1

Cooling Fan Woonyoung tại Việt Nam

Rate this post

Tình trạng: : Còn hàng

Chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm của Woonyoung tại thị trường Việt Nam, Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm của Woonyoung vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn nhanh hơn.

Hotline: 0974190088

Email: vuonguoc@gmail.com

 

Rate this post

Cooling Fan Woonyoung tại Việt Nam

 

 

PART TYPE Model No 정격(Rating) 입력(Input) 출력(Output) 용량(Capacity)
80×80×25mm (Ball Bearing type) WYS1082HBT
WYS2082HBT
100/125V 200/240V 100/125V 200/240V 0.07~0.13A
80×80×38mm (Ball Bearing type) WYS1083HBT
WYS2083HBT
100/125V 200/240V 100/125V 200/240V 0.08A
92×92×25mm (Ball Bearing type) WYA1V9C25TBT
WYA2V9C25TBT
100/125V 200/240V 100/125V 200/240V 0.14~0.17A
92×92×38mm (Ball Bearing type) WYA1V9C38TBT
WYA2V9C38TBT
WYA2V9C38TBL
100/125V 200/240V 200/240V 100/125V 200/240V 200/240V 0.12A
120×120×25mm (Ball Bearing type) WYA1V12C25TBT
WYA2V12C25TBT
100/125V 200/240V 100/125V 200/240V 0.13A
120×120×38mm (Ball Bearing type) WYA1V12C38TBT
WYA2V12C38TBT
100/125V 200/240V 100/125V 200/240V 0.14~0.28A
136x136x38mm (Ball Bearing type) WYA2V13C38TBT
WYA1V13C38TBT
WYA2V13C38TBL
200/240V 100/125V 200/240V 200/240V 100/125V 200/240V 0.16~0.2A
160x160x62mm (Ball Bearing type) WYA1V16C62TBT
WYA2V16C62TBT
100/125V 200/240V 100/125V 200/240V 0.2~0.4A
172×150×38mm (Ball Bearing type) WYA2V15C38TBT
WYA1V15C38TBT
200/240V 100/125V 200/240V 100/125V 0.18A
172×150×51mm (Ball Bearing type) WYA1V15C51TBT
WYA2V15C51TBT
100/125V 200/240V 100/125V 200/240V 0.21~0.5A

Một số model bán chạy năm 2014.2015:

Metering type

WYCS-135,    WYCS-137,    WYCS-165,    WYCS-16,

 

3Phase MCCB-set type

WY3CS-162,  WY3CS-163,  WY3CS-262,  WY3CS-263,  WY3CS-312,  WY3CS-313,  WY3CS-462,  WY3CS-463,

 

Winding CB-type

WYCB-151,    WYCB-152,    WYCB-153,    WYCB-151D, WYCB-152D, WYCB-153D,

 

Winding-CW type

WYCW-15,     WYCW-15D,

 

Protective CS type

WYCS-64R,   WYCS-104R, WYCS-130R, WYCS-160R,

 

Protective-CS type

WYCS-135R, WYCS-137R, WYCS-165R, WYCS-167R,

 

Split Core SC-type

WYSC-23,      WYSC-58,      WYSC-88,      WYSC-812,    WYSC-816,

 

Voltage Transformer

WYVT-50F,    WYVT-100F,  WYVT-200F,  WYVT-250F,  WYVT-500F,

 

Eathed type Voltage Trans

WYEVT-50F, WYEVT-100F,           WYEVT-200F,           WYEVT-300, FWYEVT-500F,         WYEVT-50TF,            WYEVT-100TF,         WYEVT-200TF,

 

3Phase type Voltage Trans

WY3VT-50V, 50Y,

3P Total meter(Mult.)

WYTM-200,   WYTM-200C, WYTM-3AA, WYTM-3AV, WYTM-100,   WYTM-100C,

 

1P Digital meter

WYPMN48-AA,        WYPMN48-AV,        WYPMN48-W3,         WYPMN48-W4,         WYPMN48-R3,            WYPMN48-R4,          WYPMN48-P3,          WYPMN48-H3,         WYPMN48-M3,         WYTM-3AA,            WYTM-3AV,

 

Volt-Meters(V)

WY-R05VD,  WY-R06VD,  WY-R08VD,  WY-R10VD,  WY-S47VD,   WY-S72VD,   WY-S96VD,   WY-SH96VD,        WY-W08VD, WY-W11VD, WY-R05VA,  WY-R06VA,  WY-R08VA,  WY-R10VA,  WY-S47VA,           WY-S72VA,   WY-S96VA,   WY-SH96VA,            WY-W08VA, WY-W11VA,

 

Ampear-Meters(A)

WY-R05AD,  WY-R06AD,  WY-R08AD,  WY-R10AD,  WY-S47AD,   WY-S72AD,   WY-S96AD,   WY-SH96AD,        WY-W08AD, WY-W11AD, WY-R05AA,  WY-R06AA,  WY-R08AA,  WY-R10AA,  WY-S47AA,           WY-S72AA,   WY-S96AA,   WY-SH96AA,            WY-W08AA, WY-W11AA,

 

Watt-Meters(kW)

WY-R06W3,   WY-R08W3,   WY-R10W3,   WY-S47W3,   WY-S72W3,   WY-S96W3,   WY-SH96W3,            WY-SH96W3T,          WY-W08W3,  WY-W11W3,  WY-W11W3T,           WY-R06W4,   WY-R06W4U,            WY-R08W4,   WY-R08W4U,            WY-R10W4,   WY-R10W4U,            WY-S47W4,   WY-S47W4U,            WY-S72W4,   WY-S72W4U,            WY-S96W4,   WY-S96W4U,            WY-SH96W4,            WY-SH96W4T,      WY-SH96W4U,         WY-SH96W4UT,       WY-W08W4,  WY-W08W4U,           WY-W11W4,            WY-W11W4T,           WY-W11W4U,           WY-W11W4UT,

 

var-Meters(kvar)

 

WY-R06R3,    WY-R08R3,    WY-R10R3,    WY-S47R3,    WY-S72R3,    WY-S96R3,    WY-SH96R3, WY-SH96R3T,       WY-W08R3,   WY-W11R3,   WY-W11R3T,            WY-R06R4,    WY-R06R4U, WY-R08R4,            WY-R08R4U, WY-R10R4,    WY-R10R4U, WY-S47R4,    WY-S47R4U, WY-S72R4,    WY-S72R4U,            WY-S96R4,    WY-S96R4U, WY-SH96R4, WY-SH96R4T,           WY-SH96R4U,          WY-SH96R4UT,            WY-W08R4,   WY-W08R4U,            WY-W11R4,   WY-W11R4T,            WY-W11R4U,            WY-W11R4UT,

 

Power-Factor (cos)

WY-R06P3,    WY-R06P3U, WY-R08P3,    WY-R08P3U, WY-R10P3,    WY-R10P3U, WY-S47P3,     WY-S47P3U,          WY-S72P3,     WY-S72P3U,  WY-S96P3,     WY-S96P3U,  WY-SH96P3,  WY-SH96P3T,            WY-SH96P3U,           WY-SH96P3UT,        WY-W08P3,   WY-W08P3U,            WY-W11P3,   WY-W11P3T,         WY-W111P3U,          WY-W111P3UT,        WY-R06P4,    WY-R06P4U, WY-R08P4,    WY-R08P4U,         WY-R10P4,    WY-R10P4U, WY-S47P4,     WY-S47P4U,  WY-S72P4,     WY-S72P4U,  WY-S96P4, WY-S96P4U,  WY-SH96P4,  WY-SH96P4T,           WY-SH96P4U,           WY-SH96P4UT,        WY-W08P4,           WY-W08P4U,            WY-W11P4,   WY-W11P4T, WY-W11P4U,            WY-W11P4UT,

 

 

Hz-Meters(Hz)

WY-R06H,     WY-R08H,     WY-R10H,     WY-S47H,      WY-S72H,      WY-S96H,      WY-SH96H,   WY-W08H,            WY-W11H,

 

 

Receive Indicator/Me

WY-R05ADM,           WY-R06ADM,           WY-R08ADM,           WY-R10ADM,           WY-S47ADM,            WY-S72ADM,           WY-S96ADM,           WY-SH96ADM,        WY-W08ADM,          WY-W11ADM,            WY-R05AAM,           WY-R06AAM,           WY-R08AAM,           WY-R10AAM,           WY-S47AAM,            WY-S72AAM,           WY-S96AAM,           WY-SH96AAM,        WY-W08AAM,          WY-W11AAM,            WY-R05VDM,           WY-R06VDM,           WY-R08VDM,           WY-R10VDM,           WY-S47VDM,            WY-S72VDM,           WY-S96VDM,           WY-SH96VDM,        WY-W08VDM,          WY-W11VDM,

 

Max. Dimend Meter(Vo, Ao)

WYW11-Ao,  WYW11-Vo,  WYSH96-Vo, WYSH96-Ao,

 

Synchronous Meter

WYMT-SH96SC3

 

Sequence Detection/M

WYMT-SH96PSD

 

Sequence Detector/R

WYMT-SH96PSDR

 

Module type(110-380V)

WYPC2010T110,       WYPC2010T220,       WYPC2020T110,       WYPC2020T220,       WYPC2040T110,            WYPC2040T220,       WYPC3010T110,       WYPC3010T220,       WYPC3010T380,       WYPC3020T110,            WYPC3020T220,       WYPC3020T380,       WYPC3040T110,       WYPC3040T220,       WYPC3040T380,            WYPC4010T380,       WYPC4020T380,       WYPC4040T380,       WYPC2060T220,       WYPC2060T380,            WYPC2080T220,       WYPC2080T380,       WYPC2100T220,       WYPC2100T380,       WYPC3060T220,            WYPC3060T380,       WYPC3080T220,       WYPC3080T380,       WYPC3100T220,       WYPC3100T380,            WYPC4060T380,       WYPC4080T380,       WYPC4100T380,       WYPC2120T220,       WYPC2120T380,            WYPC2160T220,       WYPC2160T380,       WYPC3120T220,       WYPC4120T220,       WYPC3160T220,            WYPC4160T220,       WYPC4120T380,       WYPC4160T380,

 

 

1P-Earthed type(AC220~440V)

WYPB2020T220/L220,          WYPB2040T220/L220,          WYPB2080T220/L220,          WYPB2100T220/L220,            WYPB2120T220/L220,          WYPD2080T220/L220,         WYPD2100T220/L220,            WYPD2120T220/L220,         WYPB2020T380/L380,          WYPB2020T440/L440,            WYPB2040T380/L380,          WYPB2040T440/L440,          WYPB2080T380/L380,            WYPB2080T440/L440,          WYPB2100T380/L380,          WYPB2100T440/L440,            WYPB2120T380/L380,          WYPB2120T440/L440,          WYPD2080T380/L380,            WYPD2080T440/L440,         WYPD2100T380/L380,         WYPD2100T440/L440,            WYPD2120T380/L380,         WYPD2120T440/L440,

 

3P-Earthed type(AC220~440V)

WYPB3020T220/L220,          WYPB3040T220/L220,          WYPD3020T220/L220,         WYPD3040T220/L220,            WYPB3080T220/L220,          WYPB3100T220/L220,          WYPB3120T220/L220,            WYPB3160T220/L220,          WYPB3200T220/L220,          WYPB3240T220/L220,            WYPD3080T220/L220,         WYPD3100T220/L220,         WYPD3120T220/L220,            WYPD3160T220/L220,         WYPD3200T220/L220,         WYPD3240T220/L220,            WYPB3020T380/L380,          WYPB3020T440/L440,          WYPB3040T380/L380,            WYPB3040T440/L440,          WYPD3020T380/L380,         WYPD3020T440/L440,            WYPD3040T380/L380,         WYPD3040T440/L440,         WYPB3080T380/L380,            WYPB3080T440/L440,          WYPD3080T380/L380,         WYPD3080T440/L440,            WYPB3100T380/L380,          WYPB3100T440/L440,          WYPD3100T380/L380,            WYPD3100T440/L440,         WYPB3120T380/L380,          WYPB3120T440/L440,            WYPD3120T380/L380,         WYPD3120T440/L440,         WYPB3160T380/L380,            WYPB3160T440/L440,          WYPD3160T380/L380,         WYPD3160T440/L440,            WYPB3200T380/L380,          WYPB3200T440/L440,          WYPD3200T380/L380,            WYPD3200T440/L440,         WYPB3240T380/L380,          WYPB3240T440/L440,            WYPD3240T380/L380,         WYPD3240T440/L440,

 

 

 

3P-N Earthed type(AC220~380V)

WYPB4020T380/L380,          WYPB4040T380/L380,          WYPB4080T380/L380,          WYPD4080T380/L380,            WYPB4100T380/L380,          WYPD4100T380/L380,         WYPB4120T380/L380,            WYPD4120T380/L380,         WYPB4160T380/L380,          WYPD4160T380/L380,            WYPB4200T380/L380,          WYPD4200T380/L380,         WYPB4240T380/L380,            WYPD4240T380/L380,

1P-Earthed Counter(AC220~440V)

WYPB2020T220C/L220C,    WYPB2040T220C/L220C,    WYPB2080T220C/L220C,            WYPD2080T220C/L220C,    WYPB2100T220C/L220C,    WYPD2100T220C/L220C,            WYPB2120T220C/L220C,    WYPD2120T220C/L220C,    WYPB2020T380C/L380C,            WYPB2020T440C/L440C,    WYPB2040T380C/L380C,    WYPB2040T440C/L440C,            WYPB2080T380C/L380C,    WYPB2080T440C/L440C,    WYPD2080T380C/L380C,            WYPD2080T440C/L440C,    WYPB2100T380C/L380C,    WYPB2100T440C/L440C,            WYPD2100T380C/L380C,    WYPD2100T440C/L440C,    WYPB2120T380C/L380C,            WYPB2120T440C/L440C,    WYPD2120T380C/L380C,    WYPD2120T440C/L440C,

 

3P-Earthed Counter(AC220~440V)

WYPB3020T220C,    WYPB3020L220C,    WYPD3020T220C,    WYPD3020L220C,    WYPB3040T220C,            WYPB3040L220C,    WYPD3040T220C,    WYPD3040L220C,    WYPB3080T220C,            WYPB3080L220C,    WYPD3080T220C,    WYPD3080L220C,    WYPB3100T220C,            WYPB3100L220C,    WYPD3100T220C,    WYPD3100L220C,    WYPB3120T220C,            WYPB3120L220C,    WYPD3120T220C,    WYPD3120L220C,    WYPB3160T220C,            WYPB3160L220C,    WYPD3160T220C,    WYPD3160L220C,    WYPB3200T220C,            WYPB3200L220C,    WYPD3200T220C,    WYPD3200L220C,    WYPB3240T220C,            WYPB3240L220C,    WYPD3240T220C,    WYPD3240L220C,    WYPB3020T380C/L380C,            WYPB3020T440C/L440C,    WYPD3020T380C/L380C,    WYPD3020T440C/L440C,            WYPB3040T380C/L380C,    WYPB3040T440C/L440C,    WYPD3040T380C/L380C,            WYPD3040T440C/L440C,    WYPB3080T380C/L380C,    WYPB3080T440C/L440C,            WYPD3080T380C/L380C,    WYPD3080T440C/L440C,    WYPB3100T380C/L380C,            WYPB3100T440C/L440C,    WYPD3100T380C/L380C,    WYPD3100T440C/L440C,            WYPB3120T380C/L380C,    WYPB3120T440C/L440C,    WYPD3120T380C/L380C,            WYPD3120T440C/L440C,    WYPB3160T380C/L380C,    WYPB3160T440C/L440C,            WYPD3160T380C/L380C,    WYPD3160T440C/L440C,    WYPB3200T380C/L380C,            WYPB3200T440C/L440C,    WYPD3200T380C/L380C,    WYPD3200T440C/L440C,            WYPB3240T380C/L380C,    WYPB3240T440C/L440C,    WYPD3240T380C/L380C,            WYPD3240T440C/L440C,

 

3P-N EarthedCounter

WYPB4020T380C,    WYPB4020L380C,    WYPD4020T380C,    WYPD4020L380C,    WYPB4040T380C,            WYPB4040L380C,    WYPD4040T380C,    WYPD4040L380C,    WYPB4080T380C,            WYPB4080L380C,    WYPD4080T380C,    WYPD4080L380C,    WYPB4100T380C,            WYPB4100L380C,    WYPD4100T380C,    WYPD4100L380C,    WYPB4120T380C,            WYPB4120L380C,    WYPD4120T380C,    WYPD4120L380C,    WYPB4160T380C,            WYPB4160L380C,    WYPD4160T380C,    WYPD4160L380C,    WYPB4200T380C,            WYPB4200L380C,    WYPD4200T380C,    WYPD4200L380C,    WYPB4240T380C,            WYPB4240L380C,    WYPD4240T380C,    WYPD4240L380C,

 

DC type(12, 24Vdc)

WYPA1002T012,       WYPA1003T024,

 

1P-DIN/Terminal type

WYPA1010T110,       WYPA1010T220,       WYPA1010T380,       WYPA1010T440,       WYPA1015T110,            WYPA1015T220,       WYPA1015T380,       WYPA1015T440,       WYPA1025T110,       WYPA1025T220,            WYPA1025T380,       WYPA1025T440,       WYPA1040T110,       WYPA1040T220,       WYPA1040T380,            WYPA1040T440,       WYPA1070T110,       WYPA1070T220,       WYPA1070T380,       WYPA1070T440,

 

1P-DIN/Eeathed type

WYPA2010T220,       WYPA2010T380,       WYPA2010T440,       WYPA2015T220,       WYPA2015T380,            WYPA2015T440,       WYPA2025T220,       WYPA2025T380,       WYPA2025T440,       WYPA2040T220,            WYPA2040T380,       WYPA2040T440,       WYPA2070T220,       WYPA2070T380,       WYPA2070T440,

 

3P-DIN/Eeathed type

WYPA3010T220,       WYPA3010T380,       WYPA3010T440,       WYPA3015T220,       WYPA3015T380,            WYPA3015T440,       WYPA3025T220,       WYPA3025T380,       WYPA3025T440,       WYPA3040T220,            WYPA3040T380,       WYPA3040T440,       WYPA3070T220,       WYPA3070T380,       WYPA3070T440,

 

3P-DIN/N-Eeathed type

WYPA4010T380,       WYPA4015T380,       WYPA4025T380,       WYPA4040T380,       WYPA4070T380,

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cooling Fan Woonyoung tại Việt Nam”

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan

error: Content is protected !!