60GK5H

60GK5H

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của JSCC Motor tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của JSCC Motor vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn. Hotline: 0974190088/Zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

60GK5H

Một số model bán chạy:

60GK3HK,     60GK3.6HK,  60GK5HK,     60GK6HK,     60GK7.5HK,  60GK9HK,     60GK10HK,            60GK12HK,   60GK12.5HK,            60GK15HK,   60GK18HK,   60GK20HK,   60GK25HK,            60GK30HK,   60GK36HK,   60GK40HK,   60GK50HK,   60GK60HK,   60GK75HK,   60GK90HK,            60GK100HK, 60GK120HK, 60GK150HK, 60GK180HK, 70GK3HK,     70GK20HK,   70GK5HK,            70GK6HK,     70GK7.5HK,  70GK9HK,     70GK10HK,   70GK12HK,   70GK12.5HK,            70GK15HK,   70GK18HK,   70GK20HK,   70GK25HK,   70GK30HK,   70GK36HK,   70GK40HK,            70GK50HK,   70GK60HK,   70GK75HK,   70GK90HK,   70GK100HK, 70GK120HK, 70GK150HK,            70GK180HK, 80GK3HK,     80GK3.6HK,  80GK5HK,     80GK6HK,     80GK7.5HK,  80GK9HK,            80GK10HK,   80GK12HK,   80GK12.5HK,            80GK15HK,   80GK18HK,   80GK20HK,            80GK25HK,   80GK30HK,   80GK36HK,   80GK40HK,   80GK50HK,   80GK60HK,   80GK75HK,            80GK90HK,   80GK100HK, 80GK120HK, 80GK150HK, 80GK180HK, 80GK3RCK,   80GK3.6RCK,            80GK5RCK,   80GK6RCK,   80GK7.5RCK,            80GK9RCK,   80GK10RCK, 80GK12RCK,            80GK12.5RCK,          80GK15RCK, 80GK18RCK, 80GK20RCK, 80GK25RCK, 80GK30RCK,            80GK36RCK, 80GK40RCK, 80GK50RCK, 80GK60RCK, 80GK75RCK, 80GK90RCK, 80GK100RCK,            80GK120RCK,           80GK150RCK,           80GK180RCK,           80GK3RTK,   80GK3.6RTK,            80GK5RTK,   80GK6RTK,   80GK7.5RTK,            80GK9RTK,   80GK10RTK, 80GK12RTK,            80GK12.5RTK,          80GK15RTK, 80GK18RTK, 80GK20RTK, 80GK25RTK, 80GK30RTK,            80GK36RTK, 80GK40RTK, 80GK50RTK, 80GK60RTK, 80GK75RTK, 80GK90RTK, 80GK100RTK,            80GK120RTK,           80GK150RTK,           80GK180RTK,           90GK3HK,     90GK3.6HK,  90GK5HK,            90GK6HK,     90GK7.5HK,  90GK40HK,   90GK10HK,   90GK12HK,   90GK12.5HK,            90GK15HK,   90GK18HK,   90GK20HK,   90GK25HK,   90GK30HK,   90GK36HK,   90GK40HK,            90GK50HK,   90GK60HK,   90GK75HK,   90GK90HK,   90GK100HK, 90GK120HK, 90GK150HK,            90GK180HK, 90GK3RCK,   90GK3.6RCK,            90GK5RCK,   90GK6RCK,   90GK7.5RCK,            90GK9RCK,   90GK10RCK, 90GK12RCK, 90GK12.5RCK,          90GK15RCK, 90GK18RCK,            90GK20RCK, 90GK25RCK, 90GK30RCK, 90GK36RCK, 90GK40RCK, 90GK50RCK, 90GK60RCK,            90GK75RCK, 90GK90RCK, 90GK100RCK,           90GK120RCK,           90GK150RCK,            90GK180RCK,           90GK3RTK,   90GK3.6RTK,            90GK5RTK,   90GK6RTK,   90GK7.5RTK,            90GK9RTK,   90GK10RTK, 90GK12RTK, 90GK12.5RTK,          90GK15RTK, 90GK18RTK,            90GK20RTK, 90GK25RTK, 90GK30RTK, 90GK36RTK, 90GK40RTK, 90GK50RTK, 90GK60RTK,            90GK75RTK, 90GK90RTK, 90GK100RTK,           90GK120RTK,           90GK150RTK,            90GK180RTK,           90GF3HK,      90GF3.6HK,   90GF5HK,      90GF6HK,      90GF7.5HK,   90GF9HK,            90GF10HK,    90GF12HK,    90GF12.5HK, 90GF15HK,    90GF18HK,    90GF20HK,    90GF25HK,            90GF30HK,    90GF36HK,    90GF40HK,    90GF50HK,    90GF60HK,    90GF75HK,    90GF90HK,            90GF100HK,  90GF120HK,  90GF150HK,  90GF180HK,  90GF3HEK,   90GF3.6HEK,            90GF5HEK,   90GF6HEK,   90GF7.5HEK,            90GF9HEK,   90GF10HEK, 90GF12HEK,            90GF12.5HEK,          90GF90HEK, 90GF18HEK, 90GF20HEK, 90GF25HEK, 90GF30HEK,            90GF36HEK, 90GF40HEK, 90GF50HEK, 90GF60HEK, 90GF75HEK, 90GF90HEK, 90GF100HEK,            90GF120HEK,           90GF150HEK,           90GF180HEK,           90GF3RCK,   90GF3.6RCK,            90GF5RCK,   90GF6RCK,   90GF7.5RCK,            90GF9RCK,   90GF10RCK, 90GF12RCK,            90GF12.5RCK,          90GF15RCK,

90GF18RCK, 90GF20RCK, 90GF25RCK, 90GF30RCK, 90GF36RCK, 90GF40RCK, 90GF50RCK,            90GF60RCK, 90GF75RCK, 100GF180RTK,          60GM10,         70GM10,         80GM10,         90GM10,            90GF3RTK,    90GF3.6RTK, 90GF5RTK,    90GF6RTK,    90GF7.5RTK, 90GF9RTK,    90GF10RTK,            90GF12RTK,  90GF12.5RTK,           90GF15RTK,  90GF18RTK,  90GF20RTK,  90GF25RTK,            90GF30RTK,  90GF36RTK,  90GF40RTK,  90GF50RTK,  90GF60RTK,  90GF75RTK,  90GF90RTK,            90GF100RTK,            90GF120RTK,            90GF150RTK,            90GF180RTK,            100GF3HK,            100GF3.6HK, 100GF5HK,    100GF6HK,    100GF7.5HK, 100GF9HK,    100GF10HK,  100GF12HK,            100GF12.5HK,           100GF15HK,  100GF18HK,  100GF20HK,  100GF25HK,  100GF30HK,            100GF36HK,  100GF40HK,  100GF50HK,  100GF60HK,  100GF75HK,  100GF90HK,  100GF100HK,            100GF120HK,            100GF150HK,            100GF180HK,            100GF3RCK, 100GF3.6RCK,            100GF5RCK, 100GF6RCK, 100GF7.5RCK,          100GF9RCK, 100GF10RCK,           100GF12RCK,            100GF12.5RCK,        100GF15RCK,           100GF18RCK,           100GF20RCK,           100GF25RCK,            100GF180RCK,         100GF36RCK,           100GF40RCK,           100GF50RCK,           100GF60RCK,            100GF75RCK,           100GF90RCK,           100GF100RCK,         100GF120RCK,         100GF150RCK,            100GF180RCK,         100GF3RTK,  100GF3.6RTK,           100GF5RTK,  100GF6RTK,  100GF7.5RTK,            100GF9RTK,  100GF10RTK,            100GF12RTK,            100GF12.5RTK,         100GF15RTK,            100GF18RTK,            100GF20RTK,            100GF25RTK,            100GF30RTK,            100GF36RTK,            100GF40RTK,            100GF50RTK,            100GF60RTK,            100GF75RTK,            100GF90RTK,            100GF100RTK,          100GF120RTK,          100GF150RTK,          100GF180RTK,          60GM10,            70GM10,         80GM10,         90GM10,                                                                                                                                                                                                                                 60YS06GV11、60YS06DV11、60YS06GV22、60YS06DV22

70YS15GV11、70YS15DV11、70YS15GV22、70YS15DV22

80YS25GV11、80YS25DV11、80YS25GV22、80YS25DV22、80YS25GY22、80YS25DY22、80YS25GY38、80YS25DY38

90YS40GV11、90YS40DV11、90YS40GV22、90YS40DV22、90YS40GY22、90YS40DY22、90YS40GY38、90YS40DY38

90YS60GV11、90YS60DV11、90YS60GV22、90YS60DV22、90YS60GY22、90YS60DY22、90YS60GY38、90YS60DY38

90YS90GV11、90YS90DV11、90YS90GV22、90YS90DV22、90YS90GY22、90YS90DY22、90YS90GY38、90YS90DY38

100YS200GV11、100YS200DV11、100YS200GV22、100YS200DV22、100YS200GY22、100YS200DY22、100YS200GY38、100YS200DY38

60YR06GV11  60YR06DV11  60YR06GV22  60YR06DV22

70YR15GV11 70YR15DV11 70YR15GV22 70YR15DV22

80YR25GV11 80YR25DV11 80YR25GV22 80YR25DV22

90YR40GV11、90YR40DV11、90YR40GV22、90YR40DV22

90YR60GV11、90YR60DV11、90YR60GV22、90YR60DV22

90YR90GV11、90YR90DV11、90YR90GV22、90YR90DV22

60YR06GV11 60YR06DV11 60YR06GV22 60YR06DV22

70YR15GV11 70YR15DV11 70YR15GV22 70YR15DV22

80YR25GV11 80YR25DV11 80YR25GV22 80YR25DV22

90YR40GV11 90YR40DV11 90YR40GV22 90YR40DV22

90YR60GV11 90YR60DV11 90YR60GV22 90YR60DV22

90YR90GV11 90YR90DV11 90YR90GV22 90YR90DV22

60YS06GV11、60YS06DV11、60YS06GV22、60YS06DV22

70YS15GV11、70YS15DV11、70YS15GV22、70YS15DV22

80YS25GV11、80YS25DV11、80YS25GV22、80YS25DV22

80YS25GY22、80YS25DY22、80YS25GY38、80YS25DY38

90YS40GV11、90YS40DV11、90YS40GV22、90YS40DV22

90YS40GY22、90YS40DY22、90YS40GY38、90YS40DY38

90YS60GV11、90YS60DV11、90YS60GV22、90YS60DV22

90YS60GY22、90YS60DY22、90YS60GY38、90YS60DY38

90YS90GV11、90YS90DV11、90YS90GV22、90YS90DV22

90YS90GY22、90YS90DY22、90YS90GY38、90YS90DY38

100YS200GV11、100YS200DV11、100YS200GV22、100YS200DV22

100YS200GY22、100YS200DY22、100YS200GY38、100YS200DY38

60YT06GV11、60YT06DV11、60YT06GV22、60YT06DV22

70YT15GV11、70YT15DV11、70YT15GV22、70YT15DV22

80YT25GV11、80YT25DV11、80YT25GV22、80YT25DV22

90YT40GV11、90YT40DV11、90YT40GV22、90YT40DV22

90YT60GV11、90YT60DV11、90YT60GV22、90YT60DV22

90YT90GV11、90YT90DV11、90YT90GV22、90YT90DV22

100YT200GV11、100YT200DV11、100YT200GV22、100YT200DV22

减速箱型号

6W电机匹配减速箱:60GK□H、60GM10

15W电机匹配减速箱:70GK□H、70GM10

25W电机匹配减速箱:80GK□H、80GM10、80GK□RT、80GK□RC

40W电机匹配减速箱:90GK□H、90GK□RC、90GK□RT、90GM10

60W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

90W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

200W电机匹配减速箱:100GF□H、100GF□RC、100GF□RT

6W电机匹配减速箱:60GK□H、60GM10

15W电机匹配减速箱:70GK□H、70GM10

25W电机匹配减速箱:80GK□H、80GM10、80GK□RT、80GK□RC

40W电机匹配减速箱:90GK□H、90GK□RC、90GK□RT、90GM10

60W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

90W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

200W电机匹配减速箱:100GF□H、100GF□RC、100GF□RT

6W电机配标准减速箱60GK□H  速比1:3~1:180 中间减速箱 60GM10 速比1:10

15W电机配标准减速箱70GK□H  速比1:3~1:180  中间减速箱70GM10 速比1:10

25W电机配标准减速箱80GK□H  速比1:3~1:180  中间减速箱80GM10 速比1:10 直角中实减速箱80GK□RT 速比1:10~1:180 直角中空减速箱80GK□RC 速比1:10~1:180

40W电机配标准减速箱90GK□H  速比1:3~1:180  中间减速箱90GM10 速比1:10 直角中实减速箱90GK□RT 速比1:10~1:180 直角中空减速箱90GK□RC 速比1:10~1:180

60W电机配标准减速箱90GF□H  速比1:3~1:180  标准减速箱(带耳型)90GF□H E 速比1:3~1:180  中间减速箱90GM10 速比1:10 直角中实减速箱90GF□RT 速比1:10~1:180 直角中空减速箱90GF□RC 速比1:10~1:180

90W电机配标准减速箱90GF□H  速比1:3~1:180  标准减速箱(带耳型)90GF□H E 速比1:3~1:180  中间减速箱90GM10 速比1:10 直角中实减速箱90GF□RT 速比1:10~1:180 直角中空减速箱90GF□RC 速比1:10~1:180

60YB06GV11、60YB06DV11、60YB06GV22、60YB06DV22

70YB15GV11、70YB15DV11、70YB15GV22、70YB15DV22

80YB25GV11、80YB25DV11、80YB25GV22、80YB25DV22

80YB25GY22、80YB25DY22、80YB25GY38、80YB25DY38

90YB40GV11、90YB40DV11、90YB40GV22、90YB40DV22

90YB40GY22、90YB40DY22、90YB40GY38、90YB40DY38

90YB60GV11、90YB60DV11、90YB60GV22、90YB60DV22

90YB60GY22、90YB60DY22、90YB60GY38、90YB60DY38

90YB90GV11、90YB90DV11、90YB90GV22、90YB90DV22

90YB90GY22、90YB90DY22、90YB90GY38、90YB90DY38

100YB200GV11、100YB200DV11、100YB200GV22、100YB200DV22

100YB200GY22、100YB200DY22、100YB200GY38、100YB200DY38

减速箱型号:

6W电机匹配减速箱:60GK□H、60GM10

15W电机匹配减速箱:70GK□H、70GM10

25W电机匹配减速箱:80GK□H、80GM10、80GK□RT、80GK□RC

40W电机匹配减速箱:90GK□H、90GK□RC、90GK□RT、90GM10

60W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

90W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

200W电机匹配减速箱:100GF□H、100GF□RC、100GF□RT

70YF15GV11、70YF15DV11、70YF15GV22、70YF15DV22

80YF25GV11、80YF25DV11、80YF25GV22、80YF25DV22

90YF40GV11、90YF40DV11、90YF40GV22、90YF40DV22

90YF60GV11、90YF60DV11、90YF60GV22、90YF60DV22

90YF90GV11、90YF90DV11、90YF60GV22、90YF90DV22

100YF200GV11、100YF200DV11、100YF200GV22、100YF200DV22

减速箱型号

15W电机匹配减速箱:70GK□H、70GM10

25W电机匹配减速箱:80GK□H、80GM10、80GK□RT、80GK□RC

40W电机匹配减速箱:90GK□H、90GK□RC、90GK□RT、90GM10

60W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

90W电机匹配减速箱:90GF□H、90GF□HE、90GF□RC、90GF□RT、90GM10

200W电机匹配减速箱:100GF□H、100GF□RC、100GF□RT

70TP06GV11、70TP06DV11、70TP06GV22、70TP06DV22

80TP10GV11、80TP10DV11、80TP10GV22、80TP10DV22

90TP20GV11、90TP20DV11、90TP20GV22、90TP20DV22

100TP40GV11、100TP40DV11、100TP40GV22、100TP40DV22

SPC1000A      SPC2000A      SPC1000E      SPC2000E      SPC2000AD   SPC2000ED

EB100

EB200, RC120 /  AC 250V (110V、220V电机适用)

RC120 /  AC 500V (380V电机适用)

GEARBOX

60GK3H,        60GK3.6H,     60GK5H,        60GK6H,        60GK7.5H,     60GK9H,        60GK10H,      60GK12H,            60GK12.5H,   60GK15H,      60GK18H,      60GK20H,      60GK25H,      60GK30H,      60GK36H,            60GK40H,      60GK50H,      60GK60H,      60GK75H,      60GK90H,      60GK100H,    60GK120H,            60GK150H,    60GK180H,    70GK3H,        70GK3.6H,     70GK5H,        70GK6H,        70GK7.5H,            70GK9H,        70GK10H,      70GK12H,      70GK12.5H,   70GK15H,      70GK18H,      70GK20H,            70GK25H,      70GK30H,      70GK36H,      70GK40H,      70GK50H,      70GK60H,      70GK75H,            70GK90H,      70GK100H,    70GK120H,    70GK150H,    70GK180H,    80GK3H,        80GK3.6H,            80GK5H,        80GK6H,        80GK7.5H,     80GK9H,        80GK10H,      80GK12H,      80GK12.5H,            80GK15H,      80GK18H,      80GK20H,      80GK25H,      80GK30H,      80GK36H,      80GK40H,            80GK50H,      80GK60H,      80GK75H,      80GK90H,      80GK100H,    80GK120H,    80GK150H,            80GK180H,    80GK3RC,      80GK3.6RC,   80GK5RC,      80GK6RC,      80GK7.5RC,   80GK9RC,            80GK10RC,    80GK12RC,    80GK12.5RC, 80GK15RC,    80GK18RC,    80GK20RC,    80GK25RC,            80GK30RC,    80GK36RC,    80GK40RC,    80GK50RC,    80GK60RC,    80GK75RC,    80GK90RC,            80GK100RC,  80GK120RC,  80GK150RC,  80GK180RC,  80GK3RT,      80GK3.6RT,   80GK5RT,            80GK6RT,      80GK7.5RT,   80GK9RT,      80GK10RT,    80GK12RT,    80GK12.5RT, 80GK15RT,            80GK18RT,    80GK20RT,    80GK25RT,    80GK30RT,    80GK36RT,    80GK40RT,    80GK50RT,            80GK60RT,    80GK75RT,    80GK90RT,    80GK100RT,  80GK120RT,  80GK150RT,  80GK180RT,            90GK3H,        90GK3.6H,     90GK5H,        90GK6H,        90GK7.5H,     90GK9H,        90GK10H,            90GK12H,      90GK12.5H,   90GK15H,      90GK18H,      90GK20H,      90GK25H,      90GK30H,            90GK36H,      90GK40H,      90GK50H,      90GK60H,      90GK75H,      90GK90H,      90GK100H,            90GK120H,    90GK150H,    90GK180H,    90GK3RC,      90GK3.6RC,   90GK5RC,      90GK6RC,            90GK7.5RC,   90GK9RC,      90GK10RC,    90GK12RC,    90GK12.5RC, 90GK15RC,    90GK18RC,            90GK20RC,    90GK25RC,    90GK30RC,    90GK36RC,    90GK40RC,    90GK50RC,    90GK60RC,            90GK75RC,    90GK90RC,    90GK100RC,  90GK120RC,  90GK150RC,  90GK180RC,  90GK3RT,            90GK3.6RT,   90GK5RT,      90GK6RT,      90GK7.5RT,   90GK9RT,      90GK10RT,    90GK12RT,            90GK12.5RT, 90GK15RT,    90GK18RT,    90GK20RT,    90GK25RT,    90GK30RT,    90GK36RT,            90GK40RT,    90GK50RT,    90GK60RT,    90GK75RT,    90GK90RT,    90GK100RT,  90GK120RT,            90GK150RT,  90GK180RT,  90GF3H,         90GF3.6H,      90GF5H,         90GF6H,         90GF7.5H,            90GF9H,         90GF10H,       90GF12H,       90GF12.5H,    90GF15H,       90GF18H,       90GF20H,            90GF25H,       90GF30H,       90GF36H,       90GF40H,       90GF50H,       90GF60H,       90GF75H,            90GF90H,       90GF100H,     90GF120H,     90GF150H,     90GF180H,     90GF3HE,      90GF3.6HE,            90GF5HE,      90GF6HE,      90GF7.5HE,   90GF9HE,      90GF10HE,    90GF12HE,    90GF12.5HE,            90GF15HE,    90GF18HE,    90GF20HE,    90GF25HE,    90GF30HE,    90GF36HE,    90GF40HE,            90GF50HE,    90GF60HE,    90GF75HE,    90GF90HE,    90GF100HE,  90GF120HE,  90GF150HE,            90GF180HE,  90GF3RC,      90GF3.6RC,   90GF5RC,      90GF6RC,      90GF7.5RC,   90GF9RC,            90GF10RC,    90GF12RC,    90GF12.5RC, 90GF15RC,

 

Một số model bán chạy:

60GK3H  60GK5H  60GK6H  60GK7.5H  60GK10H  60GK12.5H  60GK15H  60GK18H  60GK20H   60GK25H

60GK30H 60GK36H 60GK50H 60GK60H 60GK75H 60GK90H 60GK100H 60GK120H 60GK150H 60GK180H

70GK3H  70GK5H  70GK6H  70GK7.5H  70GK10H  70GK12.5H  70GK15H  70GK18H   70GK20H  70GK25H  70GK30H

70GK36H  70GK50H  70GK60H  70GK75H  70GK90H  70GK100H  70GK120H  70GK150H  70GK180H

80GK3H  80GK5H  80GK6H  80GK7.5H  80GK10H  80GK12.5H  80GK15H  80GK18H  80GK20H  80GK25H  80GK30H

80GK36H  80GK50H  80GK60H  80GK75H  80GK90H  80GK100H  80GK120H  80GK150H  80GK180H

80GK3RC  80GK5RC  80GK6RC  80GK7.5RC  80GK10RC  80GK12.5RC  80GK15RC  80GK18RC  80GK20RC   80GK25RC  80GK30RC

80GK36RC  80GK50RC  80GK60RC  80GK75RC  80GK90RC  80GK100RC  80GK120RC  80GK150RC  80GK180RC

80GK3RT  80GK5RT  80GK6RT  80GK7.5RT  80GK10RT  80GK12.5RT  80GK15RT  80GK18RT  80GK20RT   80GK25RT  80GK30RT

80GK36RT  80GK50RT  80GK80RT  80GK75RT  80GK90RT  80GK100RT  80GK120RT  80GK150RT  80GK180RT

90GF3H  90GF5H  90GF6H  90GF7.5H  90GF10H  90GF12.5H  90GF15H  90GF18H  90GF20H  90GF25H

90GF30H  90GF36H  90GF50H  90GF60H  90GF75H  90GF90H  90GF100H  90GF120H  90GF150H  90GF180H

90GK3H  90GK5H  90GK6H  90GK7.5H  90GK10H  90GK12.5H  90GK15H  90GK18H  90GK20H  90GK25H

90GK30H  90GK36H  90GK50H  90GK60H  90GK75H  90GK90H  90GK100H  90GK120H  90GK150H  90GK180H

90GK(F)3RC  90GK(F)5RC  90GK(F)6RC  90GK(F)7.5RC  90GK(F)10RC  90GK(F)12.5RC  90GK(F)15RC  90GK(F)20RC  90GK(F)25RC

90GK(F)30RC  90GK(F)36RC  90GK(F)50RC  90GK(F)60RC  90GK(F)75RC  90GK(F)90RC  90GK(F)100RC  90GK(F)120RC  90GK(F)150RC  90GK(F)180RC

90GK(F)3RT  90GK(F)5RT  90GK(F)6RT  90GK(F)7.5RT  90GK(F)10RT  90GK(F)12.5RT  90GK(F)15RT  90GK(F)20RT  90GK(F)25RT

90GK(F)30RT  90GK(F)36RT  90GK(F)50RT  90GK(F)60RT  90GK(F)75RT  90GK(F)90RT  90GK(F)100RT  90GK(F)120RT  90GK(F)150RT  90GK(F)180RT

100GF3H  100GF5H  100GF6H  100GF7.5H  100GF10H  100GF12.5H  100GF15H  100GF20H  100GF25H

100GF30H  100GF36H  100GF50H  100GF60H  100GF75H  100GF100H   100GF120H  100GF150H   100GF180H

100GF3RC  100GF5RC  100GF6RC  100GF7.5RC  100GF10RC  100GF12.5RC  100GF15RC  100GF20RC  100GF25RC

100GF30RC  100GF36RC  100GF50RC  100GF60RC  100GF75RC  100GF100RC   100GF120RC 100GF150RC  100GF180RC

100GF3RT  100GF5RT  100GF6RT  100GF7.5RT  100GF10RT  100GF12.5RT  100GF15RT  100GF20RT  100GF25RT

100GF30RT  100GF36RT  100GF50RT  100GF60RT  100GF75RT  100GF100RT  100GF120RT  100GF150RT  100GF180RT 。

90YT90GV22X  90YS90GV22X  90YS90GY38X  90YB90GV22X  90YB90GY38X

90YF90GV22X  90YT90DV22X  90YS90DV22X  90YS90GY38X  90YB90DV22X

90YT90GV22  90YS90GV22  90YS90GY38  90YB90GV22  90YB90GY38

90YF90GV22  90YT90DV22  90YS90DV22  90YS90GY38  90YB90DV22

100YT200GV22/100GF36

60YS06GV22X   60YS06GY38X   60YT06GV22X   60YB06GV22X  60YB06GY38X

60YF06GV22X  60YS06GY22X    60YS06GV22    60YS06GY38   60YT06GV22

60YB06GV22   60YB06GY38     60YF06GV22   60YS06GY22    60YT06DV22X

60YS06DV22X  60YB06DV22X    60YF06DV22X

70YT15GV22X  70YS15GV22X   70YS15GY38X  70YB15GV22X   70YB15GY38X

70YF15GV22X  70YT15DV22X   70YS15DV22X  70YB15DV22X   70YB15DV22

70YT15GV22   70YS15GV22    70YS15GY38   70YB15GV22    70YB15GY38

70YF15GV22   70YT15DV22    70YS15DV22

80YT25GV22X  80YS25GV22X  80YS25GY38X  80YB25GV22X  80YB25GY38S

80YF25GV22X  80YT15DV22X  80YS25DV22X  80YB25DV22X  80YB25DV22

80YT25GV22   80YS25GV22   80YS25GY38   80YB25GV22   80YB25GY38S

80YF25GV22   80YT15DV22   80YS25DV22   80YB25DV22

90YT40GV22X  90YS40GV22X  90YS40GY38X  90YB40GV22X  90YB40GY38X

90YF40GV22X  90YT40DV22X  90YS40DV22X  90YS40GY38X  90YB40DV22X

90YT40GV22   90YS40GV22   90YS40GY38   90YB40GV22   90YB40GY38

90YF40GV22   90YT40DV22   90YS40DV22   90YS40GY38   90YB40DV22

90YT60GV22X  90YS60GV22X  90YS60GY38X  90YB60GV22X  90YB60GY38X

90YF60GV22X  90YT60DV22X  90YS60DV22X  90YS60GY38X  90YB60DV22X

90YT60GV22   90YS60GV22   90YS60GY38   90YB60GV22   90YB60GY38

90YF60GV22   90YT60DV22   90YS60DV22   90YS60GY38   90YB60DV22

90YT90GV22X  90YS90GV22X  90YS90GY38X  90YB90GV22X  90YB90GY38X

90YF90GV22X  90YT90DV22X  90YS90DV22X  90YS90GY38X  90YB90DV22X

90YT90GV22   90YS90GV22   90YS90GY38   90YB90GV22   90YB90GY38

90YF90GV22   90YT90DV22   90YS90DV22   90YS90GY38   90YB90DV22

90YT120GV22X  90YS120GV22X  90YS120GY38X  90YB120GV22X  90YB120GY38X       90YS120GY22       90YB120DV22       90YS120GY38

90YF120GV22X  90YT120DV22X  90YS120DV22X  90YS120GY38X  90YB120DV22X       90YS120DV22      90YT120DV22        90YF120GV22

90YT120GV22   90YS120GV22   90YS120GY38   90YB120GV22   90YB120GY38

100YT200GV22X  100YS200GV22X  100YS200GY38X  100YS200GY22X

100YB200GV22X  100YB200GY38X  100YB200GY22X  100YF200GV22X

100YT200DV22X  100YS200GV22X  100YS200DY38X  100YB200DV22X

100YB200DY38X  100YF200DV22X

100YT200GV22   100YS200GV22   100YS200GY38   100YS200GY22

 

100YB200GV22   100YB200GY38   100YB200GY22   100YF200GV22

 

100YT200DV22   100YS200GV22   100YS200DY38   100YB200DV22

 

100YB200DY38   100YF200DV22

 

70YS15GV11X、70YS15DV11X、70YS15GV22X、70YS15DV22X

 

90YS40GV11X、90YS40DV11X、90YS40GV22X、90YS40DV22X

 

90YS40GY22X、90YS40DY22X、90YS40GY38X、90YS40DY38X

90YS90GV11X、90YS90DV11X、90YS90GV22X、90YS90DV22X

90YS90GY22X、90YS90DY22X、90YS90GY38X、90YS90DY38X

100YS200GV11X、100YS200DV11X、100YS200GV22X、100YS200DV22X、100YS200GY22X、100YS200DY22X、100YS200GY38X、100YS200DY38X、60YR06GV11X、60YR06DV11X、60YR06GV22X、60YR06DV22X、70YR15GV11X

 

70YR15DV11X、70YR15GV22X、70YR15DV22X、80YR25GV11X

 

80YR25DV11X、80YR25GV22X、80YR25DV22X、90YR40GV11、90YR40DV11X、90YR40GV22X、90YR40DV22X、90YR60GV11X、90YR60DV11X、90YR60GV22X、90YR60DV22X、90YR90GV11X、90YR90DV11X、90YR90GV22X、90YR90DV22X、60YT06GV11X、60YT06DV11X、60YT06GV22X、60YT06DV22X、70YT15GV11X、70YT15DV11X、70YT15GV22X、70YT15DV22X、80YT25GV11X、80YT25DV11X、80YT25GV22X、80YT25DV22X、90YT40GV11X、90YT40DV11X、90YT40GV22X、90YT40DV22X、90YT60GV11X、90YT60DV11X、90YT60GV22X、90YT60DV22X、90YT90GV11X、90YT90DV11X、90YT90GV22X、90YT90DV22X、100YT200GV11X、100YT200DV11X、100YT200GV22X、100YT200DV22X、60YB06GV11X、60YB06DV11X、60YB06GV22X、60YB06GV22X、60YB06DV22、80YB25GV11、80YB25DV11、80YB25GV22、80YB25DV22X、80YB25GY22X、80YB25DY22X、90YB40GV11X、90YB40DV11、90YB40GV22、90YB40DV22、90YB40GY22、90YB40DY22、90YB40GY38X、90YB40DY38X、90YB60GV11X、90YB60DV11X、90YB60GV22X、90YB60DV22X、90YB60GY22X、90YB60DY22X、90YB60GY38X、90YB60DY38X、90YB90GV11X、90YB90DV11X、90YB90GV22X、90YB90DV22X、90YB90GY22X、90YB90DY22X、90YB90GY38X、90YB90DY38X、100YB200GV11X、100YB200DV11X、100YB200GV22X、100YB200DV22X、100YB200GY22X、100YB200DY22X、100YB200GY38X、100YB200DY38X、60YF06GV11X、60YF06DV11X、60YF06GV22X、60YF06DV22X、70YF15GV11X、70YF15DV11X、70YF15GV22X、70YG15DV22X、80YF25GV11X、80YF25DV11X、80YF25GV22X、80YF25DV22X、

 

90YF40GV11X、90YF40DV11X、90YF40GV22X、90YF40DV22X、90YF60GV11X、90YF60DV11X、90YF60GV22X、90YF60DV22X、90YF90GV11X、90YF90DV11X、90YF90GV22X、90YF90DV22X、100YF200GV11、100YF200DV11X、100YF200GV22X、100YF200DV22X、70TP06GV11、70TP06DV11X、70TP06GV22、70TP06DV22、80TP10GV11、80TP10DV11、80TP10GV22X、80TP10DV22X、90TP20GV11、90TP20DV11、90TP20GV22、90TP20DV22X、100TP40GV11、100TP40DV11、100TP40GV22X、100TP40DV22X、

 

60YS06GV22X   60YS06GY38X   60YT06GV22X   60YB06GV22X  60YB06GY38X

 

60YF06GV22X  60YS06GY22X    60YS06GV22    60YS06GY38   60YT06GV22

 

60YB06GV22   60YB06GY38     60YF06GV22   60YS06GY22    60YT06DV22X

 

60YS06DV22X  60YB06DV22X    60YF06DV22X

 

70YT15GV22X  70YS15GV22X   70YS15GY38X  70YB15GV22X   70YB15GY38X

 

70YF15GV22X  70YT15DV22X   70YS15DV22X  70YB15DV22X   70YB15DV22

 

70YT15GV22   70YS15GV22    70YS15GY38   70YB15GV22    70YB15GY38

 

70YF15GV22   70YT15DV22    70YS15DV22

 

80YT25GV22X  80YS25GV22X  80YS25GY38X  80YB25GV22X  80YB25GY38S

 

80YF25GV22X  80YT15DV22X  80YS25DV22X  80YB25DV22X  80YB25DV22

 

80YT25GV22   80YS25GV22   80YS25GY38   80YB25GV22   80YB25GY38S

 

80YF25GV22   80YT15DV22   80YS25DV22   80YB25DV22

 

90YT40GV22X  90YS40GV22X  90YS40GY38X  90YB40GV22X  90YB40GY38X

 

90YF40GV22X  90YT40DV22X  90YS40DV22X  90YS40GY38X  90YB40DV22X

 

90YT40GV22   90YS40GV22   90YS40GY38   90YB40GV22   90YB40GY38

 

90YF40GV22   90YT40DV22   90YS40DV22   90YS40GY38   90YB40DV22

 

90YT60GV22X  90YS60GV22X  90YS60GY38X  90YB60GV22X  90YB60GY38X

 

90YF60GV22X  90YT60DV22X  90YS60DV22X  90YS60GY38X  90YB60DV22X

 

90YT60GV22   90YS60GV22   90YS60GY38   90YB60GV22   90YB60GY38

 

90YF60GV22   90YT60DV22   90YS60DV22   90YS60GY38   90YB60DV22

 

90YT90GV22X  90YS90GV22X  90YS90GY38X  90YB90GV22X  90YB90GY38X

 

90YF90GV22X  90YT90DV22X  90YS90DV22X  90YS90GY38X  90YB90DV22X

 

90YT90GV22   90YS90GV22   90YS90GY38   90YB90GV22   90YB90GY38

 

90YF90GV22   90YT90DV22   90YS90DV22   90YS90GY38   90YB90DV22

 

90YT120GV22X  90YS120GV22X  90YS120GY38X  90YB120GV22X  90YB120GY38X       90YS120GY22       90YB120DV22       90YS120GY38

 

90YF120GV22X  90YT120DV22X  90YS120DV22X  90YS120GY38X  90YB120DV22X       90YS120DV22      90YT120DV22        90YF120GV22

 

90YT120GV22   90YS120GV22   90YS120GY38   90YB120GV22   90YB120GY38

 

100YT200GV22X  100YS200GV22X  100YS200GY38X  100YS200GY22X

 

100YB200GV22X  100YB200GY38X  100YB200GY22X  100YF200GV22X

 

100YT200DV22X  100YS200GV22X  100YS200DY38X  100YB200DV22X

 

100YB200DY38X  100YF200DV22X

 

100YT200GV22   100YS200GV22   100YS200GY38   100YS200GY22

 

100YB200GV22   100YB200GY38   100YB200GY22   100YF200GV22

 

100YT200DV22   100YS200GV22   100YS200DY38   100YB200DV22

 

100YB200DY38   100YF200DV22

 

100YT200GV22X  100YS200GV22X  100YS200GY38X  100YS200GY22X

 

100YB200GV22X  100YB200GY38X  100YB200GY22X  100YF200GV22X

 

100YT200DV22X  100YS200GV22X  100YS200DY38X  100YB200DV22X

 

100YB200DY38X  100YF200DV22X

 

100YT200GV22  100YS200GV22  100YS200GY38  100YS200GY22

 

100YB200GV22  100YB200GY38  100YB200GY22  100YF200GV22

 

100YT200DV22  100YS200GV22  100YS200DY38  100YB200DV22

 

100YB200DY38  100YF200DV22

 

JSCC精研电机  精研电机JSCC

 

90YS90GV22 90YS90GY22 90YS90GY38 90YT90GV22 90YB90GV22

 

90YB90GY22 90YB90GY38 90YR90GV22 90YF90GV22

 

90YS90GV22X 90YS90GY22X 90YS90GY38X 90YT90GV22X 90YB90GV22X

 

90YB90GY22X 90YB90GY38X 90YR90GV22X 90YF90GV22X

 

90YS120GV22 90YT120GV22 90YB120GV22 90YR120GV22 90YF120GV22

 

90YS120GY22 90YS120GY38 90YB120GY22 90YB120GY38 90YF120DV22

 

90YS120GV22X 90YT120GV22X 90YB120GV22X 90YR120GV22X 90YF120GV22X

 

90YS120GY22X 90YS120GY38X 90YB120GY22X 90YB120GY38X 90YF120DV22X

 

100YS200GV22 100YT200GV22 100YB200GY38 100YS200GY22 100YS200GY38

 

100YB200GV22 100YB200GY22 100YF200GV22

 

100YS200GV22X 100YT200GV22X 100YB200GY38X 100YS200GY22X 100YS200GY38X

 

100YB200GV22X 100YB200GY22X 100YF200GV22X

 

70TP06GV22 80TP010GV22 90TP20GV22 100TP40GV22

 

60YS06GV22X   60YS06GY38X   60YT06GV22X   60YB06GV22X  60YB06GY38X

 

60YF06GV22X  60YS06GY22X    60YS06GV22    60YS06GY38   60YT06GV22

 

60YB06GV22   60YB06GY38     60YF06GV22   60YS06GY22    60YT06DV22X

 

60YS06DV22X  60YB06DV22X    60YF06DV22X

 

70YT15GV22X  70YS15GV22X   70YS15GY38X  70YB15GV22X   70YB15GY38X

 

70YF15GV22X  70YT15DV22X   70YS15DV22X  70YB15DV22X   70YB15DV22

 

70YT15GV22   70YS15GV22    70YS15GY38   70YB15GV22    70YB15GY38

 

70YF15GV22   70YT15DV22    70YS15DV22

 

80YT25GV22X  80YS25GV22X  80YS25GY38X  80YB25GV22X  80YB25GY38S

 

80YF25GV22X  80YT15DV22X  80YS25DV22X  80YB25DV22X  80YB25DV22

 

80YT25GV22   80YS25GV22   80YS25GY38   80YB25GV22   80YB25GY38S

 

80YF25GV22   80YT15DV22   80YS25DV22   80YB25DV22

 

90YT40GV22X  90YS40GV22X  90YS40GY38X  90YB40GV22X  90YB40GY38X

 

90YF40GV22X  90YT40DV22X  90YS40DV22X  90YS40GY38X  90YB40DV22X

 

90YT40GV22   90YS40GV22   90YS40GY38   90YB40GV22   90YB40GY38

 

90YF40GV22   90YT40DV22   90YS40DV22   90YS40GY38   90YB40DV22

 

90YT60GV22X  90YS60GV22X  90YS60GY38X  90YB60GV22X  90YB60GY38X

 

90YF60GV22X  90YT60DV22X  90YS60DV22X  90YS60GY38X  90YB60DV22X

 

90YT60GV22   90YS60GV22   90YS60GY38   90YB60GV22   90YB60GY38

 

90YF60GV22   90YT60DV22   90YS60DV22   90YS60GY38   90YB60DV22

 

60YS06GV22X   60YS06GY38X   60YT06GV22X   60YB06GV22X  60YB06GY38X

 

60YF06GV22X  60YS06GY22X    60YS06GV22    60YS06GY38   60YT06GV22

 

60YB06GV22   60YB06GY38     60YF06GV22   60YS06GY22    60YT06DV22X

 

60YS06DV22X  60YB06DV22X    60YF06DV22X

 

70YT15GV22X  70YS15GV22X   70YS15GY38X  70YB15GV22X   70YB15GY38X

 

70YF15GV22X  70YT15DV22X   70YS15DV22X  70YB15DV22X   70YB15DV22

 

70YT15GV22   70YS15GV22    70YS15GY38   70YB15GV22    70YB15GY38

 

70YF15GV22   70YT15DV22    70YS15DV22

 

80YT25GV22X  80YS25GV22X  80YS25GY38X  80YB25GV22X  80YB25GY38S

 

80YF25GV22X  80YT15DV22X  80YS25DV22X  80YB25DV22X  80YB25DV22

 

80YT25GV22   80YS25GV22   80YS25GY38   80YB25GV22   80YB25GY38S

 

80YF25GV22   80YT15DV22   80YS25DV22   80YB25DV22

 

90YT40GV22X  90YS40GV22X  90YS40GY38X  90YB40GV22X  90YB40GY38X

 

90YF40GV22X  90YT40DV22X  90YS40DV22X  90YS40GY38X  90YB40DV22X

 

90YT40GV22   90YS40GV22   90YS40GY38   90YB40GV22   90YB40GY38

 

90YF40GV22   90YT40DV22   90YS40DV22   90YS40GY38   90YB40DV22

 

60YS06GV11 60YS06DV11 60YS06GV22 60YS06DV22

 

60YR06GV11 60YR06DV11 60YR06GV22 60YR06DV22

 

60YT06GV11 60YT06DV11 60YT06GV22 60YT06DV22

 

60YB06GV11 60YB06DV11 60YB06GV22 60YB06DV22

 

70YS15GV11 70YS15DV11 70YS15GV22 70YS15DV22

 

70YR15GV11 70YR15DV11 70YR15GV22 70YR15DV22

 

70YT15GV11 70YT15DV11 70YT15GV22 70YT15DV22

 

70YB15GV11 70YB15DV11 70YB15GV22 70YB15DV22

 

80YS25GV11 80YS25DV11 80YS25GV22 80YS25DV22

 

80YR25GV11 80YR25DV11 80YR25GV22 80YR25DV22

 

80YT25GV11 80YT25DV11 80YT25GV22 80YT25DV22

 

80YB25GV11 80YB25DV11 80YB25GV22 80YB25DV22

 

80YS25DY38 80YS25GY22 80YS25DY22 80YS25GY38

 

80YT25DY38 80YT25GY22 80YT25DY22 80YT25GY38

 

80YB25DY38 80YB25GY22 80YB25DY22 80YB25GY38

 

90YS40GV11 90YS40DV11 90YS40GV22 90YS40DV22

 

90YR40GV11 90YR40DV11 90YR40GV22 90YR40DV22

 

90YT60GV22X  90YS60GV22X  90YS60GY38X  90YB60GV22X  90YB60GY38X

 

90YF60GV22X  90YT60DV22X  90YS60DV22X  90YS60GY38X  90YB60DV22X

 

90YT60GV22   90YS60GV22   90YS60GY38   90YB60GV22   90YB60GY38

 

90YF60GV22   90YT60DV22   90YS60DV22   90YS60GY38   90YB60DV22

 

80YS25GV22-80YR25GV22-80YT25GV22-80YB25GV22,

 

80YS25GV22, 80YR25GV22, 80YT25GV22, 80YB25GV2

 

90YT90GV22X  90YS90GV22X  90YS90GY38X  90YB90GV22X  90YB90GY38X

 

90YF90GV22X  90YT90DV22X  90YS90DV22X  90YS90GY38X  90YB90DV22X

 

90YT90GV22   90YS90GV22   90YS90GY38   90YB90GV22   90YB90GY38

 

90YF90GV22   90YT90DV22   90YS90DV22   90YS90GY38   90YB90DV22

 

90YT120GV22X  90YS120GV22X  90YS120GY38X  90YB120GV22X  90YB120GY38X       90YS120GY22       90YB120DV22       90YS120GY38

 

90YF120GV22X  90YT120DV22X  90YS120DV22X  90YS120GY38X  90YB120DV22X       90YS120DV22      90YT120DV22        90YF120GV22

 

90YT120GV22   90YS120GV22   90YS120GY38   90YB120GV22   90YB120GY38

 

100YT200GV22X  100YS200GV22X  100YS200GY38X  100YS200GY22X

 

100YB200GV22X  100YB200GY38X  100YB200GY22X  100YF200GV22X

 

100YT200DV22X  100YS200GV22X  100YS200DY38X  100YB200DV22X

 

100YB200DY38X  100YF200DV22X

 

100YT200GV22   100YS200GV22   100YS200GY38   100YS200GY22

 

100YB200GV22   100YB200GY38   100YB200GY22   100YF200GV22

 

100YT200DV22   100YS200GV22   100YS200DY38   100YB200DV22

 

100YB200DY38   100YF200DV22

 

90YT90GV22X  90YS90GV22X  90YS90GY38X  90YB90GV22X  90YB90GY38X

 

90YF90GV22X  90YT90DV22X  90YS90DV22X  90YS90GY38X  90YB90DV22X

 

90YT90GV22   90YS90GV22   90YS90GY38   90YB90GV22   90YB90GY38

 

90YF90GV22   90YT90DV22   90YS90DV22   90YS90GY38   90YB90DV22

 

90YT120GV22X  90YS120GV22X  90YS120GY38X  90YB120GV22X  90YB120GY38X       90YS120GY22       90YB120DV22       90YS120GY38

 

90YF120GV22X  90YT120DV22X  90YS120DV22X  90YS120GY38X  90YB120DV22X       90YS120DV22      90YT120DV22        90YF120GV22

 

90YT120GV22   90YS120GV22   90YS120GY38   90YB120GV22   90YB120GY38

 

100YT200GV22X  100YS200GV22X  100YS200GY38X  100YS200GY22X

 

100YB200GV22X  100YB200GY38X  100YB200GY22X  100YF200GV22X

 

100YT200DV22X  100YS200GV22X  100YS200DY38X  100YB200DV22X

 

100YB200DY38X  100YF200DV22X

 

100YT200GV22   100YS200GV22   100YS200GY38   100YS200GY22

 

100YB200GV22   100YB200GY38   100YB200GY22   100YF200GV22

 

100YT200DV22   100YS200GV22   100YS200DY38   100YB200DV22

 

100YB200DY38   100YF200DV22

 

JSCC电机,厦门精研自动化元件有限公司,德国精研电机有限公司,厦门精研电机有限公司的JSCC电机.上海JSCC电机全国销售中心,德国精研电机有限公司,JSCC马达,JSCC减速电机,JSCC调速电机,JSCC电磁制动电机,JSCC调速刹车电机,JSCC直角电机,6W标准电机 6W可逆电机 6W调速电机 齿轮轴 60YS06GV11 齿轮轴 60YR6GV11 齿轮轴 60YT06GV1160YS06GV22 60YR6GV22 60YT06GV22

 

德国精研电机有限公司,厦门精研电机有限公司的JSCC电机. 圆轴 60YS06DV11 圆轴 60YR6DV11 圆轴 60YT06DV1160YS06DV22 60YR6DV22 60YT06DV2225W标准电机 15W可逆电机 15W调速电机 齿轮轴 80YS25GV11 齿轮轴 70YR15GV11 齿轮轴 70YT15GV1180YS25GV22 70YR15GV22 70YT15GV22

 

80YS25GY22 圆轴 70YR15DV11 圆轴 70YT15DV1180YS25GY38 70YR15DV22 70YT15DV22圆轴 80YS25DV11 40W可逆电机 25W调速电机 80YS25DV22 齿轮轴 90YR40GV11 齿轮轴 80YT25GV1180YS25DY22 90YR40GV22 80YT25GV22

 

80YS25DY38 圆轴 90YR40DV11 圆轴 80YT25DV1140W标准电机 90YR40DV22 80YT25DV2290YS40GV22 齿轮轴 90YR60GV11 齿轮轴 90YT40GV1190YS40GY22 90YR60GV22 90YT40GV2290YS40GY38 圆轴 90YR60DV11 圆轴 90YT40DV11圆轴 90YS40DV11 90YR60DV22 90YT40DV2290YS40DV22 90W可逆电机 60W调速电机

 

90YS40DY22 齿轮轴 90YR90GV11 齿轮轴 90YT60GV1190YS40DY38 90YR90GV22 90YT60GV2360W标准电机 圆轴 90YR90DV11 圆轴 90YT60DV11齿轮轴 90YS60GV11 90YR90DV22 90YT60DV2290YS60GV22 90W调速电机

 

90YS60GY22 齿轮轴 90YT90GV1190YS60GY38 90YT90GV22

 

圆轴 90YS60DV11 圆轴 90YT90DV190YS60DV22 90YT90DV2290YS60DY22 200W调速电机 90YS60DY38 齿轮轴 100YT200GV1190W标准电机 100YT200GV22

 

齿轮轴 90YS90GV11 圆轴 100YT200DV1190YS90GV22 100YT200DV2290YS90GY22 90YS90GY38 圆轴 90YS90DV11 90YS90DV22 90YS90DY22 90YS90DY38 200W标准电机 齿轮轴 100YS200GV11 100YS200GV22 100YS200GY22 100YS200GY38 圆轴100YS200DV11 100YS200DV22 100YS200DY22 100YS200DY38

 

60W电磁制动电机 15W调速电磁制动电机 6~40W力矩电机

 

齿轮轴 60YB06GV11 齿轮轴 70YF15GV11 齿轮轴 70TP06GV11

 

60YB06GV22 70YF15GV22 70TP06GV22圆轴 60YB06DV11 圆轴 70YF15DV11 80TP10GV1160YB06DV22 70YF15DV22 80TP10GV2215W电磁制动电机 25W调速电磁制动电机 90TP20GV11齿轮轴 70YB15GV11 齿轮轴 80YF25GV11 90TP20GV22

 

70YB15GV22 80YF25GV22 100TP40GV11圆轴 70YB15DV11 圆轴 80YF25DV11 100TP40GV2270YB15DV22 80YF25DV22 圆轴 70TP06DV1125W电磁制动电机 25W调速电磁制动电机 70TP06DV22齿轮轴 80YB25GV11 齿轮轴 90YF40GV11 80TP10DV1180YB25GV22 90YF40GV22 80TP10DV2280YB25GY22 圆轴 90YF40DV11 90TP20DV1180YB25GY38 90YF40DV22 90TP20DV22圆轴 80YB25DV11 60W调速电磁制动电机 100TP40DV1180YB25DV22 齿轮轴 90YF60GV11 100TP40DV2280YB25DY22 90YF60GV22 80YB25DY38 圆轴 90YF60DV11 40W电磁制动电机 90YF60DV22 齿轮轴 90YB40GV11 90W调速电磁制动电机 90YB40GV22 齿轮轴 90YF90GV11 90YB40GY22 90YF90GV22 90YB40GY38 圆轴 90YF90DV11 圆轴 90YB40DV11 90YF90DV22 90YB40DV22 200W调速电磁制动电机 90YB40DY22 齿轮轴 100YF200GV11 90YB40DY38 100YF200GV22 60W电磁制动电机 圆轴 100YF200DV11齿轮轴 90YB60GV11 100YF200DV2290YB60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 圆轴 90YB60DV11 90YB60DV2290YB60DY22 90YB60DY38 90W电磁动电机 齿轮轴 90YB90GV11 90YB90GV22 90YB90GY22 90YB90GY38 圆轴 90YB90DV11 90YB90DV22 90YB90DY2290YB90DY38200W电磁制动电机 齿轮轴100YB200GV11100YB200GV22100YB200GY11100YB200GY22圆轴 100YB200DV11100YB200DV22100YB200DY11100YB200DY22

 

6W标准电机 6W可逆电机 6W调速电机

 

齿轮轴 60YS06GV11 齿轮轴 60YR6GV11 齿轮轴 60YT06GV11

 

60YS06GV22 60YR6GV22 60YT06GV22

 

圆轴 60YS06DV11 圆轴 60YR6DV11 圆轴 60YT06DV11

 

60YS06DV22 60YR6DV22 60YT06DV22

 

25W标准电机 15W可逆电机 15W调速电机

 

齿轮轴 80YS25GV11 齿轮轴 70YR15GV11 齿轮轴 70YT15GV11

 

80YS25GV22 70YR15GV22 70YT15GV22

 

80YS25GY22 圆轴 70YR15DV11 圆轴 70YT15DV11

 

80YS25GY38 70YR15DV22 70YT15DV22

 

圆轴 80YS25DV11 40W可逆电机 25W调速电机

 

80YS25DV22 齿轮轴 90YR40GV11 齿轮轴 80YT25GV11

 

80YS25DY22 90YR40GV22 80YT25GV22

 

80YS25DY38 圆轴 90YR40DV11 圆轴 80YT25DV11

 

40W标准电机 90YR40DV22 80YT25DV22

 

齿轮轴 90YS40GV11 60W可逆电机 40W调速电机

 

90YS40GV22 齿轮轴 90YR60GV11 齿轮轴 90YT40GV11

 

90YS40GY22 90YR60GV22 90YT40GV22

 

90YS40GY38 圆轴 90YR60DV11 圆轴 90YT40DV11

 

圆轴 90YS40DV11 90YR60DV22 90YT40DV22

 

90YS40DV22 90W可逆电机 60W调速电机

 

90YS40DY22 齿轮轴 90YR90GV11 齿轮轴 90YT60GV11

 

90YS40DY38 90YR90GV22 90YT60GV22

 

60W标准电机 圆轴 90YR90DV11 圆轴 90YT60DV11

 

齿轮轴 90YS60GV11 90YR90DV22 90YT60DV22

 

90YS60GV22 90W调速电机

 

90YS60GY22 齿轮轴 90YT90GV11

 

90YS60GY38 90YT90GV22

 

圆轴 90YS60DV11 圆轴 90YT90DV11

 

90YS60DV22 90YT90DV22

 

90YS60DY22 200W调速电机

 

90YS60DY38 齿轮轴 100YT200GV11

 

90W标准电机 100YT200GV22

 

齿轮轴 90YS90GV11 圆轴 100YT200DV11

 

90YS90GV22 100YT200DV22

 

90YS90GY22

 

90YS90GY38

 

圆轴 90YS90DV11

 

90YS90DV22

 

90YS90DY22

 

90YS90DY38

 

200W标准电机

 

齿轮轴 100YS200GV11

 

100YS200GV22

 

100YS200GY22

 

100YS200GY38

 

圆轴 100YS200DV11

 

100YS200DV22

 

100YS200DY22

 

100YS200DY38

 

60W电磁制动电机 15W调速电磁制动电机 6~40W力矩电机

 

齿轮轴 60YB06GV11 齿轮轴 70YF15GV11 齿轮轴 70TP06GV11

 

60YB06GV22 70YF15GV22 70TP06GV22

 

圆轴 60YB06DV11 圆轴 70YF15DV11 80TP10GV11

 

60YB06DV22 70YF15DV22 80TP10GV22

 

15W电磁制动电机 25W调速电磁制动电机 90TP20GV11

 

齿轮轴 70YB15GV11 齿轮轴 80YF25GV11 90TP20GV22

 

70YB15GV22 80YF25GV22 100TP40GV11

 

圆轴 70YB15DV11 圆轴 80YF25DV11 100TP40GV22

 

70YB15DV22 80YF25DV22 圆轴 70TP06DV11

 

25W电磁制动电机 25W调速电磁制动电机 70TP06DV22

 

齿轮轴 80YB25GV11 齿轮轴 90YF40GV11 80TP10DV11

 

80YB25GV22 90YF40GV22 80TP10DV22

 

80YB25GY22 圆轴 90YF40DV11 90TP20DV11

 

80YB25GY38 90YF40DV22 90TP20DV22

 

圆轴 80YB25DV11 60W调速电磁制动电机 100TP40DV11

 

80YB25DV22 齿轮轴 90YF60GV11 100TP40DV22

 

80YB25DY22 90YF60GV22

 

80YB25DY38 圆轴 90YF60DV11

 

40W电磁制动电机 90YF60DV22

 

齿轮轴 90YB40GV11 90W调速电磁制动电机

 

90YB40GV22 齿轮轴 90YF90GV11

 

90YB40GY22 90YF90GV22

 

90YB40GY38 圆轴 90YF90DV11

 

圆轴 90YB40DV11 90YF90DV22

 

90YB40DV22 200W调速电磁制动电机

 

90YB40DY22 齿轮轴 100YF200GV11

 

90YB40DY38 100YF200GV22

 

60W电磁制动电机 圆轴 100YF200DV11

 

齿轮轴 90YB60GV11 100YF200DV22

 

60YS06GV11、60YS06DV11、60YS06GV22、60YS06DV22

 

70YS15GV11、70YS15DV11、70YS15GV22、70YS15DV22

 

80YS25GV11、80YS25DV11、80YS25GV22、80YS25DV22

 

80YS25GY22、80YS25DY22、80YS25GY38、80YS25DY38

 

90YS40GV11、90YS40DV11、90YS40GV22、90YS40DV22

 

90YS40GY22、90YS40DY22、90YS40GY38、90YS40DY38

 

90YS60GV11、90YS60DV11、90YS60GV22、90YS60DV22

 

90YS60GY22、90YS60DY22、90YS60GY38、90YS60DY38

 

90YS90GV11、90YS90DV11、90YS90GV22、90YS90DV22

 

90YS90GY22、90YS90DY22、90YS90GY38、90YS90DY38

 

100YS200GV11、100YS200DV11、100YS200GV22、100YS200DV22

 

100YS200GY22、100YS200DY22、100YS200GY38、100YS200DY38

 

90YB60GV22

 

90YB60GY22

 

90YB60GY38

 

圆轴 90YB60DV11

 

90YB60DV22

 

90YB60DY22

 

90YB60DY38

 

90W电磁制动电机

 

齿轮轴 90YB90GV11

 

90YB90GV22

 

90YB90GY22

 

90YB90GY38

 

圆轴 90YB90DV11

 

90YB90DV22

 

90YB90DY22

 

90YB90DY38

 

200W电磁制动电机

 

齿轮轴 100YB200GV11

 

100YB200GV22

 

100YB200GY11

 

100YB200GY22

 

圆轴 100YB200DV11

 

100YB200DV22

 

100YB200DY11

 

100YB200DY22

 

60YS06GV11

 

60YR06GV11

 

60YT06GV11

 

60YB06GV11

 

60YS06DV11

 

60YR06DV11

 

60YT06DV11

 

60YB06DV11

 

60YS06GV22

 

60YR06GV22

 

60YT06GV22

 

60YB06GV22

 

60YS06DV22

 

60YR06DV22

 

60YT06DV22

 

60YB06DV22

 

70YS15GV11

 

70YR15GV11

 

70YT15GV11

 

70YB15GV11

 

70YS15DV11

 

70YR15DV11

 

70YT15DV11

 

70YB15DV11

 

70YS15GV22

 

70YR15GV22

 

70YT15GV22

 

70YB15GV22

 

70YS15DV22

 

70YR15DV22

 

70YT15DV22

 

70YB15DV22

 

80YS25GV11

 

80YR25GV11

 

80YT25GV11

 

80YB25GV11

 

80YS25DV11

 

80YR25DV11

 

80YT25DV11

 

80YB25DV11

 

80YS25GV22

 

80YR25GV22

 

80YT25GV22

 

80YB25GV22

 

80YS25DV22

 

80YR25DV22

 

80YT25DV22

 

80YB25DV22

 

80YS25GY22

 

80YB25GY22

 

80YS25DY22

 

80YB25DY22

 

80YS25GY38

 

80YB25GY38

 

80YS25DY38

 

60YS06GV11

 

60YR06GV11

 

60YT06GV11

 

60YB06GV11

 

60YS06DV11

 

60YR06DV11

 

60YT06DV11

 

60YB06DV11

 

60YS06GV22

 

60YR06GV22

 

60YT06GV22

 

60YB06GV22

 

60YS06DV22

 

60YR06DV22

 

60YT06DV22

 

60YB06DV22

 

70YS15GV11

 

70YR15GV11

 

70YT15GV11

 

70YB15GV11

 

70YS15DV11

 

70YR15DV11

 

70YT15DV11

 

70YB15DV11

 

70YS15GV22

 

70YR15GV22

 

70YT15GV22

 

70YB15GV22

 

70YS15DV22

 

70YR15DV22

 

70YT15DV22

 

70YB15DV22

 

80YS25GV11

 

80YR25GV11

 

80YT25GV11

 

80YB25GV11

 

80YS25DV11

 

80YR25DV11

 

80YT25DV11

 

80YB25DV11

 

80YS25GV22

 

80YR25GV22

 

80YT25GV22

 

80YB25GV22

 

80YS25DV22

 

80YR25DV22

 

80YT25DV22

 

80YB25DV22

 

80YS25GY22

 

80YB25GY22

 

80YS25DY22

 

80YB25DY22

 

80YS25GY38

 

80YB25GY38

 

80YS25DY38

 

90YT90GV22X

 

90YS90GV22X

 

90YS90GY38X

 

90YB90GV22X

 

90YB90GY38X

 

90YF90GV22X

 

90YT90DV22X

 

90YS90DV22X

 

90YS90GY38X

 

90YB90DV22X

 

90YT90GV22

 

90YS90GV22

 

90YS90GY38

 

90YB90GV22

 

90YB90GY38

 

90YF90GV22

 

90YT90DV22

 

90YS90DV22

 

90YS90GY38

 

90YB90DV22

 

 

 

 

60YS06GV22X   60YS06GY38X   60YT06GV22X   60YB06GV22X  60YB06GY38X

 

60YF06GV22X  60YS06GY22X    60YS06GV22    60YS06GY38   60YT06GV22

 

60YB06GV22   60YB06GY38     60YF06GV22   60YS06GY22    60YT06DV22X

 

60YS06DV22X  60YB06DV22X    60YF06DV22X

70YT15GV22X  70YS15GV22X   70YS15GY38X  70YB15GV22X   70YB15GY38X

 

70YF15GV22X  70YT15DV22X   70YS15DV22X  70YB15DV22X   70YB15DV22

 

70YT15GV22   70YS15GV22    70YS15GY38   70YB15GV22    70YB15GY38

 

70YF15GV22   70YT15DV22    70YS15DV22

80YT25GV22X  80YS25GV22X  80YS25GY38X  80YB25GV22X  80YB25GY38S

 

80YF25GV22X  80YT15DV22X  80YS25DV22X  80YB25DV22X  80YB25DV22

 

80YT25GV22   80YS25GV22   80YS25GY38   80YB25GV22   80YB25GY38S

 

80YF25GV22   80YT15DV22   80YS25DV22   80YB25DV22

90YT40GV22X  90YS40GV22X  90YS40GY38X  90YB40GV22X  90YB40GY38X

 

90YF40GV22X  90YT40DV22X  90YS40DV22X  90YS40GY38X  90YB40DV22X

 

90YT40GV22   90YS40GV22   90YS40GY38   90YB40GV22   90YB40GY38

 

90YF40GV22   90YT40DV22   90YS40DV22   90YS40GY38   90YB40DV22

90YT60GV22X  90YS60GV22X  90YS60GY38X  90YB60GV22X  90YB60GY38X

 

90YF60GV22X  90YT60DV22X  90YS60DV22X  90YS60GY38X  90YB60DV22X

 

90YT60GV22   90YS60GV22   90YS60GY38   90YB60GV22   90YB60GY38

 

90YF60GV22   90YT60DV22   90YS60DV22   90YS60GY38   90YB60DV22

90YT90GV22X  90YS90GV22X  90YS90GY38X  90YB90GV22X  90YB90GY38X

 

90YF90GV22X  90YT90DV22X  90YS90DV22X  90YS90GY38X  90YB90DV22X

 

90YT90GV22   90YS90GV22   90YS90GY38   90YB90GV22   90YB90GY38

 

90YF90GV22   90YT90DV22   90YS90DV22   90YS90GY38   90YB90DV22

 

90YT120GV22X  90YS120GV22X  90YS120GY38X  90YB120GV22X  90YB120GY38X       90YS120GY22       90YB120DV22       90YS120GY38

 

90YF120GV22X  90YT120DV22X  90YS120DV22X  90YS120GY38X  90YB120DV22X       90YS120DV22      90YT120DV22        90YF120GV22

 

90YT120GV22   90YS120GV22   90YS120GY38   90YB120GV22   90YB120GY38

100YT200GV22X  100YS200GV22X  100YS200GY38X  100YS200GY22X

 

100YB200GV22X  100YB200GY38X  100YB200GY22X  100YF200GV22X

 

100YT200DV22X  100YS200GV22X  100YS200DY38X  100YB200DV22X

 

100YB200DY38X  100YF200DV22X

 

100YT200GV22   100YS200GV22   100YS200GY38   100YS200GY22

 

100YB200GV22   100YB200GY38   100YB200GY22   100YF200GV22

 

100YT200DV22   100YS200GV22   100YS200DY38   100YB200DV22

 

100YB200DY38   100YF200DV22

 

100YT200GV22

60YS06GV22X 60YS06GY38X 60YT06GV22X 60YB06GV22X 60YB06GY38X* *60YF06GV22X 60YS06GY22X 60YS06GV22 60YS06GY38 60YT06GV22* *60YB06GV22 60YB06GY38 60YF06GV22 60YS06GY22 60YT06DV22X* *60YS06DV22X 60YB06DV22X 60YF06DV22X* *70YT15GV22X 70YS15GV22X 70YS15GY38X 70YB15GV22X 70YB15GY38X* *70YF15GV22X 70YT15DV22X 70YS15DV22X 70YB15DV22X 70YB15DV22* *70YT15GV22 70YS15GV22 70YS15GY38 70YB15GV22 70YB15GY38* *70YF15GV22 70YT15DV22 70YS15DV22 * *80YT25GV22X 80YS25GV22X 80YS25GY38X 80YB25GV22X 80YB25GY38S* *80YF25GV22X 80YT15DV22X 80YS25DV22X 80YB25DV22X 80YB25DV22* *80YT25GV22 80YS25GV22 80YS25GY38 80YB25GV22 80YB25GY38S* *80YF25GV22 80YT15DV22 80YS25DV22 80YB25DV22* *90YT40GV22X 90YS40GV22X 90YS40GY38X 90YB40GV22X 90YB40GY38X* *90YF40GV22X 90YT40DV22X 90YS40DV22X 90YS40GY38X 90YB40DV22X* *90YT40GV22 90YS40GV22 90YS40GY38 90YB40GV22 90YB40GY38* *90YF40GV22 90YT40DV22 90YS40DV22 90YS40GY38 90YB40DV22* *90YT60GV22X 90YS60GV22X 90YS60GY38X 90YB60GV22X 90YB60GY38X* *90YF60GV22X 90YT60DV22X 90YS60DV22X 90YS60GY38X 90YB60DV22X* *90YT60GV22 90YS60GV22 90YS60GY38 90YB60GV22 90YB60GY38* *90YF60GV22 90YT60DV22 90YS60DV22 90YS60GY38 90YB60DV22* *90YT90GV22X 90YS90GV22X 90YS90GY38X 90YB90GV22X 90YB90GY38X* *90YF90GV22X 90YT90DV22X 90YS90DV22X 90YS90GY38X 90YB90DV22X* *90YT90GV22 90YS90GV22 90YS90GY38 90YB90GV22 90YB90GY38* *90YF90GV22 90YT90DV22 90YS90DV22 90YS90GY38 90YB90DV22* *90YT120GV22X 90YS120GV22X 90YS120GY38X 90YB120GV22X 90YB120GY38X 90YS120GY22 90YB120DV22 90YS120GY38* *90YF120GV22X 90YT120DV22X 90YS120DV22X 90YS120GY38X 90YB120DV22X 90YS120DV22 90YT120DV22 90YF120GV22* *90YT120GV22 90YS120GV22 90YS120GY38 90YB120GV22 90YB120GY38* ***100YT200GV22X 100YS200GV22X 100YS200GY38X 100YS200GY22X* *100YB200GV22X 100YB200GY38X 100YB200GY22X 100YF200GV22X* *100YT200DV22X 100YS200GV22X 100YS200DY38X 100YB200DV22X* *100YB200DY38X 100YF200DV22X* *100YT200GV22 100YS200GV22 100YS200GY38 100YS200GY22* *100YB200GV22 100YB200GY38 100YB200GY22 100YF200GV22* *100YT200DV22 100YS200GV22 100YS200DY38 100YB200DV22* *100YB200DY38 100YF200DV22

60YS06GV22X   60YS06GY38X   60YT06GV22X   60YB06GV22X  60YB06GY38X

 

60YF06GV22X  60YS06GY22X    60YS06GV22    60YS06GY38   60YT06GV22

 

60YB06GV22   60YB06GY38     60YF06GV22   60YS06GY22    60YT06DV22X

 

60YS06DV22X  60YB06DV22X    60YF06DV22X

 

 

 

 

 

70YT15GV22X  70YS15GV22X   70YS15GY38X  70YB15GV22X   70YB15GY38X

 

70YF15GV22X  70YT15DV22X   70YS15DV22X  70YB15DV22X   70YB15DV22

 

70YT15GV22   70YS15GV22    70YS15GY38   70YB15GV22    70YB15GY38

 

70YF15GV22   70YT15DV22    70YS15DV22

 

 

 

80YT25GV22X  80YS25GV22X  80YS25GY38X  80YB25GV22X  80YB25GY38S

 

80YF25GV22X  80YT15DV22X  80YS25DV22X  80YB25DV22X  80YB25DV22

 

80YT25GV22   80YS25GV22   80YS25GY38   80YB25GV22   80YB25GY38S

 

80YF25GV22   80YT15DV22   80YS25DV22   80YB25DV22

 

 

 

90YT40GV22X  90YS40GV22X  90YS40GY38X  90YB40GV22X  90YB40GY38X

 

90YF40GV22X  90YT40DV22X  90YS40DV22X  90YS40GY38X  90YB40DV22X

 

90YT40GV22   90YS40GV22   90YS40GY38   90YB40GV22   90YB40GY38

 

90YF40GV22   90YT40DV22   90YS40DV22   90YS40GY38   90YB40DV22

 

 

 

90YT60GV22X  90YS60GV22X  90YS60GY38X  90YB60GV22X  90YB60GY38X

 

90YF60GV22X  90YT60DV22X  90YS60DV22X  90YS60GY38X  90YB60DV22X

 

90YT60GV22   90YS60GV22   90YS60GY38   90YB60GV22   90YB60GY38

 

90YF60GV22   90YT60DV22   90YS60DV22   90YS60GY38   90YB60DV22

 

 

 

 

 

90YT90GV22X  90YS90GV22X  90YS90GY38X  90YB90GV22X  90YB90GY38X

 

90YF90GV22X  90YT90DV22X  90YS90DV22X  90YS90GY38X  90YB90DV22X

 

90YT90GV22   90YS90GV22   90YS90GY38   90YB90GV22   90YB90GY38

 

90YF90GV22   90YT90DV22   90YS90DV22   90YS90GY38   90YB90DV22

 

 

 

 

 

90YT120GV22X  90YS120GV22X  90YS120GY38X  90YB120GV22X  90YB120GY38X       90YS120GY22       90YB120DV22       90YS120GY38

 

90YF120GV22X  90YT120DV22X  90YS120DV22X  90YS120GY38X  90YB120DV22X       90YS120DV22      90YT120DV22        90YF120GV22

 

90YT120GV22   90YS120GV22   90YS120GY38   90YB120GV22   90YB120GY38

 

 

 

100YT200GV22X  100YS200GV22X  100YS200GY38X  100YS200GY22X

 

100YB200GV22X  100YB200GY38X  100YB200GY22X  100YF200GV22X

 

100YT200DV22X  100YS200GV22X  100YS200DY38X  100YB200DV22X

 

100YB200DY38X  100YF200DV22X

 

100YT200GV22   100YS200GV22   100YS200GY38   100YS200GY22

 

100YB200GV22   100YB200GY38   100YB200GY22   100YF200GV22

 

100YT200DV22   100YS200GV22   100YS200DY38   100YB200DV22

 

100YB200DY38   100YF200DV22

 

100YS200GV11、100YS200DV11、100YS200GV22、100YS200DV22

100YS200GY22、100YS200DY22、100YS200GY38、100YS200DY38

100GF3H 100GF3.6H 100GF5H 100GF6H 100GF7.5H 100GF10H 100GF12.5H 100GF15H 100GF20H 100GF25H 100GF30H 100GF36H 100GF50H 100GF60H 100GF75H 100GF90H 100GF100H 100GF120H 100GF150H 100GF180H

 

 

100GF3RC 100GF3.6RC 100GF5RC 100GF6RC 100GF7.5RC 100GF10RC 100GF12.5RC 100GF15RC 100GF18RC 100GF20RC 100GF25RC 100GF30RC 100GF36RC 100GF50RC 100GF60RC 100GF75RC 100GF100RC 100GF120RC 100GF150RC 100GF180RC

 

100GF3RT 100GF3.6RT 100GF5RT 100GF6RT 100GF7.5RT 100GF10RT 100GF12.5RT 100GF15RT 100GF20RT 100GF25RT 100GF30RT 100GF36RT 100GF50RT 100GF60RT 100GF75RT 100GF100RT 100GF120RT 100GF150RT 100GF180RT

Name: JSCC-90YT120GV22/90GF75RC

 

Type: JSCC-90YT120GV22/90GF75RC

 

About products:

JSCC-90YT120GV22/90GF75RC

80YS25GV22 / 80YS25GY22 /80YS25GY38 / 80YS25DV11 /80YS25DV22 / 80YS25DY22 / 80YS25DY38 / 80YR25GV11 / 80YR25GV22 / 80YR25GY22

80YR25GY38 / 80YR25DV11 / 80YR25DV22 90YS40GV22 / 90YS40GY22 /90YS40GY38 / 90YS40DV11 /90YS40DV22 / 90YS40DY22 / 90YS40DY38

90YR40GV11 / 90YR40GV22 / 90YR40GY22 / 90YR40GY38 / 90YR40DV11 / 90YR40DV22 90YT40GV22 / 90YT40GY22 / 90YT40GY38 / 90YT40DV11

90YT40DV22 / 90YT40DY22 / 90YT40DY38 / 90YB40GV11 / 90YB40GV22 / 90YB40GY22 / 90YB40GY38 / 90YB40DV11 / 90YB40DV22 90YS60GV11

90YS60GV22 / 90YS60GY22 /90YS60GY38 / 90YS60DV11 /90YS60DV22 / 90YS60DY22 / 90YS60DY38 / 90YR60GV11 / 90YR60GV22 / 90YR60GY22

90YR60GY38 / 90YR60DV11 90YT60GV11 / 90YT60GV22 / 90YT60GY22 / 90YT60GY38 / 60YT60DV22 / 90YT60DY22 / 90YT60DY38 / 90YB60GV11

90YB60GV22 / 90YB60GY22 / 90YB60GY38 / 90YB60DV11 / 90YB60DV22 / 90YS90GV22 / 90YS90GY22 /90YS90GY38 / 90YS90DV11 /90YS90DV22

90YS90DY22 / 90YS90DY38 / 90YR90GV11 / 90YR90GV22 / 90YR90GY22 / 90YR90GY38 / 90YR90DV11 / 90YR90DV22 / 90YR90DY22 90YB90DV22

90YB90DY22 / 90YB90DY38 / 90YF90GV11 / 90YF90GV22 / 90YF90GY22 / 90YF90GY38 / 90YF90DV11 / 90YF90DV22 / 90YF90DY22 / 90YF90DY38

90YS120GV11 / 90YS120GV22 / 90YS120GY22 /90YS120GY38 / 90YS120DV11 / 90YS120DV22 / 90YS120DY22 / 90YS120DY38 / 90YR120GV11 /

90YR120GV22 / 90YR120GY22 / 90YR120GY38 / 90YR120DV11 / 90YR120DV22 / 100YS200GV22 / 100YS200GY22 /100YS200GY38 / 100YS200DV11

100YS200DV22 / 100YS200DY22 / 100YS200DY38 / 100YR200GV11 / 100YR200GV22 / 100YR200GY22 / 100YR200GY38 / 100YR200DV11 /

90GF3RT/90GF5RT/90GF6RC/90GF7.5RT/90GF10RC/90GF12.5RT/90GF15RT90GF20RT/90GF25RT/90GF30RT/90GF40RT/90GF50RC/90GF60RT/90GF75RT

90GF90RC/90GF100RT/90GF120RT/90GF150RT/90GF180RT100GK3RC/ 100GK5RT/ 100GK6RT/ 100GK7.5RT/ 100GK10RT/ 100GK12.5RT/ 100GK15RC/

100GK20RC/ 100GK25RC/ 100GK30RT/ 100GK40HRC100GK50RT/ 100GK60RC/ 100GK75RT/100GK90RC/100GK100RT/100GK120RT/100GK150RT/100GK180RC

Speed controller: SPC1000A/SPC1000E/SPC2000A/SPC2000E/SNT1000A/SNT1000E/SNT2000A

/SNT2000E/SPC2000AD/SPC2000ED/6W/15W/25W/40W/60W/90W/120W/200W

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    100YS200DY38         MOTOR          100YS200DY38

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    90YS120DV22           motor   90YS120DV22

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    90YF120GV22F049   motor   90YF120GV22F049

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    80YT25GV22X          motor   80YT25GV22X

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    80GX20H                  80GX20H

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    SPC25E                     SPC25E

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    80YT25GV22X + 80GK20H + SPC25E                  80YT25GV22X + 80GK20H + SPC25E

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    9090YS90GV22X                 9090YS90GV22X

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    90GF10H                   90GF10H

JSCC AUTOMATION CO., LTD.    70YS15GY                70YS15GY

sf6e sf15e sf25e sf40e sf60e sf90e sf120e sf200e

sk200e skb200e

sfb15e sfb25e sfb40e sfb60e sfb90e sfb120e sfb200e

tf100e tk100e

spc06e spc15e spc25e spc40e spc60e spc90e spc120e spc200e

 

Thống đốc mô hình cũ: spc1000e6w spc1000e15w spc1000e25w spc1000e40w spc1000e60w

spc1000e90w spc2000e spc200e snt1000e snt2000e spc1000ed spc2000ed

spc2000a snt2000a at220 spc2000ad

 

Sau đây là một phần động cơ loại: jscc mô hình:

60ys06gv22x 60yt06gv22x 60yb06gv22x 60yr06gv22x

70ys15gv22 70yt15gv22 70yb15gv22 70yr15gv22 70yf15gv22

80ys25gv22 80yt25gv22 80yb25gv22 80yr25gv22 80yf25gv22

80ys25gy22 80ys25gy38 80yb25gy22 80ys25gy38

90ys40gv22 90yt40gv22 90yb40gv22 90yr40gv22 90yf40gv22

90ys40gy22 90ys40gy38 90yb40gy22 90yb40gy38 90yf40gv22

90ys60gv22 90yt60gv22 90yb60gv22 90ys60gy22 90ys60gy38

90yr60gv22 90yb60gy22 90yb60gy38 90yf60gv22

90ys90gv22 90ys90gy22 90ys90gy38 90yt90gv22 90yb90gv22

90yb90gy22 90yb90gy38 90yr90gv22 90yf90gv22

90ys120gv22 90yt120gv22 90yb120gv22 90yr120gv22 90yf120gv22

90ys120gy22 90ys120gy38 90yb120gy22 90yb120gy38 90yf120dv22

100ys200gv22 100yt200gv22 100yb200gy38 100ys200gy22 100ys200gy38

100yb200gv22 100yb200gy22 100yf200gv22

70tp06gv22 80tp010gv22 90tp20gv22 100tp40gv22

 

Sau đây là một phần của hộp số mô hình: jscc mô hình:

60gk3h 60gk5h 60gk6h 60gk7.5h 60gk10h 60gk12.5h 60gk15h 60gk18h 60gk20h 60gk25h

60gk30h 60gk36h 60gk50h 60gk60h 60gk75h 60gk90h 60gk100h 60gk120h 60gk150h 60gk180h

 

70gk3h 70gk5h 70gk6h 70gk7.5h 70gk10h 70gk12.5h 70gk15h 70gk18h 70gk20h 70gk25h 70gk30h

70gk36h 70gk50h 70gk60h 70gk75h 70gk90h 70gk100h 70gk120h 70gk150h 70gk180h

 

80gk3h 80gk5h 80gk6h 80gk7.5h 80gk10h 80gk12.5h 80gk15h 80gk18h 80gk20h 80gk25h 80gk30h

80gk36h 80gk50h 80gk60h 80gk75h 80gk90h 80gk100h 80gk120h 80gk150h 80gk180h

 

80gk3rc 80gk5rc 80gk6rc 80gk7.5rc 80gk10rc 80gk12.5rc 80gk15rc 80gk18rc 80gk20rc 80gk25rc 80gk30rc

80gk36rc 80gk50rc 80gk60rc 80gk75rc 80gk90rc 80gk100rc 80gk120rc 80gk150rc 80gk180rc

 

80gk3rt 80gk5rt 80gk6rt jscc 80gk7.5rt 80gk10rt 80gk12.5rt 80gk15rt 80gk18rt 80gk20rt 80gk25rt 80gk30rt

80gk36rt 80gk50rt 80gk80rt 80gk75rt 80gk90rt 80gk100rt jscc 80gk120rt 80gk150rt 80gk180rt

 

90gf3h 90gf5h 90gf6h 90gf7.5h 90gf10h 90gf12.5h 90gf15h 90gf18h 90gf20h 90gf25h

90gf30h 90gf36h 90gf50h 90gf60h 90gf75h 90gf90h xajong 90gf100h 90gf120h 90gf150h 90gf180h

 

90gk3h 90gk5h 90gk6h 90gk7.5h 90gk10h xajong 90gk12.5h 90gk15h 90gk18h 90gk20h 90gk25h

90gk30h 90gk36h 90gk50h 90gk60h 90gk75h 90gk90h 90gk100h 90gk120h 90gk150h 90gk180h

 

90gk( f) 3rc 90gk( f) 3.6rc 90gk( f) 5rc 90gk( f) 6rc 90gk( f) 7.5rc 90gk( f) 10rc 90gk( f) 12.5rc 90gk( f) 15rc

90gk( f) 18rc 90gk( f) 20rc 90gk( f) 25 rc 90gk( f) 30rc 90gk( f) 36rc 90gk( f) 50rc 90gk( f) 60rc 90gk( f) 75rc

90gk( f) 90rc 90gk( f) 100rc xajong 90gk( f) 120rc 90gk( f) 150rc 90gk( f) 180rc

 

90gk( f) 3rt 90gk( f) 3.6rt 90gk( f) 5rt 90gk( f) 6rt 90gk( f) 7.5rt 90gk( f) 10rt 90gk( f) 12.5rt 90gk( f) 15rt

90gk( f) 18rt 90gk( f) 20rt 90gk( f) 25rt 90gk( f) 30rt 90gk( f) 36rt 90gk( f) 50rt 90gk( f) 60rt 90gk( f) 75rt

90gk( f) 90rt 90gk( f) 100rt 90gk( f) 120rt 90gk( f) 150rt 90gk( f) 180rt

 

100gf3h 100gf3.6h 100gf5h 100gf6h 100gf7.5h 100gf10h 100gf12.5h 100gf15h 100gf20h 100gf25h

100gf30h 100gf36h 100gf50h 100gf60h 100gf75h 100gf90h 100gf100h 100gf120h 100gf150h 100gf180h

 

100gf3rc 100gf3.6rc 100gf5rc 100gf6rc 100gf7.5rc 100gf10rc 100gf12.5rc 100gf15rc 100gf18rc 100gf20rc

100gf25rc 100gf30rc 100gf36rc 100gf50rc 100gf60rc 100gf75rc 100gf100rc 100gf120rc 100gf150rc 100gf180rc

 

100gf3rt 100gf3.6rt 100gf5rt 100gf6rt 100gf7.5rt 100gf10rt 100gf12.5rt 100gf15rt 100gf18rt 100gf20rt

100gf25rt 100gf30rt 100gf36rt 100gf50rt 100gf60rt 100gf75rt 100gf100rt 100gf120rt 100gf150rt 100gf180rt

 

Một phần của quanh trục loại động cơ:

60ys06dv22x 60yt06dv22x 60yb06dv22x 60yr06dv22x

70ys15dv22 70yt15dv22 70yb15dv22 70yr15dv22 70yf15dv22

80ys25dv22 80yt25dv22 80yb25dv22 80yr25dv22 80yf25dv22

80ys25dy22 80ys25dy38 80yb25dy22 80ys25dy38

90ys40dv22 90yt40dv22 90yb40dv22 90yr40dv22 90yf40dv22

90ys40dy22 90ys40dy38 90yb40dy22 90yb40dy38 90yf40dv22

90ys60dv22 90yt60dv22 90yb60dv22 90ys60dy22 90ys60dy38

90yr60dv22 90yb60dy22 90yb60dy38 90yf60dv22

90ys90dv22 90ys90dy22 90ys90dy38 90yt90dv22 90yb90dv22

90yb90dy22 90yb90dy38 90yr90dv22 90yf90dv22

90ys120dv22 90yt120dv22 90yb120dv22 90yr120dv22 90yf120dv22

90ys120dy22 90ys120dy38 90yb120dy22 90yb120dy38 90yf120dv22

100ys200dv22 100yt200dv22 100yb200dy38 100ys200dy22 100ys200dy38

100yb200dv22 100yb200dy22 100yf200dv22

70tp06dv22 80tp010dv22 90tp20dv22 100tp40dv22

 

80YS25GV22 / 80YS25GY22 /80YS25GY38 / 80YS25DV11 /80YS25DV22 / 80YS25DY22 / 80YS25DY38 / 80YR25GV11 / 80YR25GV22 / 80YR25GY22

80YR25GY38 / 80YR25DV11 / 80YR25DV22 90YS40GV22 / 90YS40GY22 /90YS40GY38 / 90YS40DV11 /90YS40DV22 / 90YS40DY22 / 90YS40DY38

90YR40GV11 / 90YR40GV22 / 90YR40GY22 / 90YR40GY38 / 90YR40DV11 / 90YR40DV22 90YT40GV22 / 90YT40GY22 / 90YT40GY38 / 90YT40DV11

90YT40DV22 / 90YT40DY22 / 90YT40DY38 / 90YB40GV11 / 90YB40GV22 / 90YB40GY22 / 90YB40GY38 / 90YB40DV11 / 90YB40DV22 90YS60GV11

90YS60GV22 / 90YS60GY22 /90YS60GY38 / 90YS60DV11 /90YS60DV22 / 90YS60DY22 / 90YS60DY38 / 90YR60GV11 / 90YR60GV22 / 90YR60GY22

90YR60GY38 / 90YR60DV11 90YT60GV11 / 90YT60GV22 / 90YT60GY22 / 90YT60GY38 / 60YT60DV22 / 90YT60DY22 / 90YT60DY38 / 90YB60GV11

90YB60GV22 / 90YB60GY22 / 90YB60GY38 / 90YB60DV11 / 90YB60DV22 / 90YS90GV22 / 90YS90GY22 /90YS90GY38 / 90YS90DV11 /90YS90DV22

90YS90DY22 / 90YS90DY38 / 90YR90GV11 / 90YR90GV22 / 90YR90GY22 / 90YR90GY38 / 90YR90DV11 / 90YR90DV22 / 90YR90DY22 90YB90DV22

90YB90DY22 / 90YB90DY38 / 90YF90GV11 / 90YF90GV22 / 90YF90GY22 / 90YF90GY38 / 90YF90DV11 / 90YF90DV22 / 90YF90DY22 / 90YF90DY38

90YS120GV11 / 90YS120GV22 / 90YS120GY22 /90YS120GY38 / 90YS120DV11 / 90YS120DV22 / 90YS120DY22 / 90YS120DY38 / 90YR120GV11 /

90YR120GV22 / 90YR120GY22 / 90YR120GY38 / 90YR120DV11 / 90YR120DV22 / 100YS200GV22 / 100YS200GY22 /100YS200GY38 / 100YS200DV11

100YS200DV22 / 100YS200DY22 / 100YS200DY38 / 100YR200GV11 / 100YR200GV22 / 100YR200GY22 / 100YR200GY38 / 100YR200DV11 /

90GF3RT/90GF5RT/90GF6RC/90GF7.5RT/90GF10RC/90GF12.5RT/90GF15RT90GF20RT/90GF25RT/90GF30RT/90GF40RT/90GF50RC/90GF60RT/90GF75RT

90GF90RC/90GF100RT/90GF120RT/90GF150RT/90GF180RT100GK3RC/ 100GK5RT/ 100GK6RT/ 100GK7.5RT/ 100GK10RT/ 100GK12.5RT/ 100GK15RC/

100GF20RC/ 100GF25RC/ 100GK30RT/ 100GF40HRC100GK50RT/ 100GF60RC/ 100GF75RT/100GF90RC/100GF100RT/100GF120RT/100GK150RT/100GF180RC

SPC1000A/SPC1000E/SPC2000A/SPC2000E/SNT1000A/SNT1000E/SNT2000A

/SNT2000E/SPC2000AD/SPC2000ED/6W/15W/25W/40W/60W/90W/120W/200W

80YS25GV22 / 80YS25GY22 /80YS25GY38 / 80YS25DV11 /80YS25DV22 / 80YS25DY22 / 80YS25DY38 / 80YR25GV11 / 80YR25GV22 / 80YR25GY22 / 80YR25GY38 / 80YR25DV11 / 80YR25DV22 90YS40GV22 / 90YS40GY22 /90YS40GY38 / 90YS40DV11 /90YS40DV22 / 90YS40DY22 / 90YS40DY38 / 90YR40GV11 / 90YR40GV22 / 90YR40GY22 / 90YR40GY38 / 90YR40DV11 / 90YR40DV22 90YT40GV22 / 90YT40GY22 / 90YT40GY38 / 90YT40DV11 / 90YT40DV22 / 90YT40DY22 / 90YT40DY38 / 90YB40GV11 / 90YB40GV22 / 90YB40GY22 / 90YB40GY38 / 90YB40DV11 / 90YB40DV22 90YS60GV11 / 90YS60GV22 / 90YS60GY22 /90YS60GY38 / 90YS60DV11 /90YS60DV22 / 90YS60DY22 / 90YS60DY38 / 90YR60GV11 / 90YR60GV22 / 90YR60GY22 / 90YR60GY38 / 90YR60DV11 90YT60GV11 / 90YT60GV22 / 90YT60GY22 / 90YT60GY38 / 60YT60DV22 / 90YT60DY22 / 90YT60DY38 / 90YB60GV11 / 90YB60GV22 / 90YB60GY22 / 90YB60GY38 / 90YB60DV11 / 90YB60DV22 / 90YS90GV22 / 90YS90GY22 /90YS90GY38 / 90YS90DV11 /90YS90DV22 / 90YS90DY22 / 90YS90DY38 / 90YR90GV11 / 90YR90GV22 / 90YR90GY22 / 90YR90GY38 / 90YR90DV11 / 90YR90DV22 / 90YR90DY22 90YB90DV22 / 90YB90DY22 / 90YB90DY38 / 90YF90GV11 / 90YF90GV22 / 90YF90GY22 / 90YF90GY38 / 90YF90DV11 / 90YF90DV22 / 90YF90DY22 / 90YF90DY38 / 90YS120GV11 / 90YS120GV22 / 90YS120GY22 /90YS120GY38 / 90YS120DV11 / 90YS120DV22 / 90YS120DY22 / 90YS120DY38 / 90YR120GV11 / 90YR120GV22 / 90YR120GY22 / 90YR120GY38 / 90YR120DV11 / 90YR120DV22 / 100YS200GV22 / 100YS200GY22 /100YS200GY38 / 100YS200DV11 /100YS200DV22 / 100YS200DY22 / 100YS200DY38 / 100YR200GV11 / 100YR200GV22 / 100YR200GY22 / 100YR200GY38 / 100YR200DV11 / 90GF3RT/90GF5RT/90GF6RT/90GF7.5RT/90GF10RT/90GF12.5RT/90GF15RT90GF20RT/90GF25RT/90GF30RT/90GF40RT/90GF50RT/90GF60RT/90GF75RT90GF90RT/90GF100RT/90GF120RT/90GF150RT/90GF180RT 100GK3RT/ 100GK5RT/ 100GK6RT/ 100GK7.5RT/ 100GK10RT/ 100GK12.5RT/ 100GK15RT/ 100GK20RT/ 100GK25RT/ 100GK30RT/ 100GK40HRT 100GK50RT/ 100GK60RT/ 100GK75RT/100GK90RT/100GK100RT/100GK120RT/100GK150RT/100GK180RT 调速器:SPC1000A/SPC1000E/SPC2000A/SPC2000E/SNT1000A/SNT1000E/SNT2000A /SNT2000E/SPC2000AD/SPC2000ED/6W/15W/25W/40W/60W/90W/120W/200W 新款调速器型号: SF6E SF15E SF25E SF40E SF60E SF90E SF120E SF200E SK200E SKB200E SFB15E SFB25E SFB40E SFB60E SFB90E SFB120E SFB200E TF100E TK100E DB200E SPC06E SPC15E SPC25E SPC40E SPC60E SPC90E SPC120E SPC200E SNT200E :SPC1000E6W SPC1000E15W SPC1000E25W SPC1000E40W SPC1000E60W SPC1000E90W SPC2000E SPC200E SNT1000E SNT2000E SPC1000ED SPC2000ED SPC2000A SNT2000A AT220 SPC2000AD :JSCC Model: 60YS06GV22X 60YT06GV22X 60YB06GV22X  60YR06GV22X 70YS15GV22 70YT15GV22 70YB15GV22 70YR15GV22 70YF15GV22 80YS25GV22 80YT25GV22 调速马达 80YB25GV22 80YR25GV22 80YF25GV22 80YS25GY22 80YS25GY38 80YB25GY22 80YS25GY38 90YS40GV22 90YT40GV22 减速电机 90YB40GV22 90YR40GV22 90YF40GV22 90YS40GY22 90YS40GY38 90YB40GY22 90YB40GY38 90YF40GV22 90YS60GV22 90YT60GV22 90YB60GV22 调速电机 90YS60GY22 90YS60GY38 90YR60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 90YF60GV22 90YS90GV22 减速机 90YS90GY22 90YS90GY38 90YT90GV22 90YB90GV22 90YB90GY22 90YB90GY38 减速机 90YR90GV22 90YF90GV22 90YS120GV22 90YT120GV22 90YB120GV22 90YR120GV22 90YF120GV22 90YS120GY22 90YS120GY38 减速电机 90YB120GY22 90YB120GY38 90YF120DV22 100YS200GV22 100YT200GV22 100YB200GY38 100YS200GY22 100YS200GY38 100YB200GV22 100YB200GY22 100YF200GV22 变频器 70TP06GV22 80TP010GV22 90TP20GV22 100TP40GV22 以下为部分减速箱型号:JSCC Model: 60GK3H 60GK5H 60GK6H 60GK7.5H 60GK10H 60GK12.5H 60GK15H 60GK18H 60GK20H 60GK25H 60GK30H 60GK36H 60GK50H 60GK60H 60GK75H 60GK90H 60GK100H 60GK120H 60GK150H 60GK180H 70GK3H 70GK5H 70GK6H 70GK7.5H 70GK10H 70GK12.5H 70GK15H 70GK18H 70GK20H 70GK25H 70GK30H 70GK36H 70GK50H 70GK60H 70GK75H 70GK90H 70GK100H 70GK120H 70GK150H 70GK180H 80GK3H 80GK5H 80GK6H 80GK7.5H 80GK10H 80GK12.5H 80GK15H 80GK18H 80GK20H 80GK25H 80GK30H 80GK36H 80GK50H 80GK60H 80GK75H 80GK90H 80GK100H 80GK120H 80GK150H 80GK180H 80GK3RC 80GK5RC 80GK6RC 80GK7.5RC 80GK10RC 80GK12.5RC 80GK15RC 80GK18RC 80GK20RC 80GK25RC 80GK30RC 80GK36RC 80GK50RC 80GK60RC 80GK75RC 80GK90RC 80GK100RC 80GK120RC 80GK150RC 80GK180RC 80GK3RT 80GK5RT 80GK6RT JSCC京 80GK7.5RT 80GK10RT 80GK12.5RT 80GK15RT 80GK18RT 80GK20RT 80GK25RT 80GK30RT 80GK36RT 80GK50RT 80GK80RT 80GK75RT 80GK90RT 80GK100RT 80GK120RT 80GK150RT 80GK180RT 90GF3H 90GF5H 90GF6H 90GF7.5H 90GF10H 90GF12.5H 90GF15H 90GF18H 90GF20H 90GF25H 90GF30H 90GF36H 90GF50H 90GF60H 90GF75H 90GF90H XAJONG 90GF100H 90GF120H 90GF150H 90GF180H 90GK3H 90GK5H 90GK6H 90GK7.5H 90GK10H XAJONG马达 90GK12.5H 90GK15H 90GK18H 90GK20H 90GK25H 90GK30H 90GK36H 90GK50H 90GK60H 90GK75H 90GK90H 90GK100H 90GK120H 90GK150H 90GK180H 电机功率:6W~3700W 单相 90GK(F)3RC 90GK(F)3.6RC 90GK(F)5RC 90GK(F)6RC 90GK(F)7.5RC 90GK(F)10RC 90GK(F)12.5RC 90GK(F)15RC 90GK(F)18RC 90GK(F)20RC 变频器 90GK(F)25RC 90GK(F)30RC 90GK(F)36RC 90GK(F)50RC 90GK(F)60RC 90GK(F)75RC 90GK(F)90RC 90GK(F)100RC XAJONG 90GK(F)120RC 90GK(F)150RC 90GK(F)180RC 90GK(F)3RT 90GK(F)3.6RT 90GK(F)5RT 90GK(F)6RT 90GK(F)7.5RT 90GK(F)10RT 90GK(F)12.5RT 90GK(F)15RT 90GK(F)18RT 90GK(F)20RT 90GK(F)25RT 90GK(F)30RT 90GK(F)36RT 90GK(F)50RT 90GK(F)60RT 90GK(F)75RT 90GK(F)90RT 90GK(F)100RT 90GK(F)120RT 90GK(F)150RT 90GK(F)180RT 100GF3H 100GF3.6H 100GF5H 100GF6H 100GF7.5H 100GF10H 100GF12.5H 100GF15H 100GF20H 100GF25H 100GF30H 100GF36H 100GF50H 调速电机 100GF60H 100GF75H 100GF90H 100GF100H 100GF120H 100GF150H 100GF180H 100GF3RC 100GF3.6RC 100GF5RC 减速机 100GF6RC 100GF7.5RC 100GF10RC 100GF12.5RC 100GF15RC 100GF18RC 100GF20RC 100GF25RC 100GF30RC 100GF36RC 100GF50RC 100GF60RC 100GF75RC 100GF100RC 100GF120RC 100GF150RC 100GF180RC 100GF3RT 100GF3.6RT 100GF5RT 100GF6RT 100GF7.5RT 100GF10RT 100GF12.5RT 100GF15RT 100GF18RT 100GF20RT 100GF25RT 100GF30RT 100GF36RT 100GF50RT 100GF60RT 减速电机 100GF75RT 100GF100RT 100GF120RT 100GF150RT 100GF180RT 部分圆轴电机型号: 60YS06DV22X 60YT06DV22X 60YB06DV22X 60YR06DV22X 70YS15DV22 70YT15DV22 70YB15DV22 70YR15DV22 70YF15DV22 80YS25DV22 80YT25DV22 80YB25DV22 80YR25DV22 80YF25DV22 80YS25DY22 80YS25DY38 80YB25DY22 80YS25DY38 90YS40DV22 90YT40DV22 90YB40DV22 90YR40DV22 90YF40DV22 90YS40DY22 90YS40DY38 90YB40DY22 90YB40DY38 90YF40DV22 90YS60DV22 90YT60DV22 90YB60DV22 90YS60DY22 90YS60DY38 90YR60DV22 90YB60DY22 90YB60DY38 90YF60DV22 90YS90DV22 90YS90DY22 90YS90DY38 90YT90DV22 90YB90DV22 90YB90DY22 90YB90DY38 90YR90DV22 90YF90DV22 90YS120DV22 90YT120DV22 90YB120DV22 90YR120DV22 90YF120DV22 90YS120DY22 90YS120DY38 90YB120DY22 90YB120DY38 90YF120DV22 100YS200DV22 100YT200DV22 100YB200DY38 100YS200DY22 100YS200DY38 100YB200DV22 100YB200DY22 100YF200DV22 70TP06DV22 80TP010DV22 90TP20DV22 100TP40DV22 S250Y38L3RC S250Y38R3RC S250Y38L3.6RC S250Y38R3.6RC S250Y38L5RC S250Y38R5RC S250Y38L6RC S250Y38R6RC S250Y38L10RC S250Y38R10RC S250Y38L15RC S250Y38R15RC S250Y38L15RC S250Y38R15RC S250Y38L20RC S250Y38R20RC S250Y38L25RC S250Y38R25RC S250Y38L30RC S250Y38R30RC S250Y38L36RC S250Y38R36RC  90YT120GV22

70YS15GV11、70YS15DV11、70YS15GV22、70YS15DV2290YS40GV11、90YS40DV11、90YS40GV22、90YS40DV2290YS40GY22、90YS40DY22、90YS40GY38、90YS40DY3890YS90GV11、90YS90DV11、90YS90GV22、90YS90DV2290YS90GY22、90YS90DY22、90YS90GY38、90YS90DY38100YS200GV11、100YS200DV11、100YS200GV22、100YS200DV22、100YS200GY22、100YS200DY22、100YS200GY38、100YS200DY38、

 

 

60YB06GV11、60YB06DV11、60YB06GV22、60YB06GV22、60YB06DV22、80YB25GV11、80YB25DV11、80YB25GV22、80YB25DV22、80YB25GY22、80YB25DY22、90YB40GV11、90YB40DV11、90YB40GV22、90YB40DV22、90YB40GY22、90YB40DY22、90YB40GY38、90YB40DY38、90YB60GV11、90YB60DV11、90YB60GV22、90YB60DV22、90YB60GY22、90YB60DY22、90YB60GY38、90YB60DY38、90YB90GV11、90YB90DV11、90YB90GV22、90YB90DV22、90YB90GY22、90YB90DY22、90YB90GY38、90YB90DY38、100YB200GV11、100YB200DV11、100YB200GV22、100YB200DV22、100YB200GY22、100YB200DY22、100YB200GY38、100YB200DY38

 

60YF06GV11、60YF06DV11、60YF06GV22、60YF06DV22、70YF15GV11、70YF15DV11、70YF15GV22、70YG15DV22、80YF25GV11,80YF25GV22、80YF25DV22、90YF40GV11、90YF40DV11、90YF40GV22、90YF40DV22、90YF60GV11、90YF60DV11、90YF60GV22、90YF60DV22、90YF90GV11、90YF90DV11、90YF90GV22、90YF90DV22、100YF200GV11、100YF200DV11、100YF200GV22、100YF200DV22

 

 

60YT06GV11、60YT06DV11、60YT06GV22、60YT06DV22、70YT15GV11、70YT15DV11、70YT15GV22、70YT15DV22、80YT25GV11、80YT25DV11、80YT25GV22、80YT25DV22、90YT40GV11、90YT40DV11、90YT40GV22、90YT40DV22、90YT60GV11、90YT60DV11、90YT60GV22、90YT60DV22、90YT90GV11、90YT90DV11、90YT90GV22、90YT90DV22、100YT200GV11、100YT200DV11、100YT200GV22、100YT200DV22、

 

 

F250Y22L-3RT F250Y22U-3RT F250Y22L-3.6RT F250Y22R-3.6RT F250Y22L-5RT F250Y22R-5RT

F250Y22U-6RT F250Y22R-6RT F250Y22L-10RT F250Y22R-10RT

F250Y22L-15RT F250Y22U-15RT F250Y22L-15RT F250Y22R-15RT

F250Y22L-20RT F250Y22U-20RT F250Y22U-25RT F250Y22R-25RT

F250Y22U-30RT F250Y22R-30RT F250Y22L-36RT F250Y22R-36RT

F250Y22L-50RT F250Y22R-50RT F250Y22L-60RT F250Y22U-60RT

F250Y22L-75RT F250Y22R-75RT F250Y22U-90RT F250Y22R-90RT

F250Y22U-100RT F250Y22R-100RT F250Y22U-120RT F250Y22U-120RT

F250Y22L-150RT F250Y22R-150RT

 

 

ModeL:

F370Y38L-3RC F370Y38R-3RC F370Y38L-3.6RC F370Y38R-3.6RC F370Y38U-5RC F370Y38R-5RC

F370Y38U-6RC F370Y38R-6RC F370Y38L-10RC F370Y38U-10RC

F370Y38L-15RC F370Y38U-15RC F370Y38L-15RC F370Y38R-15RC

F370Y38U-20RC F370Y38R-20RC F370Y38L-25RC F370Y38U-25RC

F370Y38L-30RC F370Y38U-30RC F370Y38L-36RC F370Y38R-36RC

F370Y38L-50RC F370Y38R-50RC F370Y38U-60RC F370Y38R-60RC

F370Y38U-75RC F370Y38R-75RC F370Y38L-90RC F370Y38R-90RC

F370Y38L-100RC F370Y38U-100RC F370Y38L-120RC F370Y38U-120RC

F370Y38L-150RC F370Y38R-150RC

SF6E SF15E SF25E SF40E SF60E SF90E SF120E SF200E

 

SK200E  SKB200E

 

SFB15E SFB25E SFB40E SFB60E SFB90E SFB120E SFB200E

 

TF100E TK100E  DB200E

 

SPC06E SPC15E SPC25E SPC40E SPC60E SPC90E SPC120E SPC200E

 

SNT200E

 

以下为部分电机型号:JSCC Model:

 

60YS06GV22X  60YT06GV22X  60YB06GV22X齿轮减速机 60YR06GV22X

 

70YS15GV22  70YT15GV22  70YB15GV22  70YR15GV22  70YF15GV22

 

80YS25GV22  80YT25GV22 调速马达 80YB25GV22  80YR25GV22  80YF25GV22

 

80YS25GY22  80YS25GY38  80YB25GY22  80YS25GY38

 

90YS40GV22  90YT40GV22 减速电机 90YB40GV22  90YR40GV22  90YF40GV22

 

90YS40GY22  90YS40GY38  90YB40GY22  90YB40GY38  90YF40GV22

 

90YS60GV22  90YT60GV22  90YB60GV22 调速电机 90YS60GY22  90YS60GY38

 

90YR60GV22  90YB60GY22  90YB60GY38  90YF60GV22

 

90YS90GV22 减速机 90YS90GY22  90YS90GY38  90YT90GV22  90YB90GV22

 

90YB90GY22  90YB90GY38 减速机 90YR90GV22  90YF90GV22

 

90YS120GV22  90YT120GV22  90YB120GV22  90YR120GV22  90YF120GV22

 

90YS120GY22  90YS120GY38 减速电机 90YB120GY22  90YB120GY38  90YF120DV22

 

100YS200GV22  100YT200GV22 100YB200GY38  100YS200GY22  100YS200GY38

 

100YB200GV22  100YB200GY22  100YF200GV22 变频器

 

70TP06GV22  80TP010GV22  90TP20GV22  100TP40GV22

 

部分圆轴电机型号:

 

60YS06DV22X  60YT06DV22X  60YB06DV22X  60YR06DV22X

 

70YS15DV22  70YT15DV22  70YB15DV22  70YR15DV22  70YF15DV22

 

80YS25DV22  80YT25DV22  80YB25DV22  80YR25DV22  80YF25DV22

 

80YS25DY22  80YS25DY38  80YB25DY22  80YS25DY38

 

90YS40DV22  90YT40DV22  90YB40DV22  90YR40DV22  90YF40DV22

 

90YS40DY22  90YS40DY38  90YB40DY22  90YB40DY38  90YF40DV22

 

90YS60DV22  90YT60DV22  90YB60DV22  90YS60DY22  90YS60DY38

 

90YR60DV22  90YB60DY22  90YB60DY38  90YF60DV22

 

90YS90DV22  90YS90DY22  90YS90DY38  90YT90DV22  90YB90DV22

 

90YB90DY22  90YB90DY38  90YR90DV22  90YF90DV22

 

90YS120DV22  90YT120DV22  90YB120DV22  90YR120DV22  90YF120DV22

 

90YS120DY22  90YS120DY38  90YB120DY22  90YB120DY38  90YF120DV22

 

100YS200DV22  100YT200DV22 100YB200DY38  100YS200DY22  100YS200DY38

 

100YB200DV22  100YB200DY22  100YF200DV22

 

70TP06DV22  80TP010DV22  90TP20DV22  100TP40DV22

 

S250Y38L3RC  S250Y38R3RC  S250Y38L3.6RC  S250Y38R3.6RC  S250Y38L5RC  S250Y38R5RC

 

S250Y38L6RC  S250Y38R6RC S250Y38L10RC  S250Y38R10RC S250Y38L15RC  S250Y38R15RC  S250Y38L15RC  S250Y38R15RC

 

S250Y38L20RC  S250Y38R20RC  S250Y38L25RC  S250Y38R25RC

 

S250Y38L30RC  S250Y38R30RC  S250Y38L36RC  S250Y38R36RC

70YS15GV11、70YS15DV11、 70YS15GV22、70YS15DV22 90YS40GV11、90YS40DV11、90YS40GV22、90YS40DV22 90YS40GY22、90YS40DY22、90YS40GY38、90YS40DY38 90YS90GV11、90YS90DV11、 90YS90GV22、90YS90DV22 90YS90GY22、90YS90DY22、90YS90GY38、90YS90DY38 100YS200GV11、100YS200DV11、100YS200GV22、100YS200DV22、100YS200GY22、 100YS200DY22、100YS200GY38、100YS200DY38、60YR06GV11、60YR06DV11、 60YR06GV22、60YR06DV22、70YR15GV11 70YR15DV11、70YR15GV22、70YR15DV22、 80YR25GV11 80YR25DV11、80YR25GV22、80YR25DV22、90YR40GV11、90YR40DV11、 90YR40GV22、90YR40DV22、90YR60GV11、90YR60DV11、90YR60GV22、90YR60DV22、 90YR90GV11、90YR90DV11、90YR90GV22、90YR90DV22、60YT06GV11、60YT06DV11、 60YT06GV22、60YT06DV22、70YT15GV11、70YT15DV11、70YT15GV22、70YT15DV22、 80YT25GV11、80YT25DV11、80YT25GV22、80YT25DV22、90YT40GV11、90YT40DV11、 90YT40GV22、90YT40DV22、90YT60GV11、90YT60DV11、90YT60GV22、90YT60DV22、 90YT90GV11、90YT90DV11、90YT90GV22

70YS15GV11、70YS15DV11、70YS15GV22、70YS15DV2290YS40GV11、90YS40DV11、90YS40GV22、90YS40DV2290YS40GY22、90YS40DY22、90YS40GY38、90YS40DY3890YS90GV11、90YS90DV11、90YS90GV22、90YS90DV2290YS90GY22、90YS90DY22、90YS90GY38、90YS90DY38100YS200GV11、100YS200DV11、100YS200GV22、100YS200DV22、100YS200GY22、100YS200DY22、100YS200GY38、100YS200DY38、

 

Một số model bán chạy:

SF6E SF15E SF25E SF40E SF60E SF90E SF120E SF200E

SK200E  SKB200E

SFB15E SFB25E SFB40E SFB60E SFB90E SFB120E SFB200E

TF100E TK100E  DB200E

SPC06E SPC15E SPC25E SPC40E SPC60E SPC90E SPC120E SPC200E

SNT200E

SPC1000E6W SPC1000E15W SPC1000E25W SPC1000E40W SPC1000E60W

SPC1000E90W  SPC2000E SPC200E SNT1000E SNT2000E SPC1000ED SPC2000ED

SPC2000A SNT2000A AT220 SPC2000AD

60YS06GV22X  60YT06GV22X  60YB06GV22X 齿轮减速机 60YR06GV22X

70YS15GV22  70YT15GV22  70YB15GV22  70YR15GV22  70YF15GV22

80YS25GV22  80YT25GV22  调速马达 80YB25GV22  80YR25GV22  80YF25GV22

80YS25GY22  80YS25GY38  80YB25GY22  80YS25GY38

90YS40GV22  90YT40GV22  减速电机 90YB40GV22  90YR40GV22  90YF40GV22

90YS40GY22  90YS40GY38  90YB40GY22  90YB40GY38  90YF40GV22

90YS60GV22  90YT60GV22  90YB60GV22  调速电机 90YS60GY22  90YS60GY38

90YR60GV22  90YB60GY22  90YB60GY38  90YF60GV22

90YS90GV22  减速机 90YS90GY22  90YS90GY38  90YT90GV22  90YB90GV22

90YB90GY22  90YB90GY38  减速机 90YR90GV22  90YF90GV22

90YS120GV22  90YT120GV22  90YB120GV22  90YR120GV22  90YF120GV22

90YS120GY22  90YS120GY38  减速电机 90YB120GY22  90YB120GY38  90YF120DV22

100YS200GV22  100YT200GV22 100YB200GY38  100YS200GY22  100YS200GY38

100YB200GV22  100YB200GY22  70TP06GV22  80TP010GV22  90TP20GV22  100TP40GV22

60GK3H  60GK5H  60GK6H  60GK7.5H  60GK10H  60GK12.5H  60GK15H  60GK18H  60GK20H   60GK25H

60GK30H  60GK36H  60GK50H  60GK60H  60GK75H  60GK90H  60GK100H  60GK120H  60GK150H  60GK180H

70GK3H  70GK5H  70GK6H  70GK7.5H  70GK10H  70GK12.5H  70GK15H  70GK18H   70GK20H  70GK25H  70GK30H

70GK36H  70GK50H  70GK60H  70GK75H   70GK90H  70GK100H  70GK120H  70GK150H  70GK180H

80GK3H  80GK5H  80GK6H  80GK7.5H  80GK10H  80GK12.5H  80GK15H  80GK18H  80GK20H  80GK25H  80GK30H

80GK36H  80GK50H   80GK60H  80GK75H  80GK90H  80GK100H  80GK120H  80GK150H  80GK180H

80GK3RC  80GK5RC  80GK6RC  80GK7.5RC   80GK10RC  80GK12.5RC  80GK15RC  80GK18RC  80GK20RC   80GK25RC  80GK30RC

80GK36RC  80GK50RC  80GK60RC  80GK75RC  80GK90RC  80GK100RC   80GK120RC  80GK150RC  80GK180RC

80GK3RT  80GK5RT  80GK6RT JSCC南京 80GK7.5RT  80GK10RT 80GK12.5RT  80GK15RT  80GK18RT  80GK20RT   80GK25RT  80GK30RT

80GK36RT  80GK50RT  80GK80RT  80GK75RT  80GK90RT  80GK100RT 南京JSCC精研电机  80GK120RT  80GK150RT  80GK180RT

90GF3H  90GF5H  90GF6H  90GF7.5H  90GF10H  90GF12.5H  90GF15H  90GF18H  90GF20H  90GF25H

90GF30H  90GF36H  90GF50H  90GF60H  90GF75H  90GF90H XAJONG  90GF100H  90GF120H  90GF150H  90GF180H

90GK3H  90GK5H  90GK6H  90GK7.5H  90GK10H XAJONG马达 90GK12.5H  90GK15H  90GK18H  90GK20H  90GK25H

90GK30H  90GK36H  90GK50H  90GK60H  90GK75H  90GK90H  90GK100H  90GK120H  90GK150H  90GK180H

90GK(F)3RC  90GK(F)3.6RC  90GK(F)5RC  90GK(F)6RC  90GK(F)7.5RC  90GK(F)10RC  90GK(F)12.5RC  90GK(F)15RC

90GK(F)18RC  90GK(F)20RC  变频器 90GK(F)25RC  90GK(F)30RC  90GK(F)36RC  90GK(F)50RC  90GK(F)60RC  90GK(F)75RC

90GK(F)90RC  90GK(F)100RC XAJONG 90GK(F)120RC   90GK(F)150RC  90GK(F)180RC

90GK(F)3RT  90GK(F)3.6RT  90GK(F)5RT  90GK(F)6RT  90GK(F)7.5RT  90GK(F)10RT  90GK(F)12.5RT  90GK(F)15RT

90GK(F)18RT  90GK(F)20RT  90GK(F)25RT  90GK(F)30RT  90GK(F)36RT  90GK(F)50RT  90GK(F)60RT  90GK(F)75RT

90GK(F)90RT  90GK(F)100RT  90GK(F)120RT  90GK(F)150RT  90GK(F)180RT

100GF3H  100GF3.6H  100GF5H  100GF6H  100GF7.5H  100GF10H  100GF12.5H  100GF15H  100GF20H  100GF25H

100GF30H  100GF36H  100GF50H 调速电机 100GF60H  100GF75H  100GF90H  100GF100H   100GF120H  100GF150H   100GF180H

100GF3RC  100GF3.6RC  100GF5RC 减速机 100GF6RC  100GF7.5RC  100GF10RC  100GF12.5RC  100GF15RC  100GF18RC  100GF20RC

100GF25RC  100GF30RC  100GF36RC  100GF50RC  100GF60RC  100GF75RC  100GF100RC   100GF120RC 100GF150RC  100GF180RC

100GF3RT  100GF3.6RT  100GF5RT  100GF6RT  100GF7.5RT  100GF10RT  100GF12.5RT  100GF15RT  100GF18RT  100GF20RT

100GF25RT  100GF30RT  100GF36RT  100GF50RT  100GF60RT  减速电机 100GF75RT  100GF100RT  100GF120RT  100GF150RT  100GF180RT

60YS06DV22X  60YT06DV22X  60YB06DV22X  60YR06DV22X

70YS15DV22  70YT15DV22  70YB15DV22  70YR15DV22  70YF15DV22

80YS25DV22  80YT25DV22  80YB25DV22  80YR25DV22  80YF25DV22

80YS25DY22  80YS25DY38  80YB25DY22  80YS25DY38

90YS40DV22  90YT40DV22  90YB40DV22  90YR40DV22  90YF40DV22

90YS40DY22  90YS40DY38  90YB40DY22  90YB40DY38  90YF40DV22

90YS60DV22  90YT60DV22  90YB60DV22  90YS60DY22  90YS60DY38

90YR60DV22  90YB60DY22  90YB60DY38  90YF60DV22

90YS90DV22  90YS90DY22  90YS90DY38  90YT90DV22  90YB90DV22

90YB90DY22  90YB90DY38  90YR90DV22  90YF90DV22

90YS120DV22  90YT120DV22  90YB120DV22  90YR120DV22  90YF120DV22

90YS120DY22  90YS120DY38  90YB120DY22  90YB120DY38  90YF120DV22

100YS200DV22  100YT200DV22 100YB200DY38  100YS200DY22  100YS200DY38

100YB200DV22  100YB200DY22  100YF200DV22

70TP06DV22  80TP010DV22  90TP20DV22  100TP40DV22

RAL70  RAL80  RAL90  RAL100

40MC1515 40MC1518 40MC1520 40MC1818 40MC1820 40MC2020

32MC1010 32MC1012 32MC1015 32MC1212 32MC1215 32MC1515

24MC0606 24MC0608 24MC0610 24MC0808 24MC0810 24MC1010

S250Y38L3RC  S250Y38R3RC  S250Y38L3.6RC  S250Y38R3.6RC  S250Y38L5RC  S250Y38R5RC

S250Y38L6RC  S250Y38R6RC S250Y38L10RC  S250Y38R10RC S250Y38L15RC  S250Y38R15RC  S250Y38L15RC  S250Y38R15RC

S250Y38L20RC  S250Y38R20RC  S250Y38L25RC  S250Y38R25RC

S250Y38L30RC  S250Y38R30RC  S250Y38L36RC  S250Y38R36RC

SK200E SKB200E SNT200E DB200E SFB60E SFB90E SFB120E SFB200E SFB40ESF

90YS60GY22 90YS90GY22 90YS120GY22 100YS200GY22

60GK H60GK HK70GK H70GK HK80GK H80GK HK80GK RC

90YS60GY38 90YS90GY38 90YS120GY38 100YS200GY38

SF06E(220V)  SF06A(110V) SF15E(220V)  SF15A(110V) SF25E(220V)  SF25A(110V) SF40E(220V)  SF40A(110V) SF60E(220V)  SF60A(110V) SF90E(220V)  SF90A(110V) SF120E(220V)  SF120A(110V) SF200E(220V)  SF200A(110V)  SK200E(220V)  SK200A(110V)适合精研YT系列调速电机 调速范围:903000r/min

2.SPC系列面板式调速器型号:SPC06E(220V)  SPC06A(110V)  SPC15E(220V)  SPC15A(110V)  SPC25E(220V)  SPC25A(110V)  SPC40E(220V)  SPC40A(110V) SPC60E(220V)  SPC60A(110V)  SPC90E(220V)  SPC90A(110V)  SPC120E(220V)  SPC120A(110V)  SPC200E(220V)  SPC200A(110V)适合精研YT系列调速电机 调速范围:901400r/min  使用环境温度:-10+45摄氏度 适合电机功率(6W 15W 25W 40W 60W 90W 120W 200W )

3.SNT系列内置式调速器型号:SNT200E(220V) SNT200A(110V)适合精研YT系列调速电机 调速范围:901400r/min  使用环境温度:-10+45摄氏度 适合电机功率(6W 15W 25W 40W 60W 90W 120W 200W )   SPEED CONTROL调速器JSCC调速器SPC1000A调速器SPC2000A调速器SPC1000E调速器SPC2000E调速器SNT1000A调速器SNT2000A调速器SNT1000E调速器SNT2000E调速器SPC2000AD调速器SPC2000ED调速器

SNT200E调速器  SNT1000E调速器   JSCC15301889653 SNT200E/SNT200A 6-200

90GF18RC,    90GF20RC,    90GF25RC,    90GF30RC,    90GF36RC,    90GF40RC,    90GF50RC,            90GF60RC,    90GF75RC,    90GF90RC,    90GF100RC,  90GF120RC,  90GF150RC,  90GF180RC,            90GF3RT,       90GF3.6RT,    90GF5RT,       90GF6RT,       90GF7.5RT,    90GF9RT,       90GF10RT,            90GF12RT,     90GF12.5RT,  90GF15RT,     90GF18RT,     90GF20RT,     90GF25RT,     90GF30RT,            90GF36RT,     90GF40RT,     90GF50RT,     90GF60RT,     90GF75RT,     90GF90RT,     90GF100RT,            90GF120RT,   90GF150RT,   90GF180RT,   100GF3H,       100GF3.6H,    100GF5H,       100GF6H,            100GF7.5H,    100GF9H,       100GF10H,     100GF12H,     100GF12.5H,  100GF15H,     100GF18H,            100GF20H,     100GF25H,     100GF30H,     100GF36H,     100GF40H,     100GF50H,     100GF60H,            100GF75H,     100GF90H,     100GF100H,   100GF120H,   100GF150H,   100GF180H,   100GF3RC,            100GF3.6RC, 100GF5RC,    100GF6RC,    100GF7.5RC, 100GF9RC,    100GF10RC,  100GF12RC,            100GF12.5RC,           100GF15RC,  100GF18RC,  100GF20RC,  100GF25RC,  100GF30RC,            100GF36RC,  100GF40RC,  100GF50RC,  100GF60RC,  100GF75RC,  100GF90RC,  100GF100RC,            100GF120RC,            100GF150RC,            100GF180RC,            100GF3RT,     100GF3.6RT,            100GF5RT,     100GF6RT,     100GF7.5RT,  100GF9RT,     100GF10RT,   100GF12RT,   100GF12.5RT,            100GF15RT,   100GF18RT,   100GF20RT,   100GF25RT,   100GF30RT,   100GF36RT,   100GF40RT,            100GF50RT,   100GF60RT,   100GF75RT,   100GF90RT,   100GF100RT, 100GF120RT, 100GF150RT,            100GF180RT, 60GM10,         70GM10,         80GM10,         90GM10,

JSCC减速电机S250Y38L30H S250Y22L60H

S250Y38L3H S250Y38L5H S250Y38L7.5H S250Y38L10H S250Y38L12.5H S250Y38L15H

S250Y38L20H S250Y38L25H S250Y38L30H S250Y38L36H S250Y38L40H S250Y38L50H

S250Y38L60H S250Y38L70H S250Y38L75H S250Y38L80H S250Y38L90H S250Y38L100H

S250Y38L120H S250Y38L150H S250Y38L180H S250Y38L200H

S250Y22L3H S250Y22L5H S250Y22L7.5H S250Y22L10H S250Y22L12.5H S250Y22L15H

S250Y22L20H S250Y22L25H S250Y22L30H S250Y22L36H S250Y22L40H S250Y22L50H

S250Y22L60H S250Y22L70H S250Y22L75H S250Y22L80H S250Y22L90H S250Y22L100H

S250Y22L120H S250Y22L150H S250Y22L180H S250Y22L200H

250W立式减速电机

S250Y38L3V S250Y38L5V S250Y38L7.5V S250Y38L10V S250Y38L12.5V S250Y38L15V

S250Y38L20V S250Y38L25V S250Y38L30V S250Y38L36V S250Y38L40V S250Y38L50V

S250Y38L60V S250Y38L70V S250Y38L75V S250Y38L80V S250Y38L90V S250Y38L100V

S250Y38L120V S250Y38L150V S250Y38L180V S250Y38L200V

S250Y22L3V S250Y22L5V S250Y22L7.5V S250Y22L10V S250Y22L12.5V S250Y22L15V

S250Y22L20V S250Y22L25V S250Y22L30V S250Y22L36V S250Y22L40V S250Y22L50V

S250Y22L60V S250Y22L70V S250Y22L75V S250Y22L80V S250Y22L90V S250Y22L100V

S250Y22L120V S250Y22L150V S250Y22L180V S250Y22L200V

S250Y38L3H     S250Y38L5H     S250Y38L7.5H    S250Y38L10H  S250Y38L12.5H  S250Y38L15H    S250Y38L20H    S250Y38L25H S250Y38L30H    S250Y38L36H    S250Y38L40H    S250Y38L50H

S250Y38L60H    S250Y38L70H    S250Y38L75H    S250Y38L80H S250Y38L90H    S250Y38L100H   S250Y38L120H   S250Y38L150H S250Y38L180H   S250Y38L200H   S250Y22L3H     S250Y22L5H S250Y22L7.5H    S250Y22L10H    S250Y22L12.5H  S250Y22L15H

S250Y22L20H     S250Y22L25H    S250Y22L30H    S250Y22L36H S250Y22L40H    S250Y22L50H     S250Y22L60H    S250Y22L70H S250Y22L75H     S250Y22L80H    S250Y22L90H    S250Y22L100H

S250Y22L120H   S250Y22L150H   S250Y22L180H   S250Y22L200H

250W立式减速电机

S250Y38L3V     S250Y38L5V      S250Y38L7.5V      S250Y38L10V S250Y38L12.5V  S250Y38L15V     S250Y38L20V      S250Y38L25V S250Y38L30V   S250Y38L36V      S250Y38L40V      S250Y38L50V

S250Y38L60V    S250Y38L70V      S250Y38L75V     S250Y38L80V S250Y38L90V    S250Y38L100V     S250Y38L120V    S250Y38L150V S250Y38L180V   S250Y38L200V      S250Y22L3V     S250Y22L5V S250Y22L7.5V    S250Y22L10V     S250Y22L12.5V    S250Y22L15V

S250Y22L20V     S250Y22L25V      S250Y22L30V      S250Y22L36V S250Y22L40V     S250Y22L50V      S250Y22L60V      S250Y22L70V S250Y22L75V      S250Y22L80V      S250Y22L90V     S250Y22L100V

S250Y22L120V     S250Y22L150V    S250Y22L180V    S250Y22L200V

S370Y38L3H      S370Y38L5H       S370Y38L7.5H        S370Y38L10H S370Y38L12.5H   S370Y38L15H      S370Y38L20H        S370Y38L25H S370Y38L30H     S370Y38L36H      S370Y38L40H        S370Y38L50H

S370Y38L60H      S370Y38L70H     S370Y38L75H        S370Y38L80H S370Y38L90H      S370Y38L100H     S370Y38L120H     S370Y38L150H S370Y38L180H     S370Y38L200H     S370Y22L3H        S370Y22L5H     S370Y22L7.5H      S370Y22L10H    S370Y22L12.5H      S370Y22L15H

S370Y22L20H       S370Y22L25H     S370Y22L30H      S370Y22L36H S370Y22L40H       S370Y22L50H     S370Y22L60H       S370Y22L70H S370Y22L75H       S370Y22L80H     S370Y22L90H      S370Y22L100H

S370Y22L120H     S370Y22L150H     S370Y22L180H    S370Y22L200H

S370Y38L3V       S370Y38L5V       S370Y38L7.5V     S370Y38L10V S370Y38L12.5V    S370Y38L15V      S370Y38L20V     S370Y38L25V S370Y38L30V      S370Y38L36V      S370Y38L40V      S370Y38L50V

S370Y38L60V      S370Y38L70V      S370Y38L75V       S370Y38L80V S370Y38L90V      S370Y38L100V     S370Y38L120V      S370Y38L150V S370Y38L180V      S370Y38L200V      S370Y22L3V       S370Y22L5V S370Y22L7.5V       S370Y22L10V      S370Y22L12.5V     S370Y22L15V

S370Y22L20V        S370Y22L25V      S370Y22L30V       S370Y22L36V S370Y22L40V        S370Y22L50V      S370Y22L60V       S370Y22L70V S370Y22L75V        S370Y22L80V      S370Y22L90V       S370Y22L100V

S370Y22L120V       S370Y22L150V     S370Y22L180V      S370Y22L200V

 

S750Y38L3H        S750Y38L5H     S750Y38L7.5H       S750Y38L10H S750Y38L12.5H    S750Y38L15H     S750Y38L20H        S750Y38L25H S750Y38L30H      S750Y38L36H     S750Y38L40H        S750Y38L50H

S750Y38L60H      S750Y38L70H      S750Y38L75H       S750Y38L80H S750Y38L90H      S750Y38L100H    S750Y38L120H      S750Y38L140H

S750Y22L3H       S750Y22L5H       S750Y22L7.5H       S750Y22L10H S750Y22L12.5H    S750Y22L15H     S750Y22L20H        S750Y22L25H S750Y22L30H     S750Y22L36H      S750Y22L40H        S750Y22L50H

S750Y22L60H     S750Y22L70H      S750Y22L75H        S750Y22L80H S750Y22L90H     S750Y22L100H     S750Y22L120H       S750Y22L140H

S750Y38L3V        S750Y38L5V       S750Y38L7.5V      S750Y38L10V S750Y38L12.5V     S750Y38L15V       S750Y38L20V      S750Y38L25V S750Y38L30V       S750Y38L36V       S750Y38L40V      S750Y38L50V

S750Y38L60V       S750Y38L70V      S750Y38L75V       S750Y38L80V S750Y38L90V       S750Y38L100V     S750Y38L120V     S750Y38L150V S750Y38L180V      S750Y38L200V     S750Y22L3V        S750Y22L5V S750Y22L7.5V       S750Y22L10V      S750Y22L12.5V     S750Y22L15V

S750Y22L20V       S750Y22L25V      S750Y22L30V       S750Y22L36V S750Y22L40V       S750Y22L50V      S750Y22L60V       S750Y22L70V S750Y22L75V       S750Y22L80V      S750Y22L90V       S750Y22L100V

S750Y22L120V      S750Y22L150V     S750Y22L180V     S750Y22L200V

1500WS1500Y38L3H        S1500Y38L5H       S1500Y38L7.5H     S1500Y38L10H S1500Y38L12.5H     S1500Y38L15H     S1500Y38L20H      S1500Y38L25H S1500Y38L30H      S1500Y38L36H S1500Y38L40H       S1500Y38L50H       S1500Y38L60H      S1500Y22L3H S1500Y22L5H        S1500Y22L7.5H     S1500Y22L10H     S1500Y22L12.5H S1500Y22L15H      S1500Y22L20H      S1500Y22L25H      S1500Y22L30H S1500Y22L36H      S1500Y22L40H       S1500Y22L50H        S1500Y22L60H

1500WS1500Y38L3V      S1500Y38L5V       S1500Y38L7.5V      S1500Y38L10V S1500Y38L12.5V   S1500Y38L15V     S1500Y38L20V       S1500Y38L25V S1500Y38L30V      S1500Y38L36V S1500Y38L40V       S1500Y38L50V      S1500Y38L60V

S1500Y22L3V      S1500Y22L5V      S1500Y22L7.5V      S1500Y22L10V S1500Y22L12.5V   S1500Y22L15V    S1500Y22L20V      S1500Y22L25V S1500Y22L30V     S1500Y22L36V S1500Y22L40V       S1500Y22L50V     S1500Y22L60V

S250Y38L3H     S250Y38L5H     S250Y38L7.5H    S250Y38L10H  S250Y38L12.5H  S250Y38L15H    S250Y38L20H    S250Y38L25H S250Y38L30H    S250Y38L36H    S250Y38L40H    S250Y38L50H

S250Y38L60H    S250Y38L70H    S250Y38L75H    S250Y38L80H S250Y38L90H    S250Y38L100H   S250Y38L120H   S250Y38L150H S250Y38L180H   S250Y38L200H   S250Y22L3H     S250Y22L5H S250Y22L7.5H    S250Y22L10H    S250Y22L12.5H  S250Y22L15H

S250Y22L20H     S250Y22L25H    S250Y22L30H    S250Y22L36H S250Y22L40H    S250Y22L50H     S250Y22L60H    S250Y22L70H S250Y22L75H     S250Y22L80H    S250Y22L90H    S250Y22L100H

S250Y22L120H   S250Y22L150H   S250Y22L180H   S250Y22L200H

 

S250Y38L3V     S250Y38L5V      S250Y38L7.5V      S250Y38L10V S250Y38L12.5V  S250Y38L15V     S250Y38L20V      S250Y38L25V S250Y38L30V   S250Y38L36V      S250Y38L40V      S250Y38L50V

S250Y38L60V    S250Y38L70V      S250Y38L75V     S250Y38L80V S250Y38L90V    S250Y38L100V     S250Y38L120V    S250Y38L150V S250Y38L180V   S250Y38L200V      S250Y22L3V     S250Y22L5V S250Y22L7.5V    S250Y22L10V     S250Y22L12.5V    S250Y22L15V

S250Y22L20V     S250Y22L25V      S250Y22L30V      S250Y22L36V S250Y22L40V     S250Y22L50V      S250Y22L60V      S250Y22L70V S250Y22L75V      S250Y22L80V      S250Y22L90V     S250Y22L100V

S250Y22L120V     S250Y22L150V    S250Y22L180V    S250Y22L200V

S370Y38L3H      S370Y38L5H       S370Y38L7.5H        S370Y38L10H S370Y38L12.5H   S370Y38L15H      S370Y38L20H        S370Y38L25H S370Y38L30H     S370Y38L36H      S370Y38L40H        S370Y38L50H

S370Y38L60H      S370Y38L70H     S370Y38L75H        S370Y38L80H S370Y38L90H      S370Y38L100H     S370Y38L120H     S370Y38L150H S370Y38L180H     S370Y38L200H     S370Y22L3H        S370Y22L5H     S370Y22L7.5H      S370Y22L10H    S370Y22L12.5H      S370Y22L15H

S370Y22L20H       S370Y22L25H     S370Y22L30H      S370Y22L36H S370Y22L40H       S370Y22L50H     S370Y22L60H       S370Y22L70H S370Y22L75H       S370Y22L80H     S370Y22L90H      S370Y22L100H

S370Y22L120H     S370Y22L150H     S370Y22L180H    S370Y22L200H

S370Y38L3V       S370Y38L5V       S370Y38L7.5V     S370Y38L10V S370Y38L12.5V    S370Y38L15V      S370Y38L20V     S370Y38L25V S370Y38L30V      S370Y38L36V      S370Y38L40V      S370Y38L50V

S370Y38L60V      S370Y38L70V      S370Y38L75V       S370Y38L80V S370Y38L90V      S370Y38L100V     S370Y38L120V      S370Y38L150V S370Y38L180V      S370Y38L200V      S370Y22L3V       S370Y22L5V S370Y22L7.5V       S370Y22L10V      S370Y22L12.5V     S370Y22L15V

S370Y22L20V        S370Y22L25V      S370Y22L30V       S370Y22L36V S370Y22L40V        S370Y22L50V      S370Y22L60V       S370Y22L70V S370Y22L75V        S370Y22L80V      S370Y22L90V       S370Y22L100V

S370Y22L120V       S370Y22L150V     S370Y22L180V      S370Y22L200V

S750Y38L3H        S750Y38L5H     S750Y38L7.5H       S750Y38L10H S750Y38L12.5H    S750Y38L15H     S750Y38L20H        S750Y38L25H S750Y38L30H      S750Y38L36H     S750Y38L40H        S750Y38L50H

S750Y38L60H      S750Y38L70H      S750Y38L75H       S750Y38L80H S750Y38L90H      S750Y38L100H    S750Y38L120H      S750Y38L140H

S750Y22L3H       S750Y22L5H       S750Y22L7.5H       S750Y22L10H S750Y22L12.5H    S750Y22L15H     S750Y22L20H        S750Y22L25H S750Y22L30H     S750Y22L36H      S750Y22L40H        S750Y22L50H

S750Y22L60H     S750Y22L70H      S750Y22L75H        S750Y22L80H S750Y22L90H     S750Y22L100H     S750Y22L120H       S750Y22L140H

S750Y38L3V        S750Y38L5V       S750Y38L7.5V      S750Y38L10V S750Y38L12.5V     S750Y38L15V       S750Y38L20V      S750Y38L25V S750Y38L30V       S750Y38L36V       S750Y38L40V      S750Y38L50V

S750Y38L60V       S750Y38L70V      S750Y38L75V       S750Y38L80V S750Y38L90V       S750Y38L100V     S750Y38L120V     S750Y38L150V S750Y38L180V      S750Y38L200V     S750Y22L3V        S750Y22L5V S750Y22L7.5V       S750Y22L10V      S750Y22L12.5V     S750Y22L15V

S750Y22L20V       S750Y22L25V      S750Y22L30V       S750Y22L36V S750Y22L40V       S750Y22L50V      S750Y22L60V       S750Y22L70V S750Y22L75V       S750Y22L80V      S750Y22L90V       S750Y22L100V

S750Y22L120V      S750Y22L150V     S750Y22L180V     S750Y22L200V

S1500Y38L3H        S1500Y38L5H       S1500Y38L7.5H     S1500Y38L10H S1500Y38L12.5H     S1500Y38L15H     S1500Y38L20H      S1500Y38L25H S1500Y38L30H      S1500Y38L36H S1500Y38L40H       S1500Y38L50H       S1500Y38L60H      S1500Y22L3H S1500Y22L5H        S1500Y22L7.5H     S1500Y22L10H     S1500Y22L12.5H S1500Y22L15H      S1500Y22L20H      S1500Y22L25H      S1500Y22L30H S1500Y22L36H      S1500Y22L40H       S1500Y22L50H        S1500Y22L60H

S1500Y38L3V      S1500Y38L5V       S1500Y38L7.5V      S1500Y38L10V S1500Y38L12.5V   S1500Y38L15V     S1500Y38L20V       S1500Y38L25V S1500Y38L30V      S1500Y38L36V S1500Y38L40V       S1500Y38L50V      S1500Y38L60V

S1500Y22L3V      S1500Y22L5V      S1500Y22L7.5V      S1500Y22L10V S1500Y22L12.5V   S1500Y22L15V    S1500Y22L20V      S1500Y22L25V S1500Y22L30V     S1500Y22L36V S1500Y22L40V       S1500Y22L50V     S1500Y22L60V

S250Y38L3H     S250Y38L5H     S250Y38L7.5H    S250Y38L10H  S250Y38L12.5H  S250Y38L15H    S250Y38L20H    S250Y38L25H S250Y38L30H    S250Y38L36H    S250Y38L40H    S250Y38L50H

S250Y38L60H    S250Y38L70H    S250Y38L75H    S250Y38L80H S250Y38L90H    S250Y38L100H   S250Y38L120H   S250Y38L150H S250Y38L180H   S250Y38L200H   S250Y22L3H     S250Y22L5H S250Y22L7.5H    S250Y22L10H    S250Y22L12.5H  S250Y22L15H

S250Y22L20H     S250Y22L25H    S250Y22L30H    S250Y22L36H S250Y22L40H    S250Y22L50H     S250Y22L60H    S250Y22L70H S250Y22L75H     S250Y22L80H    S250Y22L90H    S250Y22L100H

S250Y22L120H   S250Y22L150H   S250Y22L180H   S250Y22L200H

S370Y38L3H      S370Y38L5H       S370Y38L7.5H        S370Y38L10H S370Y38L12.5H   S370Y38L15H      S370Y38L20H        S370Y38L25H S370Y38L30H     S370Y38L36H      S370Y38L40H        S370Y38L50H

S370Y38L60H      S370Y38L70H     S370Y38L75H        S370Y38L80H S370Y38L90H      S370Y38L100H     S370Y38L120H     S370Y38L150H S370Y38L180H     S370Y38L200H     S370Y22L3H        S370Y22L5H     S370Y22L7.5H      S370Y22L10H    S370Y22L12.5H      S370Y22L15H

S370Y22L20H       S370Y22L25H     S370Y22L30H      S370Y22L36H S370Y22L40H       S370Y22L50H     S370Y22L60H       S370Y22L70H S370Y22L75H       S370Y22L80H     S370Y22L90H      S370Y22L100H

S370Y22L120H     S370Y22L150H     S370Y22L180H    S370Y22L200H

S750Y38L3H        S750Y38L5H     S750Y38L7.5H       S750Y38L10H S750Y38L12.5H    S750Y38L15H     S750Y38L20H        S750Y38L25H S750Y38L30H      S750Y38L36H     S750Y38L40H        S750Y38L50H

S750Y38L60H      S750Y38L70H      S750Y38L75H       S750Y38L80H S750Y38L90H      S750Y38L100H    S750Y38L120H      S750Y38L140H

S750Y22L3H       S750Y22L5H       S750Y22L7.5H       S750Y22L10H S750Y22L12.5H    S750Y22L15H     S750Y22L20H        S750Y22L25H S750Y22L30H     S750Y22L36H      S750Y22L40H        S750Y22L50H

S750Y22L60H     S750Y22L70H      S750Y22L75H        S750Y22L80H S750Y22L90H     S750Y22L100H     S750Y22L120H       S750Y22L140H

S1500Y38L3H        S1500Y38L5H       S1500Y38L7.5H     S1500Y38L10H S1500Y38L12.5H     S1500Y38L15H     S1500Y38L20H      S1500Y38L25H S1500Y38L30H      S1500Y38L36H S1500Y38L40H       S1500Y38L50H       S1500Y38L60H      S1500Y22L3H S1500Y22L5H        S1500Y22L7.5H     S1500Y22L10H     S1500Y22L12.5H S1500Y22L15H      S1500Y22L20H      S1500Y22L25H      S1500Y22L30H S1500Y22L36H      S1500Y22L40H       S1500Y22L50H        S1500Y22L60H

S075YS38LV80:F025Y22LH10  F025Y22RH15  F025Y22LH20  F025Y22LH25  F025Y22LH30    F025Y22LH10  F025Y22RH15  F025Y22LV120  F025Y22LV50  F025Y22LV40 F025Y38LH10  F025Y38RH15  F025Y38LH20  F025Y38LH25  F025Y38LH30750W卧式立式:F075YS22LH80 F075YS38LV80  F075YS22LV80 F075YS22LV90 F075YS38LH180  F075YS22LV120 F075YS38LH60  F075YS22RH80 F075YS22RH100 F075YS22RH301500W卧式立式: F150YS22LH80 F150YS38LV80  F150YS22LV80 F150YS22LV90 F150YS38LH180  F150YS22LV120 F150YS38LH60  F150YS22RH80 F150YS22RH100 F150YS22RH30功率250W 卧式,电压三相220V部门产物型号: S250Y22L3H S250Y22R3H S250Y22L5H S250Y22R5H订购热线:0510-82354805 S250Y22L10H S250Y22R10H S250Y22L15H S250Y22R15HS250Y22L20H S250Y22R20H  联络德律风:13347904187 S250Y22L25H S250Y22R25H S250Y22L30H S250Y22R30H S250Y22L40H S250Y22R40H 联络德律风:13347904187 S250Y22L50H S250Y22R50H S250Y22L60H S250Y22R60H S250Y22L70H S250Y22R70H S250Y22L80H  S250Y22R80H订购热线:0510-82354805  S250Y22L90H 联络德律风:15161509686 S250Y22R90H S250Y22L100H S250Y22R100HS250Y22L120H S250Y22R120H 联络德律风:15161509686 S250Y22L140H S250Y22R140H S250Y22L160H S250Y22R160H S250Y22L180H 订购热线:0510-82354805 S250Y22R180H  S250Y22L200H S250Y22R200H 功率250W 立式,电压三相220V 部门产物型号:S250Y22L3V S250Y22R3V S250Y22L5V 订购热线:0510-82354805 S250Y22R5V 订购热线:0510-82354805 S250Y22L10V S250Y22R10V S250Y22L15V 订购热线:0510-82354805 S250Y22R15V S250Y22L20V S250Y22R20V S250Y22L25V S250Y22R25V S250Y22L30V S250Y22R30V 订购热线:0510-82354805 S250Y22L40V S250Y22R40V 订购热线:0510-82354805S250Y22L50V S250Y22R50V S250Y22L60V S250Y22R60VS250Y22L70V S250Y22R70V订购热线:0510-82354805 S250Y22L80V  S250Y22R80V S250Y22L90V S250Y22R90V S250Y22L100V S250Y22R100V订购热线:0510-82354805 S250Y22L120V S250Y22R120V  S250Y22L140V S250Y22R140VS250Y22L160V S250Y22R160V 订购热线:0510-82354805S250Y22L180V S250Y22R180V S250Y22L200V S250Y22R200V功率250W 卧式,电压三相380V 部门产物型号:S250Y38L3H S250Y38R3H  联络德律风:13347904187  S250Y38L5H S250Y38R5H S250Y38L10H S250Y38R10H S250Y38L15H S250Y38R15H 联络德律风:13347904187 S250Y38L20H S250Y38R20H S250Y38L25H 联络德律风:13347904187  S250Y38R25H S250Y38L30H S250Y38R30H S250Y38L40H S250Y38R40H S250Y38L50H S250Y38R50H联络德律风:13347904187  S250Y38L60H S250Y38R60HS250Y38L70H S250Y38R70H 联络德律风:13347904187 S250Y38L80H S250Y38R80H S250Y38L90H S250Y38R90H S250Y38L100H  S250Y38R100H  S250Y38L120H 联络德律风:13347904187  S250Y38R120H S250Y38L140H S250Y38R140H 订购热线:0510-82354805 S250Y38L160H S250Y38R160H S250Y38L180H S250Y38R180H S250Y38L200H S250Y38R200H功率250W 立式,电压三相380V 部门产物型号:S250Y38L3V S250Y38R3V S250Y38L5V 订购热线:0510-82354805 S250Y38R5V 订购热线:0510-82354805 S250Y38L10V S250Y38R10V 订购热线:0510-82354805 S250Y38L15V S250Y38R15V S250Y38L20V S250Y38R20V  S250Y38L25V S250Y38R25V S250Y38L30V S250Y38R30V S250Y38L40V S250Y38R40V 订购热线:0510-82354805 S250Y38L50V S250Y38R50V 订购热线:0510-82354805S250Y38L60V S250Y38R60V  S250Y38L70V S250Y38R70V  S250Y38L80V S250Y38R80V 联络德律风:15161509686 S250Y38L90V S250Y38R90V 订购热线:0510-82354805  S250Y38L100V S250Y38R100V S250Y38L120V 订购热线:0510-82354805 S250Y38R120V S250Y38L140V S250Y38R140V S250Y38L160V S250Y38R160V  S250Y38L180V 订购热线:0510-82354805 S250Y38R180V S250Y38L200V S250Y38R200V 功率370W、卧式,电压三相220V部门产物型号:S370Y22L3H S370Y22R3H S370Y22L5H 订购德律风:13347904187  S370Y22R5H S370Y22L10H S370Y22R10H S370Y22L15H S370Y22R15H S370Y22L20H S370Y22R20H  S370Y22L25H S370Y22R25H S370Y22L30H S370Y22R30H S370Y22L40H S370Y22R40H S370Y22L50H 联络德律风:0510-82354805  S370Y22R50H 联络德律风:15161509686   S370Y22L60H S370Y22R60H S370Y22L70H 订购热线:15161509686 S370Y22R70H S370Y22L80H  S370Y22R80H S370Y22L90H 德律风:0510-82354805  S370Y22R90H  S370Y22L100H S370Y22R100H  S370Y22L120H S370Y22R120H S370Y22L140H 联络德律风:13347904187 S370Y22R140H  S370Y22L160H   S370Y22R160H S370Y22L180H 订购热线:0510-82354805 S370Y22R180HS370Y22L200H S370Y22R200H功率370W、立式、电压三相220V部门产物型号:S370Y22L3V S370Y22R3V S370Y22L5V S370Y22R5V 订购热线:0510-82354805 370Y22L10V S370Y22R10V S370Y22L15V S370Y22R15V 订购热线:0510-82354805 S370Y22L20V S370Y22R20V S370Y22L25V S370Y22R25V 联络德律风:15161509686 S370Y22L30V S370Y22R30V S370Y22L40V订购热线:0510-82354805 S370Y22R40VS370Y22L50V 订购热线:0510-82354805 S370Y22R50V S370Y22L60V S370Y22R60V S370Y22L70V S370Y22R70V S370Y22L80V S370Y22R80V 订购热线:0510-82354805S370Y22L90V S370Y22R90V S370Y22L100V S370Y22R100V 订购热线:0510-82354805 S370Y22L120V S370Y22R120V  S370Y22L140V S370Y22R140V S370Y22L160V 订购热线:0510-82354805 S370Y22R160V订购热线:0510-82354805  S370Y22L180V S370Y22R180V  S370Y22L200V S370Y22R200V功率370W、卧式、电压三相380V部门产物型号:S370Y38L3H S370Y38R3H 订购热线:0510-82354805 S370Y38L5H S370Y38R5HS370Y38L10H S370Y38R10H 订购热线:0510-82354805 S370Y38L15H S370Y38R15HS370Y38L20H S370Y38R20H 订购热线:0510-82354805  S370Y38L25H S370Y38R25H  S370Y38L30H S370Y38R30H S370Y38L40H S370Y38R40HS370Y38L50H 订购热线:0510-82354805 S370Y38R50H S370Y38L60H S370Y38R60H  S370Y38L70H S370Y38R70H S370Y38L80H S370Y38R80H S370Y38L90H S370Y38R90H S370Y38L100H S370Y38R100HS370Y38L120H S370Y38R120H S370Y38L140H S370Y38R140H  S370Y38L160H S370Y38R160H S370Y38L180H S370Y38R180H  S370Y38L200H S370Y38R200H

S250Y38L3H S250Y38L5H S250Y38L7.5H S250Y38L10H S250Y38L12.5H S250Y38L15H S250Y38L20H S250Y38L25H S250Y38L30H S250Y38L36H S250Y38L40H S250Y38L50H

S250Y38L60H S250Y38L70H S250Y38L75H S250Y38L80H S250Y38L90H S250Y38L100H S250Y38L120H S250Y38L150H S250Y38L180H S250Y38L200H S250Y22L3H S250Y22L5H S250Y22L7.5H S250Y22L10H S250Y22L12.5H S250Y22L15H

S250Y22L20H S250Y22L25H S250Y22L30H S250Y22L36H S250Y22L40H S250Y22L50H S250Y22L60H S250Y22L70H S250Y22L75H S250Y22L80H S250Y22L90H S250Y22L100H

F025Y22LH10 F025Y22RH15 F025Y22LH20 F025Y22LH25 F025Y22LH30 F025Y22LH10 F025Y22RH15 F025Y22LV120 F025Y22LV50 F025Y22LV40

F025Y38LH10 F025Y38RH15 F025Y38LH20 F025Y38LH25 F025Y38LH30

F075YS22LH80 F075YS38LV80 F075YS22LV80 F075YS22LV90 F075YS38LH180 F075YS22LV120 F075YS38LH60 F075YS22RH80 F075YS22RH100 F075YS22RH30

F150YS22LH80 F150YS38LV80 F150YS22LV80 F150YS22LV90 F150YS38LH180 F150YS22LV120 F150YS38LH60 F150YS22RH80 F150YS22RH100 F150YS22RH30

S250Y22L3H S250Y22R3H S250Y22L5H S250Y22R5H订购热线: S250Y22L10H S250Y22R10H S250Y22L15H S250Y22R15H

S250Y22L20H S250Y22R20H 联系电话:S250Y22L25H S250Y22R25H S250Y22L30H S250Y22R30H S250Y22L40H S250Y22R40H 联系电话:S250Y22L50H S250Y22R50H S250Y22L60H S250Y22R60H S250Y22L70H S250Y22R70H S250Y22L80H S250Y22R80H订购热线: S250Y22L90H 联系电话:S250Y22R90H S250Y22L100H S250Y22R100H

S250Y22L120H S250Y22R120H 联系电话:S250Y22L140H S250Y22R140H S250Y22L160H S250Y22R160H S250Y22L180H 订购热线: S250Y22R180H S250Y22L200H S250Y22R200H

S250Y22L3V S250Y22R3V S250Y22L5V 订购热线: S250Y22R5V 订购热线: S250Y22L10V S250Y22R10V S250Y22L15V 订购热线: S250Y22R15V S250Y22L20V S250Y22R20V S250Y22L25V S250Y22R25V S250Y22L30V S250Y22R30V 订购热线: S250Y22L40V S250Y22R40V 订购热线:S250Y22L50V S250Y22R50V S250Y22L60V S250Y22R60V

S250Y22L70V S250Y22R70V订购热线: S250Y22L80V S250Y22R80V S250Y22L90V S250Y22R90V S250Y22L100V S250Y22R100V订购热线: S250Y22L120V S250Y22R120V S250Y22L140V S250Y22R140V

S250Y22L160V S250Y22R160V 订购热线:S250Y22L180V S250Y22R180V S250Y22L200V S250Y22R200V

S250Y38L3H S250Y38R3H 联系电话: S250Y38L5H S250Y38R5H S250Y38L10H S250Y38R10H S250Y38L15H S250Y38R15H 联系电话:S250Y38L20H S250Y38R20H S250Y38L25H 联系电话: S250Y38R25H S250Y38L30H S250Y38R30H S250Y38L40H S250Y38R40H S250Y38L50H S250Y38R50H联系电话: S250Y38L60H S250Y38R60H

S250Y38L70H S250Y38R70H 联系电话:S250Y38L80H S250Y38R80H S250Y38L90H S250Y38R90H S250Y38L100H S250Y38R100H S250Y38L120H 联系电话: S250Y38R120H S250Y38L140H S250Y38R140H 订购热线: S250Y38L160H S250Y38R160H S250Y38L180H S250Y38R180H S250Y38L200H S250Y38R200H

S250Y38L3V S250Y38R3V S250Y38L5V 订购热线: S250Y38R5V 订购热线: S250Y38L10V S250Y38R10V 订购热线: S250Y38L15V S250Y38R15V S250Y38L20V S250Y38R20V S250Y38L25V S250Y38R25V S250Y38L30V S250Y38R30V S250Y38L40V S250Y38R40V 订购热线: S250Y38L50V S250Y38R50V 订购热线:S250Y38L60V S250Y38R60V S250Y38L70V S250Y38R70V S250Y38L80V S250Y38R80V 联系电话:S250Y38L90V S250Y38R90V 订购热线: S250Y38L100V S250Y38R100V S250Y38L120V 订购热线: S250Y38R120V S250Y38L140V S250Y38R140V S250Y38L160V S250Y38R160V S250Y38L180V 订购热线: S250Y38R180V S250Y38L200V S250Y38R200V

S370Y22L3H S370Y22R3H S370Y22L5H 订购电话: S370Y22R5H S370Y22L10H S370Y22R10H S370Y22L15H S370Y22R15H S370Y22L20H S370Y22R20H S370Y22L25H S370Y22R25H S370Y22L30H S370Y22R30H S370Y22L40H S370Y22R40H S370Y22L50H 联系电话: S370Y22R50H 联系电话: S370Y22L60H S370Y22R60H S370Y22L70H 订购热线:S370Y22R70H S370Y22L80H S370Y22R80H S370Y22L90H 电话: S370Y22R90H S370Y22L100H S370Y22R100H S370Y22L120H S370Y22R120H S370Y22L140H 联系电话:S370Y22R140H S370Y22L160H S370Y22R160H S370Y22L180H 订购热线: S370Y22R180HS370Y22L200H S370Y22R200H

S370Y22L3V S370Y22R3V S370Y22L5V S370Y22R5V 370Y22L10V S370Y22R10V S370Y22L15V S370Y22R15V  S370Y22L20V S370Y22R20V S370Y22L25V S370Y22R25V:S370Y22L30V S370Y22R30V S370Y22L40V

S370Y22R40VS370Y22L50V 订购热线: S370Y22R50V S370Y22L60V S370Y22R60V S370Y22L70V S370Y22R70V S370Y22L80V S370Y22R80V 订购热线:S370Y22L90V S370Y22R90V S370Y22L100V S370Y22R100V 订购热线: S370Y22L120V S370Y22R120V S370Y22L140V S370Y22R140V S370Y22L160V 订购热线: S370Y22R160V订购热线: S370Y22L180V S370Y22R180V S370Y22L200V S370Y22R200V

S370Y38L3H S370Y38R3H 订购热线: S370Y38L5H S370Y38R5H

S370Y38L10H S370Y38R10H 订购热线: S370Y38L15H S370Y38R15H

S370Y38L20H S370Y38R20H 订购热线: S370Y38L25H S370Y38R25H S370Y38L30H S370Y38R30H S370Y38L40H S370Y38R40H

S370Y38L50H 订购热线: S370Y38R50H S370Y38L60H S370Y38R60H S370Y38L70H S370Y38R70H S370Y38L80H S370Y38R80H S370Y38L90H S370Y38R90H S370Y38L100H S370Y38R100H

S370Y38L120H S370Y38R120H S370Y38L140H S370Y38R140H S370Y38L160H S370Y38R160H S370Y38L180H S370Y38R180H S370Y38L200H S370Y38R200H

SF6E SF15E SF25E SF40E SF60E SF90E SF120E SF200E

SK200E SKB200E

SFB15E SFB25E SFB40E SFB60E SFB90E SFB120E SFB200E

TF100E TK100E DB200E

SPC06E SPC15E SPC25E SPC40E SPC60E SPC90E SPC120E SPC200E

SNT200E:SPC1000E6W SPC1000E15W SPC1000E25W SPC1000E40W SPC1000E60W

SPC1000E90W SPC2000E SPC200E SNT1000E SNT2000E SPC1000ED SPC2000ED

SPC2000A SNT2000A AT220 SPC2000AD

60YS06GV22X 60YT06GV22X 60YB06GV22X 60YR06GV22X

70YS15GV22 70YT15GV22 70YB15GV22 70YR15GV22 70YF15GV22

80YS25GV22 80YT25GV22 80YB25GV22 80YR25GV22 80YF25GV22

80YS25GY22 80YS25GY38 80YB25GY22 80YS25GY38

90YS40GV22 90YT40GV22 90YB40GV22 90YR40GV22 90YF40GV22

90YS40GY22 90YS40GY38 90YB40GY22 90YB40GY38 90YF40GV22

90YS60GV22 90YT60GV22 90YB60GV22 90YS60GY22 90YS60GY38

90YR60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 90YF60GV22

90YS90GV22 90YS90GY22 90YS90GY38 90YT90GV22 90YB90GV22

90YB90GY22 90YB90GY38 90YR90GV22 90YF90GV22

90YS120GV22 90YT120GV22 90YB120GV22 90YR120GV22 90YF120GV22

90YS120GY22 90YS120GY38 90YB120GY22 90YB120GY38 90YF120DV22

100YS200GV22 100YT200GV22 100YB200GY38 100YS200GY22 100YS200GY38

100YB200GV22 100YB200GY22 100YF200GV22

70TP06GV22 80TP010GV22 90TP20GV22 100TP40GV22 JSCC

S250Y22L3H S250Y22R3H S250Y22L5H S250Y22R5H

S250Y22L10H S250Y22R10H S250Y22L15H S250Y22R15H

S250Y22L20H S250Y22R20H 全重减速机 S250Y22L25H S250Y22R25H

S250Y22L30H S250Y22R30H S250Y22L40H S250Y22R40H

S250Y22L50H S250Y22R50H S250Y22L60H S250Y22R60H

S250Y22L70H S250Y22R70H S250Y22L80H 无锡全重减速机 S250Y22R80H

S250Y22L90H S250Y22R90H S250Y22L100H S250Y22R100H

S250Y22L120H S250Y22R120H 南京全重减速机 S250Y22L140H S250Y22R140H

S250Y22L160H S250Y22R160H S250Y22L180H S250Y22R180H

S250Y22L200H S250Y22R200H

S250Y22L3V S250Y22R3V S250Y22L5V S250Y22R5V

S250Y22L10V S250Y22R10V S250Y22L15V S250Y22R15V

S250Y22L20V S250Y22R20V S250Y22L25V S250Y22R25V

S250Y22L30V S250Y22R30V XAJONG减速机 S250Y22L40V S250Y22R40V

S250Y22L50V S250Y22R50V S250Y22L60V S250Y22R60V

S250Y22L70V S250Y22R70V S250Y22L80V 无锡减速电机 S250Y22R80V

S250Y22L90V S250Y22R90V S250Y22L100V S250Y22R100V

S250Y22L120V S250Y22R120V 无锡全重减速电机 S250Y22L140V S250Y22R140V

S250Y22L160V S250Y22R160V S250Y22L180V S250Y22R180V

S250Y22L200V S250Y22R200V

S250Y38L3H S250Y38R3H S250Y38L5H S250Y38R5H

S250Y38L10H S250Y38R10H S250Y38L15H S250Y38R15H

S250Y38L20H 全重减速箱S250Y38R20H S250Y38L25H S250Y38R25H

S250Y38L30H S250Y38R30H S250Y38L40H S250Y38R40H

S250Y38L50H S250Y38R50H 全重变速电机 S250Y38L60H S250Y38R60H

S250Y38L70H S250Y38R70H S250Y38L80H S250Y38R80H

S250Y38L90H S250Y38R90H 全重减速电机 S250Y38L100H S250Y38R100H

S250Y38L120H S250Y38R120H S250Y38L140H S250Y38R140H

S250Y38L160H S250Y38R160H S250Y38L180H S250Y38R180H

90YS40GV22

90YR60GV22

100YT200GV22

70YB15GV22

80YF25GV222

70TP06GV22 80TP10GV22 90TP20GV22 100TP40GV22

90GF25RT

100GF100RT

 

S250Y22L100H

F370Y38V3H

B750Y22L36RC

A025 A040 B075 B150 B220

90YT90GV22

90TP20GV11 90TP20GV22 90YB120DV22 90YB120GV22 90YB120GY22 90YB120GY38 90YB40DV22 90YB40GV22 90YB40GY22 90YB40GY38 90YB60DV22 90YB60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 90YB90DV22 90YB90GV22 90YB90GY22 90YB90GY38 90YF120DV22 90YF120GV11 90YF120GV11 90YF120GV22 90YF40DV22 90YF40GV11 90YF40GV11 90YF40GV22 90YF60DV22 90YF60GV11 90YF60GV11 90YF60GV22 90YF90DV22 90YF90GV11 90YF90GV22 90YR40GV11 90YS120DV22 90YS120GV22 90YS120GY22 90YS120GY38 90YS40DV11 90YS40DV22 90YS40DV22 90YS40DY22 90YS40DY38 90YS40GV11 90YS40GV22 90YS40GV22 90YS40GY22 90YS40GY22 90YS40GY38 90YS40GY38 90YS60DV22 90YS60GV22 90YS60GY22 90YS60GY38 90YS90DV22 90YS90GV22 90YS90GY22 90YS90GY38 90YT120DV11 90YT120DV22 90YT120GV11 90YT120GV22 90YT40DV11 90YT40DV22 90YT40GV11 90YT40GV22 90YT60DV11 90YT60DV22 90YT60GV11 90YT60GV22 90YT90DV11 90YT90DV22 90YT90GV11 90YT90GV22

90TP20GV11 90TP20GV22 90YB120DV22 90YB120GV22 90YB120GY22 90YB120GY38 90YB40DV22 90YB40GV22 90YB40GY22 90YB40GY38 90YB60DV22 90YB60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 90YB90DV22 90YB90GV22 90YB90GY22 90YB90GY38 90YF120DV22 90YF120GV11 90YF120GV11 90YF120GV22 90YF40DV22 90YF40GV11 90YF40GV11 90YF40GV22 90YF60DV22 90YF60GV11 90YF60GV11 90YF60GV22 90YF90DV22 90YF90GV11 90YF90GV22 90YR40GV11 90YS120DV22 90YS120GV22 90YS120GY22 90YS120GY38 90YS40DV11 90YS40DV22 90YS40DV22 90YS40DY22 90YS40DY38 90YS40GV11 90YS40GV22 90YS40GV22 90YS40GY22 90YS40GY22 90YS40GY38 90YS40GY38 90YS60DV22 90YS60GV22 90YS60GY22 90YS60GY38 90YS90DV22 90YS90GV22 90YS90GY22 90YS90GY38 90YT120DV11 90YT120DV22 90YT120GV11 90YT120GV22 90YT40DV11 90YT40DV22 90YT40GV11 90YT40GV22 90YT60DV11 90YT60DV22 90YT60GV11 90YT60GV22 90YT90DV11 90YT90DV22 90YT90GV11 90YT90GV22

60YS06GV11 60YS06GV22 60YS06GY22 60YS6DV11 60YS6DV22 60YS06DY22 60YR06GV11 60YR06GV22 60YR06GY22 60YR06GY38 60YR06DV11 60YR06DV22 60YR06DY22 60YR06DY38 60YT06GV11 60YT06GV22 60YT06GY22 60YT06GY38 60YT06DV11 60YT06DV22 60YT06DY22 60YT06DY38 60YB06GV11 60YB06GV22 60YB06GY22 60YB06GY38 60YB0DV11 60YB06DV22 60YB06DY22 60YB06DY38 60TP06GV11 60TP06GV22 60TP6GY22 60TP6GY38 60TP6DV11 60TP6DV22 60TP6DY22

70YS15GV11 70YS15GV22 70YS15GY22 70YS15GY38 70YS15DV11 / 70YS15DV22 70YS15DY22 70YS15DY38 70YR15GV11 70YR15GV22 70YR15GY22 70YR15GY38 70YR15DV11 70YR15DV22 70YR15DY22 70YR15DY38 70YT15GV11 70YT15GV22 70YT15GY22 70YT15GY38 70YT15DV11 70YT15DV22 70YT15DY22 70YT15DY38 70YB15GV11 / 70YB15GV22 70YB15GY22 70YB15GY38 70YB15DV11 70YB15DV22 70YB15DY22 70YB15DY38 70YF15GV11 70YF15GV22 70YF15GY22 70YF15GY38 70YF15DV11 70YF15DV22 70YF15DY22 70YF15DY38 70TP06GV11 70TP06GV22 70TP06GY22 70TP06GY38 70TP06DV11 70TP06DV22 70TP06DY22 /  70TP06DY38

60YS06GV11/ 60GK3H\60YS06GV11/ 60GK3.6H\60YS06GV11/ 60GK5H\60YS06GV11/ 60GK6H\60YS06GV11/ 60GK7.5H\60YS06GV11/ 60GK10H\60YS06GV11/ 60GK12.5H\60YS06GV11/ 60GK15H\60YS06GV11/ 60GK15H\60YS06GV11/ 60GK18H\60YS06GV11/ 60GK20H\60YS06GV11/ 60GK25H\60YS06GV11/ 60GK30H\60YS06GV11/ 60GK36H\60YS06GV11/ 60GK75H\60YS06GV11/ 60GK90H\60YS06GV11/ 60GK90H\60YS06GV11/ 60GK100H\60YS06GV11/ 60GK120H\60YS06GV11/ 60GK150H\60YS06GV11/ 60GK180H

60YS06GV22/ 60GK3H\60YS06GV22/ 60GK3.6H\60YS06GV22/ 60GK5H\60YS06GV22/ 60GK6H\60YS06GV22/ 60GK7.5H\60YS06GV22/ 60GK10H60YS06GV22/ 60GK12.5H\60YS06GV22/ 60GK15H\60YS06GV22/ 60GK15H\60YS06GV22/ 60GK18H\60YS06GV22/ 60GK20H\60YS06GV22/ 60GK25H\60YS06GV22/ 60GK30H\60YS06GV22/ 60GK36H\60YS06GV22/ 60GK75H\60YS06GV22/ 60GK90H\60YS06GV22/ 60GK90H\60YS06GV22/ 60GK100H\60YS06GV22/ 60GK120H\60YS06GV22/ 60GK150H\60YS06GV22/ 60GK180HJSCC

60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK3H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK3.6H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK5H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK6H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK7.5H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK10H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK12.5H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK15H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK15H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK18H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK20H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK25H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK30H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK36H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK75H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK90H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK90H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK100H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK120H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK150H\60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK180H60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK3H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK3.6H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK5H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK6H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK7.5H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK10H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK12.5H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK15H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK15H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK18H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK20H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK25H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK30H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK36H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK75H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK90H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK90H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK100H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK120H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK150H\60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK180H\

70YS15GV11\70YS15GV22\70YS06DV11\70YS06DV22

70YS15GV11/ 70GK3H\70YS15GV11/ 70GK3.6H\70YS15GV11/ 70GK5H\70YS15GV11/ 70GK6H\70YS15GV11/ 70GK7.5H\70YS15GV11\/ 70GK10H\70YS15GV11/ 70GK12.5H\70YS15GV11/ 70GK15H\70YS15GV11/ 70GK18H\70YS15GV11/ 70GK20H\70YS15GV11/ 70GK25H\70YS15GV11/ 70GK30H\70YS15GV11/ 70GK36H\70YS15GV11/ 70GK75H\70YS15GV11/ 70GK90H\70YS15GV11/ 70GK90H\70YS15GV11/ 70GK100H\70YS15GV11/ 70GK120H\70YS15GV11/ 70GK150H\70YS15GV11/ 70GK180H\

70YS15GV22/ 70GK3H\70YS15GV22/ 70GK3.6H\70YS15GV22/ 70GK5H\70YS15GV22/ 70GK6H\70YS15GV22/ 70GK7.5H\70YS15GV22\/ 70GK10H\70YS15GV22/ 70GK12.5H\70YS15GV22/ 70GK15H\70YS15GV22/ 70GK18H\70YS15GV22/ 70GK20H\70YS15GV22/ 70GK25H\70YS15GV22/ 70GK30H\70YS15GV22/ 70GK36H\70YS15GV22/ 70GK75H\70YS15GV22/ 70GK90H\70YS15GV22/ 70GK90H\70YS15GV22/ 70GK100H\70YS15GV22/ 70GK120H\70YS15GV22/ 70GK150H\70YS15GV22/ 70GK180H

70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK3H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK3.6H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK5H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK6H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK7.5H\70YS15GV11\/ 70GM10/ 70GK10H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK12.5H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK15H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK18H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK20H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK25H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK30H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK36H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK75H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK90H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK90H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK100H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK120H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK150H\70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK180H\

70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK3H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK3.6H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK5H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK6H\70YS15GV2270GM10/ 70GK7.5H\70YS15GV22\/ 70GM10/ 70GK10H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK12.5H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK15H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK18H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK20H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK25H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK30H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK36H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK75H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK90H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK90H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK100H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK120H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK150H\70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK180H\

80YS25GV11\80YS25GV22\80YS25GY22\80YS25GY38

80YS25DV11\80YS25DV22\80YS25DY22\80YS25DY38

80YS25GV11/ 80GK3H\80YS25GV11/ 80GK3.6H\80YS25GV11/ 80GK5H\80YS25GV11/ 80GK6H\80YS25GV11/ 80GK7.5H\80YS25GV11/ 80GK10H\80YS25GV11/ 80GK12.5H\80YS25GV11/ 80GK15H\80YS25GV11/ 80GK18H\80YS25GV11/ 80GK20H\80YS25GV11/ 80GK25H\80YS25GV11/ 80GK30H\80YS25GV11/ 80GK36H\80YS25GV11/ 80GK50H\80YS25GV11/ 80GK60H\80YS25GV11/ 80GK75H\80YS25GV11/ 80GK90H\80YS25GV11/ 100GK3H\80YS25GV11/ 80GK120H\80YS25GV11/ 80GK150H\80YS25GV11/ 80GK180H\

80YS25GV22/ 80GK3H\80YS25GV22/ 80GK3.6H\80YS25GV22/ 80GK5H\80YS25GV22/ 80GK6H\80YS25GV22/ 80GK7.5H\80YS25GV22/ 80GK10H\80YS25GV22/ 80GK12.5H\80YS25GV22/ 80GK15H\80YS25GV22/ 80GK18H\80YS25GV22/ 80GK20H\80YS25GV22/ 80GK25H\80YS25GV22/ 80GK30H\80YS25GV22/ 80GK36H\80YS25GV22/ 80GK50H\80YS25GV22/ 80GK60H\80YS25GV22/ 80GK75H\80YS25GV22/ 80GK90H\80YS25GV22/ 100GK3H\80YS25GV22/ 80GK120H\80YS25GV22/ 80GK150H\80YS25GV22/ 80GK180H\

80YS25GY22/ 80GK3H\80YS25GY22/ 80GK3.6H\80YS25GY22/ 80GK5H\80YS25GY22/ 80GK6H\80YS25GY22/ 80GK7.5H\80YS25GY22/ 80GK10H\80YS25GY22/ 80GK12.5H\80YS25GY22/ 80GK15H\80YS25GY22/ 80GK18H\80YS25GY22/ 80GK20H\80YS25GY22/ 80GK25H\80YS25GY22/ 80GK30H\80YS25GY22/ 80GK36H\80YS25GY22/ 80GK50H\80YS25GY22/ 80GK60H\80YS25GY22/ 80GK75H\80YS25GY22/ 80GK90H\80YS25GY22/ 100GK3H\80YS25GY22/ 80GK120H\80YS25GY22/ 80GK150H\80YS25GY22/ 80GK180H\

80YS25GY38/ 80GK3H\80YS25GY38/ 80GK3.6H\80YS25GY38/ 80GK5H\80YS25GY38/ 80GK6H\80YS25GY38/ 80GK7.5H\80YS25GY38/ 80GK10H\80YS25GY38/ 80GK12.5H\80YS25GY38/ 80GK15H\80YS25GY38/ 80GK18H\80YS25GY38/ 80GK20H\80YS25GY38/ 80GK25H\80YS25GY38/ 80GK30H\80YS25GY38/ 80GK36H\80YS25GY38/ 80GK50H\80YS25GY38/ 80GK60H\80YS25GY38/ 80GK75H\80YS25GY38/ 80GK90H\80YS25GY38/ 100GK3H\80YS25GY38/ 80GK120H\80YS25GY38/ 80GK150H\80YS25GY38/ 80GK180H\

25W\JSCC

80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3.6H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK5H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK6H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK7.5H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK10H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK12.5H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK15H\80YS40GV11/ 80GM10/ 80GK18H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK20H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK25H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK30H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK36H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK50H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK60H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK75H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK90H\80YS25GV11/ 80GM10/ 100GK3H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK120H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK150H\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK180H\

80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3.6H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK5H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK6H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK7.5H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK10H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK12.5H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK15H\80YS40GV22/ 80GM10/ 80GK18H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK20H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK25H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK30H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK36H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK50H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK60H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK75H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK90H\80YS25GV22/ 80GM10/ 100GK3H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK120H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK150H\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK180H\

80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3.6H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK5H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK6H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK7.5H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK10H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK12.5H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK15H\80YS40GY22/ 80GM10/ 80GK18H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK20H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK25H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK30H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK36H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK50H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK60H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK75H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK90H\80YS25GY22/ 80GM10/ 100GK3H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK120H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK150H\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK180H\

80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3.6H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK5H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK6H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK7.5H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK10H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK12.5H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK15H\80YS40GY38/ 80GM10/ 80GK18H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK20H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK25H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK30H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK36H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK50H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK60H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK75H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK90H\80YS25GY38/ 80GM10/ 100GK3H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK120H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK150H\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK180H\

25W\JSCC

80YS25GV11/ 80GK3RT\80YS25GV11/ 80GK3.6\RT\80YS25GV11/ 80GK5\RT\80YS25GV11/ 80GK6\RT\80YS25GV11/ 80GK7.5\RT\80YS25GV11/ 80GK10\RT\80YS25GV11/ 80GK12.5\RT\80YS25GV11/ 80GK15\RT\80YS25GV11/ 80GK18\RT\80YS25GV11/ 80GK20\RT\80YS25GV11/ 80GK25\RT\80YS25GV11/ 80GK30\RT\80YS25GV11/ 80GK36\RT\80YS25GV11/ 80GK50\RT\80YS25GV11/ 80GK60\RT\80YS25GV11/ 80GK75\RT\80YS25GV11/ 80GK90\RT\80YS25GV11/ 100GK3\RT\80YS25GV11/ 80GK120\RT\80YS25GV11/ 80GK150\RT\80YS25GV11/ 80GK180\RT

80YS25GV22/ 80GK3RT\80YS25GV22/ 80GK3.6\RT\80YS25GV22/ 80GK5\RT\80YS25GV22/ 80GK6\RT\80YS25GV22/ 80GK7.5\RT\80YS25GV22/ 80GK10\RT\80YS25GV22/ 80GK12.5\RT\80YS25GV22/ 80GK15\RT\80YS25GV22/ 80GK18\RT\80YS25GV22/ 80GK20\RT\80YS25GV22/ 80GK25\RT\80YS25GV22/ 80GK30\RT\80YS25GV22/ 80GK36\RT\80YS25GV22/ 80GK50\RT\80YS25GV22/ 80GK60\RT\80YS25GV22/ 80GK75\RT\80YS25GV22/ 80GK90\RT\80YS25GV22/ 100GK3\RT\80YS25GV22/ 80GK120\RT\80YS25GV22/ 80GK150\RT\80YS25GV22/ 80GK180\RT

80YS25GY22/ 80GK3RT\80YS25GY22/ 80GK3.6\RT\80YS25GY22/ 80GK5\RT\80YS25GY22/ 80GK6\RT\80YS25GY22/ 80GK7.5\RT\80YS25GY22/ 80GK10\RT\80YS25GY22/ 80GK12.5\RT\80YS25GY22/ 80GK15\RT\80YS25GY22/ 80GK18\RT\80YS25GY22/ 80GK20\RT\80YS25GY22/ 80GK25\RT\80YS25GY22/ 80GK30\RT\80YS25GY22/ 80GK36\RT\80YS25GY22/ 80GK50\RT\80YS25GY22/ 80GK60\RT\80YS25GY22/ 80GK75\RT\80YS25GY22/ 80GK90\RT\80YS25GY22/ 100GK3\RT\80YS25GY22/ 80GK120\RT\80YS25GY22/ 80GK150\RT\80YS25GY22/ 80GK180\RT

80YS25GY38/ 80GK3RT\80YS25GY38/ 80GK3.6\RT\80YS25GY38/ 80GK5\RT\80YS25GY38/ 80GK6\RT\80YS25GY38/ 80GK7.5\RT\80YS25GY38/ 80GK10\RT\80YS25GY38/ 80GK12.5\RT\80YS25GY38/ 80GK15\RT\80YS25GY38/ 80GK18\RT\80YS25GY38/ 80GK20\RT\80YS25GY38/ 80GK25\RT\80YS25GY38/ 80GK30\RT\80YS25GY38/ 80GK36\RT\80YS25GY38/ 80GK50\RT\80YS25GY38/ 80GK60\RT\80YS25GY38/ 80GK75\RT\80YS25GY38/ 80GK90\RT\80YS25GY38/ 100GK3\RT\80YS25GY38/ 80GK120\RT\80YS25GY38/ 80GK150\RT\80YS25GY38/ 80GK180\RT

25W\JSCC

80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3.6\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK5\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK6\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK7.5\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK10\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK12.5\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK15\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK18\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK20\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK25\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK30\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK36\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK50\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK60\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK75\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK90\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 100GK3\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK120\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK150\RT\80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK180\RT

80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3.6\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK5\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK6\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK7.5\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK10\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK12.5\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK15\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK18\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK20\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK25\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK30\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK36\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK50\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK60\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK75\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK90\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 100GK3\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK120\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK150\RT\80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK180\RT

80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3.6\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK5\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK6\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK7.5\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK10\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK12.5\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK15\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK18\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK20\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK25\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK30\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK36\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK50\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK60\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK75\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK90\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 100GK3\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK120\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK150\RT\80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK180\RT

80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3.6\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK5\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK6\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK7.5\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK10\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK12.5\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK15\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK18\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK20\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK25\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK30\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK36\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK50\RT\80YS25GY38/ 80GK60\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK75\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK90\RT\80YS25GY38/ 100GK3\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK120\RT\80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK150\RT\80YS25GY38/ 80GK180\RT

25W\JSCC

80YS25GV11/ 80GK3RC\80YS25GV11/ 80GK3.6\RC\80YS25GV11/ 80GK5\RC\80YS25GV11/ 80GK6\RC\80YS25GV11/ 80GK7.5\RC\80YS25GV11/ 80GK10\RC\80YS25GV11/ 80GK12.5\RC\80YS25GV11/ 80GK15\RC\80YS25GV11/ 80GK18\RC\80YS25GV11/ 80GK20\RC\80YS25GV11/ 80GK25\RC\80YS25GV11/ 80GK30\RC\80YS25GV11/ 80GK36\RC\80YS25GV11/ 80GK50\RC\80YS25GV11/ 80GK60\RC\80YS25GV11/ 80GK75\RC\80YS25GV11/ 80GK90\RC\80YS25GV11/ 100GK3\RC\80YS25GV11/ 80GK120\RC\80YS25GV11/ 80GK150\RC\80YS25GV11/ 80GK180\RC

80YS25GV22/ 80GK3RC\80YS25GV22/ 80GK3.6\RC\80YS25GV22/ 80GK5\RC\80YS25GV22/ 80GK6\RC\80YS25GV22/ 80GK7.5\RC\80YS25GV22/ 80GK10\RC\80YS25GV22/ 80GK12.5\RC\80YS25GV22/ 80GK15\RC\80YS25GV22/ 80GK18\RC\80YS25GV22/ 80GK20\RC\80YS25GV22/ 80GK25\RC\80YS25GV22/ 80GK30\RC\80YS25GV22/ 80GK36\RC\80YS25GV22/ 80GK50\RC\80YS25GV22/ 80GK60\RC\80YS25GV22/ 80GK75\RC\80YS25GV22/ 80GK90\RC\80YS25GV22/ 100GK3\RC\80YS25GV22/ 80GK120\RC\80YS25GV22/ 80GK150\RC\80YS25GV22/ 80GK180\RC

80YS25GY22/ 80GK3RC\80YS25GY22/ 80GK3.6\RC\80YS25GY22/ 80GK5\RC\80YS25GY22/ 80GK6\RC\80YS25GY22/ 80GK7.5\RC\80YS25GY22/ 80GK10\RC\80YS25GY22/ 80GK12.5\RC\80YS25GY22/ 80GK15\RC\80YS25GY22/ 80GK18\RC\80YS25GY22/ 80GK20\RC\80YS25GY22/ 80GK25\RC\80YS25GY22/ 80GK30\RC\80YS25GY22/ 80GK36\RC\80YS25GY22/ 80GK50\RC\80YS25GY22/ 80GK60\RC\80YS25GY22/ 80GK75\RC\80YS25GY22/ 80GK90\RC\80YS25GY22/ 100GK3\RC\80YS25GY22/ 80GK120\RC\80YS25GY22/ 80GK150\RC\80YS25GY22/ 80GK180\RC

80YS25GY38/ 80GK3RC\80YS25GY38/ 80GK3.6\RC\80YS25GY38/ 80GK5\RC\80YS25GY38/ 80GK6\RC\80YS25GY38/ 80GK7.5\RC\80YS25GY38/ 80GK10\RC\80YS25GY38/ 80GK12.5\RC\80YS25GY38/ 80GK15\RC\80YS25GY38/ 80GK18\RC\80YS25GY38/ 80GK20\RC\80YS25GY38/ 80GK25\RC\80YS25GY38/ 80GK30\RC\80YS25GY38/ 80GK36\RC\80YS25GY38/ 80GK50\RC\80YS25GY38/ 80GK60\RC\80YS25GY38/ 80GK75\RC\80YS25GY38/ 80GK90\RC\80YS25GY38/ 100GK3\RC\80YS25GY38/ 80GK120\RC\80YS25GY38/ 80GK150\RC\80YS25GY38/ 80GK180\RC

40W\JSCC电机(运行电容110V\10UF/ 250V\220\2.5UF/ 450V)

90YS40GV11\90YS40GV22\90YS40GY22\90YS40GY38

90YS40DV11\90YS40DV22\90YS40DY22\90YS40DV38

40W\JSCC90YS40GV11/ 90GK3H\90YS40GV11/ 90GK3.6H\90YS40GV11/ 90GK5H\90YS40GV11/ 90GK6H\90YS40GV11/ 90GK7.5H\90YS40GV11/ 90GK10H\90YS40GV11/ 90GK12.5H\90YS40GV11/ 90GK15H\90YS40GV11/ 90GK18H\90YS40GV11/ 90GK20H\90YS40GV11/ 90GK25H\90YS40GV11/ 90GK30H\90YS40GV11/ 90GK36H\90YS40GV11/ 90GK50H\90YS40GV11/ 90GK60H\90YS40GV11/ 90GK75H\90YS40GV11/ 90GK90H\90YS40GV11/ 90GK100H\90YS40GV11/ 90GK120H\90YS40GV11/ 90GK150H\90YS40GV11/ 90GK180H\

90YS40GV22/ 90GK3H\90YS40GV22/ 90GK3.6H\90YS40GV22/ 90GK5H\90YS40GV22/ 90GK6H\90YS40GV22/ 90GK7.5H\90YS40GV22/ 90GK10H\90YS40GV22/ 90GK12.5H\90YS40GV22/ 90GK15H\90YS40GV22/ 90GK18H\90YS40GV22/ 90GK20H\90YS40GV22/ 90GK25H\90YS40GV22/ 90GK30H\90YS40GV22/ 90GK36H\90YS40GV22/ 90GK50H\90YS40GV22/ 90GK60H\90YS40GV22/ 90GK75H\90YS40GV22/ 90GK90H\90YS40GV22/ 90GK100H\90YS40GV22/ 90GK120H\90YS40GV22/ 90GK150H\90YS40GV22/ 90GK180H\

90YS40GY22/ 90GK3H\90YS40GY22/ 90GK3.6H\90YS40GY22/ 90GK5H\90YS40GY22/ 90GK6H\90YS40GY22/ 90GK7.5H\90YS40GY22/ 90GK10H\90YS40GY22/ 90GK12.5H\90YS40GY22/ 90GK15H\90YS40GY22/ 90GK18H\90YS40GY22/ 90GK20H\90YS40GY22/ 90GK25H\90YS40GY22/ 90GK30H\90YS40GY22/ 90GK36H\90YS40GY22/ 90GK50H\90YS40GY22/ 90GK60H\90YS40GY22/ 90GK75H\90YS40GY22/ 90GK90H\90YS40GY22/ 90GK100H\90YS40GY22/ 90GK120H\90YS40GY22/ 90GK150H\90YS40GY22/ 90GK180H\

90YS40GY38/ 90GK3H\90YS40GY38/ 90GK3.6H\90YS40GY38/ 90GK5H\90YS40GY38/ 90GK6H\90YS40GY38/ 90GK7.5H\90YS40GY38/ 90GK10H\90YS40GY38/ 90GK12.5H\90YS40GY38/ 90GK15H\90YS40GY38/ 90GK18H\90YS40GY38/ 90GK20H\90YS40GY38/ 90GK25H\90YS40GY38/ 90GK30H\90YS40GY38/ 90GK36H\90YS40GY38/ 90GK50H\90YS40GY38/ 90GK60H\90YS40GY38/ 90GK75H\90YS40GY38/ 90GK90H\90YS40GY38/ 90GK100H\90YS40GY38/ 90GK120H\90YS40GY38/ 90GK150H\90YS40GY38/ 90GK180H

40W\JSCC90YS40GV11/ 90GK3RT\90YS40GV11/ 90GK3.6RT\90YS40GV11/ 90GK5RT\90YS40GV11/ 90GK6RT\90YS40GV11/ 90GK7.5RT\90YS40GV11/ 90GK10RT\90YS40GV11/ 90GK12.5RT\90YS40GV11/ 90GK15RT\90YS40GV11/ 90GK18RT\90YS40GV11/ 90GK20RT\90YS40GV11/ 90GK25RT\90YS40GV11/ 90GK30RT\90YS40GV11/ 90GK36RT\90YS40GV11/ 90GK50RT\90YS40GV11/ 90GK60RT\90YS40GV11/ 90GK75RT\90YS40GV11/ 90GK90RT\90YS40GV11/ 90GK100RT\90YS40GV11/ 90GK120RT\90YS40GV11/ 90GK150RT\90YS40GV11/ 90GK180RT\

90YS40GV22/ 90GK3RT\90YS40GV22/ 90GK3.6RT\90YS40GV22/ 90GK5RT\90YS40GV22/ 90GK6RT\90YS40GV22/ 90GK7.5RT\90YS40GV22/ 90GK10RT\90YS40GV22/ 90GK12.5RT\90YS40GV22/ 90GK15RT\90YS40GV22/ 90GK18RT\90YS40GV22/ 90GK20RT\90YS40GV22/ 90GK25RT\90YS40GV22/ 90GK30RT\90YS40GV22/ 90GK36RT\90YS40GV22/ 90GK50RT\90YS40GV22/ 90GK60RT\90YS40GV22/ 90GK75RT\90YS40GV22/ 90GK90RT\90YS40GV22/ 90GK100RT\90YS40GV22/ 90GK120RT\90YS40GV22/ 90GK150RT\90YS40GV22/ 90GK180RT\

90YS40GY22/ 90GK3RT\90YS40GY22/ 90GK3.6RT\90YS40GY22/ 90GK5RT\90YS40GY22/ 90GK6RT\90YS40GY22/ 90GK7.5RT\90YS40GY22/ 90GK10RT\90YS40GY22/ 90GK12.5RT\90YS40GY22/ 90GK15RT\90YS40GY22/ 90GK18RT\90YS40GY22/ 90GK20RT\90YS40GY22/ 90GK25RT\90YS40GY22/ 90GK30RT\90YS40GY22/ 90GK36RT\90YS40GY22/ 90GK50RT\90YS40GY22/ 90GK60RT\90YS40GY22/ 90GK75RT\90YS40GY22/ 90GK90RT\90YS40GY22/ 90GK100RT\90YS40GY22/ 90GK120RT\90YS40GY22/ 90GK150RT\90YS40GY22/ 90GK180RT\

90YS40GY38/ 90GK3RT\90YS40GY38/ 90GK3.6RT\90YS40GY38/ 90GK5RT\90YS40GY38/ 90GK6RT\90YS40GY38/ 90GK7.5RT\90YS40GY38/ 90GK10RT\90YS40GY38/ 90GK12.5RT\90YS40GY38/ 90GK15RT\90YS40GY38/ 90GK18RT\90YS40GY38/ 90GK20RT\90YS40GY38/ 90GK25RT\90YS40GY38/ 90GK30RT\90YS40GY38/ 90GK36RT\90YS40GY38/ 90GK50RT\90YS40GY38/ 90GK60RT\90YS40GY38/ 90GK75RT\90YS40GY38/ 90GK90RT\90YS40GY38/ 90GK100RT\90YS40GY38/ 90GK120RT\90YS40GY38/ 90GK150RT\90YS40GY38/ 90GK180RT

40W\JSCC90YS40GV11/ 90GK3RC\90YS40GV11/ 90GK3.6RC\90YS40GV11/ 90GK5RC\90YS40GV11/ 90GK6RC\90YS40GV11/ 90GK7.5RC\90YS40GV11/ 90GK10RC\90YS40GV11/ 90GK12.5RC\90YS40GV11/ 90GK15RC\90YS40GV11/ 90GK18RC\90YS40GV11/ 90GK20RC\90YS40GV11/ 90GK25RC\90YS40GV11/ 90GK30RC\90YS40GV11/ 90GK36RC\90YS40GV11/ 90GK50RC\90YS40GV11/ 90GK60RC\90YS40GV11/ 90GK75RC\90YS40GV11/ 90GK90RC\90YS40GV11/ 90GK100RC\90YS40GV11/ 90GK120RC\90YS40GV11/ 90GK150RC\90YS40GV11/ 90GK180RC\

90YS40GV22/ 90GK3RC\90YS40GV22/ 90GK3.6RC\90YS40GV22/ 90GK5RC\90YS40GV22/ 90GK6RC\90YS40GV22/ 90GK7.5RC\90YS40GV22/ 90GK10RC\90YS40GV22/ 90GK12.5RC\90YS40GV22/ 90GK15RC\90YS40GV22/ 90GK18RC\90YS40GV22/ 90GK20RC\90YS40GV22/ 90GK25RC\90YS40GV22/ 90GK30RC\90YS40GV22/ 90GK36RC\90YS40GV22/ 90GK50RC\90YS40GV22/ 90GK60RC\90YS40GV22/ 90GK75RC\90YS40GV22/ 90GK90RC\90YS40GV22/ 90GK100RC\90YS40GV22/ 90GK120RC\90YS40GV22/ 90GK150RC\90YS40GV22/ 90GK180RC

90YS40GY22/ 90GK3RC\90YS40GY22/ 90GK3.6RC\90YS40GY22/ 90GK5RC\90YS40GY22/ 90GK6RC\90YS40GY22/ 90GK7.5RC\90YS40GY22/ 90GK10RC\90YS40GY22/ 90GK12.5RC\90YS40GY22/ 90GK15RC\90YS40GY22/ 90GK18RC\90YS40GY22/ 90GK20RC\90YS40GY22/ 90GK25RC\90YS40GY22/ 90GK30RC\90YS40GY22/ 90GK36RC\90YS40GY22/ 90GK50RC\90YS40GY22/ 90GK60RC\90YS40GY22/ 90GK75RC\90YS40GY22/ 90GK90RC\90YS40GY22/ 90GK100RC\90YS40GY22/ 90GK120RC\90YS40GY22/ 90GK150RC\90YS40GY22/ 90GK180RC

90YS40GY38/ 90GK3RC\90YS40GY38/ 90GK3.6RC\90YS40GY38/ 90GK5RC\90YS40GY38/ 90GK6RC\90YS40GY38/ 90GK7.5RC\90YS40GY38/ 90GK10RC\90YS40GY38/ 90GK12.5RC\90YS40GY38/ 90GK15RC\90YS40GY38/ 90GK18RC\90YS40GY38/ 90GK20RC\90YS40GY38/ 90GK25RC\90YS40GY38/ 90GK30RC\90YS40GY38/ 90GK36RC\90YS40GY38/ 90GK50RC\90YS40GY38/ 90GK60RC\90YS40GY38/ 90GK75RC\90YS40GY38/ 90GK90RC\90YS40GY38/ 90GK100RC\90YS40GY38/ 90GK120RC\90YS40GY38/ 90GK150RC\90YS40GY38/ 90GK180RC

40W\JSCC

90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3.6H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK5H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK6H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK7.5H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK10H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK12.5H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK15H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK18H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK20H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK25H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK30H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK36H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK50H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK60H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK75H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK90H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK100H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK120H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK150H\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK180H\

90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3.6H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK5H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK6H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK7.5H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK10H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK12.5H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK15H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK18H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK20H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK25H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK30H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK36H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK50H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK60H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK75H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK90H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK100H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK120H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK150H\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK180H\

90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3.6H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK5H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK6H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK7.5H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK10H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK12.5H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK15H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK18H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK20H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK25H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK30H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK36H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK50H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK60H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK75H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK90H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK100H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK120H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK150H\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK180H\

90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3.6H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK5H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK6H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK7.5H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK10H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK12.5H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK15H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK18H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK20H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK25H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK30H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK36H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK50H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK60H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK75H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK90H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK100H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK120H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK150H\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK180H\

 

40W\JSCC90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3.6RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK5RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK6RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK7.5RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK10RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK12.5RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK15RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK18RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK20RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK25RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK30RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK36RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK50RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK60RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK75RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK90RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK100RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK120RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK150RC\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK180RC\

90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3.6RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK5RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK6RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK7.5RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK10RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK12.5RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK15RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK18RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK20RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK25RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK30RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK36RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK50RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK60RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK75RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK90RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK100RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK120RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK150RC\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK180RC

90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3.6RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK5RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK6RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK7.5RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK10RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK12.5RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK15RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK18RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK20RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK25RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK30RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK36RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK50RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK60RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK75RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK90RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK100RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK120RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK150RC\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK180RC

90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3.6RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK5RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK6RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK7.5RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK10RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK12.5RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK15RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK18RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK20RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK25RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK30RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK36RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK50RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK60RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK75RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK90RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK100RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK120RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK150RC\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK180RC

 

40W\JSCC90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3.6\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK5\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK6\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK7.5\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK10\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK12.5\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK15\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK18\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK20\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK25RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK30\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK36\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK50\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK60\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK75\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK90\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK100\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK120\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK150\RT\90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK180\RT jscc

90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3.6\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK5\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK6\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK7.5\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK10\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK12.5\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK15\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK18\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK20\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK25RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK30\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK36\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK50\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK60\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK75\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK90\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK100\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK120\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK150\RT\90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK180\RT

 

90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3.6\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK5\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK6\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK7.5\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK10\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK12.5\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK15\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK18\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK20\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK25RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK30\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK36\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK50\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK60\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK75\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK90\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK100\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK120\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK150\RT\90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK180\RT

90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3.6\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK5\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK6\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK7.5\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK10\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK12.5\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK15\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK18\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK20\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK25RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK30\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK36\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK50\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK60\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK75\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK90\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK100\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK120\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK150\RT\90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK180\RT

100YS200GY22+100GF30RC/ 100YT200GV22+100GF30RC/ 100YS200GY38+100GF60RC

100YS200GV22+100GF75RC/ 90YT120GV22+90GF30RC/ 90YS60GY22+90GM10+90GF25RC

90YB120GV22+90GF75RC/ 90YS90GY22+90GF15RC90YS90GY38+90GF180H/ 80YS25GY38+80GK150RT

80YS25GY22+80GK12.5RT/ 90YS120GY22+90GF15RC80YS25GY38+80GK30RC/ 80YS25GV22+80GK7.5HK

90YS90GY38+90GF75RC/ 100YT200GV22+100GF50RC90YB90GV38+90GF10H/ 90YS120GV22+90GF25H

90YS40GV22+90GK75H/ 90YS60GV22+90GF20RC100YS200GY38+100GF25RT

 

60YS06GV22 60YS06GY22 60YS06GY38 60YS06DV22

60YT06GV22 60YT06GV11 60YT06DV22 60YT06DV11

60YB06GV22 60YB06GY22 60YB06GY38 60YB06DV22

60YF06GV22 60YF06GV11 60YF06DV22 60YF06GV11

 

70YS15GV22 70YS15GY22 70YS15GY38 70YS15DV22

70YT15GV22 70YT15GV11 70YT15DV22 70YT15DV11

70YB15GV22 70YB15GY22 70YB15GY38 70YB15DV22

70YF15GV22 70YF15GV11 70YF15DV22 70YF15GV11

70TP06GV22 70TP06GV11

 

80YS25GV22 80YS25GY22 80YS25GY38 80YS25DV22

80YT25GV22 80YT25GV11 80YT25DV22 80YT25DV11

80YB25GV22 80YB25GY22 80YB25GY38 80YB25DV22

80YF25GV22 80YF25GV11 80YF25DV22 80YF25GV11

80TP010GV22 80TP10GV11

 

90YS40GV22 90YS40GY22 90YS40GY38 90YS40DV22

90YT40GV22 90YT40GV11 90YT40DV22 90YT40DV11

90YB40GV22 90YB40GY22 90YB40GY38 90YB40DV22

90YF40GV22 90YF40GV11 90YF40DV22 90YF40GV11

90TP20GV22 90TP20GV11

 

90YS60GV22 90YS60GY22 90YS60GY38 90YS60DV22

90YT60GV22 90YT60GV11 90YT60DV22 90YT60DV11

90YB60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 90YB60DV22

90YF60GV22 90YF60GV11 90YF60DV22 90YF60GV11

 

90YS90GV22 90YS90GY22 90YS90GY38 90YS90DV22

90YT90GV22 90YT90GV11 90YT90DV22 90YT90DV11

90YB90GV22 90YB90GY22 90YB90GY38 90YB90DV22

90YF90GV22 90YF90GV11 90YF90DV22 90YF90GV11

 

90YS120GV22 90YS120GY22 90YS120GY38 90YS120DV22

90YT120GV22 90YT120GV11 90YT120DV22 90YT120DV11

90YB120GV22 90YB120GY22 90YB120GY38 90YB120DV22

90YF120GV22 90YF120GV11 90YF120DV22 90YF120GV11

 

100YS200GV22 100YS200GY22 100YS200GY38 100YS200DV22

100YT200GV22 100YT200GV11 100YT200DV22 100YT200DV11

100YB200GV22 100YB200GY22 100YB200GY38 100YB200DV22

100YF200GV22 100YF200GV11 100YF200DV22 100YF200GV11

100TP40GV22 100TP40GV11

 

 

60GK3H 60GK5H 60GK6H 60GK7.5H 60GK10H 60GK12.5H 60GK15H 60GK20H 60GK25H 60GK30H 60GK36H

60GK50H 60GK60H 60GK75H 60GK90H 60GK100H 60GK120H 60GK150H 60GK180H

 

70GK3H 70GK5H 70GK6H 70GK7.5H 70GK10H 70GK12.5H 70GK15H 70GK20H 70GK25H 70GK30H 70GK36H

70GK50H 70GK70H 70GK75H 70GK90H 70GK100H 70GK120H 70GK150H 70GK180H

 

80GK3H 80GK5H 80GK6H 80GK7.5H 80GK10H 80GK12.5H 80GK15H 80GK20H 80GK25H 80GK30H 80GK36H

80GK50H 80GK80H 80GK75H 80GK90H 80GK100H 80GK120H 80GK150H 80GK180H

 

80GK3RC 80GK5RC 80GK6RC 80GK7.5RC 80GK10RC 80GK12.5RC 80GK15RC 80GK20RC 80GK25RC 80GK30RC

80GK36RC 80GK50RC 80GK80RC 80GK75RC 80GK90RC 80GK100RC 80GK120RC 80GK150RC 80GK180RC

 

80GK3RT 80GK5RT 80GK6RT 80GK7.5RT 80GK10RT 80GK12.5RT 80GK15RT 80GK20RT 80GK25RT 80GK30RT

80GK36RT 80GK50RT 80GK80RT 80GK75RT 80GK90RT 80GK100RT 80GK120RT 80GK150RT 80GK180RT

 

90GK(F)3RC 90GK(F)5RC 90GK(F)6RC 90GK(F)7.5RC 90GK(F)10RC 90GK(F)12.5RC 90GK(F)15RC

90GK(F)20RC 90GK(F)25RC 90GK(F)30RC 90GK(F)36RC 90GK(F)50RC 90GK(F)75RC 90GK(F)90RC

90GK(F)100RC 90GK(F)120RC 90GK(F)150RC 90GK(F)180RC

 

90GK(F)3RT 90GK(F)5RT 90GK(F)6RT 90GK(F)7.5RT 90GK(F)10RT 90GK(F)12.5RT 90GK(F)15RT

90GK(F)20RT 90GK(F)25RT 90GK(F)30RT 90GK(F)36RT 90GK(F)50RT 90GK(F)75RT 90GK(F)90RT

90GK(F)100RT 90GK(F)120RT 90GK(F)150RT 90GK(F)180RT

 

100GF3RC 100GF5RC 100GF6RC 100GF7.5RC 100GF10RC 100GF12.5RC 100GF15RC 100GF20RC

100GF25RC 100GF30RC 100GF36RC 100GF50RC 100GF60RC 100GF75RC 100GF100RC 100GF120RC

100GF150RC 100GF180RC

 

100GF3RT 100GF5RT 100GF6RT 100GF7.5RT 100GF10RT 100GF12.5RT 100GF15RT 100GF20RT

100GF25RT 100GF30RT 100GF36RT 100GF50RT 100GF60RT 100GF75RT 100GF100RT 100GF120RT

100GF150RT 100GF180RT

60YT06GV22/ 60YS06GV22

60YS06GV22, 60GK2

Động cơ JSCC : 60YS06GV11

Động cơ JSCC : 60YS06DV11

Động cơ JSCC : 60YS06GV22

Động cơ JSCC : 60YS06DV22

Động cơ JSCC : 70YS15GV11

Động cơ JSCC : 70YS15DV11

Động cơ JSCC : 70YS15GV22

Động cơ JSCC : 70YS15DV22

Động cơ JSCC : 80YS25GV11

Động cơ JSCC : 80YS25DV11

Động cơ JSCC : 80YS25GV22

Động cơ JSCC : 80YS25DV22

Động cơ JSCC : 80YS25GY22

Động cơ JSCC : 80YS25DY22

Động cơ JSCC : 80YS25GY38

Động cơ JSCC : 80YS25DY38

Động cơ JSCC : 90YS40GV11

Động cơ JSCC : 90YS40DV11

Động cơ JSCC : 90YS40GV22

Động cơ JSCC : 90YS40DV22

Động cơ JSCC : 90YS40GY22

Động cơ JSCC : 90YS40DY22

Động cơ JSCC : 90YS40GY38

Động cơ JSCC : 90YS40DY38

Động cơ JSCC : 90YS60GV11

Động cơ JSCC : 90YS60DV11

Động cơ JSCC : 90YS60GV22

Động cơ JSCC : 90YS60DV22

Động cơ JSCC : 90YS60GY22

Động cơ JSCC : 90YS60DY22

Động cơ JSCC : 90YS60GY38

Động cơ JSCC : 90YS60DY38

Động cơ JSCC : 90YS90GV11

Động cơ JSCC : 90YS90DV11

Động cơ JSCC : 90YS90GV22

Động cơ JSCC : 90YS90DV22

Động cơ JSCC : 90YS90GY22

Động cơ JSCC : 90YS90DY22

Động cơ JSCC : 90YS90GY38

Động cơ JSCC : 90YS90DY38

Động cơ JSCC : 100YS200GV11

Động cơ JSCC : 100YS200DV11

Động cơ JSCC : 100YS200GV22

Động cơ JSCC : 100YS200DV22

Động cơ JSCC : 100YS200GY22

Động cơ JSCC : 100YS200DY22

Động cơ JSCC : 100YS200GY38

Động cơ JSCC : 100YS200DY38

Động cơ JSCC : 60YR06GV11

Động cơ JSCC : 60YR06DV11

Động cơ JSCC : 60YR06GV22

Động cơ JSCC : 60YR06DV22

Động cơ JSCC : 70YR15GV11

Động cơ JSCC : 70YR15DV11

Động cơ JSCC : 70YR15GV22

Động cơ JSCC : 70YR15DV22

Động cơ JSCC : 80YR25GV11

Động cơ JSCC : 80YR25DV11

Động cơ JSCC : 80YR25GV22

Động cơ JSCC : 80YR25DV22

Động cơ JSCC : 90YR40GV11

Động cơ JSCC : 90YR40DV11

Động cơ JSCC : 90YR40GV22

Động cơ JSCC : 90YR40DV22

Động cơ JSCC : 90YR60GV11

Động cơ JSCC : 90YR60DV11

Động cơ JSCC : 90YR60GV22

Động cơ JSCC : 90YR60DV22

Động cơ JSCC : 90YR90GV11

Động cơ JSCC : 90YR90DV11

Động cơ JSCC : 90YR90GV22

Động cơ JSCC : 90YR90DV22

Động cơ JSCC : 60YT06GV11

Động cơ JSCC : 60YT06DV11

Động cơ JSCC : 60YT06GV22

Động cơ JSCC : 60YT06DV22

Động cơ JSCC : 70YT15GV11

Động cơ JSCC : 70YT15DV11

Động cơ JSCC : 70YT15GV22

Động cơ JSCC : 70YT15DV22

Động cơ JSCC : 80YT25GV11

Động cơ JSCC : 80YT25DV11

Động cơ JSCC : 80YT25GV22

Động cơ JSCC : 80YT25DV22

Động cơ JSCC : 90YT40GV11

Động cơ JSCC : 90YT40DV11

Động cơ JSCC : 90YT40GV22

Động cơ JSCC : 90YT40DV22

Động cơ JSCC : 90YT60GV11

Động cơ JSCC : 90YT60DV11

Động cơ JSCC : 90YT60GV22

Động cơ JSCC : 90YT60DV22

Động cơ JSCC : 90YT90GV11

Động cơ JSCC : 90YT90DV11

Động cơ JSCC : 90YT90GV22

Động cơ JSCC : 90YT90DV22

Động cơ JSCC : 100YT200GV11

Động cơ JSCC : 100YT200DV11

Động cơ JSCC : 100YT200GV22

Động cơ JSCC : 100YT200DV22

Động cơ JSCC : 60YB06GV11

Động cơ JSCC : 60YB06DV11

Động cơ JSCC : 60YB06GV22

Động cơ JSCC : 60YB06DV22

Động cơ JSCC : 70YB15GV11

Động cơ JSCC : 70YB15DV11

Động cơ JSCC : 70YB15GV22

Động cơ JSCC : 70YB15DV22

Động cơ JSCC : 80YB25GV11

Động cơ JSCC : 80YB25DV11

Động cơ JSCC : 80YB25GV22

Động cơ JSCC : 80YB25DV22

Động cơ JSCC : 90YB40GV11

Động cơ JSCC : 90YB40DV11

Động cơ JSCC : 90YB40GV22

Động cơ JSCC : 90YB40DV22

Động cơ JSCC : 90YB60GV11

Động cơ JSCC : 90YB60DV11

Động cơ JSCC : 90YB60GV22

Động cơ JSCC : 90YB60DV22

Động cơ JSCC : 90YB90GV11

Động cơ JSCC : 90YB90DV11

Động cơ JSCC : 90YB90GV22

Động cơ JSCC : 90YB90DV22

Động cơ JSCC : 100YB200GV11

Động cơ JSCC : 100YB200DV11

Động cơ JSCC : 100YB200GV22

Động cơ JSCC : 100YB200DV22

Động cơ JSCC : 70YF15GV11

Động cơ JSCC : 70YF15DV11

Động cơ JSCC : 70YF15GV22

Động cơ JSCC : 70YF15DV22

Động cơ JSCC : 80YF25GV11

Động cơ JSCC : 80YF25DV11

Động cơ JSCC : 80YF25GV22

Động cơ JSCC : 80YF25DV22

Động cơ JSCC : 90YF40GV11

Động cơ JSCC : 90YF40DV11

Động cơ JSCC : 90YF40GV22

Động cơ JSCC : 90YF40DV22

Động cơ JSCC : 90YF60GV11

Động cơ JSCC : 90YF60DV11

Động cơ JSCC : 90YF60GV22

Động cơ JSCC : 90YF60DV22

Động cơ JSCC : 90YF90GV11

Động cơ JSCC : 90YF90DV11

Động cơ JSCC : 90YF90GV22

Động cơ JSCC : 90YF90DV22

Động cơ JSCC : 100YF200GV11

Động cơ JSCC : 100YF200DV11

Động cơ JSCC : 100YF200GV22

Động cơ JSCC : 100YF200DV22

Động cơ JSCC : 70TP06GV11

Động cơ JSCC : 70TP06DV11

Động cơ JSCC : 70TP06GV22

Động cơ JSCC : 70TP06DV22

Động cơ JSCC : 80TP10GV11

Động cơ JSCC : 80TP10DV11

Động cơ JSCC : 80TP10GV22

Động cơ JSCC : 80TP10DV22

Động cơ JSCC : 90TP20GV11

Động cơ JSCC : 90TP20DV11

Động cơ JSCC : 90TP20GV22

Động cơ JSCC : 90TP20DV22

Động cơ JSCC : 100TP40GV11

Động cơ JSCC : 100TP40DV11

Động cơ JSCC : 100TP40GV22

Động cơ JSCC : 100TP40DV22

60YS06GY2260YS06GY38 60YS06DV22 60YT06GV22 60YT06GV11 60YT06DV22 60YT06DV1160YB06GV22 60YB06GY22 60YB06GY38 60YB06DV2260YR06GV22 60YR06DV22 60YR06GV11 60YR06DV1160YF06GV22 60YF06GV11 60YF06DV22 60YF06GV1170YS15GV22 70YS15GY22 70YS15GY38 70YS15DV2270YT15GV22 70YT15GV11 70YT15DV22 70YT15DV1170YB15GV22 70YB15GY22 70YB15GY38 70YB15DV2270YR15GV22 70YR15DV22 70YR15GV11 70YR15DV1170YF15GV22 70YF15GV11 70YF15DV22 70YF15GV1170TP06GV22 70TP06GV1180YS25GV22 80YS25GY22 80YS25GY38 80YS25DV2280YT25GV22 80YT25GV11 80YT25DV22 80YT25DV1180YB25GV22 80YB25GY22 80YB25GY38 80YB25DV2280YR25GV22 80YR25DV22 80YR25GV11 80YR25DV1180YF25GV22 80YF25GV11 80YF25DV22 80YF25GV1180TP010GV22 80TP10GV1190YS40GV22 90YS40GY22 90YS40GY38 90YS40DV2290YT40GV22 90YT40GV11 90YT40DV22 90YT40DV1190YB40GV22 90YB40GY22 90YB40GY38 90YB40DV2290YR40GV22 90YR40DV22 90YR40GV11 90YR40DV1190YF40GV22 90YF40GV11 90YF40DV22 90YF40GV1190TP20GV22 90TP20GV1190YS60GV22 90YS60GY22 90YS60GY38 90YS60DV2290YT60GV22 90YT60GV11 90YT60DV22 90YT60DV1190YB60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 90YB60DV2290YR60GV22 90YR60DV22 90YR60GV11 90YR60DV1190YF60GV22 90YF60GV11 90YF60DV22 90YF60GV1190YS90GV22 90YS90GY22 90YS90GY38 90YS90DV2290YT90GV22 90YT90GV11 90YT90DV22 90YT90DV1190YB90GV22 90YB90GY22 90YB90GY38 90YB90DV2290YR90GV22 90YR90DV22 90YR90GV11 90YR90DV1190YF90GV22 90YF90GV11 90YF90DV22 90YF90GV1190YS120GV22 90YS120GY22 90YS120GY38 90YS120DV2290YT120GV22 90YT120GV11 90YT120DV22 90YT120DV1190YB120GV22 90YB120GY22 90YB120GY38 90YB120DV2290YR120GV22 90YR120DV22 90YR120GV11 90YR120DV1190YF120GV22 90YF120GV11 90YF120DV22 90YF120GV11100YS200GV22 100YS200GY22 100YS200GY38100YS200DV22100YT200GV22 100YT200GV11 100YT200DV22100YT200DV11100YB200GV22 100YB200GY22 100YB200GY38100YB200DV22100YF200GV22 100YF200GV11 100YF200DV22100YF200GV11100TP40GV22 100TP40GV1160GK3H 60GK5H 60GK6H 60GK7.5H 60GK10H 60GK12.5H60GK15H 60GK20H 60GK25H 60GK30H 60GK36H60GK50H 60GK60H 60GK75H 60GK90H 60GK100H60GK120H 60GK150H 60GK180H70GK3H 70GK5H 70GK6H 70GK7.5H 70GK10H 70GK12.5H70GK15H 70GK20H 70GK25H 70GK30H 70GK36H70GK50H 70GK70H 70GK75H 70GK90H 70GK100H70GK120H 70GK150H 70GK180H80GK3H 80GK5H 80GK6H 80GK7.5H 80GK10H 80GK12.5H80GK15H 80GK20H 80GK25H 80GK30H 80GK36H80GK50H 80GK80H 80GK75H 80GK90H 80GK100H80GK120H 80GK150H 80GK180H80GK3RC 80GK5RC 80GK6RC 80GK7.5RC 80GK10RC80GK12.5RC 80GK15RC 80GK20RC 80GK25RC 80GK30RC80GK36RC 80GK50RC 80GK80RC 80GK75RC 80GK90RC80GK100RC 80GK120RC 80GK150RC 80GK180RC80GK3RT 80GK5RT 80GK6RT 80GK7.5RT 80GK10RT80GK12.5RT 80GK15RT 80GK20RT 80GK25RT 80GK30RT80GK36RT 80GK50RT 80GK80RT 80GK75RT 80GK90RT80GK100RT 80GK120RT 80GK150RT 80GK180RT90GK(F)3RC 90GK(F)5RC 90GK(F)6RC 90GK(F)7.5RC90GK(F)10RC 90GK(F)12.5RC 90GK(F)15RC90GK(F)20RC 90GK(F)25RC 90GK(F)30RC 90GK(F)36RC90GK(F)50RC 90GK(F)75RC 90GK(F)90RC90GK(F)100RC 90GK(F)120RC 90GK(F)150RC90GK(F)180RC90GK(F)3RT 90GK(F)5RT 90GK(F)6RT 90GK(F)7.5RT90GK(F)10RT 90GK(F)12.5RT 90GK(F)15RT90GK(F)20RT 90GK(F)25RT 90GK(F)30RT 90GK(F)36RT90GK(F)50RT 90GK(F)75RT 90GK(F)90RT90GK(F)100RT 90GK(F)120RT 90GK(F)150RT90GK(F)180RT100GF3RC 100GF5RC 100GF6RC 100GF7.5RC 100GF10RC100GF12.5RC 100GF15RC 100GF20RC100GF25RC 100GF30RC 100GF36RC 100GF50RC100GF60RC 100GF75RC 100GF100RC 100GF120RC100GF150RC 100GF180RC100GF3RT 100GF5RT 100GF6RT 100GF7.5RT 100GF10RT100GF12.5RT 100GF15RT 100GF20RT100GF25RT 100GF30RT 100GF36RT 100GF50RT 100GF60RT100GF75RT 100GF100RT 100GF120RT100GF150RT 100GF180RT 新款调速器型号:SF6E SF15E SF25E SF40E SF60E SF90E SF120E SF200ESK200E SKB200ESFB15E SFB25E SFB40E SFB60E SFB90E SFB120E SFB200ETF100E TK100ESPC06E SPC15E SPC25E SPC40E SPC60E SPC90E SPC120E SPC200E老款调速器型号:SPC1000E6W SPC1000E15W SPC1000E25W SPC1000E40W SPC1000E60WSPC1000E90W SPC2000E SPC200E SNT1000E SNT2000E SPC1000ED SPC2000EDSPC2000A SNT2000A AT220 SPC2000AD

60YS06GV11/ 60GK3H’60YS06GV11/ 60GK3.6H’60YS06GV11/ 60GK5H’60YS06GV11/ 60GK6H’60YS06GV11/ 60GK7.5H’60YS06GV11/ 60GK10H’60YS06GV11/ 60GK12.5H’60YS06GV11/ 60GK15H’60YS06GV11/ 60GK15H’60YS06GV11/ 60GK18H’60YS06GV11/ 60GK20H’60YS06GV11/ 60GK25H’60YS06GV11/ 60GK30H’60YS06GV11/ 60GK36H’60YS06GV11/ 60GK75H’60YS06GV11/ 60GK90H’60YS06GV11/ 60GK90H’60YS06GV11/ 60GK100H’60YS06GV11/ 60GK120H’60YS06GV11/ 60GK150H’60YS06GV11/ 60GK180H

60YS06GV22/ 60GK3H’60YS06GV22/ 60GK3.6H’60YS06GV22/ 60GK5H’60YS06GV22/ 60GK6H’60YS06GV22/ 60GK7.5H’60YS06GV22/ 60GK10H60YS06GV22/ 60GK12.5H’60YS06GV22/ 60GK15H’60YS06GV22/ 60GK15H’60YS06GV22/ 60GK18H’60YS06GV22/ 60GK20H’60YS06GV22/ 60GK25H’60YS06GV22/ 60GK30H’60YS06GV22/ 60GK36H’60YS06GV22/ 60GK75H’60YS06GV22/ 60GK90H’60YS06GV22/ 60GK90H’60YS06GV22/ 60GK100H’60YS06GV22/ 60GK120H’60YS06GV22/ 60GK150H’60YS06GV22/ 60GK180HJSCC 精研电机

JSCC电机+中间齿轮箱+减速箱’JSCC标准电机’JSCC定速电机

60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK3H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK3.6H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK5H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK6H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK7.5H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK10H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK12.5H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK15H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK15H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK18H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK20H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK25H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK30H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK36H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK75H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK90H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK90H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK100H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK120H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK150H’60YS06GV11/ 60GM10/ 60GK180H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK3H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK3.6H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK5H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK6H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK7.5H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK10H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK12.5H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK15H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK15H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK18H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK20H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK25H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK30H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK36H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK75H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK90H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK90H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK100H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK120H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK150H’60YS06GV22/ 60GM10/ 60GK180H’

70YS15GV11’70YS15GV22’圆轴’70YS06DV11’70YS06DV22

70YS15GV11/ 70GK3H’70YS15GV11/ 70GK3.6H’70YS15GV11/ 70GK5H’70YS15GV11/ 70GK6H’70YS15GV11/ 70GK7.5H’70YS15GV11’/ 70GK10H’70YS15GV11/ 70GK12.5H’70YS15GV11/ 70GK15H’70YS15GV11/ 70GK18H’70YS15GV11/ 70GK20H’70YS15GV11/ 70GK25H’70YS15GV11/ 70GK30H’70YS15GV11/ 70GK36H’70YS15GV11/ 70GK75H’70YS15GV11/ 70GK90H’70YS15GV11/ 70GK90H’70YS15GV11/ 70GK100H’70YS15GV11/ 70GK120H’70YS15GV11/ 70GK150H’70YS15GV11/ 70GK180H’

70YS15GV22/ 70GK3H’70YS15GV22/ 70GK3.6H’70YS15GV22/ 70GK5H’70YS15GV22/ 70GK6H’70YS15GV22/ 70GK7.5H’70YS15GV22’/ 70GK10H’70YS15GV22/ 70GK12.5H’70YS15GV22/ 70GK15H’70YS15GV22/ 70GK18H’70YS15GV22/ 70GK20H’70YS15GV22/ 70GK25H’70YS15GV22/ 70GK30H’70YS15GV22/ 70GK36H’70YS15GV22/ 70GK75H’70YS15GV22/ 70GK90H’70YS15GV22/ 70GK90H’70YS15GV22/ 70GK100H’70YS15GV22/ 70GK120H’70YS15GV22/ 70GK150H’70YS15GV22/ 70GK180H

70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK3H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK3.6H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK5H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK6H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK7.5H’70YS15GV11’/ 70GM10/ 70GK10H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK12.5H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK15H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK18H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK20H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK25H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK30H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK36H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK75H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK90H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK90H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK100H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK120H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK150H’70YS15GV11/ 70GM10/ 70GK180H’

70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK3H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK3.6H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK5H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK6H’70YS15GV2270GM10/ 70GK7.5H’70YS15GV22’/ 70GM10/ 70GK10H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK12.5H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK15H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK18H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK20H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK25H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK30H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK36H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK75H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK90H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK90H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK100H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK120H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK150H’70YS15GV22/ 70GM10/ 70GK180H’

‘0YS25GV11’80YS25GV22’80YS25GY22’80YS25GY38

’80YS25DV11’80YS25DV22’80YS25DY22’80YS25DY38

110/ 220’25W

80YS25GV11/ 80GK3H’80YS25GV11/ 80GK3.6H’80YS25GV11/ 80GK5H’80YS25GV11/ 80GK6H’80YS25GV11/ 80GK7.5H’80YS25GV11/ 80GK10H’80YS25GV11/ 80GK12.5H’80YS25GV11/ 80GK15H’80YS25GV11/ 80GK18H’80YS25GV11/ 80GK20H’80YS25GV11/ 80GK25H’80YS25GV11/ 80GK30H’80YS25GV11/ 80GK36H’80YS25GV11/ 80GK50H’80YS25GV11/ 80GK60H’80YS25GV11/ 80GK75H’80YS25GV11/ 80GK90H’80YS25GV11/ 100GK3H’80YS25GV11/ 80GK120H’80YS25GV11/ 80GK150H’80YS25GV11/ 80GK180H’

80YS25GV22/ 80GK3H’80YS25GV22/ 80GK3.6H’80YS25GV22/ 80GK5H’80YS25GV22/ 80GK6H’80YS25GV22/ 80GK7.5H’80YS25GV22/ 80GK10H’80YS25GV22/ 80GK12.5H’80YS25GV22/ 80GK15H’80YS25GV22/ 80GK18H’80YS25GV22/ 80GK20H’80YS25GV22/ 80GK25H’80YS25GV22/ 80GK30H’80YS25GV22/ 80GK36H’80YS25GV22/ 80GK50H’80YS25GV22/ 80GK60H’80YS25GV22/ 80GK75H’80YS25GV22/ 80GK90H’80YS25GV22/ 100GK3H’80YS25GV22/ 80GK120H’80YS25GV22/ 80GK150H’80YS25GV22/ 80GK180H’

80YS25GY22/ 80GK3H’80YS25GY22/ 80GK3.6H’80YS25GY22/ 80GK5H’80YS25GY22/ 80GK6H’80YS25GY22/ 80GK7.5H’80YS25GY22/ 80GK10H’80YS25GY22/ 80GK12.5H’80YS25GY22/ 80GK15H’80YS25GY22/ 80GK18H’80YS25GY22/ 80GK20H’80YS25GY22/ 80GK25H’80YS25GY22/ 80GK30H’80YS25GY22/ 80GK36H’80YS25GY22/ 80GK50H’80YS25GY22/ 80GK60H’80YS25GY22/ 80GK75H’80YS25GY22/ 80GK90H’80YS25GY22/ 100GK3H’80YS25GY22/ 80GK120H’80YS25GY22/ 80GK150H’80YS25GY22/ 80GK180H’

80YS25GY38/ 80GK3H’80YS25GY38/ 80GK3.6H’80YS25GY38/ 80GK5H’80YS25GY38/ 80GK6H’80YS25GY38/ 80GK7.5H’80YS25GY38/ 80GK10H’80YS25GY38/ 80GK12.5H’80YS25GY38/ 80GK15H’80YS25GY38/ 80GK18H’80YS25GY38/ 80GK20H’80YS25GY38/ 80GK25H’80YS25GY38/ 80GK30H’80YS25GY38/ 80GK36H’80YS25GY38/ 80GK50H’80YS25GY38/ 80GK60H’80YS25GY38/ 80GK75H’80YS25GY38/ 80GK90H’80YS25GY38/ 100GK3H’80YS25GY38/ 80GK120H’80YS25GY38/ 80GK150H’80YS25GY38/ 80GK180H’

 

80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3.6H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK5H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK6H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK7.5H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK10H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK12.5H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK15H’80YS40GV11/ 80GM10/ 80GK18H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK20H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK25H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK30H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK36H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK50H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK60H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK75H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK90H’80YS25GV11/ 80GM10/ 100GK3H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK120H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK150H’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK180H’

80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3.6H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK5H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK6H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK7.5H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK10H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK12.5H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK15H’80YS40GV22/ 80GM10/ 80GK18H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK20H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK25H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK30H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK36H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK50H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK60H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK75H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK90H’80YS25GV22/ 80GM10/ 100GK3H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK120H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK150H’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK180H’

80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3.6H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK5H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK6H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK7.5H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK10H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK12.5H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK15H’80YS40GY22/ 80GM10/ 80GK18H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK20H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK25H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK30H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK36H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK50H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK60H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK75H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK90H’80YS25GY22/ 80GM10/ 100GK3H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK120H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK150H’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK180H’

80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3.6H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK5H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK6H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK7.5H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK10H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK12.5H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK15H’80YS40GY38/ 80GM10/ 80GK18H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK20H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK25H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK30H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK36H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK50H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK60H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK75H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK90H’80YS25GY38/ 80GM10/ 100GK3H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK120H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK150H’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK180H’

25W’JSCC80YS25GV11/ 80GK3RT’80YS25GV11/ 80GK3.6’RT’80YS25GV11/ 80GK5’RT’80YS25GV11/ 80GK6’RT’80YS25GV11/ 80GK7.5’RT’80YS25GV11/ 80GK10’RT’80YS25GV11/ 80GK12.5’RT’80YS25GV11/ 80GK15’RT’80YS25GV11/ 80GK18’RT’80YS25GV11/ 80GK20’RT’80YS25GV11/ 80GK25’RT’80YS25GV11/ 80GK30’RT’80YS25GV11/ 80GK36’RT’80YS25GV11/ 80GK50’RT’80YS25GV11/ 80GK60’RT’80YS25GV11/ 80GK75’RT’80YS25GV11/ 80GK90’RT’80YS25GV11/ 100GK3’RT’80YS25GV11/ 80GK120’RT’80YS25GV11/ 80GK150’RT’80YS25GV11/ 80GK180’RT

80YS25GV22/ 80GK3RT’80YS25GV22/ 80GK3.6’RT’80YS25GV22/ 80GK5’RT’80YS25GV22/ 80GK6’RT’80YS25GV22/ 80GK7.5’RT’80YS25GV22/ 80GK10’RT’80YS25GV22/ 80GK12.5’RT’80YS25GV22/ 80GK15’RT’80YS25GV22/ 80GK18’RT’80YS25GV22/ 80GK20’RT’80YS25GV22/ 80GK25’RT’80YS25GV22/ 80GK30’RT’80YS25GV22/ 80GK36’RT’80YS25GV22/ 80GK50’RT’80YS25GV22/ 80GK60’RT’80YS25GV22/ 80GK75’RT’80YS25GV22/ 80GK90’RT’80YS25GV22/ 100GK3’RT’80YS25GV22/ 80GK120’RT’80YS25GV22/ 80GK150’RT’80YS25GV22/ 80GK180’RT

80YS25GY22/ 80GK3RT’80YS25GY22/ 80GK3.6’RT’80YS25GY22/ 80GK5’RT’80YS25GY22/ 80GK6’RT’80YS25GY22/ 80GK7.5’RT’80YS25GY22/ 80GK10’RT’80YS25GY22/ 80GK12.5’RT’80YS25GY22/ 80GK15’RT’80YS25GY22/ 80GK18’RT’80YS25GY22/ 80GK20’RT’80YS25GY22/ 80GK25’RT’80YS25GY22/ 80GK30’RT’80YS25GY22/ 80GK36’RT’80YS25GY22/ 80GK50’RT’80YS25GY22/ 80GK60’RT’80YS25GY22/ 80GK75’RT’80YS25GY22/ 80GK90’RT’80YS25GY22/ 100GK3’RT’80YS25GY22/ 80GK120’RT’80YS25GY22/ 80GK150’RT’80YS25GY22/ 80GK180’RT

80YS25GY38/ 80GK3RT’80YS25GY38/ 80GK3.6’RT’80YS25GY38/ 80GK5’RT’80YS25GY38/ 80GK6’RT’80YS25GY38/ 80GK7.5’RT’80YS25GY38/ 80GK10’RT’80YS25GY38/ 80GK12.5’RT’80YS25GY38/ 80GK15’RT’80YS25GY38/ 80GK18’RT’80YS25GY38/ 80GK20’RT’80YS25GY38/ 80GK25’RT’80YS25GY38/ 80GK30’RT’80YS25GY38/ 80GK36’RT’80YS25GY38/ 80GK50’RT’80YS25GY38/ 80GK60’RT’80YS25GY38/ 80GK75’RT’80YS25GY38/ 80GK90’RT’80YS25GY38/ 100GK3’RT’80YS25GY38/ 80GK120’RT’80YS25GY38/ 80GK150’RT’80YS25GY38/ 80GK180’RT

25W’JSCC80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK3.6’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK5’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK6’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK7.5’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK10’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK12.5’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK15’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK18’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK20’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK25’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK30’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK36’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK50’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK60’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK75’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK90’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 100GK3’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK120’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK150’RT’80YS25GV11/ 80GM10/ 80GK180’RT

80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK3.6’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK5’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK6’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK7.5’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK10’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK12.5’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK15’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK18’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK20’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK25’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK30’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK36’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK50’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK60’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK75’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK90’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 100GK3’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK120’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK150’RT’80YS25GV22/ 80GM10/ 80GK180’RT

80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK3.6’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK5’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK6’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK7.5’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK10’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK12.5’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK15’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK18’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK20’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK25’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK30’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK36’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK50’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK60’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK75’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK90’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 100GK3’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK120’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK150’RT’80YS25GY22/ 80GM10/ 80GK180’RT

80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK3.6’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK5’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK6’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK7.5’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK10’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK12.5’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK15’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK18’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK20’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK25’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK30’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK36’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK50’RT’80YS25GY38/ 80GK60’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK75’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK90’RT’80YS25GY38/ 100GK3’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK120’RT’80YS25GY38/ 80GM10/ 80GK150’RT’80YS25GY38/ 80GK180’RT

 

80YS25GV11/ 80GK3RC’80YS25GV11/ 80GK3.6’RC’80YS25GV11/ 80GK5’RC’80YS25GV11/ 80GK6’RC’80YS25GV11/ 80GK7.5’RC’80YS25GV11/ 80GK10’RC’80YS25GV11/ 80GK12.5’RC’80YS25GV11/ 80GK15’RC’80YS25GV11/ 80GK18’RC’80YS25GV11/ 80GK20’RC’80YS25GV11/ 80GK25’RC’80YS25GV11/ 80GK30’RC’80YS25GV11/ 80GK36’RC’80YS25GV11/ 80GK50’RC’80YS25GV11/ 80GK60’RC’80YS25GV11/ 80GK75’RC’80YS25GV11/ 80GK90’RC’80YS25GV11/ 100GK3’RC’80YS25GV11/ 80GK120’RC’80YS25GV11/ 80GK150’RC’80YS25GV11/ 80GK180’RC

80YS25GV22/ 80GK3RC’80YS25GV22/ 80GK3.6’RC’80YS25GV22/ 80GK5’RC’80YS25GV22/ 80GK6’RC’80YS25GV22/ 80GK7.5’RC’80YS25GV22/ 80GK10’RC’80YS25GV22/ 80GK12.5’RC’80YS25GV22/ 80GK15’RC’80YS25GV22/ 80GK18’RC’80YS25GV22/ 80GK20’RC’80YS25GV22/ 80GK25’RC’80YS25GV22/ 80GK30’RC’80YS25GV22/ 80GK36’RC’80YS25GV22/ 80GK50’RC’80YS25GV22/ 80GK60’RC’80YS25GV22/ 80GK75’RC’80YS25GV22/ 80GK90’RC’80YS25GV22/ 100GK3’RC’80YS25GV22/ 80GK120’RC’80YS25GV22/ 80GK150’RC’80YS25GV22/ 80GK180’RC

80YS25GY22/ 80GK3RC’80YS25GY22/ 80GK3.6’RC’80YS25GY22/ 80GK5’RC’80YS25GY22/ 80GK6’RC’80YS25GY22/ 80GK7.5’RC’80YS25GY22/ 80GK10’RC’80YS25GY22/ 80GK12.5’RC’80YS25GY22/ 80GK15’RC’80YS25GY22/ 80GK18’RC’80YS25GY22/ 80GK20’RC’80YS25GY22/ 80GK25’RC’80YS25GY22/ 80GK30’RC’80YS25GY22/ 80GK36’RC’80YS25GY22/ 80GK50’RC’80YS25GY22/ 80GK60’RC’80YS25GY22/ 80GK75’RC’80YS25GY22/ 80GK90’RC’80YS25GY22/ 100GK3’RC’80YS25GY22/ 80GK120’RC’80YS25GY22/ 80GK150’RC’80YS25GY22/ 80GK180’RC

80YS25GY38/ 80GK3RC’80YS25GY38/ 80GK3.6’RC’80YS25GY38/ 80GK5’RC’80YS25GY38/ 80GK6’RC’80YS25GY38/ 80GK7.5’RC’80YS25GY38/ 80GK10’RC’80YS25GY38/ 80GK12.5’RC’80YS25GY38/ 80GK15’RC’80YS25GY38/ 80GK18’RC’80YS25GY38/ 80GK20’RC’80YS25GY38/ 80GK25’RC’80YS25GY38/ 80GK30’RC’80YS25GY38/ 80GK36’RC’80YS25GY38/ 80GK50’RC’80YS25GY38/ 80GK60’RC’80YS25GY38/ 80GK75’RC’80YS25GY38/ 80GK90’RC’80YS25GY38/ 100GK3’RC’80YS25GY38/ 80GK120’RC’80YS25GY38/ 80GK150’RC’80YS25GY38/ 80GK180’RC

40W’JSCC电机(运行电容110V’10UF/ 250V’220’2.5UF/ 450V)

90YS40GV11’90YS40GV22’90YS40GY22’90YS40GY38

90YS40DV11’90YS40DV22’90YS40DY22’90YS40DV38

40W’JSCC90YS40GV11/ 90GK3H’90YS40GV11/ 90GK3.6H’90YS40GV11/ 90GK5H’90YS40GV11/ 90GK6H’90YS40GV11/ 90GK7.5H’90YS40GV11/ 90GK10H’90YS40GV11/ 90GK12.5H’90YS40GV11/ 90GK15H’90YS40GV11/ 90GK18H’90YS40GV11/ 90GK20H’90YS40GV11/ 90GK25H’90YS40GV11/ 90GK30H’90YS40GV11/ 90GK36H’90YS40GV11/ 90GK50H’90YS40GV11/ 90GK60H’90YS40GV11/ 90GK75H’90YS40GV11/ 90GK90H’90YS40GV11/ 90GK100H’90YS40GV11/ 90GK120H’90YS40GV11/ 90GK150H’90YS40GV11/ 90GK180H’

90YS40GV22/ 90GK3H’90YS40GV22/ 90GK3.6H’90YS40GV22/ 90GK5H’90YS40GV22/ 90GK6H’90YS40GV22/ 90GK7.5H’90YS40GV22/ 90GK10H’90YS40GV22/ 90GK12.5H’90YS40GV22/ 90GK15H’90YS40GV22/ 90GK18H’90YS40GV22/ 90GK20H’90YS40GV22/ 90GK25H’90YS40GV22/ 90GK30H’90YS40GV22/ 90GK36H’90YS40GV22/ 90GK50H’90YS40GV22/ 90GK60H’90YS40GV22/ 90GK75H’90YS40GV22/ 90GK90H’90YS40GV22/ 90GK100H’90YS40GV22/ 90GK120H’90YS40GV22/ 90GK150H’90YS40GV22/ 90GK180H’

90YS40GY22/ 90GK3H’90YS40GY22/ 90GK3.6H’90YS40GY22/ 90GK5H’90YS40GY22/ 90GK6H’90YS40GY22/ 90GK7.5H’90YS40GY22/ 90GK10H’90YS40GY22/ 90GK12.5H’90YS40GY22/ 90GK15H’90YS40GY22/ 90GK18H’90YS40GY22/ 90GK20H’90YS40GY22/ 90GK25H’90YS40GY22/ 90GK30H’90YS40GY22/ 90GK36H’90YS40GY22/ 90GK50H’90YS40GY22/ 90GK60H’90YS40GY22/ 90GK75H’90YS40GY22/ 90GK90H’90YS40GY22/ 90GK100H’90YS40GY22/ 90GK120H’90YS40GY22/ 90GK150H’90YS40GY22/ 90GK180H’

90YS40GY38/ 90GK3H’90YS40GY38/ 90GK3.6H’90YS40GY38/ 90GK5H’90YS40GY38/ 90GK6H’90YS40GY38/ 90GK7.5H’90YS40GY38/ 90GK10H’90YS40GY38/ 90GK12.5H’90YS40GY38/ 90GK15H’90YS40GY38/ 90GK18H’90YS40GY38/ 90GK20H’90YS40GY38/ 90GK25H’90YS40GY38/ 90GK30H’90YS40GY38/ 90GK36H’90YS40GY38/ 90GK50H’90YS40GY38/ 90GK60H’90YS40GY38/ 90GK75H’90YS40GY38/ 90GK90H’90YS40GY38/ 90GK100H’90YS40GY38/ 90GK120H’90YS40GY38/ 90GK150H’90YS40GY38/ 90GK180H

40W’JSCC90YS40GV11/ 90GK3RT’90YS40GV11/ 90GK3.6RT’90YS40GV11/ 90GK5RT’90YS40GV11/ 90GK6RT’90YS40GV11/ 90GK7.5RT’90YS40GV11/ 90GK10RT’90YS40GV11/ 90GK12.5RT’90YS40GV11/ 90GK15RT’90YS40GV11/ 90GK18RT’90YS40GV11/ 90GK20RT’90YS40GV11/ 90GK25RT’90YS40GV11/ 90GK30RT’90YS40GV11/ 90GK36RT’90YS40GV11/ 90GK50RT’90YS40GV11/ 90GK60RT’90YS40GV11/ 90GK75RT’90YS40GV11/ 90GK90RT’90YS40GV11/ 90GK100RT’90YS40GV11/ 90GK120RT’90YS40GV11/ 90GK150RT’90YS40GV11/ 90GK180RT’

90YS40GV22/ 90GK3RT’90YS40GV22/ 90GK3.6RT’90YS40GV22/ 90GK5RT’90YS40GV22/ 90GK6RT’90YS40GV22/ 90GK7.5RT’90YS40GV22/ 90GK10RT’90YS40GV22/ 90GK12.5RT’90YS40GV22/ 90GK15RT’90YS40GV22/ 90GK18RT’90YS40GV22/ 90GK20RT’90YS40GV22/ 90GK25RT’90YS40GV22/ 90GK30RT’90YS40GV22/ 90GK36RT’90YS40GV22/ 90GK50RT’90YS40GV22/ 90GK60RT’90YS40GV22/ 90GK75RT’90YS40GV22/ 90GK90RT’90YS40GV22/ 90GK100RT’90YS40GV22/ 90GK120RT’90YS40GV22/ 90GK150RT’90YS40GV22/ 90GK180RT’

90YS40GY22/ 90GK3RT’90YS40GY22/ 90GK3.6RT’90YS40GY22/ 90GK5RT’90YS40GY22/ 90GK6RT’90YS40GY22/ 90GK7.5RT’90YS40GY22/ 90GK10RT’90YS40GY22/ 90GK12.5RT’90YS40GY22/ 90GK15RT’90YS40GY22/ 90GK18RT’90YS40GY22/ 90GK20RT’90YS40GY22/ 90GK25RT’90YS40GY22/ 90GK30RT’90YS40GY22/ 90GK36RT’90YS40GY22/ 90GK50RT’90YS40GY22/ 90GK60RT’90YS40GY22/ 90GK75RT’90YS40GY22/ 90GK90RT’90YS40GY22/ 90GK100RT’90YS40GY22/ 90GK120RT’90YS40GY22/ 90GK150RT’90YS40GY22/ 90GK180RT’

90YS40GY38/ 90GK3RT’90YS40GY38/ 90GK3.6RT’90YS40GY38/ 90GK5RT’90YS40GY38/ 90GK6RT’90YS40GY38/ 90GK7.5RT’90YS40GY38/ 90GK10RT’90YS40GY38/ 90GK12.5RT’90YS40GY38/ 90GK15RT’90YS40GY38/ 90GK18RT’90YS40GY38/ 90GK20RT’90YS40GY38/ 90GK25RT’90YS40GY38/ 90GK30RT’90YS40GY38/ 90GK36RT’90YS40GY38/ 90GK50RT’90YS40GY38/ 90GK60RT’90YS40GY38/ 90GK75RT’90YS40GY38/ 90GK90RT’90YS40GY38/ 90GK100RT’90YS40GY38/ 90GK120RT’90YS40GY38/ 90GK150RT’90YS40GY38/ 90GK180RT

40W’JSCC90YS40GV11/ 90GK3RC’90YS40GV11/ 90GK3.6RC’90YS40GV11/ 90GK5RC’90YS40GV11/ 90GK6RC’90YS40GV11/ 90GK7.5RC’90YS40GV11/ 90GK10RC’90YS40GV11/ 90GK12.5RC’90YS40GV11/ 90GK15RC’90YS40GV11/ 90GK18RC’90YS40GV11/ 90GK20RC’90YS40GV11/ 90GK25RC’90YS40GV11/ 90GK30RC’90YS40GV11/ 90GK36RC’90YS40GV11/ 90GK50RC’90YS40GV11/ 90GK60RC’90YS40GV11/ 90GK75RC’90YS40GV11/ 90GK90RC’90YS40GV11/ 90GK100RC’90YS40GV11/ 90GK120RC’90YS40GV11/ 90GK150RC’90YS40GV11/ 90GK180RC’

90YS40GV22/ 90GK3RC’90YS40GV22/ 90GK3.6RC’90YS40GV22/ 90GK5RC’90YS40GV22/ 90GK6RC’90YS40GV22/ 90GK7.5RC’90YS40GV22/ 90GK10RC’90YS40GV22/ 90GK12.5RC’90YS40GV22/ 90GK15RC’90YS40GV22/ 90GK18RC’90YS40GV22/ 90GK20RC’90YS40GV22/ 90GK25RC’90YS40GV22/ 90GK30RC’90YS40GV22/ 90GK36RC’90YS40GV22/ 90GK50RC’90YS40GV22/ 90GK60RC’90YS40GV22/ 90GK75RC’90YS40GV22/ 90GK90RC’90YS40GV22/ 90GK100RC’90YS40GV22/ 90GK120RC’90YS40GV22/ 90GK150RC’90YS40GV22/ 90GK180RC

90YS40GY22/ 90GK3RC’90YS40GY22/ 90GK3.6RC’90YS40GY22/ 90GK5RC’90YS40GY22/ 90GK6RC’90YS40GY22/ 90GK7.5RC’90YS40GY22/ 90GK10RC’90YS40GY22/ 90GK12.5RC’90YS40GY22/ 90GK15RC’90YS40GY22/ 90GK18RC’90YS40GY22/ 90GK20RC’90YS40GY22/ 90GK25RC’90YS40GY22/ 90GK30RC’90YS40GY22/ 90GK36RC’90YS40GY22/ 90GK50RC’90YS40GY22/ 90GK60RC’90YS40GY22/ 90GK75RC’90YS40GY22/ 90GK90RC’90YS40GY22/ 90GK100RC’90YS40GY22/ 90GK120RC’90YS40GY22/ 90GK150RC’90YS40GY22/ 90GK180RC

90YS40GY38/ 90GK3RC’90YS40GY38/ 90GK3.6RC’90YS40GY38/ 90GK5RC’90YS40GY38/ 90GK6RC’90YS40GY38/ 90GK7.5RC’90YS40GY38/ 90GK10RC’90YS40GY38/ 90GK12.5RC’90YS40GY38/ 90GK15RC’90YS40GY38/ 90GK18RC’90YS40GY38/ 90GK20RC’90YS40GY38/ 90GK25RC’90YS40GY38/ 90GK30RC’90YS40GY38/ 90GK36RC’90YS40GY38/ 90GK50RC’90YS40GY38/ 90GK60RC’90YS40GY38/ 90GK75RC’90YS40GY38/ 90GK90RC’90YS40GY38/ 90GK100RC’90YS40GY38/ 90GK120RC’90YS40GY38/ 90GK150RC’90YS40GY38/ 90GK180RC

40W’JSCC90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3.6H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK5H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK6H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK7.5H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK10H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK12.5H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK15H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK18H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK20H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK25H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK30H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK36H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK50H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK60H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK75H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK90H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK100H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK120H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK150H’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK180H’

90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3.6H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK5H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK6H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK7.5H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK10H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK12.5H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK15H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK18H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK20H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK25H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK30H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK36H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK50H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK60H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK75H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK90H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK100H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK120H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK150H’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK180H’

90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3.6H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK5H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK6H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK7.5H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK10H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK12.5H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK15H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK18H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK20H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK25H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK30H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK36H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK50H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK60H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK75H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK90H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK100H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK120H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK150H’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK180H’

90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3.6H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK5H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK6H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK7.5H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK10H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK12.5H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK15H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK18H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK20H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK25H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK30H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK36H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK50H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK60H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK75H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK90H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK100H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK120H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK150H’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK180H’

 

40W’JSCC90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3.6RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK5RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK6RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK7.5RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK10RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK12.5RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK15RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK18RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK20RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK25RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK30RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK36RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK50RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK60RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK75RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK90RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK100RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK120RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK150RC’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK180RC’

90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3.6RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK5RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK6RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK7.5RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK10RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK12.5RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK15RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK18RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK20RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK25RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK30RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK36RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK50RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK60RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK75RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK90RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK100RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK120RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK150RC’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK180RC

90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3.6RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK5RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK6RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK7.5RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK10RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK12.5RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK15RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK18RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK20RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK25RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK30RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK36RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK50RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK60RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK75RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK90RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK100RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK120RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK150RC’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK180RC

90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3.6RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK5RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK6RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK7.5RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK10RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK12.5RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK15RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK18RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK20RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK25RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK30RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK36RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK50RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK60RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK75RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK90RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK100RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK120RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK150RC’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK180RC

 

40W’JSCC90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK3.6’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK5’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK6’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK7.5’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK10’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK12.5’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK15’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK18’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK20’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK25RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK30’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK36’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK50’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK60’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK75’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK90’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK100’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK120’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK150’RT’90YS40GV11/ 90GM10/ 90GK180’RT

90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK3.6’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK5’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK6’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK7.5’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK10’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK12.5’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK15’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK18’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK20’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK25RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK30’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK36’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK50’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK60’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK75’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK90’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK100’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK120’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK150’RT’90YS40GV22/ 90GM10/ 90GK180’RT

 

90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK3.6’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK5’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK6’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK7.5’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK10’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK12.5’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK15’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK18’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK20’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK25RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK30’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK36’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK50’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK60’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK75’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK90’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK100’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK120’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK150’RT’90YS40GY22/ 90GM10/ 90GK180’RT

 

90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK3.6’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK5’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK6’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK7.5’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK10’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK12.5’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK15’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK18’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK20’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK25RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK30’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK36’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK50’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK60’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK75’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK90’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK100’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK120’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK150’RT’90YS40GY38/ 90GM10/ 90GK180’RT

 

90YS60GV11’90YS60GV22’90YS60GY22’90YS60GY38

90YS60DV11’90YS60DV22’90YS60DY22’90YS60DV38

60W’JSCC标准电机’JSCC定速电机+标准减速箱(1:3-180)

90YS60GV11/ 90GF3H’90YS60GV11/ 90GF3.6H’90YS60GV11/ 90GF5H’90YS60GV11/ 90GF6H’90YS60GV11/ 90GF7.5H’90YS60GV11/ 90GF10H’90YS60GV11/ 90GF12.5H’90YS60GV11/ 90GF15H’90YS60GV11/ 90GF18H’90YS60GV11/ 90GF20H’90YS60GV11/ 90GF25H’90YS60GV11/ 90GF30H’90YS60GV11/ 90GF36H’90YS60GV11/ 90GF50H’90YS60GV11/ 90GF60H’90YS60GV11/ 90GF75H’90YS60GV11/ 90GF90H’90YS60GV11/ 90GF100H’90YS60GV11/ 90GF120H’90YS60GV11/ 90GF150H’90YS60GV11/ 90GF180H’

90YS60GV22/ 90GF3H’90YS60GV22/ 90GF3.6H’90YS60GV22/ 90GF5H’90YS60GV22/ 90GF6H’90YS60GV22/ 90GF7.5H’90YS60GV22/ 90GF10H’90YS60GV22/ 90GF12.5H’90YS60GV22/ 90GF15H’90YS60GV22/ 90GF18H’90YS60GV22/ 90GF20H’90YS60GV22/ 90GF25H’90YS60GV22/ 90GF30H’90YS60GV22/ 90GF36H’90YS60GV22/ 90GF50H’90YS60GV22/ 90GF60H’90YS60GV22/ 90GF75H’90YS60GV22/ 90GF90H’90YS60GV22/ 90GF100H’90YS60GV22/ 90GF120H’90YS60GV22/ 90GF150H’90YS60GV22/ 90GF180H’

90YS60GY22/ 90GF3H’90YS60GY22/ 90GF3.6H’90YS60GY22/ 90GF5H’90YS60GY22/ 90GF6H’90YS60GY22/ 90GF7.5H’90YS60GY22/ 90GF10H’90YS60GY22/ 90GF12.5H’90YS60GY22/ 90GF15H’90YS60GY22/ 90GF18H’90YS60GY22/ 90GF20H’90YS60GY22/ 90GF25H’90YS60GY22/ 90GF30H’90YS60GY22/ 90GF36H’90YS60GY22/ 90GF50H’90YS60GY22/ 90GF60H’90YS60GY22/ 90GF75H’90YS60GY22/ 90GF90H’90YS60GY22/ 90GF100H’90YS60GY22/ 90GF120H’90YS60GY22/ 90GF150H’90YS60GY22/ 90GF180H’

90YS60GY38/ 90GF3H’90YS60GY38/ 90GF3.6H’90YS60GY38/ 90GF5H’90YS60GY38/ 90GF6H’90YS60GY38/ 90GF7.5H’90YS60GY38/ 90GF10H’90YS60GY38/ 90GF12.5H’90YS60GY38/ 90GF15H’90YS60GY38/ 90GF18H’90YS60GY38/ 90GF20H’90YS60GY38/ 90GF25H’90YS60GY38/ 90GF30H’90YS60GY38/ 90GF36H’90YS60GY38/ 90GF50H’90YS60GY38/ 90GF60H’90YS60GY38/ 90GF75H’90YS60GY38/ 90GF90H’90YS60GY38/ 90GF100H’90YS60GY38/ 90GF120H’90YS60GY38/ 90GF150H’90YS60GY38/ 90GF180H

60W’JSCC标准电机’JSCC定速电机+直角中实减速箱

90YS60GV11/ 90GF3RT’90YS60GV11/ 90GF3.6RT’90YS60GV11/ 90GF5RT’90YS60GV11/ 90GF6RT’90YS60GV11/ 90GF7.5RT’90YS60GV11/ 90GF10RT’90YS60GV11/ 90GF12.5RT’90YS60GV11/ 90GF15RT’90YS60GV11/ 90GF18RT’90YS60GV11/ 90GF20RT’90YS60GV11/ 90GF25RT’90YS60GV11/ 90GF30RT’90YS60GV11/ 90GF36RT’90YS60GV11/ 90GF50RT’90YS60GV11/ 90GF60RT’90YS60GV11/ 90GF75RT’90YS60GV11/ 90GF90RT’90YS60GV11/ 90GF100RT’90YS60GV11/ 90GF120RT’90YS60GV11/ 90GF150RT’90YS60GV11/ 90GF180RT’

90YS60GV22/ 90GF3RT’90YS60GV22/ 90GF3.6RT’90YS60GV22/ 90GF5RT’90YS60GV22/ 90GF6RT’90YS60GV22/ 90GF7.5RT’90YS60GV22/ 90GF10RT’90YS60GV22/ 90GF12.5RT’90YS60GV22/ 90GF15RT’90YS60GV22/ 90GF18RT’90YS60GV22/ 90GF20RT’90YS60GV22/ 90GF25RT’90YS60GV22/ 90GF30RT’90YS60GV22/ 90GF36RT’90YS60GV22/ 90GF50RT’90YS60GV22/ 90GF60RT’90YS60GV22/ 90GF75RT’90YS60GV22/ 90GF90RT’90YS60GV22/ 90GF100RT’90YS60GV22/ 90GF120RT’90YS60GV22/ 90GF150RT’90YS60GV22/ 90GF180RT’

90YS60GY22/ 90GF3RT’90YS60GY22/ 90GF3.6RT’90YS60GY22/ 90GF5RT’90YS60GY22/ 90GF6RT’90YS60GY22/ 90GF7.5RT’90YS60GY22/ 90GF10RT’90YS60GY22/ 90GF12.5RT’90YS60GY22/ 90GF15RT’90YS60GY22/ 90GF18RT’90YS60GY22/ 90GF20RT’90YS60GY22/ 90GF25RT’90YS60GY22/ 90GF30RT’90YS60GY22/ 90GF36RT’90YS60GY22/ 90GF50RT’90YS60GY22/ 90GF60RT’90YS60GY22/ 90GF75RT’90YS60GY22/ 90GF90RT’90YS60GY22/ 90GF100RT’90YS60GY22/ 90GF120RT’90YS60GY22/ 90GF150RT’90YS60GY22/ 90GF180RT’

90YS60GY38/ 90GF3RT’90YS60GY38/ 90GF3.6RT’90YS60GY38/ 90GF5RT’90YS60GY38/ 90GF6RT’90YS60GY38/ 90GF7.5RT’90YS60GY38/ 90GF10RT’90YS60GY38/ 90GF12.5RT’90YS60GY38/ 90GF15RT’90YS60GY38/ 90GF18RT’90YS60GY38/ 90GF20RT’90YS60GY38/ 90GF25RT’90YS60GY38/ 90GF30RT’90YS60GY38/ 90GF36RT’90YS60GY38/ 90GF50RT’90YS60GY38/ 90GF60RT’90YS60GY38/ 90GF75RT’90YS60GY38/ 90GF90RT’90YS60GY38/ 90GF100RT’90YS60GY38/ 90GF120RT’90YS60GY38/ 90GF150RT’90YS60GY38/ 90GF180RT

60W’JSCC90YS60GV11/ 90GF3RC’90YS60GV11/ 90GF3.6RC’90YS60GV11/ 90GF5RC’90YS60GV11/ 90GF6RC’90YS60GV11/ 90GF7.5RC’90YS60GV11/ 90GF10RC’90YS60GV11/ 90GF12.5RC’90YS60GV11/ 90GF15RC’90YS60GV11/ 90GF18RC’90YS60GV11/ 90GF20RC’90YS60GV11/ 90GF25RC’90YS60GV11/ 90GF30RC’90YS60GV11/ 90GF36RC’90YS60GV11/ 90GF50RC’90YS60GV11/ 90GF60RC’90YS60GV11/ 90GF75RC’90YS60GV11/ 90GF90RC’90YS60GV11/ 90GF100RC’90YS60GV11/ 90GF120RC’90YS60GV11/ 90GF150RC’90YS60GV11/ 90GF180RC’

90YS60GV22/ 90GF3RC’90YS60GV22/ 90GF3.6RC’90YS60GV22/ 90GF5RC’90YS60GV22/ 90GF6RC’90YS60GV22/ 90GF7.5RC’90YS60GV22/ 90GF10RC’90YS60GV22/ 90GF12.5RC’90YS60GV22/ 90GF15RC’90YS60GV22/ 90GF18RC’90YS60GV22/ 90GF20RC’90YS60GV22/ 90GF25RC’90YS60GV22/ 90GF30RC’90YS60GV22/ 90GF36RC’90YS60GV22/ 90GF50RC’90YS60GV22/ 90GF60RC’90YS60GV22/ 90GF75RC’90YS60GV22/ 90GF90RC’90YS60GV22/ 90GF100RC’90YS60GV22/ 90GF120RC’90YS60GV22/ 90GF150RC’90YS60GV22/ 90GF180RC

100YS200GY22+100GF30RC/ 100YT200GV22+100GF30RC/ 100YS200GY38+100GF60RC

100YS200GV22+100GF75RC/ 90YT120GV22+90GF30RC/ 90YS60GY22+90GM10+90GF25RC

90YB120GV22+90GF75RC/ 90YS90GY22+90GF15RC/ 90YS90GY38+90GF180H/ 80YS25GY38+80GK150RT

80YS25GY22+80GK12.5RT/ 90YS120GY22+90GF15RC/ 80YS25GY38+80GK30RC/ 80YS25GV22+80GK7.5HK

90YS90GY38+90GF75RC/ 100YT200GV22+100GF50RC/ 90YB90GV38+90GF10H/ 90YS120GV22+90GF25H

90YS40GV22+90GK75H/ 90YS60GV22+90GF20RC/ 100YS200GY38+100GF25RT

 

Governor: SPC2000E/ SNT2000E/ SPC1000E/ SPC2000A/ SNT1000E/ SNT2000A

/ AT220/ SPC2000AD/ SPC2000ED/ 6W/ 15W/ 25W/ 40W/ 60W/ 90W/ 120W/ 200W

 

60YS06GV22 60YS06GY22 60YS06GY38 60YS06DV22

60YT06GV22 60YT06GV11 60YT06DV22 60YT06DV11

60YB06GV22 60YB06GY22 60YB06GY38 60YB06DV22

60YF06GV22 60YF06GV11 60YF06DV22 60YF06GV11

 

70YS15GV22 70YS15GY22 70YS15GY38 70YS15DV22

70YT15GV22 70YT15GV11 70YT15DV22 70YT15DV11

70YB15GV22 70YB15GY22 70YB15GY38 70YB15DV22

70YF15GV22 70YF15GV11 70YF15DV22 70YF15GV11

70TP06GV22 70TP06GV11

 

80YS25GV22 80YS25GY22 80YS25GY38 80YS25DV22

80YT25GV22 80YT25GV11 80YT25DV22 80YT25DV11

80YB25GV22 80YB25GY22 80YB25GY38 80YB25DV22

80YF25GV22 80YF25GV11 80YF25DV22 80YF25GV11

80TP010GV22 80TP10GV11

 

90YS40GV22 90YS40GY22 90YS40GY38 90YS40DV22

90YT40GV22 90YT40GV11 90YT40DV22 90YT40DV11

90YB40GV22 90YB40GY22 90YB40GY38 90YB40DV22

90YF40GV22 90YF40GV11 90YF40DV22 90YF40GV11

90TP20GV22 90TP20GV11

 

90YS60GV22 90YS60GY22 90YS60GY38 90YS60DV22

90YT60GV22 90YT60GV11 90YT60DV22 90YT60DV11

90YB60GV22 90YB60GY22 90YB60GY38 90YB60DV22

90YF60GV22 90YF60GV11 90YF60DV22 90YF60GV11

 

90YS90GV22 90YS90GY22 90YS90GY38 90YS90DV22

90YT90GV22 90YT90GV11 90YT90DV22 90YT90DV11

90YB90GV22 90YB90GY22 90YB90GY38 90YB90DV22

90YF90GV22 90YF90GV11 90YF90DV22 90YF90GV11

 

90YS120GV22 90YS120GY22 90YS120GY38 90YS120DV22

90YT120GV22 90YT120GV11 90YT120DV22 90YT120DV11

90YB120GV22 90YB120GY22 90YB120GY38 90YB120DV22

90YF120GV22 90YF120GV11 90YF120DV22 90YF120GV11

 

100YS200GV22 100YS200GY22 100YS200GY38 100YS200DV22

100YT200GV22 100YT200GV11 100YT200DV22 100YT200DV11

100YB200GV22 100YB200GY22 100YB200GY38 100YB200DV22

100YF200GV22 100YF200GV11 100YF200DV22 100YF200GV11

100TP40GV22 100TP40GV11

 

60GK3H 60GK5H 60GK6H 60GK7.5H 60GK10H 60GK12.5H 60GK15H 60GK20H 60GK25H 60GK30H 60GK36H

60GK50H 60GK60H 60GK75H 60GK90H 60GK100H 60GK120H 60GK150H 60GK180H

 

70GK3H 70GK5H 70GK6H 70GK7.5H 70GK10H 70GK12.5H 70GK15H 70GK20H 70GK25H 70GK30H 70GK36H

70GK50H 70GK70H 70GK75H 70GK90H 70GK100H 70GK120H 70GK150H 70GK180H

 

80GK3H 80GK5H 80GK6H 80GK7.5H 80GK10H 80GK12.5H 80GK15H 80GK20H 80GK25H 80GK30H 80GK36H

80GK50H 80GK80H 80GK75H 80GK90H 80GK100H 80GK120H 80GK150H 80GK180H

 

80GK3RC 80GK5RC 80GK6RC 80GK7.5RC 80GK10RC 80GK12.5RC 80GK15RC 80GK20RC 80GK25RC 80GK30RC

80GK36RC 80GK50RC 80GK80RC 80GK75RC 80GK90RC 80GK100RC 80GK120RC 80GK150RC 80GK180RC

 

80GK3RT 80GK5RT 80GK6RT 80GK7.5RT 80GK10RT 80GK12.5RT 80GK15RT 80GK20RT 80GK25RT 80GK30RT

80GK36RT 80GK50RT 80GK80RT 80GK75RT 80GK90RT 80GK100RT 80GK120RT 80GK150RT 80GK180RT

 

90GK(F) 3RC 90GK(F) 5RC 90GK(F) 6RC 90GK(F) 7.5RC 90GK(F) 10RC 90GK(F) 12.5RC 90GK(F) 15RC

90GK(F) 20RC 90GK(F) 25RC 90GK(F) 30RC 90GK(F) 36RC 90GK(F) 50RC 90GK(F) 75RC 90GK(F) 90RC

90GK(F) 100RC 90GK(F) 120RC 90GK(F) 150RC 90GK(F) 180RC

 

90GK(F) 3RT 90GK(F) 5RT 90GK(F) 6RT 90GK(F) 7.5RT 90GK(F) 10RT 90GK(F) 12.5RT 90GK(F) 15RT

90GK(F) 20RT 90GK(F) 25RT 90GK(F) 30RT 90GK(F) 36RT 90GK(F) 50RT 90GK(F) 75RT 90GK(F) 90RT

90GK(F) 100RT 90GK(F) 120RT 90GK(F) 150RT 90GK(F) 180RT

 

100GF3RC 100GF5RC 100GF6RC 100GF7.5RC 100GF10RC 100GF12.5RC 100GF15RC 100GF20RC

100GF25RC 100GF30RC 100GF36RC 100GF50RC 100GF60RC 100GF75RC 100GF100RC 100GF120RC

100GF150RC 100GF180RC

 

100GF3RT 100GF5RT 100GF6RT 100GF7.5RT 100GF10RT 100GF12.5RT 100GF15RT 100GF20RT

100GF25RT 100GF30RT 100GF36RT 100GF50RT 100GF60RT 100GF75RT 100GF100RT 100GF120RT

100GF150RT 100GF180RT

60ys06gv22, 60ys06

60ys06gv22, 60ys06gv

70YS15

6W60YS06GV

60YT06GV2260YS06GV22

90YT90GV22

70YS15GV

60YT06GV22X60YS0GV22

90YT120GV2290GF5HSF6

200W 00YS200GY38

60GK5H, 60GK5H, 60GK5H, 60GK5H 60GK5H, 60GK5H

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “60GK5H”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!