1478487739-446x446

200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD

200W VUÔNG 104MM

Rate this post

200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD

Bao gồm một số model thôngdungjk sau:

200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD

200W □104 MOTOR & GEAR H bao gồm một số model thông dụng như sau:

S10I200GB-T, S10I200DB-T, S10I200KB-T, S10I200KB-T,

S10I200GT-T, S10I200DT-T, S10I200KT-T, S10I200KT-T,

S10KV(3~180), S10DV(3~180)0, S10SV(3~180),

S10I200GB-T, S10I200DB-T, S10I200KB-T, 

S10I200GA-T, S10I200GB-T, S10I200GT-T, 

S10I200DA-T, S10I200DB-T, S10I200DT-T, 

S10I200KA-T, S10I200DK-T, S10I200KT-T, 

S10I200KB-T, S10I200DB-T, S10I200KT-T, 

S10I200KT-T, S10I200KB-T, S10I200KA-T, 

S10KV180, S10DV180, S10VV180, 

200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD

S10I200GB-T, S10I200DB-T, S10I200KB-T, S10I200KB-T,  S10I200GT-T, S10I200DT-T, S10I200KT-T, S10I200KT-T,  S10KV(3~180), S10DV(3~180)0, S10SV(3~180),

200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD

Model hộp số cho loại 200w vuông 104mm bao gồm một số model cơ bản như sau:

S10KV3,         S10KV3.6,      S10KV5,         S10KV6,         S10KV7.5,      S10KV9,         S10KV12.5,    S10KV15,            S10KV18,       S10KV25,       S10KV30,       S10KV36,       S10KV50,       S10KV60,       S10KV75,            S10KV90,       S10KV100,     S10KV120,     S10KV150,     S10KV180,     S10DV3,         S10DV3.6,            S10DV5,         S10DV6,         S10DV7.5,      S10DV9,         S10DV12.5,    S10DV15,       S10DV18,            S10DV25,       S10DV30,       S10DV36,       S10DV50,       S10DV60,       S10DV75,       S10DV90,            S10DV100,     S10DV120,     S10DV150,     S10DV180,     S10SV3,          S10SV3.6,       S10SV5,            S10SV6,          S10SV7.5,       S10SV9,          S10SV12.5,     S10SV15,        S10SV18,        S10SV25,            S10SV30,        S10SV36,        S10SV50,        S10SV60,        S10SV75,        S10SV90,        S10SV100,            S10SV120,      S10SV150,      S10SV180,

200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD

200W VUONG 104MM

S10KV3,         S10KV3.6,      S10KV5,         S10KV6,         S10KV7.5,      S10KV9,         S10KV12.5,    S10KV15,            S10KV18,       S10KV25,       S10KV30,       S10KV36,       S10KV50,       S10KV60,       S10KV75,            S10KV90,       S10KV100,     S10KV120,     S10KV150,     S10KV180,     S10DV3,         S10DV3.6,            S10DV5,         S10DV6,         S10DV7.5,      S10DV9,         S10DV12.5,    S10DV15,       S10DV18,            S10DV25,       S10DV30,       S10DV36,       S10DV50,       S10DV60,       S10DV75,       S10DV90,            S10DV100,     S10DV120,     S10DV150,     S10DV180,     S10SV3,          S10SV3.6,       S10SV5,            S10SV6,          S10SV7.5,       S10SV9,          S10SV12.5,     S10SV15,        S10SV18,        S10SV25,            S10SV30,        S10SV36,        S10SV50,        S10SV60,        S10SV75,        S10SV90,        S10SV100,            S10SV120,      S10SV150,      S10SV180,

4. CODING SYSTEM
5. 제원
type Poles Output
(W)
Voltage
(V)
Freq-(Hz) Duty Rated Load StartingTouque
(kgf-cm)
Capacitor
(㎌)
단자BOX(A) LEAD WIRE Current Speed
(rpm)
Torque
(kgf-cm)
S10I200□A-T S10I200□A 4 200 1Ø 100 50 CONT. 3.45 1250 15.6 8.8 47
60 3.05 1550 12.6 8.8
1Ø 100 60 2.85 1550 12.6 8.8 40
1Ø 115 2.85 1600 12.2 9.8
S10I200□B-T S10I200□B 4 200 1Ø 200 50 CONT. 1.65 1250 15.6 8.8 12
60 1.57 1550 12.6 8.8
1Ø 200 60 1.40 1550 12.6 8.8 10
1Ø 230 50 1.66 1300 15.0 9.8
60 1.36 1600 12.2 9.8
S10I200□T-T S10I200□T 4 200 3Ø 200 50 CONT. 1.10 1250 15.6 15.6
60 1.05 1500 13.0 13.0
3Ø 220 50 1.05 1300 15.0 15.0
60 0.95 1550 12.6 12.6
3Ø 230 60 0.95 1600 12.2 12.2

50Hz

MODEL GEARRATIO 3 3.6 5 6 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36
rpm 500 417 300 250 200 167 120 100 83 60 50 42
S10KV□ kg-cm 41 49 68 82 103 123 163 196 235 327 392 400
N-m 4.1 4.9 6.8 8.2 10.3 12.3 16.3 19.6 23.5 327 39.2 40
효율 90% 86%
MODEL GEARRATIO 50 60 75 90 100 120 150 180
rpm 30 25 20 17 15 12.5 10 8.3
S10KV□ kg-cm 400 400 400 400 400 400 400 400
N-m 40 40 40 10 40 40 40 40
효율 81%

60Hz

MODEL GEARRATIO 3 3.6 5 6 7.5 9 12.5 15 18 25 30 36
rpm 600 500 360 300 240 200 144 120 100 72 60 50
S10KV□ kg-cm 34 41 57 69 86 103 137 164 197 273 328 393
N-m 3.4 4.1 5.7 6.9 8.6 10.3 10.3 16.4 19.7 27.3 32.8 39.3
효율 90% 86%
MODEL GEARRATIO 50 60 75 90 100 120 150 180
rpm 36 30 24 20 18 15 12 10
S10KV□ kg-cm 400 400 400 400 400 400 400 400
N-m 40 40 40 40 40 40 40 40
효율 81%

MOMENT

구분 출력축에서의 허용 부하 관성 MOMENT 비고
J(×10-4kg-㎡) GD2(kgf-㎠)
MOTOR 2 8 JG : GEAR HEAD 허용 부하 관성 MOMENT
JM : MOTOR 허용 부하 관성 MOMENT
i : 감속비
GEAR HEAD JG = JM × i2 (감속비 1/3~50일 경우)
JG = JM × 2500 (감속비 1/60 이상일 경우)

허용 OVERHUNG / TRUHST 하중

구분 허용 OVERHUNG 하중 N (kgf) 비고
SHAFT(SPINDLE) 앞끝에서 거리
10㎜ 20㎜
MOTOR 320(32) 650(65)
GEAR HEAD 감속비 1/3~36 550(55) 800(80) 200(20)
감속비 1/50~180 650(65) 1000(10

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “200W VUÔNG 104MM MOTOR & GEAR HEAD”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!