104¦óMotor

Bảng giá motor spg Hàn Quốc năm 2018

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Spgmotor  tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Spgmotor  vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088/zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Rate this post

Bảng giá motor spg Hàn Quốc năm 2018

Bảng giá motor spg Hàn Quốc

Quý khách cần giá chi tiết cho từng model vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi để được phục vụ nhanh nhất:

Hotline: 0974190088/zalo

Email: vuonguoc@gmail.com

Dưới đây chúng tôi liệt kê một số model bán chạy trong mấy năm qua từ năm 2007 đến nay:

Model spg

感應電動機馬達3W系列尺寸60MM:S6I03GA,S6I03GACE,S6I03GC,S6I03GCCE,S6I03GE,S6I03GECE,

感應電動機馬達6W系列尺寸60MM:S6I06GA,S6I06GACE,S6I06GB,S6I06GBCE,S6I06GC,S6I06GCCE,S6I06GD,S6I06GDCE,S6I06GE,S6I06GECE,S6I06GX,S6I06GXCE

感應電動機馬達15W系列尺寸70MM:S7l15GA,S7l15GA(TP),S7l15GACE,S7l15GB,S7l15GB(TP),S7l15GBCE,S7l15GC,S7l15GC(TP),S7l15GCCE,S7l15GD,S7l15GD(TP),S7l15GDCE,S7l15GE,S7l15GECE,S7l15GX,S7l15GXCE,

感應電動機馬達15W系列尺寸80M:S8l15GA,S8l15GA(TP),S8l15GACE,S8l15GB,S8l15GB(TP),S8l15GBCE,S8l15GC,S8l15GC(TP),S8l15GCCE,S8l15GD,S8l15GD(TP),S8l15GDCE,S8l15GE,S8l15GECE,S8l15GX,S8l15GXCE

感應電動機馬達25W系列尺寸80M:S8l25GA,S8l25GA(TP),S8l25GACE,S8l25GB,S8l25GB(TP),S8l25GBCE,S8l25GC,S8l25GC(TP),S8l25GCCE,S8l25GD,S8l25GD(TP),S8l25GDCE,S8l25GE,S8l25GECE,S8l25GX,S8l25GXCE,S8l25GU,S8l25GUCE,S8l25GT,S8l25GTCE,S8l25GS,S8l25GSCE

感應電動機馬達40W系列尺寸90M:S9l40GA( ),S9l40GA( )(TP),S9l40GA( )CE,S9l40GB( ),S9l40GB( )(TP),S9l40GB( )CE,S9l40GC( ),S9l40GC( )(TP),S9l40GC( )CE,S9l40GD( ),S9l40GD( )(TP),S9l40GD( )CE,S9l40GE( ),S9l40GE( )CE,S9l40GX( ),S9l40GX( )CE,S9l40GU( ),S9l40GU( )CE,S9l40GT( ),S9l40GT( )CE,S9l40GS( ),S9l40GS( )CE,S9l40GA,S9l40GC,S9l40GB,S9l40GD,S9l40GA(TP),S9l40GB(TP),S9l40GC(TP),S9l40GD(TP),S9l40GACE,S9l40GBCE,S9l40GE,S9l40GCCE ,S9l40GDCE,S9l40GECE ,S9l40GU ,S9l40GT ,S9l40GUCE ,S9l40GTCE ,S9l40GS ,S9l40GSCE ,S9l40GX ,S9l40GXCE

感應電動機馬達60W系列尺寸90M:S9l60GA( ),S9l60GA( )(TP),S9l60GA( )CE,S9l60GB( ),S9l60GB( )(TP),S9l60GB( )CE,S9l60GC( ),S9l60GC( )(TP),S9l60GC( )CE,S9l60GD( ),S9l60GD( )(TP),S9l60GD( )CE,S9l60GE( ),S9l60GE( )CE,S9l60GX( ),S9l60GX( )CE,S9l60GU( ),S9l60GU( )CE,S9l60GT( ),S9l60GT( )CE,S9l60GS( ),S9l60GS( )CE,S9l60GA,S9l60GC,S9l60GB,S9l60GD,S9l60GA(TP),S9l60GB(TP),S9l60GC(TP),S9l60GD(TP),S9l60GACE,S9l60GBCE,S9l60GE,S9l60GCCE ,S9l60GDCE,S9l60GECE

列:S6I03GA,S6I03GACE,S6I03GC,S6I03GCCE,S6I03GE,S6I03GECE,感应电动机马达6W系列:S6I06GA,S6I06GACE,S6I06GB,S6I06GBCE,S6I06GC,S6I06GCCE,S6I06GD,S6I06GDCE,S6I06GE,S6I06GECE,S6I06GX,S6I06GXCE感应电动机马达15W系列尺寸70MM:S7l15GA,S7l15GA(TP),S7l15GACE,S7l15GB,S7l15GB(TP),S7l15GBCE,S7l15GC,S7l15GC(TP),S7l15GCCE,S7l15GD,S7l15GD(TP),S7l15GDCE,S7l15GE,S7l15GECE,S7l15GX,S7l15GXCE, 感应电动机马达15W系列尺寸80M:S8l15GA,S8l15GA(TP),S8l15GACE,S8l15GB,S8l15GB(TP),S8l15GBCE,S8l15GC,S8l15GC(TP),S8l15GCCE,S8l15GD,S8l15GD(TP),S8l15GDCE,S8l15GE S8l15GECE,S8l15GX,S8l15GXCE感应电动机马达25W系列尺寸80M:S8l25GA,S8l25GA(TP),S8l25GACE,S8l25GB,S8l25GB(TP),S8l25GBCE,S8l25GC,S8l25GC(TP),S8l25GCCE,S8l25GD,S8l25GD(TP),S8l25GDCE,S8l25GE,S8l25GECE,S8l25GX,S8l25GXCE,S8l25GU,S8l25GUCE,S8l25GT,S8l25GTCE,S8l25GS,S8l25GSCE, 感应电动机马达40W系列尺寸90M:S9l40GA( ),S9l40GA( )(TP),S9l40GA( )CE,S9l40GB( ),S9l40GB( )(TP),S9l40GB( )CE,S9l40GC( ),S9l40GC( )(TP),S9l40GC( )CE,S9l40GD( ),S9l40GD( )(TP),S9l40GD( )CE,S9l40GE( ),S9l40GE( )CE,S9l40GX( ),上海弗安电话:13046688380 王小姐S9l40GX( )CE,S9l40GU( ),S9l40GU( )CE,S9l40GT( ),S9l40GT( )CE,S9l40GS( ),S9l40GS( )CE,S9l40GA,S9l40GC,S9l40GB,S9l40GD,S9l40GA(TP),S9l40GB(TP),S9l40GC(TP),S9l40GD(TP),S9l40GACE,S9l40GBCE,S9l40GE,S9l40GCCE ,S9l40GDCE,S9l40GECE ,S9l40GU ,S9l40GT ,S9l40GUCE ,S9l40GTCE ,S9l40GS ,S9l40GSCE ,S9l40GX ,S9l40GXCE , 感应电动机马达60W系列尺寸90M:S9l60GA( ),S9l60GA( )(TP),S9l60GA( )CE,S9l60GB( ),S9l60GB( )(TP),S9l60GB( )CE,S9l60GC( ),S9l60GC( )(TP),S9l60GC( )CE,S9l60GD( ),S9l60GD( )(TP),S9l60GD( )CE,S9l60GE( ),S9l60GE( )CE,S9l60GX( ),S9l60GX( )CE,S9l60GU( ),S9l60GU( )CE,S9l60GT( ),S9l60GT( )CE,S9l60GS( ),S9l60GS( )CE,S9l60GA,S9l60GC,S9l60GB,S9l60GD,S9l60GA(TP),S9l60GB(TP),S9l60GC(TP),S9l60GD(TP),S9l60GACE,S9l60GBCE,S9l60GE,S9l60GCCE ,S9l60GDCE,S9l60GECE 感应电动机马达90W系列尺寸90M:S9l90GA( ),S9l90GA( )(TP),S9l90GA( )CE,S9l90GB( ),S9l90GB( )(TP),S9l90GB( )CE,S9l90GC( ),S9l90GC( )(TP),S9l90GC( )CE,S9l90GD( ),S9l90GD( )(TP),S9l90GD( )CE,S9l90GE( ),S9l90GE( )CE,S9l90GX( ),S9l90GX( )CE,S9l90GU( ),S9l90GU( )CE,S9l90GT( ),S9l90GT( )CE,S9l90GS( ),S9l90GS( )CE,S9l90GA,S9l90GC,S9l90GB,S9l90GD,S9l90GA(TP),S9l90GB(TP),S9l90GC(TP),S9l90GD(TP),S9l90GACE,S9l90GBCE,S9l90GE,S9l90GCCE,S9l90GDCE,S9l90GECE,S9l90GU ,S9l90GT,S9l90GUCE ,S9l90GTCE,S9l90GS ,S9l90GSCE,S9l90GX S9l90GXCE ,S9l60GACE,S9l60GBCE,S9l60GE,S9l60GCCE,S9l60GDCE,S9l60GECE,9l60GU,S9l60GT,S9l60GUCE ,S9l60GTCE,S9l60GS,S9l60GSCE,S9l60GX ,S9l60GXCE ,S9l90GX,S9l90GXCE ,S9l90GS ,S9l90GSCE ,S9l90GUCE, S9l90GTCE ,S9l90GU, S9l90GT , 感应电动机马达120W系列尺寸90M:S9l120GA,S9l120GA(TP),S9l120GACE,S9l120GB,S9l120GB(TP),S9l120GBCE,S9l120GC,S9l120GC(TP),S9l120GCCE,S9l120GD,S9l120GD(TP),S9l120GDCE感应电动机马达150W系列尺寸90M:S9l150GU,S9l150GUCE,S9l150GT,S9l150GTCE感应电动机马达180W系列尺寸90M:S9l180GA,S9l180GA(TP),S9l180GACE,S9l180GB,S9l180GB(TP),S9l180GBCE,S9l180GC,S9l180GC(TP),S9l180GCCE,S9l180GD,S9l180GD(TP),S9l180GDCE感应电动机马达200W系列尺寸90M:S9l200GU,S9l200GUCE,S9l200GT,S9l200GTCE,S9l180GDCE标准直流减速电机,无刷直流风扇电机,电容运转齿轮减速电机,罩极减速电机,标准BLDC减速电机 标准无刷直流减速电机:XBA系列包括高达20?150W的输出功率小的高功率直流无刷电机和高级别框中,键入驱动器和线路XBA-620A-□, XBA-620B-□,XBA-620U-□ ,XBA-804A-□,XBA-804B-□ ,XBA-804U-□ ,XBA-975A-□, XBA-975B-□,XBA-975U-□,XBA-9120A-□, XBA-9120B-□ ,XBA-9120U-□ ,XBA-9150A-□, XBA-9150B-□, XBA-9150U-□ ,齿轮式:XLM620G ,XLM840G ,XLM975G ,XLM9120G ,XLM9150G D型切割类型:XLM620D ,XLM840D ,XLM975D ,XLM9120D ,XLM9150D ,可逆马达:感应电机,可逆电机采用相同的原则,但经过特殊设计,即时反转。可逆马达内部的摩擦制动,以减少溢出时关闭电源,起动转矩大于类似的中小型异步电动机。 最适合需要频繁停止,启动和快速逆转的应用。额定间歇工作,长达30分钟。 可逆马达6W 尺寸60MM:S6R06GA,S6R06GC,S6R06GACE,S6R06GCCE ,S6R06GB,S6R06GD,S6R06GBCE,S6R06GDCE ,S6R06GE,S6R06GECE ,S6R06GX,S6R06GXCE, 可逆马达15W 尺寸70MM:S7R15GA,S7R15GC ,S7R15GB,S7R15GD ,S7R15GA(TP),S7R15GC(TP) S7R15GACE,S7R15GCCE, S7R15GB(TP),S7R15GD(TP),S7R15GBCE,S7R15GDCE ,S7R15GE,S7R15GECE ,S7R15GX,S7R15GXCE可逆马达15W 尺寸80MM:S8R15GA,S8R15GC ,S8R15GB,S8R15GD,S8R15GA(TP),S8R15GC(TP),S8R15GACE,S8R15GCCE, S8R15GB(TP),S8R15GD(TP),S8R15GBCE,S8R15GDCE ,S8R15GE,S8R15GECE ,S8R15GX,S8R15GXCE, 可逆马达25W 尺寸80MM:S8R25GA,S8R25GC ,S8R25GB ,S8R25GD ,S8R25GA(TP),S8R25GC(TP),S8R25GACE,S8R25GCCE ,S8R25GB(TP),S8R25GD(TP),S8R25GBCE,S8R25GDCE ,S8R25GE,S8R25GECE ,S8R25GX,S8R25GXCE可逆马达40W 尺寸90MM:S9R40GA,S9R40GC ,S9R40GB,S9R40GD ,S9R40GA(TP),S9R40GC(TP),S9R40GACE,S9R40GCCE ,S9R40GB(TP),S9R40GD(TP),S9R40GBCE,S9R40GDCE ,S9R40GE,S9R40GECE ,S9R40GX,S9R40GXCE可逆马达90W 尺寸90MM:R90GA,S9R90GC ,S9R90GB,S9R90GD ,S9R90GA(TP),S9R90GC(TP),S9R90GACE,S9R90GCCE, S9R90GB(TP),S9R90GD(TP),S9R90GBCE,S9R90GDCE ,S9R90GE,S9R90GECE ,S9R90GX,S9R90GXCE, 可逆马达60W 尺寸90MM:S9R60GA,S9R60GC ,S9R60GB,S9R60GD ,S9R60GA(TP),S9R60GC(TP),S9R60GACE,S9R60GCCE ,S9R60GB(TP),S9R60GD(TP),S9R60GBCE,S9R60GDCE ,S9R60GE,S9R60GECE ,S9R60GX,S9R60GXCE, 电磁制动马达直接连接到故障安全电磁制动器。制动器的电源被切断时激活。电机立即停止,并认为在位置的负载。电磁制动电机,适合频繁反复的瞬间扭转或控股负荷到位。 电磁制动马达6W,尺寸60MM:S6R06GA-E,S6R06GA-ECE,S6R06GC-E,S6R06GC-ECE ,S6R06GE-E,S6R06GE-ECE ,S6R06GB-E,S6R06GB-ECE,S6R06GD-E,S6R06GD-ECE,S6R06GX-E,6R06GX-ECE, 电磁制动马达15W,尺寸70MM:S7R15GA-E,S7R15GA-E(TP),S7R15GA-ECE,S7R15GB-E,S7R15GB-E(TP),S7R15GB-ECE,S7R15GC-E,S7R15GC-E(TP),S7R15GC-ECE,S7R15GD-E,S7R15GD-E(TP),S7R15GD-ECE,S7R15GE-E,S7R15GE-ECE,S7R15GX-E,S7R15GX-ECE, 电磁制动马达15W,尺寸80MM:S8R15GA-E,S8R15GA-E(TP),S8R15GA-ECE,S8R15GB-E,S8R15GB-E(TP),S8R15GB-ECE,S8R15GC-E,S8R15GC-E(TP),S8R15GC-ECE,S8R15GD-E,S8R15GD-E(TP),S8R15GD-ECE,S8R15GE-E,S8R15GE-ECE,S8R15GX-E,S8R15GX-ECE电磁制动马达25W,尺寸80MM:S8R25GA-E,S8R25GA-E(TP),S8R25GA-ECE,S8R25GB-E,S8R25GB-E(TP),S8R25GB-ECE,S8R25GC-E,S8R25GC-E(TP),S8R25GC-ECE,S8R25GD-E,S8R25GD-E(TP),S8R25GD-ECE,S8R25GE-E,S8R25GE-ECE,S8R25GX-E,S8R25GX-ECE,S8I25GU-E,S8I25GU-ECE,S8I25GT-E,S8I25GT-ECE,S8I25GT-E,S8I25GT-ECE,S8I25GS-E,S8I25GS-ECE, 电磁制动马达40W,尺寸90MM:S9R40GA-E,S9R40GC-E,S9R40GA-ECE,S9R40GC-ECE,S9R40GE-E,S9R40GE-ECE,S9R40GB-E,S9R40GD-E,S9R40GB-ECE,S9R40GD-ECE,S9R40GX-E,S9R40GX-ECE,S9l40GU-E,S9l40GT-E,S9l40GU-ECE, S9l40GT-ECE,S9l40GS-E , S9l40GS-ECE电磁制动马达60W,尺寸90MM:S9R60GA-E,S9R60GC-E,S9R60GA-ECE,S9R60GC-ECE,S9R60GE-E,S9R60GE-ECE,S9R60GB-E,S9R60GD-E,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9l60GU-ECE, S9l60GT-ECE,S9l60GS-E , S9l60GS-ECE电磁制动马达90W,尺寸90MM:S9R90GA-E,S9R90GC-E ,S9R90GA-ECE,S9R90GC-ECE,S9R90GE-E,S9R90GE-ECE,S9R90GB-E,S9R90GD-E,S9R90GB-ECE,S9R90GD-ECE,S9R90GX-E,S9R90GX-ECE,S9l90GU-E,S9l90GT-E ,S9l90GU-ECE , S9l90GT-ECE,S9l90GU-ECE ,S9l90GT-ECE接线盒型电机防尘防潮保护IP54紧凑的设计结构简单,具有优良的保护。 接线盒型电机6W,尺寸60MM:S6l06GA-T,S6l06GC-T,S6l06GE-T ,S6l06GB-T,S6l06GD-T ,S6l06GX-TCE,S6l06GX-T,S6R06GA-T,S6R06GC-T,S6R06GA-TCE,S6R06GD-TCE ,S6R06GB-T,S6R06GD-T,S6R06GB-TCE,S6R06GE-T ,S6R06GC-TCE,S6R06GE-TCE ,S6R06GX-TCE,S6R06GX-T接线盒型电机15W,尺寸70MM:S7I15GA-T,S7I15GB-T,S7I15GC-T,S7I15GD-T,S7I15GX-T,S7I15GX-TCE,S7R15GA-T,S7R15GA-T(TP),S7R15GA-TCE,S7R15GB-T,S7R15GB-T(TP),S7R15GB-TCE,S7R15GC-T,S7R15GC-T(TP),S7R15GC-TCE,S7R15GD-T,S7R15GD-T(TP),S7R15GD-TCE,S7R15GE-T,S7R15GE-TCE,S7R15GX-T,S7R15GX-TCE, 接线盒型电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-T,S8R15GA-T1,S8R15GA-T(TP),S8R15GA-T1(TP),S8R15GA-TCE,S8R15GA-T1CE,S8R15GB-T,S8R15GB-T1,S8R15GB-T(TP),S8R15GB-T1(TP),S8R15GB-TCE,S8R15GB-T1CE,S8R15GC-T,S8R15GC-T1,S8R15GC-T(TP),S8R15GC-T1(TP),S8R15GC-TCE,S8R15GC-T1CE,S8R15GD-T,S8R15GD-T1,S8R15GD-T(TP),S8R15GD-T1(TP),S8R15GD-TCE,S8R15GD-T1CE,S8R15GE-T,S8R15GE-T1,S8R15GE-TCE,S8R15GE-T1CE,S8R15GX-T,S8R15GX-T1,S8R15GX-TCE,S8R15GX-T1CE,S8l15GA-T,S8l15GA-T1,S8l15GC-T,S8l15GC-T1 S8l15GB-T,S8l15GB-T1 ,S8l15GD-T,S8l15GD-T1 ,S8l15GX-T,S8l15GX-T1 ,S8l15GX-TCE,S8l15GX-TICE ,S8R15GA-T,S8R15GD-T,S8R15GB-T,S8R15GD-T1 ,S8R15GC-T,S8R15GA-T1,S8R15GC-T1,S8R15GB-T1 ,S8R15GA-TCE,S8R15GC-TCE,S8R15GE-T,S8R15GA-TICE,S8R15GC-TICE,S8R15GE-T1 S8R15GB-TCE,S8R15GD-TCE,S8R15GE-TCE,S8R15GB-TICE,S8R15GD-TICE,S8R15GE-TICE ,S8R15GX-TCE,S8R15GX-TICE ,S8R15GX-T ,S8R15GX-T1,接线盒型电机25W,尺寸80MM:S8I25GA-T,S8I25GA-T1,S8I25GB-T,S8I25GB-T1,S8I25GC-T,S8I25GC-T1,S8I25GD-T,S8I25GD-T1,S8I25GX-T,S8I25GX-T1,S8I25GX-TCE,S8I25GX-T1CE,S8I25GU-T,S8I25GU-T1,S8I25GU-TCE,S8I25GU-T1CE,S8I25GT-T,S8I25GT-T1,S8I25GT-TCE,S8I25GT-T1CE,S8I25GS-T,S8I25GS-T1,S8I25GS-TCE,S8I25GS-T1CE, 接线盒型电机40W,尺寸90MM:S9I40GA( )-T,S9I40GA( )-T1,S9I40GB( )-T,S9I40GB( )-T1,S9I40GC( )-T,S9I40GC( )-T1,S9I40GD( )-T,S9I40GD( )-T1,S9I40GX( )-T,S9I40GX( )-T1,S9I40GX( )-TCE,S9I40GX( )-T1CE,S9I40GU( )-T,S9I40GU( )-T1,S9I40GU( )-TCE,S9I40GU( )-T1CE,S9I40GT( )-T,S9I40GT( )-T1,S9I40GT( )-TCE,S9I40GT( )-T1CE,S9I40GS( )-T,S9I40GS( )-T1,S9I40GS( )-TCE,S9I40GS( )-T1CE,S9R40GA( )-T,S9R40GA( )-T1,S9R40GA( )-T(TP),S9R40GA( )-T1(TP),S9R40GA( )-TCE,S9R40GA( )-T1CE,S9R40GB( )-T,S9R40GB( )-T1,S9R40GB( )-T(TP),S9R40GB( )-T1(TP),S9R40GB( )-TCE,S9R40GB( )-T1CE,S9R40GC( )-T,S9R40GC( )-T1,S9R40GC( )-T(TP),S9R40GC( )-T1(TP),S9R40GC( )-TCE,S9R40GC( )-T1CE,S9R40GD( )-T,S9R40GD( )-T1,S9R40GD( )-T(TP),S9R40GD( )-T1(TP),S9R40GD( )-TCE,S9R40GD( )-T1CE,S9R40GE( )-T,S9R40GE( )-T1,S9R40GE( )-TCE,S9R40GE( )-T1CE,S9R40GX( )-T,S9R40GX( )-T1,S9R40GX( )-TCE,S9R40GX( )-T1CE,接线盒型电机60W,尺寸90MM:S9I60GA( )-T,S9I60GA( )-T1,S9I60GB( )-T,S9I60GB( )-T1,S9I60GC( )-T,S9I60GC( )-T1,S9I60GD( )-T,S9I60GD( )-T1,S9I60GX( )-T,S9I60GX( )-T1,S9I60GX( )-TCE,S9I60GX( )-T1CE,S9I60GU( )-T,S9I60GU( )-T1,S9I60GU( )-TCE,S9I60GU( )-T1CE,S9I60GT( )-T,S9I60GT( )-T1,S9I60GT( )-TCE,S9I60GT( )-T1CE,S9I60GS( )-T,S9I60GS( )-T1,S9I60GS( )-TCE,S9I60GS( )-T1CE,S9R60GA( )-T,S9R60GA( )-T1,S9R60GA( )-T(TP),S9R60GA( )-T1(TP),S9R60GA( )-TCE,S9R60GA( )-T1CE,S9R60GB( )-T,S9R60GB( )-T1,S9R60GB( )-T(TP),S9R60GB( )-T1(TP),S9R60GB( )-TCE,S9R60GB( )-T1CE,S9R60GC( )-T,S9R60GC( )-T1,S9R60GC( )-T(TP),S9R60GC( )-T1(TP),S9R60GC( )-TCE,S9R60GC( )-T1CE,S9R60GD( )-T,S9R60GD( )-T1,S9R60GD( )-T(TP),S9R60GD( )-T1(TP),S9R60GD( )-TCE,S9R60GD( )-T1CE,S9R60GE( )-T,S9R60GE( )-T1,S9R60GE( )-TCE,S9R60GE( )-T1CE,S9R60GX( )-T,S9R60GX( )-T1,S9R60GX( )-TCE,S9R60GX( )-T1CE,接线盒型电机90W,尺寸90MM:S9I90GA( )-T,S9I90GA( )-T1,S9I90GB( )-T,S9I90GB( )-T1,S9I90GC( )-T,S9I90GC( )-T1,S9I90GD( )-T,S9I90GD( )-T1,S9I90GX( )-T,S9I90GX( )-T1,S9I90GX( )-TCE,S9I90GX( )-T1CE,S9I90GU( )-T,S9I90GU( )-T1,S9I90GU( )-TCE,S9I90GU( )-T1CE,S9I90GT( )-T,S9I90GT( )-T1,S9I90GT( )-TCE,S9I90GT( )-T1CE,S9I90GS( )-T,S9I90GS( )-T1,S9I90GS( )-TCE,S9I90GS( )-T1CE,S9R90GA( )-T,S9R90GA( )-T1,S9R90GA( )-T(TP),S9R90GA( )-T1(TP),S9R90GA( )-TCE,S9R90GA( )-T1CE,S9R90GB( )-T,S9R90GB( )-T1,S9R90GB( )-T(TP),S9R90GB( )-T1(TP),S9R90GB( )-TCE,S9R90GB( )-T1CE,S9R90GC( )-T,S9R90GC( )-T1,S9R90GC( )-T(TP),S9R90GC( )-T1(TP),S9R90GC( )-TCE,S9R90GC( )-T1CE,S9R90GD( )-T,S9R90GD( )-T1,S9R90GD( )-T(TP),S9R90GD( )-T1(TP),S9R90GD( )-TCE,S9R90GD( )-T1CE,S9R90GE( )-T,S9R90GE( )-T1,S9R90GE( )-TCE,S9R90GE( )-T1CE,S9R90GX( )-T,S9R90GX( )-T1,S9R90GX( )-TCE,S9R90GX( )-T1CE,接线盒型电机90W,尺寸90MM:S9I150GU-T,S9I150GU-T1,S9I150GU-TCE,S9I150GU-TICE,S9I150GT-T,S9I150GT-T1,S9I150GT-TCE,S9I150GT-TICE,S9I150GS-T,S9I150GS-T1,S9I150GS-TCE,S9I150GS-TICE,速度控制器及控制电机通过使用它的速度控制器,调速范围广 控制(50HZ:90?1400rpm,60Hz的:90?1700rpm)。 速度可以很容易控制的速度控制器。 根据速度控制器的类型,它可以结合 各种用途,如速度控制电机, 制动,缓慢运行,缓慢停止,等:SUA□IA-V12 ,SUA□IB-V12 ,SUA□IC-V12 ,SUA□ID-V12 ,SUA□IX-V1 ,SUD□IA-V12,SUD□IB-V12 ,SUD□IC-V12 ,SUD□ID-V12, SUD??IX-V12 ,6W60MM:S6I06GA-V12,S6I06GA-V12CE,S6I06GB-V12,S6I06GB-V12CE,S6I06GC-V12,S6I06GC-V12CE,S6I06GD-V12,S6I06GD-V12CE,S6I06GX-V12,S6I06GX-V12CE, 15W,尺寸70MM:S7I15GA-V12,S7I15GA-V12(TP),S7I15GA-V12CE,S7I15GB-V12,S7I15GB-V12(TP),S7I15GB-V12CE,S7I15GC-V12,S7I15GC-V12(TP),S7I15GC-V12CE,S7I15GD-V12,S7I15GD-V12(TP),S7I15GD-V12CE,S7I15GX-V12,S7I15GX-V12CE, 15W,尺寸80MM:S8I15GA-V12,S8I15GA-V12(TP),S8I15GA-V12CE,S8I15GB-V12,S8I15GB-V12(TP),S8I15GB-V12CE,S8I15GC-V12,S8I15GC-V12(TP),S8I15GC-V12CE,S8I15GD-V12,S8I15GD-V12(TP),S8I15GD-V12CE,S8I15GX-V12,S8I15GX-V12CE, 25W,尺寸80MM:S8I25GA-V12,S8I25GA-V12(TP),S8I25GA-V12CE,S8I25GB-V12,S8I25GB-V12(TP),S8I25GB-V12CE,S8I25GC-V12,S8I25GC-V12(TP),S8I25GC-V12CE,S8I25GD-V12,S8I25GD-V12(TP),S8I25GD-V12CE,S8I25GX-V12,S8I25GX-V12CE, 40W,尺寸90MM:S9I40GA( )-V12,S9I40GA( )-V12(TP),S9I40GA( )-V12CE,S9I40GB( )-V12,S9I40GB( )-V12(TP),S9I40GB( )-V12CE,S9I40GC( )-V12,S9I40GC( )-V12(TP),S9I40GC( )-V12CE,S9I40GD( )-V12,S9I40GD( )-V12(TP),S9I40GD( )-V12CE,S9I40GX( )-V12,S9I40GX( )-V12CE, 60W,尺寸90MM:S9I60GA( )-V12,S9I60GA( )-V12(TP),S9I60GA( )-V12CE,S9I60GB( )-V12,S9I60GB( )-V12(TP),S9I60GB( )-V12CE,S9I60GC( )-V12,S9I60GC( )-V12(TP),S9I60GC( )-V12CE,S9I60GD( )-V12,S9I60GD( )-V12(TP),S9I60GD( )-V12CE,S9I60GX( )-V12,S9I60GX( )-V12CE, 180W,尺寸90MM:S9I180GB( )-V12,S9I180GB( )-V12(TP),S9I180GB( )-V12CE,90W,尺寸90MM:S9I90GA( )-V12,S9I90GA( )-V12(TP),S9I90GA( )-V12CE,S9I90GB( )-V12,S9I90GB( )-V12(TP),S9I90GB( )-V12CE,S9I90GC( )-V12,S9I90GC( )-V12(TP),S9I90GC( )-V12CE,S9I90GD( )-V12,S9I90GD( )-V12(TP),S9I90GD( )-V12CE,S9I90GX( )-V12,S9I90GX( )-V12CE,插座类型速度控制器:SRA01 SRA02,SRB01 ,SRB02 ,SRC01 ,SRC02 ,SRD01 SRD02,SRX01 ,SRX02 ,SRA01CE, SRA02CE ,SRB01CE,SRB02CE ,SRC01CE, SRC02CE ,SRD01CE ,SRD02CE ,SRX01CE, SRX02CE ,SSA01-SRSS ,SSA02-SRSS ,SSB01-SRSS, SSB02-SRSS, SSC01-SRSS, SSC02-SRSS ,SSD01-SRSS ,SSD02-SRSS, SSX01-SRSS, SSX02-SRSS ,SSA03-RSS ,SSB03-RSS,SSC03-RSS,SSD03-RSS,SSX03-RSS ,插座类型调速电机:S6I06GA-S12,S6I06GA-S12CE,S6I06GB-S12,S6I06GB-S12CE,S6I06GC-S12,S6I06GC-S12CE,S6I06GD-S12,S6I06GD-S12CE,S6I06GX-S12,S6I06GX-S12CE,S6I06GA-S24,S6I06GA-S24CE,S6I06GB-S24,S6I06GB-S24CE,S6I06GC-S24,S6I06GC-S24CE,S6I06GD-S24,S6I06GD-S24CE,S6I06GX-S24,S6I06GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7I15GA-S12,S7I15GA-S12(TP),S7I15GA-S12CE,S7I15GB-S12,S7I15GB-S12(TP),S7I15GB-S12CE,S7I15GC-S12,S7I15GC-S12(TP),S7I15GC-S12CE,S7I15GD-S12,S7I15GD-S12(TP),S7I15GD-S12CE,S7I15GX-S12,S7I15GX-S12CE,S7I15GA-S24,S7I15GA-S24(TP),S7I15GA-S24CE,S7I15GB-S24,S7I15GB-S24(TP),S7I15GB-S24CE,S7I15GC-S24,S7I15GC-S24(TP),S7I15GC-S24CE,S7I15GD-S24,S7I15GD-S24(TP),S7I15GD-S24CE,S7I15GX-S24,S7I15GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8I15GA-S12,S8I15GA-S12(TP),S8I15GA-S12CE,S8I15GB-S12,S8I15GB-S12(TP),S8I15GB-S12CE,S8I15GC-S12,S8I15GC-S12(TP),S8I15GC-S12CE,S8I15GD-S12,S8I15GD-S12(TP),S8I15GD-S12CE,S8I15GX-S12,S8I15GX-S12CE,S8I15GA-S24,S8I15GA-S24(TP),S8I15GA-S24CE,S8I15GB-S24,S8I15GB-S24(TP),S8I15GB-S24CE,S8I15GC-S24,S8I15GC-S24(TP),S8I15GC-S24CE,S8I15GD-S24,S8I15GD-S24(TP),S8I15GD-S24CE,S8I15GX-S24,S8I15GX-S24CE,插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8I25GA-S12,S8I25GA-S12(TP),S8I25GA-S12CE,S8I25GB-S12,S8I25GB-S12(TP),S8I25GB-S12CE,S8I25GC-S12,S8I25GC-S12(TP),S8I25GC-S12CE,S8I25GD-S12,S8I25GD-S12(TP),S8I25GD-S12CE,S8I25GX-S12,S8I25GX-S12CE,S8I25GA-S24,S8I25GA-S24(TP),S8I25GA-S24CE,S8I25GB-S24,S8I25GB-S24(TP),S8I25GB-S24CE,S8I25GC-S24,S8I25GC-S24(TP),S8I25GC-S24CE,S8I25GD-S24,S8I25GD-S24(TP),S8I25GD-S24CE,S8I25GX-S24,S8I25GX-S24CE,插座类型调速电机40W,尺寸90MM:,S9I40GA( )-S12,S9I40GA( )-S12(TP),S9I40GA( )-S12CE,S9I40GB( )-S12,S9I40GB( )-S12(TP),S9I40GB( )-S12CE,S9I40GC( )-S12,S9I40GC( )-S12(TP),S9I40GC( )-S12CE,S9I40GD( )-S12,S9I40GD( )-S12(TP),S9I40GD( )-S12CE,S9I40GX( )-S12,S9I40GX( )-S12CE,S9I40GA( )-S24,S9I40GA( )-S24(TP),S9I40GA( )-S24CE,S9I40GB( )-S24,S9I40GB( )-S24(TP),S9I40GB( )-S24CE,S9I40GC( )-S24,S9I40GC( )-S24(TP),S9I40GC( )-S24CE,S9I40GD( )-S24,S9I40GD( )-S24(TP),S9I40GD( )-S24CE,S9I40GX( )-S24,S9I40GX( )-S24CE,插座类型调速电机60W,尺寸90MM:S9I60GA( )-S12,S9I60GA( )-S12(TP),S9I60GA( )-S12CE,S9I60GB( )-S12,S9I60GB( )-S12(TP),S9I60GB( )-S12CE,S9I60GC( )-S12,S9I60GC( )-S12(TP),S9I60GC( )-S12CE,S9I60GD( )-S12,S9I60GD( )-S12(TP),S9I60GD( )-S12CE,S9I60GX( )-S12,S9I60GX( )-S12CE,S9I60GA( )-S24,S9I60GA( )-S24(TP),S9I60GA( )-S24CE,S9I60GB( )-S24,S9I60GB( )-S24(TP),S9I60GB( )-S24CE,S9I60GC( )-S24,S9I60GC( )-S24(TP),S9I60GC( )-S24CE,S9I60GD( )-S24,S9I60GD( )-S24(TP),S9I60GD( )-S24CE,S9I60GX( )-S24,S9I60GX( )-S24CE,插座类型调速电机90W,尺寸90MM:S9I90GA( )-S12,S9I90GA( )-S12(TP),S9I90GA( )-S12CE,S9I90GB( )-S12,S9I90GB( )-S12(TP),S9I90GB( )-S12CE,S9I90GC( )-S12,S9I90GC( )-S12(TP),S9I90GC( )-S12CE,S9I90GD( )-S12,S9I90GD( )-S12(TP),S9I90GD( )-S12CE,S9I90GX( )-S12,S9I90GX( )-S12CE,S9I90GA( )-S24,S9I90GA( )-S24(TP),S9I90GA( )-S24CE,S9I90GB( )-S24,S9I90GB( )-S24(TP),S9I90GB( )-S24CE,S9I90GC( )-S24,S9I90GC( )-S24(TP),S9I90GC( )-S24CE,S9I90GD( )-S24,S9I90GD( )-S24(TP),S9I90GD( )-S24CE,S9I90GX( )-S24,S9I90GX( )-S24CE,插座类型调速电机6W,尺寸60MM:S6R06GA-S12,S6R06GA-S12CE,S6R06GB-S12,S6R06GB-S12CE,S6R06GC-S12,S6R06GC-S12CE,S6R06GD-S12,S6R06GD-S12CE,S6R06GX-S12,S6R06GX-S12CE,S6R06GA-S24,S6R06GA-S24CE,S6R06GB-S24,S6R06GB-S24CE,S6R06GC-S24,S6R06GC-S24CE,S6R06GD-S24,S6R06GD-S24CE,S6R06GX-S24,S6R06GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7R15GA-S12,S7R15GA-S12(TP),S7R15GA-S12CE,S7R15GB-S12,S7R15GB-S12(TP),S7R15GB-S12CE,S7R15GC-S12,S7R15GC-S12(TP),S7R15GC-S12CE,S7R15GD-S12,S7R15GD-S12(TP),S7R15GD-S12CE,S7R15GX-S12,S7R15GX-S12CE,S7R15GA-S24,S7R15GA-S24(TP),S7R15GA-S24CE,S7R15GB-S24,S7R15GB-S24(TP),S7R15GB-S24CE,S7R15GC-S24,S7R15GC-S24(TP),S7R15GC-S24CE,S7R15GD-S24,S7R15GD-S24(TP),S7R15GD-S24CE,S7R15GX-S24,S7R15GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-S12,S8R15GA-S12(TP),S8R15GA-S12CE,S8R15GB-S12,S8R15GB-S12(TP),S8R15GB-S12CE,S8R15GC-S12,S8R15GC-S12(TP),S8R15GC-S12CE,S8R15GD-S12,S8R15GD-S12(TP),S8R15GD-S12CE,S8R15GX-S12,S8R15GX-S12CE,S8R15GA-S24,S8R15GA-S24(TP),S8R15GA-S24CE,S8R15GB-S24,S8R15GB-S24(TP),S8R15GB-S24CE,S8R15GC-S24,S8R15GC-S24(TP),S8R15GC-S24CE,S8R15GD-S24,S8R15GD-S24(TP),S8R15GD-S24CE,S8R15GX-S24,S8R15GX-S24CE,插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8R25GA-S12,S8R25GA-S12(TP),S8R25GA-S12CE,S8R25GB-S12,S8R25GB-S12(TP),S8R25GB-S12CE,S8R25GC-S12,S8R25GC-S12(TP),S8R25GC-S12CE,S8R25GD-S12,S8R25GD-S12(TP),S8R25GD-S12CE,S8R25GX-S12,S8R25GX-S12CE,S8R25GA-S24,S8R25GA-S24(TP),S8R25GA-S24CE,S8R25GB-S24,S8R25GB-S24(TP),S8R25GB-S24CE,S8R25GC-S24,S8R25GC-S24(TP),S8R25GC-S24CE,S8R25GD-S24,S8R25GD-S24(TP),S8R25GD-S24CE,S8R25GX-S24,S8R25GX-S24CE,插座类型调速电机40W,尺寸80MM:S9R40GA( )-S12,S9R40GA( )-S12(TP),S9R40GA( )-S12CE,S9R40GB( )-S12,S9R40GB( )-S12(TP),S9R40GB( )-S12CE,S9R40GC( )-S12,S9R40GC( )-S12(TP),S9R40GC( )-S12CE,S9R40GD( )-S12,S9R40GD( )-S12(TP),S9R40GD( )-S12CE,S9R40GX( )-S12,S9R40GX( )-S12CE,S9R40GA( )-S24,S9R40GA( )-S24(TP),S9R40GA( )-S24CE,S9R40GB( )-S24,S9R40GB( )-S24(TP),S9R40GB( )-S24CE,S9R40GC( )-S24,S9R40GC( )-S24(TP),S9R40GC( )-S24CE,S9R40GD( )-S24,S9R40GD( )-S24(TP),S9R40GD( )-S24CE,S9R40GX( )-S24,S9R40GX( )-S24CE,插座类型调速电机6W,尺寸60MM::S6R06GA-ES12,S6R06GA-ES12CE,S6R06GB-ES12,S6R06GB-ES12CE,S6R06GC-ES12,S6R06GC-ES12CE,S6R06GD-ES12,S6R06GD-ES12CE,S6R06GX-ES12,S6R06GX-ES12CE,S6R06GA-ES24,S6R06GA-ES24CE,S6R06GB-ES24,S6R06GB-ES24CE,S6R06GC-ES24,S6R06GC-ES24CE,S6R06GD-ES24,S6R06GD-ES24CE,S6R06GX-ES24,S6R06GX-ES24CE,插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7R15GA-ES12,S7R15GA-ES12(TP),S7R15GA-ES12CE,S7R15GB-ES12,S7R15GB-ES12(TP),S7R15GB-ES12CE,S7R15GC-ES12,S7R15GC-ES12(TP),S7R15GC-ES12CE,S7R15GD-ES12,S7R15GD-ES12(TP),S7R15GD-ES12CE,S7R15GX-ES12,S7R15GX-ES12CE,S7R15GA-ES24,S7R15GA-ES24(TP),S7R15GA-ES24CE,S7R15GB-ES24,S7R15GB-ES24(TP),S7R15GB-ES24CE,S7R15GC-ES24,S7R15GC-ES24(TP),S7R15GC-ES24CE,S7R15GD-ES24,S7R15GD-ES24(TP),S7R15GD-ES24CE,S7R15GX-ES24,S7R15GX-ES24CE,插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-ES12,S8R15GA-ES12(TP),S8R15GA-ES12CE,S8R15GB-ES12,S8R15GB-ES12(TP),S8R15GB-ES12CE,S8R15GC-ES12,S8R15GC-ES12(TP),S8R15GC-ES12CE,S8R15GD-ES12,S8R15GD-ES12(TP),S8R15GD-ES12CE,S8R15GX-ES12,S8R15GX-ES12CE,S8R15GA-ES24,S8R15GA-ES24(TP),S8R15GA-ES24CE,S8R15GB-ES24,S8R15GB-ES24(TP),S8R15GB-ES24CE,S8R15GC-ES24,S8R15GC-ES24(TP),S8R15GC-ES24CE,S8R15GD-ES24,S8R15GD-ES24(TP),S8R15GD-ES24CE,S8R15GX-ES24,S8R15GX-ES24CE,插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8R25GA-ES12,S8R25GA-ES12(TP),S8R25GA-ES12CE,S8R25GB-ES12,S8R25GB-ES12(TP),S8R25GB-ES12CE,S8R25GC-ES12,S8R25GC-ES12(TP),S8R25GC-ES12CE,S8R25GD-ES12,S8R25GD-ES12(TP),S8R25GD-ES12CE,S8R25GX-ES12,S8R25GX-ES12CE,S8R25GA-ES24,S8R25GA-ES24(TP),S8R25GA-ES24CE,S8R25GB-ES24,S8R25GB-ES24(TP),S8R25GB-ES24CE,S8R25GC-ES24,S8R25GC-ES24(TP),S8R25GC-ES24CE,S8R25GD-ES24,S8R25GD-ES24(TP),S8R25GD-ES24CE,S8R25GX-ES24,S8R25GX-ES24CE,插座类型调速电机40W,尺寸90MM:S9R40GA( )-ES12,S9R40GA( )-ES12(TP),S9R40GA( )-ES12CE,S9R40GB( )-ES12,S9R40GB( )-ES12(TP),S9R40GB( )-ES12CE,S9R40GC( )-ES12,S9R40GC( )-ES12(TP),S9R40GC( )-ES12CE,S9R40GD( )-ES12,S9R40GD( )-ES12(TP),S9R40GD( )-ES12CE,S9R40GX( )-ES12,S9R40GX( )-ES12CE,S9R40GA( )-ES24,S9R40GA( )-ES24(TP),S9R40GA( )-ES24CE,S9R40GB( )-ES24,S9R40GB( )-ES24(TP),S9R40GB( )-ES24CE,S9R40GC( )-ES24,S9R40GC( )-ES24(TP),S9R40GC( )-ES24CE,S9R40GD( )-ES24,S9R40GD( )-ES24(TP),S9R40GD( )-ES24CE,S9R40GX( )-ES24,S9R40GX( )-ES24CE,插座类型调速电机90W,尺寸90MM:S9R90GA( )-ES12,S9R90GA( )-ES12(TP),S9R90GA( )-ES12CE,S9R90GB( )-ES12,S9R90GB( )-ES12(TP),S9R90GB( )-ES12CE,S9R90GC( )-ES12,S9R90GC( )-ES12(TP),S9R90GC( )-ES12CE,S9R90GD( )-ES12,S9R90GD( )-ES12(TP),S9R90GD( )-ES12CE,S9R90GX( )-ES12,S9R90GX( )-ES12CE, SBA-IR,SBC-IR,SBB-IR,SBD-IR,SBX-IR,SBU-I,SBT-I,SBS-ICE,SBA-NCR, SBB-NCR, SBC-NCR ,SBD-NCR ,SBX-NCR, 突波吸收器:SK1202-25,SK1202-50,SVR10KH,SVR20KH,SR05H10,SR10H10,SR50H10,SR30H20,SR50H20,SR30H50 ,SPL-6A,SPL-7A,SPL-8A,SPL-9A,SPL-9SA,SPL-9SB S10I200□A-T,S10I200□B-T,S10I200□T-T直角齿轮头:SC8HA□,SC9HB□,SC9HC□,SC8KA□,SC9KB□,SC9KC□,SC8KA□,SC8HA□,SC9KB□,SC9HB□,SC9KC□,SC9HC□,SC8KA□,SC8HA□,(25W),SC9KA□,SC9HA□,(40W),SC9KA□,SC9HA□,(60W),SC9KA□,SC9HA□,(90W),SC8KA□,SC8HA□,(25W),SC9KA□,SC9HA□,(40W),SC9KA□,SC9HA□,(60W),SC9KA□,SC9HA□,(90W),SC9HA,SC9HB,SC9HC,工业电机:PAL22-5-25-MA040,PAL28-30-100-MA040,PAL32-100-200-MA040,PAL28-5-25-MA075,PAL32-30-100-MA075,PAL40-100-200-MA075,PAL18-5-25-MA020,PAL28-100-200-MA020,PAL22-30-100-MA020 MODEL Accessory Bolts (Flat W,S, Spring W,S, hexagonal nut X 4) GEAR HEAD GEAR MOTOR L (mm) ?(mm) BOLT XTG65K~XTG620K XBA620()-5K~XBA620()-20K 34 50 M4 P0.7 XTG630K~ XTG6100K XBA620()-30K~XBA620()-100K 38 55 XTG6200K XBA620()-200K 43 60 XTG85K~XTG820K XBA840()-5K~XBA840()-20K 41 65 M6 P1.0 XTG830K~XTG8100K XBA840()-30K~XBA840()-100K 46 70 XTG8200K XBA840()-200K 51 75 XTG95K~XTG920K XBA975()-5K~XBA975()-20K 45 75 M8 P1.25 XBA9120()-5K~XBA9120()-20K XBA9150()-5K~XBA9150()-20K XTG930K~XTG9100K XBA975()-30K~XBA975()-100K 58 90 XBA9120()-30K~XBA9120()-100K XBA9150()-30K~XBA9150()-100K TG9200K XBA975()-200K 64 95 XBA9120()-200K

电机;S8R25GX 220V

减速器:S8KA10B

感应电动机马达3W系列:S6I03GA,S6I03GACE,S6I03GC,S6I03GCCE,S6I03GE,S6I03GECE,

感应电动机马达6W系列:S6I06GA,S6I06GACE,S6I06GB,S6I06GBCE,S6I06GC,S6I06GCCE,S6I06GD,S6I06GDCE,S6I06GE,S6I06GECE,S6I06GX,S6I06GXCE

感应电动机马达15W系列尺寸70MM:S7l15GA,S7l15GA(TP),S7l15GACE,S7l15GB,S7l15GB(TP),S7l15GBCE,S7l15GC,S7l15GC(TP),S7l15GCCE,S7l15GD,S7l15GD(TP),S7l15GDCE,S7l15GE,S7l15GECE,S7l15GX,S7l15GXCE,

感应电动机马达15W系列尺寸80M:S8l15GA,S8l15GA(TP),S8l15GACE,S8l15GB,S8l15GB(TP),S8l15GBCE,S8l15GC,S8l15GC(TP),S8l15GCCE,S8l15GD,S8l15GD(TP),S8l15GDCE,S8l15GE

S8l15GECE,S8l15GX,S8l15GXCE

感应电动机马达25W系列尺寸80M:S8l25GA,S8l25GA(TP),S8l25GACE,S8l25GB,S8l25GB(TP),S8l25GBCE,S8l25GC,S8l25GC(TP),S8l25GCCE,S8l25GD,S8l25GD(TP),S8l25GDCE,S8l25GE,S8l25GECE,S8l25GX,S8l25GXCE,S8l25GU,S8l25GUCE,S8l25GT,S8l25GTCE,S8l25GS,S8l25GSCE,

感应电动机马达40W系列尺寸90M:S9l40GA(  ),S9l40GA(  )(TP),S9l40GA(  )CE,S9l40GB(  ),S9l40GB(  )(TP),S9l40GB(  )CE,S9l40GC(  ),S9l40GC(  )(TP),S9l40GC(  )CE,S9l40GD(  ),S9l40GD(  )(TP),S9l40GD(  )CE,S9l40GE(  ),S9l40GE(  )CE,S9l40GX(  ),S9l40GX(  )CE,S9l40GU(  ),S9l40GU(  )CE,S9l40GT(  ),S9l40GT(  )CE,S9l40GS(  ),S9l40GS(  )CE,

S9l40GA,S9l40GC,S9l40GB,S9l40GD,S9l40GA(TP),S9l40GB(TP),S9l40GC(TP),S9l40GD(TP),S9l40GACE,S9l40GBCE,S9l40GE,S9l40GCCE ,S9l40GDCE,S9l40GECE ,S9l40GU ,S9l40GT ,S9l40GUCE ,S9l40GTCE ,S9l40GS ,S9l40GSCE ,S9l40GX ,S9l40GXCE ,

感应电动机马达60W系列尺寸90M:S9l60GA(  ),S9l60GA(  )(TP),S9l60GA(  )CE,S9l60GB(  ),S9l60GB(  )(TP),S9l60GB(  )CE,S9l60GC(  ),S9l60GC(  )(TP),S9l60GC(  )CE,S9l60GD(  ),S9l60GD(  )(TP),S9l60GD(  )CE,S9l60GE(  ),S9l60GE(  )CE,S9l60GX(  ),S9l60GX(  )CE,S9l60GU(  ),S9l60GU(  )CE,S9l60GT(  ),S9l60GT(  )CE,S9l60GS(  ),S9l60GS(  )CE,

S9l60GA,S9l60GC,S9l60GB,S9l60GD,S9l60GA(TP),S9l60GB(TP),S9l60GC(TP),S9l60GD(TP),S9l60GACE,S9l60GBCE,S9l60GE,S9l60GCCE ,S9l60GDCE,S9l60GECE

感应电动机马达90W系列尺寸90M:S9l90GA(  ),S9l90GA(  )(TP),S9l90GA(  )CE,S9l90GB(  ),S9l90GB(  )(TP),S9l90GB(  )CE,S9l90GC(  ),S9l90GC(  )(TP),S9l90GC(  )CE,S9l90GD(  ),S9l90GD(  )(TP),S9l90GD(  )CE,S9l90GE(  ),S9l90GE(  )CE,S9l90GX(  ),S9l90GX(  )CE,S9l90GU(  ),S9l90GU(  )CE,S9l90GT(  ),S9l90GT(  )CE,S9l90GS(  ),S9l90GS(  )CE,

S9l90GA,S9l90GC,S9l90GB,S9l90GD,S9l90GA(TP),S9l90GB(TP),S9l90GC(TP),S9l90GD(TP),

S9l90GACE,S9l90GBCE,S9l90GE,S9l90GCCE,S9l90GDCE,S9l90GECE,S9l90GU ,S9l90GT,S9l90GUCE ,S9l90GTCE,S9l90GS ,S9l90GSCE,S9l90GX S9l90GXCE ,S9l60GACE,S9l60GBCE,S9l60GE,S9l60GCCE,S9l60GDCE,S9l60GECE,9l60GU,S9l60GT,S9l60GUCE ,S9l60GTCE,S9l60GS,S9l60GSCE,S9l60GX ,S9l60GXCE ,S9l90GX,S9l90GXCE ,S9l90GS ,S9l90GSCE ,S9l90GUCE, S9l90GTCE ,S9l90GU, S9l90GT ,

感应电动机马达120W系列尺寸90M:S9l120GA,S9l120GA(TP),S9l120GACE,S9l120GB,S9l120GB(TP),S9l120GBCE,S9l120GC,S9l120GC(TP),S9l120GCCE,S9l120GD,S9l120GD(TP),S9l120GDCE

感应电动机马达150W系列尺寸90M:S9l150GU,S9l150GUCE,S9l150GT,S9l150GTCE

感应电动机马达180W系列尺寸90M:S9l180GA,S9l180GA(TP),S9l180GACE,S9l180GB,S9l180GB(TP),S9l180GBCE,S9l180GC,S9l180GC(TP),S9l180GCCE,S9l180GD,S9l180GD(TP),S9l180GDCE

感应电动机马达200W系列尺寸90M:S9l200GU,S9l200GUCE,S9l200GT,S9l200GTCE,S9l180GDCE

标准直流减速电机,无刷直流风扇电机,电容运转齿轮减速电机,罩极减速电机,标准BLDC减速电机

标准无刷直流减速电机:XBA系列包括高达20?150W的输出功率小的高功率直流无刷电机和高级别框中,键入驱动器和线路XBA-620A-□, XBA-620B-□,XBA-620U-□ ,XBA-804A-□,XBA-804B-□ ,XBA-804U-□ ,XBA-975A-□, XBA-975B-□,XBA-975U-□,XBA-9120A-□, XBA-9120B-□ ,XBA-9120U-□ ,XBA-9150A-□, XBA-9150B-□, XBA-9150U-□ ,齿轮式:XLM620G ,XLM840G ,XLM975G ,XLM9120G ,XLM9150G D型切割类型:XLM620D ,XLM840D ,XLM975D ,XLM9120D ,XLM9150D ,

可逆马达:感应电机,可逆电机采用相同的原则,但经过特殊设计,即时反转。可逆马达内部的摩擦制动,以减少溢出时关闭电源,起动转矩大于类似的中小型异步电动机。 最适合需要频繁停止,启动和快速逆转的应用。额定间歇工作,长达30分钟。

可逆马达6W 尺寸60MM:S6R06GA,S6R06GC,S6R06GACE,S6R06GCCE ,S6R06GB,S6R06GD,S6R06GBCE,S6R06GDCE ,S6R06GE,S6R06GECE ,S6R06GX,S6R06GXCE,

可逆马达15W 尺寸70MM:S7R15GA,S7R15GC ,S7R15GB,S7R15GD ,S7R15GA(TP),S7R15GC(TP)

S7R15GACE,S7R15GCCE, S7R15GB(TP),S7R15GD(TP),S7R15GBCE,S7R15GDCE ,S7R15GE,S7R15GECE ,S7R15GX,S7R15GXCE

可逆马达15W 尺寸80MM:S8R15GA,S8R15GC ,S8R15GB,S8R15GD,S8R15GA(TP),S8R15GC(TP),S8R15GACE,S8R15GCCE, S8R15GB(TP),S8R15GD(TP),S8R15GBCE,S8R15GDCE ,S8R15GE,S8R15GECE ,S8R15GX,S8R15GXCE,

可逆马达25W 尺寸80MM:S8R25GA,S8R25GC ,S8R25GB ,S8R25GD ,S8R25GA(TP),S8R25GC(TP),S8R25GACE,S8R25GCCE ,S8R25GB(TP),S8R25GD(TP),S8R25GBCE,S8R25GDCE ,S8R25GE,S8R25GECE ,S8R25GX,S8R25GXCE

可逆马达40W 尺寸90MM:S9R40GA,S9R40GC ,S9R40GB,S9R40GD ,S9R40GA(TP),S9R40GC(TP),

S9R40GACE,S9R40GCCE ,S9R40GB(TP),S9R40GD(TP),S9R40GBCE,S9R40GDCE ,S9R40GE,S9R40GECE ,S9R40GX,S9R40GXCE

可逆马达90W 尺寸90MM:R90GA,S9R90GC ,S9R90GB,S9R90GD ,S9R90GA(TP),S9R90GC(TP),S9R90GACE,S9R90GCCE, S9R90GB(TP),S9R90GD(TP),S9R90GBCE,S9R90GDCE ,S9R90GE,S9R90GECE ,S9R90GX,S9R90GXCE,

可逆马达60W 尺寸90MM:S9R60GA,S9R60GC ,S9R60GB,S9R60GD ,S9R60GA(TP),S9R60GC(TP),S9R60GACE,S9R60GCCE ,S9R60GB(TP),S9R60GD(TP),S9R60GBCE,S9R60GDCE ,S9R60GE,S9R60GECE ,S9R60GX,S9R60GXCE,

电磁制动马达直接连接到故障安全电磁制动器。制动器的电源被切断时激活。电机立即停止,并认为在位置的负载。电磁制动电机,适合频繁反复的瞬间扭转或控股负荷到位。

电磁制动马达6W,尺寸60MM:S6R06GA-E,S6R06GA-ECE,S6R06GC-E,S6R06GC-ECE ,S6R06GE-E,S6R06GE-ECE ,S6R06GB-E,S6R06GB-ECE,S6R06GD-E,S6R06GD-ECE,S6R06GX-E,6R06GX-ECE,

电磁制动马达15W,尺寸70MM:S7R15GA-E,S7R15GA-E(TP),S7R15GA-ECE,S7R15GB-E,S7R15GB-E(TP),S7R15GB-ECE,S7R15GC-E,S7R15GC-E(TP),S7R15GC-ECE,S7R15GD-E,S7R15GD-E(TP),S7R15GD-ECE,S7R15GE-E,S7R15GE-ECE,S7R15GX-E,S7R15GX-ECE,

电磁制动马达15W,尺寸80MM:S8R15GA-E,S8R15GA-E(TP),S8R15GA-ECE,S8R15GB-E,S8R15GB-E(TP),S8R15GB-ECE,S8R15GC-E,S8R15GC-E(TP),S8R15GC-ECE,S8R15GD-E,S8R15GD-E(TP),S8R15GD-ECE,S8R15GE-E,S8R15GE-ECE,S8R15GX-E,S8R15GX-ECE

电磁制动马达25W,尺寸80MM:S8R25GA-E,S8R25GA-E(TP),S8R25GA-ECE,S8R25GB-E,S8R25GB-E(TP),S8R25GB-ECE,S8R25GC-E,S8R25GC-E(TP),S8R25GC-ECE,S8R25GD-E,S8R25GD-E(TP),S8R25GD-ECE,S8R25GE-E,S8R25GE-ECE,S8R25GX-E,S8R25GX-ECE,S8I25GU-E,S8I25GU-ECE,S8I25GT-E,S8I25GT-ECE,S8I25GT-E,S8I25GT-ECE,S8I25GS-E,S8I25GS-ECE,

电磁制动马达40W,尺寸90MM:S9R40GA-E,S9R40GC-E,S9R40GA-ECE,S9R40GC-ECE,S9R40GE-E,S9R40GE-ECE,S9R40GB-E,S9R40GD-E,S9R40GB-ECE,S9R40GD-ECE,S9R40GX-E,S9R40GX-ECE,S9l40GU-E,S9l40GT-E,S9l40GU-ECE,  S9l40GT-ECE,S9l40GS-E , S9l40GS-ECE

电磁制动马达60W,尺寸90MM:S9R60GA-E,S9R60GC-E,S9R60GA-ECE,S9R60GC-ECE,S9R60GE-E,S9R60GE-ECE,S9R60GB-E,S9R60GD-E,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9l60GU-ECE,  S9l60GT-ECE,S9l60GS-E , S9l60GS-ECE

电磁制动马达90W,尺寸90MM:S9R90GA-E,S9R90GC-E  ,S9R90GA-ECE,S9R90GC-ECE,S9R90GE-E

,S9R90GE-ECE,S9R90GB-E,S9R90GD-E,S9R90GB-ECE,S9R90GD-ECE,S9R90GX-E,S9R90GX-ECE,S9l90GU-E,S9l90GT-E ,S9l90GU-ECE , S9l90GT-ECE,S9l90GU-ECE  ,S9l90GT-ECE

接线盒型电机防尘防潮保护IP54紧凑的设计结构简单,具有优良的保护。

接线盒型电机6W,尺寸60MM:S6l06GA-T,S6l06GC-T,S6l06GE-T ,S6l06GB-T,S6l06GD-T ,S6l06GX-TCE,S6l06GX-T,S6R06GA-T,S6R06GC-T,S6R06GA-TCE,S6R06GD-TCE ,S6R06GB-T,

S6R06GD-T,S6R06GB-TCE,S6R06GE-T ,S6R06GC-TCE,S6R06GE-TCE ,S6R06GX-TCE,S6R06GX-T

接线盒型电机15W,尺寸70MM:S7I15GA-T,S7I15GB-T,S7I15GC-T,S7I15GD-T,S7I15GX-T,S7I15GX-TCE,S7R15GA-T,S7R15GA-T(TP),S7R15GA-TCE,S7R15GB-T,S7R15GB-T(TP),S7R15GB-TCE,S7R15GC-T,S7R15GC-T(TP),S7R15GC-TCE,S7R15GD-T,S7R15GD-T(TP),S7R15GD-TCE,S7R15GE-T,S7R15GE-TCE,S7R15GX-T,S7R15GX-TCE,

接线盒型电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-T,S8R15GA-T1,S8R15GA-T(TP),S8R15GA-T1(TP),S8R15GA-TCE,S8R15GA-T1CE,S8R15GB-T,S8R15GB-T1,S8R15GB-T(TP),S8R15GB-T1(TP),S8R15GB-TCE,S8R15GB-T1CE,S8R15GC-T,S8R15GC-T1,S8R15GC-T(TP),S8R15GC-T1(TP),S8R15GC-TCE,S8R15GC-T1CE,S8R15GD-T,S8R15GD-T1,S8R15GD-T(TP),S8R15GD-T1(TP),S8R15GD-TCE,S8R15GD-T1CE,S8R15GE-T,S8R15GE-T1,S8R15GE-TCE,S8R15GE-T1CE,S8R15GX-T,S8R15GX-T1,S8R15GX-TCE,S8R15GX-T1CE,S8l15GA-T,S8l15GA-T1,S8l15GC-T,S8l15GC-T1 S8l15GB-T,S8l15GB-T1 ,S8l15GD-T,S8l15GD-T1 ,S8l15GX-T,S8l15GX-T1 ,S8l15GX-TCE,S8l15GX-TICE ,S8R15GA-T,S8R15GD-T,S8R15GB-T,S8R15GD-T1 ,S8R15GC-T,S8R15GA-T1,S8R15GC-T1,S8R15GB-T1 ,S8R15GA-TCE,S8R15GC-TCE,S8R15GE-T,S8R15GA-TICE,S8R15GC-TICE,S8R15GE-T1 S8R15GB-TCE,S8R15GD-TCE,S8R15GE-TCE,S8R15GB-TICE,S8R15GD-TICE,S8R15GE-TICE ,S8R15GX-TCE,S8R15GX-TICE ,S8R15GX-T ,S8R15GX-T1,

接线盒型电机25W,尺寸80MM:S8I25GA-T,S8I25GA-T1,S8I25GB-T,S8I25GB-T1,S8I25GC-T,S8I25GC-T1,S8I25GD-T,S8I25GD-T1,S8I25GX-T,S8I25GX-T1,S8I25GX-TCE,S8I25GX-T1CE,S8I25GU-T,S8I25GU-T1,S8I25GU-TCE,S8I25GU-T1CE,S8I25GT-T,S8I25GT-T1,S8I25GT-TCE,S8I25GT-T1CE,S8I25GS-T,S8I25GS-T1,S8I25GS-TCE,S8I25GS-T1CE,

接线盒型电机40W,尺寸90MM:S9I40GA(  )-T,S9I40GA(  )-T1,S9I40GB(  )-T,S9I40GB(  )-T1,S9I40GC(  )-T,S9I40GC(  )-T1,S9I40GD(  )-T,S9I40GD(  )-T1,S9I40GX(  )-T,S9I40GX(  )-T1,S9I40GX(  )-TCE,S9I40GX(  )-T1CE,S9I40GU(  )-T,S9I40GU(  )-T1,S9I40GU(  )-TCE,S9I40GU(  )-T1CE,S9I40GT(  )-T,S9I40GT(  )-T1,S9I40GT(  )-TCE,S9I40GT(  )-T1CE,S9I40GS(  )-T,S9I40GS(  )-T1,S9I40GS(  )-TCE,S9I40GS(  )-T1CE,S9R40GA(  )-T,S9R40GA(  )-T1,S9R40GA(  )-T(TP),S9R40GA(  )-T1(TP),S9R40GA(  )-TCE,S9R40GA(  )-T1CE,S9R40GB(  )-T,S9R40GB(  )-T1,S9R40GB(  )-T(TP),S9R40GB(  )-T1(TP),S9R40GB(  )-TCE,S9R40GB(  )-T1CE,S9R40GC(  )-T,S9R40GC(  )-T1,S9R40GC(  )-T(TP),S9R40GC(  )-T1(TP),S9R40GC(  )-TCE,S9R40GC(  )-T1CE,S9R40GD(  )-T,S9R40GD(  )-T1,S9R40GD(  )-T(TP),S9R40GD(  )-T1(TP),S9R40GD(  )-TCE,S9R40GD(  )-T1CE,S9R40GE(  )-T,S9R40GE(  )-T1,S9R40GE(  )-TCE,S9R40GE(  )-T1CE,S9R40GX(  )-T,S9R40GX(  )-T1,S9R40GX(  )-TCE,S9R40GX(  )-T1CE,

接线盒型电机60W,尺寸90MM:S9I60GA(  )-T,S9I60GA(  )-T1,S9I60GB(  )-T,S9I60GB(  )-T1,S9I60GC(  )-T,S9I60GC(  )-T1,S9I60GD(  )-T,S9I60GD(  )-T1,S9I60GX(  )-T,S9I60GX(  )-T1,S9I60GX(  )-TCE,S9I60GX(  )-T1CE,S9I60GU(  )-T,S9I60GU(  )-T1,S9I60GU(  )-TCE,S9I60GU(  )-T1CE,S9I60GT(  )-T,S9I60GT(  )-T1,S9I60GT(  )-TCE,S9I60GT(  )-T1CE,S9I60GS(  )-T,S9I60GS(  )-T1,S9I60GS(  )-TCE,S9I60GS(  )-T1CE,S9R60GA(  )-T,S9R60GA(  )-T1,S9R60GA(  )-T(TP),S9R60GA(  )-T1(TP),S9R60GA(  )-TCE,S9R60GA(  )-T1CE,S9R60GB(  )-T,S9R60GB(  )-T1,S9R60GB(  )-T(TP),S9R60GB(  )-T1(TP),S9R60GB(  )-TCE,S9R60GB(  )-T1CE,S9R60GC(  )-T,S9R60GC(  )-T1,S9R60GC(  )-T(TP),S9R60GC(  )-T1(TP),S9R60GC(  )-TCE,S9R60GC(  )-T1CE,S9R60GD(  )-T,S9R60GD(  )-T1,S9R60GD(  )-T(TP),S9R60GD(  )-T1(TP),S9R60GD(  )-TCE,S9R60GD(  )-T1CE,S9R60GE(  )-T,S9R60GE(  )-T1,S9R60GE(  )-TCE,S9R60GE(  )-T1CE,S9R60GX(  )-T,S9R60GX(  )-T1,S9R60GX(  )-TCE,S9R60GX(  )-T1CE,

接线盒型电机90W,尺寸90MM:S9I90GA(  )-T,S9I90GA(  )-T1,S9I90GB(  )-T,S9I90GB(  )-T1,S9I90GC(  )-T,S9I90GC(  )-T1,S9I90GD(  )-T,S9I90GD(  )-T1,S9I90GX(  )-T,S9I90GX(  )-T1,S9I90GX(  )-TCE,S9I90GX(  )-T1CE,S9I90GU(  )-T,S9I90GU(  )-T1,S9I90GU(  )-TCE,S9I90GU(  )-T1CE,S9I90GT(  )-T,S9I90GT(  )-T1,S9I90GT(  )-TCE,S9I90GT(  )-T1CE,S9I90GS(  )-T,S9I90GS(  )-T1,S9I90GS(  )-TCE,S9I90GS(  )-T1CE,S9R90GA(  )-T,S9R90GA(  )-T1,S9R90GA(  )-T(TP),S9R90GA(  )-T1(TP),S9R90GA(  )-TCE,S9R90GA(  )-T1CE,S9R90GB(  )-T,S9R90GB(  )-T1,S9R90GB(  )-T(TP),S9R90GB(  )-T1(TP),S9R90GB(  )-TCE,S9R90GB(  )-T1CE,S9R90GC(  )-T,S9R90GC(  )-T1,S9R90GC(  )-T(TP),S9R90GC(  )-T1(TP),S9R90GC(  )-TCE,S9R90GC(  )-T1CE,S9R90GD(  )-T,S9R90GD(  )-T1,S9R90GD(  )-T(TP),S9R90GD(  )-T1(TP),S9R90GD(  )-TCE,S9R90GD(  )-T1CE,S9R90GE(  )-T,S9R90GE(  )-T1,S9R90GE(  )-TCE,S9R90GE(  )-T1CE,S9R90GX(  )-T,S9R90GX(  )-T1,S9R90GX(  )-TCE,S9R90GX(  )-T1CE,

接线盒型电机90W,尺寸90MM:S9I150GU-T,S9I150GU-T1,S9I150GU-TCE,S9I150GU-TICE,S9I150GT-T,S9I150GT-T1,S9I150GT-TCE,S9I150GT-TICE,S9I150GS-T,S9I150GS-T1,S9I150GS-TCE,S9I150GS-TICE,

速度控制器及控制电机通过使用它的速度控制器,调速范围广 控制(50HZ:90?1400rpm,60Hz的:90?1700rpm)。 速度可以很容易控制的速度控制器。 根据速度控制器的类型,它可以结合

各种用途,如速度控制电机, 制动,缓慢运行,缓慢停止,等:SUA□IA-V12 ,SUA□IB-V12 ,SUA□IC-V12 ,SUA□ID-V12 ,SUA□IX-V1 ,SUD□IA-V12,SUD□IB-V12 ,SUD□IC-V12 ,SUD□ID-V12, SUD??IX-V12 ,6W60MM:S6I06GA-V12,S6I06GA-V12CE,S6I06GB-V12,S6I06GB-V12CE,S6I06GC-V12,S6I06GC-V12CE,S6I06GD-V12,S6I06GD-V12CE,S6I06GX-V12,S6I06GX-V12CE,

15W,尺寸70MM:S7I15GA-V12,S7I15GA-V12(TP),S7I15GA-V12CE,S7I15GB-V12,S7I15GB-V12(TP),S7I15GB-V12CE,S7I15GC-V12,S7I15GC-V12(TP),S7I15GC-V12CE,S7I15GD-V12,S7I15GD-V12(TP),S7I15GD-V12CE,S7I15GX-V12,S7I15GX-V12CE,

15W,尺寸80MM:S8I15GA-V12,S8I15GA-V12(TP),S8I15GA-V12CE,S8I15GB-V12,S8I15GB-V12(TP),S8I15GB-V12CE,S8I15GC-V12,S8I15GC-V12(TP),S8I15GC-V12CE,S8I15GD-V12,S8I15GD-V12(TP),S8I15GD-V12CE,S8I15GX-V12,S8I15GX-V12CE,

25W,尺寸80MM:S8I25GA-V12,S8I25GA-V12(TP),S8I25GA-V12CE,S8I25GB-V12,S8I25GB-V12(TP),S8I25GB-V12CE,S8I25GC-V12,S8I25GC-V12(TP),S8I25GC-V12CE,S8I25GD-V12,S8I25GD-V12(TP),S8I25GD-V12CE,S8I25GX-V12,S8I25GX-V12CE,

40W,尺寸90MM:S9I40GA(  )-V12,S9I40GA(  )-V12(TP),S9I40GA(  )-V12CE,S9I40GB(  )-V12,S9I40GB(  )-V12(TP),S9I40GB(  )-V12CE,S9I40GC(  )-V12,S9I40GC(  )-V12(TP),S9I40GC(  )-V12CE,S9I40GD(  )-V12,S9I40GD(  )-V12(TP),S9I40GD(  )-V12CE,S9I40GX(  )-V12,S9I40GX(  )-V12CE,

60W,尺寸90MM:S9I60GA(  )-V12,S9I60GA(  )-V12(TP),S9I60GA(  )-V12CE,S9I60GB(  )-V12,S9I60GB(  )-V12(TP),S9I60GB(  )-V12CE,S9I60GC(  )-V12,S9I60GC(  )-V12(TP),S9I60GC(  )-V12CE,S9I60GD(  )-V12,S9I60GD(  )-V12(TP),S9I60GD(  )-V12CE,S9I60GX(  )-V12,S9I60GX(  )-V12CE,

180W,尺寸90MM:S9I180GB(  )-V12,S9I180GB(  )-V12(TP),S9I180GB(  )-V12CE,

90W,尺寸90MM:S9I90GA(  )-V12,S9I90GA(  )-V12(TP),S9I90GA(  )-V12CE,S9I90GB(  )-V12,S9I90GB(  )-V12(TP),S9I90GB(  )-V12CE,S9I90GC(  )-V12,S9I90GC(  )-V12(TP),S9I90GC(  )-V12CE,S9I90GD(  )-V12,S9I90GD(  )-V12(TP),S9I90GD(  )-V12CE,S9I90GX(  )-V12,S9I90GX(  )-V12CE,

插座类型速度控制器:SRA01 SRA02,SRB01 ,SRB02 ,SRC01 ,SRC02 ,SRD01 SRD02,SRX01 ,SRX02 ,SRA01CE, SRA02CE ,SRB01CE,SRB02CE ,SRC01CE, SRC02CE ,SRD01CE ,SRD02CE ,SRX01CE, SRX02CE ,SSA01-SRSS ,SSA02-SRSS ,SSB01-SRSS, SSB02-SRSS, SSC01-SRSS, SSC02-SRSS ,SSD01-SRSS ,SSD02-SRSS, SSX01-SRSS, SSX02-SRSS ,SSA03-RSS ,SSB03-RSS,SSC03-RSS,SSD03-RSS,SSX03-RSS ,

插座类型调速电机:S6I06GA-S12,S6I06GA-S12CE,S6I06GB-S12,S6I06GB-S12CE,S6I06GC-S12,S6I06GC-S12CE,S6I06GD-S12,S6I06GD-S12CE,S6I06GX-S12,S6I06GX-S12CE,S6I06GA-S24,S6I06GA-S24CE,S6I06GB-S24,S6I06GB-S24CE,S6I06GC-S24,S6I06GC-S24CE,S6I06GD-S24,S6I06GD-S24CE,S6I06GX-S24,S6I06GX-S24CE,

插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7I15GA-S12,S7I15GA-S12(TP),S7I15GA-S12CE,S7I15GB-S12,S7I15GB-S12(TP),S7I15GB-S12CE,S7I15GC-S12,S7I15GC-S12(TP),S7I15GC-S12CE,S7I15GD-S12,S7I15GD-S12(TP),S7I15GD-S12CE,S7I15GX-S12,S7I15GX-S12CE,S7I15GA-S24,S7I15GA-S24(TP),S7I15GA-S24CE,S7I15GB-S24,S7I15GB-S24(TP),S7I15GB-S24CE,S7I15GC-S24,S7I15GC-S24(TP),S7I15GC-S24CE,S7I15GD-S24,S7I15GD-S24(TP),S7I15GD-S24CE,S7I15GX-S24,S7I15GX-S24CE,

插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8I15GA-S12,S8I15GA-S12(TP),S8I15GA-S12CE,S8I15GB-S12,S8I15GB-S12(TP),S8I15GB-S12CE,S8I15GC-S12,S8I15GC-S12(TP),S8I15GC-S12CE,S8I15GD-S12,S8I15GD-S12(TP),S8I15GD-S12CE,S8I15GX-S12,S8I15GX-S12CE,S8I15GA-S24,S8I15GA-S24(TP),S8I15GA-S24CE,S8I15GB-S24,S8I15GB-S24(TP),S8I15GB-S24CE,S8I15GC-S24,S8I15GC-S24(TP),S8I15GC-S24CE,S8I15GD-S24,S8I15GD-S24(TP),S8I15GD-S24CE,S8I15GX-S24,S8I15GX-S24CE,

插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8I25GA-S12,S8I25GA-S12(TP),S8I25GA-S12CE,S8I25GB-S12,S8I25GB-S12(TP),S8I25GB-S12CE,S8I25GC-S12,S8I25GC-S12(TP),S8I25GC-S12CE,S8I25GD-S12,S8I25GD-S12(TP),S8I25GD-S12CE,S8I25GX-S12,S8I25GX-S12CE,S8I25GA-S24,S8I25GA-S24(TP),S8I25GA-S24CE,S8I25GB-S24,S8I25GB-S24(TP),S8I25GB-S24CE,S8I25GC-S24,S8I25GC-S24(TP),S8I25GC-S24CE,S8I25GD-S24,S8I25GD-S24(TP),S8I25GD-S24CE,S8I25GX-S24,S8I25GX-S24CE,

插座类型调速电机40W,尺寸90MM:,S9I40GA(  )-S12,S9I40GA(  )-S12(TP),S9I40GA(  )-S12CE,S9I40GB(  )-S12,S9I40GB(  )-S12(TP),S9I40GB(  )-S12CE,S9I40GC(  )-S12,S9I40GC(  )-S12(TP),S9I40GC(  )-S12CE,S9I40GD(  )-S12,S9I40GD(  )-S12(TP),S9I40GD(  )-S12CE,S9I40GX(  )-S12,S9I40GX(  )-S12CE,S9I40GA(  )-S24,S9I40GA(  )-S24(TP),S9I40GA(  )-S24CE,S9I40GB(  )-S24,S9I40GB(  )-S24(TP),S9I40GB(  )-S24CE,S9I40GC(  )-S24,S9I40GC(  )-S24(TP),S9I40GC(  )-S24CE,S9I40GD(  )-S24,S9I40GD(  )-S24(TP),S9I40GD(  )-S24CE,S9I40GX(  )-S24,S9I40GX(  )-S24CE,

插座类型调速电机60W,尺寸90MM:S9I60GA(  )-S12,S9I60GA(  )-S12(TP),S9I60GA(  )-S12CE,S9I60GB(  )-S12,S9I60GB(  )-S12(TP),S9I60GB(  )-S12CE,S9I60GC(  )-S12,S9I60GC(  )-S12(TP),S9I60GC(  )-S12CE,S9I60GD(  )-S12,S9I60GD(  )-S12(TP),S9I60GD(  )-S12CE,S9I60GX(  )-S12,S9I60GX(  )-S12CE,S9I60GA(  )-S24,S9I60GA(  )-S24(TP),S9I60GA(  )-S24CE,S9I60GB(  )-S24,S9I60GB(  )-S24(TP),S9I60GB(  )-S24CE,S9I60GC(  )-S24,S9I60GC(  )-S24(TP),S9I60GC(  )-S24CE,S9I60GD(  )-S24,S9I60GD(  )-S24(TP),S9I60GD(  )-S24CE,S9I60GX(  )-S24,S9I60GX(  )-S24CE,

插座类型调速电机90W,尺寸90MM:S9I90GA(  )-S12,S9I90GA(  )-S12(TP),S9I90GA(  )-S12CE,S9I90GB(  )-S12,S9I90GB(  )-S12(TP),S9I90GB(  )-S12CE,S9I90GC(  )-S12,S9I90GC(  )-S12(TP),S9I90GC(  )-S12CE,S9I90GD(  )-S12,S9I90GD(  )-S12(TP),S9I90GD(  )-S12CE,S9I90GX(  )-S12,S9I90GX(  )-S12CE,S9I90GA(  )-S24,S9I90GA(  )-S24(TP),S9I90GA(  )-S24CE,S9I90GB(  )-S24,S9I90GB(  )-S24(TP),S9I90GB(  )-S24CE,S9I90GC(  )-S24,S9I90GC(  )-S24(TP),S9I90GC(  )-S24CE,S9I90GD(  )-S24,S9I90GD(  )-S24(TP),S9I90GD(  )-S24CE,S9I90GX(  )-S24,S9I90GX(  )-S24CE,

插座类型调速电机6W,尺寸60MM:S6R06GA-S12,S6R06GA-S12CE,S6R06GB-S12,S6R06GB-S12CE,S6R06GC-S12,S6R06GC-S12CE,S6R06GD-S12,S6R06GD-S12CE,S6R06GX-S12,S6R06GX-S12CE,S6R06GA-S24,S6R06GA-S24CE,S6R06GB-S24,S6R06GB-S24CE,S6R06GC-S24,S6R06GC-S24CE,S6R06GD-S24,S6R06GD-S24CE,S6R06GX-S24,S6R06GX-S24CE,

插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7R15GA-S12,S7R15GA-S12(TP),S7R15GA-S12CE,S7R15GB-S12,S7R15GB-S12(TP),S7R15GB-S12CE,S7R15GC-S12,S7R15GC-S12(TP),S7R15GC-S12CE,S7R15GD-S12,S7R15GD-S12(TP),S7R15GD-S12CE,S7R15GX-S12,S7R15GX-S12CE,S7R15GA-S24,S7R15GA-S24(TP),S7R15GA-S24CE,S7R15GB-S24,S7R15GB-S24(TP),S7R15GB-S24CE,S7R15GC-S24,S7R15GC-S24(TP),S7R15GC-S24CE,S7R15GD-S24,S7R15GD-S24(TP),S7R15GD-S24CE,S7R15GX-S24,S7R15GX-S24CE,

插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-S12,S8R15GA-S12(TP),S8R15GA-S12CE,S8R15GB-S12,S8R15GB-S12(TP),S8R15GB-S12CE,S8R15GC-S12,S8R15GC-S12(TP),S8R15GC-S12CE,S8R15GD-S12,S8R15GD-S12(TP),S8R15GD-S12CE,S8R15GX-S12,S8R15GX-S12CE,S8R15GA-S24,S8R15GA-S24(TP),S8R15GA-S24CE,S8R15GB-S24,S8R15GB-S24(TP),S8R15GB-S24CE,S8R15GC-S24,S8R15GC-S24(TP),S8R15GC-S24CE,S8R15GD-S24,S8R15GD-S24(TP),S8R15GD-S24CE,S8R15GX-S24,S8R15GX-S24CE,

插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8R25GA-S12,S8R25GA-S12(TP),S8R25GA-S12CE,S8R25GB-S12,S8R25GB-S12(TP),S8R25GB-S12CE,S8R25GC-S12,S8R25GC-S12(TP),S8R25GC-S12CE,S8R25GD-S12,S8R25GD-S12(TP),S8R25GD-S12CE,S8R25GX-S12,S8R25GX-S12CE,S8R25GA-S24,S8R25GA-S24(TP),S8R25GA-S24CE,S8R25GB-S24,S8R25GB-S24(TP),S8R25GB-S24CE,S8R25GC-S24,S8R25GC-S24(TP),S8R25GC-S24CE,S8R25GD-S24,S8R25GD-S24(TP),S8R25GD-S24CE,S8R25GX-S24,S8R25GX-S24CE,

插座类型调速电机40W,尺寸80MM:S9R40GA(  )-S12,S9R40GA(  )-S12(TP),S9R40GA(  )-S12CE,S9R40GB(  )-S12,S9R40GB(  )-S12(TP),S9R40GB(  )-S12CE,S9R40GC(  )-S12,S9R40GC(  )-S12(TP),S9R40GC(  )-S12CE,S9R40GD(  )-S12,S9R40GD(  )-S12(TP),S9R40GD(  )-S12CE,S9R40GX(  )-S12,S9R40GX(  )-S12CE,S9R40GA(  )-S24,S9R40GA(  )-S24(TP),S9R40GA(  )-S24CE,S9R40GB(  )-S24,S9R40GB(  )-S24(TP),S9R40GB(  )-S24CE,S9R40GC(  )-S24,S9R40GC(  )-S24(TP),S9R40GC(  )-S24CE,S9R40GD(  )-S24,S9R40GD(  )-S24(TP),S9R40GD(  )-S24CE,S9R40GX(  )-S24,S9R40GX(  )-S24CE,

插座类型调速电机6W,尺寸60MM::S6R06GA-ES12,S6R06GA-ES12CE,S6R06GB-ES12,S6R06GB-ES12CE,S6R06GC-ES12,S6R06GC-ES12CE,S6R06GD-ES12,S6R06GD-ES12CE,S6R06GX-ES12,S6R06GX-ES12CE,S6R06GA-ES24,S6R06GA-ES24CE,S6R06GB-ES24,S6R06GB-ES24CE,S6R06GC-ES24,S6R06GC-ES24CE,S6R06GD-ES24,S6R06GD-ES24CE,S6R06GX-ES24,S6R06GX-ES24CE,

插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7R15GA-ES12,S7R15GA-ES12(TP),S7R15GA-ES12CE,S7R15GB-ES12,S7R15GB-ES12(TP),S7R15GB-ES12CE,S7R15GC-ES12,S7R15GC-ES12(TP),S7R15GC-ES12CE,S7R15GD-ES12,S7R15GD-ES12(TP),S7R15GD-ES12CE,S7R15GX-ES12,S7R15GX-ES12CE,S7R15GA-ES24,S7R15GA-ES24(TP),S7R15GA-ES24CE,S7R15GB-ES24,S7R15GB-ES24(TP),S7R15GB-ES24CE,S7R15GC-ES24,S7R15GC-ES24(TP),S7R15GC-ES24CE,S7R15GD-ES24,S7R15GD-ES24(TP),S7R15GD-ES24CE,S7R15GX-ES24,S7R15GX-ES24CE,

插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-ES12,S8R15GA-ES12(TP),S8R15GA-ES12CE,S8R15GB-ES12,S8R15GB-ES12(TP),S8R15GB-ES12CE,S8R15GC-ES12,S8R15GC-ES12(TP),S8R15GC-ES12CE,S8R15GD-ES12,S8R15GD-ES12(TP),S8R15GD-ES12CE,S8R15GX-ES12,S8R15GX-ES12CE,S8R15GA-ES24,S8R15GA-ES24(TP),S8R15GA-ES24CE,S8R15GB-ES24,S8R15GB-ES24(TP),S8R15GB-ES24CE,S8R15GC-ES24,S8R15GC-ES24(TP),S8R15GC-ES24CE,S8R15GD-ES24,S8R15GD-ES24(TP),S8R15GD-ES24CE,S8R15GX-ES24,S8R15GX-ES24CE,

插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8R25GA-ES12,S8R25GA-ES12(TP),S8R25GA-ES12CE,S8R25GB-ES12,S8R25GB-ES12(TP),S8R25GB-ES12CE,S8R25GC-ES12,S8R25GC-ES12(TP),S8R25GC-ES12CE,S8R25GD-ES12,S8R25GD-ES12(TP),S8R25GD-ES12CE,S8R25GX-ES12,S8R25GX-ES12CE,S8R25GA-ES24,S8R25GA-ES24(TP),S8R25GA-ES24CE,S8R25GB-ES24,S8R25GB-ES24(TP),S8R25GB-ES24CE,S8R25GC-ES24,S8R25GC-ES24(TP),S8R25GC-ES24CE,S8R25GD-ES24,S8R25GD-ES24(TP),S8R25GD-ES24CE,S8R25GX-ES24,S8R25GX-ES24CE,

插座类型调速电机40W,尺寸90MM:S9R40GA( )-ES12,S9R40GA( )-ES12(TP),S9R40GA( )-ES12CE,S9R40GB( )-ES12,S9R40GB( )-ES12(TP),S9R40GB( )-ES12CE,S9R40GC( )-ES12,S9R40GC( )-ES12(TP),S9R40GC( )-ES12CE,S9R40GD( )-ES12,S9R40GD( )-ES12(TP),S9R40GD( )-ES12CE,S9R40GX( )-ES12,S9R40GX( )-ES12CE,S9R40GA( )-ES24,S9R40GA( )-ES24(TP),S9R40GA( )-ES24CE,S9R40GB( )-ES24,S9R40GB( )-ES24(TP),S9R40GB( )-ES24CE,S9R40GC( )-ES24,S9R40GC( )-ES24(TP),S9R40GC( )-ES24CE,S9R40GD( )-ES24,S9R40GD( )-ES24(TP),S9R40GD( )-ES24CE,S9R40GX( )-ES24,S9R40GX( )-ES24CE,

插座类型调速电机90W,尺寸90MM:S9R90GA( )-ES12,S9R90GA( )-ES12(TP),S9R90GA( )-ES12CE,S9R90GB( )-ES12,S9R90GB( )-ES12(TP),S9R90GB( )-ES12CE,S9R90GC( )-ES12,S9R90GC( )-ES12(TP),S9R90GC( )-ES12CE,S9R90GD( )-ES12,S9R90GD( )-ES12(TP),S9R90GD( )-ES12CE,S9R90GX( )-ES12,S9R90GX( )-ES12CE,

SBA-IR,SBC-IR,SBB-IR,SBD-IR,SBX-IR,SBU-I,SBT-I,SBS-ICE,SBA-NCR, SBB-NCR, SBC-NCR ,SBD-NCR ,SBX-NCR,

突波吸收器:SK1202-25,SK1202-50,SVR10KH,SVR20KH,SR05H10,SR10H10,SR50H10,SR30H20,SR50H20,SR30H50 ,SPL-6A,SPL-7A,SPL-8A,SPL-9A,SPL-9SA,SPL-9SB

S10I200□A-T,S10I200□B-T,S10I200□T-T

直角齿轮头:SC8HA□,SC9HB□,SC9HC□,SC8KA□,SC9KB□,SC9KC□,SC8KA□,SC8HA□,SC9KB□,SC9HB□,SC9KC□,SC9HC□,SC8KA□,SC8HA□,(25W),SC9KA□,SC9HA□,(40W),SC9KA□,SC9HA□,(60W),SC9KA□,SC9HA□,(90W),SC8KA□,SC8HA□,(25W),SC9KA□,SC9HA□,(40W),SC9KA□,SC9HA□,(60W),SC9KA□,SC9HA□,(90W),SC9HA,SC9HB,SC9HC,

工业电机:PAL22-5-25-MA040,PAL28-30-100-MA040,PAL32-100-200-MA040,PAL28-5-25-MA075,PAL32-30-100-MA075,PAL40-100-200-MA075,PAL18-5-25-MA020,PAL28-100-200-MA020,PAL22-30-100-MA020

MODEL Accessory Bolts

(Flat W,S, Spring W,S, hexagonal nut X 4)

GEAR HEAD GEAR MOTOR L (mm) ?(mm) BOLT

XTG65K~XTG620K XBA620()-5K~XBA620()-20K 34 50 M4 P0.7

XTG630K~ XTG6100K XBA620()-30K~XBA620()-100K 38 55

XTG6200K XBA620()-200K 43 60

XTG85K~XTG820K XBA840()-5K~XBA840()-20K 41 65 M6 P1.0

XTG830K~XTG8100K XBA840()-30K~XBA840()-100K 46 70

XTG8200K XBA840()-200K 51 75

XTG95K~XTG920K XBA975()-5K~XBA975()-20K 45 75 M8 P1.25

XBA9120()-5K~XBA9120()-20K

XBA9150()-5K~XBA9150()-20K

XTG930K~XTG9100K XBA975()-30K~XBA975()-100K 58 90

XBA9120()-30K~XBA9120()-100K

XBA9150()-30K~XBA9150()-100K

TG9200K XBA975()-200K 64 95

XBA9120()-200K

XBA9150()-200K

罩极异步减速电机:ISG-3215,ISG-3220,ISG-3225,ISG-3230,ISG-3240,ISG-3250,ISG-31215,ISG-31215, ISG-31220 ,ISG-31225,ISG-31230

感应减速电机:IC-83428DWA,IC-83428DWB,IC-83428LGA,IC-83428SSRA,IC-83445DSA,IC-83445DSB,IC-83445DSD,IC-83445DSE,IC-83445KOB,IC-83445KOB-1,IC-83445KOB-2,IC-83445KOB-3,IC-83445KYA,IC-83445KYB,IC-83445WIA.IC-83445DSC,IC-83445JIA,IC-83445KOC,IC-83445KOE

,IC-83460IRB,IC-83460SSA,IC-83460SSB,IC-83460HEA,IC-83460JIB,IC-83460KOC,ICG-83428,ICG-83434,ICG-83448,ICG-83460,ICG-1455A,ICG-1455B,ICG-1455C,ICG-1455D,ICG-12440A,ICG-83428A,ICG-83428B

标准直流减速电机:S6D06-12□,D06-24□,S6D06-90□,S6D10-12□,S6D10-24□,S6D10-90□,S6D06-24A,S6D10-24A,S6D15-12□,S6D15-24□,S6D15-90□,S6D15-24A,S8D25-12□,S8D25-24□,S8D25-90□,S8D40-12□,S8D40-24□,S8D40-90□,S8D40-90A,S6D10-24A,S9D40-12□,S9D40-24□,S9D40-90□,S9D40-24BH,S9D60-12□,S9D60-24□,S9D25-90□,S9D90-12□,S9D90-24□,S9D90-90□,S9D120-12□,S9D120-24□,S9D120-90□,S9D150-12□,S9D150-24□,S9D150-90□,S9D150-90CH,S9D300-24□,S9D300-90□,S9D300-90HH,RM42B□□,RM43B□□,RM44B□□,RM45B□□.SQ42B□□□,RM51B□T,RM52B□T,RM53B□T,RM54B□T,RM55B□T,RS51B□□□□,RS52B□□□□,RM32B□□,RM33B□□,RM34B□□,RS32B□□□,RS33B□□□,RS34B□□□,SG42B□□□,SG43B□□□,SG44B□□□,SG45B□□□,SG46B□□□,SP42B□□□,SP43B□□□,SP44B□□□,SP45B□□□,SP46B□□□,S9D200-12□,S9D200-24□,S9D200-90□,STANDARD,SPECIAL,SPECIAL

直流无刷风扇电机:DL-12830,DL-12840,DL-12840,DL-95820,DL-89812,DL-89812,DL-89812,DL-88412,DL-88412,DL-88430,DL-88430,DL-82412,DL-82412,DL-82412,DL-7806,DL-5965,DL-5965,DL-2213,ADL-5846,DL-5846

减速机:SPI042,SPI060,SPI090,SPI115,SPL042,SPL060,SPL090,SPL115,

感应马达系列:

3W系列:S6L3GA,S6L03GACE,S6L03GC,S6L3GCCE,S6L3GE,S6L06GECE

6W系列:S6LGA,S6L06GACE,S6L06GB,S6L06GBCE,S6L6GC,S6L06GCCE,S6L6GD,S6L06GDCE,S6L6GE,S6L06GECE,S6L6GX,S6L06GXCE

15W系列70mm尺寸:S7L15GA,S7L15GA(TP),S7L15GACE,S7L15GB,TP,CE,S7L15GC,TP,CE,S7L15GD,TP,CE,S7L15GE,CE,S7L15GX,CE

80mm尺寸:S8L15GA,S8L15GA(TP),S8L15GACE,S8L15GB,TP,CE,S8L15GC,TP,CE,S8L15GD,TP,CE,S8L15GE,CE,S8L15GX,CE

还有:25W,40W,60W,9W,120W,150W,180W,200W系列

特点:这种马达不只在启动时,在运转当中也使用补助线圈和蓄电器,虽然启动转矩不是很大,但其结构简单,信赖度高,效率也颇大。

可以连续运转,随负荷的大小,马达的规格回转数也会改变。 适用于不需要速度制动的用途上。辩用E种绝缘等级,而UL型马达则辩用A种。有感应运转型单相感应电动机,为高效率,低噪音的马达。

单相马达电源有:A(110V 60HZ),B(220V 60HZ), C(100V 50,60HZ), D(200V 50,60HZ), E(115V 60HZ), andX(220-240V 50HZ)

三相马达电源有:U(200V 50,60HZ), T(220V 50,60HZ), andS(380-440V 50,60HZ)

可逆马达系列:6W系列:S6R06GA,S6R06GACE,S6R06GB,S6R06GBCE,S6R06GD,S6R06GDCE,S6R06GE,S6R06GECE,S6R06GX,S6R06GXCE

15W系列70mm:S7R15GA,S7R15GACE,S7R15GB,S7R15GBCE,S7R15GD,S7R15GDCE,S7R15GE,S7R15GECE,S7R15GX,S7R15GXCE,PT

80mm: S8R15GA,S8R15GACE,S8R15GB,S8R15GBCE,S8R15GD,S8R15GDCE,S8R15GE,S8R15GECE,S8R15GX,S8R15GXCE,PT还有:25W,40W,60W,90W系列

特点:可逆式马达为蓄电运转型有导电动机,可瞬间正逆运转。

启动转矩加大,提升了短时间内的正,逆转的瞬间可逆性。

运转规格时间为30分钟。

电磁刹车马达:

6W系列:S6R06GA-E,S6R06GA-ECE,S6R06GB-E,S6R06GB-ECE,S6R06GC-E,S6R06GC-ECE,S6R06GD-E,S6R06GD-ECE,S6R06GE-E,S6R06GE-ECE,S6R06GX-E,S6R06GX-ECE

15W系列70mm:S7R15GA-E,S7R15GA-ECE,S7R15GB-E,S7R15GB-ECE,S7R15GC-E,S7R15GC-ECE,S7R15GD-E,S7R15GD-ECE,S7R15GE-E,S7R15GE-ECE,S7R15GX-E,S7R15GX-ECE,TP

80mm:S8R15GA-E,S8R15GA-ECE,S8R15GB-E,S8R15GB-ECE,S8R15GC-E,S8R15GC-ECE,S8R15GD-E,S8R15GD-ECE,S8R15GE-E,S8R15GE-ECE,S8R15GX-E,S8R15GX-ECE,TP还有:25W,40W,60W,90W系列特点:把交流磁化工作型电磁刹车装置在马达后面,电源关闭的同时,马达会瞬间停止,并维持负荷。 单相马达的刹车可逆式马达连接,3相型马达则直接连接到感应马达。马达的后部装有无磁化工作型电磁刹车。关闭电源的电磁刹车马达,电子刹车马达单件无负荷时,会超转1~4圈。可以频繁地瞬时正逆回转。 马达和刹车可使用同一个电源。

端子箱型马达:

6W系列:S6L06GA-T,S6L06GB-T,S6L06GC-T,S6L06GD-T,S6L06GE-T,S6L06GX-T,TCE

40W系列:S9L40GA-T,T1,S9L40GB-T,T1, S9L40GC-T,T1, S9L40GD-T,T1,

S9L40GX-T,T1,TCE, S9L40GU-T,T1,TCE, S9L40GT-T,T1,TCE,

S9L40GS-T,T1,TCE

另有其他系列产品:15W系列,25W系列,60W系列,90W系列. 特点:端子箱型马达的密封马达的输出线等充电区,以保护灰尘,水等的侵入,  适用于重视耐环境的地方,有SKIPTOP端子箱型和CORO BUSH端子箱型两种, 附有接地端子,端子箱盖以PC树脂而成,为绝缘性与强度方面优秀的产品, 端子塞使用安全性高的VDE认证品。

组合型调速马达:

模拟型调速马达:SUAIA-V12,SUAIB-V12··

数字显示调速器:SUDIA-V12,SUDIC-V12,SUDIX-V12

组合型调型马达:6W系列: S6L06GA-V12,V12CE,S6L06GB-V12,V12CE,S6L06GC-V12,V12CE,S6L06GD-V12,V12CE,S6L06GX-V12,V12CE,还有15W,25W,40W,60W,90W,180W等系列。

速度控制马达:SR型:SRA01,SRB02,SRC01,SRD02,SRX01,SR CE型:SRA01CE,SRB02CE,SRC01CE,SRD02CE,SRX01CE

速度控制器:SS标准型:SSA01-SRSS,SSB02-SRSS,SSD01-SRSS,SSX02-SRS, SS高输出型:SSA03-SRSS,SSB03-SRSS,SSC03-SRSS

感应调速马达: 6W系列:S6L06GA-S12,S12CE,S6L06GD-S12,S12CE, S6L06GB-S12,S12CE,S6L06GC-S12,S12CE, S6L06GX-S12,S12CE,还有:15W,25W,40W,60W,90W系列

可逆调速马达:25W系列:S8R25GA-S12,S12TP,S12CE,S8R25GB-S12,S12TP,S12CE,S8R25GC-S12,S12TP,S12CE,S8R25GD-S12,S12TP,S12CE,S8R25GX-S12,S12TP,S12CE,还有:6W,15W,40W系列

电子刹车器:有触点式:SBA-IR,SBC-IR,SBB-IR,SBD-IR,SBU-I,SBT-I,SBS-ICE,无触点式:SBA-NCR,SBB-NCR,SBC-NCR,SBD-NCR,SBX-NCR,特点:使用电子刹车器来瞬间停止马达

数字显示器:SID250

安装平面板:SPL-6A,SPL-7A,SPL-8A,SPL-9A,SPL-9SA,SPL-9SB

延长线:SOEW-05,SOEW-10,SOEW-15,SOEW-20

Servo Motor

Model No.

Frame Size of

Gearheads LS(XGT) OTIS(HIGENS) METRONIX SAMSUNG SANYO

XMR-CK75

XMR-CK01 FMA-CK75

FMA-CK01 APM-SAR3A

APM-SAR5A

APM-SAR01A CSMT-A3

CSMT-A5

CSMT-01

CSMZ-A3

CSMZ-A5

CSMZ-01 P30B04005

P30B04010

P50B05005

P50B05010

XMR-CK02

XMR-CK04

XMR-CN01

XMR-CN02

XMR-CN04

XMR-CN05 FMA-CK02

FMA-CK04

FMA-CN01

FMA-CN02

FMA-CN03

FMA-CN04,04A

FMA-CN05 APM-SB01A

APM-SB02A

APM-SB04A CSMT-02,04

CSMT-01

CSMZ-02,04

CSMQ-01 P30B06020

P30B06040

p50B05020

P50B07020

P50B07030

P50B07040

CN04A, KN03

CN06, KN05

CN08, KN06

CN10, KN07 FAM-CN06~CN10

FAM-KN03~KN07 APM-SC04A, 06A

APM-SC03D, 05D

APM-SC08A, 10A

APM-SC06D, 07D CSMT-02, 04

CSMT-06, 08

CSMT-10

CSMQ-02, 04

CSMZ-08 P30B08075

P50B08050

P50B07075

CN09, CN15

CN22, CN30

KN06A, KN11

KN16, KN22

TN05, TN09

TN13, TN17

TF05, TF09, TF13

LN03, LN06

LN09, LN12

LF03, LF06, LF09 FMA-CN09, CN15

FMA-CN22~CN30

FMA-KN16~KN22

FMA-KF15

FMA-TN05, 09

FMA-TN13, 17

FMA-TF05, 09, 13

FMA-LN03, 06

FMA-LN09, 12

FMA-LF03, 06, 09 APM-SE09A, 15A

APM-SE06D, 11D

APM-SE05G, 09G

APM-SE03M, 06M CSMD-08, 10

CSMD-15, 20

CSMH-05, 10, 15

CSMS-10, 15, 20, 25

CSMF-04, 08, 15

CSMK-03, 06, 09 P50B08100

Note) 1. See aldo 「How to select a reducer 1」 (10 page) by servo motor capacity.

  1. Check again specifications and dimensions of the servo motor of the maker after selecting the servo motor.
  2. The model names of the above servo motors are arranged by reference to catalogues of each manufacturer, and for more details.
  3. A list of applicable servo motors by specification -2

Servo Motor

Model No.

Frame Size of

Gearheads MITSUBISHI PANADONIC YASKAWA FUJI

HC-PQ

HC-KFS(MFS) 053

HC-KFS(MFS) 13

HC-FF053(B) MSMA-3A, 5A, 01A

MQMA-01

MSMA-022A

SGMAH-A3, A5

SGMAH-01

SGM-A5, 01

SGMP-01 GYS 500DC1

GYS 101DC1

GYS 101DC2

GYC 101DC1

HC-PQ

HC-KFS(MFS) 23

HC-KFS(MFS) 43

HC-UFS 13

HA-FF23, 33, 43 MQMA, MAMA-02, 04

MSMA-022A

MSMA-042A SGMAH-02, 04

SGMPH-01, 02, 04

SGM-02, 04

SGMP-02, 04 GYC 101DC1

GYS 201DC1

GYS 401DC1

GYS 401DC2

GYC 201DC1

GYC 401DC1

HC-KFS(MFS) 73

UC-UFS 23

UC-UFS 43

HA-FF 63 MSMA-08 SGMAH-07, 08

SGMPH-02, 04, 08

SGM-08

SGMP-08 GYC 201DC1

GYC 401DC1

GYC 751DC1

GYS 751DC1

GYS 751DC2

HC-SFS 81

HC-SFS 52~152

HC-SFS 53~153

HC-LFS 52, 102, 152

HC-RFS 103, 153

US-UFS 73 MSMA-10, 15, 20, 25

MSMA-302A1

MSMA-352A1

MDMA-08A1,D1

MDMA-10, 125, 20A1,D1

MGMA-03, 06, 09A1,D1

MFMA-04A1,D1

MHMA-05, 10, 15A1,D1 SGMPH-08, 15

SGMGH-03, 05, 06, 09

(1,500rpm)

SGMGH-09 (1,000rpm)

SGMGH-13

SGMSH-10, 15, 20

SGMUH-10, 15

SGMUH-30, 40

SGMP-08, 15 GYC 102DC1

GYA 501DC1

GYC 152DC1

GYC 202DC1

GYS 102DC1

GYS 152DC1

GYS 202DC1

GYG 501, 751CC2

GYG 102CC2

GYG 401BC2

GYG 851BC2

韩国SPG 马达 电机;S8R25GX 220V减速器:S8KA10B感应电动机马达3W系列:S6I03GA,S6I03GACE,S6I03GC,S6I03GCCE,S6I03GE,S6I03GECE,感应电动机马达6W系列:S6I06GA,S6I06GACE,S6I06GB,S6I06GBCE,S6I06GC,S6I06GCCE,S6I06GD,S6I06GDCE,S6I06GE,S6I06GECE,S6I06GX,S6I06GXCE感应电动机马达15W系列尺寸70MM:S7l15GA,S7l15GA(TP),S7l15GACE,S7l15GB,S7l15GB(TP),S7l15GBCE,S7l15GC,S7l15GC(TP),S7l15GCCE,S7l15GD,S7l15GD(TP),S7l15GDCE,S7l15GE,S7l15GECE,S7l15GX,S7l15GXCE, 感应电动机马达15W系列尺寸80M:S8l15GA,S8l15GA(TP),S8l15GACE,S8l15GB,S8l15GB(TP),S8l15GBCE,S8l15GC,S8l15GC(TP),S8l15GCCE,S8l15GD,S8l15GD(TP),S8l15GDCE,S8l15GE S8l15GECE,S8l15GX,S8l15GXCE感应电动机马达25W系列尺寸80M:S8l25GA,S8l25GA(TP),S8l25GACE,S8l25GB,S8l25GB(TP),S8l25GBCE,S8l25GC,S8l25GC(TP),S8l25GCCE,S8l25GD,S8l25GD(TP),S8l25GDCE,S8l25GE,S8l25GECE,S8l25GX,S8l25GXCE,S8l25GU,S8l25GUCE,S8l25GT,S8l25GTCE,S8l25GS,S8l25GSCE, 感应电动机马达40W系列尺寸90M:S9l40GA( ),S9l40GA( )(TP),S9l40GA( )CE,S9l40GB( ),S9l40GB( )(TP),S9l40GB( )CE,S9l40GC( ),S9l40GC( )(TP),S9l40GC( )CE,S9l40GD( ),S9l40GD( )(TP),S9l40GD( )CE,S9l40GE( ),S9l40GE( )CE,S9l40GX( ),上海弗安电话:13046688380 王小姐S9l40GX( )CE,S9l40GU( ),S9l40GU( )CE,S9l40GT( ),S9l40GT( )CE,S9l40GS( ),S9l40GS( )CE,S9l40GA,S9l40GC,S9l40GB,S9l40GD,S9l40GA(TP),S9l40GB(TP),S9l40GC(TP),S9l40GD(TP),S9l40GACE,S9l40GBCE,S9l40GE,S9l40GCCE ,S9l40GDCE,S9l40GECE ,S9l40GU ,S9l40GT ,S9l40GUCE ,S9l40GTCE ,S9l40GS ,S9l40GSCE ,S9l40GX ,S9l40GXCE , 感应电动机马达60W系列尺寸90M:S9l60GA( ),S9l60GA( )(TP),S9l60GA( )CE,S9l60GB( ),S9l60GB( )(TP),S9l60GB( )CE,S9l60GC( ),S9l60GC( )(TP),S9l60GC( )CE,S9l60GD( ),S9l60GD( )(TP),S9l60GD( )CE,S9l60GE( ),S9l60GE( )CE,S9l60GX( ),S9l60GX( )CE,S9l60GU( ),S9l60GU( )CE,S9l60GT( ),S9l60GT( )CE,S9l60GS( ),S9l60GS( )CE,S9l60GA,S9l60GC,S9l60GB,S9l60GD,S9l60GA(TP),S9l60GB(TP),S9l60GC(TP),S9l60GD(TP),S9l60GACE,S9l60GBCE,S9l60GE,S9l60GCCE ,S9l60GDCE,S9l60GECE 感应电动机马达90W系列尺寸90M:S9l90GA( ),S9l90GA( )(TP),S9l90GA( )CE,S9l90GB( ),S9l90GB( )(TP),S9l90GB( )CE,S9l90GC( ),S9l90GC( )(TP),S9l90GC( )CE,S9l90GD( ),S9l90GD( )(TP),S9l90GD( )CE,S9l90GE( ),S9l90GE( )CE,S9l90GX( ),S9l90GX( )CE,S9l90GU( ),S9l90GU( )CE,S9l90GT( ),S9l90GT( )CE,S9l90GS( ),S9l90GS( )CE,S9l90GA,S9l90GC,S9l90GB,S9l90GD,S9l90GA(TP),S9l90GB(TP),S9l90GC(TP),S9l90GD(TP),S9l90GACE,S9l90GBCE,S9l90GE,S9l90GCCE,S9l90GDCE,S9l90GECE,S9l90GU ,S9l90GT,S9l90GUCE ,S9l90GTCE,S9l90GS ,S9l90GSCE,S9l90GX S9l90GXCE ,S9l60GACE,S9l60GBCE,S9l60GE,S9l60GCCE,S9l60GDCE,S9l60GECE,9l60GU,S9l60GT,S9l60GUCE ,S9l60GTCE,S9l60GS,S9l60GSCE,S9l60GX ,S9l60GXCE ,S9l90GX,S9l90GXCE ,S9l90GS ,S9l90GSCE ,S9l90GUCE, S9l90GTCE ,S9l90GU, S9l90GT , 感应电动机马达120W系列尺寸90M:S9l120GA,S9l120GA(TP),S9l120GACE,S9l120GB,S9l120GB(TP),S9l120GBCE,S9l120GC,S9l120GC(TP),S9l120GCCE,S9l120GD,S9l120GD(TP),S9l120GDCE感应电动机马达150W系列尺寸90M:S9l150GU,S9l150GUCE,S9l150GT,S9l150GTCE感应电动机马达180W系列尺寸90M:S9l180GA,S9l180GA(TP),S9l180GACE,S9l180GB,S9l180GB(TP),S9l180GBCE,S9l180GC,S9l180GC(TP),S9l180GCCE,S9l180GD,S9l180GD(TP),S9l180GDCE感应电动机马达200W系列尺寸90M:S9l200GU,S9l200GUCE,S9l200GT,S9l200GTCE,S9l180GDCE标准直流减速电机,无刷直流风扇电机,电容运转齿轮减速电机,罩极减速电机,标准BLDC减速电机 标准无刷直流减速电机:XBA系列包括高达20?150W的输出功率小的高功率直流无刷电机和高级别框中,键入驱动器和线路XBA-620A-□, XBA-620B-□,XBA-620U-□ ,XBA-804A-□,XBA-804B-□ ,XBA-804U-□ ,XBA-975A-□, XBA-975B-□,XBA-975U-□,XBA-9120A-□, XBA-9120B-□ ,XBA-9120U-□ ,XBA-9150A-□, XBA-9150B-□, XBA-9150U-□ ,齿轮式:XLM620G ,XLM840G ,XLM975G ,XLM9120G ,XLM9150G D型切割类型:XLM620D ,XLM840D ,XLM975D ,XLM9120D ,XLM9150D ,可逆马达:感应电机,可逆电机采用相同的原则,但经过特殊设计,即时反转。可逆马达内部的摩擦制动,以减少溢出时关闭电源,起动转矩大于类似的中小型异步电动机。 最适合需要频繁停止,启动和快速逆转的应用。额定间歇工作,长达30分钟。 可逆马达6W 尺寸60MM:S6R06GA,S6R06GC,S6R06GACE,S6R06GCCE ,S6R06GB,S6R06GD,S6R06GBCE,S6R06GDCE ,S6R06GE,S6R06GECE ,S6R06GX,S6R06GXCE, 可逆马达15W 尺寸70MM:S7R15GA,S7R15GC ,S7R15GB,S7R15GD ,S7R15GA(TP),S7R15GC(TP) S7R15GACE,S7R15GCCE, S7R15GB(TP),S7R15GD(TP),S7R15GBCE,S7R15GDCE ,S7R15GE,S7R15GECE ,S7R15GX,S7R15GXCE可逆马达15W 尺寸80MM:S8R15GA,S8R15GC ,S8R15GB,S8R15GD,S8R15GA(TP),S8R15GC(TP),S8R15GACE,S8R15GCCE, S8R15GB(TP),S8R15GD(TP),S8R15GBCE,S8R15GDCE ,S8R15GE,S8R15GECE ,S8R15GX,S8R15GXCE, 可逆马达25W 尺寸80MM:S8R25GA,S8R25GC ,S8R25GB ,S8R25GD ,S8R25GA(TP),S8R25GC(TP),S8R25GACE,S8R25GCCE ,S8R25GB(TP),S8R25GD(TP),S8R25GBCE,S8R25GDCE ,S8R25GE,S8R25GECE ,S8R25GX,S8R25GXCE可逆马达40W 尺寸90MM:S9R40GA,S9R40GC ,S9R40GB,S9R40GD ,S9R40GA(TP),S9R40GC(TP),S9R40GACE,S9R40GCCE ,S9R40GB(TP),S9R40GD(TP),S9R40GBCE,S9R40GDCE ,S9R40GE,S9R40GECE ,S9R40GX,S9R40GXCE可逆马达90W 尺寸90MM:R90GA,S9R90GC ,S9R90GB,S9R90GD ,S9R90GA(TP),S9R90GC(TP),S9R90GACE,S9R90GCCE, S9R90GB(TP),S9R90GD(TP),S9R90GBCE,S9R90GDCE ,S9R90GE,S9R90GECE ,S9R90GX,S9R90GXCE, 可逆马达60W 尺寸90MM:S9R60GA,S9R60GC ,S9R60GB,S9R60GD ,S9R60GA(TP),S9R60GC(TP),S9R60GACE,S9R60GCCE ,S9R60GB(TP),S9R60GD(TP),S9R60GBCE,S9R60GDCE ,S9R60GE,S9R60GECE ,S9R60GX,S9R60GXCE, 电磁制动马达直接连接到故障安全电磁制动器。制动器的电源被切断时激活。电机立即停止,并认为在位置的负载。电磁制动电机,适合频繁反复的瞬间扭转或控股负荷到位。 电磁制动马达6W,尺寸60MM:S6R06GA-E,S6R06GA-ECE,S6R06GC-E,S6R06GC-ECE ,S6R06GE-E,S6R06GE-ECE ,S6R06GB-E,S6R06GB-ECE,S6R06GD-E,S6R06GD-ECE,S6R06GX-E,6R06GX-ECE, 电磁制动马达15W,尺寸70MM:S7R15GA-E,S7R15GA-E(TP),S7R15GA-ECE,S7R15GB-E,S7R15GB-E(TP),S7R15GB-ECE,S7R15GC-E,S7R15GC-E(TP),S7R15GC-ECE,S7R15GD-E,S7R15GD-E(TP),S7R15GD-ECE,S7R15GE-E,S7R15GE-ECE,S7R15GX-E,S7R15GX-ECE, 电磁制动马达15W,尺寸80MM:S8R15GA-E,S8R15GA-E(TP),S8R15GA-ECE,S8R15GB-E,S8R15GB-E(TP),S8R15GB-ECE,S8R15GC-E,S8R15GC-E(TP),S8R15GC-ECE,S8R15GD-E,S8R15GD-E(TP),S8R15GD-ECE,S8R15GE-E,S8R15GE-ECE,S8R15GX-E,S8R15GX-ECE电磁制动马达25W,尺寸80MM:S8R25GA-E,S8R25GA-E(TP),S8R25GA-ECE,S8R25GB-E,S8R25GB-E(TP),S8R25GB-ECE,S8R25GC-E,S8R25GC-E(TP),S8R25GC-ECE,S8R25GD-E,S8R25GD-E(TP),S8R25GD-ECE,S8R25GE-E,S8R25GE-ECE,S8R25GX-E,S8R25GX-ECE,S8I25GU-E,S8I25GU-ECE,S8I25GT-E,S8I25GT-ECE,S8I25GT-E,S8I25GT-ECE,S8I25GS-E,S8I25GS-ECE, 电磁制动马达40W,尺寸90MM:S9R40GA-E,S9R40GC-E,S9R40GA-ECE,S9R40GC-ECE,S9R40GE-E,S9R40GE-ECE,S9R40GB-E,S9R40GD-E,S9R40GB-ECE,S9R40GD-ECE,S9R40GX-E,S9R40GX-ECE,S9l40GU-E,S9l40GT-E,S9l40GU-ECE, S9l40GT-ECE,S9l40GS-E , S9l40GS-ECE电磁制动马达60W,尺寸90MM:S9R60GA-E,S9R60GC-E,S9R60GA-ECE,S9R60GC-ECE,S9R60GE-E,S9R60GE-ECE,S9R60GB-E,S9R60GD-E,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9R60GB-ECE,S9R60GD-ECE,S9l60GU-ECE, S9l60GT-ECE,S9l60GS-E , S9l60GS-ECE电磁制动马达90W,尺寸90MM:S9R90GA-E,S9R90GC-E ,S9R90GA-ECE,S9R90GC-ECE,S9R90GE-E,S9R90GE-ECE,S9R90GB-E,S9R90GD-E,S9R90GB-ECE,S9R90GD-ECE,S9R90GX-E,S9R90GX-ECE,S9l90GU-E,S9l90GT-E ,S9l90GU-ECE , S9l90GT-ECE,S9l90GU-ECE ,S9l90GT-ECE接线盒型电机防尘防潮保护IP54紧凑的设计结构简单,具有优良的保护。 接线盒型电机6W,尺寸60MM:S6l06GA-T,S6l06GC-T,S6l06GE-T ,S6l06GB-T,S6l06GD-T ,S6l06GX-TCE,S6l06GX-T,S6R06GA-T,S6R06GC-T,S6R06GA-TCE,S6R06GD-TCE ,S6R06GB-T,S6R06GD-T,S6R06GB-TCE,S6R06GE-T ,S6R06GC-TCE,S6R06GE-TCE ,S6R06GX-TCE,S6R06GX-T接线盒型电机15W,尺寸70MM:S7I15GA-T,S7I15GB-T,S7I15GC-T,S7I15GD-T,S7I15GX-T,S7I15GX-TCE,S7R15GA-T,S7R15GA-T(TP),S7R15GA-TCE,S7R15GB-T,S7R15GB-T(TP),S7R15GB-TCE,S7R15GC-T,S7R15GC-T(TP),S7R15GC-TCE,S7R15GD-T,S7R15GD-T(TP),S7R15GD-TCE,S7R15GE-T,S7R15GE-TCE,S7R15GX-T,S7R15GX-TCE, 接线盒型电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-T,S8R15GA-T1,S8R15GA-T(TP),S8R15GA-T1(TP),S8R15GA-TCE,S8R15GA-T1CE,S8R15GB-T,S8R15GB-T1,S8R15GB-T(TP),S8R15GB-T1(TP),S8R15GB-TCE,S8R15GB-T1CE,S8R15GC-T,S8R15GC-T1,S8R15GC-T(TP),S8R15GC-T1(TP),S8R15GC-TCE,S8R15GC-T1CE,S8R15GD-T,S8R15GD-T1,S8R15GD-T(TP),S8R15GD-T1(TP),S8R15GD-TCE,S8R15GD-T1CE,S8R15GE-T,S8R15GE-T1,S8R15GE-TCE,S8R15GE-T1CE,S8R15GX-T,S8R15GX-T1,S8R15GX-TCE,S8R15GX-T1CE,S8l15GA-T,S8l15GA-T1,S8l15GC-T,S8l15GC-T1 S8l15GB-T,S8l15GB-T1 ,S8l15GD-T,S8l15GD-T1 ,S8l15GX-T,S8l15GX-T1 ,S8l15GX-TCE,S8l15GX-TICE ,S8R15GA-T,S8R15GD-T,S8R15GB-T,S8R15GD-T1 ,S8R15GC-T,S8R15GA-T1,S8R15GC-T1,S8R15GB-T1 ,S8R15GA-TCE,S8R15GC-TCE,S8R15GE-T,S8R15GA-TICE,S8R15GC-TICE,S8R15GE-T1 S8R15GB-TCE,S8R15GD-TCE,S8R15GE-TCE,S8R15GB-TICE,S8R15GD-TICE,S8R15GE-TICE ,S8R15GX-TCE,S8R15GX-TICE ,S8R15GX-T ,S8R15GX-T1,接线盒型电机25W,尺寸80MM:S8I25GA-T,S8I25GA-T1,S8I25GB-T,S8I25GB-T1,S8I25GC-T,S8I25GC-T1,S8I25GD-T,S8I25GD-T1,S8I25GX-T,S8I25GX-T1,S8I25GX-TCE,S8I25GX-T1CE,S8I25GU-T,S8I25GU-T1,S8I25GU-TCE,S8I25GU-T1CE,S8I25GT-T,S8I25GT-T1,S8I25GT-TCE,S8I25GT-T1CE,S8I25GS-T,S8I25GS-T1,S8I25GS-TCE,S8I25GS-T1CE, 接线盒型电机40W,尺寸90MM:S9I40GA( )-T,S9I40GA( )-T1,S9I40GB( )-T,S9I40GB( )-T1,S9I40GC( )-T,S9I40GC( )-T1,S9I40GD( )-T,S9I40GD( )-T1,S9I40GX( )-T,S9I40GX( )-T1,S9I40GX( )-TCE,S9I40GX( )-T1CE,S9I40GU( )-T,S9I40GU( )-T1,S9I40GU( )-TCE,S9I40GU( )-T1CE,S9I40GT( )-T,S9I40GT( )-T1,S9I40GT( )-TCE,S9I40GT( )-T1CE,S9I40GS( )-T,S9I40GS( )-T1,S9I40GS( )-TCE,S9I40GS( )-T1CE,S9R40GA( )-T,S9R40GA( )-T1,S9R40GA( )-T(TP),S9R40GA( )-T1(TP),S9R40GA( )-TCE,S9R40GA( )-T1CE,S9R40GB( )-T,S9R40GB( )-T1,S9R40GB( )-T(TP),S9R40GB( )-T1(TP),S9R40GB( )-TCE,S9R40GB( )-T1CE,S9R40GC( )-T,S9R40GC( )-T1,S9R40GC( )-T(TP),S9R40GC( )-T1(TP),S9R40GC( )-TCE,S9R40GC( )-T1CE,S9R40GD( )-T,S9R40GD( )-T1,S9R40GD( )-T(TP),S9R40GD( )-T1(TP),S9R40GD( )-TCE,S9R40GD( )-T1CE,S9R40GE( )-T,S9R40GE( )-T1,S9R40GE( )-TCE,S9R40GE( )-T1CE,S9R40GX( )-T,S9R40GX( )-T1,S9R40GX( )-TCE,S9R40GX( )-T1CE,接线盒型电机60W,尺寸90MM:S9I60GA( )-T,S9I60GA( )-T1,S9I60GB( )-T,S9I60GB( )-T1,S9I60GC( )-T,S9I60GC( )-T1,S9I60GD( )-T,S9I60GD( )-T1,S9I60GX( )-T,S9I60GX( )-T1,S9I60GX( )-TCE,S9I60GX( )-T1CE,S9I60GU( )-T,S9I60GU( )-T1,S9I60GU( )-TCE,S9I60GU( )-T1CE,S9I60GT( )-T,S9I60GT( )-T1,S9I60GT( )-TCE,S9I60GT( )-T1CE,S9I60GS( )-T,S9I60GS( )-T1,S9I60GS( )-TCE,S9I60GS( )-T1CE,S9R60GA( )-T,S9R60GA( )-T1,S9R60GA( )-T(TP),S9R60GA( )-T1(TP),S9R60GA( )-TCE,S9R60GA( )-T1CE,S9R60GB( )-T,S9R60GB( )-T1,S9R60GB( )-T(TP),S9R60GB( )-T1(TP),S9R60GB( )-TCE,S9R60GB( )-T1CE,S9R60GC( )-T,S9R60GC( )-T1,S9R60GC( )-T(TP),S9R60GC( )-T1(TP),S9R60GC( )-TCE,S9R60GC( )-T1CE,S9R60GD( )-T,S9R60GD( )-T1,S9R60GD( )-T(TP),S9R60GD( )-T1(TP),S9R60GD( )-TCE,S9R60GD( )-T1CE,S9R60GE( )-T,S9R60GE( )-T1,S9R60GE( )-TCE,S9R60GE( )-T1CE,S9R60GX( )-T,S9R60GX( )-T1,S9R60GX( )-TCE,S9R60GX( )-T1CE,接线盒型电机90W,尺寸90MM:S9I90GA( )-T,S9I90GA( )-T1,S9I90GB( )-T,S9I90GB( )-T1,S9I90GC( )-T,S9I90GC( )-T1,S9I90GD( )-T,S9I90GD( )-T1,S9I90GX( )-T,S9I90GX( )-T1,S9I90GX( )-TCE,S9I90GX( )-T1CE,S9I90GU( )-T,S9I90GU( )-T1,S9I90GU( )-TCE,S9I90GU( )-T1CE,S9I90GT( )-T,S9I90GT( )-T1,S9I90GT( )-TCE,S9I90GT( )-T1CE,S9I90GS( )-T,S9I90GS( )-T1,S9I90GS( )-TCE,S9I90GS( )-T1CE,S9R90GA( )-T,S9R90GA( )-T1,S9R90GA( )-T(TP),S9R90GA( )-T1(TP),S9R90GA( )-TCE,S9R90GA( )-T1CE,S9R90GB( )-T,S9R90GB( )-T1,S9R90GB( )-T(TP),S9R90GB( )-T1(TP),S9R90GB( )-TCE,S9R90GB( )-T1CE,S9R90GC( )-T,S9R90GC( )-T1,S9R90GC( )-T(TP),S9R90GC( )-T1(TP),S9R90GC( )-TCE,S9R90GC( )-T1CE,S9R90GD( )-T,S9R90GD( )-T1,S9R90GD( )-T(TP),S9R90GD( )-T1(TP),S9R90GD( )-TCE,S9R90GD( )-T1CE,S9R90GE( )-T,S9R90GE( )-T1,S9R90GE( )-TCE,S9R90GE( )-T1CE,S9R90GX( )-T,S9R90GX( )-T1,S9R90GX( )-TCE,S9R90GX( )-T1CE,接线盒型电机90W,尺寸90MM:S9I150GU-T,S9I150GU-T1,S9I150GU-TCE,S9I150GU-TICE,S9I150GT-T,S9I150GT-T1,S9I150GT-TCE,S9I150GT-TICE,S9I150GS-T,S9I150GS-T1,S9I150GS-TCE,S9I150GS-TICE,速度控制器及控制电机通过使用它的速度控制器,调速范围广 控制(50HZ:90?1400rpm,60Hz的:90?1700rpm)。 速度可以很容易控制的速度控制器。 根据速度控制器的类型,它可以结合 各种用途,如速度控制电机, 制动,缓慢运行,缓慢停止,等:SUA□IA-V12 ,SUA□IB-V12 ,SUA□IC-V12 ,SUA□ID-V12 ,SUA□IX-V1 ,SUD□IA-V12,SUD□IB-V12 ,SUD□IC-V12 ,SUD□ID-V12, SUD??IX-V12 ,6W60MM:S6I06GA-V12,S6I06GA-V12CE,S6I06GB-V12,S6I06GB-V12CE,S6I06GC-V12,S6I06GC-V12CE,S6I06GD-V12,S6I06GD-V12CE,S6I06GX-V12,S6I06GX-V12CE, 15W,尺寸70MM:S7I15GA-V12,S7I15GA-V12(TP),S7I15GA-V12CE,S7I15GB-V12,S7I15GB-V12(TP),S7I15GB-V12CE,S7I15GC-V12,S7I15GC-V12(TP),S7I15GC-V12CE,S7I15GD-V12,S7I15GD-V12(TP),S7I15GD-V12CE,S7I15GX-V12,S7I15GX-V12CE, 15W,尺寸80MM:S8I15GA-V12,S8I15GA-V12(TP),S8I15GA-V12CE,S8I15GB-V12,S8I15GB-V12(TP),S8I15GB-V12CE,S8I15GC-V12,S8I15GC-V12(TP),S8I15GC-V12CE,S8I15GD-V12,S8I15GD-V12(TP),S8I15GD-V12CE,S8I15GX-V12,S8I15GX-V12CE, 25W,尺寸80MM:S8I25GA-V12,S8I25GA-V12(TP),S8I25GA-V12CE,S8I25GB-V12,S8I25GB-V12(TP),S8I25GB-V12CE,S8I25GC-V12,S8I25GC-V12(TP),S8I25GC-V12CE,S8I25GD-V12,S8I25GD-V12(TP),S8I25GD-V12CE,S8I25GX-V12,S8I25GX-V12CE, 40W,尺寸90MM:S9I40GA( )-V12,S9I40GA( )-V12(TP),S9I40GA( )-V12CE,S9I40GB( )-V12,S9I40GB( )-V12(TP),S9I40GB( )-V12CE,S9I40GC( )-V12,S9I40GC( )-V12(TP),S9I40GC( )-V12CE,S9I40GD( )-V12,S9I40GD( )-V12(TP),S9I40GD( )-V12CE,S9I40GX( )-V12,S9I40GX( )-V12CE, 60W,尺寸90MM:S9I60GA( )-V12,S9I60GA( )-V12(TP),S9I60GA( )-V12CE,S9I60GB( )-V12,S9I60GB( )-V12(TP),S9I60GB( )-V12CE,S9I60GC( )-V12,S9I60GC( )-V12(TP),S9I60GC( )-V12CE,S9I60GD( )-V12,S9I60GD( )-V12(TP),S9I60GD( )-V12CE,S9I60GX( )-V12,S9I60GX( )-V12CE, 180W,尺寸90MM:S9I180GB( )-V12,S9I180GB( )-V12(TP),S9I180GB( )-V12CE,90W,尺寸90MM:S9I90GA( )-V12,S9I90GA( )-V12(TP),S9I90GA( )-V12CE,S9I90GB( )-V12,S9I90GB( )-V12(TP),S9I90GB( )-V12CE,S9I90GC( )-V12,S9I90GC( )-V12(TP),S9I90GC( )-V12CE,S9I90GD( )-V12,S9I90GD( )-V12(TP),S9I90GD( )-V12CE,S9I90GX( )-V12,S9I90GX( )-V12CE,插座类型速度控制器:SRA01 SRA02,SRB01 ,SRB02 ,SRC01 ,SRC02 ,SRD01 SRD02,SRX01 ,SRX02 ,SRA01CE, SRA02CE ,SRB01CE,SRB02CE ,SRC01CE, SRC02CE ,SRD01CE ,SRD02CE ,SRX01CE, SRX02CE ,SSA01-SRSS ,SSA02-SRSS ,SSB01-SRSS, SSB02-SRSS, SSC01-SRSS, SSC02-SRSS ,SSD01-SRSS ,SSD02-SRSS, SSX01-SRSS, SSX02-SRSS ,SSA03-RSS ,SSB03-RSS,SSC03-RSS,SSD03-RSS,SSX03-RSS ,插座类型调速电机:S6I06GA-S12,S6I06GA-S12CE,S6I06GB-S12,S6I06GB-S12CE,S6I06GC-S12,S6I06GC-S12CE,S6I06GD-S12,S6I06GD-S12CE,S6I06GX-S12,S6I06GX-S12CE,S6I06GA-S24,S6I06GA-S24CE,S6I06GB-S24,S6I06GB-S24CE,S6I06GC-S24,S6I06GC-S24CE,S6I06GD-S24,S6I06GD-S24CE,S6I06GX-S24,S6I06GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7I15GA-S12,S7I15GA-S12(TP),S7I15GA-S12CE,S7I15GB-S12,S7I15GB-S12(TP),S7I15GB-S12CE,S7I15GC-S12,S7I15GC-S12(TP),S7I15GC-S12CE,S7I15GD-S12,S7I15GD-S12(TP),S7I15GD-S12CE,S7I15GX-S12,S7I15GX-S12CE,S7I15GA-S24,S7I15GA-S24(TP),S7I15GA-S24CE,S7I15GB-S24,S7I15GB-S24(TP),S7I15GB-S24CE,S7I15GC-S24,S7I15GC-S24(TP),S7I15GC-S24CE,S7I15GD-S24,S7I15GD-S24(TP),S7I15GD-S24CE,S7I15GX-S24,S7I15GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8I15GA-S12,S8I15GA-S12(TP),S8I15GA-S12CE,S8I15GB-S12,S8I15GB-S12(TP),S8I15GB-S12CE,S8I15GC-S12,S8I15GC-S12(TP),S8I15GC-S12CE,S8I15GD-S12,S8I15GD-S12(TP),S8I15GD-S12CE,S8I15GX-S12,S8I15GX-S12CE,S8I15GA-S24,S8I15GA-S24(TP),S8I15GA-S24CE,S8I15GB-S24,S8I15GB-S24(TP),S8I15GB-S24CE,S8I15GC-S24,S8I15GC-S24(TP),S8I15GC-S24CE,S8I15GD-S24,S8I15GD-S24(TP),S8I15GD-S24CE,S8I15GX-S24,S8I15GX-S24CE,插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8I25GA-S12,S8I25GA-S12(TP),S8I25GA-S12CE,S8I25GB-S12,S8I25GB-S12(TP),S8I25GB-S12CE,S8I25GC-S12,S8I25GC-S12(TP),S8I25GC-S12CE,S8I25GD-S12,S8I25GD-S12(TP),S8I25GD-S12CE,S8I25GX-S12,S8I25GX-S12CE,S8I25GA-S24,S8I25GA-S24(TP),S8I25GA-S24CE,S8I25GB-S24,S8I25GB-S24(TP),S8I25GB-S24CE,S8I25GC-S24,S8I25GC-S24(TP),S8I25GC-S24CE,S8I25GD-S24,S8I25GD-S24(TP),S8I25GD-S24CE,S8I25GX-S24,S8I25GX-S24CE,插座类型调速电机40W,尺寸90MM:,S9I40GA( )-S12,S9I40GA( )-S12(TP),S9I40GA( )-S12CE,S9I40GB( )-S12,S9I40GB( )-S12(TP),S9I40GB( )-S12CE,S9I40GC( )-S12,S9I40GC( )-S12(TP),S9I40GC( )-S12CE,S9I40GD( )-S12,S9I40GD( )-S12(TP),S9I40GD( )-S12CE,S9I40GX( )-S12,S9I40GX( )-S12CE,S9I40GA( )-S24,S9I40GA( )-S24(TP),S9I40GA( )-S24CE,S9I40GB( )-S24,S9I40GB( )-S24(TP),S9I40GB( )-S24CE,S9I40GC( )-S24,S9I40GC( )-S24(TP),S9I40GC( )-S24CE,S9I40GD( )-S24,S9I40GD( )-S24(TP),S9I40GD( )-S24CE,S9I40GX( )-S24,S9I40GX( )-S24CE,插座类型调速电机60W,尺寸90MM:S9I60GA( )-S12,S9I60GA( )-S12(TP),S9I60GA( )-S12CE,S9I60GB( )-S12,S9I60GB( )-S12(TP),S9I60GB( )-S12CE,S9I60GC( )-S12,S9I60GC( )-S12(TP),S9I60GC( )-S12CE,S9I60GD( )-S12,S9I60GD( )-S12(TP),S9I60GD( )-S12CE,S9I60GX( )-S12,S9I60GX( )-S12CE,S9I60GA( )-S24,S9I60GA( )-S24(TP),S9I60GA( )-S24CE,S9I60GB( )-S24,S9I60GB( )-S24(TP),S9I60GB( )-S24CE,S9I60GC( )-S24,S9I60GC( )-S24(TP),S9I60GC( )-S24CE,S9I60GD( )-S24,S9I60GD( )-S24(TP),S9I60GD( )-S24CE,S9I60GX( )-S24,S9I60GX( )-S24CE,插座类型调速电机90W,尺寸90MM:S9I90GA( )-S12,S9I90GA( )-S12(TP),S9I90GA( )-S12CE,S9I90GB( )-S12,S9I90GB( )-S12(TP),S9I90GB( )-S12CE,S9I90GC( )-S12,S9I90GC( )-S12(TP),S9I90GC( )-S12CE,S9I90GD( )-S12,S9I90GD( )-S12(TP),S9I90GD( )-S12CE,S9I90GX( )-S12,S9I90GX( )-S12CE,S9I90GA( )-S24,S9I90GA( )-S24(TP),S9I90GA( )-S24CE,S9I90GB( )-S24,S9I90GB( )-S24(TP),S9I90GB( )-S24CE,S9I90GC( )-S24,S9I90GC( )-S24(TP),S9I90GC( )-S24CE,S9I90GD( )-S24,S9I90GD( )-S24(TP),S9I90GD( )-S24CE,S9I90GX( )-S24,S9I90GX( )-S24CE,插座类型调速电机6W,尺寸60MM:S6R06GA-S12,S6R06GA-S12CE,S6R06GB-S12,S6R06GB-S12CE,S6R06GC-S12,S6R06GC-S12CE,S6R06GD-S12,S6R06GD-S12CE,S6R06GX-S12,S6R06GX-S12CE,S6R06GA-S24,S6R06GA-S24CE,S6R06GB-S24,S6R06GB-S24CE,S6R06GC-S24,S6R06GC-S24CE,S6R06GD-S24,S6R06GD-S24CE,S6R06GX-S24,S6R06GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7R15GA-S12,S7R15GA-S12(TP),S7R15GA-S12CE,S7R15GB-S12,S7R15GB-S12(TP),S7R15GB-S12CE,S7R15GC-S12,S7R15GC-S12(TP),S7R15GC-S12CE,S7R15GD-S12,S7R15GD-S12(TP),S7R15GD-S12CE,S7R15GX-S12,S7R15GX-S12CE,S7R15GA-S24,S7R15GA-S24(TP),S7R15GA-S24CE,S7R15GB-S24,S7R15GB-S24(TP),S7R15GB-S24CE,S7R15GC-S24,S7R15GC-S24(TP),S7R15GC-S24CE,S7R15GD-S24,S7R15GD-S24(TP),S7R15GD-S24CE,S7R15GX-S24,S7R15GX-S24CE,插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-S12,S8R15GA-S12(TP),S8R15GA-S12CE,S8R15GB-S12,S8R15GB-S12(TP),S8R15GB-S12CE,S8R15GC-S12,S8R15GC-S12(TP),S8R15GC-S12CE,S8R15GD-S12,S8R15GD-S12(TP),S8R15GD-S12CE,S8R15GX-S12,S8R15GX-S12CE,S8R15GA-S24,S8R15GA-S24(TP),S8R15GA-S24CE,S8R15GB-S24,S8R15GB-S24(TP),S8R15GB-S24CE,S8R15GC-S24,S8R15GC-S24(TP),S8R15GC-S24CE,S8R15GD-S24,S8R15GD-S24(TP),S8R15GD-S24CE,S8R15GX-S24,S8R15GX-S24CE,插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8R25GA-S12,S8R25GA-S12(TP),S8R25GA-S12CE,S8R25GB-S12,S8R25GB-S12(TP),S8R25GB-S12CE,S8R25GC-S12,S8R25GC-S12(TP),S8R25GC-S12CE,S8R25GD-S12,S8R25GD-S12(TP),S8R25GD-S12CE,S8R25GX-S12,S8R25GX-S12CE,S8R25GA-S24,S8R25GA-S24(TP),S8R25GA-S24CE,S8R25GB-S24,S8R25GB-S24(TP),S8R25GB-S24CE,S8R25GC-S24,S8R25GC-S24(TP),S8R25GC-S24CE,S8R25GD-S24,S8R25GD-S24(TP),S8R25GD-S24CE,S8R25GX-S24,S8R25GX-S24CE,插座类型调速电机40W,尺寸80MM:S9R40GA( )-S12,S9R40GA( )-S12(TP),S9R40GA( )-S12CE,S9R40GB( )-S12,S9R40GB( )-S12(TP),S9R40GB( )-S12CE,S9R40GC( )-S12,S9R40GC( )-S12(TP),S9R40GC( )-S12CE,S9R40GD( )-S12,S9R40GD( )-S12(TP),S9R40GD( )-S12CE,S9R40GX( )-S12,S9R40GX( )-S12CE,S9R40GA( )-S24,S9R40GA( )-S24(TP),S9R40GA( )-S24CE,S9R40GB( )-S24,S9R40GB( )-S24(TP),S9R40GB( )-S24CE,S9R40GC( )-S24,S9R40GC( )-S24(TP),S9R40GC( )-S24CE,S9R40GD( )-S24,S9R40GD( )-S24(TP),S9R40GD( )-S24CE,S9R40GX( )-S24,S9R40GX( )-S24CE,插座类型调速电机6W,尺寸60MM::S6R06GA-ES12,S6R06GA-ES12CE,S6R06GB-ES12,S6R06GB-ES12CE,S6R06GC-ES12,S6R06GC-ES12CE,S6R06GD-ES12,S6R06GD-ES12CE,S6R06GX-ES12,S6R06GX-ES12CE,S6R06GA-ES24,S6R06GA-ES24CE,S6R06GB-ES24,S6R06GB-ES24CE,S6R06GC-ES24,S6R06GC-ES24CE,S6R06GD-ES24,S6R06GD-ES24CE,S6R06GX-ES24,S6R06GX-ES24CE,插座类型调速电机15W,尺寸70MM:S7R15GA-ES12,S7R15GA-ES12(TP),S7R15GA-ES12CE,S7R15GB-ES12,S7R15GB-ES12(TP),S7R15GB-ES12CE,S7R15GC-ES12,S7R15GC-ES12(TP),S7R15GC-ES12CE,S7R15GD-ES12,S7R15GD-ES12(TP),S7R15GD-ES12CE,S7R15GX-ES12,S7R15GX-ES12CE,S7R15GA-ES24,S7R15GA-ES24(TP),S7R15GA-ES24CE,S7R15GB-ES24,S7R15GB-ES24(TP),S7R15GB-ES24CE,S7R15GC-ES24,S7R15GC-ES24(TP),S7R15GC-ES24CE,S7R15GD-ES24,S7R15GD-ES24(TP),S7R15GD-ES24CE,S7R15GX-ES24,S7R15GX-ES24CE,插座类型调速电机15W,尺寸80MM:S8R15GA-ES12,S8R15GA-ES12(TP),S8R15GA-ES12CE,S8R15GB-ES12,S8R15GB-ES12(TP),S8R15GB-ES12CE,S8R15GC-ES12,S8R15GC-ES12(TP),S8R15GC-ES12CE,S8R15GD-ES12,S8R15GD-ES12(TP),S8R15GD-ES12CE,S8R15GX-ES12,S8R15GX-ES12CE,S8R15GA-ES24,S8R15GA-ES24(TP),S8R15GA-ES24CE,S8R15GB-ES24,S8R15GB-ES24(TP),S8R15GB-ES24CE,S8R15GC-ES24,S8R15GC-ES24(TP),S8R15GC-ES24CE,S8R15GD-ES24,S8R15GD-ES24(TP),S8R15GD-ES24CE,S8R15GX-ES24,S8R15GX-ES24CE,插座类型调速电机25W,尺寸80MM:S8R25GA-ES12,S8R25GA-ES12(TP),S8R25GA-ES12CE,S8R25GB-ES12,S8R25GB-ES12(TP),S8R25GB-ES12CE,S8R25GC-ES12,S8R25GC-ES12(TP),S8R25GC-ES12CE,S8R25GD-ES12,S8R25GD-ES12(TP),S8R25GD-ES12CE,S8R25GX-ES12,S8R25GX-ES12CE,S8R25GA-ES24,S8R25GA-ES24(TP),S8R25GA-ES24CE,S8R25GB-ES24,S8R25GB-ES24(TP),S8R25GB-ES24CE,S8R25GC-ES24,S8R25GC-ES24(TP),S8R25GC-ES24CE,S8R25GD-ES24,S8R25GD-ES24(TP),S8R25GD-ES24CE,S8R25GX-ES24,S8R25GX-ES24CE,插座类型调速电机40W,尺寸90MM:S9R40GA( )-ES12,S9R40GA( )-ES12(TP),S9R40GA( )-ES12CE,S9R40GB( )-ES12,S9R40GB( )-ES12(TP),S9R40GB( )-ES12CE,S9R40GC( )-ES12,S9R40GC( )-ES12(TP),S9R40GC( )-ES12CE,S9R40GD( )-ES12,S9R40GD( )-ES12(TP),S9R40GD( )-ES12CE,S9R40GX( )-ES12,S9R40GX( )-ES12CE,S9R40GA( )-ES24,S9R40GA( )-ES24(TP),S9R40GA( )-ES24CE,S9R40GB( )-ES24,S9R40GB( )-ES24(TP),S9R40GB( )-ES24CE,S9R40GC( )-ES24,S9R40GC( )-ES24(TP),S9R40GC( )-ES24CE,S9R40GD( )-ES24,S9R40GD( )-ES24(TP),S9R40GD( )-ES24CE,S9R40GX( )-ES24,S9R40GX( )-ES24CE,插座类型调速电机90W,尺寸90MM:S9R90GA( )-ES12,S9R90GA( )-ES12(TP),S9R90GA( )-ES12CE,S9R90GB( )-ES12,S9R90GB( )-ES12(TP),S9R90GB( )-ES12CE,S9R90GC( )-ES12,S9R90GC( )-ES12(TP),S9R90GC( )-ES12CE,S9R90GD( )-ES12,S9R90GD( )-ES12(TP),S9R90GD( )-ES12CE,S9R90GX( )-ES12,S9R90GX( )-ES12CE, SBA-IR,SBC-IR,SBB-IR,SBD-IR,SBX-IR,SBU-I,SBT-I,SBS-ICE,SBA-NCR, SBB-NCR, SBC-NCR ,SBD-NCR ,SBX-NCR, 突波吸收器:SK1202-25,SK1202-50,SVR10KH,SVR20KH,SR05H10,SR10H10,SR50H10,SR30H20,SR50H20,SR30H50 ,SPL-6A,SPL-7A,SPL-8A,SPL-9A,SPL-9SA,SPL-9SB S10I200□A-T,S10I200□B-T,S10I200□T-T直角齿轮头:SC8HA□,SC9HB□,SC9HC□,SC8KA□,SC9KB□,SC9KC□,SC8KA□,SC8HA□,SC9KB□,SC9HB□,SC9KC□,SC9HC□,SC8KA□,SC8HA□,(25W),SC9KA□,SC9HA□,(40W),SC9KA□,SC9HA□,(60W),SC9KA□,SC9HA□,(90W),SC8KA□,SC8HA□,(25W),SC9KA□,SC9HA□,(40W),SC9KA□,SC9HA□,(60W),SC9KA□,SC9HA□,(90W),SC9HA,SC9HB,SC9HC,工业电机:PAL22-5-25-MA040,PAL28-30-100-MA040,PAL32-100-200-MA040,PAL28-5-25-MA075,PAL32-30-100-MA075,PAL40-100-200-MA075,PAL18-5-25-MA020,PAL28-100-200-MA020,PAL22-30-100-MA020 MODEL Accessory Bolts (Flat W,S, Spring W,S, hexagonal nut X 4) GEAR HEAD GEAR MOTOR L (mm) ?(mm) BOLT XTG65K~XTG620K XBA620()-5K~XBA620()-20K 34 50 M4 P0.7 XTG630K~ XTG6100K XBA620()-30K~XBA620()-100K 38 55 XTG6200K XBA620()-200K 43 60 XTG85K~XTG820K XBA840()-5K~XBA840()-20K 41 65 M6 P1.0 XTG830K~XTG8100K XBA840()-30K~XBA840()-100K 46 70 XTG8200K XBA840()-200K 51 75 XTG95K~XTG920K XBA975()-5K~XBA975()-20K 45 75 M8 P1.25 XBA9120()-5K~XBA9120()-20K XBA9150()-5K~XBA9150()-20K XTG930K~XTG9100K XBA975()-30K~XBA975()-100K 58 90 XBA9120()-30K~XBA9120()-100K XBA9150()-30K~XBA9150()-100K TG9200K XBA975()-200K 64 95 XBA9120()-200K

SPG 型号

S6I03GA,S6I03GACE,S6I03GC,S6I03GCCE,S6I03GE,S6I06GECE,S6I06GA,S6I06GACE,S6I06GB,S6I06

GBCE,S6I06GC,S6I06GCCE,S6I06GD,S6I06GDCE,S6I06GE,S6I06GECE,S6I06GX,S6I06GXCE,S7I15GA,

S7I15GATP,S7I15GACE,S7I15GB,S7I15GBTP,S7I15GBCE,S7I15GC,S7I15GCTP,S7I15GCCE,S7I15GD,

S7I15GDTP,S7I15GDCE,S7I15GE,S7I15GECE,S7I15GX,S7I15GXCE,S8I15GA,S8I15GATP,S8I15GACE,

S8I15GB,S8I15GBTP,S8I15GBCE,S8I15GC,S8I15GCTP,S8I15GCCE,S8I15GD,S8I15GDTP,S8I15GE,S8I

15GECE,S8I15GX,S8I15GXCE,S8I25GA,S8I25GATP,S8I25GACE,S8I25GB,S8I25GBTP,S8I25GBCE,S8I

25GC,S8I25GCTP,S8I25GCCE,S8I25GDS8I25GDTPS8I25GDCE,S8I25GE,S8I25GECE,S8I25GX,S8I25GX

CE,S8I25GU,S8I25GUCE,S8I25GT,S8I25GTCE,S8I25GS,S8I25GSCE,S9I40GAH,S9I40GAHTP,S9I40GA

HCE,S9I40GBH,S9I40GBHTP,S9I40GBHCE,S9I40GCH,S9I40GCHTP,S9I40GCHCE,S9I40GDH,S9I40GDH

TP,S9I40GDHCE,S9I40GEH,S9I40GEHCE,S9I40GXH,S9I40GXHCE,S9I40GUH,S9I40GUHCE,S9I40GTH,

S9I40GTHCE,S9I40GSH,S9I40GSHCE,S9I60GAH,S9I60GAHTP,S9I60GAHCE,S9I60GBH,S9I60GBHTP,S

9I60GBHCE,S9I60GCH,S9I60GCHTP,S9I60GCHCE,S9I60GDH,S9I60GDHTP,S9I60GDHCE,S9I60GEH,S9

I60GEHCE,S9I60GXH,S9I60GXHCE,S9I60GUH,S9I60GUHCE,S9I60GTH,S9I60GTHCE,S9I60GSH,S9I60

GSHCE,S9I90GAH,S9I90GAHTP,S9I90GAHCE,S9I90GBH,S9I90GBHTP,S9I90GBHCE,S9I90GCH,S9I90G

CHTP,S9I90GCHCE,S9I90GDH,S9I90GDHTP,S9I90GDHCE,S9I90GEH,S9I90GEHCE,S9I90GXH,S9I90GX

HCE,S9I90GUH,S9I90GUHCE,S9I90GTH,S9I90GTHCE,S9I90GSH,S9I90GSHCE,S9I120GAS9I120GATP,

S9I120GACE,S9I120GB,S9I120GBTP,S9I120GBCE,S9I120GC,S9I120GCTP,S9I120GCCE,S9I120GD,S9

I120GDTP,S9I120GDCE,S9I150GU,S9I150GUCE,S9I150GT,S9I150GTCE,S9I150GS,S9I150GSCE,S9I1

80GA,S9I180GATP,S9I180GACE,S9I180GB,S9I180GBTP,S9I180GBCE,S9I180GC,S9I180GCTP,S9I180

GCCE,S9I180GD,S9I180GDTP,S9I180GDCE,S9I200GU,S9I200GUCE,S9I200GT,S9I200GTCES,9I200G

S,S9I200GSCE,S6R06GA,S6R06GACE,S6R06GB,S6R06GBCE,S6R06GC,S6R06GCCE,S6R06GD,S6R06G

DCE,S6R06GE,S6R06GECE,S6R06GX,S6R06GXCE,S7R15GA,S7R15GATP,S7R15GACE,S7R15GB,S7R15

GBTP,S7R15GBCE,S7R15GC,S7R15GCTP,S7R15GCCE,S7R15GD,S7R15GDTP,S7R15GDCE,S7R15GE,S

7R15GECE,S7R15GX,S7R15GXCE,S8R15GA,S8R15GATP,S8R15GACE,S8R15GB,S8R15GBTP,S8R15GB

CE,S8R15GC,S8R15GCTP,S8R15GCCE,S8R15GD,S8R15GDTP,S8R15GDCE,S8R15GE,S8R15GECE,S8R1

5GX,S8R15GXCE,S8R25GA,S8R25GATP,S8R25GACE,S8R25GB,S8R25GBTP,S8R25GBCE,S8R25GC,S8R

25GCTP,S8R25GCCE,S8R25GD,S8R25GDT,S8R25GDCE,S8R25GE,S8R25GECE,S8R25GX,S8R25GXCE,S

9R40GAH,S9R40GAHTP,S9R40GAHCE,S9R40GBH,S9R40GBHTP,S9R40GBHCE,S9R40GCH,S9R40GCHT

P,S9R40GCHCE,S9R40GDH,S9R40GDHTP,S9R40GDHCE,S9R40GEH,S9R40GEHCE,S9R40GXH,S9R40GX

HCE,S9R60GAH,S9R60GAHTP,S9R60GAHCE,S9R60GBH,S9R60GBHTP,S9R60GBHCE,S9R60GCH,S9R6

0GCHTP,S9R60GCHCE,S9R60GDH,S9R60GDHTP,S9R60GDHCE,S9R60GEH,S9R60GEHCE,S9R60GXH,S

9R60GXHCE,S9R90GAH,S9R90GAHTP,S9R90GAHCE,S9R90GBH,S9R90GBHTP,S9R90GBHCE,S9R90GC

H,S9R90GCHTP,S9R90GCHCE,S9R90GDH,S9R90GDHTP,S9R90GDHCE,S9R90GEH,S9R90GEHCE,S9R9

0GXH,S9R90GXHCE,S6R06GA-ES6R06GA-ECE,S6R06GB-ES6R06GB-ECE,S6R06GC-ES6R06GC-

ECE,S6R06GD-ES6R06GD-ECE,S6R06GE-ES6R06GE-ECE,S6R06GX-ES6R06GX-ECE,S7R15GA-

ES7R15GA-ETP,S7R15GA-ECES7R15GB-E,S7R15GB-ETP,S7R15GB-ECE,S7R15GC-E,S7R15GC-

ETP,S7R15GC-ECE,S7R15GD-E,S7R15GD-ETP,S7R15GD-ECE,S7R15GE-E,S7R15GE-ECE,S7R15GX-

E,S7R15GX-ECE,S8R15GA-E,S8R15GA-ETP,S8R15GA-ECE,S8R15GB-E,S8R15GB-ETP,S8R15GB-

ECE,S8R15GC-E,S8R15GC-ETP,S8R15GC-ECE,S8R15GD-E,S8R15GD-ETP,S8R15GD-ECE,S8R15GE-

E,S8R15GE-ECE,S8R15GX-E,S8R15GX-ECE,S8R25GA-E,S8R25GA-ETP,S8R25GA-ECE,S8R25GB-

E,S8R25GB-ETP,S8R25GB-ECE,S8R25GC-E,S8R25GC-ETP,S8R25GC-ECE,S8R25GD-E,S8R25GD-

ETP,S8R25GD-ECE,S8R25GE-E,S8R25GE-ECE,S8R25GX-E,S8R25GX-ECE,S8I25GX-E,S8I25GX-

ECE,S8I25GU-E,S8I25GU-ECE,S8I25GT-E,S8I25GT-ECE,S8I25GS-E,S8I25GS-ECE,S9R40GAH-

ETP,S9R40GAH-ECE,S9R40GBH-E,S9R40GBH-ETP,S9R40GBH-ECE,S9R40GCH-E,S9R40GCH-

ETP,S9R40GCH-E,CES9R40GDH-E,S9R40GDH-ETP,S9R40GDH-ECE,S9R40GEH-E,S9R40GEH-

ECE,S9R40GXH-E,S9R40GXH-ECE,S9I40GXH-E,S9I40GXH-ECE,S9I40GUH-E,S9I40GUH-ECE,S9I40GTH

-E,S9I40GTH-ECE,S9I40GSH-E,S9I40GSH-ECE,S9R60GAH-ETP,S9R60GAH-ECE,S9R60GBH-

E,S9R60GBH-ETP,S9R60GBH-ECE,S9R60GCH-E,S9R60GCH-ETP,S9R60GCH-ECE,S9R60GDH-

E,S9R60GDH-ETP,S9R60GDH-ECE,S9R60GEH-E,S9R60GEH-ECE,S9R60GXH-E,S9R60GXH-

ECE,S9I60GXH-E,S9I60GXH-ECE,S9I60GUH-E,S9I60GUH-ECE,S9I60GTH-E,S9I60GTH-ECE,S9I60GSH

-E,S9I60GSH-ECE,S9R90GAH-ETP,S9R90GAH-ECE,S9R90GBH-E,S9R90GBH-ETP,S9R90GBH-

ECE,S9R90GCH-E,S9R90GCH-ETP,S9R90GCH-ECE,S9R90GDH-E,S9R90GDH-ETP,S9R90GDH-

ECE,S9R90GEH-E,S9R90GEH-ECE,S9R90GXH-E,S9R90GXH-ECE,S9I90GXH-E,S9I90GXH-

ECE,S9I90GUH-E,S9I90GUH-ECE,S9I90GTH-E,S9I90GTH-ECE,S9I90GSH-E,S9I90GSH-

ECE,SUA6I06GA-V12,SUA6I06GA-V12CE,SUA6I06GB-V12,SUA6I06GB-V12CE,SUA6I06GC-

V12,SUA6I06GC-V12CE,SUA6I06GD-V12,SUA6I06GD-V12CE,SUA6I06GX-V12,SUA6I06GX-

V12CE,SUA7I15GA-V12,SUA7I15GA-V12TP,SUA7I15GA-V12CE,SUA7I15GB-V12,SUA7I15GB-

V12TP,SUA7I15GB-V12CESUA7I15GC-V12,SUA7I15GC-V12TP,SUA7I15GC-V12CE,SUA7I15GD-

V12,SUA7I15GD-V12TP,SUA7I15GD-V12CE,SUA7I15GX-V12,SUA7I15GX-V12CE,SUA8I15GA-

V12,SUA8I15GA-V12TP,SUA8I15GA-V12CE,SUA8I15GB-V12,SUA8I15GB-V12TP,SUA8I15GB-

V12CE,SUA8I15GC-V12,SUA8I15GC-V12TP,SUA8I15GC-V12CE,SUA8I15GD-V12,SUA8I15GD-

V12TP,SUA8I15GD-V12CE,SUA8I15GX-V12,SUA8I15GX-V12CESUA8I25GA-V12,SUA8I25GA-

V12TP,SUA8I25GA-V12CE,SUA8I25GB-V12,SUA8I25GB-V12TP,SUA8I25GB-V12CES,UA8I25GC-

V12,SUA8I25GC-V12TP,SUA8I25GC-V12CE,SUA8I25GD-V12,SUA8I25GD-V12TP,SUA8I25GD-

V12CE,SUA8I25GX-V12,SUA8I25GX-V12CE,SUA9I40GAH-V12,SUA9I40GAH-V12TP,SUA9I40GAH-

V12CE,SUA9I40GBH-V12,SUA9I40GBH-V12TP,SUA9I40GBH-V12CE,SUA9I40GCH-V12,SUA9I40GCH-

V12TP,SUA9I40GCH-V12CE,SUA9I40GDH-V12,SUA9I40GDH-V12TP,SUA9I40GDH-

V12CE,SUA9I40GXH-V12,SUA9I40GXH-V12CE,SUA9I60GAH-V12,SUA9I60GAH-V12TP,SUA9I60GAH

-V12CE,SUA9I60GBH-V12,SUA9I60GBH-V12TP,SUA9I60GBH-V12CE,SUA9I60GCH-V12,SUA9I60GCH

-V12TP,SUA9I60GCH-V12CE,SUA9I60GDH-V12,SUA9I60GDH-V12TP,SUA9I60GDH-

V12CE,SUA9I60GXH-V12,SUA9I60GXH-V12CE,SUA9I90GAH-V12,SUA9I90GAH-V12TP,SUA9I90GAH

-V12CE,SUA9I90GBH-V12,SUA9I90GBH-V12TP,SUA9I90GBH-V12CE,SUA9I90GCH-V12,SUA9I90GCH

-V12TP,SUA9I90GCH-V12CE,SUA9I90GDH-V12,SUA9I90GDH-V12TP,SUA9I90GDH-

V12CE,SUA9I90GXH-V12,SUA9I90GXH-V12CE,SUA9I180GA-V12,SUA9I180GA-V12TP,SUA9I180GA-

V12CE,SUA9I180GB-V12,SUA9I180GB-V12TP,SUA9I180GB-V12CE,SUD6I06GA-V12,SUD6I06GA-

V12CE,SUD6I06GB-V12,SUD6I06GB-V12CE,SUD6I06GC-V12,SUD6I06GC-V12CE,SUD6I06GD-

V12,SUD6I06GD-V12CE,SUD6I06GX-V12,SUD6I06GX-V12CE,SUD7I15GA-V12,SUD7I15GA-

V12TP,SUD7I15GA-V12CE,SUD7I15GB-V12,SUD7I15GB-V12TP,SUD7I15GB-V12CE,SUD7I15GC-

V12,SUD7I15GC-V12TP,SUD7I15GC-V12CE,SUD7I15GD-V12,SUD7I15GD-V12TP,SUD7I15GD-

V12CE,SUD7I15GX-V12,SUD7I15GX-V12CE,SUD8I15GA-V12,SUD8I15GA-V12TP,SUD8I15GA-

V12CE,SUD8I15GB-V12,SUD8I15GB-V12TP,SUD8I15GB-V12CE,SUD8I15GC-V12,SUD8I15GC-

V12TP,SUD8I15GC-V12CE,SUD8I15GD-V12,SUD8I15GD-V12TP,SUD8I15GD-V12CE,SUD8I15GX-

V12,SUD8I15GX-V12CE,SUD8I25GA-V12,SUD8I25GA-V12TP,SUD8I25GA-V12CE,SUD8I25GB-

V12,SUD8I25GB-V12TP,SUD8I25GB-V12CE,SUD8I25GC-V12,SUD8I25GC-V12TP,SUD8I25GC-

V12CE,SUD8I25GD-V12,SUD8I25GD-V12TP,SUD8I25GD-V12CE,SUD8I25GX-V12,SUD8I25GX-

V12CE,SUD9I40GAH-V12,SUD9I40GAH-V12TP,SUD9I40GAH-V12CE,SUD9I40GBH-V12,SUD9I40GBH

-V12TP,SUD9I40GBH-V12CE,SUD9I40GCH-V12,SUD9I40GCH-V12TP,SUD9I40GCH-

V12CE,SUD9I40GDH-V12,SUD9I40GDH-V12TP,SUD9I40GDH-V12CE,SUD9I40GXH-V12,SUD9I40GXH

-V12CE,SUD9I60GAH-V12,SUD9I60GAH-V12TP,SUD9I60GAH-V12CE,SUD9I60GBH-V12,SUD9I60GBH

-V12TP,SUD9I60GBH-V12CE,SUD9I60GCH-V12,SUD9I60GCH-V12TP,SUD9I60GCH-

V12CE,SUD9I60GDH-V12,SUD9I60GDH-V12TP,SUD9I60GDH-V12CE,SUD9I60GXH-V12,SUD9I60GXH

-V12CE,SUD9I90GAH-V12,SUD9I90GAH-V12TP,SUD9I90GAH-V12CE,SUD9I90GBH-V12,SUD9I90GBH

-V12TP,SUD9I90GBH-V12CE,SUD9I90GCH-V12,SUD9I90GCH-V12TP,SUD9I90GCH-

V12CE,SUD9I90GDH-V12,SUD9I90GDH-V12TP,SUD9I90GDH-V12CE,SUD9I90GXH-V12,SUD9I90GXH

-V12CE,SUD9I180GA-V12,SUD9I180GA-V12TP,SUD9I180GA-V12CE,SUD9I180GB-V12,SUD9I180GB-

V12TP,SUD9I180GB-V12CE,S6I06GA-V12,S6I06GA-V12CE,S6I06GB-V12,S6I06GB-V12CE,S6I06GC-

V12,S6I06GC-V12CE,S6I06GD-V12,S6I06GD-V12CE,S6I06GX-V12,S6I06GX-V12CE,S7I15GA-

V12,S7I15GA-V12TP,S7I15GA-V12CE,S7I15GB-V12,S7I15GB-V12TP,S7I15GB-V12CE,S7I15GC-

V12,S7I15GC-V12TP,S7I15GC-V12CE,S7I15GD-V12,S7I15GD-V12TP,S7I15GD-V12CE,S7I15GX-

V12,S7I15GX-V12CE,S8I15GA-V12,S8I15GA-V12TP,S8I15GA-V12CE,S8I15GB-V12,S8I15GB-

V12TP,S8I15GB-V12CE,S8I15GC-V12,S8I15GC-V12TP,S8I15GC-V12CE,S8I15GD-V12,S8I15GD-

V12TP,S8I15GD-V12CE,S8I15GX-V12,S8I15GX-V12CE,S8I25GA-V12,S8I25GA-V12TP,S8I25GA-

V12CE,S8I25GB-V12,S8I25GB-V12TP,S8I25GB-V12CE,S8I25GC-V12,S8I25GC-V12TP,S8I25GC-

V12CE,S8I25GD-V12,S8I25GD-V12TP,S8I25GD-V12CE,S8I25GX-V12,S8I25GX-V12CE,S9I40GAH-

V12,S9I40GAH-V12TP,S9I40GAH-V12CE,S9I40GBH-V12,S9I40GBH-V12TP,S9I40GBH-

V12CE,S9I40GCH-V12,S9I40GCH-V12TP,S9I40GCH-V12CE,S9I40GDH-V12,S9I40GDH-

V12TP,S9I40GDH-V12CE,S9I40GXH-V12,S9I40GXH-V12CE,S9I60GAH-V12,S9I60GAH-

V12TP,S9I60GAH-V12CE,S9I60GBH-V12,S9I60GBH-V12TP,S9I60GBH-V12CE,S9I60GCH-

V12,S9I60GCH-V12TP,S9I60GCH-V12CE,S9I60GDH-V12,S9I60GDH-V12TP,S9I60GDH-

V12CE,S9I60GXH-V12,S9I60GXH-V12CE,S9I90GAH-V12,S9I90GAH-V12TP,S9I90GAH-

V12CE,S9I90GBH-V12,S9I90GBH-V12TP,S9I90GBH-V12CE,S9I90GCH-V12,S9I90GCH-

V12TP,S9I90GCH-V12CE,S9I90GDH-V12,S9I90GDH-V12TP,S9I90GDH-V12CE,S9I90GXH-

V12,S9I90GXH-V12CE,S9I180GC-V12,S9I180GC-V12TP,S9I180GC-V12CE,S9I180GD-V12,S9I180GD

-V12TP,S9I180GD-V12CE,S6I06GA-S12,S6I06GA-S12CE,S6I06GB-S12,S6I06GB-S12CE,S6I06GC-

S12,S6I06GC-S12CE,S6I06GD-S12,S6I06GD-S12CE,S6I06GX-S12,S6I06GX-S12CE,S6I06GA-

S24,S6I06GA-S24CE,S6I06GB-S24,S6I06GB-S24CE,S6I06GC-S24,S6I06GC-S24CE,S6I06GD-

S24,S6I06GD-S24CE,S6I06GX-S24,S6I06GX-S24CE,S7I15GA-S12,S7I15GA-S12TP,S7I15GA-

S12CE,S7I15GB-S12,S7I15GB-S12TP,S7I15GB-S12CE,S7I15GC-S12,S7I15GC-S12TP,S7I15GC-

S12CE,S7I15GD-S12,S7I15GD-S12TP,S7I15GD-S12CE,S7I15GX-S12,S7I15GX-S12CE,S7I15GA-

S24,S7I15GA-S24TP,S7I15GA-S24CE,S7I15GB-S24,S7I15GB-S24TP,S7I15GB-S24CE,S7I15GC-

S24,S7I15GC-S24TP,S7I15GC-S24CE,S7I15GD-S24,S7I15GD-S24TP,S7I15GD-S24CE,S7I15GX-

S24,S7I15GX-S24CE,S8I15GA-S12,S8I15GA-S12TP,S8I15GA-S12CE,S8I15GB-S12,S8I15GB-

S12TP,S8I15GB-S12CE,S8I15GC-S12,S8I15GC-S12TP,S8I15GC-S12CE,S8I15GD-S12,S8I15GD-

S12TP,S8I15GD-S12CE,S8I15GX-S12,S8I15GX-S12CE,S8I15GA-S24,S8I15GA-S24TP,S8I15GA-

S24CE,S8I15GB-S24,S8I15GB-S24TP,S8I15GB-S24CE,S8I15GC-S24,S8I15GC-S24TP,S8I15GC-

S24CE,S8I15GD-S24,S8I15GD-S24TP,S8I15GD-S24CE,S8I15GX-S24,S8I15GX-S24CE,S8I25GA-

S12,S8I25GA-S12TP,S8I25GA-S12CE,S8I25GB-S12,S8I25GB-S12TP,S8I25GB-S12CE,S8I25GC-

S12,S8I25GC-S12TP,S8I25GC-S12CE,S8I25GD-S12,S8I25GD-S12TP,S8I25GD-S12CE,S8I25GX-

S12,S8I25GX-S12CE,S8I25GA-S24,S8I25GA-S24TP,S8I25GA-S24CE,S8I25GB-S24,S8I25GB-

S24TP,S8I25GB-S24CE,S8I25GC-S24,S8I25GC-S24TP,S8I25GC-S24CE,S8I25GD-S24,S8I25GD-

S24TP,S8I25GD-S24CE,S8I25GX-S24,S8I25GX-S24CE,S9I40GAH-S12,S9I40GAH-S12TP,S9I40GAH-

S12CE,S9I40GBH-S12,S9I40GBH-S12TP,S9I40GBH-S12CE,S9I40GCH-S12,S9I40GCH-

S12TP,S9I40GCH-S12CE,S9I40GDH-S12,S9I40GDH-S12TP,S9I40GDH-S12CE,S9I40GXH-

S12,S9I40GXH-S12CE,S9I40GAH-S24,S9I40GAH-S24TP,S9I40GAH-S24CE,S9I40GBH-S24S9I40GBH-

S24TP,S9I40GBH-S24CE,S9I40GCH-S24,S9I40GCH-S24TP,S9I40GCH-S24CE,S9I40GDH-

S24,S9I40GDH-S24TP,S9I40GDH-S24CE,S9I40GXH-S24,S9I40GXH-S24CE,S9I60GAH-S12,S9I60GAH

-S12TP,S9I60GAH-S12CE,S9I60GBH-S12,S9I60GBH-S12TP,S9I60GBH-S12CE,S9I60GCH-

S12,S9I60GCH-S12TP,S9I60GCH-S12CE,S9I60GDH-S12,S9I60GDH-S12TP,S9I60GDH-

S12CE,S9I60GXH-S12,S9I60GXH-S12CE,S9I60GAH-S24,S9I60GAH-S24TP,S9I60GAH-

S24CE,S9I60GBH-S24,S9I60GBH-S24TP,S9I60GBH-S24CE,S9I60GCH-S24,S9I60GCH-

S24TP,S9I60GCH-S24CE,S9I60GDH-S24,S9I60GDH-S24TP,S9I60GDH-S24CE,S9I60GXH-

S24,S9I60GXH-S24CE,S9I90GAH-S12,S9I90GAH-S12TP,S9I90GAH-S12CE,S9I90GBH-S12,S9I90GBH-

S12TP,S9I90GBH-S12CE,S9I90GCH-S12,S9I90GCH-S12TP,S9I90GCH-S12CE,S9I90GDH-

S12,S9I90GDH-S12TP,S9I90GDH-S12CE,S9I90GXH-S12,S9I90GXH-S12CE,S9I90GAH-S24,S9I90GAH

-S24TP,S9I90GAH-S24CE,S9I90GBH-S24,S9I90GBH-S24TP,S9I90GBH-S24CE,S9I90GCH-

S24,S9I90GCH-S24TP,S9I90GCH-S24CE,S9I90GDH-S24,S9I90GDH-S24TP,S9I90GDH-

S24CE,S9I90GXH-S24,S9I90GXH-S24CE,S6R06GA-S12,S6R06GA-S12CE,S6R06GB-S12,S6R06GB-

S12CE,S6R06GC-S12,S6R06GC-S12CE,S6R06GD-S12,S6R06GD-S12CE,S6R06GX-S12,S6R06GX-

S12CE,S6R06GA-S24,S6R06GA-S24CE,S6R06GB-S24,S6R06GB-S24CE,S6R06GC-S24,S6R06GC-

S24CE,S6R06GD-S24,S6R06GD-S24CE,S6R06GX-S24,S6R06GX-S24CE,S7R15GA-S12,S7R15GA-

S12TP,S7R15GA-S12CE,S7R15GB-S12,S7R15GB-S12TP,S7R15GB-S12CE,S7R15GC-S12,S7R15GC-

S12TP,S7R15GCS12CE,S7R15GD-S12,S7R15GD-S12TP,S7R15GD-S12CE,S7R15GX-S12,S7R15GX-

S12CE,S7R15GA-S24,S7R15GA-S24TP,S7R15GA-S24CE,S7R15GB-S24,S7R15GB-S24TP,S7R15GB-

S24CE,S7R15GC-S24,S7R15GC-S24TP,S7R15GC-S24CE,S7R15GD-S24,S7R15GD-S24TP,S7R15GD-

S24CE,S7R15GX-S24,S7R15GX-S24CE,S8R15GA-S12,S8R15GA-S12TP,S8R15GA-

S12CE,S8R15GS12,S8R15GB-S12TP,S8R15GB-S12CE,S8R15GC-S12,S8R15GC-S12TP,S8R15GC-

S12CE,S8R15GD-S12,S8R15GD-S12TP,S8R15GD-S12CE,S8R15GX-S12,S8R15GX-S12CE,S8R15GA-

S24,S8R15GA-S24TP,S8R15GA-S24CE,S8R15GB-S24,S8R15GB-S24TP,S8R15GB-S24CE,S8R15GC-

S24,S8R15GC-S24TP,S8R15GC-S24CE,S8R15GD-S24,S8R15GD-S24TP,S8R15GD-S24CE,S8R15GX-

S24,S8R15GX-S24CE,S8R25GA-S12,S8R25GA-S12TP,S8R25GA-S12CE,S8R25GB-S12,S8R25GB-

S12TP,S8R25GB-S12CE,S8R25GC-S12,S8R25GC-S12TP,S8R25GC-S12CE,S8R25GD-S12,S8R25GD-

S12TP,S8R25GD-S12CE,S8R25GX-S12,S8R25GX-S12CE,S8R25GA-S24,S8R25GA-S24TP,S8R25GA-

S24CE,S8R25GB-S24,S8R25GB-S24TP,S8R25GB-S24CE,S8R25GC-S24,S8R25GC-S24TP,S8R25GC-

S24CE,S8R25GD-S24,S8R25GD-S24TP,S8R25GD-S24CE,S8R25GX-S24,S8R25GX-S24CE,S9R40GAH-

S12,S9R40GAH-S12TP,S9R40GAH-S12CE,S9R40GBH-S12,S9R40GBH-S12TP,S9R40GBH-

S12CE,S9R40GCH-S12,S9R40GCH-S12TP,S9R40GCH-S12CE,S9R40GDH-S12,S9R40GDH-

S12TP,S9R40GDH-S12CE,S9R40GXH-S12,S9R40GXH-S12CE,S9R40GAH-S24,S9R40GAH-

S24TP,S9R40GAH-S24CE,S9R40GBH-S24,S9R40GBH-S24TP,S9R40GBH-S24CE,S9R40GCH-

S24,S9R40GCH-S24TP,S9R40GCH-S24CE,S9R40GDH-S24,S9R40GDH-S24TP,S9R40GDH-

S24CE,S9R40GXH-S24,S9R40GXH-S24CE,S6R06GA-ES12,S6R06GA-ES12CE,S6R06GB-ES12,S6R06GB

-ES12CE,S6R06GC-ES12,S6R06GC-ES12CE,S6R06GD-ES12,S6R06GD-ES12CE,S6R06GX-

ES12,S6R06GX-ES12CE,S6R06GA-ES24,S6R06GA-ES24CE,S6R06GB-ES24,S6R06GBE-

S24CE,S6R06GC-ES24,S6R06GC-ES24CE,S6R06GD-ES24,S6R06GD-ES24CE,S6R06GX-ES24,S6R06GX

-ES24CE,S7R15GA-ES12,S7R15GA-ES12TP,S7R15GA-ES12CE,S7R15GB-ES12,S7R15GB-

ES12TP,S7R15GB-ES12CE,S7R15GC-ES12,S7R15GC-ES12TP,S7R15GC-ES12CE,S7R15GD-

ES12,S7R15GD-ES12TP,S7R15GD-ES12CE,S7R15GX-ES12,S7R15GX-ES12CE,S7R15GA-

ES24,S7R15GA-ES24TP,S7R15GA-ES24CE,S7R15GB-ES24,S7R15GB-ES24TP,S7R15GB-

ES24CE,S7R15GC-ES24,S7R15GC-ES24TP,S7R15GC-ES24CE,S7R15GD-ES24,S7R15GD-

ES24TP,S7R15GD-ES24CE,S7R15GX-ES24,S7R15GX-ES24CE,S8R15GA-ES12,S8R15GA-

ES12TP,S8R15GA-ES12CE,S8R15GB-ES12,S8R15GB-ES12TP,S8R15GB-ES12CE,S8R15GC-

ES12,S8R15GC-ES12TP,S8R15GC-ES12CE,S8R15GD-ES12,S8R15GD-ES12TP,S8R15GD-

ES12CE,S8R15GX-ES12,S8R15GX-ES12CE,S8R15GA-ES24,S8R15GA-ES24TP,S8R15GA-

ES24CE,S8R15GB-ES24,S8R15GB-ES24TP,S8R15GB-ES24CE,S8R15GC-ES24,S8R15GC-

ES24TP,S8R15GC-ES24CE,S8R15GD-ES24,S8R15GD-ES24TP,S8R15GD-ES24CE,S8R15GX-

ES24,S8R15GX-ES24CE,S8R25GA-ES12,S8R25GA-ES12TP,S8R25GA-ES12CE,S8R25GB-

ES12,S8R25GB-ES12TP,S8R25GB-ES12CE,S8R25GC-ES12,S8R25GC-ES12TP,S8R25GC-

ES12CE,S8R25GD-ES12,S8R25GD-ES12TP,S8R25GD-ES12CE,S8R25GX-ES12,S8R25GX-

ES12CE,S8R25GA-ES24,S8R25GA-ES24TP,S8R25GA-ES24CE,S8R25GB-ES24,S8R25GB-

ES24TP,S8R25GB-ES24CE,S8R25GC-ES24,S8R25GC-ES24TP,S8R25GC-ES24CE,S8R25GD-

ES24,S8R25GD-ES24TP,S8R25GD-ES24CE,S8R25GX-ES24,S8R25GX-ES24CE,S9R40GAH-

ES12,S9R40GAH-ES12TP,S9R40GAH-ES12CE,S9R40GBH-ES12,S9R40GBH-ES12TP,S9R40GBH-

ES12CE,S9R40GCH-ES12,S9R40GCH-ES12TP,S9R40GCH-ES12CE,S9R40GDH-ES12,S9R40GDH-

ES12TP,S9R40GDH-ES12CE,S9R40GXH-ES12,S9R40GXH-ES12CE,S9R40GAH-ES24,S9R40GAH-

ES24TP,S9R40GAHE-S24CE,S9R40GBH-ES24,S9R40GBH-ES24TP,S9R40GBH-ES24CE,S9R40GCH-

ES24,S9R40GCH-ES24TP,S9R40GCH-ES24CE,S9R40GDH-ES24,S9R40GDH-ES24TP,S9R40GDH-

ES24CE,S9R40GXH-ES24,S9R40GXH-ES24CE,S9R60GAH-ES12,S9R60GAH-ES12CE,S9R60GBH-

ES12,S9R60GBH-ES12CE,S9R60GCH-ES12,S9R60GCH-ES12CE,S9R60GDH-ES12,S9R60GDH-

ES12CE,S9R60GXH-ES12,S9R60GXH-ES12CE,S9R90GAH-ES12,S9R90GAH-ES12CE,S9R90GBH-

ES12,S9R90GBH-ES12CE,S9R90GCH-ES12,S9R90GCH-ES12CE,S9R90GDH-ES12,S9R90GDH-

ES12CE,S9R90GXH-ES12,S9R90GXH-ES12CE,SUA06IA-V12CE,SUA06IB-V12CE,SUA06IC-

V12CE,SUA06ID-V12CE,SUA06IX-V12CE,SUA715IA-V12CE,SUA715IB-V12CE,SUA715IC-

V12CE,SUA715ID-V12CE,SUA715IX-V12CE,SUA15IA-V12CE,SUA15IB-V12CE,SUA15IC-

V12CE,SUA15ID-V12CE,SUA15IX-V12CE,SUA25IA-V12CE,SUA25IB-V12CE,SUA25IC-V12CE,SUA25ID

-V12CE,SUA25IX-V12CE,SUA40IA-V12CE,SUA40IB-V12CE,SUA40IC-V12CE,SUA40ID-

V12CE,SUA40IX-V12CE,SUA60IA-V12CE,SUA60IB-V12CE,SUA60IC-V12CE,SUA60ID-V12CE,SUA60IX

-V12CE,SUA90IA-V12CE,SUA90IB-V12CE,SUA90IC-V12CE,SUA90ID-V12CE,SUA90IX-

V12CE,SUA180IA-V12CE,SUA180IB-

V12CE,SRA01,SRA01CE,SRB01,SRB01CE,SRC01,SRC01CE,SRD01,SRD01CE,SRX01,SRX01CE,SRA02,S

RA02CE,SRB02,SRB02CE,SRC02,SRC02CE,SRD02,SRD02CE,SRX02,SRX02CE,SSA01-SRSS,SSA02-

SRSS,SSA03-SRSS,SSB01-SRSS,SSB02-SRSS,SSB03-SRSS,SSC01-SRSS,SSC02-SRSS,SSC03-

SRSS,SSD01-SRSS,SSD02SRSS,SSD03-SRSS,SSX01-SRSS,SSX02-SRSS,SSX03-SRSS,S6I06GA-

T,S6I06GB-T,S6I06GC-T,S6I06GD-T,S6I06GE-T,S6I06GX-T,S6I06GXTCES,6R06GA-T,S6R06GA-

TCE,S6R06GB-T,S6R06GB-TCE,S6R06GC-T,S6R06GC-TCE,S6R06GD-T,S6R06GD-TCE,S6R06GE-

T,S6R06GE-TCE,S6R06GX-T,S6R06GX-TCE,S7I15GA-T,S7I15GB-T,S7I15GC-T,S7I15GD-T,S7I15GX-

T,S7I15GX-TCE,S7R15GA-T,S7R15GA-TTP,S7R15GA-TCE,S7R15GB-T,S7R15GB-TTP,S7R15GB-

TCE,S7R15GC-T,S7R15GC-TTP,S7R15GC-TCE,S7R15GD-T,S7R15GD-TTP,S7R15GD-TCE,S7R15GE-

T,S7R15GE-TCE,S7R15GX-T,S7R15GX-TCE,S8I15GA-T,S8I15GA-T1,S8I15GB-T,S8I15GB-

T1,S8I15GC-T,S8I15GC-T1,S8I15GD-T,S8I15GD-T1,S8I15GX-T,S8I15GX-T1,S8I15GX-TCE,S8I15GX

-T1CE,S8R15GA-T,S8R15GA-T1,S8R15GA-TTP,S8R15GA-T1TP,S8R15GA-TCE,S8R15GA-

T1CE,S8R15GB-T,S8R15GB-T1,S8R15GB-TTP,S8R15GB-T1TP,S8R15GB-TCE,S8R15GB-

T1CE,S8R15GC-T,S8R15GC-T1,S8R15GC-TTP,S8R15GC-T1TP,S8R15GC-TCE,S8R15GC-

T1CE,S8R15GD-T,S8R15GD-T1,S8R15GD-TTP,S8R15GD-T1TP,S8R15GD-TCE,S8R15GD-

T1CE,S8R15GE-T,S8R15GE-T1,S8R15GE-TCE,S8R15GET1CE,S8R15GX-T,S8R15GX-T1,S8R15GX-

TCE,S8R15GX-T1CE,S8I25GA-T,S8I25GA-T1,S8I25GB-T,S8I25GB-T1,S8I25GC-T,S8I25GC-

T1,S8I25GD-T,S8I25GD-T1,S8I25GX-T,S8I25GX-T1,S8I25GX-TCE,S8I25GX-T1CE,S8I25GU-

T,S8I25GU-T1,S8I25GU-TCE,S8I25GU-T1CE,S8I25GT-T,S8I25GT-T1,S8I25GT-TCE,S8I25GT-

T1CE,S8I25GS-T,S8I25GS-T1,S8I25GS-TCE,S8I25GS-T1CE,S8R25GA-T,S8R25GA-T1,S8R25GA-

TTP,S8R25GA-T1TP,S8R25GA-TCE,S8R25GA-T1CE,S8R25GB-T,S8R25GB-T1,S8R25GB-

TTP,S8R25GB-T1TP,S8R25GB-TCE,S8R25GB-T1CE,S8R25GC-T,S8R25GC-T1,S8R25GC-TTP,S8R25GC

-T1TP

S6I03GA S6I03GACE S6I03GC S6I03GCCE S6I03GE S6I06GECE S6I06GA S6I06GACE S6I06GB S6I06GBCE

S6I06GC S6I06GCCE S6I06GD S6I06GDCE S6I06GE S6I06GECE S6I06GX S6I06GXCE S7I15GA S7I15GATP

S7I15GACE S7I15GB S7I15GBTP S7I15GBCE S7I15GC S7I15GCTP S7I15GCCE S7I15GD S7I15GDTP

S7I15GDCE S7I15GE S7I15GECE S7I15GX S7I15GXCE S8I15GA S8I15GATP S8I15GACE S8I15GB

S8I15GBTP S8I15GBCE S8I15GC S8I15GCTP S8I15GCCE S8I15GD S8I15GDTP S8I15GDCE S8I15GE

S8I15GECE S8I15GX S8I15GXCE S8I25GA S8I25GATP S8I25GACE S8I25GB S8I25GBTP S8I25GBCE

S8I25GC S8I25GCTP S8I25GCCE S8I25GD S8I25GDTP S8I25GDCE S8I25GE S8I25GECE S8I25GX

S8I25GXCE S8I25GU S8I25GUCE S8I25GT S8I25GTCE S8I25GS S8I25GSCE S9I40GAH S9I40GAHTP

S9I40GAHCE S9I40GBH S9I40GBHTP S9I40GBHCE S9I40GCH S9I40GCHTP S9I40GCHCE S9I40GDH

S9I40GDHTP S9I40GDHCE S9I40GEH S9I40GEHCE S9I40GXH S9I40GXHCE S9I40GUH S9I40GUHCE

S9I40GTH S9I40GTHCE S9I40GSH S9I40GSHCE S9I60GAH S9I60GAHTP S9I60GAHCE S9I60GBH

S9I60GBHTE

S9I60GBHCE S9I60GCH S9I60GCHTP S9I60GCHCE S9I60GDH S9I60GDHTP S9I60GDHCE S9I60GEH

S9I60GEHCE S9I60GXH S9I60GXHCE S9I60GUH S9I60GUHCE S9I60GTH S9I60GTHCE S9I60GSH

S9I60GSHCE

S9I90GAH S9I90GAHTP S9I90GAHCE S9I90GBH S9I90GBHTP S9I90GBHCE S9I90GCH S9I90GCHTP

S9I90GCHCE S9I90GDH S9I90GDHTP S9I90GDHCE S9I90GEH S9I90GEHCE S9I90GXH S9I90GXHCE

S9I90GUH S9I90GUHCE S9I90GTH S9I90GTHCE S9I90GSH S9I90GSHCE S9I120GA S9I120GATP

S9I120GACE

S9I120GB S9I120GBTP S9I120GBCE S9I120GC S9I120GCTP S9I120GCCE S9I120GD S9I120GDTP

S9I120GDCE S9I150GU S9I150GUCE S9I150GT S9I150GTCE S9I150GS S9I150GSCE S9I180GA

S9I180GATP

S9I180GACE S9I180GB S9I180GBTP S9I180GBCE S9I180GC S9I180GCTP S9I180GCCE S9I180GD

S9I180GDTP S9I180GDCE S9I180GTCE S9I200GU S9I200GUCE S9I200GT S9I200GTCE S9I200GS

S9I200GSCE S6R06GA S6R06GACE S6R06GB S6R06GBCE S6R06GC S6R06GCCE S6R06GD S6R06GDCE

S6R06GE S6R06GECE S6R06GX S6R06GXCE S7R15GA S7R15GATP S7R15GACE S7R15GB S7R15GBTP

S7R15GBCE S7R15GC S7R15GCTP S7R15GCCE S7R15GD S7R15GDTP S7R15GDCE S7R15GE S7R15GECE

S7R15GX S7R15GXCE S8R15GA S8R15GATP S8R15GACE S8R15GB S8R15GBTP S8R15GBCE S8R15GC

S8R15GCTP S8R15GCCE S8R15GD S8R15GDTP S8R15GDCE S8R15GE S8R15GECE S8R15GX S8R15GXCE

S8R25GA S8R25GATP S8R25GACE S8R25GB S8R25GBTP S8R25GBCE S8R25GC S8R25GCTP S8R25GCCE

S8R25GD S8R25GDTP S8R25GDCE S8R25GE S8R25GECE S8R25GX S8R25GXCE S9R40GAH S9R40GAHTP

S9R40GAHCE S9R40GBH S9R40GBHTP S9R40GBHCE S9R40GCH S9R40GCHTP S9R40GCHCE S9R40GDH

S9R40GDHTP S9R40GDHCE S9R40GEH S9R40GEHCE S9R40GXH S9R40GXHCE S9R60GAH S9R60GAHTP

S9R60GAHCE S9R60GBH S9R60GBHTP S9R60GBHCE S9R60GCH S9R60GCHTP S9R60GCHCE S9R60GDH

S9R60GDHTP S9R60GDHCE S9R60GEH S9R60GEHCE S9R60GXH S9R60GXHCE S9R90GAH S9R90GAHTP

S9R90GAHCE S9R90GBH S9R90GBHTP S9R90GBHCE S9R90GCH S9R90GCHTP S9R90GCHCE S9R90GDH

S9R90GDHTP S9R90GDHCE S9R90GEH S9R90GEHCE S9R90GXH S9R90GXHCE S6R06GA-E S6R06GA-ECE

S6R06GB-E S6R06GB-ECE S6R06GC-E S6R06GC-ECE S6R06GD-E S6R06GD-ECE S6R06GE-E S6R06GE-ECE

S6R06GX-E S6R06GX-ECE S7R15GA-E S7R15GA-ETP S7R15GA-ECE S7R15GB-E S7R15GB-ETP S7R15GB-ECE

S7R15GC-E S7R15GC-ETP S7R15GC-ECE S7R15GD-E S7R15GD-ETP S7R15GD-ECE S7R15GE-E S7R15GE-ECE

S7R15GX-E S7R15GX-ECE S8R15GA-E S8R15GA-ETP S8R15GA-ECE S8R15GB-E S8R15GB-ETP S8R15GB-ECE

S8R15GC-E S8R15GC-ETP S8R15GC-ECE S8R15GD-E S8R15GD-ETP S8R15GD-ECE S8R15GE-E S8R15GE-ECE

S8R15GX-E S8R15GX-ECE S8R25GA-E S8R25GA-ETP S8R25GA-ECE S8R25GB-E S8R25GB-ETP S8R25GB-ECE

S8R25GC-E S8R25GC-ETP S8R25GC-ECE S8R25GD-E S8R25GD-ETP S8R25GD-ECE S8R25GE-E S8R25GE-ECE

S8R25GX-E S8R25GX-ECE S8I25GX-E S8I25GX-ECE S8I25GU-E S8I25GU-ECE S8I25GT-E S8I25GT-ECE

S8I25GS-E S8I25GS-ECE S9R40GAH-ETP S9R40GAH-ECE S9R40GBH-E S9R40GBH-ETP S9R40GBH-ECE

S9R40GCH-E S9R40GCH-ETP S9R40GCH-ECE S9R40GDH-E S9R40GDH-ETP S9R40GDH-ECE S9R40GEH-E

S9R40GEH-ECE S9R40GXH-E S9R40GXH-ECE S9I40GXH-E S9I40GXH-ECE S9I40GUH-E S9I40GUH-ECE

S9I40GTH-E S9I40GTH-ECE S9I40GSH-E S9I40GSH-ECE S9R60GAH-ETP S9R60GAH-ECE S9R60GBH-E

S9R60GBH-ETP S9R60GBH-ECE S9R60GCH-E S9R60GCH-ETP S9R60GCH-ECE S9R60GDH-E S9R60GDH-ETP

S9R60GDH-ECE S9R60GEH-E S9R60GEH-ECE S9R60GXH-E S9R60GXH-ECE S9I60GXH-E S9I60GXH-ECE

S9I60GUH-E S9I60GUH-ECE S9I60GTH-E S9I60GTH-ECE S9I60GSH-E S9I60GSH-ECE S9R90GAH-ETP

S9R90GAH-ECE S9R90GBH-E S9R90GBH-ETP S9R90GBH-ECE S9R90GCH-E S9R90GCH-ETP S9R90GCH-ECE

S9R90GDH-E S9R90GDH-ETP S9R90GDH-ECE S9R90GEH-E S9R90GEH-ECE S9R90GXH-E S9R90GXH-ECE

S9I90GXH-E S9I90GXH-ECE S9I90GUH-E S9I90GUH-ECE S9I90GTH-E S9I90GTH-ECE S9I90GSH-E

S9I90GSH-ECE S9I150GS-E S9I150GS-ECE S9I200GS-ECE S9I180GT-ECE SUA6I06GA-V12 SUA6I06GA-

V12CE SUA6I06GB-V12 SUA6I06GB-V12CE SUA6I06GC-V12 SUA6I06GC-V12CE SUA6I06GD-V12

SUA6I06GD-V12CE SUA6I06GX-V12 SUA6I06GX-V12CE SUA7I15GA-V12 SUA7I15GA-V12TP SUA7I15GA-

V12CE SUA7I15GB-V12 SUA7I15GB-V12TP SUA7I15GB-V12CE SUA7I15GC-V12 SUA7I15GC-V12TP

SUA7I15GC-V12CE SUA7I15GD-V12 SUA7I15GD-V12TP SUA7I15GD-V12CE SUA7I15GX-V12

SUA7I15GX-V12CE SUA8I15GA-V12 SUA8I15GA-V12TP SUA8I15GA-V12CE SUA8I15GB-V12

SUA8I15GB-V12TP SUA8I15GB-V12CE SUA8I15GC-V12 SUA8I15GC-V12TP SUA8I15GC-V12CE

SUA8I15GD-V12 SUA8I15GD-V12TP SUA8I15GD-V12CE SUA8I15GX-V12 SUA8I15GX-V12CE

SUA8I25GA-V12 SUA8I25GA-V12TP SUA8I25GA-V12CE SUA8I25GB-V12 SUA8I25GB-V12TP

SUA8I25GB-V12CE SUA8I25GC-V12 SUA8I25GC-V12TP SUA8I25GC-V12CE SUA8I25GD-V12

SUA8I25GD-V12TP SUA8I25GD-V12CE SUA8I25GX-V12 SUA8I25GX-V12CE SUA9I40GAH-V12

SUA9I40GAH-V12TP SUA9I40GAH-V12CE SUA9I40GBH-V12 SUA9I40GBH-V12TP SUA9I40GBH-V12CE

SUA9I40GCH-V12 SUA9I40GCH-V12TP SUA9I40GCH-V12CE SUA9I40GDH-V12 SUA9I40GDH-V12TP

SUA9I40GDH-V12CE SUA9I40GXH-V12 SUA9I40GXH-V12CE SUA9I60GAH-V12 SUA9I60GAH-V12TP

SUA9I60GAH-V12CE SUA9I60GBH-V12 SUA9I60GBH-V12TP SUA9I60GBH-V12CE SUA9I60GCH-V12

SUA9I60GCH-V12TP SUA9I60GCH-V12CE SUA9I60GDH-V12 SUA9I60GDH-V12TP SUA9I60GDH-V12CE

SUA9I60GXH-V12 SUA9I60GXH-V12CE SUA9I90GAH-V12 SUA9I90GAH-V12TP SUA9I90GAH-V12CE

SUA9I90GBH-V12 SUA9I90GBH-V12TP SUA9I90GBH-V12CE SUA9I90GCH-V12 SUA9I90GCH-V12TP

SUA9I90GCH-V12CE SUA9I90GDH-V12 SUA9I90GDH-V12TP SUA9I90GDH-V12CE SUA9I90GXH-V12

SUA9I90GXH-V12CE SUA9I180GA-V12 SUA9I180GA-V12TP SUA9I180GA-V12CE SUA9I180GB-V12

SUA9I180GB-V12TP SUA9I180GB-V12CE SUD6I06GA-V12 SUD6I06GA-V12CE SUD6I06GB-V12

SUD6I06GB-V12CE SUD6I06GC-V12 SUD6I06GC-V12CE SUD6I06GD-V12 SUD6I06GD-V12CE

SUD6I06GX-V12 SUD6I06GX-V12CE SUD7I15GA-V12 SUD7I15GA-V12TP SUD7I15GA-V12CE

SUD7I15GB-V12 SUD7I15GB-V12TP SUD7I15GB-V12CE SUD7I15GC-V12 SUD7I15GC-V12TP

SUD7I15GC-V12CE SUD7I15GD-V12 SUD7I15GD-V12TP SUD7I15GD-V12CE SUD7I15GX-V12

SUD7I15GX-V12CE SUD8I15GA-V12 SUD8I15GA-V12TP SUD8I15GA-V12CE SUD8I15GB-V12

SUD8I15GB-V12TP SUD8I15GB-V12CE SUD8I15GC-V12 SUD8I15GC-V12TP SUD8I15GC-V12CE

SUD8I15GD-V12 SUD8I15GD-V12TP SUD8I15GD-V12CE SUD8I15GX-V12 SUD8I15GX-V12CE

SUD8I25GA-V12 SUD8I25GA-V12TP SUD8I25GA-V12CE SUD8I25GB-V12 SUD8I25GB-V12TP

SUD8I25GB-V12CE SUD8I25GC-V12 SUD8I25GC-V12TP SUD8I25GC-V12CE SUD8I25GD-V12

SUD8I25GD-V12TP SUD8I25GD-V12CE SUD8I25GX-V12 SUD8I25GX-V12CE SUD9I40GAH-V12

SUD9I40GAH-V12TP SUD9I40GAH-V12CE SUD9I40GBH-V12 SUD9I40GBH-V12TP SUD9I40GBH-V12CE

SUD9I40GCH-V12 SUD9I40GCH-V12TP SUD9I40GCH-V12CE SUD9I40GDH-V12 SUD9I40GDH-V12TP

SUD9I40GDH-V12CE SUD9I40GXH-V12 SUD9I40GXH-V12CE SUD9I60GAH-V12 SUD9I60GAH-V12TP

SUD9I60GAH-V12CE SUD9I60GBH-V12 SUD9I60GBH-V12TP SUD9I60GBH-V12CE SUD9I60GCH-V12

SUD9I60GCH-V12TP SUD9I60GCH-V12CE SUD9I60GDH-V12 SUD9I60GDH-V12TP SUD9I60GDH-V12CE

SUD9I60GXH-V12 SUD9I60GXH-V12CE SUD9I90GAH-V12 SUD9I90GAH-V12TP SUD9I90GAH-V12CE

SUD9I90GBH-V12 SUD9I90GBH-V12TP SUD9I90GBH-V12CE SUD9I90GCH-V12 SUD9I90GCH-V12TP

SUD9I90GCH-V12CE SUD9I90GDH-V12 SUD9I90GDH-V12TP SUD9I90GDH-V12CE SUD9I90GXH-V12

SUD9I90GXH-V12CE SUD9I180GA-V12 SUD9I180GA-V12TP SUD9I180GA-V12CE SUD9I180GB-V12

SUD9I180GB-V12TP SUD9I180GB-V12CE S6I06GA-V12 S6I06GA-V12CE S6I06GB-V12 S6I06GB-V12CE

S6I06GC-V12 S6I06GC-V12CE S6I06GD-V12 S6I06GD-V12CE S6I06GX-V12 S6I06GX-V12CE S7I15GA-V12

S7I15GA-V12TP S7I15GA-V12CE S7I15GB-V12 S7I15GB-V12TP S7I15GB-V12CE S7I15GC-V12

S7I15GC-V12TP S7I15GC-V12CE S7I15GD-V12 S7I15GD-V12TP S7I15GD-V12CE S7I15GX-V12

S7I15GX-V12CE S8I15GA-V12 S8I15GA-V12TP S8I15GA-V12CE S8I15GB-V12 S8I15GB-V12TP

S8I15GB-V12CE S8I15GC-V12 S8I15GC-V12TP S8I15GC-V12CE S8I15GD-V12 S8I15GD-V12TP

S8I15GD-V12CE S8I15GX-V12 S8I15GX-V12CE S8I25GA-V12 S8I25GA-V12TP S8I25GA-V12CE

S8I25GB-V12 S8I25GB-V12TP S8I25GB-V12CE S8I25GC-V12 S8I25GC-V12TP S8I25GC-V12CE

S8I25GD-V12 S8I25GD-V12TP S8I25GD-V12CE S8I25GX-V12 S8I25GX-V12CE S9I40GAH-V12

S9I40GAH-V12TP S9I40GAH-V12CE S9I40GBH-V12 S9I40GBH-V12TP S9I40GBH-V12CE S9I40GCH-V12

S9I40GCH-V12TP S9I40GCH-V12CE S9I40GDH-V12 S9I40GDH-V12TP S9I40GDH-V12CE S9I40GXH-V12

S9I40GXH-V12CE S9I60GAH-V12 S9I60GAH-V12TP S9I60GAH-V12CE S9I60GBH-V12 S9I60GBH-V12TP

S9I60GBH-V12CE S9I60GCH-V12 S9I60GCH-V12TP S9I60GCH-V12CE S9I60GDH-V12 S9I60GDH-V12TP

S9I60GDH-V12CE S9I60GXH-V12 S9I60GXH-V12CE S9I90GAH-V12 S9I90GAH-V12TP S9I90GBH-V12TP

S9I90GBH-V12CE S9I90GCH-V12 S9I90GCH-V12TP S9I90GCH-V12CE S9I90GDH-V12 S9I90GDH-V12TP

S9I90GDH-V12CE S9I90GXH-V12 S9I90GXH-V12CE S9I180GA-V12 S9I180GA-V12TP S9I180GA-V12CE

S9I180GB-V12 S9I180GB-V12TP S9I180GB-V12CE S6I06GA-S12 S6I06GA-S12CE S6I06GB-S12

S6I06GB-S12CE S6I06GC-S12 S6I06GC-S12CE S6I06GD-S12 S6I06GD-S12CE S6I06GX-S12

S6I06GX-S12CE S6I06GA-S24 S6I06GA-S24CE S6I06GB-S24 S6I06GB-S24CE S6I06GC-S24

S6I06GC-S24CE S6I06GD-S24 S6I06GD-S24CE S6I06GX-S24 S6I06GX-S24CE S7I15GA-S12

S7I15GA-S12TP S7I15GA-S12CE S7I15GB-S12 S7I15GB-S12TP S7I15GB-S12CE S7I15GC-S12

S7I15GC-S12TP S7I15GC-S12CE S7I15GD-S12 S7I15GD-S12TP S7I15GD-S12CE S7I15GX-S12

S7I15GX-S12CE S7I15GA-S24 S7I15GA-S24TP S7I15GA-S24CE S7I15GB-S24 S7I15GB-S24TP

S7I15GB-S24CE S7I15GC-S24 S7I15GC-S24TP S7I15GC-S24CE S7I15GD-S24 S7I15GD-S24TP

S7I15GD-S24CE S7I15GX-S24 S7I15GX-S24CE S8I15GA-S12 S8I15GA-S12TP S8I15GA-S12CE

S8I15GB-S12 S8I15GB-S12TP S8I15GB-S12CE S8I15GC-S12 S8I15GC-S12TP S8I15GC-S12CE

S8I15GD-S12 S8I15GD-S12TP S8I15GD-S12CE S8I15GX-S12 S8I15GX-S12CE S8I15GA-S24

S8I15GA-S24TP S8I15GA-S24CE S8I15GB-S24 S8I15GB-S24TP S8I15GB-S24CE S8I15GC-S24

S8I15GC-S24TP S8I15GC-S24CE S8I15GD-S24 S8I15GD-S24TP S8I15GD-S24CE S8I15GX-S24

S8I15GX-S24CE S8I25GA-S12 S8I25GA-S12TP S8I25GA-S12CE S8I25GB-S12 S8I25GB-S12TP

S8I25GB-S12CE S8I25GC-S12 S8I25GC-S12TP S8I25GC-S12CE S8I25GD-S12 S8I25GD-S12TP

S8I25GD-S12CE S8I25GX-S12 S8I25GX-S12CE S8I25GA-S24 S8I25GA-S24TP S8I25GA-S24CE

S8I25GB-S24 S8I25GB-S24TP S8I25GB-S24CE S8I25GC-S24TP S8I25GC-S24CE S8I25GD-S24

S8I25GD-S24TP S8I25GD-S24CE S8I25GX-S24 S8I25GX-S24CE S9I40GAH-S12 S9I40GAH-S12TP

S9I40GAH-S12CE S9I40GBH-S12 S9I40GBH-S12TP S9I40GBH-S12CE S9I40GCH-S12 S9I40GCH-S12TP

S9I40GCH-S12CE S9I40GDH-S12 S9I40GDH-S12TP S9I40GDH-S12CE S9I40GXH-S12 S9I40GXH-S12CE

S9I40GAH-S24 S9I40GAH-S24TP S9I40GAH-S24CE S9I40GBH-S24 S9I40GBH-S24TP S9I40GBH-S24CE

S9I40GCH-S24 S9I40GCH-S24TP S9I40GCH-S24CE S9I40GDH-S24 S9I40GDH-S24TP S9I40GDH-S24CE

S9I40GXH-S24 S9I40GXH-S24CE S9I60GAH-S12 S9I60GAH-S12TP S9I60GAH-S12CE S9I60GBH-S12

S9I60GBH-S12TP S9I60GBH-S12CE S9I60GCH-S12 S9I60GCH-S12TP S9I60GCH-S12CE S9I60GDH-S12

S9I60GDH-S12TP S9I60GDH-S12CE S9I60GXH-S12 S9I60GXH-S12CE S9I60GAH-S24 S9I60GAH-S24TP

S9I60GAH-S24CE S9I60GBH-S24 S9I60GBH-S24TP S9I60GBH-S24CE S9I60GCH-S24 S9I60GCH-S24TP

S9I60GCH-S24CE S9I60GDH-S24 S9I60GDH-S24TP S9I60GDH-S24CE S9I60GXH-S24 S9I60GXH-S24CE

S9I90GAH-S12 S9I90GAH-S12TP S9I90GAH-S12CE S9I90GBH-S12 S9I90GBH-S12TP S9I90GBH-S12CE

S9I90GCH-S12 S9I90GCH-S12TP S9I90GCH-S12CE S9I90GDH-S12 S9I90GDH-S12TP S9I90GDH-S12CE

S9I90GXH-S12 S9I90GXH-S12CE S9I90GAH-S24 S9I90GAH-S24TP S9I90GAH-S24CE S9I90GBH-S24

S9I90GBH-S24TP S9I90GBH-S24CE S9I90GCH-S24 S9I90GCH-S24TP S9I90GCH-S24CE S9I90GDH-S24

S9I90GDH-S24TP S9I90GDH-S24CE S9I90GXH-S24 S9I90GXH-S24CE S6R06GA-S12 S6R06GA-S12CE

S6R06GB-S12 S6R06GB-S12CE S6R06GC-S12 S6R06GC-S12CE S6R06GD-S12 S6R06GD-S12CE S6R06GX-S12

S6R06GX-S12CE S6R06GA-S24 S6R06GA-S24CE S6R06GB-S24 S6R06GB-S24CE S6R06GC-S24

S6R06GC-S24CE S6R06GD-S24 S6R06GD-S24CE S6R06GX-S24 S6R06GX-S24CE S7R15GA-S12

S7R15GA-S12TP S7R15GA-S12CE S7R15GB-S12S S7R15GC-S12CE S7R15GD-S12 S7R15GD-S12TP

S7R15GD-S12CE S7R15GX-S12 S7R15GX-S12CE S7R15GA-S24 S7R15GA-S24TP S7R15GA-S24CE

S7R15GB-S24 S7R15GB-S24TP S7R15GB-S24CE S7R15GC-S24 S7R15GC-S24TP S7R15GC-S24CE

S7R15GD-S24 S7R15GD-S24TP S7R15GD-S24CE S7R15GX-S24 S7R15GX-S24CE S8R15GA-S12

S8R15GA-S12TP S8R15GA-S12CE S8R15GB-S12 S8R15GB-S12TP S8R15GB-S12CE S8R15GC-S12

S8R15GC-S12TP S8R15GC-S12CE S8R15GD-S12 S8R15GD-S12TP S8R15GD-S12CE S8R15GX-S12

S8R15GX-S12CE S8R15GA-S24 S8R15GA-S24TP S8R15GA-S24CE S8R15GB-S24 S8R15GB-S24TP

S8R15GB-S24CE S8R15GC-S24 S8R15GC-S24TP S8R15GC-S24CE S8R15GD-S24 S8R15GD-S24TP

S8R15GD-S24CE S8R15GX-S24 S8R15GX-S24CE S8R25GA-S12 S8R25GA-S12TP S8R25GA-S12CE

S8R25GB-S12 S8R25GB-S12TP S8R25GB-S12CE S8R25GC-S12 S8R25GC-S12TP S8R25GC-S12CE

S8R25GD-S12 S8R25GD-S12TP S8R25GD-S12CE S8R25GX-S12 S8R25GX-S12CE S8R25GA-S24

S8R25GA-S24TP S8R25GA-S24CE S8R25GB-S24 S8R25GB-S24TP S8R25GB-S24CE S8R25GC-S24

S8R25GC-S24TP S8R25GC-S24CE S8R25GD-S24 S8R25GD-S24TP S8R25GD-S24CE S8R25GX-S24

S8R25GX-S24CE S9R40GAH-S12 S9R40GAH-S12TP S9R40GAH-S12CE S9R40GBH-S12 S9R40GCH-S12

S9R40GCH-S12TP S9R40GCH-S12CE S9R40GDH-S12 S9R40GDH-S12TP S9R40GDH-S12CE S9R40GXH-S12

S9R40GXH-S12CE S9R40GAH-S24 S9R40GAH-S24TP S9R40GAH-S24CE S9R40GBH-S24 S9R40GBH-S24TP

S9R40GBH-S24CE S9R40GCH-S24 S9R40GCH-S24TP S9R40GCH-S24CE S9R40GDH-S24 S9R40GDH-S24TP

S9R40GDH-S24CE S9R40GXH-S24 S9R40GXH-S24CE S6R06GA-ES12 S6R06GA-ES12CE S6R06GB-ES12

S6R06GB-ES12CE S6R06GC-ES12 S6R06GC-ES12CE S6R06GD-ES12 S6R06GD-ES12CE S6R06GX-ES12

S6R06GX-ES12CE S6R06GA-ES24 S6R06GA-ES24CE S6R06GB-ES24 S6R06GB-ES24CE S6R06GC-ES24

S6R06GC-ES24CE S6R06GD-ES24 S6R06GD-ES24CE S6R06GX-ES24 S6R06GX-ES24CE S7R15GA-ES12

S7R15GA-ES12TP S7R15GA-ES12CE S7R15GB-ES12 S7R15GB-ES12TP S7R15GB-ES12CE S7R15GC-ES12

S7R15GC-ES12TP S7R15GC-ES12CE S7R15GD-ES12 S7R15GD-ES12TP S7R15GD-ES12CE S7R15GX-ES12

S7R15GX-ES12CE S7R15GA-ES24 S7R15GA-ES24TP S7R15GA-ES24CE S7R15GB-ES24 S7R15GB-ES24TP

S7R15GB-ES24CE S7R15GC-ES24 S7R15GC-ES24TP S7R15GC-ES24CE S7R15GD-ES24 S7R15GD-ES24TP

S7R15GD-ES24CE S7R15GX-ES24 S7R15GX-ES24CE S8R15GA-ES12 S8R15GA-ES12TP S8R15GA-ES12CE

S8R15GB-ES12 S8R15GB-ES12TP S8R15GB-ES12CE S8R15GC-ES12 S8R15GC-ES12TP S8R15GC-ES12CE

S8R15GD-ES12 S8R15GD-ES12TP S8R15GD-ES12CE S8R15GX-ES12 S8R15GX-ES12CE S8R15GA-ES24

S8R15GA-ES24TP S8R15GA-ES24CE S8R15GB-ES24 S8R15GB-ES24TP S8R15GB-ES24CE S8R15GC-ES24

S8R15GC-ES24TP S8R15GC-ES24CE S8R15GD-ES24 S8R15GD-ES24TP S8R15GD-ES24CE S8R15GX-ES24

S8R15GX-ES24CE S8R25GA-ES12 S8R25GA-ES12TP S8R25GA-ES12CE S8R25GB-ES12 S8R25GB-ES12TP

S8R25GB-ES12CE S8R25GC-ES12 S8R25GC-ES12TP S8R25GC-ES12CE S8R25GD-ES12 S8R25GD-ES12TP

S8R25GD-ES12CE S8R25GX-ES12 S8R25GX-ES12CE S8R25GA-ES24 S8R25GA-ES24TP S8R25GA-ES24CE

S8R25GB-ES24 S8R25GB-ES24TP S8R25GB-ES24CE S8R25GC-ES24 S8R25GC-ES24TP S8R25GC-ES24CE

S8R25GD-ES24 S8R25GD-ES24TP S8R25GD-ES24CE S8R25GX-ES24 S8R25GX-ES24CE S9R40GAH-ES12

S9R40GAH-ES12TP S9R40GAH-ES12CE S9R40GBH-ES12 S9R40GBH-ES12TP S9R40GBH-ES12CE

S9R40GCH-ES12 S9R40GCH-ES12TP S9R40GCH-ES12CE S9R40GDH-ES12 S9R40GDH-ES12TP

S9R40GDH-ES12CE S9R40GXH-ES12 S9R40GXH-ES12CE S9R40GAH-ES24 S9R40GAH-ES24TP

S9R40GAH-ES24CE S9R40GBH-ES24 S9R40GBH-ES24TP S9R40GBH-ES24CE S9R40GCH-ES24

S9R40GCH-ES24TP S9R40GCH-ES24CE S9R40GDH-ES24 S9R40GDH-ES24TP S9R40GDH-ES24CE

S9R40GXH-ES24 S9R40GXH-ES24CE S9R60GAH-ES12 S9R60GAH-ES12CE S9R60GBH-ES12 S9R60GBH-ES12CE

S9R60GCH-ES12 S9R60GCH-ES12CE S9R60GDH-ES12 S9R60GDH-ES12CE S9R60GXH-ES12 S9R60GXH-ES12CE

S9R90GAH-ES12 S9R90GAH-ES12CE S9R90GBH-ES12 S9R90GBH-ES12CE S9R90GCH-ES12 S9R90GCH-ES12CE

S9R90GDH-ES12 S9R90GDH-ES12CE S9R90GXH-ES12 S9R90GXH-ES12CE SUA06IA-V12CE SUA06IB-V12CE

SUA06IC-V12CE SUA06ID-V12CE SUA06IX-V12CE SUA715IA-V12CE SUA715IB-V12CE SUA715IC-V12CE

SUA715ID-V12CE SUA715IX-V12CE SUA715X-V12 SUA15IA-V12CE SUA15IB-V12CE SUA15IC-V12CE

SUA15ID-V12CE SUA15IX-V12CE SUA25IA-V12CE SUA25IB-V12CE SUA25IC-V12CE SUA25ID-V12CE

SUA25IX-V12CE SUA40IA-V12CE SUA40IB-V12CE SUA40IC-V12CE SUA40ID-V12CE SUA40IX-V12CE

SUA60IA-V12CE SUA60IB-V12CE SUA60IC-V12CE SUA60ID-V12CE SUA60IX-V12CE SUA90IA-V12CE

SUA90IB-V12CE SUA90IC-V12CE SUA90ID-V12CE SUA90IX-V12CE SUA180IA-V12CE SUA180IB-V12CE

SRA01 SRA01CE SRB01 SRB01CE SRC01 SRC01CE SRD01 SRD01CE SRX01 SRX01CE SRA02 SRA02CE

SRB02 SRB02CE SRC02 SRC02CE SRD02 SRD02CE SRX02 SRX02CE SSA01-SRSS SSA02-SRSS SSA03-SRSS

SSB01-SRSS SSB02-SRSS SSB03-SRSS SSC01-SRSS SSC02-SRSS SSC03-SRSS SSD01-SRSS SSD02-SRSS

SSD03-SRSS SSX01-SRSS SSX02-SRSS SSX03-SRSS S6I06GA-T S6I06GB-T S6I06GC-T S6I06GD-T

S6I06GE-T S6I06GX-T S6I06GX-TCE S6R06GA-T S6R06GA-TCE S6R06GB-T S6R06GB-TCE S6R06GC-T

S6R06GC-TCE S6R06GD-T S6R06GD-TCE S6R06GE-T S6R06GE-TCE S6R06GX-T S6R06GX-TCE S7I15GA-T

S7I15GB-T S7I15GC-T S7I15GD-T S7I15GX-T S7I15GX-TCE S7R15GA-T S7R15GA-TTP S7R15GA-TCE

S7R15GB-T S7R15GB-TTP S7R15GB-TCE S7R15GC-T S7R15GC-TTP S7R15GC-TCE S7R15GD-T S7R15GD-TTP

S7R15GD-TCE S7R15GE-T S7R15GE-TCE S7R15GX-T S7R15GX-TCE S8I15GA-T S8I15GA-T1 S8I15GB-T

S8I15GB-T1 S8I15GC-T S8I15GC-T1 S8I15GD-T S8I15GD-T1 S8I15GX-T S8I15GX-T1 S8I15GX-TCE

S8I15GX-T1CE S8R15GA-T S8R15GA-T1 S8R15GA-TTP S8R15GA-T1TP S8R15GA-TCE S8R15GA-T1CE

S8R15GB-T S8R15GB-T1 S8R15GB-TTP S8R15GB-T1TP S8R15GB-TCE S8R15GB-T1CE S8R15GC-T

S8R15GC-T1 S8R15GC-TTP S8R15GC-T1TP S8R15GC-TCE S8R15GC-T1CE S8R15GD-T S8R15GD-T1

S8R15GD-TTP S8R15GD-T1TP S8R15GD-TCE S8R15GD-T1CE S8R15GE-T S8R15GE-T1 S8R15GE-TCE

S8R15GE-T1CE S8R15GX-T S8R15GX-T1 S8R15GX-TCE S8R15GX-T1CE S8I25GA-T S8I25GA-T1

S8I25GB-T S8I25GB-T1 S8I25GC-T S8I25GC-T1 S8I25GD-T S8I25GD-T1 S8I25GX-T S8I25GX-T1

S8I25GX-TCE S8I25GX-T1CE S8I25GU-T S8I25GU-T1 S8I25GU-TCE S8I25GU-T1CE S8I25GT-T

S8I25GT-T1 S8I25GT-TCE S8I25GT-T1CE S8I25GS-T S8I25GS-T1 S8I25GS-TCE S8I25GS-T1CE

S8R25GA-T S8R25GA-T1 S8R25GA-TTP S8R25GA-T1TP S8R25GA-TCE S8R25GA-T1CE S8R25GB-T

S8R25GB-T1 S8R25GB-TTP S8R25GB-T1TP S8R25GB-TCE S8R25GB-T1CE S8R25GC-T S8R25GC-T1

S8R25GC-TTP S8R25GC-T1TP S8R25GC-TCE S8R25GC-T1CE S8R25GD-T S8R25GD-T1 S8R25GD-TTP

S8R25GD-T1TP S8R25GD-TCE S8R25GD-T1CE S8R25GE-T S8R25GE-T1 S8R25GE-TCE S8R25GE-T1CE

S8R25GX-T S8R25GX-T1 S8R25GX-TCE S8R25GX-T1CE S9I40GAH-T S9I40GAH-T1 S9I40GBH-T

S9I40GBH-T1 S9I40GCH-T S9I40GCH-T1 S9I40GDH-T S9I40GDH-T1 S9I40GXH-T S9I40GXH-T1

S9I40GXH-TCE S9I40GXH-T1CE S9I40GUH-T S9I40GUH-T1 S9I40GUH-TCE S9I40GUH-T1CE S9I40GTH-T

S9I40GTH-T1 S9I40GTH-TCE S9I40GTH-T1CE S9I40GSH-T S9I40GSH-T1 S9I40GSH-TCE S9I40GSH-T1CE

S9R40GAH-T S9R40GAH-T1 S9R40GAH-TTP S9R40GAH-T1TP S9R40GAH-TCE S9R40GAH-T1CE S9R40GBH-T

S9R40GBH-T1 S9R40GBH-TTP S9R40GBH-T1TP S9R40GBH-TCE S9R40GBH-T1CE S9R40GCH-T S9R40GCH-T1

S9R40GCH-TTP S9R40GCH-T1TP S9R40GCH-TCE S9R40GCH-T1CE S9R40GDH-T S9R40GDH-T1 S9R40GDH-TTP

S9R40GDH-T1TP S9R40GDH-TCE S9R40GDH-T1CE S9R40GEH-T S9R40GEH-T1 S9R40GEH-TCE S9R40GEH-

T1CE

S9R40GXH-T S9R40GXH-T1 S9R40GXH-TCE S9R40GXH-T1CE S9I60GAH-T S9I60GAH-T1 S9I60GBH-T

S9I60GBH-T1 S9I60GCH-T S9I60GCH-T1 S9I60GDH-T S9I60GDH-T1 S9I60GXH-T S9I60GXH-T1

S9I60GXH-TCE S9I60GXH-T1CE S9I60GUH-T S9I60GUH-T1 S9I60GUH-TCE S9I60GUH-T1CE S9I60GTH-T

S9I60GTH-T1 S9I60GTH-TCE S9I60GTH-T1CE S9I60GSH-T S9I60GSH-T1 S9I60GSH-TCE S9I60GSH-T1CE

S9R60GAH-T S9R60GAH-T1 S9R60GAH-TTP S9R60GAH-T1TP S9R60GAH-TCE S9R60GAH-T1CE S9R60GBH-T

S9R60GBH-T1 S9R60GBH-TTP S9R60GBH-T1TP S9R60GBH-TCE S9R60GBH-T1CE S9R60GCH-T S9R60GCH-T1

S9R60GCH-TTP S9R60GCH-T1TP S9R60GCH-TCE S9R60GCH-T1CE S9R60GDH-T S9R60GDH-T1 S9R60GDH-TTP

S9R60GDH-T1TP S9R60GDH-TCE S9R60GDH-T1CE S9R60GEH-T S9R60GEH-T1 S9R60GEH-TCE S9R60GEH-

T1CE

S9R60GXH-T S9R60GXH-T1 S9R60GXH-TCE S9R60GXH-T1CE S9I90GAH-T S9I90GAH-T1 S9I90GBH-T

S9I90GBH-T1 S9I90GCH-T S9I90GCH-T1 S9I90GDH-T S9I90GDH-T1 S9I90GXH-T S9I90GXH-T1

S9I90GXH-TCE S9I90GXH-T1CE S9I90GUH-T S9I90GUH-T1 S9I90GUH-TCE S9I90GUH-T1CE S9I90GTH-T

S9I90GTH-T1 S9I90GTH-TCE S9I90GTH-T1CE S9I90GSH-T S9I90GSH-T1 S9I90GSH-TCE S9I90GSH-T1CE

S9R90GAH-1 S9R90GAH-T1 S9R90GAH-TTP S9R90GAH-T1TP S9R90GAH-TCE S9R90GAH-T1CE S9R90GBH-T

S9R90GBH-T1 S9R90GBH-TTP S9R90GBH-T1TP S9R90GBH-TCE S9R90GBH-T1CE S9R90GCH-T S9R90GCH-T1

S9R90GCH-TTP S9R90GCH-T1TP S9R90GCH-TCE S9R90GCH-T1CE S9R90GDH-T S9R90GDH-T1 S9R90GDH-TTP

S9R90GDH-T1TP S9R90GDH-TCE S9R90GDH-T1CE S9R90GEH-T S9R90GEH-T1 S9R90GEH-TCE S9R90GEH-

T1CE

S9R90GXH-T S9R90GXH-T1 S9R90GXH-TCE S9R90GXH-T1CE S9I150GU-T S9I150GU-T1 S9I150GU-TCE

S9I150GU-T1CE S9I150GT-T S9I150GT-T1 S9I150GT-TCE S9I150GT-T1CE S9I150GS-T S9I150GS-T1

S9I150GS-TCE S9I150GS-T1CE S9I150GS-ECE S6DA3B1  S6DA3.6B1 S6DA5B1 S6DA6B1 S6DA7.5B1

S6DA9B1 S6DA12.5B1 S6DA15B1 S6KA15B S6DA18B1 S6DA20B1 S6DA25B1 S6DA30B1 S6DA36B1 S6DA40B1

S6DA50B1 S6DA60B1 S6DA75B1 S6DA90B1 S6DA100B1 S6DA120B1 S6DA150B1 S6DA180B1 S6DA200B1

S6DA250B1 S6GX10B S7KA3B1 S7KA3.6B1 S7KA5B1 S7KA6B1 S7KA7.5B1 S7KA9B1 S7KA12.5B1 S7KA15B1

S7KA18B1 S7KA20B1 S7KA25B1 S7KA30B1 S7KA36B1 S7KA40B1 S7KA50B1 S7KA60B1 S7KA75B1 S7KA90B1

S7KA100B1 S7KA120B1 S7KA150B1 S7KA180B1 S7KA200B1 S7KA10B1 S7KX10B1 S8GX10B S8KA3B1

S8KA3.6B1 S8KA5B1 S8KA6B1 S8KA7.5B1 S8KA9B1 S8KA12.5B1 S8KA15B1 S8KA18B1 S8KA20B1

S8KA25B1

S8KA30B1 S8KA36B1 S8KA40B1 S8KA50B1 S8KA60B1 S8KA75B1 S8KA90B1 S8KA100B1S8KA120B1

S8KA150B1 S8KA180B1 S8KA200B1 S9KB3.6B1H S9KB5B1H S9KB6B1H S9KB7.5B1H S9KB9B1H S9KB10B1H

S9KB12.5B1H S9KB15B1H S9KB18B1H S9KB20B1H S9KB25B1H S9KB30B1H S9KB36B1H S9KB40B1H

S9KB50B1H S9KB60B1H S9KB75B1H S9KB90B1H S9KB100B1H S9KB120B1H S9KB150B1H S9KB180B1H

S9KB200B1H S9GX10B1H S9KC3B1H S9KC3.6B1H S9KC5B1H S9KC6B1H S9KC7.5B1H S9KC9B1H

S9KC12.5B1H

S9KC15B1H S9KC18B1H S9KC20B1H S9KC25B1H S9KC30B1H S9KC36B1H S9KC40B1H S9KC50B1H

S9KC60B1H S9KC75B1H S9KC90B1H S9KC100B1H S9KC120B1H S9KC150B1H S9KC180B1H

S9KC200B1H S9KC3B1H-S S9KC3.6B1H-S S9KC5B1H-S S9KC6B1H-S S9KC7.5B1H-S S9KC9B1H-S

S9KC12.5B1H-S S9KC15B1H-S S9KC18B1H-S S9KC20B1H-S S9KC25B1H-S S9KC30B1H-S

S9KC36B1H-S S9KC40B1H-S S9KC50B1H-S S9KC60B1H-S S9KC75B1H-S S9KC90B1H-S S9KC100B1H

-S

S9KC120B1H-S S9KC150B1H-S S9KC180B1H-S S9KC200B1H-S S9GX10BH – S S9KD3BH S9KD3.6BH

S9KD5BH S9KD6BH S9KD7.5BH S9KD9BH S9KD12.5BH S9KD15BH S9KD18BH S9KD20BH S9KD25BH

S9KD30BH S9KD36BH S9KD40BH S9KD50BH S9KD60BH S9KD75BH S9KD90BH S9KD100BH

S9KD120BH

S9KD150BH S9KD180BH S9KD200BH S9KD10BH S9KH3B S9KH3.6B S9KH5B S9KH6B S9KH7.5B

S9KH9B S9KH12.5B S9KH15B S9KH18B S9KH20B S9KH25B S9KH30B S9KH36B S9KH40B S9KH50B

S9KH60B S9KH75B S9KH90B S9KH120B S9KH150B S9KH180B S9KH200B S9KH10B SBAIR SBB-IR

SBC-IR SBD-IR SBU-I SBT-I SBS-ICE SBA-NCR SBB-NCR SBC-NCR SBD-NCR SBX-NCR

SBA-ENCR SBB-ENCR SBC-ENCR SBD-ENCR SBX-ENCR SOEW-10 SOEW-15 SOEW-20 SOEW-05

SOEW-50 SC9KC75 SC9KC15 SUD40IB-V12

S6I03GA S6I03GACE S6I03GC S6I03GCCE S6I03GE S6I06GECE S6I06GA S6I06GACE S6I06GB S6I06GBCE

S6I06GC S6I06GCCE S6I06GD S6I06GDCE S6I06GE S6I06GECE S6I06GX S6I06GXCE S7I15GA S7I15GATP

S7I15GACE S7I15GB S7I15GBTP S7I15GBCE S7I15GC S7I15GCTP S7I15GCCE S7I15GD S7I15GDTP S7I15GDCE S7I15GE S7I15GECE S7I15GX S7I15GXCE S8I15GA S8I15GATP S8I15GACE S8I15GB

S8I15GBTP S8I15GBCE S8I15GC S8I15GCTP S8I15GCCE S8I15GD S8I15GDTP S8I15GDCE S8I15GE

S8I15GECE S8I15GX S8I15GXCE S8I25GA S8I25GATP S8I25GACE S8I25GB S8I25GBTP S8I25GBCE

S8I25GC S8I25GCTP S8I25GCCE S8I25GD S8I25GDTP S8I25GDCE S8I25GE S8I25GECE S8I25GX

S8I25GXCE S8I25GU S8I25GUCE S8I25GT S8I25GTCE S8I25GS S8I25GSCE S9I40GAH S9I40GAHTP

S9I40GAHCE S9I40GBH S9I40GBHTP S9I40GBHCE S9I40GCH S9I40GCHTP S9I40GCHCE S9I40GDH

S9I40GDHTP S9I40GDHCE S9I40GEH S9I40GEHCE S9I40GXH S9I40GXHCE S9I40GUH S9I40GUHCE S9I40GTH S9I40GTHCE S9I40GSH S9I40GSHCE S9I60GAH S9I60GAHTP S9I60GAHCE S9I60GBH S9I60GBHTE

S9I60GBHCE S9I60GCH S9I60GCHTP S9I60GCHCE S9I60GDH S9I60GDHTP S9I60GDHCE S9I60GEH

S9I60GEHCE S9I60GXH S9I60GXHCE S9I60GUH S9I60GUHCE S9I60GTH S9I60GTHCE S9I60GSH S9I60GSHCE

S9I90GAH S9I90GAHTP S9I90GAHCE S9I90GBH S9I90GBHTP S9I90GBHCE S9I90GCH S9I90GCHTP

S9I90GCHCE S9I90GDH S9I90GDHTP S9I90GDHCE S9I90GEH S9I90GEHCE S9I90GXH S9I90GXHCE

S9I90GUH S9I90GUHCE S9I90GTH S9I90GTHCE S9I90GSH S9I90GSHCE S9I120GA S9I120GATP S9I120GACE

S9I120GB S9I120GBTP S9I120GBCE S9I120GC S9I120GCTP S9I120GCCE S9I120GD S9I120GDTP

S9I120GDCE S9I150GU S9I150GUCE S9I150GT S9I150GTCE S9I150GS S9I150GSCE S9I180GA S9I180GATP

S9I180GACE S9I180GB S9I180GBTP S9I180GBCE S9I180GC S9I180GCTP S9I180GCCE S9I180GD

S9I180GDTP S9I180GDCE S9I180GTCE S9I200GU S9I200GUCE S9I200GT S9I200GTCE S9I200GS

S9I200GSCE S6R06GA S6R06GACE S6R06GB S6R06GBCE S6R06GC S6R06GCCE S6R06GD S6R06GDCE

S6R06GE S6R06GECE S6R06GX S6R06GXCE S7R15GA S7R15GATP S7R15GACE S7R15GB S7R15GBTP

S7R15GBCE S7R15GC S7R15GCTP S7R15GCCE S7R15GD S7R15GDTP S7R15GDCE S7R15GE S7R15GECE

S7R15GX S7R15GXCE S8R15GA S8R15GATP S8R15GACE S8R15GB S8R15GBTP S8R15GBCE S8R15GC

S8R15GCTP S8R15GCCE S8R15GD S8R15GDTP S8R15GDCE S8R15GE S8R15GECE S8R15GX S8R15GXCE

S8R25GA S8R25GATP S8R25GACE S8R25GB S8R25GBTP S8R25GBCE S8R25GC S8R25GCTP S8R25GCCE

S8R25GD S8R25GDTP S8R25GDCE S8R25GE S8R25GECE S8R25GX S8R25GXCE S9R40GAH S9R40GAHTP

S9R40GAHCE S9R40GBH S9R40GBHTP S9R40GBHCE S9R40GCH S9R40GCHTP S9R40GCHCE S9R40GDH

S9R40GDHTP S9R40GDHCE S9R40GEH S9R40GEHCE S9R40GXH S9R40GXHCE S9R60GAH S9R60GAHTP

S9R60GAHCE S9R60GBH S9R60GBHTP S9R60GBHCE S9R60GCH S9R60GCHTP S9R60GCHCE S9R60GDH

S9R60GDHTP S9R60GDHCE S9R60GEH S9R60GEHCE S9R60GXH S9R60GXHCE S9R90GAH S9R90GAHTP

S9R90GAHCE S9R90GBH S9R90GBHTP S9R90GBHCE S9R90GCH S9R90GCHTP S9R90GCHCE S9R90GDH

S9R90GDHTP S9R90GDHCE S9R90GEH S9R90GEHCE S9R90GXH S9R90GXHCE S6R06GA-E S6R06GA-ECE

S6R06GB-E S6R06GB-ECE S6R06GC-E S6R06GC-ECE S6R06GD-E S6R06GD-ECE S6R06GE-E S6R06GE-ECE

S6R06GX-E S6R06GX-ECE S7R15GA-E S7R15GA-ETP S7R15GA-ECE S7R15GB-E S7R15GB-ETP S7R15GB-ECE

S7R15GC-E S7R15GC-ETP S7R15GC-ECE S7R15GD-E S7R15GD-ETP S7R15GD-ECE S7R15GE-E S7R15GE-ECE

S7R15GX-E S7R15GX-ECE S8R15GA-E S8R15GA-ETP S8R15GA-ECE S8R15GB-E S8R15GB-ETP S8R15GB-ECE

S8R15GC-E S8R15GC-ETP S8R15GC-ECE S8R15GD-E S8R15GD-ETP S8R15GD-ECE S8R15GE-E S8R15GE-ECE

S8R15GX-E S8R15GX-ECE S8R25GA-E S8R25GA-ETP S8R25GA-ECE S8R25GB-E S8R25GB-ETP S8R25GB-ECE

S8R25GC-E S8R25GC-ETP S8R25GC-ECE S8R25GD-E S8R25GD-ETP S8R25GD-ECE S8R25GE-E S8R25GE-ECE

S8R25GX-E S8R25GX-ECE S8I25GX-E S8I25GX-ECE S8I25GU-E S8I25GU-ECE S8I25GT-E S8I25GT-ECE

S8I25GS-E S8I25GS-ECE S9R40GAH-ETP S9R40GAH-ECE S9R40GBH-E S9R40GBH-ETP S9R40GBH-ECE

S9R40GCH-E S9R40GCH-ETP S9R40GCH-ECE S9R40GDH-E S9R40GDH-ETP S9R40GDH-ECE S9R40GEH-E

S9R40GEH-ECE S9R40GXH-E S9R40GXH-ECE S9I40GXH-E S9I40GXH-ECE S9I40GUH-E S9I40GUH-ECE

S9I40GTH-E S9I40GTH-ECE S9I40GSH-E S9I40GSH-ECE S9R60GAH-ETP S9R60GAH-ECE S9R60GBH-E

S9R60GBH-ETP S9R60GBH-ECE S9R60GCH-E S9R60GCH-ETP S9R60GCH-ECE S9R60GDH-E S9R60GDH-ETP

S9R60GDH-ECE S9R60GEH-E S9R60GEH-ECE S9R60GXH-E S9R60GXH-ECE S9I60GXH-E S9I60GXH-ECE

S9I60GUH-E S9I60GUH-ECE S9I60GTH-E S9I60GTH-ECE S9I60GSH-E S9I60GSH-ECE S9R90GAH-ETP

S9R90GAH-ECE S9R90GBH-E S9R90GBH-ETP S9R90GBH-ECE S9R90GCH-E S9R90GCH-ETP S9R90GCH-ECE

S9R90GDH-E S9R90GDH-ETP S9R90GDH-ECE S9R90GEH-E S9R90GEH-ECE S9R90GXH-E S9R90GXH-ECE

S9I90GXH-E S9I90GXH-ECE S9I90GUH-E S9I90GUH-ECE S9I90GTH-E S9I90GTH-ECE S9I90GSH-E

S9I90GSH-ECE S9I150GS-E S9I150GS-ECE S9I200GS-ECE S9I180GT-ECE SUA6I06GA-V12 SUA6I06GA-V12CE SUA6I06GB-V12 SUA6I06GB-V12CE SUA6I06GC-V12 SUA6I06GC-V12CE SUA6I06GD-V12

SUA6I06GD-V12CE SUA6I06GX-V12 SUA6I06GX-V12CE SUA7I15GA-V12 SUA7I15GA-V12TP SUA7I15GA-V12CE SUA7I15GB-V12 SUA7I15GB-V12TP SUA7I15GB-V12CE SUA7I15GC-V12 SUA7I15GC-V12TP SUA7I15GC-V12CE SUA7I15GD-V12 SUA7I15GD-V12TP SUA7I15GD-V12CE SUA7I15GX-V12

SUA7I15GX-V12CE SUA8I15GA-V12 SUA8I15GA-V12TP SUA8I15GA-V12CE SUA8I15GB-V12

SUA8I15GB-V12TP SUA8I15GB-V12CE SUA8I15GC-V12 SUA8I15GC-V12TP SUA8I15GC-V12CE

SUA8I15GD-V12 SUA8I15GD-V12TP SUA8I15GD-V12CE SUA8I15GX-V12 SUA8I15GX-V12CE

SUA8I25GA-V12 SUA8I25GA-V12TP SUA8I25GA-V12CE SUA8I25GB-V12 SUA8I25GB-V12TP

SUA8I25GB-V12CE SUA8I25GC-V12 SUA8I25GC-V12TP SUA8I25GC-V12CE SUA8I25GD-V12

SUA8I25GD-V12TP SUA8I25GD-V12CE SUA8I25GX-V12 SUA8I25GX-V12CE SUA9I40GAH-V12

SUA9I40GAH-V12TP SUA9I40GAH-V12CE SUA9I40GBH-V12 SUA9I40GBH-V12TP SUA9I40GBH-V12CE

SUA9I40GCH-V12 SUA9I40GCH-V12TP SUA9I40GCH-V12CE SUA9I40GDH-V12 SUA9I40GDH-V12TP

SUA9I40GDH-V12CE SUA9I40GXH-V12 SUA9I40GXH-V12CE SUA9I60GAH-V12 SUA9I60GAH-V12TP

SUA9I60GAH-V12CE SUA9I60GBH-V12 SUA9I60GBH-V12TP SUA9I60GBH-V12CE SUA9I60GCH-V12

SUA9I60GCH-V12TP SUA9I60GCH-V12CE SUA9I60GDH-V12 SUA9I60GDH-V12TP SUA9I60GDH-V12CE

SUA9I60GXH-V12 SUA9I60GXH-V12CE SUA9I90GAH-V12 SUA9I90GAH-V12TP SUA9I90GAH-V12CE

SUA9I90GBH-V12 SUA9I90GBH-V12TP SUA9I90GBH-V12CE SUA9I90GCH-V12 SUA9I90GCH-V12TP

SUA9I90GCH-V12CE SUA9I90GDH-V12 SUA9I90GDH-V12TP SUA9I90GDH-V12CE SUA9I90GXH-V12

SUA9I90GXH-V12CE SUA9I180GA-V12 SUA9I180GA-V12TP SUA9I180GA-V12CE SUA9I180GB-V12

SUA9I180GB-V12TP SUA9I180GB-V12CE SUD6I06GA-V12 SUD6I06GA-V12CE SUD6I06GB-V12

SUD6I06GB-V12CE SUD6I06GC-V12 SUD6I06GC-V12CE SUD6I06GD-V12 SUD6I06GD-V12CE

SUD6I06GX-V12 SUD6I06GX-V12CE SUD7I15GA-V12 SUD7I15GA-V12TP SUD7I15GA-V12CE

SUD7I15GB-V12 SUD7I15GB-V12TP SUD7I15GB-V12CE SUD7I15GC-V12 SUD7I15GC-V12TP

SUD7I15GC-V12CE SUD7I15GD-V12 SUD7I15GD-V12TP SUD7I15GD-V12CE SUD7I15GX-V12

SUD7I15GX-V12CE SUD8I15GA-V12 SUD8I15GA-V12TP SUD8I15GA-V12CE SUD8I15GB-V12

SUD8I15GB-V12TP SUD8I15GB-V12CE SUD8I15GC-V12 SUD8I15GC-V12TP SUD8I15GC-V12CE

SUD8I15GD-V12 SUD8I15GD-V12TP SUD8I15GD-V12CE SUD8I15GX-V12 SUD8I15GX-V12CE

SUD8I25GA-V12 SUD8I25GA-V12TP SUD8I25GA-V12CE SUD8I25GB-V12 SUD8I25GB-V12TP

SUD8I25GB-V12CE SUD8I25GC-V12 SUD8I25GC-V12TP SUD8I25GC-V12CE SUD8I25GD-V12

SUD8I25GD-V12TP SUD8I25GD-V12CE SUD8I25GX-V12 SUD8I25GX-V12CE SUD9I40GAH-V12

SUD9I40GAH-V12TP SUD9I40GAH-V12CE SUD9I40GBH-V12 SUD9I40GBH-V12TP SUD9I40GBH-V12CE

SUD9I40GCH-V12 SUD9I40GCH-V12TP SUD9I40GCH-V12CE SUD9I40GDH-V12 SUD9I40GDH-V12TP

SUD9I40GDH-V12CE SUD9I40GXH-V12 SUD9I40GXH-V12CE SUD9I60GAH-V12 SUD9I60GAH-V12TP

SUD9I60GAH-V12CE SUD9I60GBH-V12 SUD9I60GBH-V12TP SUD9I60GBH-V12CE SUD9I60GCH-V12

SUD9I60GCH-V12TP SUD9I60GCH-V12CE SUD9I60GDH-V12 SUD9I60GDH-V12TP SUD9I60GDH-V12CE

SUD9I60GXH-V12 SUD9I60GXH-V12CE SUD9I90GAH-V12 SUD9I90GAH-V12TP SUD9I90GAH-V12CE

SUD9I90GBH-V12 SUD9I90GBH-V12TP SUD9I90GBH-V12CE SUD9I90GCH-V12 SUD9I90GCH-V12TP

SUD9I90GCH-V12CE SUD9I90GDH-V12 SUD9I90GDH-V12TP SUD9I90GDH-V12CE SUD9I90GXH-V12

SUD9I90GXH-V12CE SUD9I180GA-V12 SUD9I180GA-V12TP SUD9I180GA-V12CE SUD9I180GB-V12

SUD9I180GB-V12TP SUD9I180GB-V12CE S6I06GA-V12 S6I06GA-V12CE S6I06GB-V12 S6I06GB-V12CE

S6I06GC-V12 S6I06GC-V12CE S6I06GD-V12 S6I06GD-V12CE S6I06GX-V12 S6I06GX-V12CE S7I15GA-V12

S7I15GA-V12TP S7I15GA-V12CE S7I15GB-V12 S7I15GB-V12TP S7I15GB-V12CE S7I15GC-V12

S7I15GC-V12TP S7I15GC-V12CE S7I15GD-V12 S7I15GD-V12TP S7I15GD-V12CE S7I15GX-V12

S7I15GX-V12CE S8I15GA-V12 S8I15GA-V12TP S8I15GA-V12CE S8I15GB-V12 S8I15GB-V12TP

S8I15GB-V12CE S8I15GC-V12 S8I15GC-V12TP S8I15GC-V12CE S8I15GD-V12 S8I15GD-V12TP

S8I15GD-V12CE S8I15GX-V12 S8I15GX-V12CE S8I25GA-V12 S8I25GA-V12TP S8I25GA-V12CE

S8I25GB-V12 S8I25GB-V12TP S8I25GB-V12CE S8I25GC-V12 S8I25GC-V12TP S8I25GC-V12CE

S8I25GD-V12 S8I25GD-V12TP S8I25GD-V12CE S8I25GX-V12 S8I25GX-V12CE S9I40GAH-V12

S9I40GAH-V12TP S9I40GAH-V12CE S9I40GBH-V12 S9I40GBH-V12TP S9I40GBH-V12CE S9I40GCH-V12

S9I40GCH-V12TP S9I40GCH-V12CE S9I40GDH-V12 S9I40GDH-V12TP S9I40GDH-V12CE S9I40GXH-V12

S9I40GXH-V12CE S9I60GAH-V12 S9I60GAH-V12TP S9I60GAH-V12CE S9I60GBH-V12 S9I60GBH-V12TP

S9I60GBH-V12CE S9I60GCH-V12 S9I60GCH-V12TP S9I60GCH-V12CE S9I60GDH-V12 S9I60GDH-V12TP

S9I60GDH-V12CE S9I60GXH-V12 S9I60GXH-V12CE S9I90GAH-V12 S9I90GAH-V12TP S9I90GBH-V12TP

S9I90GBH-V12CE S9I90GCH-V12 S9I90GCH-V12TP S9I90GCH-V12CE S9I90GDH-V12 S9I90GDH-V12TP

S9I90GDH-V12CE S9I90GXH-V12 S9I90GXH-V12CE S9I180GA-V12 S9I180GA-V12TP S9I180GA-V12CE

S9I180GB-V12 S9I180GB-V12TP S9I180GB-V12CE S6I06GA-S12 S6I06GA-S12CE S6I06GB-S12

S6I06GB-S12CE S6I06GC-S12 S6I06GC-S12CE S6I06GD-S12 S6I06GD-S12CE S6I06GX-S12

S6I06GX-S12CE S6I06GA-S24 S6I06GA-S24CE S6I06GB-S24 S6I06GB-S24CE S6I06GC-S24

S6I06GC-S24CE S6I06GD-S24 S6I06GD-S24CE S6I06GX-S24 S6I06GX-S24CE S7I15GA-S12

S7I15GA-S12TP S7I15GA-S12CE S7I15GB-S12 S7I15GB-S12TP S7I15GB-S12CE S7I15GC-S12

S7I15GC-S12TP S7I15GC-S12CE S7I15GD-S12 S7I15GD-S12TP S7I15GD-S12CE S7I15GX-S12

S7I15GX-S12CE S7I15GA-S24 S7I15GA-S24TP S7I15GA-S24CE S7I15GB-S24 S7I15GB-S24TP

S7I15GB-S24CE S7I15GC-S24 S7I15GC-S24TP S7I15GC-S24CE S7I15GD-S24 S7I15GD-S24TP

S7I15GD-S24CE S7I15GX-S24 S7I15GX-S24CE S8I15GA-S12 S8I15GA-S12TP S8I15GA-S12CE

S8I15GB-S12 S8I15GB-S12TP S8I15GB-S12CE S8I15GC-S12 S8I15GC-S12TP S8I15GC-S12CE

S8I15GD-S12 S8I15GD-S12TP S8I15GD-S12CE S8I15GX-S12 S8I15GX-S12CE S8I15GA-S24

S8I15GA-S24TP S8I15GA-S24CE S8I15GB-S24 S8I15GB-S24TP S8I15GB-S24CE S8I15GC-S24

S8I15GC-S24TP S8I15GC-S24CE S8I15GD-S24 S8I15GD-S24TP S8I15GD-S24CE S8I15GX-S24

S8I15GX-S24CE S8I25GA-S12 S8I25GA-S12TP S8I25GA-S12CE S8I25GB-S12 S8I25GB-S12TP

S8I25GB-S12CE S8I25GC-S12 S8I25GC-S12TP S8I25GC-S12CE S8I25GD-S12 S8I25GD-S12TP

S8I25GD-S12CE S8I25GX-S12 S8I25GX-S12CE S8I25GA-S24 S8I25GA-S24TP S8I25GA-S24CE

S8I25GB-S24 S8I25GB-S24TP S8I25GB-S24CE S8I25GC-S24TP S8I25GC-S24CE S8I25GD-S24

S8I25GD-S24TP S8I25GD-S24CE S8I25GX-S24 S8I25GX-S24CE S9I40GAH-S12 S9I40GAH-S12TP

S9I40GAH-S12CE S9I40GBH-S12 S9I40GBH-S12TP S9I40GBH-S12CE S9I40GCH-S12 S9I40GCH-S12TP

S9I40GCH-S12CE S9I40GDH-S12 S9I40GDH-S12TP S9I40GDH-S12CE S9I40GXH-S12 S9I40GXH-S12CE

S9I40GAH-S24 S9I40GAH-S24TP S9I40GAH-S24CE S9I40GBH-S24 S9I40GBH-S24TP S9I40GBH-S24CE

S9I40GCH-S24 S9I40GCH-S24TP S9I40GCH-S24CE S9I40GDH-S24 S9I40GDH-S24TP S9I40GDH-S24CE

S9I40GXH-S24 S9I40GXH-S24CE S9I60GAH-S12 S9I60GAH-S12TP S9I60GAH-S12CE S9I60GBH-S12

S9I60GBH-S12TP S9I60GBH-S12CE S9I60GCH-S12 S9I60GCH-S12TP S9I60GCH-S12CE S9I60GDH-S12

S9I60GDH-S12TP S9I60GDH-S12CE S9I60GXH-S12 S9I60GXH-S12CE S9I60GAH-S24 S9I60GAH-S24TP

S9I60GAH-S24CE S9I60GBH-S24 S9I60GBH-S24TP S9I60GBH-S24CE S9I60GCH-S24 S9I60GCH-S24TP

S9I60GCH-S24CE S9I60GDH-S24 S9I60GDH-S24TP S9I60GDH-S24CE S9I60GXH-S24 S9I60GXH-S24CE

S9I90GAH-S12 S9I90GAH-S12TP S9I90GAH-S12CE S9I90GBH-S12 S9I90GBH-S12TP S9I90GBH-S12CE

S9I90GCH-S12 S9I90GCH-S12TP S9I90GCH-S12CE S9I90GDH-S12 S9I90GDH-S12TP S9I90GDH-S12CE

S9I90GXH-S12 S9I90GXH-S12CE S9I90GAH-S24 S9I90GAH-S24TP S9I90GAH-S24CE S9I90GBH-S24

S9I90GBH-S24TP S9I90GBH-S24CE S9I90GCH-S24 S9I90GCH-S24TP S9I90GCH-S24CE S9I90GDH-S24

S9I90GDH-S24TP S9I90GDH-S24CE S9I90GXH-S24 S9I90GXH-S24CE S6R06GA-S12 S6R06GA-S12CE

S6R06GB-S12 S6R06GB-S12CE S6R06GC-S12 S6R06GC-S12CE S6R06GD-S12 S6R06GD-S12CE S6R06GX-S12

S6R06GX-S12CE S6R06GA-S24 S6R06GA-S24CE S6R06GB-S24 S6R06GB-S24CE S6R06GC-S24

S6R06GC-S24CE S6R06GD-S24 S6R06GD-S24CE S6R06GX-S24 S6R06GX-S24CE S7R15GA-S12

S7R15GA-S12TP S7R15GA-S12CE S7R15GB-S12S S7R15GC-S12CE S7R15GD-S12 S7R15GD-S12TP

S7R15GD-S12CE S7R15GX-S12 S7R15GX-S12CE S7R15GA-S24 S7R15GA-S24TP S7R15GA-S24CE

S7R15GB-S24 S7R15GB-S24TP S7R15GB-S24CE S7R15GC-S24 S7R15GC-S24TP S7R15GC-S24CE

S7R15GD-S24 S7R15GD-S24TP S7R15GD-S24CE S7R15GX-S24 S7R15GX-S24CE S8R15GA-S12

S8R15GA-S12TP S8R15GA-S12CE S8R15GB-S12 S8R15GB-S12TP S8R15GB-S12CE S8R15GC-S12

S8R15GC-S12TP S8R15GC-S12CE S8R15GD-S12 S8R15GD-S12TP S8R15GD-S12CE S8R15GX-S12

S8R15GX-S12CE S8R15GA-S24 S8R15GA-S24TP S8R15GA-S24CE S8R15GB-S24 S8R15GB-S24TP

S8R15GB-S24CE S8R15GC-S24 S8R15GC-S24TP S8R15GC-S24CE S8R15GD-S24 S8R15GD-S24TP

S8R15GD-S24CE S8R15GX-S24 S8R15GX-S24CE S8R25GA-S12 S8R25GA-S12TP S8R25GA-S12CE

S8R25GB-S12 S8R25GB-S12TP S8R25GB-S12CE S8R25GC-S12 S8R25GC-S12TP S8R25GC-S12CE

S8R25GD-S12 S8R25GD-S12TP S8R25GD-S12CE S8R25GX-S12 S8R25GX-S12CE S8R25GA-S24

S8R25GA-S24TP S8R25GA-S24CE S8R25GB-S24 S8R25GB-S24TP S8R25GB-S24CE S8R25GC-S24

S8R25GC-S24TP S8R25GC-S24CE S8R25GD-S24 S8R25GD-S24TP S8R25GD-S24CE S8R25GX-S24

S8R25GX-S24CE S9R40GAH-S12 S9R40GAH-S12TP S9R40GAH-S12CE S9R40GBH-S12 S9R40GCH-S12

S9R40GCH-S12TP S9R40GCH-S12CE S9R40GDH-S12 S9R40GDH-S12TP S9R40GDH-S12CE S9R40GXH-S12

S9R40GXH-S12CE S9R40GAH-S24 S9R40GAH-S24TP S9R40GAH-S24CE S9R40GBH-S24 S9R40GBH-S24TP

S9R40GBH-S24CE S9R40GCH-S24 S9R40GCH-S24TP S9R40GCH-S24CE S9R40GDH-S24 S9R40GDH-S24TP

S9R40GDH-S24CE S9R40GXH-S24 S9R40GXH-S24CE S6R06GA-ES12 S6R06GA-ES12CE S6R06GB-ES12

S6R06GB-ES12CE S6R06GC-ES12 S6R06GC-ES12CE S6R06GD-ES12 S6R06GD-ES12CE S6R06GX-ES12

S6R06GX-ES12CE S6R06GA-ES24 S6R06GA-ES24CE S6R06GB-ES24 S6R06GB-ES24CE S6R06GC-ES24

S6R06GC-ES24CE S6R06GD-ES24 S6R06GD-ES24CE S6R06GX-ES24 S6R06GX-ES24CE S7R15GA-ES12

S7R15GA-ES12TP S7R15GA-ES12CE S7R15GB-ES12 S7R15GB-ES12TP S7R15GB-ES12CE S7R15GC-ES12

S7R15GC-ES12TP S7R15GC-ES12CE S7R15GD-ES12 S7R15GD-ES12TP S7R15GD-ES12CE S7R15GX-ES12

S7R15GX-ES12CE S7R15GA-ES24 S7R15GA-ES24TP S7R15GA-ES24CE S7R15GB-ES24 S7R15GB-ES24TP

S7R15GB-ES24CE S7R15GC-ES24 S7R15GC-ES24TP S7R15GC-ES24CE S7R15GD-ES24 S7R15GD-ES24TP

S7R15GD-ES24CE S7R15GX-ES24 S7R15GX-ES24CE S8R15GA-ES12 S8R15GA-ES12TP S8R15GA-ES12CE

S8R15GB-ES12 S8R15GB-ES12TP S8R15GB-ES12CE S8R15GC-ES12 S8R15GC-ES12TP S8R15GC-ES12CE

S8R15GD-ES12 S8R15GD-ES12TP S8R15GD-ES12CE S8R15GX-ES12 S8R15GX-ES12CE S8R15GA-ES24

S8R15GA-ES24TP S8R15GA-ES24CE S8R15GB-ES24 S8R15GB-ES24TP S8R15GB-ES24CE S8R15GC-ES24

S8R15GC-ES24TP S8R15GC-ES24CE S8R15GD-ES24 S8R15GD-ES24TP S8R15GD-ES24CE S8R15GX-ES24

S8R15GX-ES24CE S8R25GA-ES12 S8R25GA-ES12TP S8R25GA-ES12CE S8R25GB-ES12 S8R25GB-ES12TP

S8R25GB-ES12CE S8R25GC-ES12 S8R25GC-ES12TP S8R25GC-ES12CE S8R25GD-ES12 S8R25GD-ES12TP

S8R25GD-ES12CE S8R25GX-ES12 S8R25GX-ES12CE S8R25GA-ES24 S8R25GA-ES24TP S8R25GA-ES24CE

S8R25GB-ES24 S8R25GB-ES24TP S8R25GB-ES24CE S8R25GC-ES24 S8R25GC-ES24TP S8R25GC-ES24CE

S8R25GD-ES24 S8R25GD-ES24TP S8R25GD-ES24CE S8R25GX-ES24 S8R25GX-ES24CE S9R40GAH-ES12

S9R40GAH-ES12TP S9R40GAH-ES12CE S9R40GBH-ES12 S9R40GBH-ES12TP S9R40GBH-ES12CE

S9R40GCH-ES12 S9R40GCH-ES12TP S9R40GCH-ES12CE S9R40GDH-ES12 S9R40GDH-ES12TP

S9R40GDH-ES12CE S9R40GXH-ES12 S9R40GXH-ES12CE S9R40GAH-ES24 S9R40GAH-ES24TP

S9R40GAH-ES24CE S9R40GBH-ES24 S9R40GBH-ES24TP S9R40GBH-ES24CE S9R40GCH-ES24

S9R40GCH-ES24TP S9R40GCH-ES24CE S9R40GDH-ES24 S9R40GDH-ES24TP S9R40GDH-ES24CE

S9R40GXH-ES24 S9R40GXH-ES24CE S9R60GAH-ES12 S9R60GAH-ES12CE S9R60GBH-ES12 S9R60GBH-ES12CE

S9R60GCH-ES12 S9R60GCH-ES12CE S9R60GDH-ES12 S9R60GDH-ES12CE S9R60GXH-ES12 S9R60GXH-ES12CE

S9R90GAH-ES12 S9R90GAH-ES12CE S9R90GBH-ES12 S9R90GBH-ES12CE S9R90GCH-ES12 S9R90GCH-ES12CE

S9R90GDH-ES12 S9R90GDH-ES12CE S9R90GXH-ES12 S9R90GXH-ES12CE SUA06IA-V12CE SUA06IB-V12CE

SUA06IC-V12CE SUA06ID-V12CE SUA06IX-V12CE SUA715IA-V12CE SUA715IB-V12CE SUA715IC-V12CE

SUA715ID-V12CE SUA715IX-V12CE SUA715X-V12 SUA15IA-V12CE SUA15IB-V12CE SUA15IC-V12CE

SUA15ID-V12CE SUA15IX-V12CE SUA25IA-V12CE SUA25IB-V12CE SUA25IC-V12CE SUA25ID-V12CE

SUA25IX-V12CE SUA40IA-V12CE SUA40IB-V12CE SUA40IC-V12CE SUA40ID-V12CE SUA40IX-V12CE

SUA60IA-V12CE SUA60IB-V12CE SUA60IC-V12CE SUA60ID-V12CE SUA60IX-V12CE SUA90IA-V12CE

SUA90IB-V12CE SUA90IC-V12CE SUA90ID-V12CE SUA90IX-V12CE SUA180IA-V12CE SUA180IB-V12CE

SRA01 SRA01CE SRB01 SRB01CE SRC01 SRC01CE SRD01 SRD01CE SRX01 SRX01CE SRA02 SRA02CE

SRB02 SRB02CE SRC02 SRC02CE SRD02 SRD02CE SRX02 SRX02CE SSA01-SRSS SSA02-SRSS SSA03-SRSS

SSB01-SRSS SSB02-SRSS SSB03-SRSS SSC01-SRSS SSC02-SRSS SSC03-SRSS SSD01-SRSS SSD02-SRSS

SSD03-SRSS SSX01-SRSS SSX02-SRSS SSX03-SRSS S6I06GA-T S6I06GB-T S6I06GC-T S6I06GD-T

S6I06GE-T S6I06GX-T S6I06GX-TCE S6R06GA-T S6R06GA-TCE S6R06GB-T S6R06GB-TCE S6R06GC-T

S6R06GC-TCE S6R06GD-T S6R06GD-TCE S6R06GE-T S6R06GE-TCE S6R06GX-T S6R06GX-TCE S7I15GA-T

S7I15GB-T S7I15GC-T S7I15GD-T S7I15GX-T S7I15GX-TCE S7R15GA-T S7R15GA-TTP S7R15GA-TCE

S7R15GB-T S7R15GB-TTP S7R15GB-TCE S7R15GC-T S7R15GC-TTP S7R15GC-TCE S7R15GD-T S7R15GD-TTP

S7R15GD-TCE S7R15GE-T S7R15GE-TCE S7R15GX-T S7R15GX-TCE S8I15GA-T S8I15GA-T1 S8I15GB-T

S8I15GB-T1 S8I15GC-T S8I15GC-T1 S8I15GD-T S8I15GD-T1 S8I15GX-T S8I15GX-T1 S8I15GX-TCE

S8I15GX-T1CE S8R15GA-T S8R15GA-T1 S8R15GA-TTP S8R15GA-T1TP S8R15GA-TCE S8R15GA-T1CE

S8R15GB-T S8R15GB-T1 S8R15GB-TTP S8R15GB-T1TP S8R15GB-TCE S8R15GB-T1CE S8R15GC-T

S8R15GC-T1 S8R15GC-TTP S8R15GC-T1TP S8R15GC-TCE S8R15GC-T1CE S8R15GD-T S8R15GD-T1

S8R15GD-TTP S8R15GD-T1TP S8R15GD-TCE S8R15GD-T1CE S8R15GE-T S8R15GE-T1 S8R15GE-TCE

S8R15GE-T1CE S8R15GX-T S8R15GX-T1 S8R15GX-TCE S8R15GX-T1CE S8I25GA-T S8I25GA-T1

S8I25GB-T S8I25GB-T1 S8I25GC-T S8I25GC-T1 S8I25GD-T S8I25GD-T1 S8I25GX-T S8I25GX-T1

S8I25GX-TCE S8I25GX-T1CE S8I25GU-T S8I25GU-T1 S8I25GU-TCE S8I25GU-T1CE S8I25GT-T

S8I25GT-T1 S8I25GT-TCE S8I25GT-T1CE S8I25GS-T S8I25GS-T1 S8I25GS-TCE S8I25GS-T1CE

S8R25GA-T S8R25GA-T1 S8R25GA-TTP S8R25GA-T1TP S8R25GA-TCE S8R25GA-T1CE S8R25GB-T

S8R25GB-T1 S8R25GB-TTP S8R25GB-T1TP S8R25GB-TCE S8R25GB-T1CE S8R25GC-T S8R25GC-T1

S8R25GC-TTP S8R25GC-T1TP S8R25GC-TCE S8R25GC-T1CE S8R25GD-T S8R25GD-T1 S8R25GD-TTP

S8R25GD-T1TP S8R25GD-TCE S8R25GD-T1CE S8R25GE-T S8R25GE-T1 S8R25GE-TCE S8R25GE-T1CE

S8R25GX-T S8R25GX-T1 S8R25GX-TCE S8R25GX-T1CE S9I40GAH-T S9I40GAH-T1 S9I40GBH-T

S9I40GBH-T1 S9I40GCH-T S9I40GCH-T1 S9I40GDH-T S9I40GDH-T1 S9I40GXH-T S9I40GXH-T1

S9I40GXH-TCE S9I40GXH-T1CE S9I40GUH-T S9I40GUH-T1 S9I40GUH-TCE S9I40GUH-T1CE S9I40GTH-T

S9I40GTH-T1 S9I40GTH-TCE S9I40GTH-T1CE S9I40GSH-T S9I40GSH-T1 S9I40GSH-TCE S9I40GSH-T1CE

S9R40GAH-T S9R40GAH-T1 S9R40GAH-TTP S9R40GAH-T1TP S9R40GAH-TCE S9R40GAH-T1CE S9R40GBH-T

S9R40GBH-T1 S9R40GBH-TTP S9R40GBH-T1TP S9R40GBH-TCE S9R40GBH-T1CE S9R40GCH-T S9R40GCH-T1

S9R40GCH-TTP S9R40GCH-T1TP S9R40GCH-TCE S9R40GCH-T1CE S9R40GDH-T S9R40GDH-T1 S9R40GDH-TTP

S9R40GDH-T1TP S9R40GDH-TCE S9R40GDH-T1CE S9R40GEH-T S9R40GEH-T1 S9R40GEH-TCE S9R40GEH-T1CE

S9R40GXH-T S9R40GXH-T1 S9R40GXH-TCE S9R40GXH-T1CE S9I60GAH-T S9I60GAH-T1 S9I60GBH-T

S9I60GBH-T1 S9I60GCH-T S9I60GCH-T1 S9I60GDH-T S9I60GDH-T1 S9I60GXH-T S9I60GXH-T1

S9I60GXH-TCE S9I60GXH-T1CE S9I60GUH-T S9I60GUH-T1 S9I60GUH-TCE S9I60GUH-T1CE S9I60GTH-T

S9I60GTH-T1 S9I60GTH-TCE S9I60GTH-T1CE S9I60GSH-T S9I60GSH-T1 S9I60GSH-TCE S9I60GSH-T1CE

S9R60GAH-T S9R60GAH-T1 S9R60GAH-TTP S9R60GAH-T1TP S9R60GAH-TCE S9R60GAH-T1CE S9R60GBH-T

S9R60GBH-T1 S9R60GBH-TTP S9R60GBH-T1TP S9R60GBH-TCE S9R60GBH-T1CE S9R60GCH-T S9R60GCH-T1

S9R60GCH-TTP S9R60GCH-T1TP S9R60GCH-TCE S9R60GCH-T1CE S9R60GDH-T S9R60GDH-T1 S9R60GDH-TTP

S9R60GDH-T1TP S9R60GDH-TCE S9R60GDH-T1CE S9R60GEH-T S9R60GEH-T1 S9R60GEH-TCE S9R60GEH-T1CE

S9R60GXH-T S9R60GXH-T1 S9R60GXH-TCE S9R60GXH-T1CE S9I90GAH-T S9I90GAH-T1 S9I90GBH-T

S9I90GBH-T1 S9I90GCH-T S9I90GCH-T1 S9I90GDH-T S9I90GDH-T1 S9I90GXH-T S9I90GXH-T1

S9I90GXH-TCE S9I90GXH-T1CE S9I90GUH-T S9I90GUH-T1 S9I90GUH-TCE S9I90GUH-T1CE S9I90GTH-T

S9I90GTH-T1 S9I90GTH-TCE S9I90GTH-T1CE S9I90GSH-T S9I90GSH-T1 S9I90GSH-TCE S9I90GSH-T1CE

S9R90GAH-1 S9R90GAH-T1 S9R90GAH-TTP S9R90GAH-T1TP S9R90GAH-TCE S9R90GAH-T1CE S9R90GBH-T

S9R90GBH-T1 S9R90GBH-TTP S9R90GBH-T1TP S9R90GBH-TCE S9R90GBH-T1CE S9R90GCH-T S9R90GCH-T1

S9R90GCH-TTP S9R90GCH-T1TP S9R90GCH-TCE S9R90GCH-T1CE S9R90GDH-T S9R90GDH-T1 S9R90GDH-TTP

S9R90GDH-T1TP S9R90GDH-TCE S9R90GDH-T1CE S9R90GEH-T S9R90GEH-T1 S9R90GEH-TCE S9R90GEH-T1CE

S9R90GXH-T S9R90GXH-T1 S9R90GXH-TCE S9R90GXH-T1CE S9I150GU-T S9I150GU-T1 S9I150GU-TCE

S9I150GU-T1CE S9I150GT-T S9I150GT-T1 S9I150GT-TCE S9I150GT-T1CE S9I150GS-T S9I150GS-T1

S9I150GS-TCE S9I150GS-T1CE S9I150GS-ECE S6DA3B1 S6DA3.6B1 S6DA5B1 S6DA6B1 S6DA7.5B1

S6DA9B1 S6DA12.5B1 S6DA15B1 S6KA15B S6DA18B1 S6DA20B1 S6DA25B1 S6DA30B1 S6DA36B1 S6DA40B1

S6DA50B1 S6DA60B1 S6DA75B1 S6DA90B1 S6DA100B1 S6DA120B1 S6DA150B1 S6DA180B1 S6DA200B1

S6DA250B1 S6GX10B S7KA3B1 S7KA3.6B1 S7KA5B1 S7KA6B1 S7KA7.5B1 S7KA9B1 S7KA12.5B1 S7KA15B1

S7KA18B1 S7KA20B1 S7KA25B1 S7KA30B1 S7KA36B1 S7KA40B1 S7KA50B1 S7KA60B1 S7KA75B1 S7KA90B1

S7KA100B1 S7KA120B1 S7KA150B1 S7KA180B1 S7KA200B1 S7KA10B1 S7KX10B1 S8GX10B S8KA3B1 S8KA3.6B1 S8KA5B1 S8KA6B1 S8KA7.5B1 S8KA9B1 S8KA12.5B1 S8KA15B1 S8KA18B1 S8KA20B1 S8KA25B1

S8KA30B1 S8KA36B1 S8KA40B1 S8KA50B1 S8KA60B1 S8KA75B1 S8KA90B1 S8KA100B1S8KA120B1 S8KA150B1 S8KA180B1 S8KA200B1 S9KB3.6B1H S9KB5B1H S9KB6B1H S9KB7.5B1H S9KB9B1H S9KB10B1H

S9KB12.5B1H S9KB15B1H S9KB18B1H S9KB20B1H S9KB25B1H S9KB30B1H S9KB36B1H S9KB40B1H S9KB50B1H S9KB60B1H S9KB75B1H S9KB90B1H S9KB100B1H S9KB120B1H S9KB150B1H S9KB180B1H

S9KB200B1H S9GX10B1H S9KC3B1H S9KC3.6B1H S9KC5B1H S9KC6B1H S9KC7.5B1H S9KC9B1H S9KC12.5B1H

S9KC15B1H S9KC18B1H S9KC20B1H S9KC25B1H S9KC30B1H S9KC36B1H S9KC40B1H S9KC50B1H

S9KC60B1H S9KC75B1H S9KC90B1H S9KC100B1H S9KC120B1H S9KC150B1H S9KC180B1H S9KC200B1H S9KC3B1H-S S9KC3.6B1H-S S9KC5B1H-S S9KC6B1H-S S9KC7.5B1H-S S9KC9B1H-S

S9KC12.5B1H-S S9KC15B1H-S S9KC18B1H-S S9KC20B1H-S S9KC25B1H-S S9KC30B1H-S

S9KC36B1H-S S9KC40B1H-S S9KC50B1H-S S9KC60B1H-S S9KC75B1H-S S9KC90B1H-S S9KC100B1H-S

S9KC120B1H-S S9KC150B1H-S S9KC180B1H-S S9KC200B1H-S S9GX10BH – S S9KD3BH S9KD3.6BH

S9KD5BH S9KD6BH S9KD7.5BH S9KD9BH S9KD12.5BH S9KD15BH S9KD18BH S9KD20BH S9KD25BH

S9KD30BH S9KD36BH S9KD40BH S9KD50BH S9KD60BH S9KD75BH S9KD90BH S9KD100BH S9KD120BH

S9KD150BH S9KD180BH S9KD200BH S9KD10BH S9KH3B S9KH3.6B S9KH5B S9KH6B S9KH7.5B

S9KH9B S9KH12.5B S9KH15B S9KH18B S9KH20B S9KH25B S9KH30B S9KH36B S9KH40B S9KH50B

S9KH60B S9KH75B S9KH90B S9KH120B S9KH150B S9KH180B S9KH200B S9KH10B SBAIR SBB-IR

SBC-IR SBD-IR SBU-I SBT-I SBS-ICE SBA-NCR SBB-NCR SBC-NCR SBD-NCR SBX-NCR

SBA-ENCR SBB-ENCR SBC-ENCR SBD-ENCR SBX-ENCR SOEW-10 SOEW-15 SOEW-20 SOEW-05

SOEW-50 SC9KC75 SC9KC15 SUD40IB-V12 RM42BBL(MA58) RM42BBL(MA82) S9D80-90CH(OC85 RS44BWTD-A45 S9KC200BH-L94 S9I150DT-D41

S6I06GXCE S7I15GXCE S8I15GXCE S8I25GXCE S8I25GTCE S8I25GSCE S9I40GXHCE S9I40GTHCE S9I40GSHCE S9I60GXHCE S9I60GTHCE S9I60GSHCE S9I90GXHCE S9I90GTHCE S9I90GSHCE S9I180GTCE S6R06GXCE S7R15GXCE S8R15GXCE S8R25GXCE S9R40GXHCE S9R60GXHCE S9R90GXHCE S6R06GX-ECE S7R15GX-ECE S8R15GX-ECE S8R25GX-ECE S8I25GX-ECE S8I25GT-ECE S8I25GS-ECE S9R40GXH-ECE S9I40GXH-ECE S9I40GTH-ECE S9I40GSH-ECE S9R60GXH-ECE S9I60GXH-ECE S9I60GTH-ECE S9I60GSH-ECE S9R90GXH-ECE S9I90GXH-ECE S9I90GTH-ECE S9I90GSH-ECE S6I06GX-V12CE S7I15GX-V12CE S8I25GX-V12CE S9I40GXH-V12CE S9I60GXH-V12CE S9I90GXH-V12CE S9I180GB-V12CE XBM620G XBM840G XBM975G XBM9120G XBM9150G XWM610G XWM825G XWM940G XWM990G XBD20A XBD40A XBD75A XBD120A XBD150A XBD20B XBD40B XBD75B XBD120B XBD150B XBD20U XBD40U XBD75U XBD120U XBD150U XWD10A XWD25A XWD40A XWD90A XWD10B XWD25B XWD40B XWD90B XTG630K XTG650K XTG6100K XTG6200K XTG830K XTG850K XTG8100K XTG8200K XTG95K XTG910K XTG915K XTG920K XTG930K XTG950K XTG9100K XTG9200K

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bảng giá motor spg Hàn Quốc năm 2018”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!