY* *WYMS1C120D4 WY* *WYMS1C130D4 WY* *WYMS1C140D4 WY* *WYMS1C505D4 WY* *WYMS1C510D4 WY* *WYMS1C210D4 WY* *WYMS1C220D4 WY* *WYMS1C520D4 WY* *WY3G2PC15R4 WY* *WY3G2PC25R4 WY* *WY3G2PC40R4 WY* *WY3G2PC15R40 WY* *WY3G2PC25R40 WY* *WY3G2PC40R40 WY* *WY3H2PC15R4 WY* *WY3H2PC25R4 WY* *WY3H2PC40R4 WY* *WY3H2PC15R40 WY* *WY3H2PC25R40 WY* *WY3H2PC40R40 WY* *WYFM3G3C60Z4 / R4 WY* *WYFM3G3C80Z4 / R4 WY* *WYFM3G3C100Z4 / R4 WY* *WYFM3G3C150Z4 / R4 WY* *WYFM3G3C60Z40 / R40 WY* *WYFM3G3C80Z40 / R40 WY* *WYFM3G3C100Z40 / R40 WY* *WYFM3G3C150Z40 / R40 WY* *WYFG1C50Z4 / R4 WY* *WYFG1C60Z4 / R4 WY* *WYFG1C80Z4 / R4 WY* *WYFG1C50Z40 / R40 WY* *WYFG1C60Z40 / R40 WY* *WYFG1C80Z40 / R40 WY* *WYF3G3C30Z4 / R4 WY* *WYF3G3C40Z4 / R4 WY* *WYF3G3C50Z4 / R4 WY* *WYF3G3C60Z4 / R4 WY* *WYF3G3C80Z4 / R4 WY* *WYF3G3C30Z40 / R40 WY* *WYF3G3C40Z40 / R40 WY* *WYF3G3C50Z40 / R40 WY* *WYF3G3C80Z40 / R40 WY* *WYFMH1C60Z4 / R4 WY* *WYFMH1C80Z4 / R4 WY* *WYFMH1C150Z4 / R4 WY* *WYFMH1C60Z40 / R40 WY* *WYFMH1C80Z40 / R40 WY* *WYFMH1C100Z40 / R40 WY* *WYFMH1C100Z4 / R4 WY* *WYFMH1C150Z40 / R40 WY* *WYFM3H3C60Z4 / R4 WY* *WYFM3H3C80Z4 / R4 WY* *WYFM3H3C100Z4 / R4 WY* *WYFM3H3C150Z4 / R4 WY* *WYFM3H3C60Z40 / R40 WY* *WYFM3H3C80Z40 / R40 WY* *WYFM3H3C100Z40 / R40 WY* *WYFM3H3C150Z40 / R40 WY* *WYFH1C50Z4 / R4 WY* *WYFH1C60Z4 / R4 WY* *WYFH1C80Z4 / R4 WY* *WYFH1C50Z40 / R40 WY* *WYFH1C60Z40 / R40 WY* *WYFH1C80Z40 / R40 WY* *WYF3H3C30Z4 / R4 WY* *WYF3H3C40Z4 / R4 WY* *WYF3H3C50Z4 / R4 WY* *WYF3H3C60Z4 / R4 WY* *WYF3H3C80Z4 / R4 WY* *WYF3H3C30Z40 / R40 WY* *WYF3H3C40Z40 / R40 WY* *WYF3H3C50Z40 / R40 WY* *WYF3H3C60Z40 / R40 WY* *WYF3H3C80Z40 / R40 WY* *WYFH1C230D4 WY* *WYFH1C240D4 WY* *WYFH1C530D4 WY* *WYFMH1C550D4 WY* *WYFMH1C575D4 WY* *WYFMH1C5100D4 WY* *WYFMH1C5200D4 WY* *WYFMH1C12300D4 WY* *WYFMH1C12400D4 WY* *WYPS1P WY* *WYPS2P WY* *WYPS2PR WY* *WYPS4P WY* *WYPS4PR WY* *WYPS6P WY* *WYPS6PR WY* *WYPS8P WY* *WYPS8PR WY* *WYPS10P WY* *WYPS10PR WY* *WYPS16P WY* *WYGA1P4 WY* *WYGB1P4 WY* *WYGB1PD WY* *WYGB1P1 WY* *WYGA1P1 WY* *WYGA1P2 WY* *SKM800GA126D SEMIKR* *SKM600GA124D SEMIKR* *SKM600GB126D SEMIKR* *SKM600GA125D SEMIKR* *SKM600GA12T4 SEMIKR* *SKM145GB124D SEMIKR* *SKM145GB128D SEMIKR* *VS-150K30A VISHAY* *VS-150K40A VISHAY* *VS-150KR30A VISHAY* *VS-150KR40A VISHAY* *40HF160 VISHAY* *40HFR160 VISHAY* *40HF120 VISHAY* *40HFR120 VISHAY* *VS-70HF120 VISHAY* *VS-70HF160 VISHAY* *VS-70HFL100S05 VISHAY* *VS-70HFLR100S05 VISHAY* *VS-70HFR120 VISHAY* *VS-70HFR160 VISHAY* *150K30A VISHAY* *150K40A VISHAY* *150KR30A VISHAY* *150KR40A VISHAY* *SKKT106/16E SEMIKR* *MCC310-16I01 IXYS* *FG3000DV-90DA MITSUB* *QM600HA-2H MITSUB* *MG30D6EL1 TOSHIB* *LD431650NA PRX* *2MBI100N-120 FUJI* *2MBI200N-120 FUJI* *2MBI300N-120 FUJI* *DDB6U85N12L EUPEC* *DDB6U85N12R EUPEC* *DDB6U110N14K EUPEC* *DDB6U110N16K EUPEC* *DDB6U110N08K EUPEC* *DDB6U85N16L EUPEC* *4715KL-04W-B50 NMB* *4715KL-04W-B59 NMB* *4715KL-04W-B49 NMB* *IXGH40N60C2 IXYS* *3610KL-04W-B59 NMB* *3610KL-04W-B49 NMB* *3610KL-04W-B39 NMB* *3610KL-04W-B29 NMB* *3610KL-04W-B19 NMB* *3610KL-04W-B60 NMB* *3610KL-04W-B69 NMB* *70MA160 IR* *CM100DY-24NF MITSUB* *RV24YN20SB202 TOCOS* *RV24YN20SB102 TOCOS* *DF150BA160 SANREX* *2004KL-04W-B59 NMB* *2004KL-04W-B39 NMB* *2004KL-04W-B49 NMB* *L522F CRYDOM* *IXFN73N30 IXYS* *DS110-12F IXYS* *D51T1X-150R-16 LAMINA* *DSI110-12F IXYS* *D51T1X150-12 LAMINA* *D61-300-12 IXYS* *DSEC60-12A IXYS* *DSEI12-06A IXYS* *DSEI20-12A IXYS* *DSI35-06A IXYS* *DSI35-08A IXYS* *F6R3R EDAL* *F7S3 EDAL* *F7S3R EDAL* *SKR71-16A IXYS* *SM06PCR070-1 WESTCODE* *SM15MCR054 EDAL* *SM16PCR050 EDAL* *SM17MCN054 WESTCODE* *SM17MCR054 WESTCODE* *N0628SA160 WESTCODE* *N0628RA160 WESTCODE* *IR300U40 VISHAY* *IR300UR40 VISHAY* *IR300U60 VISHAY* *IR300UR60 VISHAY* *DG20AA80 SANREX* *DSEI12-10A IXYS* *DSEI12-12A IXYS* *TNR12G241K MARCON* *12G241K MARCON* *10V221K MARCON* *VUO82-16NO7 IXYS* *WYSP-15S05P WY* *WYSP-15S24P WY* *WYSP-30S05P WY* *WYSP-30S24P WY* *WYSP-10S05D WY* *WYSP-10S12D WY* *WYSP-10S24D WY* *WYSP-20S12D WY* *WYSP-20S24D WY* *WYSP-30S05D WY* *WYSP-30S12D WY* *WYSP-30S24D WY* *WYSP-50S12D WY* *WYSP-50S24D WY* *WYSP-75S12D WY* *WYSP-75S24D WY* *WYSP-100S12D WY* *WYSP-100S24D WY* *WYSP-120S12D WY* *WYSP-120S24D WY* *WYSP-150S12D WY* *WYSP-150S24D WY* *WYNSP-10S05A WY* *WYNSP-10S12A WY* *WYNSP-10S24A WY* *WYNSP-10S48A WY* *WYNSP-20S05A WY* *WYNSP-20S12A WY* *WYNSP-20S24A WY* *WYNSP-20S48A WY* *WYNSP-30S05A WY* *WYNSP-30S12A WY* *WYNSP-30S24A WY* *WYNSP-30S48A WY* *WYNSP-50S05A WY* *WYNSP-50S12A WY* *WYNSP-50S24A WY* *WYNSP-50S48A WY* *WYNSP-75S05AP WY* *WYNSP-75S12AP WY* *WYNSP-75S24AP WY* *WYNSP-75S48AP WY* *WYNSP-100S05AP WY* *WYNSP-100S12AP WY* *WYNSP-100S24AP WY* *WYNSP-100S48AP WY* *WYNSP-120S05AP WY* *WYNSP-120S12AP WY* *WYNSP-120S24AP WY* *WYNSP-120S48AP WY* *WYNSP-150S05AP WY* *WYNSP-150S12AP WY* *WYNSP-150S24AP WY* *WYNSP-150S48AP WY* *WYNSP-200S05AP WY* *WYNSP-200S12AP WY* *WYNSP-200S24AP WY* *WYNSP-200S48AP WY* *WYNSP-250S05AP WY* *WYNSP-250S12AP WY* *WYNSP-250S24AP WY* *WYNSP-250S48AP WY* *WYNSP-300S05AP WY* *WYNSP-300S12AP WY* *WYNSP-300S24AP WY* *WYNSP-300S48AP WY* *WYSP-15S05B WY* *WYSP-15S09B WY* *WYSP-15S12B WY* *WYSP-15S15B WY* *WYSP-15S24B WY* *WYSP-15S48B WY* *WYSP-30S05B WY* *WYSP-30S09B WY* *WYSP-30S12B WY* *WYSP-30S15B WY* *WYSP-30S24B WY* *WYSP-30S48B WY* *WYSP-50S05B WY* *WYSP-50S09B WY* *WYSP-50S12B WY* *WYSP-50S15B WY* *WYSP-50S24B WY* *WYSP-50S48B WY* *WYSP-75S05B WY* *WYSP-75S09B WY* *WYSP-75S12B WY* *WYSP-75S15B WY* *WYSP-75S24B WY* *WYSP-100S05A WY* *WYSP-100S12A WY* *WYSP-100S15A WY* *WYSP-100S24A WY* *WYSP-100S48A WY* *WYSP-120S05A WY* *WYSP-120S12A WY* *WYSP-120S15A WY* *WYSP-120S24A WY* *WYSP-120S48A WY* *WYSP-150S05A WY* *WYSP-150S12A WY* *WYSP-150S24A WY* *WYSP-150S48A WY* *WYSP-200S05A WY* *WYSP-200S12A WY* *WYSP-200S15A WY* *WYSP-200S24A WY* *WYSP-200S48A WY* *WYSP-220S05A WY* *WYSP-220S12A WY* *WYSP-220S15A WY* *WYSP-220S24A WY* *WYSP-220S48A WY* *WYSP-250S12A WY* *WYSP-250S15A WY* *WYSP-250S24A WY* *WYSP-250S48A WY* *WYSP-300S05A WY* *WYSP-300S12A WY* *WYSP-300S15A WY* *WYSP-300S24A WY* *WYSP-300S48A WY* *WYSP-500S24A WY* *WYSP-500S05C WY* *WYSP-500S12C WY* *WYSP-500S24C WY* *WYSP-500S48C WY* *WYSP-600S05C WY* *WYSP-600S12C WY* *WYSP-600S24C WY* *WYSP-600S48C WY* *WYSP-750S12C WY* *WYSP-750S24C WY* *WYSP-750S48C WY* *WYSP-600S05CP WY* *WYSP-600S12CP WY* *WYSP-600S24CP WY* *WYSP-600S48CP WY* *WYSP-1000S05C (1000W) WY* *WYSP-1000S12C (1000W) WY* *WYSP-1000S24C (1000W) WY* *WYSP-1000S48C (1000W) WY* *WYSP-1200S05C (1200W) WY* *WYSP-1200S12C (1200W) WY* *WYSP-1200S24C (1200W) WY* *WYSP-1200S48C (1200W) WY* *WYSP-1500S05C (1500W) WY* *WYSP-1500S12C (1500W) WY* *WYSP-1500S24C (1500W) WY* *WYSP-1500S48C (1500W) WY* *6MBI15GS-060 FUJI* *PGH1008AM NI* *PDH1508 NI* *LD431850NA PRX* *24870-705-01 EUPEC* *1604KL-04W-B39 NMB* *1604KL-04W-B40 NMB* *1604KL-04W-B50 NMB* *1604KL-04W-B59-B00 NMB* *1604KL-04W-B30 NMB* *6RI60E-080 FUJI* *SKKT15/12 SEMIKR* *SKKT15/06 SEMIKR* *BSM150GB120DN11 EUPEC* *SKM300GB125D SEMIKR* *T63-400-16 LAMINA* *WYSP-15D05A WY* *WYSP-15D0512A WY* *WYSP-15D0524A WY* *WYSP-15D12A WY* *WYSP-15D15A WY* *WYSP-15D05B WY* *WYSP-15D0512B WY* *WYSP-15D0524B WY* *WYSP-15D12B WY* *WYSP-15D15B WY* *WYSP-30D05A WY* *WYSP-30D0512A WY* *WYSP-30D0524A WY* *WYSP-30D12A WY* *WYSP-30D15A WY* *WYSP-30D05B WY* *WYSP-30D0512B WY* *WYSP-30D0524B WY* *WYSP-30D12B WY* *WYSP-50D05A WY* *WYSP-50D0512A WY* *WYSP-50D0524A WY* *WYSP-50D12A WY* *WYSP-50D15A WY* *WYSP-50D05B WY* *WYSP-50D0512B WY* *WYSP-50D0524B WY* *WYSP-50D12B WY* *WYSP-50D15B WY* *WYSP-75D05A WY* *WYSP-75D0512A WY* *WYSP-75D0524A WY* *WYSP-75D12A WY* *WYSP-75D15A WY* *WYSP-75D0512B WY* *WYSP-75D05B WY* *WYSP-75D0524B WY* *WYSP-75D12B WY* *WYSP-75D15B WY* *WYSP-15T12A WY* *WYSP-15T15A WY* *WYSP-15T12B WY* *WYSP-15T15B WY* *WYSP-30T12A WY* *WYSP-30T15A WY* *WYSP-30T12B WY* *WYSP-30T15B WY* *WYSP-50T12A WY* *WYSP-50T15A WY* *WYSP-50T12B WY* *WYSP-50T15B WY* *DS75-08 IXYS* *DS75-12 IXYS* *DSI75-08 IXYS* *DSI75-12 IXYS* *SW08PCR012 WESTCO* *SW08PCR024 WESTCO* *6RI30G-160 FUJI* *SKB25/04 SEMIKR* *SKB25/08 SEMIKR* *FR607 * *7MBR30NF060 FUJI* *DFA100AA80 SANREX* *DFA100AA160 SANREX* *DFA150AA160 SANREX* *DFA150AA80 SANREX* *DFA200AA160 SANREX* *DFA200AA80 SANREX* *SKN6000/02 SEMIKR* *PM20CNA060 MITSUB* *MEK250-12DA IXYS* *MEK350-02DA IXYS* *MEK300-06DA IXYS* *MEO550-02DA IXYS* *MEO500-06DA IXYS* *MEK75-12DA IXYS* *MEA75-12DA IXYS* *MEE75-12DA IXYS* *MEK95-06DA IXYS* *MEA95-06DA IXYS* *MEE95-06DA IXYS* *MEK150-04DA IXYS* *MEK600-04DA IXYS* *MEE300-06DA IXYS* *MEE250-12DA IXYS* *MEA300-06DA IXYS* *MEA250-12DA IXYS* *IXSN62N60U1 IXYS* *IXFX34N80 IXYS* *WYF-S03L1 WY* *WYF-S06L1 WY* *WYFS06TD (DIN Rail Type) WY* *WYFS10TD (DIN Rail Type) WY* *WYFS15TD (DIN Rail Type) WY* *WYFS20TD (DIN Rail Type) WY* *WYFS06T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFS10T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFS15T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFS20T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFS30T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFS03TM WY* *WYFS06TM WY* *WYF-S03A2 WY* *WYF-S06A2 WY* *WYF-S01P1 WY* *WYF-S02P1 WY* *WYF-S03P1 WY* *WYF-S06P1 WY* *WYF-S01P3 WY* *WYF-S02P3 WY* *WYF-S03P3 WY* *WYF-S06P3 WY* *WYFS40T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFS50T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFS60T2A WY* *WYFS80T2A WY* *WYFS100T2A WY* *WYFS120T2A WY* *WYFS150T2A WY* *WYFS200T2A WY* *WYFSH06T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFSH10T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFSH15T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYFSH20T1A (AD)DIN Rail Type WY* *WYF-S06B1 WY* *WYF-S10B1 WY* *WYF-S15B1 WY* *WYF-S20B1 WY* *WYF-S30B2 WY* *WYF-S40B2 WY* *WYF-S50B3 WY* *WYF-S60B4 WY* *WYF-S70B4 WY* *WYF-S80B4 WY* *WYF-S100B4 WY* *WYF-S150B4 WY* *WYF-S200B4 WY* *WYF-S250B4 WY* *WYF-S300B4 WY* *WYFS06T1M WY* *WYFS10T1M WY* *WYFS15T1M WY* *WYFS20T1M WY* *WYFS30T1M WY* *WYFS06T2M WY* *WYFS10T2M WY* *WYFS15T2M WY* *WYFS20T2M WY* *WYFS30T2M WY* *WYFS40T2M WY* *WYFS50T2M WY* *WYFS60T2M WY* *WYFS80T2M WY* *WYFS100T2M WY* *WYFT05T2M WY* *WYFT10T2M WY* *WYFT15T2M WY* *WYFTH05T2M WY* *WYFTH10T2M WY* *WYFTH15T2M WY* *WYFT20T2M WY* *WYFT30T2M WY* *WYFTH20T2M WY* *WYFTH30T2M WY* *WYFT40T2M WY* *WYFT50T2M WY* *WYFTH40T2M WY* *WYFTH50T2M WY* *WYFT60T2M WY* *WYFT80T2M WY* *WYFT100T2M WY* *WYFTH60T2M WY* *WYFTH80T2M WY* *WYFTH100T2M WY* *WYFT120T2M WY* *WYFT150T2M WY* *WYFT200T2M WY* *WYFT250T2M WY* *WYFTH120T2M WY* *WYFTH150T2M WY* *WYFTH200T2M WY* *WYFTH250T2M WY* *WYFT300T2M WY* *WYFTH300T2M WY* *WYFT400T2M WY* *WYFT500T2M WY* *WYFTH400T2M WY* *WYFTH500T2M WY* *WYFT600T2M WY* *WYFT800T2M WY* *WYFT1000T2M WY* *WYFTH600T2M WY* *WYFTH800T2M WY* *WYFTH1000T2M WY* *WYFT05T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFT10T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFT15T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFT20T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFT30T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFT40T2A WY* *WYFT50T2A WY* *WYFT60T2A WY* *WYFT80T2A WY* *WYFT100T2A WY* *WYFT120T2A WY* *WYFT150T2A WY* *WYFT200T2A WY* *WYFT250T2A WY* *WYFT300T2A WY* *WYFT400T2A WY* *WYFT500T2A WY* *WYFT600T2A WY* *WYFT800T2A WY* *WYFT1000T2A WY* *WYFT05T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFT10T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFT15T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFT20T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFT30T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFT40T2B WY* *WYFT50T2B WY* *WYFT05T1C WY* *WYFT10T1C WY* *WYFT15T1C WY* *WYFT20T1C WY* *WYFT30T1C WY* *WYFT40T1C WY* *WYFT50T1C WY* *WYFT60T2C WY* *WYFT80T2C WY* *WYFT100T2C WY* *WYFT120T2C WY* *WYFT150T2C WY* *WYFT200T2C WY* *WYFT250T2C WY* *WYF-T05B2 WY* *WYF-T10B2 WY* *WYF-T20B4 WY* *WYF-T30B4 WY* *WYF-T40B4 WY* *WYF-T50B4 WY* *WYF-T60B4 WY* *WYF-T80B4 WY* *WYF-T100B4 WY* *WYF-T150B4 WY* *WYF-T200B4 WY* *WYF-T250B4 WY* *WYF-T300B4 WY* *2406VL-05W-B49 NMB* *PM200DVA120 MITSUB* *PM300DVA120 MITSUB* *3590S 10K BOURN* *3590S 100K BOURN* *IXFN200N10P IXYS* *FWH-70B BUSSMA* *A50P700-4 FERRAZ* *DAC2F100N6S DW* *300U40A VISHAY* *300UR40A VISHAY* *300U60A VISHAY* *300UR60A VISHAY* *VVZ175-12IO7 IXYS* *VVZ175-16IO7 IXYS* *MG800J1US51 TOSHIB* *MG800J1US52 TOSHIB* *2DI100D-100 FUJI* *WYFTH05T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFTH10T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFTH15T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFTH20T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFTH30T1A (AD) DIN Rail Type WY* *WYFTH40T2A WY* *WYFTH50T2A WY* *WYFTH60T2A WY* *WYFTH80T2A WY* *WYFTH100T2A WY* *WYFTH120T2A WY* *WYFTH150T2A WY* *WYFTH200T2A WY* *WYFTH250T2A WY* *WYFTH300T2A WY* *WYFTH400T2A WY* *WYFTH500T2A WY* *WYFTH600T2A WY* *WYFTH800T2A WY* *WYFTH1000T2A WY* *WYFTH05T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFTH10T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFTH15T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFTH20T1B (BD) DIN Rail Type WY* *WYFTH30T1B(BD) Din Rail Type WY* *WYFTH40T2B WY* *WYFTH50T2B WY* *WYFTH05T1C WY* *WYFTH10T1C WY* *WYFTH15T1C WY* *WYFTH20T1C WY* *WYFTH30T1C WY* *WYFTH40T1C WY* *WYFTH50T1C WY* *WYFTH60T2C WY* *WYFTH80T2C WY* *WYFTH100T2C WY* *WYFTH120T2C WY* *WYFTH150T2C WY* *WYFTH200T2C WY* *WYFTH250T2C WY* *WYFTH300T2C WY* *WYFTH400T2C WY* *WYFTH500T2C WY* *WYFTH600T4C WY* *WYFTH800T2C WY* *WYFTH1000T2C WY* *WYF-TH05B2 WY* *WYF-TH10B2 WY* *WYF-TH20B4 WY* *WYF-TH30B4 WY* *WYF-TH40B4 WY* *WYF-TH50B4 WY* *WYF-TH60B4 WY* *WYF-TH80B4 WY* *WYF-TH100B4 WY

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

 

开电电源15W-150W UP系列N型型号:

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

 

开电电源15 – 50W双输出:

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

 

开电电源15 – 50W三输出:

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

 

UP – L系列 经济型的开关电源:

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

 

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

 

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

 

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

 

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

 

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

 

固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

 

固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

 

固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

 

固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

 

固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

 

噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL  ,UF20TBL  ,UF30TBL  ,UF40TBL  ,UF50TBL  ,UF60TBL  ,UF80TBL  ,UF100TBL  ,UF120TBL  ,UF150TBL  ,UF200TBL  ,UF250TBL  ,UF300TBL  ,UF450TBL

 

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH  ,UF20TBH  ,UF30TBH  ,UF40TBH  ,UF50TBH  ,UF60TBH  ,UF80TBH  ,UF100TBH  ,UF120TBH  ,UF150TBH  ,UF200TBH  ,UF250TBH  ,UF300TBH  ,UF450TBH。

 

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI  ,UF20TBI  ,UF30TBI  ,UF40TBI  ,UF60TBI  ,UF80TBI  ,UF100TBI  ,UF120TBI  ,UF150TBI  ,UF190TBI  ,UF260TBI  ,UF380TBI  ,UF450TBI  ,UF660TBI  ,UF750TBI  ,UF880TBI  ,UF1000TBI

 

噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN

噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS

噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS

噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS  ,UF6SBS  ,UF10SBS  ,UF15SBS  ,UF20SBS  ,UF30SBS  ,UF40SBS  ,UF50SBS  ,UF60SBS  ,UF80SBS  ,UF100SBS  ,UF120SBS  ,UF150SBS  ,UF200SBS  ,UF300SBS  ,UF400SBS

UF40007        UF4001           UF4001(G4)  UF4001(T)      UF4001(TR)DC97      UF40014         UF40014T              UF4001B        UF4001E3      UF4001E31    UF4001E323              UF4001E34    UF4001E354              UF4001E373              UF4001G4      UF4001T2T    UF4002           UF4002 PKG23          UF40021              UF4002100V1A         UF400223       UF400223T     UF40024         UF40024T       UF400254       UF4002BP 1A 100V DO41 XPB             UF4002E        UF4002E3      UF4002E323              UF4002E354              UF4002E373              UF4002E3GEG.DO41VHY              UF4002GS      UF4002PBF    UF4002PKG23              UF4002TB      UF4002TB 1A 100V DO41  UF4002TB1A100VDO41      UF4002TRLF             UF4003              UF4003(G4)  UF40031         UF40034         UF40034T       UF400354T     UF4003B        UF4003BP              UF4003BP 1A 200V DO41  UF4003BP1A200VDO41      UF4003E        UF4003E3      UF4003E31              UF4003E323              UF4003E34    UF4003E351              UF4003E354              UF4003E373              UF4003E375              UF4003G4      UF4003GS4    UF4003GTB  UF4003NL     UF4003T              UF4003T6T    UF4003TB      UF4003TB 1A 200V DO41  UF4003TB 1A 200V DO41 XPB              UF4003TB1A200VDO41      UF4003TB1A200VDO41XPB          UF4003TR      UF4003TRCTLF              UF4003TRLF             UF4003US1D             UF4004           UF4004 TB     UF4004(G4)  UF400403              UF40041         UF400423T     UF40044         UF40044 1A 400V DO41      UF400441A400VDO41              UF400454       UF40047000  UF4004BP      UF4004BP 1A 400V DO41 ROHS              UF4004BP1A400VDO41ROHS       UF4004BP1A400VDO41XPB          UF4004DC     UF4004DIP              UF4004E3      UF4004E31    UF4004E323              UF4004E34    UF4004E351              UF4004E354              UF4004E373              UF4004E3GEG.DO41VHY              UF4004FC      UF4004G              UF4004G(EU1ZV)    UF4004G4      UF4004GPTP             UF4004GS4    UF4004GT      UF4004HER105G              UF4004NL     UF4004NLN              UF4004PBF    UF4004Q        UF4004T         UF4004TA      UF4004TB              UF4004TB 1A 400V DO41 XPB      UF4004TB1A400VDO41ROHS       UF4004TB1A400VDO41XPB              UF4004TP      UF4004TR      UF4004TRCTLF        UF4004TRLF             UF4005              UF4005(LRC)(TB)     UF400509       UF40051         UF400523       UF40054         UF40054T              UF4005B125G           UF4005BP      UF4005BP 1A 600V DO41 XPB      UF4005BP1A600VDO41XPB              UF4005DO     UF4005DO41             UF4005E        UF4005E3      UF4005E31    UF4005E323              UF4005E323 DO41 XPB      UF4005E323DO41XPB        UF4005E34    UF4005E351              UF4005E354              UF4005E373              UF4005E377              UF4005E3DO41XPB              UF4005E3T3              UF4005G        UF4005GEG              UF4005GS      UF4005NL     UF4005PBF              UF4005Q        UF4005R0      UF4005TB      UF4005TB 1A 600V DO41  UF4005TB 1A 600V DO41 XPB              UF4005TB1A600VDO41      UF4005TB1A600VDO41XPB          UF4005TCTLF           UF4005TR              UF4005TRCTLF        UF4005TRLF             UF4006           UF4006 PKG23          UF4006 TB PBF              UF4006(F)      UF4006(G4)  UF40061         UF40064         UF40064T       UF400654       UF4006B              UF4006BP      UF4006BP 1A 800V DO41  UF4006BP1A800VDO41      UF4006E3      UF4006E323              UF4006E34    UF4006E354              UF4006E373              UF4006E378              UF4006G        UF4006G4              UF4006GT3    UF4006GTB  UF4006NL     UF4006PKG23           UF4006Q        UF4006S         UF4006T              UF4006TB      UF4006TB 1A 800V DO41  UF4006TB1A800VDO41      UF4006TBPBF              UF4006TRCTLF        UF4006TRLF             UF4007           UF4007 TB     UF4007(E3)(G54)              UF4007(GPP)             UF4007(SMD)            UF4007.          UF4007.TB     UF40071         UF40071021              UF40071200  UF400716       UF400723       UF400723T     UF40074         UF40074T       UF400754              UF400761L4              UF4007           UF4007A0      UF4007A0G  UF4007AP      UF4007AP(MCC)              UF4007APS01           UF4007B        UF4007BP      UF4007BP 1A 1000V DO41 XPB              UF4007BP1A1000VDO41XPB        UF4007DC     UF4007DO41             UF4007E        UF4007E3              UF4007E323              UF4007E34    UF4007E351              UF4007E353              UF4007E354              UF4007E373              UF4007E373L            UF4007E3GEG.DO41VHY              UF4007G        UF4007G4              UF4007G54    UF4007GPTP             UF4007GR     UF4007GS      UF4007GS4    UF4007INFROHS              UF4007M373             UF4007NL     UF4007PBF    UF4007R0      UF4007ROHS            UF4007SOD123              UF4007TAMMO

UF4007TB      UF4007TB 1A 1000V DO41 XPB    UF4007TB XPB         UF4007TB1A1000VDO41ROHS              UF4007TB1A1000VDO41XPB        UF4007TBXPB          UF4007TP      UF4007TP(MCC)              UF4007TPMCC         UF4007TR      UF4007TR1A1000VDO41    UF4007TRCTLF        UF4007TRLF              UF4007[DIOTEC]     UF4008E3      UF400SBS      UF400TT        UF4054           UF40SBS        UF40TBH              UF40TBIXX              UF40TBL       UF42  UF431D          UF44  UF450             UF450LTO247              UF450PG        UF450TBH     UF450TBIXX            UF450TBL     UF450V2535              UF460L              UF460L TO247          UF460LTO247           UF463048       UF463433F     UF470             UF4712              UF48G003A  UF48G010A  UF48G011A  UF48G014A  UF493PE        UF4BH1         UF4FL2              UF4ULTRANA3       UF50  UF500             UF5004           UF501             UF5039           UF5066S              UF50SBS        UF50TBH       UF50TBL       UF518E          UF520             UF5204           UF520E              UF521E          UF522E          UF524E          UF525E          UF526E          UF527E          UF532E              UF536E          UF540             UF5400           UF54004         UF5400E3      UF5400E31    UF5400E34              UF5400E351              UF5400E354              UF5400E373              UF5400GT3    UF5401              UF5401(E3)(G4)        UF54011         UF54014         UF5401B        UF5401BP      UF5401BP 3A 100V DO27              UF5401BP 3A 100V DO27 XPB      UF5401BP3A100VDO27      UF5401BP3A100VDO27XPB              UF5401E3      UF5401E34    UF5401E354              UF5401E373              UF5401G4      UF5402              UF5402 PBF  UF5402(1.4KREEL)DC93    UF5402(E3)(G54)      UF5402(TR)DC93      UF5402(US3D)              UF54023E73              UF5402BP      UF5402BP 3A 200V DO27  UF5402BP3A200VDO27      UF5402E3              UF5402E31    UF5402E323              UF5402E34    UF5402E354              UF5402E373              UF5402E373L            UF5402F02     UF5402F26B              UF5402L5305(19C2401)(G22)              UF5402L5305G22     UF5402L530622        UF5402L5306E322    UF5402L5306E372    UF5402L5704              UF5402L5707            UF5402L5710            UF5402ML     UF5402PBF    UF5402TB      UF5402TRCTLF              UF5402TRLF             UF5402UF3003          UF5403           UF54031         UF5403E3      UF5403E31              UF5403E354              UF5403E373              UF5404           UF5404 PBF  UF5404(B)      UF5404(E3)(G54)              UF5404.          UF540427AM10LF    UF54043A400V         UF54044         UF54044T       UF540454              UF5404AP      UF5404B        UF5404BP      UF5404BP3A400VDO27      UF5404E3      UF5404E34              UF5404E351              UF5404E354              UF5404E354 DO201AD XPB          UF5404E373              UF5404E3G54           UF5404E3GEG.DO201VHY            UF5404FB      UF5404G4      UF5404GEG              UF5404GF01              UF5404GSM4            UF5404L        UF5404L5709            UF5404L5709E322              UF5404L5718            UF5404L5720            UF5404L573050V3A            UF5404M4     UF5404PBF              UF5404TP      UF5404TRCTLF        UF5404TRLF             UF5404/TB              UF5405           UF54051              UF540554       UF5405E3      UF5405E354              UF5405E373              UF5405GT3    UF5406              UF5406(B)      UF5406(G1)  UF540623T     UF54064         UF54064T       UF540654       UF5406720V3A              UF5406B        UF5406B(MCC)         UF5406E3      UF5406E323              UF5406E34    UF5406E354              UF5406E373              UF5406G        UF5406G1      UF5406GB     UF5406GOODARK              UF5406GSM11          UF5406GSM24          UF5406L5702            UF5406L5702E322    UF5406L5707              UF5406PBF    UF5406TRCTLF        UF5406TRLF             UF5407           UF54071000V3A       UF5407E3              UF5407E354              UF5407E373              UF5407G800V3A      UF5407PBF    UF5407R        UF5407T              UF5407TP      UF5407TRLF             UF5408           UF5408(E3)(G54)      UF54081KV  UF540823T              UF54084         UF54084T       UF5408B        UF5408BP      UF5408BP3A1000VDO27    UF5408E3              UF5408E323              UF5408E354              UF5408E373              UF5408GPTP             UF5408L5304              UF5408L530422T      UF5408L5306E372    UF5408L5307E372    UF5408L5705              UF5408L5718E372    UF5408L5719E322    UF5408L5719E323    UF5408L5720E372    UF5408PBF              UF5408ROHS            UF5408TB      UF5408TB3A1000VDO27    UF5408TB3A1000VDO27XPB              UF5408TP      UF5408TR      UF5408TRCTLF        UF5408TRLF             UF543E          UF545E

UF546E          UF553450       UF553450Z    UF5597L478              UF5597L479              UF592E          UF595E              UF5A400D1  UF5A400D113           UF5A600D1  UF5A600D113           UF5M             UF5SBS              UF5SLC         UF5STC          UF5TBH         UF5TBL         UF600A          UF600B          UF600D              UF600G          UF600J           UF600K          UF600M         UF6013           UF6013L        UF6013L70262P              UF6017SSA12           UF6017SSA12HL      UF6017SSA23           UF6017SSA23HL      UF6018              UF602             UF6026           UF6030CBA12          UF6030CBA12HL     UF6030CBA23              UF6030CBA23HL     UF6036CBA12          UF6036CBA12HL     UF6036CBA23              UF6036CBA23HL     UF604             UF606             UF606E          UF6089           UF608E              UF60D10H     UF60D11BWH          UF60D11H     UF60D20H     UF60D23BH              UF60D23BWH              UF60D23BWHR        UF60D23H     UF60SBS        UF60TBH       UF60TBIXX              UF60TBL              UF611E          UF611L          UF611L101    UF611L10I     UF6206M202             UF6218182              UF6219M182             UF6219M332             UF630             UF630GTO220           UF630GTO220F              UF630L          UF630LTO220           UF630LTO220F         UF630LTO220F1       UF630LTO251              UF630LTO252TR      UF6340           UF634LTA3T             UF634U          UF63Z334J30070       UF640              UF6408           UF640GTO220           UF640L          UF640L TO220 XPB             UF640L(003520)              UF640LTO220           UF640LTO220F         UF640LTO220F1       UF640LTO263           UF640LTO263TR              UF653450S 1S1P (SANYO)             UF653450S1S1P        UF653450S1S1P(SANYO)  UF65B              UF660TBIXX            UF674E          UF6805A        UF680E          UF6829A        UF6829ACF  UF6924A              UF6930A        UF6965ACF  UF6SBS          UF6SPE          UF6SPN         UF6STS          UF70  UF70B              UF70TBH       UF70TBL       UF730             UF730GTO220           UF730GTO220F        UF730LTO220              UF730LTO220F         UF730LTO220F1       UF730LTO252           UF730LTO252TR      UF740              UF740GTO220           UF740GTO220F        UF740L          UF740LTF      UF740LTO220              UF740LTO220F         UF740LTO220F1       UF740LTO263           UF750TBIXX            UF75229P3              UF75307P3     UF75307T3ST            UF75309D3S              UF75321D3    UF75329G3    UF786E              UF787E          UF788E          UF789E          UF79  UF7900A        UF790E          UF791E          UF792E              UF793E          UF794E          UF795E          UF796E          UF797E          UF798E          UF799E              UF80  UF800             UF80058.0000MHZ  UF800E          UF800F           UF801             UF8010L              UF8010LTA3T           UF8010LTO220         UF801E          UF801F           UF802             UF802E              UF802F           UF803             UF803E          UF803F           UF803G          UF804             UF804E              UF804F           UF805E          UF806             UF806E          UF806F           UF806TUTO220ACLF              UF807E          UF808             UF808E          UF808F           UF808FT010001        UF809E              UF80A10H     UF80A11BTH            UF80A11H     UF80A11L     UF80A1223BWHR    UF80A12BWHR              UF80A12BWLR        UF80A20H     UF80A23BTH            UF80A23BTHR         UF80A23BTLR              UF80A23H     UF80A23L     UF80B02H     UF80B10H     UF80B11BTH            UF80B11H     UF80B11L              UF80B11STH             UF80B12BWHR        UF80B20H     UF80B23BTH            UF80B23BTL              UF80B23BWH           UF80B23BWHR        UF80B23H     UF80B23L      UF80B23STH              UF80I004A    UF80I010A    UF80I011A    UF80SBS        UF80TBH       UF80TBIXX              UF80TBL              UF810             UF810E          UF814E          UF815E          UF816E          UF819E          UF830              UF830GTO220           UF830GTO220F        UF830GTO252TR      UF830L          UF830LTA3T              UF830LTA3TTO220              UF830LTF      UF830LTF3T              UF830LTN3  UF830LTN3R              UF830LTO220           UF830LTO220F         UF830LTO220F1       UF830LTO251           UF830LTO252TR              UF840             UF840C          UF840GTO220           UF840GTO220F        UF840GTO263              UF840GTO263TR      UF840L          UF840LTF      UF840LTO220

UF840LTO220F         UF840LTO220F1       UF840LTO263           UF840LTO263TR      UF870             UF8741C7              UF880             UF880TBIXX            UF8963(AS001)         UF8963AS001            UF8BTE34W              UF8CT            UF8CTE34W              UF8DTE34W             UF9.8              UF900             UF9029CBP12              UF9029CBP12HL      UF9029CBP23           UF9029CBP23HL      UF9060CBP12           UF9060CBP12HL              UF9060CBP23           UF9060CBP23HL      UF90A            UF90B            UF90DPB11H1S2A              UF90DPB23  UF90DPB23H1S2A  UF9110           UF9115L33E              UF9118           UF92A11BTH              UF92A11H     UF92A23BTH            UF92A23H     UF92AM10H             UF92AM11BTH              UF92AM11H             UF92AM20H             UF92AM23BTH        UF92AM23H             UF92B10H              UF92B11H     UF92B11L      UF92B11STH             UF92B20H     UF92B23        UF92B23BTH              UF92B23BTLR          UF92B23H     UF92B23L      UF92B23STH             UF936S           UF9439CBP12              UF9439CBP12HL      UF9439CBP23           UF9439CBP23HL      UF9446CBP12           UF9446CBP23              UF978E          UF981E          UFA    UFA147A00080200300 FREQUCNC              UFA147A00080200300FREQUCNCY        UFA147A00080200310 FREQUCNC              UFA147A00080200310FREQUCNCY        UFA147A00080210300 FREQUCNC              UFA147A00080210300FREQUCNCY        UFA147A00080210310 FREQUCNC              UFA147A00080210310FREQUCNCY        UFA147A00080210510 FREQUCNC              UFA147A00080210510FREQUCNCY        UFA147A00080300310 FREQUCNC              UFA147A00080300310FREQUCNCY        UFA147A00080310504 FREQUCNC              UFA147A00080310504FREQUCNCY        UFA147A00080310510 FREQUCNC              UFA147A00080310510FREQUCNCY        UFA147A00080504510 FREQUCNC              UFA147A00080504510FREQUCNCY        UFA2004A     UFA2405MP6W        UFA2412MP5W              UFA2412MP6W        UFA2415MP5W        UFA2415MP6W        UFA2424MP6W        UFA295A              UFA42AP       UFA42AU      UFA4805MP5W        UFA4805MP6W        UFA4812MP5W              UFA4812MP6W        UFA4815MP5W        UFA4815MP6W        UFA4824MP5W        UFA4824MP6W              UFAL43         UFAW40011CL01     UFB    UFB001032    UFB120FA20             UFB120FA20P              UFB120FA40             UFB120FA40P           UFB130FA20             UFB130FA40              UFB1N02F50CNNABURGESS       UFB200FA     UFB200FA20             UFB200FA20P              UFB200FA20PPBF  UFB200FA40             UFB200FA40P           UFB200FA40PBF              UFB200FA40PPBF  UFB230FA60             UFB2403MP5W         UFB2403MP6W         UFB2405MP6W              UFB2409MP5W         UFB2412MP6W         UFB2415MP6W         UFB2424MP6W         UFB280FA20              UFB280FA40             UFB4803MP6W         UFB4805MP5W         UFB4805MP6W         UFB4809MP5W              UFB4812MP5W         UFB4812MP6W         UFB4815MP6W         UFB4824MP6W         UFB60FA20              UFB60FA20P             UFB60FA40  UFB60FA40P             UFBKM22      UFC    UFC100080    UFC100F1              UFC110BG    UFC1237HA              UFC1361FL  UFC1361GL  UFC1660        UFC2030        UFC32KP              UFC35SH085             UFC3A757.5MHZ     UFC3A7575MHZ      UFC3A802.5MHZ     UFC3A8025MHZ              UFC4B04       UFC6000        UFC7487        UFCPGA6 SL8VR    UFCPGA6SL8VR     UFCX1053ATA              UFCX1149ATA         UFCX458TA              UFCX495TA              UFCX558TA              UFCX591TA              UFCX619TA              UFCX658A    UFCX690BTA           UFCX790ATA           UFD1 TR        UFD1TR              UFD308          UFD63S01      UFD7444        UFD74HC123AG      UFD82157N7002       UFE100MA250V              UFE13005      UFE130096S24C1J    UFE130096S24PJ      UFE1A250VFP          UFE1A250VPF              UFE20009      UFE20009001            UFE200096F48P01J              UFE200096S48CJ              UFE200096S48PHDJ            UFE200096S48PHJ  UFE200096S48PJ      UFE200096SAM48CJ              UFE2A250V              UFE2A250V5X20     UFE315A250V5        UFE412T4      UFE448ES              UFE500MA250V       UFEA 6.3A 250V      UFEA1A250V           UFEA4A250V           UFEA6.30(PF)              UFEA6.3A250V        UFEA6.3A250VPF    UFEA63A250VPF     UFEA8A250V           UFEA8A250VPF              UFF092A00025F3XF3          UFF092A00037F3XF3          UFF092A00055F3XF3              UFF092A00060F3XF3          UFF092A00085F3XF3          UFF092A00095F3XF3          UFF10002              UFF10002CT              UFF10004       UFF10006       UFF1002         UFF1002CT    UFF10A60              UFF10C60C  UFF16002       UFF20002       UFF20002CTB           UFF20004CTU           UFF50015              UFF5002         UFF5002CTU             UFF9030FE    UFG0J102MPM         UFG0J103MHM              UFG0J222MHM        UFG0J332MHM        UFG0J471MPM         UFG0J472MHM        UFG0J682MHM              UFG10K         UFG1A101MEM       UFG1A102MHM       UFG1A221MPM        UFG1A222MHM              UFG1A331MPM        UFG1A332MHM       UFG1A470MDM       UFG1A471MPM        UFG1A472MHM              UFG1A682MHM       UFG1C101MPJ1TA  UFG1C101MPM        UFG1C102MHM

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

 

开电电源15W-150W UP系列N型型号:

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

 

开电电源15 – 50W双输出:

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

 

开电电源15 – 50W三输出:

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

 

UP – L系列 经济型的开关电源:

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

 

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

 

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

 

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

 

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

 

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

PDD0-103N PDDO-105N

固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

 

固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

 

固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

 

固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

 

固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

 

噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL  ,UF20TBL  ,UF30TBL  ,UF40TBL  ,UF50TBL  ,UF60TBL  ,UF80TBL  ,UF100TBL  ,UF120TBL  ,UF150TBL  ,UF200TBL  ,UF250TBL  ,UF300TBL  ,UF450TBL

 

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH  ,UF20TBH  ,UF30TBH  ,UF40TBH  ,UF50TBH  ,UF60TBH  ,UF80TBH  ,UF100TBH  ,UF120TBH  ,UF150TBH  ,UF200TBH  ,UF250TBH  ,UF300TBH  ,UF450TBH。

 

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI  ,UF20TBI  ,UF30TBI  ,UF40TBI  ,UF60TBI  ,UF80TBI  ,UF100TBI  ,UF120TBI  ,UF150TBI  ,UF190TBI  ,UF260TBI  ,UF380TBI  ,UF450TBI  ,UF660TBI  ,UF750TBI  ,UF880TBI  ,UF1000TBI

 

噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN

噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS

噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS

噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS  ,UF6SBS  ,UF10SBS  ,UF15SBS  ,UF20SBS  ,UF30SBS  ,UF40SBS  ,UF50SBS  ,UF60SBS  ,UF80SBS  ,UF100SBS  ,UF120SBS  ,UF150SBS  ,UF200SBS  ,UF300SBS  ,UF400SBS

 

拨动开关:WJT-6210S,WJT-6210,WJT-3210S,WJT-3210,WJT-9210S,WJT-9210

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

韩国unionelecom开电电源15W-150W UP系列N型型号:

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W双输出:

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W三输出:

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

UP – L系列 经济型的开关电源:

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

韩国unionelecom固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

韩国unionelecom固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

韩国unionelecom固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

韩国unionelecom固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

韩国unionelecom固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

韩国unionelecom固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

韩国unionelecom噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL  ,UF20TBL  ,UF30TBL  ,UF40TBL  ,UF50TBL  ,UF60TBL  ,UF80TBL  ,UF100TBL  ,UF120TBL  ,UF150TBL  ,UF200TBL  ,UF250TBL  ,UF300TBL  ,UF450TBL

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH  ,UF20TBH  ,UF30TBH  ,UF40TBH  ,UF50TBH  ,UF60TBH  ,UF80TBH  ,UF100TBH  ,UF120TBH  ,UF150TBH  ,UF200TBH  ,UF250TBH  ,UF300TBH  ,UF450TBH。

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI  ,UF20TBI  ,UF30TBI  ,UF40TBI  ,UF60TBI  ,UF80TBI  ,UF100TBI  ,UF120TBI  ,UF150TBI  ,UF190TBI  ,UF260TBI  ,UF380TBI  ,UF450TBI  ,UF660TBI  ,UF750TBI  ,UF880TBI  ,UF1000TBI

韩国unionelecom噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN

韩国unionelecom噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS

韩国unionelecom噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS

韩国unionelecom噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS  ,UF6SBS  ,UF10SBS  ,UF15SBS  ,UF20SBS  ,UF30SBS  ,UF40SBS  ,UF50SBS  ,UF60SBS  ,UF80SBS  ,UF100SBS  ,UF120SBS  ,UF150SBS

P500S24,UP600S05,UP600S12,UP600S24,UP650S12,UP650S24,UP750S12,

 

中山立讯电气有限公司销售韩国unionelecom直流电源,开关电源,固态继电器,噪声滤波器等等产品,欢迎来电咨询。电话:传真:,,E-mail:lixun98@126.com,,。1372000837黄先生,

 

15-1500W,SINGLE,OUTPUT直流电源,开关电源unionelecom

 

UP15S05,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP30S05,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP50S05,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S48,UP100S05,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP300S12,UP300S24,UP400S12,UP400S24,UP500S05,UP500S12,UP500S24,UP600S05,UP600S12,UP600S24,UP650S12,UP650S24,UP750S12,UP750S24,UP850S12,UP850S24,UP1000S12,UP1000S24,UP1200S12,UP1200S24,UP1500S12,UP1500S24

 

 

15-150W,SINGLE-OUTPUT直流电源,开关电源unionelecom,1-Channel,type,S.M.P.S,

 

UP15S05N,UP15S09N,UP15S12N,UP15S15N,UP15S24N,UP15S36N,UP15S48N,UP30S05N,UP30S09N,UP30S12N,UP30S15N,UP30S24N,UP30S36N,UP30S48N,UP50S05N,UP50S09N,UP50S12N,UP50S15N,UP50S24N,UP50S36N,UP50S48N,UP75S05N,UP75S12N,UP75S15N,UP75S24N,UP75S36N,UP75S48N,UP100S05N,UP100S12N,UP100S15N,UP100S24N,UP100S36N,UP100S48N,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48

 

 

UP15S05L,UP15S12L,UP15S24L,UP30S05L,UP30S12L,UP30S24L,UP50S05L,UP50S12L,UP50S24L,UP75S05L,UP75S12L,

UP500S24,UP600S05,UP600S12,UP600S24,UP650S12,UP650S24,UP750S12,UNION产品批发价。UP500S24,UP600S05,UP600S12,UP600S24,UP650S12,UP650S24,UP750S12

UP15S05 UP15S12 UP15S15 UP15S24 UP30S05 UP30S12 UP30S15 UP30S24 UP50S05 UP50S12 UP50S15 UP50S24 UP75S05 UP75S12 UP75S15 UP75S24 UP75S48 UP100S05 UP10012 UP100S15 UP100S24 UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S48 UP200S05 UP200S12 UP200S15 UP200S24 UP220S12 UP220S15 UP220S24 UP300S12 UP300S24 UP400S12 UP400S24 UP500S05 UP500S12 UP500S24 UP600S05 UP600S12 UP600S24 UP650S12 UP650S24 UP750S12 UP750S24 UP850S12 UP850S24 UP1000S12 UP1000S24 UP1200S12 UP1200S24 UP1500S12 UP1500S24

 

15-150W SINGLE-OUTPUT直流电源 开关电源unionelecom 1-Channel type S.M.P.S

UP15S05N UP15S09N UP15S12N UP15S15N UP15S24N UP15S36N UP15S48N UP30S05N UP30S09N UP30S12N UP30S15N UP30S24N UP30S36N UP30S48N UP50S05N UP50S09N UP50S12N UP50S15N UP50S24N UP50S36N UP50S48N UP75S05N UP75S12N UP75S15N UP75S24N UP75S36N UP75S48N UP100S05N UP100S12N UP100S15N UP100S24N UP100S36N UP100S48N UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S36 UP150S48

 

UP15S05L UP15S12L UP15S24L UP30S05L UP30S12L UP30S24L UP50S05L UP50S12L UP50S24L UP75S05L UP75S12L

UP75S24L UP100S12L UP100S24L UP150S05L UP150S12L UP150S24L UP200S05L UP200S12L UP200S24L UP350S05L

UP350S12L UP350S24L

UP15DAA UP15DAB UP15DAC UP15DAD UP15DAE UP15DBB UP15DCC UP15DDD UP15DEE

UP30DAA UP30DAB UP30DAC UP30DAD UP30DAE UP30DBB UP30DCC UP30DDD UP30DEE UP30DBA UP30DCA UP30DDA UP30DEA

UP50DAA UP50DAB UP50DAC UP50DAD UP50DAE UP50DBB UP50DCC UP50DDD UP50DEE UP50DBA UP50DCA UP50DDA UP50DEA

UP15TACC UP15TADD UP30TACC UP30TADD UP50TACC UP50TADD

UP30S12W2 UP30S24W2 UP40S12W2 UP40S24W2 UP60S12W2 UP60S24W2 UP80S12W2 UP80S24W2 UP100S12W2 UP100S24W2

UP150S12W2 UP150S24W2 UP200S12W2 UP200S24W2 UP300S12W2 UP300S24W2

UP30S12F UP30S24F UPF24S24CF UPF24S48CF UPF30S24CF UPF30S48CF

直流电源,开关电源,

UPF50S12CW,UPF50S24CW,UPF50S36CW,UPF50S48CW

UPF60S12CW,UPF60S24CW,UPF60S36CW,UPF60S48CW

UPF75S12CW,UPF75S24CW,UPF75S36CW,UPF75S48CW

UPF100S12CW,UPF100S24CW,UPF100S36CW,UPF100S48CW

UPF125S12CW,UPF125S24CW,UPF125S36CW,UPF125S48CW

UPF150S12CW,UPF150S24CW,UPF150S36CW,UPF150S48CW

UPF200S12CW,UPF200S24CW,UPF200S36CW,UPF200S48CW

 

UPF50S12W,UPF50S24W,UPF50S36W,UPF50S48W

UPF60S12W,UPF60S24W,UPF60S36W,UPF60S48W

UPF75S12W,UPF75S24W,UPF75S36W,UPF75S48W

UPF100S12W,UPF100S24W,UPF100S36W,UPF100S48W

UPF125S12W,UPF125S24W,UPF125S36W,UPF125S48W

UPF150S12W,UPF150S24W,UPF150S36W,UPF150S48W

UPF200S12W,UPF200S24W,UPF200S36W,UPF200S48W

 

 

3-20AMP DC24/60/120V PDD0系列PCB固态继电器unionelecom

PDD0-103N PDD0-105N PDD0-208NHS PDD0-608NHS PDD0-108NHS PDD0-215NHS PDD0-615NHS PDD0-115NHS PDD0-220NHS PDD0-620NHS

 

2-25AMP AC240V PDA1系列PCB固态继电器unionelecom

PDA1-202Z PDA1-202R PDA1-203Z PDA1-203R PDA1-205Z PDA1-205R PDA1-208Z PDA1-208R PDA1-208ZHL PDA1-208ZHS PDA1-215ZHL PDA1-215ZHS PDA1-225ZHL PDA1-225ZHS

 

10-40AMP DC24/60/120V OUTPUT SDD0系列单相固态继电器unionelecom

SDD0-210N SDD0-610N SDD0-110N SDD0-220N SDD0-620N SDD0-120N SDD0-230N SDD0-630N SDD0-130N SDD0-240N SDD0-640N SDD0-140N

 

15-80AMP AC240/460V SDA1 SAA1系列单相固态继电器

SDA1-215Z SDA1-215R SAA1-215Z SDA1-415Z SDA1-415R SAA1-415Z SDA1-225Z SDA1-225R SAA1-225Z SDA1-425Z SDA1-425R SAA1-425Z SDA1-240Z SDA1-240R SAA1-240Z SDA1-440Z SDA1-440R SAA1-440Z SDA1-250Z SDA1-250R SAA1-250Z SDA1-450Z SDA1-450R SAA1-450Z SDA1-260R SAA1-260R SDA1-460R SAA1-460R SDA1-280R SAA1-280R SDA1-480R SAA1-480R

 

15-80AMP AC240/460V SDA2 SAA2系列2相固态继电器unionelecom SOLID STATE RELAY SSR

SDA2-215Z SAA2-215Z SDA2-415Z SAA2-415Z SDA2-225Z SAA2-225Z SDA2-425Z SAA2-425Z SDA2-240Z SAA2-240Z SDA2-440Z SAA2-440Z SDA2-250Z SAA2-250Z SDA2-450Z SAA2-450Z SDA2-260R SAA2-260R SDA2-460R SAA2-460R SDA2-280R SAA2-280R SDA2-480R SAA2-480R

 

15-80AMP AC240/460V OUTPUT SAA3 SDA3系列3相固态继电器unionelecom

SDA3-215Z SAA3-215Z SDA3-415Z SAA3-415Z SDA3-225Z SAA3-225Z SDA3-425Z SAA3-425Z SDA3-240Z SAA3-240Z SDA3-440Z SAA3-440Z SDA3-250Z SAA3-250Z SDA3-450Z SAA3-450Z SDA3-260R SAA3-260R SDA3-460R SAA3-460R SDA3-280R SAA3-280R SDA3-480R SAA3-480R

 

SSR 15-40AMP AC240/460V CAA1 CDA1系列固态继电器unionelecom

CDA1-215Z CDA1-215R CAA1-215Z CDA1-415Z CDA1-415R CAA1-415Z CAA1-415Z CDA1-225Z CDA1-225R CAA1-225Z CDA1-425Z CDA1-425R CDA1-240Z CAA1-425Z CDA1-240R CDA1-440Z CAA1-240Z CDA1-440R CAA1-440Z

 

UF1SPN UF2SPN UF3SPN UF6SPN单相噪声滤波器 SPN系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 1-6A unionelecom

 

UF1SPE UF2SPE UF3SPE UF6SPE单相噪声滤波器 SPE系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 1-6A unionelecom

 

UF6STS UF3STS UF2STS 单相噪声滤波器 2-6A unionelecom STS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 2-6A unionelecom

 

SLS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 2-6A unionelecom UF2SLS UF3SLS UF6SLS

 

STC系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-20A unionelecom UF20STC UF15STC UF10STC UF5STC

 

SBS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-400A unionelecom

UF400SBS UF300SBS UF200SBS UF150SBS UF120SBS UF100SBS UF80SBS UF60SBS UF50SBS UF40SBS UF30SBS UF20SBS UF15SBS UF10SBS UF6SBS UF5SBS

 

SLC系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-20A unionelecom

UF5SLC UF10SLC UF15SLC UF20SLC

 

10-1000A TBI系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 10-1000A unionelecom

UF10TBI UF20TBI UF30TBI UF40TBI UF60TBI UF80TBI UF100TBI UF120TBI UF150TBI UF190TBI UF260TBI UF380TBI UF450TBI UF660TBI UF750TBI UF1000TBI

 

5-450A TBL系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 unionelecom

UF450TBL UF300TBL UF200TBL UF120TBL UF100TBL UF80TBL UF60TBL UF50TBL UF40TBL UF30TBL UF20TBL UF10TBL  UF5TBL

 

5-450A TBH系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 unionelecom

UF450TBH UF300TBH UF200TBH UF120TBH UF100TBH UF80TBH UF60TBH UF50TBH UF40TBH UF30TBH UF20TBH UF10TBH  UF5TBH

UP15S05 UP15S12 UP15S15 UP15S24 UP30S05 UP30S12 UP30S15 UP30S24 UP50S05 UP50S12 UP50S15 UP50S24 UP75S05 UP75S12 UP75S15 UP75S24 UP75S48 UP100S05 UP10012 UP100S15 UP100S24 UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S48 UP200S05 UP200S12 UP200S15 UP200S24 UP220S12 UP220S15 UP220S24 UP300S12 UP300S24 UP400S12 UP400S24 UP500S05 UP500S12 UP500S24 UP600S05 UP600S12 UP600S24 UP650S12 UP650S24 UP750S12 UP750S24 UP850S12 UP850S24 UP1000S12 UP1000S24 UP1200S12 UP1200S24 UP1500S12 UP1500S24

 

15-150W SINGLE-OUTPUT直流电源 开关电源unionelecom 1-Channel type S.M.P.S

UP15S05N UP15S09N UP15S12N UP15S15N UP15S24N UP15S36N UP15S48N UP30S05N UP30S09N UP30S12N UP30S15N UP30S24N UP30S36N UP30S48N UP50S05N UP50S09N UP50S12N UP50S15N UP50S24N UP50S36N UP50S48N UP75S05N UP75S12N UP75S15N UP75S24N UP75S36N UP75S48N UP100S05N UP100S12N UP100S15N UP100S24N UP100S36N UP100S48N UP150S05 UP150S12 UP150S15 UP150S24 UP150S36 UP150S48

 

UP15S05L UP15S12L UP15S24L UP30S05L UP30S12L UP30S24L UP50S05L UP50S12L UP50S24L UP75S05L UP75S12L

UP75S24L UP100S12L UP100S24L UP150S05L UP150S12L UP150S24L U200S05L U200S12L U200S24L UP350S05L

UP350S12L UP350S24L

UP15DAA UP15DAB UP15DAC UP15DAD UP15DAE UP15DBB UP15DCC UP15DDD UP15DEE

UP30DAA UP30DAB UP30DAC UP30DAD UP30DAE UP30DBB UP30DCC UP30DDD UP30DEE UP30DBA UP30DCA UP30DDA UP30DEA

UP50DAA UP50DAB UP50DAC UP50DAD UP50DAE UP50DBB UP50DCC UP50DDD UP50DEE UP50DBA UP50DCA UP50DDA UP50DEA

UP15TACC UP15TADD UP30TACC UP30TADD UP50TACC UP50TADD

UP30S12W2 UP30S24W2 UP40S12W2 UP40S24W2 UP60S12W2 UP60S24W2 UP80S12W2 UP80S24W2 UP100S12W2 UP100S24W2

UP150S12W2 UP150S24W2 UP200S12W2 UP200S24W2 UP300S12W2 UP300S24W2

UP30S12F UP30S24F UPF24S24CF UPF24S48CF UPF30S24CF UPF30S48CF

直流电源,开关电源,

UPF50S12CW,UPF50S24CW,UPF50S36CW,UPF50S48CW

UPF60S12CW,UPF60S24CW,UPF60S36CW,UPF60S48CW

UPF75S12CW,UPF75S24CW,UPF75S36CW,UPF75S48CW

UPF100S12CW,UPF100S24CW,UPF100S36CW,UPF100S48CW

UPF125S12CW,UPF125S24CW,UPF125S36CW,UPF125S48CW

UPF150S12CW,UPF150S24CW,UPF150S36CW,UPF150S48CW

UPF200S12CW,UPF200S24CW,UPF200S36CW,UPF200S48CW

 

UPF50S12W,UPF50S24W,UPF50S36W,UPF50S48W

UPF60S12W,UPF60S24W,UPF60S36W,UPF60S48W

UPF75S12W,UPF75S24W,UPF75S36W,UPF75S48W

UPF100S12W,UPF100S24W,UPF100S36W,UPF100S48W

UPF125S12W,UPF125S24W,UPF125S36W,UPF125S48W

UPF150S12W,UPF150S24W,UPF150S36W,UPF150S48W

UPF200S12W,UPF200S24W,UPF200S36W,UPF200S48W

 

 

3-20AMP DC24/60/120V PDD0系列PCB固态继电器unionelecom

PDD0-103N PDD0-105N PDD0-208NHS PDD0-608NHS PDD0-108NHS PDD0-215NHS PDD0-615NHS PDD0-115NHS PDD0-220NHS PDD0-620NHS

 

2-25AMP AC240V PDA1系列PCB固态继电器unionelecom

PDA1-202Z PDA1-202R PDA1-203Z PDA1-203R PDA1-205Z PDA1-205R PDA1-208Z PDA1-208R PDA1-208ZHL PDA1-208ZHS PDA1-215ZHL PDA1-215ZHS PDA1-225ZHL PDA1-225ZHS

 

10-40AMP DC24/60/120V OUTPUT SDD0系列单相固态继电器unionelecom

SDD0-210N SDD0-610N SDD0-110N SDD0-220N SDD0-620N SDD0-120N SDD0-230N SDD0-630N SDD0-130N SDD0-240N SDD0-640N SDD0-140N

 

15-80AMP AC240/460V SDA1 SAA1系列单相固态继电器

SDA1-215Z SDA1-215R SAA1-215Z SDA1-415Z SDA1-415R SAA1-415Z SDA1-225Z SDA1-225R SAA1-225Z SDA1-425Z SDA1-425R SAA1-425Z SDA1-240Z SDA1-240R SAA1-240Z SDA1-440Z SDA1-440R SAA1-440Z SDA1-250Z SDA1-250R SAA1-250Z SDA1-450Z SDA1-450R SAA1-450Z SDA1-260R SAA1-260R SDA1-460R SAA1-460R SDA1-280R SAA1-280R SDA1-480R SAA1-480R

 

15-80AMP AC240/460V SDA2 SAA2系列2相固态继电器unionelecom SOLID STATE RELAY SSR SDA2-215Z SAA2-215Z SDA2-415Z SAA2-415Z SDA2-225Z SAA2-225Z SDA2-425Z SAA2-425Z SDA2-240Z SAA2-240Z SDA2-440Z SAA2-440Z SDA2-250Z SAA2-250Z SDA2-450Z SAA2-450Z SDA2-260R SAA2-260R SDA2-460R SAA2-460R SDA2-280R SAA2-280R SDA2-480R SAA2-480R

 

15-80AMP AC240/460V OUTPUT SAA3 SDA3系列3相固态继电器unionelecom

SDA3-215Z SAA3-215Z SDA3-415Z SAA3-415Z SDA3-225Z SAA3-225Z SDA3-425Z SAA3-425Z SDA3-240Z SAA3-240Z SDA3-440Z SAA3-440Z SDA3-250Z SAA3-250Z SDA3-450Z SAA3-450Z SDA3-260R SAA3-260R SDA3-460R SAA3-460R SDA3-280R SAA3-280R SDA3-480R SAA3-480R

 

SSR 15-40AMP AC240/460V CAA1 CDA1系列固态继电器unionelecom

CDA1-215Z CDA1-215R CAA1-215Z CDA1-415Z CDA1-415R CAA1-415Z CAA1-415Z CDA1-225Z CDA1-225R CAA1-225Z CDA1-425Z CDA1-425R CDA1-240Z CAA1-425Z CDA1-240R CDA1-440Z CAA1-240Z CDA1-440R CAA1-440Z

 

UF1SPN UF2SPN UF3SPN UF6SPN单相噪声滤波器 SPN系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 1-6A unionelecom

 

UF1SPE UF2SPE UF3SPE UF6SPE单相噪声滤波器 SPE系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 1-6A unionelecom

 

UF6STS UF3STS UF2STS 单相噪声滤波器 2-6A unionelecom STS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 2-6A unionelecom

 

SLS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 2-6A unionelecom UF2SLS UF3SLS UF6SLS

 

STC系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-20A unionelecom UF20STC UF15STC UF10STC UF5STC

 

SBS系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-400A unionelecom

UF400SBS UF300SBS UF200SBS UF150SBS UF120SBS UF100SBS UF80SBS UF60SBS UF50SBS UF40SBS UF30SBS UF20SBS UF15SBS UF10SBS UF6SBS UF5SBS

 

SLC系列NOISE FILTER单相噪声滤波器 5-20A unionelecom

UF5SLC UF10SLC UF15SLC UF20SLC

 

10-1000A TBI系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 10-1000A unionelecom

UF10TBI UF20TBI UF30TBI UF40TBI UF60TBI UF80TBI UF100TBI UF120TBI UF150TBI UF190TBI UF260TBI UF380TBI UF450TBI UF660TBI UF750TBI UF1000TBI

 

5-450A TBL系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 unionelecom

UF450TBL UF300TBL UF200TBL UF120TBL UF100TBL UF80TBL UF60TBL UF50TBL UF40TBL UF30TBL UF20TBL UF10TBL  UF5TBL

 

5-450A TBH系列NOISE FILTER三相噪声滤波器 unionelecom

UF450TBH UF300TBH UF200TBH UF120TBH UF100TBH UF80TBH UF60TBH UF50TBH UF40TBH UF30TBH UF20TBH UF10TBH  UF5TBH

UP50DDA,UP50DCA,UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

开电电源15W-150W UP系列N型型号:

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

开电电源15 – 50W双输出:

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

开电电源15 – 50W三输出:

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

UP – L系列 经济型的开关电源:

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

 

噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL

 

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI ,UF450TBI ,UF660TBI ,UF750TBI ,UF880TBI ,UF1000TBI

噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN

噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS

噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS

噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS ,UF200SBS ,UF300SBS ,UF400SBS

p15s05,up15s12,up15s15,up15s24,up30s05,up30s12,up30s15,up30s24,up50s05,up50s12,up50s15,up50s24,up75s05,up75s12,up75s15,up75s24,up75s48,up100s05,up100s12,up100s15,up100s24,up150s05,up150s12,up150s15,up150s24,up150s48,up200s05,up200s12,up200s15,up200s24,up220s12,up220s15,up220s24,up300s12,up300s24,up400s12,up400s24,up500s05,up500s12,up500s24,up600s05,up600s12,up600s24,up650s12,up650s24,up750s12,up750s24,up850s12,up850s24,up1000s12,up1000s24,up1200s12,up1200s24,up1500s12,up1500s24

 

15-150w,single-output直流电源,开关电源unionelecom,1-,type,s.m.p.s,

up15s05n,up15s09n,up15s12n,up15s15n,up15s24n,up15s36n,up15s48n,up30s05n,up30s09n,up30s12n,up30s15n,up30s24n,up30s36n,up30s48n,up50s05n,up50s09n,up50s12n,up50s15n,up50s24n,up50s36n,up50s48n,up75s05n,up75s12n,up75s15n,up75s24n,up75s36n,up75s48n,up100s05n,up100s12n,up100s15n,up100s24n,up100s36n,up100s48n,up150s05,up150s12,up150s15,up150s24,up150s36,up150s48

 

up15s05l,up15s12l,up15s24l,up30s05l,up30s12l,up30s24l,up50s05l,up50s12l,up50s24l,up75s05l,up75s12l,

up75s24l,up100s12l,up100s24l,up150s05l,up150s12l,up150s24l,up200s05l,up200s12l,up200s24l,up350s05l,

up350s12l,up350s24l,

up15daa,up15dab,up15dac,up15dad,up15dae,up15dbb,up15dcc,up15ddd,up15dee

up30daa,up30dab,up30dac,up30dad,up30dae,up30dbb,up30dcc,up30ddd,up30dee,up30dba,up30dca,up30dda,up30dea

up50daa,up50dab,up50dac,up50dad,up50dae,up50dbb,up50dcc,up50ddd,up50dee,up50dba,up50dca,up50dda,up50dea

up15tacc,up15tadd,up30tacc,up30tadd,up50tacc,up50tadd

up30s12w2,up30s24w2,up40s12w2,up40s24w2,up60s12w2,up60s24w2,up80s12w2,up80s24w2,up100s12w2,up100s24w2

up150s12w2,up150s24w2,up200s12w2,up200s24w2,up300s12w2,up300s24w2

up30s12f,up30s24f,upf24s24cf,upf24s48cf,upf30s24cf,upf30s48cf

直流电源,开关电源,

upf50s12cw,upf50s24cw,upf50s36cw,upf50s48cw,

upf60s12cw,upf60s24cw,upf60s36cw,upf60s48cw

upf75s12cw,upf75s24cw,upf75s36cw,upf75s48cw

upf100s12cw,upf100s24cw,upf100s36cw,upf100s48cw

upf125s12cw,upf125s24cw,upf125s36cw,upf125s48cw

upf150s12cw,upf150s24cw,upf150s36cw,upf150s48cw

upf200s12cw,upf200s24cw,upf200s36cw,upf200s48cw,

 

upf50s12w,upf50s24w,upf50s36w,upf50s48w

upf60s12w,upf60s24w,upf60s36w,upf60s48w

upf75s12w,upf75s24w,upf75s36w,upf75s48w

upf100s12w,upf100s24w,upf100s36w,upf100s48w

upf125s12w,upf125s24w,upf125s36w,upf125s48w

upf150s12w,upf150s24w,upf150s36w,upf150s48w

upf200s12w,upf200s24w,upf200s36w,upf200s48w

 

中山立讯电气有限公司代理销售韩国unionelecom直流电源,开关电源,固态继电器,噪声滤波器等等产品,欢迎来电咨询。电话:0760-88488814传真:0760-88488814,,e-mail:lixun98@126.com,,qq:99714202。1372000837黄先生13435724573,

3-20amp,dc24/60/120v,pdd0系列pcb固态继电器unionelecom,

pdd0-103n,pdd0-105n,pdd0-208nhs,pdd0-608nhs,pdd0-108nhs,pdd0-215nhs,pdd0-615nhs,pdd0-115nhs,pdd0-220nhs,pdd0-620nhs

 

2-25amp,ac240v,pda1系列pcb固态继电器unionelecom,

pda1-202z,pda1-202r,pda1-203z,pda1-203r,pda1-205z,pda1-205r,pda1-208z,pda1-208r,pda1-208zhl,pda1-208zhs,pda1-215zhl,pda1-215zhs,pda1-225zhl,pda1-225zhs

 

10-40amp,dc24/60/120v,output,sdd0系列单相固态继电器unionelecom,

sdd0-210n,sdd0-610n,sdd0-110n,sdd0-220n,sdd0-620n,sdd0-120n,sdd0-230n,sdd0-630n,sdd0-130n,sdd0-240n,sdd0-640n,sdd0-140n

 

15-80amp,ac240/460v,sda1,saa1系列单相固态继电器

sda1-215z,sda1-215r,saa1-215z,sda1-415z,sda1-415r,saa1-415z,sda1-225z,sda1-225r,saa1-225z,sda1-425z,sda1-425r,saa1-425z,sda1-240z,sda1-240r,saa1-240z,sda1-440z,sda1-440r,saa1-440z,sda1-250z,sda1-250r,saa1-250z,sda1-450z,sda1-450r,saa1-450z,sda1-260r,saa1-260r,sda1-460r,saa1-460r,sda1-280r,saa1-280r,sda1-480r,saa1-480r

 

15-80amp,ac240/460v,sda2,saa2系列2相固态继电器unionelecom,solid,state,relay,ssr,

sda2-215z,saa2-215z,sda2-415z,saa2-415z,sda2-225z,saa2-225z,sda2-425z,saa2-425z,sda2-240z,saa2-240z,sda2-440z,saa2-440z,sda2-250z,saa2-250z,sda2-450z,saa2-450z,sda2-260r,saa2-260r,sda2-460r,saa2-460r,sda2-280r,saa2-280r,sda2-480r,saa2-480r

 

15-80amp,ac240/460v,output,saa3,sda3系列3相固态继电器unionelecom,

sda3-215z,saa3-215z,sda3-415z,saa3-415z,sda3-225z,saa3-225z,sda3-425z,saa3-425z,sda3-240z,saa3-240z,sda3-440z,saa3-440z,sda3-250z,saa3-250z,sda3-450z,saa3-450z,sda3-260r,saa3-260r,sda3-460r,saa3-460r,sda3-280r,saa3-280r,sda3-480r,saa3-480r

 

ssr,15-40amp,ac240/460v,caa1,cda1系列固态继电器unionelecom,

cda1-215z,cda1-215r,caa1-215z,cda1-415z,cda1-415r,caa1-415z,caa1-415z,cda1-225z,cda1-225r,caa1-225z,cda1-425z,cda1-425r,cda1-240z,caa1-425z,cda1-240r,cda1-440z,caa1-240z,cda1-440r,caa1-440z

 

uf1spn,uf2spn,uf3spn,uf6spn单相噪声滤波器,spn系列noise,filter单相噪声滤波器,1-6a,unionelecom

 

uf1spe,uf2spe,uf3spe,uf6spe单相噪声滤波器,spe系列noise,filter单相噪声滤波器,1-6a,unionelecom

 

uf6sts,uf3sts,uf2sts,单相噪声滤波器,2-6a,unionelecom,sts系列noise,filter单相噪声滤波器,2-6a,unionelecom

 

sls系列noise,filter单相噪声滤波器,2-6a,unionelecom,uf2sls,uf3sls,uf6sls

 

stc系列noise,filter单相噪声滤波器,5-20a,unionelecom,uf20stc,uf15stc,uf10stc,uf5stc

 

sbs系列noise,filter单相噪声滤波器,5-400a,unionelecom,

uf400sbs,uf300sbs,uf200sbs,uf150sbs,uf120sbs,uf100sbs,uf80sbs,uf60sbs,uf50sbs,uf40sbs,uf30sbs,uf20sbs,uf15sbs,uf10sbs,uf6sbs,uf5sbs

 

slc系列noise,filter单相噪声滤波器,5-20a,unionelecom,

uf5slc,uf10slc,uf15slc,uf20slc

 

10-1000a,tbi系列noise,filter三相噪声滤波器,10-1000a,unionelecom,

uf10tbi,uf20tbi,uf30tbi,uf40tbi,uf60tbi,uf80tbi,uf100tbi,uf120tbi,uf150tbi,uf190tbi,uf260tbi,uf380tbi,uf450tbi,uf660tbi,uf750tbi,uf1000tbi

 

5-450a,tbl系列noise,filter三相噪声滤波器,unionelecom

uf450tbl,uf300tbl,uf200tbl,uf120tbl,uf100tbl,uf80tbl,uf60tbl,uf50tbl,uf40tbl,uf30tbl,uf20tbl,uf10tbl,,uf5tbl

 

5-450a,tbh系列noise,filter三相噪声滤波器,unionelecom

uf450tbh,uf300tbh,uf200tbh,uf120tbh,uf100tbh,uf80tbh,uf60tbh,uf50tbh,uf40tbh,uf30tbh,uf20tbh,uf10tbh,,uf5tbh

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

韩国unionelecom开电电源15W-150W UP系列N型型号:

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W双输出:

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W三输出:

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

UP – L系列 经济型的开关电源:

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

韩国unionelecom固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

韩国unionelecom固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

韩国unionelecom固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

韩国unionelecom固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

韩国unionelecom固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

韩国unionelecom固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

韩国unionelecom噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI ,UF450TBI ,UF660TBI ,UF750TBI ,UF880TBI ,UF1000TBI

韩国unionelecom噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN

韩国unionelecom噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS

韩国unionelecom噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS

韩国unionelecom噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

韩国unionelecom开电电源15W-150W UP系列N型型号:

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W双输出:

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W三输出:

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

UP – L系列 经济型的开关电源:

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

韩国unionelecom固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

韩国unionelecom固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

韩国unionelecom固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

韩国unionelecom固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

韩国unionelecom固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

韩国unionelecom固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

韩国unionelecom噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI ,UF450TBI ,UF660TBI ,UF750TBI ,UF880TBI ,UF1000TBI

韩国unionelecom噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN

韩国unionelecom噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS

韩国unionelecom噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS

韩国unionelecom噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48,

韩国unionelecom开电电源15W-150W UP系列N型型号:

UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W双输出:

UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA ,

韩国unionelecom开电电源15 – 50W三输出:

UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD ,

UP – L系列 经济型的开关电源:

UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L ,

UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 :

UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W ,

UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。

UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出:

UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。

UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F

UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF

韩国unionelecom固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS

韩国unionelecom固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS

韩国unionelecom固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N,

韩国unionelecom固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z

韩国unionelecom固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z

韩国unionelecom固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z

韩国unionelecom噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL

噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。

噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI ,UF450TBI ,UF660TBI ,UF750TBI ,UF880TBI ,UF1000TBI

UF3SPN,UF6SPN

:UF3STS ,UF6STS

UF3SLS ,UF6SLS

:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS

开关电源UP15S24,UP50S24,UP75S12,UP100S24 本文网址:http://www.508net.com/chanpin/1228781.html

南宁桓源电气有限公司代理韩国union直流电源 开关电源,固态继电器,噪声滤波器。 我公司还代理经销韩国品牌:霍尼韦尔/正光/巨星三荣/韩荣/建兴/龙声/三和 /韩国电材/大产/大光/华仁/奥托尼克斯/韩星/光星/韩荣,ARROW,可来特, 派特莱,欢迎来电咨询! 开电电源15W-1500W UP系列型号: UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48, 开电电源15W-150W UP系列N型型号: UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N , 开电电源15 – 50W双输出: UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA , 开电电源15 – 50W三输出: UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD , UP – L系列 经济型的开关电源: UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L , UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 : UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W , UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温68,室外安装设计,100%满负荷烧机测试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。 UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出: UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。 UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF 固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS PDD0-103N PDDO-105N 固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS 固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N, 固态继电器AC输出模具类型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z 固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z 固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z 噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终端,适用于工业及设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL 噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。 噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI ,UF450TBI ,UF660TBI ,UF750TBI ,UF880TBI ,UF1000TBI 噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN 噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS 噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS 噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS ,UF200SBS ,UF300SBS ,UF400SBS 拨动开关:WJT-6210S,WJT-6210,WJT-3210S,WJT-3210,WJT-9210S,WJT-9210

UP15S05,UP15S09,UP15S12,UP15S15,UP15S24,UP15S36,UP15S48,UP30S05,UP30S09,UP30S12,UP30S15,UP30S24,UP30S36,UP30S48,UP50S05,UP50S09,UP50S12,UP50S15,UP50S24,UP50S36,UP50S48,UP75S05,UP75S12,UP75S15,UP75S24,UP75S36,UP75S48,UP100S12,UP100S15,UP100S24,UP100S36,UP100S48,UP150S05,UP150S12,UP150S15,UP150S24,UP150S36,UP150S48,UP200S05,UP200S12,UP200S15,UP200S24,UP200S36,UP200S48,UP220S05,UP220S12,UP220S15,UP220S24,UP220S36,UP220S48,UP300S12,UP300S24,UP300S36,UP300S48,UP400S12,UP400S24,UP400S36,UP400S48,UP500S12,UP500S24,UP500S36,UP500S48,UP600S12,UP600S24,UP600S36,UP600S48,UP750S12,UP750S24,UP750S36,UP750S48,UP850S12,UP850S24,UP850S36,UP850S48,UP1000S12,UP1000S24,UP1000S36,UP1000S48,UP1200S12,UP1200S24,UP1200S36,UP1200S48,UP1500S12,UP1500S24,UP1500S36,UP1500S48, 开电电源15W-150W UP系列N型型号: UP15S05N ,UP15S09N ,UP15S12N ,UP15S15N ,UP15S24N ,UP15S36N ,UP15S48N ,UP30S05N ,UP30S09N ,UP30S12N ,UP30S15N ,UP30S24N ,UP30S36N ,UP30S48N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP50S05N ,UP75S05N ,UP75S12N ,UP75S15N ,UP75S24N ,UP75S36N ,UP75S48N ,UP100S05N ,UP100S12N ,UP100S15N ,UP100S24N ,UP100S36N ,UP100S48N ,UP150S05N ,UP150S12N ,UP150S15N ,UP150S24N ,UP150S36N ,UP150S48N , 开电电源15 – 50W双输出: UP15DAA ,UP15DAB ,UP15DAC ,UP15DAD ,UP15DAE ,UP15DBB ,UP15DCC ,UP15DDD ,UP15DEE ,UP30DAA ,UP30DAB ,UP30DAC ,UP30DAD ,UP30DAE ,UP30DBB ,UP30DCC ,UP30DDD ,UP30DEE ,UP30DBA ,UP30DCA ,UP30DDA ,UP30DEA ,UP50DAA ,UP50DAB ,UP50DAC ,UP50DAD ,UP50DAE ,UP50DBB ,UP50DCC ,UP50DDD ,UP50DEE ,UP50DBA ,UP50DCA ,UP50DDA ,UP50DEA , 开电电源15 – 50W三输出: UP15TACC ,UP15TADD ,UP30TACC ,UP30TADD ,UP50TACC ,UP50TADD , UP – L系列 经济型的开关电源: UP15S05L ,UP15S12L ,UP15S24L ,UP30S05L ,UP30S12L ,UP30S24L ,UP50S05L ,UP50S12L ,UP50S24L ,UP75S05L ,UP75S12L ,UP75S24L ,UP100S12L ,UP100S24L ,UP150S05L ,UP150S12L ,UP150S24L ,U200S05L ,U200S12L ,U200S24L ,UP350S05L ,UP350S12L ,UP350S24L , UPF – W系列 LED防水转换器:恒电压型 金属外壳 ,50 – 200W单路输出 ,内置 在PFC功能 ,保护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计 ,100%满负荷烧机测试 ,适合用于LED照明和移动签署的应用 : UPF60S12W ,UPF60S24W ,UPF60S36W ,UPF60S48W ,UPF75S12W ,UPF75S24W ,UPF75S36W ,UPF75S48W ,UPF100S12W ,UPF100S24W ,UPF100S36W ,UPF100S48W ,UPF125S12W ,UPF125S24W ,UPF125S36W ,UPF125S48W ,UPF150S12W ,UPF150S24W ,UPF150S36W ,UPF150S48W ,UPF200S12W ,UPF200S24W ,UPF200S36W ,UPF200S48W , UPF – CW系列LED防水转换,金属外壳 ,50 – 200W单路输出,内置在PFC功能,保 护功能:过载保护/过电压/短路/过温。IP68,室外安装设计,100%满负荷烧机测 试,适合用于LED照明和移动签署的应用:UPF60S12CW ,UPF60S24CW ,UPF60S36CW ,UPF60S48CW ,UPF75S12CW ,UPF75S24CW ,UPF75S36CW ,UPF75S48CW ,UPF100S12CW ,UPF100S24CW ,UPF100S36CW ,UPF100S48CW ,UPF125S12CW ,UPF125S24CW ,UPF125S36CW ,UPF125S48CW ,UPF150S12CW ,UPF150S24CW ,UPF150S36CW ,UPF150S48CW ,UPF200S12CW ,UPF200S24CW ,UPF200S36CW ,UPF200S48CW 。 UP – W2系列LED防水转换器,AC输入电压范围:AC200 – 240 ,40 – 300W单路输出: UP60S12W2 ,UP60S24W2 ,UP80S12W2 ,UP80S24W2 ,UP100S12W2 ,UP100S24W2 ,UP150S12W2 ,UP150S24W2 ,UP200S12W2 ,UP200S24W2 ,UP300S12W2 ,UP300S24W2 。 UP – F系列LED防水转换器:UP30S12F,UP30S24F UPF,CF系列LED防水转换器:UPF24S24CF,UPF24S48CF,UPF30S24CF,UPF30S48CF 固态继电器直流DC输出PCB型:PDD0-208NHS ,PDD0-608NHS ,PDD0-108NHS ,PDD0-215NHS ,PDD0-615NHS ,PDD0-115NHS ,PDD0-220NHS ,PDD0-620NHS 固态继电器AC输出PCB型2 – 25AMP AC240V输出 :PDA1-203Z ,PDA1-203R ,PDA1-205Z ,PDA1-205R ,PDA1-208Z ,PDA1-208R ,PDA1-208ZHL ,PDA1-208ZHS ,PDA1-215ZHL ,PDA1-215ZHS ,PDA1-225ZHL ,PDA1-225ZHS 固态继电器直流输出的模具类型,10 – 40AMP DC24/60/120V输出:SDD0-220N ,SDD0-620N ,SDD0-120N ,SDD0-230N ,SDD0-630N ,SDD0-130N ,SDD0-240N ,SDD0-640N ,SDD0-140N, 固态继电器AC输出模具类 型:SDA1-215Z,SDA1-215R,SAA1-215Z,SDA1-415Z,SDA1-415R,SAA1-415Z,SDA1-225Z ,SDA1-225R ,SAA1-225Z ,SDA1-425Z ,SDA1-425R ,SAA1-425Z ,SDA1-240Z ,SDA1-240R ,SAA1-240Z ,SDA1-440Z ,SDA1-440R ,SAA1-440Z ,SDA1-250Z ,SDA1-250R ,SAA1-250Z ,SDA1-450Z ,SDA1-450R ,SAA1-450Z 固态继电器2相位的模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出 :SDA2-215Z ,SAA2-215Z ,SDA2-415Z ,SAA2-415Z ,SDA2-225Z ,SAA2-225Z ,SDA2-425Z ,SAA2-425Z ,SDA2-240Z ,SAA2-240Z ,SDA2-440Z ,SAA2-440Z ,SDA2-250Z ,SAA2-250Z ,SDA2-450Z ,SAA2-450Z 固态继电器3相模具类型15 – 50AMP AC240/460V输出:SDA3-215Z ,SAA3-215Z ,SDA3-415Z ,SAA3-415Z ,SDA3-225Z ,SAA3-225Z ,SDA3-425Z ,SAA3-425Z ,SDA3-240Z ,SAA3-240Z ,SDA3-440Z ,SAA3-440Z ,SDA3-250Z ,SAA3-250Z ,SDA3-450Z ,SAA3-450Z 噪声滤波器TBL系列型号10-450AMP 250V输出:低漏电流,隔离1,500 V,螺栓终 端,适用于工业及医疗设备,办公自动化和足总杯,设备,数码设备,TUV认 证:UF10TBL ,UF20TBL ,UF30TBL ,UF40TBL ,UF50TBL ,UF60TBL ,UF80TBL ,UF100TBL ,UF120TBL ,UF150TBL ,UF200TBL ,UF250TBL ,UF300TBL ,UF450TBL 噪声滤波器TBH系列型号5 450AMP 450V输出:UF10TBH ,UF20TBH ,UF30TBH ,UF40TBH ,UF50TBH ,UF60TBH ,UF80TBH ,UF100TBH ,UF120TBH ,UF150TBH ,UF200TBH ,UF250TBH ,UF300TBH ,UF450TBH。 噪声滤波器TBI系列型号10-1000AMP 250/450V输出:UF10TBI ,UF20TBI ,UF30TBI ,UF40TBI ,UF60TBI ,UF80TBI ,UF100TBI ,UF120TBI ,UF150TBI ,UF190TBI ,UF260TBI ,UF380TBI ,UF450TBI ,UF660TBI ,UF750TBI ,UF880TBI ,UF1000TBI 噪声滤波器SPN 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SPN,UF6SPN 噪声滤波器STS系列型号3-6 AMP的输出:UF3STS ,UF6STS 噪声滤波器SLS 系列型号3-6 AMP的输出:UF3SLS ,UF6SLS 噪声滤波器SBS 系列型号5-400AMP 250V输出:UF5SBS ,UF6SBS ,UF10SBS ,UF15SBS ,UF20SBS ,UF30SBS ,UF40SBS ,UF50SBS ,UF60SBS ,UF80SBS ,UF100SBS ,UF120SBS ,UF150SBS ,UF200SBS

 

Unionelecom Korea tại Việt Nam, Unionelecom Korea tại Việt Nam, Unionelecom Korea tại Việt Nam, Unionelecom Korea tại Việt Nam, Unionelecom Korea tại Việt Nam, Unionelecom Korea tại Việt Nam, Unionelecom Korea tại Việt Nam Unionelecom Korea tại Việt Nam, Unionelecom Korea tại Việt Nam

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Unionelecom Korea tại Việt Nam”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!